Program studiów

 

 

PROGRAM STUDIÓW W INSTYTUCIE HISTORYCZNYM UWr. dla studentów zaczynających naukę OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

 

 

 

PROGRAM STUDIÓW W INSTYTUCIE HISTORYCZNYM UWr. OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016