Wykaz prac magisterskich

                                     WYKAZ    PRAC   MAGISTERSKICH

Abramczyk  Agnieszka,  Jerzy Panek – monografia. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 564

Adamaszek  Krzysztof,  Przedstawienia elit władzy w sztuce bizantyńskiej (VI-XI wiek). Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1105

Adamczyk  Aleksandra,  Pomniki sepulkralne zmarłych w połogu kobiet i nieochrzczonych dzieci w śląskiej rzeźbie czasów nowożytnych. Promotor: prof.. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1010 / 2 vol.

Adamczyk  Anna,  Kościół parafialny Świętej Trójcy w Miłoradzicach. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 520 / 2 vol.

Adamczyk  Ewa Maria,  Kryptoportrety malarzy barokowych na Śląsku. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1060

Adamczyk  Henryk,  Obraz „Tron Łaski” ze Świerzawy – ikonografia i problematyka genezy. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 592

Adamczyk  Łucja Anna,  Le merveilleux po surrealizmie – monografia Leonory Carrington. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 515

Adamik  Agnieszka,  Zielniki średniowieczne i wczesnonowożytne. Funkcje i zagadnienia formalno-stylowe. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1130

Adamowicz  Barbara,  Nagrobek biskupa Sebastiana Ignacego Rostocka w katedrze pw.      św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 241

Adamowska  Karolina,  Motywy natury i kultury w architekturze wystawienniczej Sverre Fehna. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1077

Adamska  Grażyna,  Renesansowe kamienice Henryka Rybischa we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1993 / Sygn. MGR 371 / 2 vol.

Ambroż  Michał, Wobec „Rose – Croix”  „Modlitwa sztuki” Jacka Malczewskiego. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 352

Andrejów-Kubów Anna,  Miesięcznik „Fotografia” 1953-1974. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 895

Andruszkiewicz  Barbara Maria,  Rzeźba Paula Schulza (1875-1945) z Wrocławia w przestrzeni publicznej. Promotor: dr hab. Piotr Oszczanowski, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1131

Andryszczak  Hanna,  Sztukaterie na elewacjach i we wnętrzach pocysterskiego opactwa w Lubiążu. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 662

Andrzejewska  Ewa,  Barokowe rzeźby ogrodowe w Lubiążu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1989 / Sygn. MGR 284 / 2 vol.

Antoniak  Justyna,  Jerzy Duda-Gracz – malarz „chory na Polskę”. Promotor:  dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 715

Arciszewska  Joanna,  Malarze polscy okresu dwudziestolecia międzywojennego o Cézanne´ie. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowka-Kębłowska, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 507

Arendt  Dominika,  Moda i obrazy mody. Ilustracja mody w prasie kobiecej w latach 1918-1935 we Francji i w Polsce. Analiza i porównanie magazynów „Vogue”  i „Teatr i Życie Wytworne”. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń,  Wrocław 2005 / Sygn. MGR 666  / 2  vol.

Artysiewicz  Magdalena,  Zapomniane arcydzieło malarstwa mitologicznego doby baroku na Śląsku. Dekoracja malarska Sali Balowej pałacu w Brzezince koło Oleśnicy. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1041

Babska  Aleksandra, Zespół barokowych i rokokowych ołtarzy z kościoła NMP i św. Jana Chrzciciela w Henrykowie. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 668

Badura-Tegnerewicz  Zofia,  Młodopolskie symbole i metafory w dziele malarskim. Promotor: dr Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 84

Baj  Małgorzata,  Współczesne rewitalizacje urbanistyczne na wybranych przykładach europejskich – regulacje prawne i ich wpływ na sposób rewitalizacji tkanki miejskiej. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1048

Bajda  Justyna,  Kolor w polskiej krytyce i myśli artystycznej 1880-1914. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 349 / 2 vol.

Bajda-Pawlikowska  Michalina, „Jakby z obrazu Bern-Dżonsa” – recepcja twórczości Prerafaelitów w Polsce w latach 1884-1918. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 692

Bakinowska  Wioleta, „Modlitwa w kamieniu”. Architektura sakralna Mario Botty. Promotor:  dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 775

Balsiewicz  Paulina,  Artystki radzieckiej nowej sztuki dobry rewolucji. Nadzieje, obietnice, rozczarowania. Promotor: prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2021 / Sygn. MGR 1259 

Banach  Magdalena,  Motyw pracowni artysty w malarstwie polskim XIX wieku. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1992 / Sygn. MGR 321

Banaś  Barbara, Poliptyk lubiński „Zaśnięcia NMP”  (1522). Studium monograficzne. Promotor: dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 376

Banaś  Paweł,  Rodowód artystyczny konfiguracji poziomej byłego kościoła kanoników regularnych w Trzemesznie. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1964 / Sygn. MGR 34

Baranowska  Bogusława,  Epitafia rodziny von Stosch w Czerninie. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1973 / Sygn. MGR 35

Barczyńska  Natalia,  Skóra jako przestrzeń kontaktu i zmiany na przykładzie sztuki. Promotor: prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2020 / Sygn. MGR 1238

Barczyński  Roman,  Fundacje artystyczne lubiąskiego opata Matthäusa Rudolpha z Hennersdorfu. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1029

Bartelmus  Bartłomiej,  Gotyckie obrazy Madonn w Wielkopolsce. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 590 / 2 vol.

Bartkowski  Robert Bogdan,  Zespół czterech gotyckich figur tronujących świętych z kościoła pod wezwaniem Bożego Ciała we Wrocławiu. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. UWr., Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1181

Bartnikówna  Krystyna,  Gotyckie malowidła ścienne kaplicy św. Anny przy kościele franciszkańskim w Opolu. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1972 / Sygn. MGR 20

Bartosz  Ewa,  Zrealizowane obiekty sakralne zaprojektowane przez Tadeusza Zipsera. Promotor: dr Cezary Wąs, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1028

Bartoszewicz  Anita,  Projektant w gorsecie PRL-u. Polskie wzornictwo powojenne w pracach Marii Chomentowskiej wykonanych w Zakładzie Meblarskim Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie. Promotor: dr hab. Anny Kutaj-Markowskiej, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn/ MGR 1014

Bartoszkiewicz  Magdalena,  Paweł Althamer. Działalność artystyczna w latach 1988-2005. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 890

Baworowska  Barbara,  Najwcześniejsze zabytki architektury barokowej na Śląsku. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1963 / Sygn. MGR 36

Bąk  Kazimierz,  Ratusz w Namysłowie. Promotor: doc. dr Mieczysław Zlat, Wrocław 1970 / Sygn. MGR 37 / 2 vol.

Bednarczyk  Joanna,  Wilhelm Kotarbiński (1849-1921). Zarys monograficzny. Promotor:  dr Waldemar Okoń, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 381 / 2 vol.

Bednarska  Marzena,  Późnobarokowy kościół bonifratrów we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 252

Bejma  Ilona, „Erlöserkitche”we Wrocławiu (1904) Jürgena Krögera jako przykład sakralnej architektury protestanckiej przełomu XIX i XX wieku. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2011 / Sygn. MGR 979

Bek  Aleksandra,  Renesansowe i manierystyczne portale kamienic wrocławskich. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 413 / 2 vol.

