Styczeń 2023

1. Alpert Michael, A new international history of the Spanish Civil War. - Second edition,

Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2004 [sygn. 114727/43]

 2. Althoff Gerd, Family, friends and followers : political and social bonds in medieval Europe, Cambridge : Cambridge University Press, [druk 2022 Milton Keynes : Lightning Source] [sygn. 114740/V]

 3. Aly Götz, Państwo Hitlera / tłumaczenie Wojciech Łygaś. - Wydanie 4, Gdańsk : Fundacja Historia.pl, 2022 [sygn. 114660/43]

 4. Archeologia średniowiecza ziem polskich na początku XXI wieku : grodziska, cmentarzyska i mo­ne­ty w perspektywie nowych metod badawczych / pod redakcją Andrzeja Janowskiego, Wrocław : Chronicon Wydawnictwo, 2021 [sygn. 114554/9]

 5. Arnke Volker, "Vom Frieden" im Dreißigjährigen Krieg : Nicolaus Schaffshausens "De Pace" und der positive Frieden in der Politiktheorie, Berlin ; Boston : De Gruyter Oldenbourg, 2018 [sygn. 110201/33]

 6. Aspekte der Zusammenarbeit in der Ostmitteleuropa-Forschung : Tagung des Herder-Instituts und des J. G. Herder-Forschungsrates am 22./23. Februar 1994 / hrsg. von Hugo Weczerka, Marburg : Herder-Institut, 1996 [sygn. 114307/43]

 7. Assmann Jan, Od Achenatona do Mojżesza : starożytny Egipt a przemiany religijne / przełożył Filip Taterka, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2021 [sygn. 114214/HS]

 8. At the meeting point of cultures and nations : Galician towns and small towns in the Josephinian Cadastral Survey : a collection of studies / ed. Bohdana Petryshak, Tomasz Kargol and Krzysztof Ślusarek ; translated by Iryna Prykarpatska and Anna Sosenko, Kraków : "Historia Iagellonica" Publishing House ; Lviv : Central State Historical Archive of Ukraine, 2020 [sygn. 114151/11]

 9. Atlas historyczny : liceum i technikum: zakres podstawowy i rozszerzony / redakcja atlasu: Beata Jankowiak-Konik, Witold Sienkiewicz ; opracowanie i redakcja map: Konrad Banach [et al.], Warszawa : Demart, 2019 [sygn. 114201/49]

 10. Ausz Mariusz, Puchowski Kazimierz, Komisja Edukacji Narodowej 1773-1794 : szkoły w Wydziale Pijarskim, Warszawa : Wydawnictwo IHN PAN : Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr, 2018 [sygn. 114187/9]

 11.  Bałkany - Bizancjum - Bliski Wschód : studia z dziejów i kultury wieków średnich / pod redakcją Aleksandra Paronia, Wrocław : Wydawnictwo Chronicon, 2022 [sygn. 114555/V]

 12. Barański Tomasz, Piraci czy sułtani? : Dahlak Kebir jako ośrodek handlowy i polityczny na Morzu Czerwonym VII-XVI wiek,Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2021 [sygn. 114553/V]

 13. Benefactors and the polis : the public gift in the Greek cities from the Homeric world to late antiquity / edited by Marc Domingo Gygax, Arjan Zuiderhoek, Cambridge : Cambridge University Press, 2020 [sygn. 114735/HS]

 14. Black Jeremy, Krótka historia wojny, Warszawa : Wydawnictwo RM, 2022 [sygn. 114547/37]

 15. Blocker H. Gene, Starling Christopher L., Filozofia japońska / tłumaczenie Natalia Szuster, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008 [sygn. 114580/23]

 16. Błaszczyk Grzegorz, Litwini na Uniwersytecie Dorpackim (Juriewskim) do 1918 roku i ich dalsze losy : słownik biograficzny, Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza : Wydział Historii UAM, 2022 [sygn. 114181/21]

 17. Bukowiecki Łukasz, Muzea-preteksty : niezrealizowane przedsięwzięcia muzealne wobec negatywnego dziedzictwa w Warszawie, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2021 [sygn. 114383/9]

 18. Campopiano Michele, Writing the Holy Land : the Franciscans of Mount Zion and the construction of a cultural memory, 1300–1550, Cham : Springer Nature Switzerland AG, 2020 [sygn. 114720/V]

 19. Cantarella Glauco Maria, Grzegorz VII / przekład Maria Radożycka-Paoletti, Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2021 [sygn. 114509/37]

 20. Castleden Rodney, Król Artur : prawda ukryta w legendzie : Anglia we wczesnym średniowieczu / przekład Fabian Tryl, Kraków : Wydawnictwo Astra, 2017 [sygn. 114543/V]

 21. Catholic church and modern science : documents from the archives of the Roman Congregations of the Holy Office and the Index, Roma : Libreria Editrice Vaticana , 2009-, Vol. 1 : Sixteenth - century documents / ed. by Ugo Baldini and Leen Spruit, T. 1, 2, 3, 4. [sygn. 114330/37]

 22. Chmielewski Witold Jan, Dzieci polskie w Nowej Zelandii : obóz w Pahiatua (1944-1949), Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2022 [sygn. 114141/16]

 23. Chwalba Andrzej, Harpula Wojciech, Cham i pan :  a nam, prostym, zewsząd nędza?, Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2022 [sygn. 114574/9]

