Zespoły Oceny Jakości Kształcenia i Jakości Kształcenia

Zespół Oceny Jakości Kształcenia

dr Marcin Wisłocki - przewodniczący
prof. dr. hab. Andrzej Kozieł
prof. dr. hab. Agnieszka Zabłocka-Kos  prof. UWr
prof. dr. hab. Anna Kutaj-Markowska
dr. hab. Cezary Wąs, prof. UWr

Zespół Jakości Kształcenia

dr hab. Agata Kubala, prof. UWr- przewodniczący
prof. dr hab. Waldemar Okoń
dr. hab. Rafał Eysymontt prof. UWr 
dr. hab. Romuald Kaczmarek prof. UWr 
dr. hab. Jerzy K. Kos