Bensari  Agata,  Bank przy ulicy Wita Stwosza – dzieło Wilhelma Martensa. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 358 / 2 vol.

Berduła  Agata,  Kościół filialny Niepokalanego Poczęcia NMP w Gałowie i jego nowożytny wystrój. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 893

Berezowska  Anna,  Wrocławska dzielnica żydowska i jej recepcja w kulturze współczesnej. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2018 / Sygn. MGR 1197

Bewziuk   Ewa,  Prekolumbijski kompleks sakralno-rezydencjonalny w Chichén Itzá. Promotor: dr Agata Kubala, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1123

Białowąs  Ewa,  Życie i twórczość Evy Hesse. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 700

Biczyńska  Karolina,  Scheitniger Stern / Plac Grunwaldzki we Wrocławiu – dzieje architektoniczne i przestrzenne do 1945 r. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2018 / Sygn. MGR 1196

Biedrończyk  Magdalena,  Etnodizajn w Polsce czyli sztuka ludowa we współczesnym wzornictwie przemysłowym, Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1022

Biegalska  Amelia,  Sceny zwycięstwa w sztuce predynastycznego Egiptu. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1021

Bieganowski  Marek,  Osiedla wrocławskie wybudowane w latach 1960-1993. Urbanistyka i architektura. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2018 / Sygn. MGR 1203

Bielak  Ewa,  Proces kształtowania się reprezentacyjnego ciągu pomieszczeń w rezydencjach barokowych na Śląsku. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 345 / 2 vol.

Bielewicz  Magdalena,  Wpływy ruskie na sztukę średniowiecza w Polsce. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 434 / 2 vol.

Biernaczyk  Katarzyna,  Monografia kościoła Jedenastu Tysięcy Dziewic Carla Ferdinanda Langhansa. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1985 / Sygn. MGR 225

Bilik-Węgrzyn  Anna,  Ołtarz fundacji biskupa Marcina Gerstmanna w Nysie. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 1 / 2 vol.

Bińkowska  Iwona,  Promenada wrocławska – geneza powstania i pierwsze lata istnienia. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1987 / Sygn. MGR 253

Bischof  Katarzyna,  Epitafium Jerzego Ernesta Piasta w kościele parafialnym w Oławie. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1989 / Sygn. MGR 281

Błach  Aleksandra, Rzeźbiarska dekoracja figuralna na fasadach wrocławskich kamienic i budowli użyteczności publicznej w XIX i na początku XX wieku. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 483 / 2 vol.

Błachowicz  Sylwia,  Antropomorficzne motywy ikonograficzne w złotnictwie wielkomorawskim. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. UWr., Wrocław 2018 / Sygn. MGR 1205

Błahut  Magdalena,  Ołtarz fundacji Maltitzów w kościele parafialnym w Paczkowie. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1981 / Sygn. MGR 32 / 2 vol.

Błażejewska  Maja,  Lucian Freud. Próba monografii. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 634

Błażków  Aleksandra,  Zagadnienie polichromii w sztuce greckiej. Promotor: dr Agata Kubala, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1124

Błoch  Joanna,  Graficzne portrety jeleniogórskich mieszczan doby baroku. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1059 / 2 vol.

Bober  Anna,  Wrocławska willa rodziny Eichbornów. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1993 / Sygn. MGR 326

Bober  Emilia,  Badania nad ciałem i duszą w sztuce Grzegorza Sztwiertni. Promotor: dr hab. Waldemara Okoń,  prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 830

Bobko  Magdalena,  Przestrzenie publiczne miast współczesnych. Promotor: prof. dr hab. Rafał Eysymontt, Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1072

Bobryk-Mauer  Natalia,  Katedra na końcu świata. Monografia kościoła poewangelickiego w Prusicach. Promotor: dr hab. Jerzy K. Kos, Wrocław 2020 / Sygn. MGR 1236

Bocewicz  Weronika,  Człowiek we współczesnej fotografii, czyli o twórczości Wojciecha Plewińskiego. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2019 / MGR 1229

Bogacz  Agnieszka,  Związek kultu św. Jana Nepomucena z wodą i jego wyraz w rzeźbie śląskiej doby baroku. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 514 / 2 vol.

Bogdanowicz  Pamela Roksana,  Urbanistyka wolnych państw stanowych z terenu Dolnego Śląska od XV do XVII wieku, wybrane przykłady. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2019 / Sygn. MGR 1220

Bojarska  Kamila,  Pałace na Dolnym Śląsku w formach tzw. neorenesansu nordyckiego. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 939

Bojdys  Daria,  Destrukcja w działaniach artystycznych Ai Weiwei. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1035

Bombelka  Krystyna,  Lokalna tożsamość w dziełach Marka Idziaszka. Promotor: prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2019 / Sygn. MGR 1214

Bończuk  Urszula,  Motyw martwej natury w malarstwie polskim w latach 1800-1890. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 604

Boratyn  Katarzyna,  Monografia Alessandra Mendiniego. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń,  prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 833

Borecka  Anna,  Pałac w Kamieńcu Ząbkowickim. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1974 / Sygn. MGR 18

Borkowska  Joanna,  Polska okładka książki ostatnich 4 dekad. Rozwiązania typograficzne – nurtem redukcyjnym? Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2011 / Sygn. MGR 962

Borkowska  Natalia,  Toy Art. Subwersywny potencjał zabawki w sztuce współczesnej. Promotor: prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2020 / Sygn. MGR 1241

Borowa  Justyna,  Snycerska dekoracja drzwi wejściowych kamienic wrocławskich w XIX i na początku XX wieku. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 750 / 2 vol.

Borowska  Marta,  Forma kielicha śląskiego w XVIII w. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 388 / 2 vol.

Borowska-Jaskulska  Joanna,  Miejskie studnie i fontanny – ze studiów nad typologią małej architektury czasów nowożytnych na Śląsku. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 691

Borsuk  Ewa,  Malarstwo pejzażowe Ferdynanda Ruszczyca. Promotor: doc. dr hab. Helena Blum, Wrocław 1965 / Sygn. MGR 38

Borucki  Sławomir,  Apoteoza trzech zakonów franciszkańskich na plafonie refektarza klasztornego OO. Franciszkanów w Kłodzku. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla, [Wrocław 1994] / Sygn. MGR 340

Borys  Karolina,  Malowidła freskowe Georga Wilhelma Neunhertza w kościele Filipinów na Świętej Górze w Gostyniu. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 823

Bosakowski  Andrzej,  Rozwój i główne typy barokowej architektury pałacowej na Śląsku. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1964 / Sygn. MGR 222

Bożek  Katarzyna,  Monografia twórczości Ericha Adolfa i jego warsztatu złotniczego z I połowy XX wieku. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 941

Bożek-Leszczyk  Ewelina,  Kościół Kanoników Regularnych pw. św. Jakuba Apostoła w Krzepicach. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 966

Bradke  Joanna,  Rysunki architektoniczne i szkice architektury gotyckiej a realizacje neogotyckie na Śląsku. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2020 / Sygn. MGR 1246

Broniecka  Mirosława,  Kościół pod wezwaniem św. Bonifacego we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1997 / Sygn. MGR 391 / 2 vol.

