Marzec, kwiecień 2022

 

 

1. A jednak kolej! 3, Wojenne i powojenne przemiany w transporcie szynowym (1944-1956) / redakcja naukowa Tomasz Przerwa, Dawid Keller, Bartosz Kruk, Wrocław : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu : GAJT Wydawnictwo ; Opole : Instytut Śląski, 2021 [sygn. 113821/47]

 

2. "…aby każdy okruch historii został uratowany!" / pod redakcją Teresy Gallewicz-Dołowej
i Wojcie­cha Kujawy, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2021 [sygn. 113888/20]

 

3. Acta Nuntiaturae Polonae, Cracoviae : Academia Scientiarum et Litterarum Polona, T. 34 : Opitius Pallavicini (1680-1688), Vol. 9 : (1 VII 1684 – 30 XII 1864) / edidit Maria Domin. – 2021, T. 23 : Antonius sancta Croce (1627-1630), Vol. 2 : (1 VIII 1628 – 31 III 1629) / ediderunt Henricus Litwin et Paulus Duda. - 2021 [sygn. 74233/15]

                                              

4. Adamska Jolanta, Las Katyński w latach 1940-1943, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowe. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2021 [sygn. 113432/15]

 

5. Akta sejmikowe województwa bełskiego : lata 1696-1772 (1792) / wydali Michał Zwierzykowski

i Robert Kołodziej, Kraków : Księgarnia Akademicka, 2021 [sygn. 113463, 113464/15]

 

6. Ancient Armenia in context : the kingdom of Greater Armenia and its neighbours / editor-in-chief Edward Dąbrowa, Kraków : Jagiellonian University Press, 2021 [sygn. 113452/HS]

 

7. Aparat bezpieczeństwa w województwie poznańskim 1945-1956 : wybrane kierunki i metody (dokumenty) / wstęp, wybór dokumentów i opracowanie Rafał Kościański, Poznań ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2021 [sygn. 113416/16]

 

8. Archiwa kościelne w niepodległej Polsce / pod redakcją Anny Laszuk, Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2020 [sygn. 113466/20]

 

9. Archiwa polskie i sowieckie w realiach systemu komunistycz­nego / pod redakcją Janusza Łosowskiego i Mirosława Szumiły, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2021 [sygn. 113834/20]

 

10. Archiwa, źródła, historia : prace ofiarowane w siedem­dziesiąte urodziny Profesora Władysława Stępniaka / pod redakcją naukową Ewy Rosowskiej i Huberta Wajsa, Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2018 [sygn. 112472/20]

 

11. Archiwum Państwowe w Kaliszu (1951-2021) : 70 lat działalności : praca zbiorowa / pod redakcją Grażyny Schlender, Kalisz : Archiwum Państwowe, 2021 [sygn. 113843/20]

 

12. Aresztowani podczas akcji "X" MBP : losy kilkunastu osób związanych z okręgiem wileńskim AK / Piotr Dyba, Dorota Luberańska, Maria Piworowicz, Monika Polakowska. Warszawa ; Wrocław : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2021 [sygn. 113475/9]

 

13. Ars fortificandi : studia i materiały z dziejów architektury obronnej / pod redakcją Pawła Nastrożnego, Oświęcim : Wydawnictwo Napoleon V, 2016-, T. 2. - 2018 [sygn. 113462/9]

 

14. Attaché i przedstawiciele misji wojskowych w Wojsku Polskim II RP i Siłach Zbrojnych PRL / pod redakcją Bartosza Kapuściaka, Katowice : Instytut Pamięci Narodowej ; Warszawa : Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego, 2021 [sygn. 113480/9]

 

15. Awłasiewicz Tomasz, Niewidzialni : największa tajemnica służb specjalnych PRL, Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2021 [sygn. 113820/15]

 

16. Bałtyk w dziejach ludów Morza Bałtyckiego / redakcja Maciej Franz, Zbigniew Pilarczyk.

Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020 [sygn. 113879/9]

 

17. Barkowski Robert F., Konungahella 1135, Warszawa : Wydawnictwo Bellona, 2020 [sygn. 113447/V]

 

18. Błaszczyk Grzegorz, Dorpatczycy : polscy studenci na Uniwersytecie Dorpackim w latach 1802-1918 i ich dalsze losy : słownik biograficzny, Poznań : Wydawnictwo Naukowe FNCE, 2021-, T. 1 : A – H [sygn. 113508/21]

 

19. Błaszczyk Grzegorz, Dorpatczycy : studia o Polakach i Polkach na Uniwersytecie Dorpackim do 1918 roku, Poznań : UAM, 2021 [sygn. 113434/21]

 

20. Błaszczyk Grzegorz, Polscy farmaceuci na Uniwersytecie Dorpackim (Juriewskim) do 1918 roku
i ich dalsze losy : słownik biograficzny, Poznań : Wydział Historii UAM, 2021 [sygn. 113435/21]

 

21. Bukowski Henryk, Wspomnienia powstańca styczniowego / opracowała Dorota Lewandowska, Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych ; Nowy Jork : we współpracy z Fundacją Rodzinną Blochów, 2018 [sygn. 113458/15]

 

22. A castle as a status symbol / edited by Artur Boguszewicz and Janina Radziszewska, Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2020 [sygn. 113866/23]

 

23. Ceglarek Michał, Kapelani Wojska Polskiego z okresu wojny polsko-sowieckiej 1919-1921,  

Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2021 [sygn. 113448/9]

 

24. Chronologia sejmów Rzeczypospolitej Obojga Narodów (1569-1793) / pod redakcją Leszka A. Wierzbickiego i Dariusza Kupisza, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2021 [sygn. 113520/11]

 

25. Colloquium Opole 2020 : od konfrontacji przez normalizację do pojednania i dobrego sąsiedztwa : polsko-czesko-niemiecki kompleks sąsiedztwa w rocznicę traktatów granicznych / pod red. Marka Mazurkiewicza, Agaty Haas i Roberta Wieczorka, Opole : Instytut Śląski, 2021 [sygn. 113824/7]

 

26. Contemplating historical consciousness : notes from the field / edited by Anna Clark and Carla L. Peck, New York ; Oxford : Berghahn, [druk 2021 Milton Keynes : Lightning Source] [sygn. 113107/23 PH]