 24. Cohen Nathan, Książki, pisarze, gazety : żydowskie życie literackie w Warszawie w latach 1918-1942, Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma : Polskie Towarzystwo Studiów Jidyszystycznych, 2020 [sygn. 114542/9]

 25. Coqueugniot Gaëlle, Archives et bibliothèques dans le monde grec : édifices et organisation : Ve siècle avant notre ère – IIe siècle de notre ère, Oxford : BAR Publishing, [druk 2022 Milton Keynes : Lightning Source] [sygn. 114728/HS]

 26. Czachur Waldemar, Loew Peter Oliver, "Nigdy więcej wojny!" : 1 września w kulturze pamięci Polski i Niemiec w latach 1945-1989, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2022 [sygn. 114593/23]

 27. Damazyn Michał, Dykcjonarz kujawsko-pomorski : zasłużeni działacze "Solidarności" i opozycji antykomunistycznej odznaczeni medalem "Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis", Toruń ; Bydgoszcz ; Włocławek : Jagielloński Instytut Wydawniczy, 2022-, T. 1 [sygn. 114137/21]

 28. Dawidowicz Aneta, Maj Ewa, Szwed-Walczak Anna, Prasa Narodowej Demokracji : 1893-1939 : tytuły prasowe, wydawcy i dziennikarze, motywy publicystyczne, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2022-, T. 1 : A – D [sygn. 114539/21]

 29. Deptuła Czesław, Początki dziejowe w polskiej historiografii średniowiecznej : z zagadnień historii idei, wyobrażeń i narracji, Lublin : Wydawnictwo "Werset", 2022 [sygn. 114160/9]

 30. Dĕti, mládež a socialismus v Československu v 50. a 60. letach / Jiří Knapik a kol., Opava : Slezská Univerzita Opavě. Ústav historických věd, 2014 [sygn. 113420/5]

 31. Dettloff Paweł, Pałac Popielów : przemiany architektoniczne i wystrój wnętrz : w 200-lecie krakowskiej rezydencji rodzinnej, Kraków : Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2021 [sygn. 114616/9]

 32. Dieterich Susanne, Weise Frau : Hebamme, Hexe und Doktorin : zur Kulturgeschichte der weiblichen Heilkunst. - 3. Auflage, Karlsruhe : Der Kleine Buch Verlag, 2016 [sygn. 114584/23]

 33. Długokęcki Wiesław, Girsztowt Aleksandra, Urzędnicy miejscy Malborka do roku 1772 : spisy, Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021 [sygn. 114546/15]

 34. Dobre praktyki zarządzania dokumentacją / pod redakcją Katarzyny Pepłowskiej i Marcina Smoczyńskiego, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2022 [sygn. 114243/NP]

 35. Drzewiecki Mariusz, Budowle obronne w Górnej Nubii na podstawie badań archeologicznych

i etnologicznych, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2020 [sygn. 114594/23]

 36. Dzwonkowski Roman, Zielińska Renata Spotkania na Wschodzie : Białoruś - Litwa - Łotwa - Ukraina - Rosja - Gruzja - Armenia - Kazachstan (1970-2020), Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej ; Ząbki : Apostolicum, 2022 [sygn. 114198/15]

 37. Fehn Oliver, Die Schule des Teufels : satanisches Wissen für das 21. Jahrhundert. - 2. Auflage, Leipzig : Bohmeier Verlag, 2020 [sygn. 114583/23]

 38. Ferguson Niall, Potęga pieniądza : finansowa historia świata / przełożył Tomasz Kunz. – Wyd. 2, Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2022 [sygn. 114617/VI]

 39. Fevziu Blendi, Hoxha : żelazna pięść Albanii / przełożył Sebastian Szymański, Warszawa : Prószyński Media/Prószyński i S-ka, 2022 [sygn. 114508/46]

 40. Gad Paweł, Hieronim Florian Radziwiłł (1715-1760) - ofiara czarnej legendy?, Warszawa : Wydawnictwo DiG ; Bellerive-sur-Allier : Edition La Rama, 2022 [sygn. 114503/9]

 41. Gawin Tadeusz, Polskość wyjęta spod prawa : polska mniejszość narodowa na Białorusi 1919-2017 / tłumaczenie z języka białoruskiego na polski: Witalis Łuba, Warszawa : Studium Europy Wschodniej. Uniwersytet Warszawski, 2020 [sygn. 114147/16]

 42. Gaworski Marek, Pałac i park w Brzegu Dolnym = The palace and park in Brzeg Dolny / tłumaczenie na język angielski Edyta Malewicz, [Strzelce Opolskie] : Wydawnictwo Matiang, 2021 [sygn. 113890/8]

 43. Gąsior Grzegorz, Polityka narodowościowa państwa na czechosłowackim Śląsku Cieszyńskim w latach 1920-1938, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2020 [sygn. 114222/8]

 44. Gdańsk w okresie nowożytnym : kultura, religia, społeczeństwo i stosunki międzynarodowe = Danzig in der frühen Neuzeit : Kultur, Religion, Politik, Gesellschaft und internationale Beziehungen / redakcja/Herausgeber Wiesław Długokęcki, Jürgen Sarnowsky, Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, [2021] [sygn. 114109/9]