Bryk-Świerzko  Ermina,  Epitafium Jerzego Fürsta von Kupferberg i jego żony w kościele pw. św. Marii Magdaleny we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1989 / Sygn. MGR 286 / 2 vol.

Brykarz  Joanna,  Historia i rozwój witryn sklepowych w Europie. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1140

Brzezicki  Sławomir,  Architektura kościołów Josefa Ebersa (1845-1923) jako przykład syntezy sztuki katolickiej i protestanckiej. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 422 / 2 vol.

Brzozowska  Sylwia,  Tauentzienplatz – Locum Publikum Wratislaviensen. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 709

Buczak  Joanna,  Barwne litografie Alfonsa Muchy w latach 1894-1904. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 859

Buczek  Karolina,  Eugeniusz Eibisch – życie i twórczość. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 856

Buczyłko  Elżbieta,  Iluzja jako gra i zabawa – sensualistyczne podłoże iluzji i jej psychologiczne oraz gneseologiczne znaczenie dla sztuki baroku. Promotor: dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 1991 / Sygn. MGR 318

Buczyński  Mieczysław,  Gotycka figuralna plastyka portalowa na Śląsku do połowy XIV wieku. Promotor: doc. dr hab. Janina Orosz, Wrocław 1964 / Sygn. MGR 40

Budzyńska  Beata,  Malarstwo angielskie i szkockie z kolekcji gen. J[ózefa] Zająca w zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2002 /Sygn. MGR 526

Bugielska  Małgorzata,  Centrum handlowe i jego tradycja architektoniczna. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 475

Bujak  Sławomir,  Barokowe wyposażenie rzeźbiarskie kościoła pod wezwaniem Świętej Trójcy w Małkowicach koło Wrocławia. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1992 / Sygn. MGR 312

Bulak  Paulina,  Współczesność i teraźniejszość w ujęciu grupy Snøhetta. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1044

Bulzak  Maria Jolanta,  Zabudowa ulicy Świdnickiej we Wrocławiu w 2. połowie XIX wieku. Promotor: dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 79

Bułynko  Dobrochna,  Wielkopolskie kielichy gotyckie. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1972 / Sygn. MGR 39 / 2 vol.

Bunij  Karolina,  Paryski squat, jako miejsce alternatywnych inicjatyw artystycznych i kulturalnych w nawiązaniu do działań paryskiej bohemy artystycznej przełomu XIX/XX w. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1075

Burchard  Agnieszka,  Obraz „Madonny Kłodzkiej” arcybiskupa Arnošta z Pardubic. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 617

Burdach  Dorota,  Lorenzowie – malarska rodzina z Kowar. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 952

Bursiewicz  Natalia,  Miasto Sztuki i Nauki Santiago Calatravy na tle pokrewnych założeń architektury współczesnej. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 776

Burtan  Wiktoria,  Kobieca tożsamość w twórczości Wandy Gołkowskiej. Promotor: dr hab. Anna  Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1043

Bury  Małgorzata,  Epitafium Georga Rudolpha von Zedlitz w kościele parafialnym w Brzegu Głogowskim. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1985 / Sygn. MGR 226

Bury  Natalia,  Historia fragmentu pewnej kolekcji – „Plagi egipskie” Jana Luykena w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu. Promotor: dr hab. Piotr Oszczanowski,  Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1127

Burzyńska  Karolina,  Biblijne inspiracje w twórczości Tadeusza Boruty. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1017

Burzyńska  Małgorzata,  Barokowa przebudowa klasztoru klarysek (później urszulanek) we Wrocławiu – przełom w dziejach obiektu. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 454

Bzunek  Beata,  Miasta Pomorza Zachodniego i Nowej Marchii. Przykład średniowiecznej Chojny. Promotor: dr hab. Rafał  Eysymontt, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 947

Chabińska  Ewa,  Polichromia kruchty północno-zachodniej w kościele św. Elżbiety we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 667

Chałat  Danuta,  Relacje artystyczne między klasztorami cysterskimi w Zirc i Henrykowie w latach 1699-1810. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 852

Chamot  Lidia,  Kruchta zachodnia katedry pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1975 / Sygn. MGR 41

Chlabicz  Bożena Dorota,  „Temat śmierci” w realizacjach malarskich modernizmu polskiego. Zarys problematyki. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1984 / Sygn. MGR 214 / 2 vol.

Chmielarz  Anna,  Ślady zranienia – o rysunkach Tadeusza Brzozowskiego. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 720

Chmielewska  Jadwiga,  Józef Pitschmann (1758-1834). Czołowy przedstawiciel klasycystycznego portretu lwowskiego na przełomie XVIII i XIX wieku. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1972 / Sygn. MGR 62

Chmielewska  Katarzyna,  Wspólnota i widzialność. Współczesne nieheteronormatywne artystki polskie wobec polityki tożsamości. Promotor: prof. dr hab. Anna Markowska, Wrocław 2021 / Sygn. MGR 1258

Chmielewska  Zofia,  Późnobarokowy pałac w Brzezince k. Oleśnicy. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1989 / Sygn. MGR 280 / 2 vol.

Chmielewska-Kucharska  Renata,  Dom towarowy „Wertheim” we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1993 / Sygn. MGR 327 / 3 vol.

Chociej  Marta,  Kościół św. Michała Archanioła na Muchoborze Wielkim. Architektura, wystrój i wyposażenie. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 639 / 2 vol.

Chodasewicz  Justyna,  Kościół parafialny pw. śś. Piotra i Pawła w Kamiennej Górze. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1047

Chojnacka  Justyna,  „W tym szaleństwie…”. Plakaty Andrzeja Klimowskiego z lat 1973-1980. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2019 / Sygn. MGR 1210

Chromik  Magdalena,  Chrzcielnica Hansa Fleisera z kościoła farnego św. Marii Magdaleny we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1092

Chrzanowska  Anna,  Batalistyka w malarstwie polskim XIX wieku, Wrocław 1952 / Sygn. MGR 42

Chrzanowska-Pluta  Diana,  Architektura i wystrój dawnego ewangelickiego kościoła ucieczkowego w Proboszczowie. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 612

Chyla  Agnieszka,  Andrzej Pronaszko i teatr monumentalny. Działalność Andrzeja Pronaszki w Teatrze im. Bogusławskiego w Warszawie 1924-1926. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń,  prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 828

Cichoń-Bitka  Maria,  Zamek w Mosznej – zarys monograficzny. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 232 / 2 vol.

Ciempka  Izabella,  Problem „franciszkanizmu” kościołów Braci Mniejszych na Górnym Śląsku w okresie baroku. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 501

Ciesielska  Anna Agata,  Monografia twórczości wrocławskiego architekta Zenona Prętczyńskiego (ur. 1925). Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2010 / Sygn. MGR 933

Cieślak  Katarzyna,  Budynek Poczty przy ul. Krasińskiego nr 1-9 we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1992 / Sygn. MGR 314 / 2 vol.

