Styczeń, luty 2022

 

1. Der Alte Orient und die Entstehung der Athenischen Demokratie / herausgegeben von Claudia Horst, Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2020 [sygn. 113341/HS]

 

2. Ancient information on Persia re-assessed: Xenophon's Cyropaedia : proceedings of a conference held at Marburg in Honour of Christopher J. Tulpin, December 1-2, 2017 / edited by Bruno Jacobs, Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2020 [sygn. 113340/HS]

 

3. The Ancient Near East and the foundations of Europe: proceedings of the Melammu Workshops held in Jena 19th September 2017 / edited by Manfred Krebernik and Simonetta Ponchia, Münster : Zaphon, 2020 [sygn. 113188/HS]

 

4. Bania Zbigniew, Sibi, suisque et Patriae ornamento : fundacje artystyczne Koniecpolskich w XV-XVII wieku, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021 [sygn. 113242/11]

 

5. Barkowski Igor, Rok 1783 : stulecie kampanii wiedeńskiej. Mowa z okolicz­ności uroczystego obchodu stuletniej pamiątki zwycięstwa Jana III pod Wiedniem, [Warszawa] : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2020 [sygn. 113286/11]

 

6. Becher Matthias, Otton Wielki : cesarz i państwo / tłumaczenie Bernard Lipka, Oświęcim : Wydawnictwo Napoleon V, 2020 [sygn. 113301/V]

 

7. Bejda Wojciech, Od Saula do Jozjasza : monarchia biblijna w Starożyt­noś­ciach żydowskich Józefa Flawiusza w porównaniu z żydowską literaturą okresu drugiej świątyni i pismami rabinicznymi, Wrocław : TUM Wydawnictwo
i Drukarnia Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 2018 [sygn. 113319/HS]

 

8. Besala Jerzy, Alkoholowe dzieje Polski : czasy PRL-u, Poznań : Zysk
i S-ka Wydawnictwo, 2021 [sygn. 113269/9]

 

9. Bondyra Wiesław, Kupisz Dariusz, Wierzbicki Leszek A., Marszałkowie sejmów Królestwa Polskiego i Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2021 [sygn. 113352/21]

 

10. Briant Pierre, From Cyrus to Seleukos : studies in Achaemenid and Hellenistic history, Irivine : UCI Jordan Center for Persian Studies, [druk 2021 Milton Keynes : Lightning Source] [sygn. 113173/HS]

121. Ustrzycki Mirosław, Ustrzycki Janusz, Historia 3 : podręcznik dla szkół ponadpodstawowych : zakres podstawowy. Cz. 1: Od 1815 r. do początków XX w., Gdynia : Operon, 2021 [sygn. 113258/49]

 

122. Ustrzycki Mirosław, Ustrzycki Janusz, Historia 3 : podręcznik dla szkół ponadpodstawowych : zakres rozszerzony. Cz. 1: Od 1815 r. do początków XX w., Gdynia : Operon, 2021 [sygn. 113259/49]

 

123. Vallejo Irene, Nieskończoność w papirusie : fascynujące dzieje książki od czasów starożytnych / z języka hiszpańskiego przełożyła Zofia Siewak-Sojka, Katowice : Post Factum, 2021 [sygn. 113280/9]

 

124. W drodze do Niepodległej...: dylematy, działania i programy polityczne Polaków i Czechów w latach 1914-1918 / redakcja naukowa Zbigniew Girzyński, Jarosław Kłaczkow, Aleš Zářický, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019 [sygn. 113318/16]

 

125. W krainie Ducha Gór : tom pamięci doktora Przemysława Wiatera / [redakcja naukowa Piotr Gryszel, Ivo Łaborewicz, Marek Szajda], Jelenia Góra : Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry ; Wrocław : Ośrodek „Pamięć
i Przyszłość”, 2021 [sygn. 113378/8]

 

126. Das Weltreich der Perser : Rezeption, Aneignung, Verargumentierung / herausgegeben von Robert Rollinger, Kai Ruffing und Louisa Thomas, Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2019 [sygn. 113339/HS]

 

127. Wiśniewska Monika, Przedszkola Polski "ludowej" : ideologizacja instytucji 1944-1965, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ; Instytut Pamięci Narodowej, 2019 [sygn. 113285/9]

 