 45. Gregorovius Ferdinand, "Ludom nie przynosi korzyści to, co służy książętom" : publicystyka polityczna z czasów Wiosny Ludów na łamach "Neue Königsberger Zeitung" / tłumaczenie, wstęp

i opracowanie Grzegorz Jasiński, Małgorzata Szymańska-Jasińska, Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2020 [sygn. 114563/23]

 46. Grotowski Piotr Ł., Freski fundacji Władysława II Jagiełły w kolegiacie wiślickiej, Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2021 [sygn. 114540/9]

 47. Grudniewski Jakub, Pruska elita władzy na Górnym Śląsku (1871-1918), Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020 [sygn. 114515/8]

 48. Gryglewski Ryszard Witold, Historia medycyny w sześciu niepełnych odsłonach : Część pierwsza, czyli Pierwsze trzy odsłony, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2021 [sygn. 114579/23]

 49. Grzegorz Maksymilian, Słownik historyczno-geograficzny okręgów kiszewskiego, kościerskiego

i skarszewskiego wójtostwa tczewskiego w średniowieczu, Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2018 [sygn. 114245/21]

 50. Grzegorz Maksymilian, Słownik historyczno-geograficzny okręgu sobowidzkiego wójtostwa tczewskiego w średniowieczu, Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017 [sygn. 114244/21]

 51. Grzegorz Peradze, św., Saint Grigol Peradze Diaries / edited by David Kolbaia, Warsaw : Instytut Pamięci Narodowej, 2021 [sygn. 113478/23]

 52. Gürsel Nedim, Drugie życie Mahometa : Prorok w literaturze zachodniej / przekład Janusz Danecki, Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Dialog, 2019 [sygn. 114566/23]

 53. Hamera Paweł, Irlandia na pomoc! Irlandia na pomoc Polsce! : William Smith O'Brien i kwestia polska, Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022 [sygn. 114514/43]

 54. Historia pod znakiem rocznic : rocznice historyczne XIX i XX wieku : różne perspektywy badawcze / pod redakcją Magdaleny Niedzielskiej i Ilony Zaleskiej, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2022 [sygn. 114266/9]

 55. Hońdo Leszek, Nazistowskie badania antropologiczne nad Żydami : Tarnów 1942, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2021 [sygn. 114610/16]

 56. Jarząbek Wanda, Kłopotliwy sojusznik? : PRL i RP w politycznych strukturach Układu Warszawskiego w latach 1980-1991, Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2022 [sygn. 114572/16]

 57. Jasiołek Katarzyna, Opakowania czyli Perfumowanie śledzia : o grafice, reklamie i handlu

w PRL-u, Warszawa : Marginesy, 2021 [sygn. 114564/9]

 58. Jedność z różnorodności : zbiór studiów nad różnymi aspektami dziejów Afryki / redakcja naukowa Michał Leśniewski, Maciej Ząbek, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2022 [sygn. 114567/43]

 59. Juszyński Jakub, Polska jazda i łucznicy za pierwszych Piastów, Połomia ; Tarnowskie Góry : Wydawnictwo Inforteditions, 2022 [sygn. 114607/9]

 60. Kamińska Janina, Komisja Edukacji Narodowej 1773-1794 : szkoły w Wydziale Litewskim, Warszawa : Wydawnictwo IHN PAN : Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr, 2018 [sygn. 114189/9]

 61. Kapitoly z dějin československého zemědělského muzea v Opavě / Tomáš Krömer, Zdeněk Jirásek (eds.), Opava : Slezská univerzita. Ústav historických věd, 2017 [sygn. 113419/15]

 62. Karabowicz Anna, Prawodawstwo sejmowe i królewskie za panowania Stefana Batorego (1576-1586), Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2022 [sygn. 114238/11]

 63. Karkocha Małgorzata, Flagrante bello : wielka wojna wschodnia w relacjach prasy warszawskiej (1787-1792), Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021 [sygn. 114213/15]

 64. Kasztelan Paweł, Polsko-moskiewskie stosunki dyplomatyczne przełomu XVI/XVII wieku,  Zabrze ; Tarnowskie Góry ; Połomia : Wydawnictwo Inforteditions, 2020 [sygn. 114132/11]

 65. Katalog dokumentów pergaminowych i papierowych ze zbiorów Zakładu Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego / opracowali Andrzej Marzec, Jakub Rogulski, Marcin Starzyński ; pod redakcją Marcina Starzyńskiego, Kraków : Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2022 [sygn. 114533/20]

 66. Kirszak Jerzy, Polak Bogusław, Polak Michał, Generał broni Władysław Anders : 1892-1970 : czyny i pamięć, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2022 [sygn. 114334/9]

 67. Kizwalter Tomasz, Polska nowoczesność : genealogia, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2020 [sygn. 114568/9]

 68. Korbelářová Irena, Žena ve slezské měšťanské společnosti barokní doby : východiska, rámce, zjištění, Opava : Slezská univerzita, 2012 [sygn. 113430/8]

 69. Korbelářová Irena, Žáček Rudolf, Kořeny i křídla : k historii opavských univerzitních areálů

a budov, Opava : Slezská univerzita, 2016 [sygn. 113762/V]

 70. Kościołek Anna, Andrzeja Murawjowa peregrynacje do kolebek chrześcijaństwa (Jerozolima, Rzym, Kijów), Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020 [sygn. 114125/23]

