IBUKI

 

Szanowni Państwo, 

Uniwersytet Wrocławski podtrzymał roczny dostęp (do kwietnia 2022 roku) do wybranych publikacji w czytelni internetowej IBUK LIBRA. Użytkownicy będą mieli możliwość skorzystania z 2767 tytułów z różnych dziedzin nauki, głównie Wydawnictwa PWN, do których dostęp został opłacony przez naszą Uczelnię.  
Dostęp do platformy IBUK LIBRA jest możliwy z sieci Uczelni przez serwer PROXY (na stronie BU: https://www.bu.uni.wroc.pl/uslugi-online-proxy dokadnie opisana procedura dostępu przez serwer) albo za pośrednictwem kodu PIN, który można otrzymać po wysłaniu maila na adres biblioteka.historia@uwr.edu.pl  w którym należy podać imię i nazwisko oraz numer legitymacji. Szczegółowe informacje  dla studentów i pracowników Uczelni, którzy chcieliby korzystać z IBUK LIBRA zostały zamieszczone w serwisie internetowym Biblioteki Uniwersyteckiej:  https://www.bu.uni.wroc.pl/tresc/dostep-do-ibuk-libra-1 (tutaj także wszystkie 2767 tytułów) 

Dzięki PINOM można korzystać z IBUKA z komputerów domowych/urządzeń mobilnych. 

 

Ścieżka dostępu do platformy IBUK LIBRA: 

1. Logowanie - adres do logowania:  http://libra.ibuk.pl 

2. Rejestracja  - podać adres e-mail i hasło     

3. Z opcji (prawy górny róg) należy wybrać  „MOJE BIBLIOTEKI”, nacisnąć „DODAJ KOD PIN” 

  

W zakładce POMOC można obejrzeć filmiki instruktażowe, w tym filmik dotyczący rejestracji i logowania do platformy IBUK LIBRA. Wszystkie filmiki są dostępne także na Youtube, na nowo utworzonym kanale  

 

Dzięki tym filmikom można dowiedzieć się, między innymi, jak zaznaczać  tekst, wprowadzać zakładki, notatki, generować bibliografię, korzystać  z encyklopedii i słownika.     

Wymagane przeglądarki:  Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari lub IE v.10        

  

Uwaga: korzystając ze strony http://libra.ibuk.pl w pierwszej kolejności należy się zarejestrować (podać adres e-mail i hasło), a dopiero później system pyta o PIN. 

  

 

Poniżej 60 ebooków (głównie podręczników) wybranych przez Bibliotekę Instytutu Historycznego im. Profesora Adama Galosa dla studentów i pracowników Instytutu Historycznego: 

 