Cieślawska  Katarzyna,  Malarstwo Wacława Wąsowicza na tle zjawisk artystycznych dwudziestolecia międzywojennego. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 538

Cieślik  Dorota,  Późnobarokowy pałac w Parchowie. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 265 / 2 vol.

Ciężka  Anna,  Reklama – obraz na sprzedaż. Na podstawie analizy reklamy prasowej w polskich czasopismach dla kobiet na początku XX wieku. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 726

Cimała  Alicja,  Gotyk i gotycym w czasopismach angielskich epoki wiktoriańskiej. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1175

Ciszewska  Ewelina,  Wrocławskie Rondo. Architektura i urbanistyka Kaiser Wilhelm Platz. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 498 / 4 vol.

Ciurys  Anna,  Andrzej Maciej Maleszka. Zarys monografii architekta. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 650

Codogni-Łańcucka  Diana,  Motyw okna w malarstwie polskim XIX i początków XX wieku. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 532 / 2 vol.

Cuber  Jan,  Tryptyk św. Sewera z Lubinia i jego znaczenie w dziejach malarstwa śląskiego epoki odrodzenia. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1963 / Sygn. MGR 200

Cugier  Izabela,  Andrzej Starmach – kolekcjoner przełomu XX/XXI wieku. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1162

Cwynar  Anna,  Stacja benzynowa jako obiekt kulturowy. Stacje paliw, ich historia i adaptacja. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1157

Czader Aleksandra,  Jacek Waltoś. Monografia życia i twórczości artystycznej. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 862

Czajka  Anna,  Artyści wolnomularze oraz artyści pracujący dla lóż wolnomularskich w latach 1738-1822. Ikonografia masonerii polskiej. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 527

Czajka  Magdalena,  Między wierszami. Rafał Olbiński – życie i twórczość. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 727

Czajkowska  Karolina,  Indywidualność, magia obrazu i tajemnica – analiza twórczości malarskiej Marii Anto z lat 60. i 70. XX w. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2020 / MGR 1230

Czaplińska  Maria,  Pracownia Władysława Hasiora w Zakopanem. Assemblage życia artysty i niezwykłe dzieło sztuki site-specific w czasach PRL. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 780

Czarcińska  Katarzyna,  Ikonografia „Vari capricci” i „Scherzi di fantasia” G.B. Tiepola w zbiorach „Ossolineum” we Wrocławiu. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 467

Czarna  Beata,  Motyw „Tronu Łaski” w śląskiej sztuce czasów nowożytnych oraz jego kontekst historyczny i ideowy. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 550

Czarnecka  Alicja,  Ewangelicki kościół Jezusowy w Cieszynie. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 449

Czechowicz  Bogusław,  Kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny w Gorzanowie i jego funkcje (architektura, wystrój, otoczenie). Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1993 / Sygn. MGR 331

Czechowska  Barbara,  Kaliskie Korso – architektura i urbanistyka Alei Wolności w XIX i XX wieku. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 846 / 2 vol.

Czechowska  Justyna,  Mecenat ostatnich Piastów legnickich: Jerzego Rudolfa, Ludwika IV i Chrystiana II. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 482

Czekańska  Katarzyna,  Gmach dawnej Oberlausitzer Gedenkhalle mit Kaiser Friedrich Museum w Zgorzelcu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 672 / 2 vol.

Czerniak  Aleksandra,  Zwrot kuratorski: perspektywa historyczna oraz aktualne uwarunkowania. Promotor: prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2020 / Sygn. MGR 1237

Czorycki  Michał,  Grafika Józefa Gielniaka – próba interpretacji. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 584

Czyszczoń  Andrzej,  Barokowe i rokokowe wyposażenie rzeźbiarskie kościoła Bożogrobców w Nysie. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1989 / Sygn. MGR 301 / 2 vol.

Czyszczoń  Maria Barbara, Kościół  św. Karola Boromeusza w Radziądzu – architektura i program ideowy. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 355 / 2 vol.

Czyż  Marta,  Obraz dziecka w malarstwie polskim XIX wieku – konwencje przedstawień. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 568

Czyżewska-Knap  Klaudia,  Kościół parafialny pw. św. Pawła w Nowym Bytomiu – dzieło Johanna Franza Klompa. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 407 / 2 vol.

Ćwik  Dorota,  Świątynia Matki Boskiej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 704

Dabek  Valentyna,  Nimb w sztuce średniowiecznej.. Geneza – formy – funkcje. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1146

Dachowska  Eulalia,  Nagrobek Adama Kaspra von Arzata (zm. 1678) w kościele pw. św. Marii Magdaleny we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 277

Dackiewicz-Skowroński  Krzysztof,  Barokizacja kościołów gotyckich na przykładach Kłodzka, Świdnicy, Henrykowa i Kamieńca Ząbkowickiego. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 27 / 2 vol.

Daczka  Aleksandra,  Architektura zespołu „Maćków Pracownia Projektowa”. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 698

Dastek  Małgorzata,  Fasady szczytowe w architekturze handlowej wrocławskiego Starego Miasta na początku XX wieku. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 415 / 2 vol.

Dąbrowiecka  Klaudia Patrycja,  Zabudowa miejska na terenie województwa śląskiego. Przemiany i rozwój do początków ery industrialnej. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2019 / Sygn. MGR 1221

Dąbrowska  Elżbieta,  Barokowe ołtarz i ambona w Kościele Pokoju w Jaworze. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1990 / Sygn. MGR 300 / 2 vol.

Dąbrowska  Joanna,  Malarstwo Jerzego Krawczyka – opinie i obrazy. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2011 /Sygn. MGR 957

Dąbrowski  Tomasz,  Cykl „Rozstrzelania” Andrzeja Wróblewskiego: mit, poetyka, recepcja. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 518 / 2 vol.

Demidenko  Romuald,  1:1. Wybrane projekty Moniki Sosnowskiej. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 909

Derejczyk  Aleksandra,  Dawny protestancki kościół w Chlastawie. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 464

Dereń  Elżbieta,  Śląskie ołtarze gotyckie z przedstawieniem Zaśnięcia Marii Panny. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1981 / Sygn. MGR 31

Derleta  Teresa,  Wpływ malarstwa Martina Schongauera na  przykładzie Kwatery Zaśnięcia Matki Boskiej – Mistrza lat 1486-1487 ze Strzegomia. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1983 / Sygn. MGR 211

Desperak  Olga,  Częstochowa w okresie międzywojennym – najważniejsze dzieła architektury użyteczności publicznej. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2018 / Sygn. MGR 1191

Devosges-Cuber  Aleksander,  Siedemnastowieczny kościół św. Franciszka w Lasocicach. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 573

Devosges-Cuber  Małgorzata,  Twórczość Stanisława Fijałkowskiego. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 629

Dębińska  Anna,  Ikonografia św. Lutgardy na Śląsku, w Czechach i na Morawach w czasach baroku. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 885 / 2 vol.