 71. Krawiec Adam, Slavia - Sclavania - Słowiańska Ziemia :  Słowiańszczyzna w geografii kreacyjnej łacińskiej Europy w średniowieczu, Poznań : Wydział Historii UAM, 2022 [sygn. 114597/V]

 72. Kroksz Paweł, Łopatecki Karol, Adam Weyde a procesy modernizacyjne armii rosyjskiej                na przełomie XVII i XVIII wieku, Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2021 [sygn. 114257/37]

 73. Kryśkiewicz Hadrian L., Klęski militarne oraz ich powetowanie w ideologii zwycięstwa państwa rzymskiego u schyłku republiki i w pierwszym stuleciu cesarstwa : problematyka utraty znaków wojskowych oraz niewoli rzymskich jeńców wojennych, Zabrze ; Tarnowskie Góry : Wydawnictwo Inforteditions, 2021 [sygn. 114519/HS]

 74. Krzak Andrzej, Afera "MOCR-Trust" 1921-1927, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020 [sygn. 114611/37]

 75. Kubicki Rafał, Franciszkanie w Gdańsku w XV-XVI wieku, Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersy­tetu Gdańskiego, 2022 [sygn. 114545/9]

 76. Kucharczyk Grzegorz, Hohenzollernowie : władcy Prus, Warszawa : Bellona, 2022 [sygn. 114612/41]

 77. Kultura psaní v dějinách / Ladislav Nekvapil (ed.), Pardubice : Univerzita Pardubice, 2016 [sygn. 108991/5]

 78. Kulturtransfer und Hofgesellschaft im Mittelalter : Wissenskultur am sizilianischen und kastilischen Hof im 13. Jahrhundert / hrsg. von Gundula Grebner und Johannes Fried, Berlin : Akademie Verlag, 2008 [sygn. 114632/V]

 79. Kwiatkowski Bogusław, Poczet faraonów : życie, legenda, odkrycia. - Wyd. 2 uzup., Warszawa : Iskry, 2021 [sygn. 114559/HS]

 80. Lada Wojciech, Mali tułacze, Warszawa : Prószyński Media Sp. z o.o., 2022 [sygn. 114625/9]

 81. Landau-Czajka Anna, Koty w społeczeństwie II Rzeczypospolitej, Warszawa : Wydawnictwo Neriton : Polskie Towarzystwo Historyczne, 2020 [sygn. 114601/9]

 82. Lawrence Clifford Hugh, Monastycyzm średniowieczny : formy życia religijnego w Europie Zachodniej wieków średnich / przekład, wstęp i redakcja naukowa Rafał Rutkowski. - Wyd. 2, zm.

i popr., Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2022 [sygn. 114223/V]

 83. Le Goff Jacques, Czas uświęcony : Jakub de Voragine i "Złota legenda" / przełożyła Barbara Szczepańska przy współpracy Jerzego Nowackiego, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Volumen, 2020 [sygn. 114215/V]

 84. Leszczyńska Katarzyna, Hexen und Germanen : das Interesse des Nationalsozialismus an der Geschichte der Hexenverfolgung, Bielefeld : Transcript, 2009 [sygn. 114587/23]

 85. Litva-Rossija 1917-1920 gg. : sbornik dokumentov / sostaviteli: Česlovas Laurinavičûs, Alʹgimantas Kasparavičûs, Zenonas Butkus, Irina Kukuškina, Aleksandr Šubin, Vilʹnnius : Institut istorii Litvy, 2020 [sygn. 111111/43]

 86. Ludendorff Erich, Wojna totalna, Warszawa : Bellona, 2022 [sygn. 114608/37]

 87. Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich : 1789, Toruń ; TNT,  1977-, Cz. 1 : Województwo kaliskie / wyd. Jerzy Dygdała, Zbigniew Górski. - 2020 [sygn. 31954/47]

 88. Łatyszonek Oleg, Europa Wschodnia w zderzeniu cywilizacji :  historia, problemy narodowościowe i stosunki międzynarodowe w koncepcjach pluralizmu cywilizacyjnego, Białystok : Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2022 [sygn. 114575/23]

 89. Łukaszewicz Adam, W słońcu Egiptu : z dziejów podróży nad Nil, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021 [sygn. 114229/23]

 90. Łukomski Grzegorz, W przestrzeni tajemnic polskiego wywiadu wojskowego 1918-1945, Łomianki : Wydawnictwo LTW, 2022 [sygn. 114569/9]

 91. Maj Ewa, Dziennikarki prasy dla kobiet w Polsce 1918-1939 : portret zbiorowy na podstawie publicystycznego samoopisu, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2020 [sygn. 114528/9]

 92. Majewska Michalina, Śmierć w imię cesarza : zbrodnie japońskie w latach 1937-1945, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2022 [sygn. 114552/43]

 93. Majewski Piotr, Rap w służbie narodu : nacjonalizm i kultura popularna, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2021 [sygn. 114592/9]

 94. Majskij Ivan Michajlovič, Dzienniki Majskiego : ambasador Stalina odsłania kulisy dyplomacji / Gabriel Gorodetsky [oprac.] ; przekład Anna Żukowska-Maziarska, Warszawa : Bellona, 2020 [sygn. 114548/23]

95. Mandziuk Józef, Silesia sacra : śląscy święci, błogosławieni, słudzy Boży i świątobliwi na przestrzeni wieków, Katowice : Biblioteka Śląska w Katowicach, 2021 [sygn. 114510/8]

