Struktura Instytutu

ZAKŁAD DYDAKTYKI HISTORII i WOS

Kierownik prof. dr hab. Joanna Wojdon 

dr hab. Karol Sanojca prof. UWr

prof. dr hab. Jacek Piotrowski

dr hab. Barbara Techmańska prof. UWr

dr Dorota Wiśniewska

dr Małgorzata Skotnicka-Palka

 

ZAKŁAD HISTORII EUROPY WSCHODNIEJ

Kierownik dr hab. Grzegorz Hryciuk prof. UWr

dr hab. Małgorzata Ruchniewicz prof. UWr

dr Aleksander Srebrakowski

 

ZAKŁAD HISTORII GOSPODARCZEJ, DEMOGRAFII I STATYSTYKI

Kierownik dr hab. Tomasz Głowiński prof. UWr

dr hab. Piotr Badyna prof. UWr

dr hab. Paweł Klint prof. UWr

dr Jacek Jędrysiak

dr Aleksandra Ziober

 

ZAKŁAD HISTORII KULTURY MATERIALNEJ

Kierownik prof. dr hab. Jan Kęsik

dr hab. Miron Urbaniak prof. UWr

dr Agata Gabiś

dr Tomasz Dywan

dr Szymon Beniuk

 

ZAKŁAD HISTORII NAJNOWSZEJ

Kierownik prof. dr hab. Grzegorz Strauchold

prof. dr hab. Jakub Tyszkiewicz

prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz

dr hab. Joanna Nowosielska-Sobel prof. UWr

dr hab. Bożena Szaynok prof. UWr

 

ZAKŁAD HISTORII POLSKI I POWSZECHNEJ DO KOŃCA XV W.

Kierownik prof. dr hab. Mateusz Goliński

prof. dr hab. Stanisław Rosik

dr hab. Wojciech Mrozowicz prof. UWr

dr hab. Dagmara Adamska prof. UWr

dr Lesław Spychała

 

ZAKŁAD HISTORII POLSKI I POWSZECHNEJ XVI - XVIII

Kierownik prof. dr hab. Leszek Ziątkowski

prof. dr hab. Jerzy Maroń

dr hab. Filip Wolański prof. UWr

dr hab. Robert Kołodziej prof. UWr

dr hab. Marek Górny prof. UWr

dr hab. Małgorzata Kowalczyk prof. UWr

dr Jakub Węglorz

dr Daniel Wojtucki

 

ZAKŁAD HISTORII POLSKI I POWSZECHNEJ XIX I XX W.

Kierownik prof. dr hab. Krzysztof Kawalec

prof. dr hab. Paweł Jaworski

dr hab. Piotr Cichoracki prof. UWr

dr hab. Joanna Dufrat prof. UWr

dr hab. Grzegorz Kulka prof. UWr

dr Monika Piotrowska-Marchewa

 

ZAKŁAD HISTORII STAROŻYTNEJ

Kierownik prof. dr hab. Krzysztof Nawotka

dr hab. Andrzej Łoś prof. UWr

dr hab. Małgorzata Pawlak prof. UWr

prof. dr hab. Andrzej Wypustek

dr hab. Adam Pałuchowski prof. UWr

dr Wojciech Pietruszka

 

ZAKŁAD HISTORII ŚLĄSKA

Kierownik prof. dr hab. Gabriela Wąs

dr hab. Tomasz Przerwa prof. UWr

dr Jacek Dębicki

dr Jarosław Szymański

dr Krzysztof Siwek

 

ZAKŁAD NAUK POMOCNICZYCH HISTORII I ARCHIWISTYKI

Kierownik prof. dr hab. Rościsław Żerelik

prof. dr hab. Przemysław Wiszewski

prof. dr hab. Marek Derwich

dr hab. Lucyna Harc

dr hab. Marek Wójcik prof. UWr

dr Wawrzyniec Kowalski

 

Pracownie istniejące w IH UWr.

 

1. Pracownia Bibliografii Historii Śląska

Skład osobowy - kierownik: dr hab. Karol Sanojca prof. UWr

 

2. Pracownia Atlasu Historycznego

Skład osobowy - kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Strauchold

 

3. Pracownia Badań nad Dziejami Zakonów i Kongregacji Kościelnych

Skład osobowy - kierownik: prof. dr hab. Marek Derwich

 

4. Pracownia Badań nad Polską Emigracją w Niemczech po 1945 roku

Skład osobowy - kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz

 

5. Pracownia Dziejów Kościołów i Mniejszości Narodowych

Skład osobowy - kierownik: prof. dr hab. Gabriela Wąs

 

6. Pracownia Badań nad Wczesnymi Dziejami Europy Środkowej

Skład osobowy - kierownik: prof. dr hab. Stanisław Rosik

 

7. Pracownia Dokumentacji Dziedzictwa Kulturowego

Skład osobowy - kierownik: prod. dr hab. Elżbieta Kaszuba

 

8. Pracownia Edytorstwa Źródeł Historycznych

Skład osobowy - kierownik: dr hab. Wojciech Mrozowicz prof. UWr

 

9. Pracownia historii kultury staropolskiej i jej dziedzictwa

Skład osobowy - kierownik: dr hab. Filip Wolański prof. UWr