128. Wojnicka Joanna, Prorocy, kapłani, rewolucjoniści : szkice z historii kina rosyjskiego, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2019 [sygn. 113247/23]

 

129. Wolański Adam, Edycja tekstów : praktyczny poradnik : książka, prasa, www / [opracowanie redakcyjne Lidia Wiśniakowska], Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008 [sygn. 113278/9]

 

 

 

112. Szajt Jakub, Kultura stołu mieszczańskiego na Śląsku w późnym średniowieczu i we wczesnej nowożytności na tle europejskim = The table culture in the late medieval and early modern Silesian towns on the European background, Wrocław : Uniwersytet Wrocławski. Instytut Archeologii, 2021 [sygn. 113389/8]

 

113. Szpociński Andrzej, Współczesna kultura historyczna i jej przemiany, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2021 [sygn. 113273/9]

 

114. Taffet Gerszon, Zagłada Żydów żółkiewskich / wstęp Ewa Koźmińska-Frejlak ; przedmowa Józef Kermisz ; posłowie Natalia Aleksiun. - Wyd. 2, Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, 2019 [sygn. 113233/9]

 

115. Taxation in the Achaemenid Empire / edited by Kristin Kleber, Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2021 [sygn. 113337/HS]

 

116. Theodoricus Monachus, O starożytności norweskich królów = De antiquitate regum Norwagiensium / przełożył i opracował Rafał Rutkowski, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2021 [sygn. 113241/V]

 

117. Thomas Louisa, Der reiche Orient : Imagination und Faszination : Darstellungen des asiatischen Wohlstandes in griechischen Quellen des 5. und 4. Jahrhunderts v. Chr., Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2021 [sygn. 113342/HS]

 

118. Towards a history of egyptology : proceedings of the Egyptological Section of the 8th ESHS conference in London, 2018 / edited by Hana Navratilova, Thomas L. Gertzen, Aidan Dodson and Andrew Bednarski, Münster : Zaphon, 2019 [sygn. 113187/HS]

 

119. Trojanowska Anna, Epidemie : krótka historia, Warszawa : Wydawnictwo RM, 2021 [sygn. 113279/23]

 

120, Urzędnicy służby zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1945 : przewodnik biograficzny, Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych ; Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 2020-, T. 1 / opracował Krzysztof Smolana [sygn. 113372/21]

 

 

11. Buczek Katarzyna, Nadawać duszom kształt narodowy : święta o państwo­wym charakterze w czasach Komisji Edukacji Narodowej, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2021 [sygn. 113264/11]

 

12. Bukowska-Marczak Ewa, Przyjaciele, koledzy, wrogowie? : relacje pomiędzy polskimi, żydowskimi i ukraińskimi studentami Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie w okresie międzywojennym (1918-1939), Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2019 [sygn. 113315/9]

 

13. Ceranka Paweł, Szczepanik Krzysztof, Urzędy konsularne Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1945 : informator archiwalny, Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych ; Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 2020 [sygn. 113371/21]

 

14. Choińska-Mika Jolanta, Szlanta Piotr, Zielińska Katarzyna, Historia 3 : podręcznik : liceum i tech­ni­kum, zakres rozszerzony, Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2021 [sygn. 113262/49]

 

15. Co (nie)przystoi mężczyźnie? : ubiór męski w sztuce i kulturze = What does (not)suit a man? : male clothes in art and culture / pod redakcją Magdaleny Furmanik-Kowalskiej i Anny Straszewskiej, Warszawa : Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata ; Toruń : Wydawnictwo Tako, 2019 [sygn. 113308/23]

 

16. Cramer Cavin, The thirty years' war and German memory in the nineteenth century, Lincoln ; London : University of Nebraska Press, [druk 2021 Milton Keynes : Lightning Source] [sygn. 113152/23 PH]

 

17. Czas przeszły zapisany : wspomnienia działaczy NZS UMK w Toruniu w latach 1980-1989 / redakcja i opracowanie Wojciech Polak, Sylwia Galij-Skarbińska, Michał Damazyn, Gdańsk ; Toruń ; Barcelona : Fundacja Historia.pl, 2021 [sygn. 113367/16]

 

18. Czubaty Jarosław, Szlanta Piotr, Historia 3 : podręcznik : liceum
i technikum, zakres podstawowy, Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
i Pedago­giczne, 2021 [sygn. 113261/49]

 