Dębski  Jan,  Ołtarz Bartłomieja Fichtenberga z katedry wrocławskiej. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1971 / Sygn. MGR 43

Diduszko-Mucha,  Problem śląskiej genezy grupy rzeźbionych epitafiów renesansowych w Krakowie. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1977 / Sygn. MGR 44 / 2 vol.

Dillenius  Zofia,  Twórczość architektoniczna Franciszka della Lora w Krakowie i jej rodowód artystyczny. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1952 / Sygn. MGR 45

Długajczyk  Beata,  Motyw kotary w polskim gotyckim malarstwie sztalugowym. Promotor: dr Danuta Hanulanka, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 13 / 2 vol.

Długosz  Alina,  Architektura Głogowa w latach 1919-1933 jako przykład „konserwatywnej nowoczesności”. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2011 / Sygn. MGR 971

Długosz  Katarzyna,  Pozamaryjny kult świętych i błogosławionych niewiast w polskiej sztuce i literaturze doby baroku. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 524 / 2 vol.

Dmochowska  Lila,  Leonard Tomaszewski. Monografia. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 712

Dobesz  Janusz,  Architektura Dworca Głównego we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1974 / Sygn. MGR 46

Dobińska  Barbara,  Rewitalizacja na Śląsku. Architektura i adaptacja budynków dawnych kopalń węgla kamiennego na Górnym Śląsku. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 911

Dobrzyniecki  Arkadiusz,  Płyty nagrobne z figurą stojącą na Śląsku w latach 1500-1560. Promotor: dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1993 / Sygn. MGR 369 / 6 vol.

Domagała  Katarzyna Anna,  Adaptacja średniowiecznych kamienic do współczesnych potrzeb. Promotor: dr hab. prof. UWr. Rafał Eysymontt, Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1163

Donner  Katarzyna,  Sztuka performans – głęboko bolesne doświadczenie osobiste. (Na podstawie performansu Mariny Abramovic). Promotor: dr hab. Waldemar Okoń,  prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 829

Dreja  Teresa,  Pejzaż w śląskim sztalugowym malarstwie średniowiecznym. Promotor: doc. dr  hab. Janina Orosz, Wrocław 1963 / Sygn. MGR 47

Drobińska  Marta, Tryptyk świętego Hieronima fundacji kanonika Mikołaja Merbotha – monografia dzieła. Promotor: prof. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 451

Drobna  Agnieszka,  Epitafium Langnerów w kościele śś. Piotra i Pawła w Legnicy. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1989 / Sygn. MGR 288

Drozdowska  Małgorzata Zofia,  Przemiany przestrzenno-architektoniczne dziewiętnastowiecznej ulicy Krupniczej we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 716 / 2 vol.

Drwięga  Małgorzata,  Kaplica zamkowa pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Wszystkich Świętych w Krasiczynie. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 834

Dubaniowska  Irmina,  Akademie i pracownie paryskie, w których kształcili się polscy malarze od lat 90-tych XIX wieku do lat 20-tych XX wieku. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 555

Duczmal  Anna,  Ramy do obrazu w drugiej połowie XIX wieku. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 999

Duczmańska  Jolanta,  Symbolizm w malarstwie Olgi Boznańskiej. Martwe natury, wnętrza,  widoki z okna i autoportrety. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska- Kębłowska, Wrocław 1997 / Sygn. MGR 393 / 2 vol.

Duda  Magdalena Anna,  Oblicza modernizmu w architekturze publicznej Opola. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 782

Duda  Michał Mateusz,  Monografia twórczości Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 657

Dudek  Aleksandra,  Próba wyróżnienia nurtu nowego surrealizmu w twórczości polskich artystów młodego pokolenia. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1159

Dul  Aleksandra,  Dekoracja freskowa w kaplicy św. Elżbiety przy katedrze wrocławskiej. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 809

Dusza  Katarzyna,  Zmiana funkcji obiektów historycznych a zachowanie ich pierwotnego wyglądu. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1125

Duszejko  Małgorzata,  Wysoki krzyż celtycki jako ukoronowanie tradycji pomnika kamiennego. Symbolika a forma. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 465

Dyda  Ewa,  Wystrój i wyposażenie kościoła ewangelicko-augsburskiego Zbawiciela w Jeleniej Górze – Cieplicach. Promotor: dr hab. Piotr Oszczanowski, Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1049

Dziedziński  Jakub,  Rzeźba społeczna w twórczości Pawła Althamera. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1061

Dziemidowicz  Anna,  Odwilż w architekturze? Czasopismo „Architektura” w latach 1956-1960. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1085

Dzienniak  Joanna,  Technika malarska Franza Antona Sebastiniego na podstawie konserwacji fresków w kościele parafialnym pw. św. Bartłomieja w Głogówku. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1065

Dziewiecka  Marta Emilia,  Höfchenplatz / pl. Hirszfelda we Wrocławiu – tradycja i nowoczesność. Architektura i urbanistyka w XIX i XX wieku. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 827 / 2 vol.

Dziewior  Kamila,  Meblarstwo francuskie doby baroku, rokoka i empiru w malarstwie francuskim XVII, XVIII i XIX wieku. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2018 / Sygn. MGR 1201

Dzikowska  Magdalena,  Monografia Magdaleny Abakanowicz. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 769

Dzwonkowska  Patrycja,  Dalekowschodnie metody wypalania ceramiki drewnem, a współczesne kreacje artystyczne. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 889

Eysymontt  Rafał,  Zamek w Grodźcu. Rezydencja późnogotycka. Promotor: doc. dr hab. Marian Kutzner, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 247 / 2 vol.

Fabiańska  Renata,  Dawny dom handlowy Schottländera we Wrocławiu. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1989 / Sygn. MGR 290 / 2 vol.

Falkowska  Anna,       Łukasz Korolkiewicz – tajemnica nieoczywistości. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1076

Farys  Patrycja,  Sandro Botticelli – Fortuna critica, dzieje recepcji malarstwa artysty (wybrane zagadnienia). Promotor: dr hab. Waldemar Okoń., prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 800

Fąfara  Zbigniew Grzegorz,  Motyw okna w malarstwie niderlandzkim XV wieku. Promotor: dr Danuta Hanulanka, Wrocław 1981 / Sygn. MGR 55

Fedorowicz  Anna,  „Madonna w komnacie”. Obraz z połowy XV wieku na tle zagadnienia wpływów niderlandzkich w malarstwie śląskim. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1962 / Sygn. MGR 48

Fekecz  Beata,  Wystrój rzeźbiarski z kościoła pod wezwaniem Św. Krzyża w Pogwizdowie (1618-1622). Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1975 / Sygn. MGR 49 / 2 vol.

Ferensowicz  Grażyna, Triclinium – typ pałacu trójskrzydłowego na Śląsku w okresie baroku. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, [Wrocław 1998] / Sygn. MGR 403

Festdorf-Mońka  Ewa,  Renesansowy ubiór kobiecy w Polsce w świetle źródeł ikonograficznych. Cz. 1-3. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1978 / Sygn. MGR 19 / 2 vol.

