Marzec - maj 2021

 

 

1. Abryszyński Piotr, Gucewicz Daniel, Grudniowa kolęda : kościół katolicki w Trójmieście wobec Grudnia '70, Gdańsk ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Gdańsku, 2020 [sygn. 112622/9]

 

2. Aby utrzymać porządek" : raporty wojsk francuskich z okresu II powstania śląskiego (lipiec - wrzesień 1920 roku) / redakcja Grzegorz Bębnik, Sebastian Rosenbaum, Katowice ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Oddział     

w Katowicach, 2020 [112798/8] 

 

3. Adel in Schlesien, München :  Berlin ; Boston : R. Oldenbourg Verlag, 2010-, Bd. 4 : Adel ohne Land - Land ohne Adel? Lebenswelt, Gedächtnis und materielle Kultur des schlesischen Adels nach 1945 / Simon Donig. - 2019 [sygn. 88415/7]

 

4. Akta sejmikowe województwa bełskiego : lata 1572-1655 / wydali Michał Zwierzykowski i Robert Kołodziej, Kraków : Księgarnia Akademicka, 2020 [sygn. 112734, 112735/15]

 

5. Album Polonorum : 1828-1939 / (red. J. Trynkowski), Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2018 [sygn. 112314/21]

 

6. Althoff Gerd, "Selig sind, die Verfolgung ausüben" : Päpste und Gewalt im Hochmittelalter, Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft ; Stuttgart : Konrad Theiss Verlag, 2013 [sygn. 112616/V]

 

7. Aparat bezpieczeństwa w perspektywie antropologii organizacji i antropologii władzy / redakcja Robert Klementowski, Kamila Mikołajczak, Jarosław Syrnyk, Wrocław ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział we Wrocławiu, 2020 [sygn. 112587/9]

 

8. Atlas historyczny : od starożytności do współczesności : liceum ogólnokształcące i technikum : zakres podstawowy i rozszerzony / redakcja i opracowanie Izabela Hajkiewicz [i 16 pozostałych], Warszawa : Nowa Era, 2019 [sygn. 988/Kart.]

 

9. Ayre Michael, The Scottish community in the Grand Duchy in Lithuania 1630-1750, Kaunas ; Vilnius : Humanitas, 2019 [sygn. 1112695/11]

 

10. Babiński Leon, Warszawa wieku mego / wstęp i redakcja naukowa Janusz Faryś, Henryk Walczak, Szczecin : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Szczecinie, 2020 [sygn. 112730/15]

 

11. Bibliografia historii Śląska = Bibliographie zur Geschichte Schlesiens = Bibliografie dějin Slezska, Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego ; Opava : Slezské zemské muzeum, [Za rok] 2008 / opracowanie Iwona Mrozowicz, Beata Nowak, Małgorzata Pawlak, Karol Sanojca [et al.] ; red. Peter Garbers, Karol Sanojca. –  2020 [sygn. 202129, 21760/Podr.]     

 

12. Blicharski Czesław Eugeniusz, W służbie mojej małej ojczyzny Tarnopolem zwanej, Kraków : Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, 2013 [sygn. 112654/9]

 

13. Błasiak Wojciech, Miękkie państwo III Rzeczpospolitej i jego alternatywa, Warszawa : Instytut Historyczny nn im. Andrzeja Ostoja Owsianego, 2020 [sygn. 112554/9]

 

14. Borowiak Stanisław, Dwór a wieś folwarczna w Poznańskiem w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku, Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2020 [sygn. 112405/47]

15. Brakowska Katarzyna, Karolewski Łukasz, Pułkownik Józef Hartman = Colonel Józef Hartman, Warszawa : Narodowe Archiwum Cyfrowe : we współpracy z Fundacją im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej, 2018 [sygn. 112670/15]

 

16. Byzantina et Slavica : studies in honour of professor Maciej Salamon / edited by Stanisław Turlej, Michał Stachura, Bartosz Jan Kołoczek, Adam Izdebski, Kraków : Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagiellonica", 2019 [sygn. 112543/V]

 

17. Cartledge Paul, Thebes : the forgotten city of Ancient Greece, New York : ABRAMS, 2020 [sygn. 112796/HS]

 

18. Choińska-Mika Jolanta, Szlanta Piotr, Zielińska Katarzyna, Historia 2 : podręcznik : liceum 

i techni­­kum : zakres rozszerzony, Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2020 [sygn. 112361/49]

 

19. Chrubasik Boris, Kings and usurpers in the Seleukid empire : the men who would be King, Oxford : Oxford University Press, 2016 [sygn. 112722/HS]

 

20. Chrzest - przemiany religijne, kulturowe i sepulkralne / redakcja Wojciech Dzieduszycki, Jacek Wrzesiński, Poznań : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział Wielkopolski, 2017 [sygn. 112602/9]

 

21. Ciołek Erazm, Pontyfikał Erazma Ciołka = Pontificale Erasmi Ciołek / opracowanie i edycja Szymon Fedorowicz, Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2019 [sygn. 111769/15]