 96. Marcinów Mira, Historia polskiego szaleństwa. - Wyd. 2, Gdańsk : Fundacja Terytoria Książki, 2021-, T. 1 : Słońce wśród czarnego nieba : studium melancholii [sygn. 114204/9]

 97. Massalski Adam, Kula Ewa, Komisja Edukacji Narodowej 1773-1794 : szkoły w Wydziale Wołyńskim i Ukraińskim, Warszawa : Wydawnictwo IHN PAN : Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr, 2018 [sygn. 114186/9]

 98. Matysiak Bogdan Wiktor, Prawa i zwyczaje małżeńskie na starożytnym Bliskim Wschodzie. - Dodruk do wyd. z 2018 roku, Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2022 [sygn. 114136/HS]

 99. McKay Sinclair, Drezno 1945 : ogień i mrok / tłumaczenie Jan Dzierzgowski, Kraków : Znak Koncept, 2022 [sygn. 114527/43]

 100. McNally Michael, Fontenoy 1745 : krwawa klęska Cumberlanda / ilustracje Seán Ó'Brógáin ; tłumaczył Paweł Szadkowski, [Oświęcim] : Wydawnictwo Napoleon V, 2018 [sygn. 114268/37]

 101. Meissner Andrzej, Ślęczka Ryszard, Pękowska Marzena, Komisja Edukacji Narodowej 1773-1794 : szkoły w Wydziale Małopolskim, Warszawa : Wydawnictwo IHN PAN : Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr, 2018 [sygn. 114185/9]

 102. Memorabilia opavských dominikánů : edice pamětních spisů z 1. poloviny 18. století / k vydání připravili a úvodní studií opatřili Markéta Kouřilová, Petr Kozák, Opava : Slezské zemské muzeum, 2013 [sygn. 113422/5]

 103. Městská kniha Litoměřic (1341) - 1562 : v kontextu písemností městské kanceláře / Barbora Kocánová, Jindřich Tomas a kol., Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2006 [sygn. 113766/5]

 104. Mezi periferií a centrem jagellonského světa : registrum dvořanů knížete a krále Zikmunda I. Jagellonského z let 1493-1510 = Between the periphery and the centre of the Jagiellonian world : the register of courtiers of prince and king Sigismund I Jagiellon from 1493-1510 / k vydání připravil Petr Kozák a Krisztina Rábai, Opava : Slezské zemské muzeum, [2015] [sygn. 113431/13]

 105. Michalska-Bracha Lidia, Józef Kajetan Janowski (1832-1914) po powstaniu styczniowym... : emigrant, weteran 1863 roku, lwowianin z wyboru, Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2021 [sygn. 114211/9]

 106. Międzynarodowe stosunki polityczne / redakcja naukowa Marek Pietraś, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2021 [sygn. 114237/43]

 107. Migasiewicz Paweł, Nagrobek serca króla Jana Kazimierza w kościele Saint-Germain-des-Prés

w Paryżu : æternæ memoriæ Regis Orthodoxi, Warszawa : Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą Polonika, 2019 [sygn. 114602/9]

 108. Misiło Eugeniusz, Obóz "Jaworzno" : zbrodnia nieukarana : Ukraińcy i Polacy w Centralnym Obozie Pracy Jaworzno : (1947-1949), Jesionowo : Archiwum Ukraińskie, 2022 [sygn. 114609/15]

 109. Mittelalter im Labor : die Mediävistik testet Wege zu einer transkulturellen Europawissenschaft / hrsg. von Michael Borgolte [et al.], Berlin : Akademie Verlag, 2008 [sygn. 114631/V]

 110. Moliński Lech, Wypych Jerzy, Nikt nie woła, każdy pamięta : filmowy Dolny Śląsk, Wrocław : Wydawnictwo Warstwy, 2022 [sygn. 114498/8]

 111. Morton Nicholas, Krzyżacy w Ziemi Świętej 1190-1291 / przekład Mateusz Józefowicz. - Wyd. 2, Kraków : Wydawnictwo Astra, 2022 [sygn. 114449/V]

 112. Neubauerová Michaela, Macháček Pavel, Zmizelé Jesenicko. 3 díl : Poutní místa, Jeseník : Hnutí Brontosaurus Jeseníky, 2021 [sygn. 113770/5]

 113. Newman Bernard, Rowerem przez Polskę w ruinie : niezwykła podróż po kraju, który zmienił się nie do poznania : jedyny nieocenzurowany reportaż z 1945 roku / przekład Ewa Kochanowska, Kraków : Znak Horyzont, 2022 [sygn. 114620/16]

 114. Obraz medialny Górnego Śląska w okresie międzywojennym / redakcja Dawid Keller, Krystian Węgrzynek, Katowice : Muzeum Śląskie : Biblioteka Śląska ; Chorzów : Muzeum w Chorzowie, 2021 [sygn. 114535/8]

 115. Oliński Piotr, Pogoda i klimat regionów południowobałtyckich od końca XIV do początków XVI w. w źródłach narracyjnych, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2022 [sygn. 114571/13]

 116. Opyrchał Leszek, Plans of Kamianets-Podilskyi fortress until 1795 = Plany twierdzy Kamieniec Podolski do 1795 roku = Plani Kam'ânecʹ-Podìlʹsʹkoï fortecì do 1795 roku, Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2021 [sygn. 114256/9]