 

27. Cybulska Kamila, O niepodległość i prawa kobiet : Zofia Moraczewska 1873-1958 : życie
i działal­ność, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2021 [sygn. 113846/9]

 

28. Czyżewski Andrzej, Czerwono-biało-czerwona Łódź : lokalne wymiary polityki pamięci historycznej w PRL, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021 [sygn. 113876/16]

 

29. Dąbrowski Piotr, Tułaczka po obcej ziemi : wspomnienia więźnia łagrów sowieckich od marca do sierpnia 1941 roku / wstęp i opracowanie Danuta Jastrzębska-Golonkowa i Janusz Wróbel, [Warszawa] : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2021 [sygn. 113496/15]

 

30. Daszyk Krzysztof Karol, Który szedł po życie nowe... : opowieść o poecie-legioniście Stanisławie Długoszu "Teterze", Kraków : Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2021 [sygn. 113854/9]

 

31. Design research in social studies education : critical lessons from an emerging field / edited by Beth C. Rubin, Eric B. Freedman and Jongsung Kim, New York ; London : Routledge Taylor & Francis Group, 2019 [sygn. 113109/23 PH]

 

32. "Dobrze walczycie, trzymajcie się, bo już to długo trwać nie będzie, a nasze walki nie pójdą na marne" : wspomnienia powstańców śląskich z 1921 roku / wybór i opracowanie Maciej Fic, Opole : Instytut Śląski, 2021 [sygn. 113810/8]

 

33. Fross-Krüpe Kerstin, Semiramis, de qua innumerabilia narrantur : Rezeption und Verargumentierung der Königin von Babylon von der Antike bis in die opera seria des Barock, Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2020 [sygn. 113338/HS]

 

34. Duffy Christopher, Wojna oblężnicza 1494-1660 : twierdze w świecie nowożytnym / tłumaczenie: Szymon Górski, Oświęcim : Wydawnictwo Napoleon V, 2020 [sygn. 113492/37]

 

35. Dulska Anna Katarzyna, Dulski Ryszard, Halo, halo! : Niepodległa w eterze : radio i radiofonia
w Polsce 1918-1989, Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2021 [sygn. 113521/9]

 

36. Dworaczek Kamil, Mówiono o mnie, że jestem Robespierrem : Adam Skowroński (1931-2017), Wrocław : Wydawnictwo Profil, 2019 [sygn. 113839/9]

 

37. Dworzak Agata, Polejowscy : karta z dziejów lwowskiego środowiska artystycznego w drugiej połowie XVIII wieku / tłum. na jęz. ukr. Wiktoria Kudela-Świątek ; tłum. na jęz. ang. Dorota Wąsik ; oprac.red. Anna Kucińska-Kucharczyk, Warszawa : Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą Polonika ; Kraków : Towarzystwo Naukowe "Societas Vistulana" : Uniwersytet Jagielloński, 2020 [sygn. 113526/9]

 

38. Educare necesse est : dziedzictwo pamięci : przykłady dobrych praktyk edukacyjnych / redakcja naukowa Violetta Urbaniak, Warszawa : Archiwum Państwowe w Warszawie ; Wydawnictwo DiG, 2020 [sygn. 113885/20]

 

39. Europa Środkowo-Wschodnia jako obszar wielu kultur i polityk : studia historyczne i polito-
logiczne ofiarowane Profesorowi Nikołajowi Iwanowowi / pod redakcją Aleksandra Kwiatka
i Zbigniewa Machelskiego, Opole : Uniwersytet Opolski, 2020 [sygn. 113455/43]

 

40. Follprecht Kamila, Zięba Karolina, Ząbczyński Paweł, Na drodze do współczesności : Archiwum Narodowe w Krakowie : ludzie - miejsca - praca 1878-2021, Kraków : Archiwum Narodowe
w Krakowie, 2021 [sygn. 113858/20]

 

41. Gacia Tadeusz, Marczewski Jarosław R., Strycharczuk Agnieszka, Maioris ad limina templi... : poezja epigraficzna epoki karolińskiej : badania i przekłady, Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2021 [sygn. 113524/V]

 

42. Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779-1783 = Die Josephinische Landesaufnahme von Galizien 1779-1783 / red. tomu Waldemar Bukowski, Bogusław Dybaś, Zdzisław Noga, Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2012-, T. 10, cz. A : Sekcje 211-216, 235-240, 261-266, 292-297.        - 2018, T. 10, cz. B :Faksymilia arkuszy 211-216, 235-240, 261-266, 292-297, T. 10, cz. C : Sekcje 211-216, 235-240, 261-266, 292-297. - [tekst w jęz. ukr.]. – 2018, T. 11, cz. A : Sekcje 217-222, 241-246, 267-272, 298-303. - 2019, T. 11, cz. B :Faksymilia arkuszy 217-222, 241-246, 267-272, 298-303, T. 11, cz. C : Sekcje 217-222, 241-246, 267-272, 298-303. - [tekst w jęz. ukr.], T. 15, cz. A : Sekcje 390-401, 402-413. – 2019, T. 15, cz. B :Faksymilia arkuszy 390-401, 402-413, T. 15, cz. C : Sekcje 390-401, 402-413. – [tekst w jęz. ukr.]. – 2019 [sygn. 923/Kart.]

 

43. Glabisz Grzegorz, Sejmiki Wielkopolski w latach 1764-1793 , Poznań : Wydział Historii UAM, 2022 [sygn. 113490, 113491/15]

 

44. Górszczyk Antoni, O miłości Ojczyzny nie deklamowaliśmy... : wspomnienia Antoniego Sejmeja Górszczyka / opracowanie Sylwester Rękas, Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych ; Kraków : Archiwum Narodowe, 2019 [sygn. 113456/15]

 

45. Grousset René, Historia wypraw krzyżowych i frankijskiego Królestwa Jerozolimy, Oświęcim : Wydawnictwo Napoleon V, 2019-, T. 2 : Monarchia frankijska i monarchia muzułmańska : równowaga. - 2021 [sygn. 111609/V]

 

46. Grybouskij Jurij, Białoruski ruch niepodległościowy w czasie II wojny światowej, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2021 [sygn. 113482/43]

 

