Zebrania organizacyjne

I r. lic.  HISTORIA

Zebranie organizacyjne

4.10.202 r. o godz. 11.00

w audytorium (I piętro)

-  wybór specjalności zawodowych – obecność obowiązkowa

 

I r. mgr.  HISTORIA

Zebranie organizacyjne

4.10.2022 r. o godz. 13.00

w audytorium (I piętro)

-  wybór specjalności zawodowych – obecność obowiązkowa

 

I r. Dziedzictwo kulturowe…

I r. Militarioznawstwo

Zebranie organizacyjne

4.10.2022 r. o godz. 10.00

w audytorium (I piętro)