 

22. Dąbrowski Marcin, Wydarzenia 26 czerwca 1959 roku w Kraśniku Fabrycznym : przyczyny - przebieg - represje, Warszawa ; Lublin : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Lublinie, 2020 [sygn. 112773/16]

 

23. Diplomacy and inter-state relations in the Hellenistic world, Kraków : Jagiellonian University Press, 2018 [sygn. 112411/HS]

 

24. Dni, które wstrząsnęły światem? :  rewolucje w imperium rosyjskim w 1917 r. / studia pod redakcją Piotra Cichorackiego, Roberta Klementowskiego i Małgorzaty Ruchniewicz, Warszawa ; Wrocław : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2019 [sygn. 112010, 112558/43]

 

25. Drygier Mariusz, Integracyjna działalność rządców kościelnych na Śląsku w latach 1945-1992, Opole : Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO, 2020 [sygn. 112708/8]

 

26. Drywa Danuta, Poselstwo RP w Bernie : przemilczana historia, Warszawa : Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ; Oświęcim : Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, 2020 [sygn. 112267/16]

 

27. Dzieje Lubelszczyzny 1918-1939 : aspekty polityczne / pod redakcją Marcina Kruszyńskiego, Roberta Litwińskiego, Waldemara Kozyry, Dariusza Magiera, Tomasza Osińskiego, Lublin ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020 [sygn. 112774/16]

 

28. Ekobiografia Krakowa / pod red. Adama Izdebskiego i Rafała Szmytki, Kraków : Znak Horyzont, 2018 [sygn. 112647/9]

 

29. Elżbieta Sieniawska - królowa bez korony / redakcja naukowa: Konrad Morawski, Konrad Pyzel, Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2020 [sygn. 112527/11]

 

30. Epistolografia w Polsce Ludowej (1945-1989) : list i jego pochodne w systemie państwa komunistycznego : studia i materiały / pod redakcją Anny Marii Adamus i Bartłomieja Noszczaka, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020 [sygn. 112623/9]

 

31. Faron-Bartels Renata, Złote cywilizacje Ameryki, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021 [sygn. 112403/23]

 

32. Gałędek Michał, Koncepcje i projekty nowego ustroju administracji dla przyszłego Królestwa Polskiego : studium z dziejów myśli administracyjnej, Sopot : Wydawnictwo Arche, 2017 [sygn. 112609/9]

 

33. Giedroyc Jerzy, Kisielewski Stefan, Listy 1946-1991 / wstęp Adam Michnik ; oprac. i przypisy Łukasz Garbal ; posł. Rafał Habielski, Warszawa : Biblioteka „Więzi”, 2020 [sygn. 112739/15] 

 

34. Gralak Lech, Tylec Piotr, Kryptonim "Pątnicy" : Służba Bezpieczeństwa wobec pieszych pielgrzymek na Jasną Górę w latach 1976-1988, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020 [sygn. 112799/16]

 

35. Gurgacz Władysław, Refleksje / oprac. Maria Chodyko ; przy współpr. Krzysztofa Dorosza SJ, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu : Prowincja Wielkopolsko-Mazowiecka Towarzystwa Jezusowego, 2020 [sygn. 112629/15]

 

36. Hapanowicz Piotr, Senatorowie województwa krakowskiego II Rzeczypospolitej (1922-1939) : szkic do portretu zbiorowego, Kraków : Towarzystwo Pro Museo, 2018 [sygn. 112679/9]

 

37. Hellenism and the local communities of the Eastern Mediterranean : 400 BCE-250 CE / edited by Boris Chrubasik and Daniel King, Oxford : Oxford University Press, 2017 [sygn. 112724/HS]

 

38. Historia gospodarcza : problemy i metody : studia w stulecie powstania poznańskiej szkoły historii gospodarczej / redakcja naukowa Tadeusz Janicki, Poznań : Wydział Historii UAM, 2020 [sygn. 112765/47]

 

39. Historia higieny wodą pisana / pod redakcją Wojciecha Ślusarczyka ; opracowanie zbiorów fotograficznych Jan Bochen, Bydgoszcz : Quixi Media, 2017 [sygn. 112809/23]

 

40. Historia 1 : podręcznik : liceum i technikum : zakres rozszerzony / Jolanta Choińska-Mika
[et al.],Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2019 [sygn. 112360/49]

 

41. Historia wizualna w działaniu : studia i szkice z badań nad filmem historycznym / redakcja Dorota Skotarczak, Joanna Szczutkowska, Piotr Kurpiewski, Poznań : Wydział Historii UAM, 2020 [sygn. 112536/23]

 

42. Historyczny krajobraz kulturowy zachodnich Sudetów : wstęp do badań / redakcja Jerzy Piekalski, Wrocław : Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2020 [sygn. 112776/8]

 