47. Grzelczak Piotr, Niezapomniane zwycięstwo : powstanie wielkopolskie 1918-1919, Warszawa ; Poznań : Towarzystwo Projektów Edukacyjnych, 2021 [sygn. 113887/16]

 

48. Grzymalska Kamila, Królewicz Kazimierz Jagiellończyk : próba portretu, Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2021 [sygn. 113446/13]

 

49. Gyllenhielm Carl Carlsson, Zapiski o latach 1597-1616 : o wojnie i niewoli / przetłumaczył, opracował, wstępem opatrzył Wojciech Krawczuk, Kraków : Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2021 [sygn. 113852/15]

 

50. Hanich Andrzej, Słownik nazw miejscowości diecezji opolskiej w XX i XXI wieku, Opole : Instytut Śląski, 2021 [sygn. 113813/21]

 

51. Harper Kyle, Los Rzymu : klimat, choroby i koniec imperium / tłumaczenie Grzegorz Smółka, Oświęcim : Wydawnictwo Napoleon V, 2021 [sygn. 113483/HS]

 

52. Historia i pamięć : wydarzenia Grudnia '81 w Zakładach Górniczych "Rudna" / zespół redakcyjny Elżbieta Sawicka [et al.], Lubin : KGHM Polska Miedź S. A., 2019 [sygn. 113886/8]

 

53. History in games : contingencies of an authentic past / Martin Lorber, Felix Zimmermann (eds.), Bielefeld : Transcript Verlag, 2020 [sygn. 113153/23 PH]

 

54. History, memory and public life : the past in the present / edited by Anna Maerker, Simon Sleight and Adam Sutcliffe, London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2018 [sygn. 113079/23 PH]

 

55. "Hurra! Górą nasi! [...] dziś znowu słońce świeci nad ziemią, naprawdę już polską" : wspomnienia sprzed wieku : Plebiscyt i III powstanie śląskie / wybór i opracowanie Krzysztof Kleszcz, Opole : Instytut Śląski, 2021 [sygn. 113809/8]

 

56. Jak Ci się uda uratować, pamiętaj : relacje "Sprawiedliwych" i o "Sprawiedliwych" z woje-
wództwa zachodniopomorskiego / wstęp i opracowanie Paweł Knap. - Wyd. 2 popr. i uzup., Szczecin : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Szczecinie, 2021 [sygn. 113502/15]

 

57. Jakość demokracji w Republice Czeskiej / Stanislav Balík, Michal Pink, Andrew Roberts, Marek Rybář, Peter Spáč, Petr Voda, Petra Vodová ; tłumaczenie Andrzej Parecki ; redakcja naukowa polskiego wydania Radosław Zenderowski, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2022 [sygn. 113460/5]

 

58. Jasiński Zenon, Śląski kogel-mogel czyli Wybór karykatur, satyr i dowcipów politycznych oraz takich sobie głównie z okresu powstań śląskich. - Wyd. 2 popr. i uzup., Opole : Instytut Śląski, 2020 [sygn. 113807/8]

 

59. Jaworski Piotr, Juśko Edmund, Niedojadło Andrzej, Działalność charytatywna i opiekuńcza
w szkołach Okręgu Szkolnego Krakowskiego w II Rzeczypospolitej, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2022 [sygn. 113805/9]

 

60. Jelonek Eugeniusz, Wspomnienia o pociągu pancernym "Smok" : wojna polsko-ukraińska 1919 / wydali Krystyna Jelonek-Litewka, Aleksander Litewka ; przy współpracy Tomasza Wrońskiego, Kraków : Archiwum Narodowe w Krakowie, 2021 [sygn. 113857/15]

 

61. Jokeš Petr, Czesi : przewodnik po historii narodu i państwa, Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2020 [sygn. 113507/5]

 

62. Jurkiewicz Jan, Górnicza "Solidarność" w województwie katowickim 1980-1989, Katowice  ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; Zabrze : Muzeum Górnictwa Węglowego, 2021 [sygn. 113536/8]

 

63. "Kariera w optyce prywatności" / redakcja naukowa Jarosław Kita, Maria Korybut-Marciniak, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2020 [sygn. 113484/9]

 

64. Katalog zabytków sztuki w Polsce, Warszawa, Seria nowa, T. 4 : Województwo wrocławskie (dolnośląskie) Z. 2, cz. 2 : Łozina i okolice / pod red. Jana Harasimowicza ; oprac. autorskie Arkadiusz Dobrzyniecki. - 2020, T. 12 : Województwo podlaskie (białostockie), Z. 4 : Powiat bielski / oprac. aut., red. Zbigniew Michalczyk [et al.]. - 2019 [sygn. 66933/9]

                                   

65. Kazmierczak-Kucharska Anna, Mnich i filozof : elementy życia filozoficznego w monastycyzmie wczesnochrześcijańskim od jego początków do VI w., Kraków : Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, 2021 [sygn. 113289/37]

 

66. Kicińska Urszula, W tym osieroconym stanie : pozycja wdowy w społeczeństwie szlacheckim
w Rzeczypospolitej (od schyłku XVII do połowy XVIII wieku), Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicz­nego, 2020 [sygn. 113827/11]

 

67. Klimecki Michał, Karpus Zbigniew, Walki o Lwów w listopadzie 1918 r. i wojna polsko-ukraińska : bezpieczeństwo ludności polskiej, żydowskiej i ukraińskiej w stolicy Galicji, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020 [sygn. 113806/16]

 

68. Kociuba Wanda Barbara, "Zamiast Twojego uśmiechu, Polsko, mamy łzy i uśmiech niedoli” : pamiętnik z Syberii, Iranu i Libanu / wstęp i opracowanie Wojciech Kujawa. - Wyd. 2 zm., Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2021 [sygn. 113468/15]

 

69. Kołpak Piotr, Czaniec : dzieje wsi i parafii spisane w setną rocznicę rozpoczęcia budowy kościoła św. Bartłomieja, Kraków : Societas Vistulana, 2021[ sygn. 113845/9]

 

70. Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944–1956, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, T. 6 / pod redakcją Kazimierza Krajewskiego. - 2021 [sygn. 79276/21]

 

71. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2022 [sygn. 113800/15]

 