 117. Osadczuk Bohdan, Wyznania ukraińskiego polonofila / wybór, opracowanie i wstęp Basil Kerski ; posłowie Iwona Hofman, Paryż : Instytut Literacki Kultura ; Lublin : Pracownia Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu UMCS, 2022 [sygn. 114502/23]

 118. Otto Walter Friedrich, Bogowie Grecji : obraz boskości w zwierciadle greckiego ducha /  przekład Jerzy Korpanty, Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2022 [sygn. 114534/HS]

 119. Paczkowski Andrzej, Wojna polsko-jaruzelska : stan wojenny, czyli kontrrewolucja generałów. – Wyd. 4. rozszerz., Warszawa : Wielka Litera, 2021 [sygn. 114615/16]

 120. Pamiętając komunizm w postkomunistycznej Europie - pamięć historii i historia pamięci / pod redakcją Rigelsa Haliliego i Łukasza Gemziaka, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2021 [114581/46]

 121. Pandemie, epidemie, choroby w życiu ludzi strefy Morza Bałtyckiego / redakcja Maciej Franz, Zbigniew Pilarczyk, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2022 [sygn. 114623/23]

 122. Patlewicz Barbara, Tomczyk Ryszard, Od świtu do zmierzchu : cmentarze metropolii lwowskiej, Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2021 [sygn. 114529/9]

 123. Perel’man Jakov Isidorovič, Podróż po przemysłowej strefie osiedlenia : (szkice podróżnicze technika). Polski przemysł włókienniczy, żydowskie wytwórnie i żydowscy robotnicy / I. Chorosz [pseud.] ; z jęz. ros. przeł. Jan Szumski ; opracował, wstępem i przypisami opatrzył Artur Markowski, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2019 [sygn. 114148/16]

 124. Pietkiewicz Krzysztof, Wolski Marian, Meysztowiczowie herbu Rawicz do początku XIX wieku : studium genealogiczno-własnościowe / pod redakcją Mariana Wolskiego, Kraków : Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2021 [sygn. 114604/NP]

 125. Polacy w Chicago : doświadczenie imigranta: integracja, izolacja, asymilacja / pod redakcją Adama Walaszka ; tłumaczenie: Szymon Żuchowski, Warszawa : Muzeum Historii Polski, 2020 [sygn. 114133/16]

 126. Polska i jej sąsiedzi w dobie średniowiecza : kultura umysłowa, życie społeczne, polityka /  pod redakcją Wojciecha Iwańczaka, Stanisława Rosika, Przemysława Urbańczyka, Wrocław : Wydawnictwo Chronicon, 2022 [sygn. 114558/9]

 127. Pomoc Żydom podczas II wojny światowej w źródłach archiwalnych : zbiór studiów / pod redakcją Anny Krochmal, Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2021 [sygn. 114167/15]

 128. Porucznik Joanna, Cultural identity within the northern Black Sea region in Antiquity : (de)constructing past identities, Leuven ; Paris ; Bristol : Peeters, 2021 [sygn. 114589/HS]

 129. Polská papežská nunciatura v Opavě : (Slezsko v církevních dějinách 18. století) / uspořádal Z. Jirásek, Opava : Ústav historických věd FPF, Slezská univerzita v Opavě, 2009 [sygn. 113429/8]

 130. Potaczała Krzysztof, To nie jest miejsce do życia : stalinowskie wysiedlenia znad Bugu

i Bieszczadów, Warszawa : Prószyński i S-ka, [2022] [sygn. 114624/15]

 131. Początki bizantyńskiego ikonoklazmu (726-754) : teksty źródłowe / wstępy i opracowanie Małgorzata Jesiotr, Józef Naumowicz ; przekład Małgorzata Jesiotr, Warszawa : Neriton : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2021 [sygn. 114261/V]

 132. Prywaciarze :  biznes w Peerelu 1945-89 / redakcja: Agnieszka Knyt, Alicja Wancerz-Gluza. – Wyd. 4. zmienione, Warszawa : Fundacja Ośrodka Karta, 2022 [sygn. 114582/47]

 133. Przybyliński Ryszard, Dynastie w Księstwie Halicko-Włodzimierskim do roku 1340, Tarnowskie Góry ; Połomia : Inforteditions, 2022 [sygn. 114521/V]

 134. Pseudo-Plato, Alkibiades I i inne pisma / przełożył, wstępami i komentarzami opatrzył Leopold Regner., Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2021 [sygn. 114550/HS]

 135. Rady Martyn C., Habsburgowie / przekład Maciej Antosiewicz, Warszawa : Bellona, 2022 [sygn. 114613/41]

 136. Rajewicz Sebastian, Schole : czas wolny w Sparcie epoki klasycznej, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2022 [sygn. 114531/HS]

 137. Rauszer Michał, Siła podporządkowanych, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2021 [sygn. 114577/9]

 138. Rogulski Jakub, Insignia ducalis splendoris : splendor rodziny książąt Sanguszków i środki jego manifestacji od XV do XVIII wieku, Kraków : Towarzystwo Naukowe "Societas Vistulana", 2022 [sygn. 114544/11]