 1. Jaśnie Oświeconej Pani najniższym sługą”. Listy generalnego plenipotenta Stanisława Karwowskiego do kasztelanowej krakowskiej Izabeli Branickiej z lat 1771-1788, red.  Krzysztof  Syta, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2020 
 1. Delbruck Hans, Antyczna sztuka wojenna, T. 1, Napoleon V 2012 
 1. Delbruck Hans, Antyczna sztuka wojenna, T. 2, Napoleon V 2012 
 1. Delbruck Hans, Antyczna sztuka wojenna, T. 3, Napoleon V 2012 
 1. Delbruck Hans, Antyczna sztuka wojenna, T. 4, Napoleon V 2013 
 1. Diodorus [Diodor Sycylijski], Dzieje Filipa Macedońskiego, red. Leszek Mrozewicz, Maria Musielak, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 2013 
 1. Borkowska Urszula, Dynastia Jagiellonów w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN 2011 
 1. Grabowski Janusz, Dynastia Piastów mazowieckich, Avalon 2012 
 1. Barański Marek Kazimierz, Dynastia Piastów w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN 2015 
 1. Lipoński Wojciech, Dzieje kultury europejskiej. Prehistoria – starożytność, Wydawnictwo Naukowe PWN 2019 
 1. Lipoński Wojciech, Dzieje kultury europejskiej. Średniowiecze, Wydawnictwo Naukowe PWN 2020 
 1. Izydor z Sewilli, św., Historia Gotów, Wandalów i Swebów, Avalon 2017 
 1. Plinius Secundus Gaius [Gajusz Pliniusz Sekundus], Historia naturalna, T. 1: Kosmologia i Geografia. Księgi II-VI, Wydawnictwo Naukowe PWN 2017 
 1. Plinius Secundus Gaius [Gajusz Pliniusz Sekundus], Historia naturalna, T. 2: Antropologia i Zoologia. Księgi VII-XI, Wydawnictwo Naukowe PWN 2019 
 1. Sowa Andrzej Leon, Historia polityczna Polski 1944-1991, Wydawnictwo Literackie 2012 
 1. Augustyniak Urszula, Historia Polski 1572-1795, Wydawnictwo Naukowe PWN 2008 
 1. Zdrada Jerzy, Historia Polski 1795-1914, Wydawnictwo Naukowe PWN 2005 
 1. Kaczmarek Ryszard, Historia Polski 1914-1989, Wydawnictwo Naukowe PWN 2010 
 1. Roszkowski Wojciech, Historia Polski 1914-2015, Wydawnictwo Naukowe PWN 2017 
 1. Jurek Tomasz, Kizik Edmund, Historia Polski do 1572, Wydawnictwo Naukowe PWN 2013 
 1. Barański Marek Kazimierz, Historia Polski średniowiecznej, Zysk i S-ka 2012 
 1. Chwalba Andrzej, Historia powszechna 1989-2011, Wydawnictwo Naukowe PWN 2011 
 1. Chwalba Andrzej, Historia powszechna. Wiek XIX, Wydawnictwo Naukowe PWN 2009 
 1. Żywczyński Mieczysław, Historia powszechna. 1789-1870, Wydawnictwo Naukowe PWN 2008 
 1. Ziółkowski Adam, Historia powszechna. Starożytność, Wydawnictwo Naukowe PWN 2009 
 1. Michałowski Roman, Historia powszechna. Średniowiecze, Wydawnictwo Naukowe PWN 2009 
 1. Wójcik Zbigniew, Historia powszechna. Wiek XVI-XVII, Wydawnictwo Naukowe PWN 2007 
 1. Tyszkiewicz Jakub, Czapiewski Edward, Historia powszechna. Wiek XX, Wydawnictwo Naukowe PWN 2010 
 1. Bradbury Jim, Kapetyngowie Królowie Francji 987-1328, Astra 2020 
 1. Jones Dan, Plantageneci. Waleczni królowie, twórcy Anglii, Astra 2020 
 1. Jasiński Kazimierz, Rodowód Piastów śląskich, Avalon 2007 
 1. Kędzia Piotr, Sport w Polsce międzywojennej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2020 
 1. Oman Charles, Sztuka wojenna w średniowieczu, T. 1, Napoleon V 2013 
 1. Oman Charles, Sztuka wojenna w średniowieczu, T. 2, Napoleon V 2013 
 1. Oman Charles, Sztuka wojenna w średniowieczu, T. 3, Napoleon V 2015 
 1. Oman Cahrles, Sztuka wojenna w XVI wieku, T. 1, Napoleon 2015 
 1. Oman Cahrles, Sztuka wojenna w XVI wieku, T. 2, Napoleon 2015 
 1. Śmierć, pogrzeb i upamiętnienie władców w dawnej Polsce, red. Hanna Rajfura, Patrycja Szwedo, Barbara Świadek, Marek Walczak, Piotr Węcowski, Uniwersytet Warszawski 2020 
 1. Kaczanowski Piotr , Kozłowski Janusz Krzysztof, Wielka historia Polski, T. 1: Najdawniejsze dzieje ziem polskich (do VII w.), Fogra 2014 
 1. Wyrozumski Jerzy, Wielka historia Polski, T. 2: Dzieje Polski piastowskiej (VIII w.-1370), Fogra 2014 
 1. Baczkowski Krzysztof, Wielka historia Polski ,T. 3: Dzieje Polski późnośredniowiecznej (1370-1506),  Fogra 2014 
 1. Grzybowski Stanisław, Wielka historia Polski, T. 4: Dzieje Polski i Litwy (1506-1648), Fogra 2014 
 1. Gierowski Józef  Andrzej, Wielka historia Polski , T. 5: Rzeczpospolita w dobie złotej wolności (1648-1763), Fogra 2014 
 1. Grodziski Stanisław, Wielka historia Polski, T. 6: Polska w czasach przełomu (1764-1815), Fogra 2014 
 1. Zgórniak Marian, Wielka Historia Polski, T. 7: Polska w czasach walk o niepodległość (1815 - 1864), Fogra 2014 
 1. Buszko Józef, Wielka historia Polski, T. 8: Od niewoli do niepodległości (1864-1918), Fogra 2014 
 1. Brzoza Czesław, Wielka historia Polski, T. 9: Polska w czasach niepodległości i drugiej wojny światowej (1918 - 1945), Fogra 2014 
 1. Sowa Andrzej Leon, Wielka historia Polski, T. 10: Od drugiej do trzeciej Rzeczypospolitej (1945 - 2001), Fogra 2014 
 1. Kozłowski Janusz Krzysztof, Mallegni Francesco, Wielka historia świata, T. 1: Świat przed „rewolucją” neolityczną, Fogra 2004 
 1. Śliwa Joachim [et al.],  Wielka historia świata, T. 2: Stary i nowy świat, Fogra 2014 
 1. Krawczuk Aleksander [et al.,], Wielka historia świata, T. 3:  Stary i nowy świat w okresie cywilizacji klasycznych, Fogra 2017 
 1. Salomon Maciej, Bieniek Adam, Wielka historia świata, T. 4: Kształtowanie średniowiecza, Fogra 2017 
 1. Baczkowski Michał [et al.], Wielka historia świata, T. 5: Późne średniowiecze, Fogra 2017 
 1. Grzybowski Stanisław, Wielka historia świata, T. 6: Narodziny świata nowożytnego 1453-1605, Fogra 2017 
 1. Podraza Antoni [et al.], Wielka historia swiata, T. 7: Świat w XVII wieku, Fogra 2018 
 1. Franaszek Piotr [et al.], Wielka historia świata, T. 8: Świat w XVIII wieku, Fogra 2017 
 1. Chwalba Andrzej, Baczkowski Michał, Czekalski Tadeusz, Kaława Dobrochna, Wielka historia świata, T. 9: Świat w latach 1800-1850, Fogra 2018 
 1. Buszko Józef [et al.], Wielka historia świata, T. 10: Świat od Wiosny Ludów do I wojny światowej, Fogra 2017 
 1. Zgórniak Marian, Łaptos Józef, Solarz Jacek, Wielka historia świata, T. 11: Wielkie wojny XX wieku (1914-1945), Fogra 2018 
 1. Rojek Wojciech [et al.], Wielka historia świata, T. 12: Od drugiej wojny światowej do XXI wieku, Fogra 2018 

 

 

Wrocław, dnia 14 kwietnia 2021 r.