72. Kościół katolicki w Trójmieście wobec Grudnia '70 : dokumenty / wstęp, wybór i opracowanie Piotr Abryszeński, Daniel Gucewicz, Leszek Molendowski, Gdańsk ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Gdańsku, 2021 [sygn. 113503/9]

 

73. Kościół, Żydzi, jezuici : wokół pomocy Żydom w czasie II wojny światowej / redakcja Michał Wenklar, Kraków : Instytut Pamięci Narodowej. Oddział w Krakowie : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, 2021 [sygn. 113847/16]

 

74. Krochmal Jacek, Skarby w archiwach zaklęte : dzieje Polski w dokumencie archiwalnym. = Enchanted treasures from the archives : a history of Poland in archive documents, Warszawa : Archiwum Główne Akt Dawnych, 2021-, Cz. 1/Pt. 1 : Dawna Polska (do 1795 roku) = Old Poland (to 1795) ; przeł. na jęz. ang. Anna Maria Tymosz [sygn. 113519/20]

 

75. Krzek-Lubowiecki Marcin, Wydawnictwo Myśli Nieinternowanej : dzieje niezależnej oficyny
w latach 1982-1989, Kraków : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2021 [sygn. 113871/16]

 

76. Kucharek Dariusz, Figura króla Manassesa : w świetle analizy narracyjnej : opowiadania 2 KRN 33, 1-20, Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2020 [sygn. 113506/HS]

 

77. Kuklińska Soraya, Oskar Dirlewanger : SS-Sonderkommando "Dirlewanger", Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2021 [sygn. 113399/43]

 

78. Kultura pracy : z dziejów służby domowej XIX i XX wieku / pod redakcją Anity Napierały
i Macieja Michalskiego, Poznań : Wydział Historii UAM, 2021 [sygn. 113500/43]

 

79. Kutkowski Arkadiusz, Polskie rehabilitacje : wybrane zagadnienia polityki karnej władz PRL
w latach 1953-1957, Lublin ; Radom : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2021 [sygn. 113438/16]

 

80. Leksykon bezpieki : kadra kierownicza aparatu bezpieczeństwa (1944-1956), Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020-, T. 2 / pod red. Witolda Bagieńskiego i Magdaleny Dźwigał. - 2021 [sygn. 112856/21]

 

81. Lis Artur, Homo literatus : studia poświęcone Wincentemu Kadłubkowi. - Wyd. 2 popr. i uzup., Sandomierz : Wydawnictwo Armoryka, 2021, T. 1 : Życie i dzieło, T. 2 : Kult i dokumenty [sygn. 113451/13]

 

82. Lis Michał, Górny Śląsk - Śląsk Opolski : oswajanie regionalnej ojczyzny przez historyka,

Opole : Instytut Śląski, 2021 [sygn. 113811/8]

 

83. Maciąg Kazimierz, Sam jeden : Józef Mackiewicz - pisarz i publicysta, Warszawa : FRSE : Instytut Pamięci Narodowej, 2021 [sygn. 113415/9]

 

84. Majchrzak Grzegorz, Rozpracowanie organów kierowniczych NSZZ "Solidarność" przez Służbę Bezpieczeństwa 1980-1982, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2021 [sygn. 113512/16]

 

85. Majzner Robert, Polskie Siły Powietrzne w Wielkiej Brytanii 1944-1945 : organizacja
i działalność bojowa, Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza, 2020 [sygn. 113513/9]

 

86. Makarius Michel, Ruines, Paris : Éditions Flammarion, 2019 [sygn. 113083/23 PH]

 

87. Marcus Diadochus, Pisma ascetyczne / przekład: Ewa Dąbrowska ; wstęp: Maksymilian Nawara OSB ; redakcja naukowa i komentarze: Szymon Hiżycki OSB, Kraków : Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, 2021 [sygn. 113297/37]

 

88. Maroń Jerzy, Dylematy badaczy wiedzy o przeszłości : ostrzeżenia i przestrogi, Wrocław ; Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2021 [sygn. 113408, 113409/9]

 

89. Marzec Andrzej, Pod rządami nieobecnego monarchy : Królestwo Polskie 1370-1382. - Wyd. 2 uzup. i popr., Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana", 2021 [sygn. 113823/13]

 

90. Marzęta Dariusz, Katalog szelągów koronnych Zygmunta III Wazy : Mennica olkuska, Lublin : Wydawnictwo Galeria u Marzęty, 2021 [sygn. 113251/20]

 

91. Marzęta Dariusz, Katalog szelągów ryskich Zygmunta III Wazy, Lublin : Wydawnictwo Galeria
u Marzęty, 2020 [sygn. 113252/20]

 

92. Matusiewicz Hubert Andrzej, Bonifratrzy w czasie potopu szwedzkiego, Warszawa : Polska Prowincja Zakonu Bonifratrów, 2020 [sygn. 113527/9]

 

93. Matuszak Tomasz, Aeropiechurzy w boju 1920, Piotrków Trybunalski : Archiwum Państwowe, 2020 [sygn. 113815/9]

 

94. Mieszkowska Anna, Historia Ireny Sendlerowej. - Wydanie 2 (rozszerzone, uzupełnione i popra­wio­ne), Warszawa : Marginesy, 2018 [sygn. 113398/9]

 

95. Między Kamińskim i Kuroniem : ewolucja Związku Harcerstwa Polskiego w latach 1956-1964 / pod redakcją Michała Wenklara, Kraków : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Krakowie, 2021 [sygn. 113473/16]

 

96. Mikulec Waldemar, Z pamiętnika internowanego : Kraków - Nowy Wiśnicz - Załęże 13 XII 1981-29 IV 1982 / oprac. Marcin Krzek-Lubowiecki, Kraków : Instytut Pamięci Narodowej, 2021 [sygn. 113497/15]

 

97. Mortęska Magdalena, Listy, memoriały / wstępy Krystyna Jakowska, Małgorzata Borkowska OSB ; redakcja i opracowanie Małgorzata Borkowska OSB, Kraków : Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, 2019 [sygn. 113299/37]

 

98. Mortęska Magdalena, Reguła reformowana / wstęp i opracowanie Małgorzata Borkowska, Kraków : Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, 2020 [sygn. 113298/37]

 

99. Mortęska Magdalena, Rozmyślania o Męce Pańskiej / wstępy Małgorzata Borkowska OSB, Mirosław Mróz ; redakcja i opracowanie Małgorzata Borkowska OSB, Kraków : Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, 2020 [sygn. 113291/37]