19. Dekrety papieskie według Collectio Hispana / tłumaczenie Agnieszka Caba, Anna Kołtunowska ; rewizja przekładu i opracowanie Monika Ożóg, Henryk Pietras, Kraków : Wydawnictwo WAM, 2021 [sygn. 113239/37]

 

20. Delimata-Proch Małgorzata, Rycheza, królowa Polski (ok. 995-21 marca 1063) : studium historiograficzne, Kraków : Avalon, 2019 [sygn. 113000/13]

 

21. Dinars and dirhams : Festschrift in honor of Michael L. Bates / edited by Touraj Daryaee and Judith A. Lerner with Virginie C. Rey, Irivine : UCI Jordan Center for Persian Studies, [druk 2021 Milton Keynes : Lightning Source] [sygn. 113174/HS]

 

22. Dryblak Łukasz, Pozyskać przeciwnika : stosunki polityczne między państwem polskim a mniejszością i emigracją rosyjską w latach 1926-1935, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2021 [sygn. 113382/16]

 

23. Durka Jarosław, Władze Polski "ludowej" wobec Jasnej Góry w latach 1945-1989, Warszawa ; Katowice : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2021 [sygn. 113363, 113364/9]

 

24. Dux, milites et clerici, mercatores et scriptores... : z badań nad dziejami elit w średniowieczu i dobie nowożytnej / redakcja Mateusz Goliński, Stanisław Rosik, Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2021 [sygn. 113395/V]

25. Dyskurs historyczny w mediach masowych : reprezentacje przeszłości
w polskiej i ukraińskiej sferze medialnej / pod redakcją Barbary Markowskiej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar ; Collegium Civitas, 2021 [sygn. 113276/9]

 

26. Ferguson Niall, Rynek i ratusz : o ukrytej sieci powiązań, która rządzi światem / przełożył Wojciech Tyszka, Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2020 [sygn. 113281/23]

 

27. Friszke Andrzej, Kornat Marek, Stemplowski Ryszard, Dwie epoki :
o celach w polskiej polityce zagranicznej 1918-1939 i 1989-2015, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2020 [sygn. 113307/16]

 

28. Galij-Skarbińska Sylwia, Polak Wojciech, "Nigdy przed mocą nie ugniemy szyi" : obóz internowania w Potulicach 1981-1982. - Wyd. 2, Gdańsk ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2021 [sygn. 113377/16]

 

 

 

103. Sęczyk Waldemar, Struktura i zadania propagandy komunistycznej
w Polsce w latach 80. XX w. : wstęp do zagadnienia, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019 [sygn. 113265/9]

 

104. Sikorski Dariusz Andrzej, Religie dawnych Słowian : przewodnik dla zdezorientowanych, Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2018 [sygn. 113327/V]

 

105. Sińczak Tomasz, Ostatni wielki szach : obraz Chosroesa II Parweza (591-628), króla Iranu, w "Krótkiej kronice końca sasanidz­kiego imperium i wczes­ne­go islamu", Toruń : Marszałek Development & Press, 2020 [sygn. 113250/V]

 

106. Skierska Jolanta, Bezpieczeństwo socjalne mieszkańców Zielonej Góry w latach 1950-1956 w świetle protokołów Komisji Zdrowia oraz Komisji Pracy
i Pomocy Społecznej przy Miejskiej Radzie Narodowej w Zielonej Górze, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019 [sygn. 113310/8]

 

107. Skrzypietz Aleksandra, Franciszek Ludwik, książę de Conti - "obrany król Polski" : saga rodu Kondeuszów, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019 [sygn. 113317/11]

 

108. Skwara Marek, Kazanie koronacyjne z 1717 roku : komentarz, edycja, objaśnienia, Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2019 [sygn. 113311/15]

 

109. Sola-Sałamacha Nadia, Moda patriotyczna w Polsce : od konfe­deracji barskiej do powstania warszawskiego, Lublin ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019 [sygn. 113309/9]

 

110. Stosunki polsko-sowieckie od września 1939 r. do kwietnia 1943 r. : zbiór dokumentów / podał do druku, opracował i opatrzył wstępem Rafał Habielski, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2021 [sygn. 113379/15]

 

111. System Wielopolskiego w opinii polskich konserwatystów w świetle dyskusji publicystycznej (1878-1879) / opracowanie Mariusz Nowak, Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2019 [sygn. 113314/9]