Figaszewska-Kuźmińska  Aleksandra,  Kościół pod wezwaniem św. Jadwigi w Stypułowie Dolnym. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 742

Figiel  Małgorzata,  Wystrój malarski kościoła pw. św. Michała Archanioła w Czernicy k. Jeleniej Góry. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1985 / Sygn. MGR 237

Fijas  Magdalena,  Współczesna autorska książka obrazkowa dla dzieci. Promotor: dr hab.  Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 987

Fijołek  Ewa,  Cynowe konwie cechów śląskich z przełomu XV i XVI wieku. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1975 / Sygn. MGR 50

Filipczyk-Topolnicka  Joanna,  Idee słowianofilskie w malarstwie polskim XIX i pierwszej połowy XX wieku. Promotor: dr Waldemar Okoń, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 347 / 2 vol.

Fiołek  Rafał,  Barokizacja Kaplicy Książęcej w Lubiążu. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 881

Flak  Katarzyna,  Realizacje i projekty budynków przemysłowych Hansa Poelziga na Górnym Śląsku. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 447

Forszewska  Joanna,  Malarski świat Anny Szpakowskiej-Kujawskiej. Próba interpretacji. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 744

Fortuna  Anna,  Późnobarokowe wyposażenie rzeźbiarskie kościoła pielgrzymkowego w Wysokiej Cerekwi. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1990 / Sygn. MGR 293 / 2 vol.

Förster  Arkadiusz,  Łaźnie miejskie przy ulicy Teatralnej we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 360 / 2 vol.

Franczak  Agnieszka,  Kościół odpustowy w Oleśnie jako drewniana architektura symboliczna. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 441

Frankowska  Maria,  Wyposażenie rzeźbiarskie kościoła w Ciechanowicach (powiat kamiennogórski). Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1973 / Sygn. MGR 51

Frańczak  Maria Katarzyna,  Karl Dankwart w służbie nyskich jezuitów. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, prof. UWr., Wrocław 2018 / Sygn. MGR 1199

Frejus  Ewa,  Sztuka polska lat 80. XX wieku – pomiędzy „kompleksem Matejki”, a anarchistyczną transawangardą. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1147

Fydrych  Waldemar,  Przełamywanie struktur akademickich w sztuce środowiska wrocławskiego 1980-1985. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1987 / Sygn. MGR 306

Gabiś  Agata,  Miasto-ogród Karłowice we Wrocławiu – inicjatywa firmy EIGENHEIM BAUGESELLSCHAFT FÜR DEUTSCHLAND  m.b.H. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 664 / 2 vol.

Gabryś  Karolina,  Hans Scharoun – przedstawiciel architektury organicznej. Promotor: dr Cezary Wąs, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1025

Gajowska  Małgorzata,  Wizerunek „Świętej Rusi” w malarstwie rosyjskim końca XIX i początku XX wieku. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 840

Galantowicz  Bogna,  Rozwiązania urbanistyczne barokowych zespołów budowli jezuickich na Śląsku a problem akomodacji w działalności misyjnej jezuitów. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 372 / 2 vol.

Galantowicz  Marta,  Wierzchowice koło Milicza. Próba barokowego kształtowania przestrzeni wiejskiej. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 497 / 2 vol.

Galas  Katarzyna,  Monografia miasta i pałacu w Chocianowie. Promotor: dr hab. prof.    UWr. Rafał Eysymontt, Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1164.

Gawron  Hanna,  Malarstwo wyobraźni. Analiza twórczości Zygmunta Waliszewskiego na przestrzeni lat 1897-1936. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 714

Gawrońska  Alicja,  Kościół św. Jadwigi w Mokrzeszowie. Historia – architektura – wyposażenie. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 990

Gąsior  Irena,  Założenie dworskie w Sokolnikach. Studium historyczno-architektoniczne.. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1994 / Sygn. MGR 336 / 2 vol.

Gebhard  Zofia,  Ozdobne kraty śląskie w latach 1500-1650. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1972 / Sygn. MGR 52 / 2 vol.

Gęsiorski  Przemysław,  Wnętrza pałacu w Zarzeczu. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 929

Gibski  Daniel,  Poewangelicka świątynia w Pogorzeliskach jako przykład śląskiego kościoła granicznego. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 420 / 2 vol.

Giełdoń  Liliana,  Monografia architektury kościoła ewangelicko-augsbusrkiego w Sycowie. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 248

Gilakowska  Joanna,  Cykle rysunkowe Tadeusza Kulisiewicza. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 649

Ginter  Anna,  Stan Rice 1942-2002. Poeta, malarz, fałszywy prorok. Zarys monografii. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 981

Gliński  Radosław,  Kościół filialny pw. śś. Piotra i Pawła w Dobrocinie (gm. Dzierżoniów) jako typowy przykład średniowiecznej fundacji rycerskiej. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 972

Głowacki  Wojciech,  Malarstwo Felixa Antoniego Schefflera w zamku Książ – treści ikonograficzne oraz ideowe wystroju sali balowej. Dekoracja pawilonu letniego. Promotor: dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 1991 / Sygn. MGR 316

Głowaczewska  Katarzyna,  Przedstawienia dzieci w sztuce starożytnej Grecji. Promotor: dr Agata Kubala, Wrocław 2018 / Sygn. MGR 1193

Głowicka  Eliza,  Franciszek Żmurko: życie i twórczość. Promotor: dr Waldemar Okoń, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 382 / 2 vol.

Główczyńska  Renata,  Kościół parafialny pw. św. Andrzeja Apostoła w Lubnowie: architektura, wystrój i wyposażenie. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 525

Gniazdowska  Małgorzata Zofia,  „Legenda o Krzyżu Świętym” w barokowym malarstwie freskowym na Śląsku. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1993 / Sygn. MGR 323

Godlewski  Paweł,  Epitafium kanonika Bonawentury Hana w katedrze wrocławskiej. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1987 / Sygn. MGR 257

Godoj  Agnieszka,  Treści ideowe wrocławskich kazalnic barokowych w kościołach katolickich. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 478

Gola  Agnieszka,  Pektorał komtura elbląskiego Thilego Dagistera von Lorich. Promotor: doc. dr hab. Marian Kutzner, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 278

Gołek  Ewa,  Arka wyobraźni. Współczesne dzieła inspirowane twórczością Brunona Schulza. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2020 / Sygn. MGR 1225

Gołębiowska  Anna,  Kamienica Sachsów przy Świdnickiej nr 36 – Pl. Teatralny nr 1 i 2. Miejski pałac czynszowy drugiej połowy XIX wieku we Wrocławiu. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1991 / Sygn. MGR 311 / 2 vol.

Gomzar  Bogusław,  Architektura trzynastowiecznego kościoła pod wezwaniem śś. Jana Chrzciciela i Katarzyny w Świerzawie. Promotor: doc. dr hab. Marian Kutzner, Wrocław 1990 / Sygn. MGR 292

Gontowicz  Katarzyna,  Wizja mikrokosmosu – malarstwo materii Jadwigi Maziarskiej. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 816 / 2 vol.

Gorczyca  Anna,  Dwa manierystyczne epitafia z 1573 r. w kościele zamkowym w Oleśnicy. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1984 / Sygn. MGR 216

Gorzelana  Agnieszka,  Późnobarokowe wyposażenie rzeźbiarskie kościoła pojezuickiego w Brzegu.  Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1985 / Sygn. MGR 283 / 2 vol.