 

100. Mularczyk Magdalena, Ferdinand Albin Pax i dzieło jego życia = Ferdinand Albin Pax und sein Lebenswerk / tłum. na jęz. niem. Jerzy Woźniak, Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe ; Dresden : Neisse Verlag, 2021 [sygn. 113537/43]

 

101. Naczelnicy organów rosyjskiej administracji specjalnej w Królestwie Polskim w latach 1839-1918 : słownik biograficzny, Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2015-, T. 4 : Resorty komunikacji, poczt i telegrafów, dworu oraz spraw wewnętrznych. - 2020 [sygn. 106512/21]

 

102. Namysło Aleksandra, Po tej stronie był również człowiek : mieszkańcy przedwojennego województwa śląskiego z pomocą Żydom w okresie II wojny światowej, Katowice ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2021 [sygn. 113848/8]

 

103. Napierała Piotr, Fryderyk II Wielki jako władca liberalny. - Wyd. 1 dodruk, Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2020 [sygn. 113324/33]

 

104. Niemcewicz Julian Ursyn, Dzienniki 1837-1838 / redakcja naukowa Izabela Rusinowa, Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2020 [sygn. 113445/15]

 

105. Niestrawski Mariusz, Polskie Wojska Lotnicze 1918-1920, Poznań ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2021 [sygn. 113376/9]

 

106.  Nieznany przywilej kupców kaliskich z 1568 r. / opracowanie Zofia Wojciechowska ; redakcja Grażyna Schlender, Kalisz : Archiwum Państwowe w Kaliszu, 2021 [sygn. 113863/15]

 

107. Oblicza zdrady? / pod redakcją Kazimierza Krajewskiego, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2021 [sygn. 113517/16]

 

108. Obraz polskiego ziemiaństwa na Wołyniu, Podolu i Ukrainie na przełomie XVIII i XIX wieku : w świetle korespondencji Antoniego Pruszyńskiego i wspomnień Antoniego Mikoszewskiego / opracowali Tomasz Kargol i Krzysztof Ślusarek, Kraków : Historia Iagellonica ; Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2021 [sygn. 113851/15]

 

109. Od wymiany do wymiany : banknoty polskie 1945-1995 = From exchange to exchange : Polish banknotes from 1945 to 1995 / pod redakcją Roberta Klementowskiego i Macieja Szymczyka, Duszniki-Zdrój : Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; Wrocław : Oddział IPN, 2021 [sygn. 113375/47]

 

110. Odon z Cluny, św., Żywot św. Geralda z Aurillac / przekład Elwira Buszewicz ; redakcja naukowa i opracowanie Magdalena Brzozowska, Kraków : Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, 2020 [sygn. 113292/37]

 

111. Odrodzenie Rzeczypospolitej w raportach dziennych MSZ 1919-1920 / wstęp i opracowanie Piotr Długołęcki, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2021 [sygn. 113440/15]

 

112. Pałys Piotr, Nie tylko w cieniu hałd i kominów : opolskie pułki w szeregach Wojsk Powstań-
czych w 1921 r., Opole : Instytut Śląski, 2021 [sygn. 113812/8]

 

113. Panek-Wierzbińska Czesława, Chmielów : nasz utracony raj /  z angielskiego przełożyła Grażyna Waluga ; wstęp i opraco­wanie Joanna Żelazko, Łódź ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Łodzi, 2021 [sygn. 113476/15]

 

114. Pawlikowski Jan Gwalbert, O mesjanizmie i konserwatyzmie polskim : wybór pism / wstępem opatrzyli Tomasz Sikorski, Adam Wątor, Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej, 2019 [sygn. 113832/9]

115. Pełczyński Grzegorz, Ewangelikalizm w Rosji (XIX-XX wiek). - Wyd. 2  rozszerz., Wrocław : Uniwersytet Wrocławski. Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej, 2019 [sygn. 113836/37]

 

116. Pełczyński Grzegorz, Pomieciński Adam, Mały słownik mniejszości narodowych w Polsce,  

Toruń : Oficyna Wydawnicza Kucharski ; Wrocław : Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk Historycznych i Peda­gogicznych. Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej ; Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Antropologii i Etnologii, 2021 [sygn. 113412/21]

 

117. Profesor Zbigniew Perzanowski (1922-1999) : historyk, archiwista, nauczyciel / pod redakcją Zenona Piecha, Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2021 [sygn. 113453/9]

 

118. Petrus Venerabilis, O cudach (De miraculis) / przekład Wojciech Mohort-Kopaczyński ; redakcja naukowa i opracowanie Krzysztof Skwierczyński, Antoni Źrebiec, Kraków : Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, 2020 [sygn. 113296/37]

 

119. Piekło zesłania : Polacy wywiezieni w głąb ZSRS w latach 1939-1952 : teka edukacyjna / opracowanie: Ewa Dyngosz, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2021 [sygn. 113873/49]

 

120. Pierwsze/najstarsze w zbiorach Biblioteki Narodowej / redakcja naukowa Miłosz Sosnowski, Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2019 [sygn. 113816/9]

 

121. Piotr Damiani, św., Kazania o dziewicach / przekład Elwira Buszewicz ; redakcja naukowa
i opraco­wanie Krzysztof Skwierczyński, Kraków : Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, 2020 [sygn. 113294/37]

 

122. Piotr Damiani, św., Pisma monastyczne / przekład Elwira Buszewicz ; redakcja naukowa
i opraco­wanie Krzysztof Skwierczyński, Kraków : Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, 2018-2020. - Cz. 1, 2. [sygn. 113290/37]

 

123. Playing the crusades / edited by Robert Houghton, London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2021 [sygn. 113073/23 PH]

 

124. Pleskaczyński Adam, Wartheland : dzieje zbrodni, Poznań ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2021 [sygn. 113383/16]

 

125. Plewczyński Marek, Wojny i wojskowość polska XVI wieku, Zabrze : Infort 2015-, T. 3 : Lata 1576-1599. – 2020 [sygn. 89560/9]

 

126. Podróże w świecie nowożytnym (XVI-XVIII w.) / Koło Naukowe Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków : Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica" : Koło Naukowe Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2021 [sygn. 113840/11]

