Wypożyczalnia miejscowa

W wypożyczalni miejscowej dokonuje się zapisu do biblioteki, składa zamówienia i odbiera zamówione książki. Służy studentom, doktorantom i pracownikom Instytutu Historycznego. Studenci Instytutu Historycznego mają prawo wypożyczyć 10 tytułów na okres 30 dni, doktoranci Instytutu Historycznego 15 tytułów na okres 30 dni, pracownicy Instytutu Historycznego, będący nauczycielami akademickimi, 30 tytułów na okres 360 dni, pracownicy Instytutu Historycznego, nie będący nauczycielami akademickimi, 20 tytułów na okres 180 dni. W razie potrzeby możliwa jest prolongata. Przekroczenie terminu zwrotu książki powoduje sankcje przewidziane w Regulaminie Biblioteki Instytutu Historycznego (do wglądu również w czytelni).

Uwaga, studentom i doktorantom nie wypożycza się do domu:
2. Czasopism
3. Słowników, encyklopedii, leksykonów (sygn. 21)
4. Albumów
5. Podręczników szkolnych (sygn. 49)
6. Dzieł z księgozbioru czytelni
7. Dzieł wymagających konserwacji
8. Zbiorów specjalnych (atlasy, mapy, mikrofilmy, CD, DVD)
9. Pojedynczych cennych egzemplarzy
10. Dzieł sprowadzanych przez wypożyczalnię międzybiblioteczną
11. Egzemplarzy specjalnie oznaczonych z przeznaczeniem do korzystania na miejscu.