Ogłoszenia

Szanowni Państwo,

 

przedstawiamy zasady zwrotu książek – procedura dotyczy wyłącznie studentów ostatnich lat studiów licencjackich i magisterskich w Instytucie Historycznym UWr, osób chcących uzyskać potwierdzenie rozliczenia z Biblioteką Instytutu Historycznego.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 53/2020 Rektora z dnia 28 kwietnia 2020 r. budynki uniwersyteckie pozostają zamknięte dla działalności dydaktycznej.

W związku z tym prosimy o zwrot książek drogą pocztową. Dotyczy to także studentów mieszkających we Wrocławiu. Do paczki z książkami prosimy włożyć kartkę z imieniem i nazwiskiem, numerem legitymacji, adresem mailowym i numerem telefonu oraz skróconym spisem zwracanych książek. Po wykorzystaniu dane te zostaną zniszczone. Po kilkudniowej kwarantannie książki zostaną wycofane z konta. Jeżeli nie będzie żadnych zaległości wystawimy potwierdzenie i w formie skanu prześlemy do studenta i dziekanatu WNHiP. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości będziemy się kontaktować telefonicznie lub mailowo.

 

Prosimy pamiętać, że ostateczne rozliczenie konta wymaga również rozliczenia z Biblioteką Uniwersytecką.

 

Paczki prosimy przesyłać na adres:

Biblioteka Instytutu Historycznego im. Profesora Adama Galosa

ul. Szewska 49

50-139 Wrocław

 

Jednocześnie informujemy pozostałych studentów, że zwracanie książek i ewentualne wypożyczanie zostanie wznowione po złagodzeniem ograniczeń związanych z stanem epidemiologicznym. Podkreślamy, że upłynięcie terminu zwrotu książek nie niesie ze sobą żadnych konsekwencji. Przypominamy o możliwości zamawiania skanów w liczbie do 20-25 stron dziennie.