 139. Rosenbaum Sebastian, Tracz Bogusław, Węgrzyn Dariusz, "Tiurma NKWD nr 2 Tost" : sowieckie więzienie w Toszku w 1945 roku. - Wyd. 2 zm., Katowice ; Gliwice ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej.  Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu : Muzeum w Gliwicach, 2021 [sygn. 114197/16]

 140. Ruś wikingów i Waregów : Europa Wschodnia we wczesnym średniowieczu /  pod redakcją Władysława Duczko, Wrocław : Wydawnictwo Chronicon, 2022 [sygn. 114557/V]

 141. Rybińska Agata, Manuel Joël (1826-1890) : biografia kulturowa wrocławskiego rabina z kręgu "Wissenschaft des Judentums", Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2020 [sygn. 114177/8]

 142. Samp Mariusz, Ruskie żony polskich władców, Warszawa : Lira Wydawnictwo, 2022 [sygn. 114520/13]

 143. Schrader Ludwig Wilhelm, Die Sage von den Hexen des Brockens : und deren Entstehen in vorchristlicher Zeit durch die Verehrung des Melybogs und der Frau Holle, Köln : gerik CHIRLEK, 2016 [sygn. 113757/23]

 144. Seminaria ponad granicami : Niemcy i Polacy poznają wspólną historię = Seminare über Grenzen hinweg : Deutsche und Polen erkunden ihre gemeinsame Geschichte / redakcja: Bożena Górczyńska-Przybyłowicz, Poznań : Wydzial Historii UAM, 2022 [sygn. 114311/23]

 145. 70 [Siedemdziesiąt] lat Chińskiej Republiki Ludowej w ujęciu interdyscyplinarnym / redakcja naukowa Hanna Kupś, Maciej Szatkowski, Michał Dahl, Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Dialog, 2021 [sygn. 114522/41]

 146. Sikorska-Kowalska Marta, Aleksandra Piłsudska (1882-1963), Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021 [sygn. 114562/9]

 147. Skibiński Tomasz, Obraz barbarzyńców w Cesarstwie Rzymskim w źródłach łacińskich lat

376-476, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2018 [sygn. 114561/HS]

 148. Skłodowski Jan, Zaleszczyki - Riwiera przedwojennej Polski, Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2021 [sygn. 114549/9]

 149. Skotarczak Dorota, Stanisław Bareja : jego czasy i filmy, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022 [sygn. 114530/9]

 150. Skrabski Józef, Kościół polski w Rzymie : tożsamość i reprezentacja w perspektywie sztuki, Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana", 2021 [sygn. 114235/37]

 151. Smoliński Aleksander, Przyjazne sąsiedztwo : przyczynki do stosunków politycznych

i wojskowych między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunii w okresie międzywojennym, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2022 [sygn. 114573/16]

 152. Sparta in modern thought : politics, history and culture / ed. Stephen Hodkinson and Ian Macgregor Morris ; contributors Paul Christese [et al.], Swansea : The Classical Press of Wales, 2012 [sygn. 114585/HS]

 153. Stan wojenny w Polsce : przyczyny i konsekwencje /  pod redakcją Michała Damazyna, Sylwii Galij-Skarbińskiej, Wojciecha Polaka, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2022 [sygn. 114596/16]

 154. Starý Marek, Opavští Přemyslovci : genealogie posledních generací českého královského rodu, Opava : Zemský archiv v Opavě, 2021 [sygn. 113421/5]

 155. Stasiak Marcin, Polio w Polsce 1945-1989 : studium z historii niepełnosprawności, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2021 [sygn. 114595/9]

 156. Studia z dziejów średniowiecza = Medieval Studies / Zakład Historii Średniowiecza Polski

i Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Gdańskiego. T. 22, Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018 [sygn. 113893/13]

157. Studia z dziejów średniowiecza / Zakład Historii Średniowiecza Polski i Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Gdańskiego. T. 23, Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019 [sygn. 113894/13]

 158. Studia z dziejów średniowiecza / Zakład Historii Średniowiecza Polski i Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Gdańskiego. T. 24, Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2020 [sygn. 113895/13]

 159. Szczurowski Rafał, Pokolenie czasu upadku Rzeczpospolitej w polskich kazaniach okolicznoś­ciowych z lat 1795-1830, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2020 [sygn. 114512/9]

 160. Szczutkowska Joanna, Zagraniczna polityka kinematograficzna PRL w latach 70. XX w., Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2021 [sygn. 114517/9]

 161. Szelągowska Grażyna, Kaznodzieje, nauczyciele, politycy : ruchy przebudzenia religijnego

i modernizacja w regionie nordyckim w XIX wieku, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2021 [sygn. 114518/43]

 162. Szmyt Andrzej, Przypadek czy fenomen miejsca? : publiczne szkoły średnie w Krzemieńcu

w latach 1773-1939, Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2018 [sygn. 114536/9]

 163. Sztompka Piotr, Socjologia : wykłady o społeczeństwie, Kraków : Znak Horyzont, 2021 [sygn. 114570/23]

 164. Sztuka roztropności : dyplomacja Stolicy Apostolskiej wobec Rzeczypospolitej, Europy i świata w epoce nowożytnej i XX wieku : zbiór studiów / pod redakcją Krzysztofa Ożoga i Ryszarda Skowrona, Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2020 [sygn. 114605/37]