43. Innocenty III, papież, Die Register Innocenz' III, Graz ; Köln ; Rom ; Wien : Verlag Hermann Böhlaus ; Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1964-, Bd. 1.1 : Pontifikatsjahr, 1198/99 : Texte / bearb. von Othmar Hageneder und Anton Haidacher. - 1964, Bd. 5.5 : Pontifikatsjahr, 1202/1203 : Texte / bearb. von Othmar Hageneder ; unter Mitarbeit von Christoph Egger [et al.]. - 1993, Bd. 5.5 : Pontifikatsjahr, 1202/1203 : Indices / bearb. von Andrea Sommerlechner ; gemeinsam mit Christoph Egger und Herwig Weigl. - 1994, Bd. 7.7 : Pontifikatsjahr, 1204/1205 : Texte und Indices / unter der Leitung von Othmar Hageneder bearb. von Andrea Sommerlechner [et al.]. - 1997, Bd. 8.8 : Pontifikatsjahr, 1205/1206 : Texte und Indices / bearb. von Othmar Hageneder und Andrea Sommerlechner [et al.]. - 2001, Bd. 9.9 : Pontifikatsjahr : 1206/1207 : Texte und Indices / bearb. von Andrea Sommerlechner ; gemeinsam mit Othmar Hageneder [et al.]. - 2004, Bd. 10.10 : Pontifikatsjahr : 1207/1208 : Texte und Indices / bearb. von Rainer Murauer und Andrea Sommerlechner ; gemeinsam mit Othmar Hageneder [et al.]. - 2007, Bd. 11.11 : Pontifikatsjahr : 1208/1209 : Texte und Indices / bearb. von Othmar Hageneder und Andrea Sommerlechner ; gemeinsam mit Christoph Egger [et al.]. - 2010, Bd. 12.12 : Pontifikatsjahr : 1209/1210 : Texte und Indices / bearb. von Andrea Sommerlechner und Othmar Hageneder ; gemeinsam mit Christoph Egger [et al.]. - 2012, Bd. 13.13 : Pontifikatsjahr : 1210/1211 : Texte und Indices / bearb. von Andrea Sommerlechner und Herwig Weigl ; gemeinsam mit Othmar Hageneder [et al.]. - 2015, Bd. 14.14 : Pontifikatsjahr : 1211/1212 : Texte und Indices / bearb. von Andrea Sommerlechner ; gemeinsam mit Othmar Hageneder [et al.]. - 2018 [sygn. 112550/NP]

 

44. Instrukcje i przepisy wywiadu cywilnego PRL z lat 1953-1990 / wstęp i redakcja naukowa Witold Bagieński ; wybór  i opracowanie Witold Bagieński, Anna Karolina Piekarska, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020 [sygn. 112784/15]

 

45. Inteligencja polska w świecie / redakcja Zygmunt Kolenda, Hubert Chudzio, Dorota Praszałowicz, Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2018 [sygn. 112646/9]

 

46. Isaac Benjamin H., The invention of racism in classical antiquity, Princeton ; Oxford : Princeton University Press, [druk 2020 Milton Keynes : Lightning Source] [sygn. 112718/HS]

 

47. Jacewicz Wiktor, Listy z KL Dachau Wiktora Jacewicza SDB /  pod redakcją Jarosława Wąsowicza ; opracowanie dokumentów Jacek Brakowski, Krzysztof Kolasa, Rafał Sierchuła, Jarosław Wąsowicz, Poznań :  Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Poznaniu, 2020 [sygn. 112284/15]

 

48. Jakimek-Zapart Elżbieta, Sny wstaną... : grypsy Łukasza Cieplińskiego z celi śmierci, Warsza­­­wa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020 [sygn. 112606/15]

 

49. "Jarmark małżeński serdecznej miłości" : toruńskie wiersze weselne przełomu XVII i XVIII wieku / opracowanie tekstów Patrycja Potoniec i Krzysztof Obremski przy współpracy Krzysztofa Mikulskiego ; wprowadzenie i posłowie Krzysztof Obremski, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020 [sygn. 112539/9]

 

50, Jaroszyk Joanna, Wolność słowa a demokracja : hiszpański system prasowy w latach 1975-2005, Poznań : Wydział Historii UAM, 2020 [sygn. 112551/23]

 

51. Jeńcy 1920, Kraków ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020 [sygn. 112786/16]

 

52. Jerusalem and Judaea : studies on history, archaeology, and numismatics, Kraków : Jagiellonian University Press, 2019 [sygn. 112412/HS]

 

53. Jerzy książę Zbaraski 1574-1631 : szkic biograficzny - korespondencja / opracowała Anna Filipczak-Kocur, Warszawa : Wydawnictwo DiG ; Bellerive-sur-Allier : Edition La Rama, 2020 [sygn. 112729/15]

 

54. Jurkiewicz Jan, Kobiela Łukasz, Jedna dekada - trzy epoki : NZSS "Solidarność" na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1980-1989, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; Katowice : Stowarzyszenie Pokolenie : Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, 2020 [sygn. 112630/8]

 

 