 

127. Podwody miast małopolskich do końca XV wieku / wydali Michał Schmidt i Marcin Starzyński, Kraków : Polskie Towarzystwo Historyczne : Towarzystwo Naukowe "Societas Vistulana", 2020 [sygn. 113831/15]

 

128. Pogoń Szczecin : szkice z tajnej historii / Sebastian Ligarski, Grzegorz Majchrzak, Grzegorz Racinowski, Zbigniew Stanuch, Ryszard Stefanik, Szczecin : IPN, 2021 [sygn. 113881/16]

 

129. Polish anti-communism in the 20th century / academic redaction by: Piotr Kardela and Karol Sacewicz, Białystok : The Institute of National Remembrance. Białystok Branch Office ; Olsztyn ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2021 [sygn. 113835/16]

130. Polska myśl polityczna wobec rewolucji bolszewickiej : pierwsze komentarze, refleksje, przewidywania : antologia / wybór i wstęp Marek Kornat, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2021 [sygn. 113528/16]

 

131. Polska - Stolica Apostolska : z dziejów wzajemnych relacji w 100. rocznicę odnowienia stosunków dyplomatycznych = Poland and the Holy See : a history of bilateral ties on the 100th anniversary of renewed diplomatic relations / pod red. Wojciecha Bilińskiego ; przy współpracy Piotra Samerka i Huberta Wajsa, Warszawa : Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej, 2019 [sygn. 113533/9]

 

132. "Polski kryzys" 1980-1981 w dokumentach dyplomacji czechosłowackiej / wprowadzenie, wybór
i opracowanie Mirosław Szumiło ; przekład Mariusz Olczak i Mirosław Szumiło, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2021 [sygn. 113514/16]

 

133. Polski słownik biograficzny, Warszawa ; Kraków : IH PAN, T. 53.2 : Teodorowicz Feliks - Tetmajer Adolf. - 2020, T. 53.3 : Tetmajer Adolf - Themerson Stefan. - 2021, T. 53.3 : Themerson Stefan - Toeplitz Jerzy. - 2021 [sygn. 55383/Podr.]

 

134. Polskie dokumenty dyplomatyczne : 1919  czerwiec-grudzień / red. Sławomir Dębski, Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2019 [sygn. 113802/15]

 

135. Polskie dokumenty dyplomatyczne : 1980  lipiec-grudzień / red. Piotr Długołęcki, Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2020 [sygn. 113803/15]

 

136. Polskie dokumenty dyplomatyczne : 1981 styczeń-czerwiec / red. Piotr Długołęcki, Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2021 [sygn. 113804/15]

 

137. Post po "karnawale" : amerykańskie placówki dyplomatyczne w PRL wobec pierwszych tygodni stanu wojennego / wprowadzenie, wybór i opracowanie Patryk Pleskot, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2021 [sygn. 113437/16]

 

138. Powerful women in the Ancient World : perception and (self)presentation : proceedings of the 8th Melammu Workshop, Kassel, 30 January-1 February 2019 / edited by Kerstin Droß-Krüpe and Sebastian Fink, Münster : Zaphon, 2021 [sygn. 113336/HS]

139. Prałat Emilian, Ród historii, historia rodu : archiwum rodu Żółtowskich : ikonografia siedzib
z powiatu kościańskiego, Leszno : Archiwum Państwowe w Lesznie ; Poznań : Wydawnictwo Nauka
i Inowacje, 2021 [sygn. 113889/20]

 

140. Przeciw socjalistom : Komunistyczna Partia Robotnicza Polski/ Komunistyczna Partia Polski wobec Polskiej Partii Socjalistycznej : wypisy z prasy i dokumentów (1918-1938) / wstęp, wybór
i opracowanie Karol Sacewicz, Białystok ; Olsztyn ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Oddział w Białymstoku. Delegatura w Olsztynie, 2021 [sygn. 113534/15]

 

141. Grzymalska Kamila, Królewicz Kazimierz Jagiellończyk : próba portretu, Kraków : Wydaw-
nictwo Avalon, 2021 [sygn. 113446/13]

 

142. Raoul Glaber, Kroniki roku tysiącznego / przekład Elwira Buszewicz ; redakcja naukowa
i opracowanie Michał Tomasz Gronowski, Krzysztof Skwierczyński, Kraków : Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, 2020 [sygn. 113293/37]

 

143. Re-enacting the past : heritage, materiality and performance / edited by Mads Daugbjerg, Rivka Syd Eisner and Britta Timm Knudsen. - First issued in paperback, London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2017 [sygn. 113098/23 PH]

144. Relacje o pomocy udzielanej Żydom przez Polaków w latach 1939-1945, Lublin ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019-, T. 4 : Dystrykt radomski Generalnego Gubernatorstwa / wybór i opracowanie Sebastian Piątkowski. - 2020, T. 5 : Dystrykt Galicja Generalnego Gubernatorstwa i Wołyń / wybór i opracowanie Sebastian Piątkowski. - 2021 [sygn. 112329/15]

 

145. Rok 1919 na Górnym Śląsku : czas eskalacji konfliktów / pod redakcją Krzysztofa Gwoździa
i Sebastiana Rosenbauma, Warszawa ; Katowice : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; Tarnowskie Góry : Muzeum, 2021 [sygn. 113479/8]

 

146. Romanek Jacek, Kolaboracja z Sowietami na terenie województwa lubelskiego we wrześniu
i październiku 1939 r. - Wyd. 2 uzup., Lublin ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2021 [sygn. 113465/16]

 

147. Rotunda na Górze Zamkowej w Cieszynie : badania archeologiczno-architektoniczne 1941-2017 / Teresa Rodzińska-Chorąży [et al.], Cieszyn : Muzeum Śląska Cieszyńskiego ; Kraków : Instytut Historii Sztuki UJ ; Brno : Archeologický ústav av ČR, Brno, v.v.l. ; [miejsce nieznane] : Agencja reklamowa iMEDIUS sp.z.o.o., 2020 [sygn. 113374/9]

 

148. Ruch Oporu Armii Krajowej / pod redakcją Kazimierza Krajewskiego, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2021 [sygn. 113428/15]

 

149. Ryba Mieczysław, Kościół i państwo na Kresach południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2021 [sygn. 113441/9]

