Godziny otwarcia

Godziny otwarcia Biblioteki Instytutu Historycznego

im. Profesora Adama Galosa w roku akademickim 2022/2023

www.hist.uni.wroc.pl/biblioteka/         biblioteka.historia@uwr.edu.pl

Library opening hours

 

 

poniedziałek – środa / monday – wednesday       czytelnia i wypożyczalnia                900 – 1745

czwartek – sobota / thursday – saturday*             czytelnia i wypożyczalnia                900 – 1500

 

przerwy do celów dezynfekcyjnych / breaks (airing, disinfection)

 

poniedziałek-piątek / monday-friday                       1200 – 1230, 1600 – 1615

sobota/saturday                                                          1200 – 1215

 

Realizacja rewersów: godz. 9.00, 11.00, 13.00, 15.00; rewersy złożone po godz. 15.00 będą realizowane następnego dnia o godz. 9.00; czas oczekiwania na realizację zamówień do 30 minut / Realization of reverse: hours. 9.00, 11.00, 13.00, 15.00; reverse submited after 15.00 will be realized the next day

at 9.00 am; waiting time for the realization of orders up to 30 minutes.

 

* Terminy otwarcia Biblioteki IH w soboty / Dates of opening of the Library on saturdays: 8, 22, 29 października/october; 19, 26 listopa­da /november; 3, 17 grudnia/december 2022 r.; 14, 28 stycznia/january,

4 lutego/february;  4, 11, 18 marca/march; 1, 15, 22 /april; 13, 20 maja/may, 3, 17 czerwca/june 2023 r.