 

 

93. Przeperski Michał, Mieczysław F. Rakowski : biografia polityczna, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2021 [sygn. 113353/9]

 

94. Public history in Poland / edited by Joanna Wojdon, New York ; London : Routledge Taylor & Francis Group, 2021 [sygn. 113236/16 PH)

 

95. Pula James S., Polish Americans : an ethnic community, Boston ; New York, NY : Twayne Publishers ; London : Prentice Hall International, 1995 [sygn. 113394/16]

 

96. Rogozin Aleksei, Tradycja powstań narodowych i oręża polskiego (1794-1864) w polityce pamięci Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2021 [sygn. 113271/16]

 

97. Rok 1918 - odrodzona Polska i sowiecka Rosja w nowej Europie / redakcja Leszek Zasztowt, Jan Szumski, Warszawa : Instytut Historii Nauki PAN : Oficyna Wydaw­ni­cza Aspra-Jr, 2019. - T. 1, 2. [sygn. 113306/16]

 

98. Rok 1968 w Europie : badania i pamięć = The year 1968 in Europe : research and memory / redakcja = edited by Piotr Podemski, Dario Prola, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019 [sygn. 113244/43]

 

99. Roman Wanda Krystyna, Wkład powszechnych zjazdów historyków
i archiwistów polskich do dorobku archiwistyki, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2021 [sygn. 113245/NP]

 

100. Roman Dmowski - nauczyciel wiary w Polskę, Warszawa : Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, 2020 [sygn. 113360/9]

 

101. Rzeczkowska Ewa, Władysław Siła-Nowicki : żołnierz i konspirator 1939-1956, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2021 [sygn. 113348/9]

 

102. Sasanian Iran in the context of late Antiquity : the Bahari lecture series at the University of Oxford / edited by Touraj Daryaee, Irvine : Jordan Center for Persian Studies, [druk 2021 Milton Keynes : Lightning Source] [sygn. 113333/HS]

 

 

29. Gegenwart und Altertum : 125 Jahre alte Geschichte Innsbruck : Akten des Kolloquiums Innsbruck 2010 / herausgegeben von Robert Rollinger und Gundula Schwinghammer, Innsbruck : Institut für Sprachen und Literaturen der Universität Innsbruck Bereich Sprachwissenschaft, 2011 [sygn. 113351/HS]

 

30. Giza Andrzej, Polacy z Mandżurii : dzieje polskiej kolonii w Harbinie
w latach 1895-1966, Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2019 [sygn. 113306/16]

 

31. Gruchała Wojciech, Dobosz : Stefan Żeromski na drogach niepodległości, Warszawa : FRSE ; Instytut Pamięci Narodowej, 2021 [sygn. 113381/9]

 

32. Grzybowska Lidia, Kazania "de tempore" i "de sanctis" Mikołaja
z Błonia : zarys monografii, Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2020 [sygn. 113249/13]

 

33. Halczak Bohdan, Dzieje Łemków : od średniowiecza do czasów współczesnych, Warszawa : Tyrsa, 2015 [sygn. 113357/9]

 

34. Hera Janina, Losy artystów polskich w czasach niewoli 1939-1954, Kraków : Wydawnictwo Arcana, 2019 [sygn. 113329/9]

 

35. Heruday-Kiełczewska Magdalena, Powszechna Wystawa Krajowa
w 1929 r. w źródłach historycznych, Poznań ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Poznaniu, 2021 [sygn. 113366/15]

 

36. Historia wizualna : obrazy w dyskusjach niemieckich historyków / redakcja naukowa Magdalena Saryusz-Wolska, Warszawa : Niemiecki Instytut Historyczny : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2020 [sygn. 113256/23]

 

37. Hochberg Jakub, Czytając gazetę niemiecką... : dziennik pisany w ukryciu w Warszawie w latach 1943-1944 / redakcja naukowa i wstęp Barbara Engelking, Warszawa : Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, 2019 [sygn. 113234/15]

 

38. Ignacy Jan Paderewski : kompozytor niepodległości / opracowanie Agnieszka Bejnarowicz, Wojciech Boberski, Warszawa : Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, 2020 [sygn. 113359/9]

 

 