 

150. "Satelici" : „satelickie” partie polityczne i organizacje społeczno-polityczne w Polsce (1944/1945-1989) / redakcja naukowa Radosław Ptaszyński, Tomasz Sikorski, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2021 [sygn. 113461/16]

 

151. 75-lecie Archiwum Państwowego w Gdańsku : 1946-2021 / redakcja A. Regliński ; autorzy:

A. Regliński [et al.], Gdańsk : Archiwum Państwowe w Gdańsku, 2021 [sygn. 113861/20]

 

152. Skąpski Stefan, Gdy byłem prezydentem Wrocławia i później : wspomnienia Stefana Skąpskiego, Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2021 [sygn. 113538/15]

 

153. Skłodowski Krzysztof, Garnizon Suwałki w latach 1921-1939, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; Suwałki : Muzeum Okręgowe, 2021 [sygn. 113414/16]

 

154. Słowianie połabscy / redakcja naukowa Łukasz Kaczmarek, Paweł Szczepanik, Gniezno : Muzeum Początków Państwa Polskiego ; Szczecin : Wydawnictwo "Triglav", 2020 [sygn. 113288/V]

 

155. Słownik łaciny średniowiecznej, Kraków : PAN, T. 8, z. 11 (73) : Sublimator – Sum. - 2021 [sygn. 17941/Podr.]

 

156. Sołtysik Łukasz, Waligóra Grzegorz, Czułem za sobą całą załogę : Wiktor Stasik (1945-2019) przywódca "Solidarności" w Fabryce Automatów Tokarskich we Wrocławiu, Wrocław : Wydawnictwo Profil, 2020 [sygn. 113457/9]

 

157. Spychała Krzysztof, Kirkuty na Śląsku Opolskim, Opole : Narodowy Instytut Dziedzictwa. Oddział Terenowy w Opolu, 2019 [sygn. 113837/8]

 

158. Stanek Piotr, Na uboczu : Lamsdorf w czasie powstań śląskich i plebiscytu (1919-1921), Opole : Centralne Muzeum Jeńców Wojennych : Instytut Śląski, 2021 [sygn. 113808/8]

 

159. Stefan Artwiński (1863-1939) / pod redakcją Marka Jedynaka i Pawła Wolańczyka, Kielce : Muzeum Historii Kielc ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2021 [sygn. 113410/9]

 

160. 100 [Sto] lat demografii w Polsce 1918-2018 : aspekty regionalne / redakcja naukowa Bartosz Kuświk, Robert Rauziński, Opole : Instytut Śląski, 2020 [sygn. 113825/47]

 

161. Strategia rozwoju Archiwów Państwowych na lata 2021-2030 / zespół redakcyjny Joanna Chojecka, Marta Muszyńska, Paweł Pietrzyk, Ewa Rosowska-Jakubczyk, Magdalena Sadza, Warszawa : Archiwa Państwowe, 2021 [sygn. 113864/20]

 

162. Studia genealogiczne : poświęcone pamięci profesora Włodzimierza Dworzaczka / pod red. Andrzeja Sikorskiego i Tomasza Sławińskiego, Warszawa : Wydawnictwo Piomar Piotr Maroński, 2016-, T. 4. – 2020 [sygn. 106765/9]

 

163. Studia Śląskie, Opole : Instytut Śląski, T. 86-87. - 2020, T. 88-89 : Region i rozwój regionalny
w ujęciu interdyscyplinarnym / red. Brygida Solga, Brygida Klemens. - 2021 [sygn. 36726/7]

 

164. Sverkos Elias, Tsolakis Georgios, Consolidated concordances for volumes XLVI - LX

(1996-2010),  [Supplementum epigraphicum graecum], Leiden ; Boston 2021 [sygn. 2576/HS]

                                                                                  

165. Swarcewicz Eugeniusz, Wspomnienia kresowego organisty, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2021 [sygn. 113468/15]

 

166. Szczepańska-Dudziak Anna, "Szczecin czechosłowackim oknem na morza i oceany" : Szczecin w stosunkach polsko-czechosłowackich 1945-1989 / tłumaczenie tekstów źródłowych z języka czeskiego Roman Sliwka, Warszawa ; Szczecin : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2021 [sygn. 113529/16]

 

167. Szpiedzy, dezerterzy, renegaci : wykroczenia i przestępstwa żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych w latach 1918-1989 / pod redakcją Jacka Jędrysiaka i Krzysztofa Widzińskiego, Wrocław ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2021 [sygn. 113509/9]

 

168. Szyprowski Bartłomiej, „Z moich kości i z mojej krwi powstanie prawdziwy Polak...” : II Inspektorat Zamojski Armii Krajowej (marzec 1948 - grudzień 1954 r.), Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2021 [sygn. 113442/16]

 

169. Śnieżewski Stanisław Antoni, Słownik anagramów, repetycji i palindromów w epice rzymskiej, Kraków : Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2021 [sygn. 113488/HS]

 

170. Świeboda Wojciech, Universitas contra haeresim : działalność antyheretycka Stanisława ze Skarbimierza jako przedstawiciele Uniwersytetu Krakowskiego / tłumaczenie streszczenia Dorota Wąsik, Kraków : Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2021 [sygn. 113830/9]

 

171. Tebinka Jacek, Kanada i Szczecin : 1945-1990 : w cieniu granicy, Szczecin ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział
w Szczecinie, 2021 [sygn. 113530/16]

 

172. Topolski Jerzy, Theory and methodology of historical knowledge : an anthology / edited by Ewa Domańska and Anna Topolska, Poznań : Faculty of History Press Adam Mickiewicz University, 2022 [sygn. 113859/NP]

173. Totius mundi philohistor : studia Georgio Strzelczyk octuagenario oblata / redakcja naukowa Małgorzata Delimata-Proch, Adam Krawiec, Jakub Kujawiński, Poznań : Wydział Historii UAM, 2021 [sygn. 113411/13]

 

174. 13 [Trzynasty] Pułk Piechoty w kampanii wrześniowej 1939 r. : relacje i wspomnienia / opracowanie Michał Filip Świdwa, Krzysztof Łukawski, Krzysztof Wiśniewski, Pułtusk : Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Pułtusku : Pułtuskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne : Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela : Wydawnictwo Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, 2019 [sygn. 113814/9]