55. Kalisch Ludwig, Obrazki z moich lat chłopięcych /  wstęp, opracowanie i tłumaczenie z niemiec­kie­go Marcin Błaszkowski, Warszawa : PWN : Muzeum Historii Żydów Polskich Polin ; Wrocław : Katedra Judaistyki im. T. Taubego, Uniwersytet Wrocławski, 2018 [sygn. 112318/15]

 

56. Karbarz-Wilińska Joanna, Dęby i burzany : ukraińskie organizacje i partie związane z biskupem stanisławowskim Grzegorzem Chomyszynem (1925-1939), Gdańsk ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020 [sygn. 112624/9]

 

57. Karczewski Marian, Czy można zapomnieć? : wspomnienia z lat wojny 1939-1945 / opracowanie 

i przypisy Włodzimierz Suleja, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2021 [sygn. 112801/15]

 

58. Kazachstan : tauelsiz memleket znaczy niepodległe państwo / redakcja naukowa Władysław Sokołowski, Mukhit-Ardager Sydyknazarov, Warszawa : Towarzystwo Naukowe Polska-Wschód, 2017 [sygn. 112473/41]

 

59. Konopielko Jan, Wspomnienia 1906-1956 / wstęp i opracowanie: Piotr Cichoracki, Marcelina Jakimowicz, Małgorzata Ruchniewicz, Wrocław : PTL [Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1895], 2020  [sygn. 112133/15]

 

60. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej po 20 latach obowiązywania / pod redakcją Anny Łabno, 

Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe, 2020 [sygn. 112644/9]

 

61. Korejwo Mariusz Tomasz, PZPR na Warmii i Mazurach 1948-1990 : struktury, organizacja, ludzie, Białystok ; Olsztyn ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Oddział w Białymstoku. Delegatura w Olsztynie, 2021 [sygn. 112818/16]

 

62. Kornat Marek, Wołos Mariusz, Józef Beck : biografia, Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2020 [sygn. 112711/16]

 

63. Kowalski Marek Daniel, Jujeczka Stanisław, Chmielewska Mieczysława, W łączności ze Stolicą Piotrową : dokumenty papieskie z Archiwum Państwowego we Wrocławiu, Wrocław : Archiwum Państwowe we Wrocławiu, 2020 [sygn. 112815/NP]

 

64. Krakowianie w Drugiej Rzeczypospolitej : materiały z sesji naukowej 21 kwietnia 2018 roku / pod redakcją Zdzisława Nogi, Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 2019 [sygn. 112657/16]

 

65. Kromayer Johannes, Veith Georg, Atlas bitew do historii wojskowości starożytnej / [tłum. Małgorzata Chmielarz]. - Wyd. 2, Oświęcim : Wydawnictwo Napoleon V, 2018 [sygn. 986/Kart.]

 

66. Kultury dziewictwa / pod redakcją Agnieszki Gajewskiej i Macieja Michalskiego, Poznań : Wydział Historii UAM, 2020 [sygn. 112535/23]

 

67. Kurie und Kodikologie : Festschrift für Claudia Märtl zum 65. Geburtstag / hrsg. von Jörg Schwarz und Georg Strack, Ostfildern : Jan Thorbecke Verlag, 2021 [sygn. 112758/37]

 

68. Lapidarium staropolskie / opracowała Aleksandra Szczurek, Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2018 [Zawiera: O kamieniach drogich, na wiele rzeczy potrzebnych / Stefan Falimirz. O kamieniach drogich, na wiele rzeczy potrzebnych / Hieronim Spiczyński. O kamieniach drogich, na wiele rzeczy potrzebnych / Marcin Siennik] [sygn. 112513/15]

 

69. Latopis nowogrodzki pierwszy starszej redakcji : unikatowy zabytek piśmiennictwa staroruskiego 

i jego polski przekład / [red.] Zofia A. Brzozowska, Ivan N. Petrov, przy współpracy Jana Morawickiego, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019 [sygn. 112757/V]

70. The legitimation of conquest : monarchical representation and the art of government in the Empire of Alexander the Great / edited by Kai Trampedach and Alexander Meeus, Stuttgart : Franz Steiner Verlag, copyright 2020 [sygn. 112721/HS]

 

71. Leszczyński Mariusz, Księża diecezjalni ekspatrianci archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego : słownik biograficzny, Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020 [sygn. 112822/21]

 

72. Listy z frontu i na front : korespondencja rodziny Massalskich (1914-1921) / wstęp i opracowanie Adam Massalski, Kielce : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza [i pozostałe], 2017 [sygn. 112594/15]

 

73. Lituanistyka i wschodoznawstwo : studia dedykowane Profesorowi Krzysztofowi Pietkiewiczowi / redakcja naukowa Grzegorz Błaszczyk, Grzegorz Skrukwa, Marta Studenna-Skrukwa, Poznań : Wydział Historii UAM, 2020 [sygn. 112555/9]

 

74. Looking East : Iranian history and culture under western eyes, Kraków : Jagiellonian University Press, 2017 [sygn. 112410/HS]

 

75. Łozińska Maja, Łoziński Jan, W kurortach przedwojennej Polski. – Wyd. 2. zmienione, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020 [sygn. 112389/9]