39. In principio: mit początku w kulturze średniowiecznej Europy : tom dedykowany pamięci prof. Jacka Wiesiołowskiego : materiały XXXVII Seminarium Mediewistycznego im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej / pod redakcją Jacka Kowalskiego i Witolda Miedziaka, Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk : Wydawnictwo Miejskie Posnania, 2020 [sygn. 113303/V]

 

40. India and Iran in the Longue Durée / edited by Alka Patel and Touraj Daryaee, Irvine : Jordan Center for Persian Studies, [druk 2021 Milton Keynes : Lightning Source] [sygn. 113355/HS]

 

41. Iwańczak Wojciech, W poszukiwaniu lepszego świata, czyli Prawdy
i nieprawdy o husytyzmie, Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2021 [sygn. 113240/5]

 

42. Jagodzinski Sabine, W namiotach wezyrskich : komemoracja wojen tureckich w kulturze szlacheckiej / tłumaczenie Róża Zielnik-Kołodziń­ska, Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilano­wie, [2020] [sygn. 113287/11]

 

43. Jähner Harald, Czas wilka : powojenne losy Niemców / przełożył Arkadiusz Żychliński, Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2021 [sygn. 113270/43]

 

44. Jakubiak Krzysztof, Nawrot-Borowska Monika, Dziecko i dzieciń­stwo na ziemiach polskich w źródłach narracyjnych i ikono­graficz­nych z drugiej połowy XIX i początku XX wieku, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021 [sygn. 113254/9]

 

45. Januy Curt, Historia armii pruskiej do 1740 roku / tłumaczenie: Bernard Lipka ; redakcja: Michał Swędrowski, Oświęcim : Wydawnictwo Napoleon V, 2020. - 2020-2021. - T. 1, 2. [sygn. 113322/33]

 

46. Jasiński Tomasz, Historia laetitia mea : prace wybrane z lat 1981-2020 / redakcja Maciej Dorna, [et al.], Poznań : UAM, 2021 [sygn. 113344/13]

 

47. Jasnowski Józef, Mikołaj Czarny Radziwiłł (1515-1565) : kanclerz
i marszałek ziemski Wielkiego Księstwa Litewskiego, wojewoda wileński. - Reedycja z 1939 roku, wydanie 2, Oświęcim : Napoleon V, 2020 [sygn. 113326/11]

 

 

84. Od nadziei do niepodległości : NSZZ "Solidarność" 1980-1989/1990 : studia i szkice / pod redakcją Łukasza Sołtysika i Grzegorza Waligóry, Wrocław ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział we Wrocławiu, 2021 [sygn. 113356/16]

 

85. Oniszczuk Aleksandra, Pod presją nowoczesności : władze Księstwa Warszawskiego wobec Żydów, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskie­go, 2021 [sygn. 113393/9]

 

86. Pajor Piotr, O budowaniu królestwa : książęce i królewskie fundacje architektoniczne w Mało­polsce jako środek reprezentacji władzy 1243–1370, Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana" ; Muzeum Narodowe w Krakowie ; Uniwersytet Jagielloński, 2020 [sygn. 113373/9]

 

87. Pamięć zbiorowa, pojednanie i stosunki międzynarodowe / redakcja naukowa Nicolas Maslowski, Andrzej Szeptycki, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2020 [sygn. 113320/23]

 

88. Panaino Antonio, A walk through the Iranian heavens : for a history of an unpredictable dialogue between nonspherical and spherical models, Irvine : Jordan Center for Persian Studies, [druk 2021 Milton Keynes : Lightning Source] [sygn. 113332/HS]

 

89. Patro-Kucab Magdalena, W kręgu spraw prywatnych i publicz­nych : korespondencja Alojzego Felińskiego z lat 1795-1820, Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019 [sygn. 113304/11]

 

90. Piątkowska Anna, Pruszkowska-Sokalla Katarzyna, Ostatni Sprawiedliwi : rozmowy z Polakami, którzy ratowali Żydów podczas drugiej wojny światowej, Kraków : Wydawnictwo Znak, 2020 [sygn. 113313/9]

 

91. Polonia i Polacy za granicą - kulturowe i edukacyjne obszary badań
i doświadczeń / redakcja naukowa Aleksandra Boroń [et al.], Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2020 [sygn. 113246/9]

 

92. Popiołek Bożena, Dobrodziejki i klienci : specyfika patronatu kobie­ce­go
i relacji klientalnych w czasach saskich, Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III, 2020 [sygn. 113282/11]

