Wypożyczalnia międzybiblioteczna

Wypożyczalnia miedzybiblioteczna realizuje zamówienia studentów i pracowników Instytutu Historycznego, sprowadzając książki, czasopisma, mikrofilmy i odbitki kserograficzne tylko z bibliotek krajowych. Zamówienia przyjmuje mgr Izabela Andrakowicz . Wypożyczanie zagraniczne prowadzi wyłącznie Biblioteka Uniwersytecka (Fryderyka Joliot-Curie 12).

Nasze zbiory wypożyczamy bibliotekom mającym prawo do wypożyczeń międzybibliotecznych po spełnieniu przez nie odpowiednich formalności (rewers z dokładnym opisem bibliograficznym i osygnowany znakami biblioteki). Biblioteka Instytutu Historycznego zastrzega sobie prawo decydowania o możliwości wypożyczenia dzieła. Z zasady nie wypożyczamy czasopism oraz dzieł rzadkich, cennych i zniszczonych.