 165. Szybiak Irena, Buczek Katarzyna, Komisja Edukacji Narodowej 1773-1794 : szkoły w Wydziale Żmudzkim, Warszawa : Wydawnictwo IHN PAN : Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr, 2018 [sygn. 114188/9]

 166. Tarkowska Ewelina, Wielka Emigracja we Francji : Polacy w bretońskim departamencie Côtes-du-Nord, Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2022 [sygn. 114537/16]

 167. 1918 [Tysiąc dziewięćset osiemnasty] – kino polskie wobec odzyskania niepodległości / redakcja Mariusz Guzek, Piotr Zwierzchowski, Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2020 [sygn. 114525/9]

 168. Účty budínského dvora krále Vladislava II. Jagellonského (1494-1495) / edice pramene k vydání připravil Petr Kozák, Praha : Scriptorium, 2019 [sygn. 113436/5]

 169. Urbanik-Kopeć Alicja, Chodzić i uśmiechać się wolno każdemu : praca seksualna w XIX wieku na ziemiach polskich, Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2021 [sygn. 114526/16]

 170. Vymětalová Karla, Procul ex oculis, procul ex mente : klasičtí filologové, klasičtí archeologové

a profesoři dějin starověku na německé Karlo-Ferdinandově/Německé univerzité v Praze v letech 1882-1945 : (biografické medailony), Opava : Slezská Univerzita, 2017 [sygn. 113761/5]

 171. W kręgu sztuki, literatury i zabawy :  średniowiecze i mediewalizm / pod redakcją Małgorzaty Dowlaszewicz, Agnieszki Patały, Witolda Wojtowicza, Wrocław : Wydawnictwo Chronicon, 2022 [sygn. 114556/V]

172. Walasek Stefania, Komisja Edukacji Narodowej 1773-1794 : szkoły w Wydziale Poleskim, Warszawa : Wydawnictwo IHN PAN : Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr, 2018 [sygn. 114190/9]

 173. Wiaderny Bernard, Hans Adolf von Moltke : biografia polityczna / przekład z języka niemieckiego Michał Borun, Gdańsk : Muzeum II Wojny Światowej, 2022 [sygn. 114606/43]

 174. Wiech Stanisław, Litwa i Białoruś : rządy Potapowa (1868-1874), Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2021 [sygn. 114172/16]

 175. Wielkie Pomorze : Gryfici oraz ich dziedzictwo / wieloautorska praca monograficzna pod redakcją Daniela Kalinowskiego, Słupsk : Akademia Pomorska ; Gdańsk : Instytut Kaszubski, 2021 [sygn. 114626/9]

 176. Wierzbicki Leszek Andrzej, Poselstwa do królów rodaków : postawy i postulaty szlachty polskiej na sejmikach i zjazdach w latach 1669-1695, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2022 [sygn. 114513/11]

 177. Wierzbicki Leszek Andrzej, Zjazd gołąbsko-lubelski : obrady stanów Rzeczypospolitej               w formule sejmu konnego w 1672 roku, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2022 [sygn. 114264/11]

 178. Wijaczka Jacek, Czarownicom żyć nie dopuścisz : procesy o czary w Polsce w XVII-XVIII wieku, Poznań : Wydawnictwo Replika, 2022 [sygn. 114603/9]

 179. Wokół Mikołaja z Wilkowiecka : analizy i porównania / pod redakcją Andrzeja Dąbrówki

i Witolda Wojtowicza, Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo : Polska Kompania Teatralna, 2021 [sygn. 114598/9]

 180. Wokół polskiej obecności w Rosji : sztambuch Profesor Wiktorii Śliwowskiej na jubileusz dziewięćdziesięciolecia / redakcja Wiesław Caban, Piotr Głuszkowski, Swietłana Mulina, Eugeniusz Niebelski, Andrzej Nowak, Warszawa : Wydawnictwo Neriton : Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, 2021 [sygn. 114511/9]

 181. Wokół Synodu Zamojskiego 1720 : religia - kultura - nauka / redakcja naukowa Przemysław Nowakowski, Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2022 [sygn. 114541/9]

 182. Wójcik Michał, Zemsta : zapomniane powstania w obozach zagłady : Treblinka, Sobibór, Auschwitz-Birkenau, Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2021 [sygn. 114621/16]

 183. Writing the history of slavery / edited by David Stefan Doddington, Enrico Dal Lago,

London ; New York : Bloomsbury Academic, 2022 [sygn. 114586/HS]

 184. Wylegała Anna, Był dwór, nie ma dworu : reforma rolna w Polsce. - Wyd. 2, Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2022 [sygn. 114227/16]

 185. Zimmerman Joshua D., Jozef Pilsudski :  founding father of modern Poland, Cambridge ; London : Harvard University Press, 2022 [sygn. 114588/9]

 186. Złe kobiety czy zła sława : negatywne wizerunki kobiet na przestrzeni dziejów / pod redakcją Karoliny Białas, Kaliny Słaboszowskiej, Sylwii Śmiechowicz, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2020 [sygn. 114551/23]

 187. Zwierzchowski Piotr, Filmowe reprezentacje PZPR, Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2022 [sygn. 114523/9]

 188. Żydzi krakowscy : nowe kierunki badań / pod redakcją Alicji Maślak-Maciejewskiej,

Kraków ; Budapeszt ; Syrakuzy : Wydawnictwo Austeria, 2021 [sygn. 114516/9]