 

75. Moll Łukasz, Nomadyczna Europa : poststrukturalistyczne granice europejskiego uniwersalizmu, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uni­wersy­tetu Mikołaja Kopernika, 2019 [sygn. 113266/23]

 

76. Możdżyńska-Nawotka Małgorzata, Pozór kostiumu : historyzm
i orien­talizm w modzie kobiecej w Polsce od XVIII do początku XX wieku, Wrocław : Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 2021 [sygn. 113267/9]

 

77. Muzeum w kulturze pamięci na ziemiach Rzeczpospolitej Obojga Narodów : antologia wczesnych tekstów / redakcja Tomasz F. de Rosset, Michał F. Woźniak, Ewelina Bednarz Doiczmanowa, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020. - T. 1 : 1766-1882, T. 2 : 1882-1917 [sygn. 113237/9]

 

78. Mycielski Maciej, W "naszym pogrobowym położeniu" : Kajetan Koźmian po powstaniu listopadowym, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019 [sygn. 113248/16]

 

79. Na sejmikach i sejmach : szlachta ziemi przemyskiej w życiu politycznym Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku / redakcja naukowa Dariusz Kupisz, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2021 [sygn. 113354/11]

 

80. Nagirnij Vitalij, Urzędnicy ziemi kijowskiej od drugiej połowy XI do pierwszej połowy XIII wieku : studium prozopograficzne, Kraków : Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2021 [sygn. 113302/V]

 

81. (Nie) zwyczajne kobiety w dziejach kultury : praca zbiorowa / pod redakcją S. M. Polaka, P. R. Pilcha, M. S. Górskiej, Łomianki : Wydawnictwo LTW, 2021 [sygn. 113391, 113392/9]

 

82. Nowosielska Elżbieta, Melancholia, szaleństwo i inne "choroby głowy"
w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku, Warszawa : Instytut Historii PAN, 2021 [sygn. 113255/11]

 

83. Obyczaje i życie codzienne na przestrzeni dziejów : studia przypadków / redakcja naukowa Patrycja Czarnecka, Wojciech Milej, Agata Niedzielska, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2021 [sygn. 113257/9]

 

 

 

48. Jurek Marcin, W polskiej Wandei : Komunistyczna Partia Polski
w województwie poznańskim w czasach II Rzeczypospolitej, Poznań ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2021 [sygn. 113384/16]

 

49. Kaczorowski Włodzimierz, Przedstawiciele rodu Orzelskich w eli­cie poselskiej Rzeczypospolitej w latach 1573-1652, Opole : Uni­wersy­tet Opolski, 2020 [sygn. 113284/11]

 

50. Kalinowski Emil, Szlachta ziemi bielskiej wobec bezkrólewi
w XVI-XVII wieku, Warszawa : Neriton ; Fundacja Lanckorońskich, 2020 [sygn. 113277/11]

 

51. King of the seven climes : a history of the ancient Iranian world (3000 BCE-651 CE) / edited by Touraj Daryaee, Irvine : Jordan Center for Persian Studies, [druk 2021 Milton Keynes : Lightning Source] [sygn. 113334/HS]

 

52. Kluczek Agata Aleksandra, Ex nummis historia : szkice o obra­zach numizmatycznych w bada­niach nad dziejami starożytnego Rzymu, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2021 [sygn. 113343/HS]

 

53. Kłaczkow Jarosław, Łaszkiewicz Anna, Roszak Stanisław, Poznać przeszłość 3 : podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum : zakres podstawowy, Warszawa : Nowa Era, 2021 [sygn. 113260/49]

 

54. Kochański Adam, Leibniz Gottfried Wilhelm, Korespondencja Adama Adamandego Kochańskiego i Gottfrieda Wilhelma Leibniza z lat 1670-1698 / tłumaczenie na podstawie przedruku tekstów oryginalnych oraz wstęp i przy­pisy Dorota Sieńko, Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2019 [sygn. 113283/11]

 

55. Kołodziej Edward, Gospodarka wojenna w Królestwie Polskim
w latach 1914-1918, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2018 [sygn. 113328/47]

 

56. Kościół św. Michała Archanioła na wrocławskim Ołbinie : studia
z dziejów świątyni w 150. rocznicę konsekracji (1871-2021) / redakcja Maciej Oziembłowski, Marek L. Wójcik, Wrocław : Gajt Wydawnictwo 1991 s.c., 2021 [sygn. 113390/8]