 

76. Łuczak Agnieszka, Polscy ziemianie : szkice o losach i dziedzictwie, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020 [sygn. 112794/9]

 

77. Malinowska Teresa, Rzeczpospolita szlachecka we francuskich starodrukach (1573 - 1795), Poznań : Wydział Historii UAM, 2020 [sygn. 112725/11]

 

78. Marcinkowski Zdzisław, Niepodległa Warszawa w obiektywie Zdzisława Marcinkowskiego, Warszawa : Skarpa Warszawska ; Archiwum Państwowe, 2018 [sygn. 112667/9]

 

79. Martin Opitz (1597-1639) : Autorschaft, Konstellationen, Netzwerke / hrsg. von Stefanie Arend und Johann Anselm Steiger, Berlin ; Boston : De Gruyter, 2020 [sygn. 112812/23]

 

80. Matuszak Tomasz, Dzieje Piotrkowa Trybunalskiego w źródłach archiwalnych, Piotrków Trybunalski : Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, 2017 [sygn. 112673/15]

 

81. Mazur Mariusz, Antykomunistycznego podziemia portret zbiorowy 1945-1956 : aspekty mentalno-psychologiczne, Warszawa : Bellona ; Lublin : UMCS, 2019 [sygn. 112636/9]

 

82. Mierzwa Janusz, Konstytucja Marcowa 1921 roku = The March 1921 Constitution / redakcja naukowa / edited by Dariusz Kupisz, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2021 [sygn. 112709/16]

 

82a. Mika Norbert, Problematyka tatarska w polityce europejskiej od połowy XV do początku XVI wieku, Kraków ; Warszawa : Wydawnictwo Avalon, 2020 [sygn. 112683/V]

 

83. Mittelalterliche Architektur in Polen : romanische und gotische Baukunst zwischen Oder und Weichsel / Christofer Herrmann, Dethard von Winterfeld (Hg.) ; mit Beitr. von Udo Arnold [et al.].

Petersberg : Michael Imhof Verlag, 2015, Bd. 1, 2. [sygn. 112501/9]

 

84. Młodzieżowy opór antykomunistyczny w Polsce po II wojnie światowej / pod redakcją Pawła Wąsa, Łódź ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020 [sygn. 112631/16]

 

85. Mortęska Magdalena, Listy, memoriały / wstępy Krystyna Jakowska, Małgorzata Borkowska ; redakcja i opracowanie Małgorzata Borkowska, Kraków : Tyniec, Wydawnictwo Benedyktynów, 2019 [sygn. 111764/37]

 

86. Mortęska Magdalena, Nauki, rozmowy / redakcja i opraco­w­a­­nie Małgorzata Borkowska, Kraków : Tyniec, Wydawnictwo Benedyktynów, 2019 [sygn. 111763/37]

 

87. Mruk Henryk, Guć Michał, Znaczki szczecińskiego podziemia autorstwa Jana Tarnowskiego 1981-1989 / konsultacja merytoryczna: Jan Tarnowski, Szczecin : IPN Szczecin, 2020 [sygn. 112638/NP]

 

88.  Nogaj Adam, Oddział Wywiadowczy Sztabu Głównego Ludowego Wojska Polskiego 1944-1945 : organizacja i działalność : studium historyczno-wojskowe, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020 [sygn. 112625/9]

 

89. Normatywy Departamentu III oraz Departamentu Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa, MSM (1956-1990) / wybór dokumentów Wojciech Frazik, Cyprian Wilanowski ; wstęp, redakcja naukowa i opracowanie Cyprian Wilanowski, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020 [sygn. 112607/15]

 

90. Nowalińska Małgorzata, O sztuce kopiowania : studia inspirowane badaniami powtarzalności przedstawień Hodegetrii Krakowskich 1400-1550 = On the art of copying : studies inspired by research on the repeatability of Cracovian Hodegetria 1400-1550, Kraków : Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 2019 [sygn. 112665/23]

 

91. O niepodległość i socjalizm : studia i szkice z dziejów Polskiej Partii Socjalistycznej / pod redakcją Kamila Piskały i Macieja Żuczkowskiego, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020 [sygn. 112632/16]

 

92. O uczniu żołnierzu / opracowanie Kazimierz Konarski, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020 [sygn. 112692/15]

 

93. O wolną wieś i wolną Polskę : Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników i niezależna działalność środowisk chłopskich  w latach 1982-1989 / pod redakcją Cecylii Kuty i Michała Wenklara, Kraków : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020 [sygn. 112772/16]

 

94. Oficjalna prasa w PRL / pod redakcją Sebastiana Ligarskiego i Rafała Łatki, Szczecin ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020-, 

T. 1 [sygn. 112627/9]

 

95. Olender Elzbieta, Urbaniak Miron, Materiały archiwalne do dziejów Leszna, Leszno : Archiwum Państwowe, 2017 [sygn. 112736/15]

 

