Katalog alfabetyczny

Karty katalogowe ułożone są w kolejności alfabetycznej (zgodnie z zasadami alfabetu polskiego) według haseł autorskich czyli nazwiska autora (w przypadku publikacji, które mają dwóch lub trzech autorów hasłem jest zawsze pierwsze nazwisko), haseł tytułowych - hasłem jest pierwszy wyraz tytułu. W dziełach obcojęzycznych w haśle omija się rodzajniki: w języku angielskim - the, a, an; w języku niemieckim - der, die, das, des, dem, den, ein, eine, einen, einer, eines; w języku francuskim - le, la, l', les, un, une; w języku hiszpańskim - el, la, las, lo, los, un, una, w języku włoskim - il, lo, la, i, gli, le, un, una, l'. Przykład: książka pod tytułem The History of Poland będzie umieszczona pod hasłem History; L'aigle et le lion dans le blason.... pod hasłem Aigle. Opisy dzieł pisanych alfabetem niełacińskim (np. cyrylicą, w języku rosyjskim, ukraińskim, greckim, itp.) są transliterowane; litery alfabetu niemieckiego są rozpisywane - ä na ae, ö na oe, ü na ue, ß na ss.
Pomocą służy także system odsyłaczy od nazwisk współautorów, nazwisk redaktorów prac zbiorowych, haseł historycznych (np. Powstanie listopadowe), postaci historycznych (np. Kościuszko Tadeusz, Stanisław August Poniatowski, król Polski), haseł geograficzno-historycznych (np. Bawaria, Śląsk Dolny).