Czytelnia

Czytelnia jest dostępna dla wszystkich osób zainteresowanych księgozbiorem biblioteki. Warunkiem korzystania z czytelni jest okazanie legitymacji studenckiej, uczniowskiej lub innego ważnego dokumentu tożsamości, wpisanie się do księgi odwiedzin i pozostawienie w szatni toreb, plecaków, wierzchnich okryć itp.. W czytelni udostępnia się zbiory własne i sprowadzone przez wypożyczalnię międzybiblioteczną. Czytelnia dysponuje 56 miejscami, w tym pięcioma stanowiskami komputerowymi z dostępem do internetu i dwoma stanowiskami z czytnikami mikrofilmów. Informacja dla korzystających z własnych urządzeń elektronicznych – w czytelni można korzystać z bezprzewodowego internetu, po uprzednim uzyskaniu kodu dostępu (IP) w Pracowni komputerowej (I piętro, p. 234 ).

Księgozbiór czytelni stanowią bibliografie (Bibliografia historii Polski, Bibliografia historii Śląska, Bibliografia Zawartości Czasopism), słowniki (Polski Słownik Biograficzny, Słownik Staropolski), encyklopedie, słowniki językowe; wybrane dzieła z zakresu historii Polski i powszechnej, historii prawa, nauk pomocniczych historii, teksty Ÿródłowe, podręczniki szkolne i podstawowe czasopisma (Archeion, Dzieje Najnowsze, Kwartalnik Historyczny, Przegląd Historyczny, Studia ródłoznawcze, śląski Kwartalnik Historyczny "Sobótka").