96. Organy zarządzania kryzysowego i sztaby do walki z opozycją : działalność wojewódzkich komitetów obrony w latach 1975-1989 i ich dokumentacja / praca zbiorowa pod redakcją Dariusza A. Rymara i Marka Kietlińskiego, Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych ; Białystok : Archiwum Państwowe ; Gorzów Wielkopolski : Archiwum Państwowe, 2017 [sygn. 112610/16]

 

97. Panic Idzi, Książę cieszyński Przemysław Noszak (*1332-1336 †1410) : wielki pan małego księstwa, Cieszyn : Powiat Cieszyński, 2020 [sygn. 112770/8]

 

98. Perloff Marjorie, Ostrze ironii : modernizm w cieniu monarchii habsburskiej / przekład Maciej Płaza ; posłowie Adam Lipszyc, Wrocław : Wydawnictwo Ossolineum, 2018 [sygn. 112613/23]

 

99. Piaskowski Roger, Druga twarz Liegnitz, Legnica : Stowarzyszenie „Pamięć i Dialog”, 2017-, Cz. 2 : Eseje o legnickim modernizmie. - 2020 [sygn. 112498/8]

 

100. Pietruszka Wojciech, The municipal elites of Campania during the Antonine-Severan period, Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2020 [sygn. 112813, 112814/HS]

 

101. Po stronie dobra : księga dedykowana Zofii i Zbigniewowi Romaszewskim / pod redakcją Cecylii Kuty i Mariusza Krzysztofińskiego, Warszawa ; Kraków ; Rzeszów : Instytut Pamięci Narodowej.  Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020 [sygn. 112608/9]

 

102. Pod lupą bezpieki : aparat represji wobec Niemców na Ziemiach Zachodnich i Północnych 

w okresie władzy komunistycznej : praca zbiorowa / pod redakcją Michała Mathei, Gliwice ; Opole : Dom współpracy Polsko-Niemieckiej, 2019 [sygn. 112596/16]

 

103. Pogranicza archiwistyki / pod redakcją Waldemara Chorążyczewskiego i Agnieszki Rosy, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019 [sygn. 112292/NP]

 

104. Pogranicza w polskich badaniach mediewistycznych / pod redakcją Andrzeja Janeczka, Michała Parczewskiego, Michała Dzika, Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019 [sygn. 111785/13]

 

105. Polit Jakub, Hirohito : tajemnica cesarza Shōwa 1901-1989, Kraków : Wydawnictwo Arcana, 2019 [sygn. 112650/43]

 

106. Polonia Italia Mediterraneum : studia ofiarowane Pani Profesor Danucie Quirini-Popławskiej / pod redakcją Łukasza Burkiewicza, Rafała Hryszko, Wojciecha Mruka, Piotra Wróbla, Kraków : Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagellonica, 2018 [sygn. 112653/9]

 

107. Polska, Ruś i Węgry : X-XIV wiek / redakcja: Dariusz Dąbrowski, Adrian Jusupović, Teresa Maresz, Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2018 [sygn. 111768/13]

 

108. Pongrátz Gergely,  Zaułek Corvina 1956 / przekład Adam Snopek, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020 [sygn. 112598/43]

 

109. Powstania śląskie i plebiscyt górnośląski w przestrzeni publicznej : kinematografia - muzyka - literatura - publicystyka / pod redakcją Macieja Fica i Mirosława Węckiego, Katowice ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział 

w Katowicach, 2020 [sygn. 112621/8]

 

110. Prawa Hammurabiego : dīnāt mīšarim / w przekładzie i w opracowaniu Witolda Tyborowskiego, Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 2019 [sygn. 111766/HS]

 

111. Problemy wyszukiwania informacji w polskich archiwach / pod redakcją Anny Żeglińskiej
i Mariusza Żuławnika, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020 [sygn. 112467/NP]

 

112. Prokop Krzysztof Rafał, Opuscula historico-ecclesiastica : ad res gestas Poloniae veteris spectantia, Kraków : nakład własny, 2018 [sygn. 112512/9]

 

113. Przemoc / redakcja Bożena Popiołek, Agnieszka Chłosta-Sikorska, Marcin Gadocha, Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020 [sygn. 112689/9]

 

114. Regionalne środowiska literackie i oficyny wydawnicze w polityce władz Polski Ludowej w la­tach 1956-1989 / pod redakcją Eveliny Kristanovej, Szczecin ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020 [sygn. 112701/9]

115. Rok 1920 w obrazie i dokumencie : wojna z bolszewikami w zbiorach archiwów polskich / wybór i opracowanie Mariusz Olczak i Jarosław Stryjek, Warszawa : Wojskowy Instytut Wydawniczy : Archiwum Akt Nowych, 2020 [sygn. 112251/15]

 

116. Rok 1918 na Górnym Śląsku : przełom społeczno-polityczny i jego konsekwencje / pod redakcją Sebastiana Rosenbauma, Warszawa ; Katowice : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; Gliwice : Muzeum w Gliwicach, 2020 [sygn. 112696/9]

 