 

175. Turkowski Romuald, Kolektywizacja wsi wschodnioeuropejskiej widziana z polskiej perspektywy 1948-1960 : studium z zakresu historii społeczno-gospodarczej, Warszawa : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, 2020 [sygn. 113470/43]

 

176. Tuszko Wojciech, Tuszko Feliks, Wojciech Tuszko - fotograf = the photographer / wybór fotografii Feliks Tuszko ; tłumaczenie Agnieszka Walulik, Warszawa : Narodowe Archiwum Cyfrowe, 2020 [sygn. 113380/9]

 

177. W cieniu Einsatzgruppen : Volksdeutscher Selbstschutz w okupowanej Polsce 1939-1940 / pod redakcją Izabeli Mazanowskiej, Tomasza Cerana i Marcina Przegiętki, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2021 [sygn. 113878/16]

 

178. W głównym nurcie dziejów : Katedra Wniebowzięcia NMP w Gorzowie Wielkopolskim od końca XIII wieku do roku 2017 : praca zbiorowa / pod redakcją Dariusza A. Rymara, [Warszawa] : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych ; Gorzów Wielkopolski : przy współpracy Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim, 2021 [sygn. 113532/9]

 

179. W imię przyszłości partii : procesy o łamanie tzw. praworządności socjalistycznej 1956-1957 : artykuły / pod redakcją Wojciecha Muszyńskiego, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2021 [sygn. 113417/16]

 

180. Wędzicha Lubomir, Podróż jest życiem, życie jest podróżą : 35 lat turystyki zagranicznej Wrocławskiego Oddziału Towarzystwa Polsko-Austriackiego 1985-2020 : realacja subiektywa sporządzona w celach dokumentacyjnych dla Członków i Przyjaciół Wrocławskiego Oddziału TPA / słowo wstępne Rościsław Żerelik, Wrocław : Lubomir Wędzicha [druk i oprawa Agencja Wydawnicza ARGI], 2020 [sygn. 113443/9]

 

181. Walther Joachim, Kontekst konspiracyjny : literatura a służba bezpieczeństwa w NRD / opracowanie naukowe Ewa Matkowska ; przekład Ewa Szymani, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2021 [sygn. 113481/43]

 

182. Wanke-Jakubowska Małgorzata, Wanke-Jerie Maria, Twardziel : Antoni Wójtowicz (1954-2020) - opozycjonista, podziemny drukarz, wydawca, Wrocław : Centrum Historii Zajezdnia : Ośrodek "Pamięć i Przyszłość", 2021 [sygn. 113819/9]

 

183. Weir William, Klubiński Andrzej, 50 bitew które zmieniły świat : od Maratonu przez Grunwald
i Bitwę Warszawską po Stalingrad. - Wyd. 3, Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2018 [sygn. 113822/37]

 

184. Węgrzyn Dariusz, Księga aresztowanych, internowanych i deportowanych z Górnego Śląska do ZSRR w 1945 roku, Katowice ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2021, T. 1-3. [sygn. 113404/8]

 

185. Wielka zmiana : historia wobec wyzwań : pamiętnik XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie, 18-20 września 2019 roku / pod redakcją Jana Pomorskiego i Mariusza Mazura, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; Lublin : Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2021, T. 1 : Potęga historii, T. 2 : Od starożytności po wiek XIX, T. 3 : Wiek XX i XXI [sygn. 113801/9]

 

186. Witczak Jan Krzysztof, Rosyjskie kino nieme (1918-1934) : szkice historyczne, Poznań : Wydział Historii UAM, 2021 [sygn. 113467/23]

 

187. Wojna i prawo : z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej / pod redakcją Andrzeja Niewińskiego, Oświęcim : Wydawnictwo Napoleon V , 2020 [sygn. 113510/37]

 

188. Wokół kościoła i władzy : studia dedykowane ks. prof. dr. hab. Zygmuntowi Zielińskiemu w 90 rocznicę urodzin / pod redakcją Rafała Łatki, Józefa Wołczańskiego i Dominika Zamiatały, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2021 [sygn. 113515/9]

 

189. Wydawnictwa archiwów a edukacja : rzecz o działalności wydawniczej archiwów w kontekście działań edukacyjnych i popularyzatorskich / pod red. Huberta Mazura i Agnieszki Rosy, Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2020 [sygn. 113471/20]

 

190. Wypustek Andrzej, Grecko-rzymskie zaklęcia miłosne na tabliczkach, papirusach i amuletach : studium z historii życia prywatnego w starożyt­ności, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2021 [sygn. 113405, 113406/HS]

 

191. Zakrzewski Maciej, Rewolucja konserwatywna - przypadek Polski : myśl polityczna środowiska "Buntu Młodych" i "Polityki" 1931-1939, Kraków : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; Ośrodek Myśli Politycznej, 2021 [sygn. 113870/16]

 

192. Zichlarz Michał, Stefan Żywotko : ze Lwowa po mistrzostwo Afryki, Szczecin : IPN, 2021 [sygn. 113498/15]

 

193. Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie VII : ziemianie w walce i pracy na rzecz polskości i nie­podległoś­ci w XIX i XX w. : materiały VII sesji naukowej Historia pisana życiorysami. Ziemiaństwo w walce o Niepodległą zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w dniach 11-13 października 2018 r. / pod red. Tomasza Osińskiego [et al.], Lublin : Muzeum Zamoyskich ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2021 [sygn. 113850/16]

 

194. Zaraθuštrōtәma : Zoroastrian and Iranian studies in honour of Philip G. Kreyenbroek / edited by Shervin Farridnejad, Irvine : Jordan Center for Persian Studies, [druk 2021 Milton Keynes : Lightning Source] [sygn. 113358/HS]

 

195. Zygner Leszek, Biskup Jakub z Kurdwanowa herbu Syrokomla (ok. 1350-1425), Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020 [sygn. 113535/9]

 

196. Źródła prawne do dziejów reformy monastycznej w czasach karolińskich / przekład Bartosz Leszkiewicz, Aneta Pieniądz ; redakcja naukowa i opracowanie Michał Tomasz Gronowski, Aneta Pieniądz, Kraków : Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, 2020 [sygn. 113295/37]