 

 

 

57. Kozikowski Jarosław, Władza a społeczeństwo : formowanie systemu komunistycznego w woje­wództwie białostockim w latach 1944-1948, Białystok ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Oddział w Białymstoku, 2021 [sygn. 113365/16]

 

58. Krzemiński Tomasz, Niewęgłowska Aneta, Zrozumieć przeszłość 3 : podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum : zakres rozszerzony, Warszawa : Nowa Era, 2021 [sygn. 113263/49]

 

59. Kubica Helena, Odebrane dzieciństwo : dzieci wyzwolone w Auschwitz. - Wyd. 2 popr., Oświęcim : Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, 2020 [sygn. 113323/9]

 

60. Kuc-Czerep Marta, Niemieckojęzyczni mieszkańcy Warszawy : droga do obywatelstwa w osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej, Warszawa : IH PAN, 2021 [sygn. 113253/11]

 

61. Kucharski Tomasz, Sejmy elekcyjne w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w latach 1632-1733, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2021 [sygn. 113355/11]

 

62. Kultur(en) Formen des Alltäglichen in der Antike : Festschrift für Ingomar Weiler zum 75. Geburtstag / herausgegeben von Peter Mauritsch und Christoph Ulf, Graz : Karl-Franzens-Universität : Leykam, 2013 [sygn. 113176/HS]

 

63. Kultury historyczne Polski i Ukrainy : o źródłach nieporozumienia pomiędzy sąsiadami / pod redakcją Tomasza Stryjka i Volodymyra Sklokina, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar ; Instytut Studiów Politycznych PAN ; Collegium Civitas, 2021 [sygn. 113274, 113275/9]

 

64. Łapot Mirosław, Religia mojżeszowa w szkolnictwie publicznym we Lwowie w okresie autonomii galicyjskiej (1867-1918), Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza, 2019 [sygn. 113331/9]

 

65. Łozowski Piotr, Rodzina w Starej i Nowej Warszawie w XV
i początkach XVI wieku, Białystok : Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2021 [sygn. 113243/11]

 

66. Madej Małgorzata, Polska Partia Robotnicza na Dolnym Śląsku
w okresie kształtowania systemu politycznego Polski Ludowej, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019 [sygn. 113312/8]

 

67. Magna res libertas : ku Niepodległej : materiały z konferencji Instytu­tu Pamięci Narodowej ­i Muzeum Polskiego w Rapperswilu w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, Zamek Rapperswil, 21-22 czerwca 2018 r. / pod redakcją naukową Małgorzaty Ptasińskiej, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020 [sygn. 113386/16]

 

68. Malandra William Warren, The Frawardīn Yašt : introduction, translation, text, commentary, glossary, Irivine : UCI Jordan Center for Persian Studies, [druk 2021 Milton Keynes : Lightning Source] [sygn. 113175/HS]

 

69. Markowski Damian, Dwa powstania : bitwa o Lwów 1918, Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2019 [sygn. 113330/16]

 

70. Mastalski Lech, Dzieje 11 Pułku Piechoty 1918-1939, Częstochowa : nakładem autora, 2018 [sygn. 113385/9]

 

71. Matarese Chiata, Deportationen im Perserreich in teispidisch-achaimenidischer Zeit, Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2021 [sygn. 113190/HS]

 

72. Meministine? : memory and oblivion in the Ancient world - the ancient world in the memory and oblivion. Vol. 1 / edited by Katarzyna Balbuza, Maria Musielak, Krzysztof Królczyk, Poznań : Instytut Historii UAM, 2019 [sygn. 113005, 113235/HS]

 

73. Meministine? : pamięć i niepamięć w świecie starożytnym - świat starożytny w pamięci i nie­pamięci. Vol. 2 / pod redakcją Katarzyny Balbuzy, Marii Musielak, Krzysztofa Królczyka, Poznań : Instytut Historii UAM, 2020 [sygn. 113005, 113235/HS]

 

74. Metryka katedry ormiańskiej we Lwowie za lata 1635-1732 /
w opra­co­waniu Krzysztofa Stopki (część kipczacka) i Marcina Łukasza Majewskiego (część polska i łacińska), Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka ; Warszawa : Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, 2020 [sygn. 113238/9]