117. Rok 1939 w Łodzi i w województwie łódzkim : losy ludności cywilnej / pod redakcją Artura Kuprianisa i Eweliny Ślązak, Łódź ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Łodzi, 2020 [sygn. 112611/16]

 

118. Rozkaz nr 001353 : operacja proskrypcyjna NKWD 1939-1941 / wybór dokumentów i redakcja naukowa Jarosław Antoniuk [et al.], Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; Kijów : Wydzielone Archiwum Państwowe Służby Bezpieczeństwa Ukrainy : Instytut Badań Politycznych i Narodowościowych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, 2020 [sygn. 112690/15]

 

119. Rozpad imperiów : kształtowanie powojennego ładu w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1918-1923 / redakcja Magdalena Gibiec, Grzegorz Hryciuk, Robert Klementowski, Wrocław ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział we Wrocławiu, 2020 [sygn. 112816/43]

 

120. Rówieśnicy Niepodległej : sto lat historii Polski z perspektywy najstarszych Polaków / redakcja naukowa: Katarzyna Bock-Matuszyk, Ewa Maj, Aleksandra Paprot-Wielopolska ; współpraca redakcyjna: Marek Szajda, Piotr Zubowski, Wrocław : Ośrodek "Pamięć i Przyszłość", 2020 [sygn. 112523/15]

 

121. Rulewski Jan, Wysoka temperatura : od wolności do wolności 1980-1990 / opracował Jan Olaszek, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2021 [sygn. 112821/15]

 

122. Setkowicz Katarzyna, Romans rycerski a początki zawodu pisarza w Hiszpanii : przypadek Feliciano de Silva (ok. 1489-1554), Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020 [sygn. 112685/2]

 

123. Sojusz Piłsudski-Petlura w kontekście politycznej i militarnej walki o kształt Europy Środkowej 

i Wschodniej / pod redakcją Tomasza Stępniewskiego, Artura Góraka i Marcina Kruszyńskiego, Lublin : Instytut Europy Środkowej ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2020 [sygn. 112819/16]

 

124. Solarska Maria, Bugajewski Maciej, Experiencing the past : historical cognition toward pluralism of historical time, Poznań : Instytut Historii UAM, 2019 [sygn. 112320/23]

 

125. Sophoulis Panos, Banditry in the Medieval Balkans 800-1500, Cham : Palgrave Macmillan, 2020 [sygn. 112559/V]

 

126. Sources of Slavic pre-Christian religion / edited by Juan Antonio Álvarez-Pedrosa, Leiden ; Boston : Brill, 2021 [sygn. 112615/V B]

 

127. Sport w Polsce Ludowej : studia / pod redakcją Grzegorza Majchrzaka, Pawła Sztamy, Szczecin : Instytut Pamięci Narodowej, 2020 [sygn. 112699/9]

 

128. Sprzeczne narracje... : z historii powojennej Polski 1944-1989 / pod redakcją Roberta Spałka, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020 [sygn. 112787/16]

 

129. Stary materiał - nowe spojrzenie / redakcja Wojciech Dzieduszycki, Jacek Wrzesiński, Poznań : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział Wielkopolski, 2018 [sygn. 112603/9]

 

130. Studia i szkice o dwudziestoleciu międzywojennym / pod redakcją Tomasza Chłopeckiego
 i Pawła Fiktusa, Kraków : AT Wydawnictwo, 2020 [sygn. 112686/9]

 

131. Studia Śląskie, Opole, T. 84 : Wokół zmagań o Śląsk (1918-1922) / red. tematyczni Piotr Pałys, Brygida Solga. Cz. 1. - 2019, T. 85 : Wokół zmagań o Śląsk (1918-1922) / red. tematyczni Piotr Pałys, Brygida Solga. Cz. 2. - 2019 [sygn. 36726/7]

 

132. Šved Vâčaslaǔ Vìtalʹevìč, Grzybowski Jerzy,  Historia Białorusi od czasów najdawniejszych do roku 1991, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2020 [sygn. 112466/41]

 

133. Synowiec Andrzej, Zakład Uprawy Tytoniu Polskiego Monopolu Tytoniowego w Krakowie-Czyżynach (Krakowska Wytwórnia Tytoniu Przemysłowego), Kraków : Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2016 [sygn. 112649/47]

 

134. Szkice o antyku, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, T. 5 : Antyczne techniki perswazyjne / pod redakcją Edyty Gryksy i Patrycji Matusiak. - 2019 [sygn. 106566/HS]

 

135. Szulc Mariusz, Prezydium Krajowej Rady Narodowej w systemie ustrojowym Polski
(1944-1947), Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2021 [sygn. 112740/9]

 

136. Śleszyński Wojciech, Historia w służbie polityki : zmiany polityczne a konstruowa­nie przekazu historycznego na ziemiach białoruskich w XX i XXI wieku, Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2018 [sygn. 112660/41]

 

137. Tuliński Arkadiusz, 6 Armia Wojska Polskiego w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r., Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020, T. 1, 2.  [sygn. 112771/9]

 