Gosławska  Anna,  Stanisław Kamocki (1875-1944). Próba monografii. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń,  Wrocław 2011 / Sygn. MGR 942

Górak  Aleksandra,  Program ideowy wnętrza kościoła klasztornego cystersów w Henrykowie. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 922

Góral  Agnieszka,  Renesansowe kafle z Polkowic na Śląsku. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 430

Górka  Łukasz,  Angielska, mieszczańska architektura szkieletowa w Bristolu. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 628

Górska  Katarzyna,  Charakterystyka rzymskiej zabudowy miejskiej okresu schyłku Republiki i wczesnego Cesarstwa na przykładzie Pompejów. Promotor: dr Agata Kubala, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1122

Górska  Małgorzata,  Osiedle Szczepin we Wrocławiu z lat 1914-1938. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 986

Grabowska  Hanna,  Wpływ monachijskiego środowiska artystycznego na malarstwo Olgi Boznańskiej. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 572 / 2 vol.

Grabowski  Jacek,  Późnobarokowe rzeźby ołtarzowe kościoła w Lubomierzu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 263

Grabowski  Tomasz,  Kościół pw. św. Jakuba w Lubiążu. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2019 / Sygn. MGR 1211

Grad  Helena,  Kościół O.O. Bernardynów w Leżajsku. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1971 / Sygn. MGR 68 / 2 vol.

Grochal  Iwona,  Nagrobek biskupa Kaspra von Logau w kościele pw. św. Jakuba w Nysie. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1985 / Sygn. MGR 209 / 2 vol.

Grochowska  Ada,  Wrocławskie złotnictwo świeckie w pierwszej połowie XIX wieku w polskich zbiorach publicznych. Wyroby korpusowe. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009/2010 / Sygn. MGR 915

Grodecka  Katarzyna,  Renesansowy wystrój kościoła parafialnego w Lubsku. Promotor: dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 377 / 2 vol.

Gromadzka  Jolanta,  Dawna miejska siedziba hrabiów von Ballestrem przy ul. P. Włodkowica 4/6 we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1992 / Sygn. MGR 310 / 2 vol.

Gruba  Bożena,  Ekspresja kobiecości w śląskiej sztuce czasów nowożytnych od XVI do XVIII wieku na podstawie wybranych przykładów. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 511 / 2 vol.

Gruca  Monika,  Malarski świat Tymona Niesiołowskiego – monografia artystyczna. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 523

Gruszczyk  Karol,  Rzeźba późnobarokowa na Śląsku Cieszyńskim i sąsiednich terytoriach. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1972 / Sygn. MGR 53

Grynia  Barbara,  Rzeźba ołtarzy Ukrzyżowania i Matki Boskiej w kościele pw. św. Mikołaja i Franciszka Ksawerego w Otmuchowie. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 93

Grządzielewska  Kinga,  Renesansowa polichromia kaplicy Matki Bożej Różańcowej w kościele farnym pw. św. Jakuba w Wągrowcu. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2005 / 2 vol.

Grzegorczyk  Bożena,  Gmach Teatru Miejskiego we Wrocławiu – dzieło Carla Ferdinanda Langhansa. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1987 / Sygn. MGR 254

Grzegorczyk-Milewska  Agata,  Mniej znaczy więcej, czyli malarstwo Teresy Pągowskiej. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 585 / 2 vol.

Grzelczyk  Joanna,  Styl międzynarodowy na terenie prowincji dolnośląskiej – stan zachowania i konserwacja. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2018 / Sygn. MGR 120

Gucwa  Włodzimierz, Historia i architektura katolickiego kościoła pw. Trójcy Świętej (1900-1904) i Cesarskiego Ewangelickiego Kościoła Jubileuszowego (1904-1908) w Legnicy. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 984

Gulbinowicz  Mirosława,  Oskar Dawicki. Monografia życia i twórczości. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 857

Guldan  Bożena Krystyna,  Ikonografia malarstwa i rzeźby na Śląsku w latach 1350-1520 w ujęciu statystycznym. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1978 / Sygn. MGR 15 / 2 vol.

Gurgul  Krystyna,  Barokowe  rzeźby ogrodowe z Barszowa. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 95 / 2 vol.

Gutterwil  Maria,  Anioł w malarstwie i grafice europejskiej przełomu XIX i XX wieku. Zarys problematyki. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 580 / 2 vol.

Guzdek  Izabela, Dekoracja freskowa Kaplicy Elektorskiej przy katedrze wrocławskiej. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 810

Guzewicz  Agata,  Handlowy dom mody Martina Schneidera we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1991 / Sygn. MGR 307 / 2 vol.

Gwiazdowska-Banaszek  Ewa,  Miasto w polskim malarstwie XIX wieku – wybrane problemy. Promotor: dr hab. Zofia Kębłowska, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 88

Hadaś  Joanna,  Zespół sześciu barokowych tarcz trumiennych jeleniogórskiego Towarzystwa Kupieckiego ze zbiorów Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze. Promotor: dr hab. Piotr Oszczanowski, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1106

Hadaś  Krzysztof,  Narodowe tendencje w architekturze i ochronie środowiska w pierwszej ćwierci XX wieku. Próba określenia podłoża, zakresu i rodzaju zjawisk. Promotor: dr Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 82 / 2 vol.

Hajda  Arkadiusz,  Egipskie trumny antropoidalne w kolekcjach muzealnych w Polsce. Promotor: dr Agata Kubala, Wrocław 2018 / Sygn. MGR 1195

Halicka  Marzenna,  Nagrobek Anny Doroty Mecklenburger w kościele pw. św. Jana Ewangelisty w Oleśnicy. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1991 / Sygn. MGR 308

Hantel  Barbara Maria,  Późnobarokowy pałac w Piotrowicach k. Jawora. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1978 / Sygn. MGR 98 / 2 vol.

Harasimowicz  Jan Witold,  Sztuka śląska 1520-1650 wobec konfliktu katolicko -protestanckiego. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1974 / Sygn. MGR 99 / 3 vol.

Haręża  Barbara,  Sztuka Mirosława Bałki w przestrzeni site-specific. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2019 / Sygn. MGR 1213

Hasiuk  Ewelina,  Semiotyczny robinhoodyzm. O polskim billboardzie społecznie zaangażowanym. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1001

Heinrich  Izabela,  Neo Rauch – ein deutscher Maler. Analiza różnorodności stylistycznych tropów i ich proweniencji w twórczości NEO RAUCHA. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 975

Heinrich  Janina,  Portret w malarstwie polskim w 2-giej połowie XIX wieku, Wrocław [1952] / Sygn. MGR 100

Herba  Małgorzata Maria,  „Don Kiszot polski”. Motyw Przemyślnego Szlachcica w sztuce polskiej XX wieku. Ilustracja, grafika, rysunek, malarstwo. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 938

Hercog  Malwina,  Architektoniczna podróż Tadao Ando. Promotor: dr Cezary Wąs, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 935

Hiltawska  Agnieszka, Kościoły drewniane epoki nowożytnej na Śląsku Cieszyńskim. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1087

Hołownia  Paweł,  Z problematyki prospektu organowego: artystyczne i estetyczne aspekty piszczałek organowych. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 72

Hołownia  Ryszard,  Barokowy ołtarz główny kościoła parafialnego pw. śś. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1983 / Sygn. MGR 385 / 2 vol.

