dr hab. Karol Sanojca prof. UWr

mail: karol.sanojca@uwr.edu.pl
tel. +48 71 375 26 79
Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
Konsultacje w semestrze letnim 2020/2021 w systemie zdalnym: poniedziałek 9.00-10.00 sobota 12.30-13.30 (w terminach zjazdów dla studentów zaocznych) W razie potrzeby proszę o kontakt mailowy lub na MSTeams.
Pracuję w Zakładzie Dydaktyki Historii i Wiedzy o Społeczeństwie w Instytucie Historycznym UWr; od wielu lat kieruję Pracownią Bibliografii Historii Śląska w tym Instytucie; jestem wiceprzewodniczącym Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, uczestniczę w pracach międzyrządowej Polsko-Ukraińskiej Komisji Ekspertów do spraw Doskonalenia Treści Podręczników Szkolnych Historii i Geografii oraz Sekcji Dydaktycznej Polskiego Towarzystwa Historycznego. Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół historii XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem Dwudziestolecia międzywojennego (w tym Kresów Wschodnich – Uniwersytet Wrocławski jest po części spadkobiercą i kontynuatorem dorobku Uniwersytetu Lwowskiego!). Ponadto prowadzę badania nad dziejami oświaty polskiej w XIX i XX wieku oraz problemami współczesnej edukacji historycznej. Publikacje: https://luna.bu.uni.wroc.pl/publikacje/Browse.php