138. Unie międzypaństwowe, parlamentaryzm, samorządność : studia z dziejów ustroju Rzeczypospolitej Obojga Narodów / redakcja naukowa Wacław Uruszczak, Zdzisław Noga, Michał Zwierzykowski, Krzysztof Fokt, Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe, 2020 [sygn. 112728/11]

 

139. W Galicji i nad Soczą : Polacy i Słoweńcy na frontach I wojny światowej = V Galiciji in ob Soči : Poljaki in Slovenci na frontah 1. svetovne vojne / pod redakcją Antoniego Cetnarowicza, Dušana Nećaka, Stanisława Pijaja, Bojany Todorović, Kraków : Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2016 [sygn. 112677/9]

 

140. W poszukiwaniu programu : studia i szkice z dziejów opozycji politycznej w PRL 1976-1989 / pod redakcją Łukasza Sołtysika i Grzegorza Waligóry, Warszawa ; Wrocław : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2020 [sygn. 112791/16]

 

141. W stulecie powrotu odrodzonego państwa polskiego na mapę Europy i świata :  polska myśl geopolityczna i sprawy międzynarodowe w XX wieku / redakcja Dariusz Iwaneczko, Bogusław Wójcik, Rzeszów : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Rzeszowie, 2020 [sygn. 112588/9]

 

142. Wagner Marek, Muster roll : rejestry popisowe i rolle regimentowe sił zbrojnych Rzeczy­pospolitej z drugiej połowy XVII wieku, Warszawa : [wydawca nieznany], 2020 [sygn. 112541, 112542/11]

 

143. Wagner Marek, Stanisław Jabłonowski (1634-1702) : polityk i dowódca, Zabrze : Wydawnictwo Inforteditions, 2020, T. 1, 2. [sygn. 112693/11]

 

144. Warot Paweł Piotr, Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Olsztynie : struktury - kadry - działalność, Białystok ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Oddział w Białymstoku, 2021 [sygn. 112817/16]

 

145. Die Weltchronik des Johannes Malalas im Kontext spätantiker Memorialkultur / Jonas Borsch, Olivier Gengler, Mischa Meier (Hg.), Stuttgart : Franz Steiner Verlag, 2019 [sygn. 112720/HS]

 

146. Die Weltchronik des Johannes Malalas : Quellenfragen / Laura Carrara, Mischa Meier, Christine Radtki-Jansen (Hg.), Stuttgart : Franz Steiner Verlag, 2017 [sygn. 112719/HS]

 

147. Wielka wojna wyzwań duchowych : kapelani wojskowi na froncie wschodnim 1914-1920 / pod redakcją Tomasza Pudłockiego i Kamila Ruszały, Kraków : Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagiellonica", 2020 [sygn. 112634/9]

 

148. Wieś na Ziemiach Zachodnich i Północnych po 1945 r. : ciągłość czy zmiana? / redakcja naukowa: Jolanta Kluba, Aleksandra Paprot-Wielopolska, Marek Szajda, Piotr Zubowski, Wrocław : Ośrodek "Pamięć i Przyszłość", 2020 [sygn. 112688/8]

 

149. Wojdyła Jan, Wspomnienia / wstęp i opracowanie Piotr Cichoracki, Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2020 [sygn. 112747, 112762/15]

 

150. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921 w materiałach Archiwum Państwowego w Lublinie / opracowanie Bartosz Staręgowski, Lublin : Archiwum Państwowe w Lublinie, 2020 [sygn. 112252/15]

 

151. Wroclove : fenomen kultury europejskiej / pod redakcją Marka Hałuba ; przy współpracy Mirosławy Czarneckiej [i in.], Wrocław : Wydawnictwo Via Nova, 2017 [sygn. 112269/8]

 

152. Wyszczelski Lech, Wojna 1919-1920 : udaremniona próba sowietyzacji Polski i Europy = The war of 1919-1920 : a foiled attempt to sovietise Poland and the rest of Europe, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2020 [sygn. 112249/9]

 

153. Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP [Drugiej Rzeczypospo­litej] : z działalności Oddziału II SG WP [ Sztabu Głównego Wojska Polskiego] / pod redakcją Tadeusza Dubickiego, Łomianki : Wydawnictwo LTW, 2010-, T. 10. – 2020, T. 11. – 2020 [sygn. 105594/16]

 

154. Z Armii Andersa do Armii Izraela : drogi żydowskich żołnierzy Wojska Polskiego do niepodległego Izraela = From Anders' Army to the Israeli Army : the ways leading the Jewish soldiers of the Polish Army to independent Israel / Tomasz Głowiński, Daniel Koreś, Witold Mędykowski, Jan Wiktor Sienkiewicz, Warszawa ; Jerozolima : Towarzystwo Projektów Edukacyjnych : Instytut Adama Mickiewicza, 2020 [sygn. 112737/9]

 

155. Zakrzewska Zofia, "Cukier krzepi" : propaganda konsumpcji cukru w Polsce w latach 1925-1932, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020 [sygn. 112589/9]