Hołownia  Tatiana,  Ewolucja struktury prospektu organowego w aspekcie jakości muzycznych instrumentu oraz przemian form muzycznych w okresie baroku na wybranych przykładach zabytków śląskich. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 346

Homańczyk  Krzysztof,  Tryptyk Świętych Dziewic, przypisywany warsztatowi Jakoba Beinharta, tak zwany z Nysy, w Muzeum Narodowym w Warszawie. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. UWr., Wrocław 2021 / Sygn. MGR 1254

Houszka  Ewa,  Nagrobek Erdmana von Promnitz w Zamienicach koło Chojnowa. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1977 / Sygn. MGR 101

Hryniewicz  Artur,  Malowany strop kościoła w Siedlcach. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1983 / Sygn. MGR 207 / 2 vol.

Huczyński  Sebastian Maurycy,  Wybrane wydarzenia związane z Akademią Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu na przełomie XX/XXI wieku. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1151

Huminiak  Anna,  Herrnhut: XVIII-wieczne osiedle Jednoty Braci Morawskich. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 587 / 2 vol.

Igła  Małgorzata,  Barokowe rzeźby ogrodowe w Parku Słowackiego we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1989 / Sygn. MGR 282 / 2 vol.

Ignaczak  Małgorzata,  Efemeryczność i znaczenie upływu czasu w twórczości Andyʼego Goldsworthyʼego. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 850

Ignasiak  Aleksander,  Wystawa światowa w Chicago w 1893 roku. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2021 / Sygn. MGR 1249

Ignaszak  Jagoda,  Architektura w służbie natury. Wybrane zagadnienia. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 997

Ilkosz  Barbara,  Szopki Bożego Narodzenia na Dolnym Śląsku. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1980 / Sygn. 25

Izbicka  Halszka,  Inspiracje literackie w angielskim malarstwie wiktoriańskim. Wybrane zagadnienia. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 811

Jabłońska  Joanna,  „Tryptyk Opłakiwania” Jeana Bellegambeʼa ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 878

Jabłoński  Stanisław,  Modernizm  w architekturze przemysłowej Kowal i Popiela we Wrocławiu. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 702

Jadowska  Aneta Agnieszka,  Późne autoportrety Jacka Malczewskiego. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1088

Jadziak  Anna,  Rzeźby prospektu organowego z kościoła św. Mikołaja w Brzegu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1984 /  Sygn. MGR 208 / 2 vol.

Jagodzińska  Anna,  Śmierć kobiety w malarstwie polskim XIX wieku. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 751

Jajdelska  Urszula,  Miasto. Masa. Malarstwo. Konwencje współczesnego pejzażu miejskiego na przykładzie wybranych dzieł malarzy polskich. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 570

Jakimczyk  Jarosław,  Sztuka i cenzura. Wrocławskie środowisko artystów plastyków w świetle materiałów archiwalnych IPN. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1018

Jakimiak  Danuta,  Współzależność architektury i krajobrazu w rezydencjach śląskich okresu romantyzmu. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 77 / 2 vol.

Jakubiszyn  Maria,  Późnogotyckie Pasje z belek tęczowych na Śląsku. Promotor: doc. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1967 / Sygn. MGR 107 / 2 vol.

Jakubowicz  Joanna,  Eugeniusz Markowski i jego twórczość. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 680

Jakubowska  Magdalena,  „Laboratoria sztuki” – alternatywny ruch artystyczny we Wrocławiu w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 562

Jamrozik  Agnieszka,  Architektura sakralna archidiecezji szczecińsko – kamieńskiej w latach 1970 - 1997 – przegląd i zarys typologii. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 427

Janczak  Zuzanna,  Konstanty Laszczka – rzeźbiarz przełomu wieków. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 699

Janczara  Marek,  Rzeźba prospektu organowego w kościele pw. Św. Krzyża w Jeleniej Górze. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1979 / Sygn. MGR 2 / 2 vol.

Janiak  Justyna,  Kulturowy i artystyczny kontekst kaplicy św. Elżbiety we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 502

Janicki  Miłosz,  Fotografie Cindy Sherman jako demitologizujący performance. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 864

Janikowska  Krystyna,  Wzorzyste złote tła ołtarzy gotyckich Dolnego Śląska. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1969 / Sygn. MGR 102

Janiszewska  Ewa,  Dawny Gmach Zarządu Prowincji Śląskiej (Regierungsgebäude) we Wrocławiu. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1991 / Sygn. MGR 304

Jankowiak  Ewelina,  Jeszcze sztuka czy już botanika? Polscy artyści współcześni a posthumanizm. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1135

Jankowska  Edyta,  Vortycyzm. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 815

Janowska  Krystyna,  Renesansowe nagrobki Schaffgotschów przy kościele w Raszowie. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 242 / 2 vol.

Janowski  Grzegorz,  Fundacje kościelne Hatzfeldów w dobrach żmigrodzkich w I-wszej połowie XVIII wieku. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1990 / Sygn. MGR 295 / 2 vol.

Janus  Jerzy,  Późnobarokowy pałac opatów lubiąskich w Legnicy. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1981 / Sygn. MGR 197 / 2 vol.

Jańczak  Natalia,  Proces przekształceń architektonicznych zamków Grodziec i Czocha na początku XX wieku. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1052

Jara  Karolina,  Synagoga na Wygonie we Wrocławiu (1865-1872) i jej twórca Edwin Oppler (1831-1880). Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1068

Jarmołowicz  Małgorzata,  Gabinety i budowle ogrodowe w stylu chińskim na terenie Polski w XVII i XVIII w. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 440 / 2 vol.

Jarmuła  Agnieszka,  „Czyste obrazy” na przykładzie cyklu fotograficznego Stanisława J. Wosia. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 627

Jarmuszewicz  Adelina,  Tezy graficzne w zbiorach Gabinetu Graficznego Biblioteki „Ossolineum” i na plebanii w Cieszkowie. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 474

Jarosz  Andrzej,  Rysunki Alfonsa Mazurkiewicza (1922-1975). Szkic na progu świata hermetycznego. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 350 / 2 vol.

Jaroszewska  Anna,  Fundacje artystyczne wrocławskich premonstratensów w XVI i XVII wieku. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1997 / Sygn. MGR 389 / 2 vol.

Jaroszewska-Ferencowicz  Maria Jolanta,  Jednonawowe wczesnogotyckie kościoły kamienne na Dolnym Śląsku w XIII wieku. Promotor: doc. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1965 / Sygn. MGR 191

Jaroszówna  Zofia,  Twórczość Zofii Stryjeńskiej na polu ilustracji książkowej. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1975 / Sygn. MGR 104

Jasińska  Elżbieta,  „Rekonstrukcja” siedziby rodowej w Kozłówce Konstantego Zamoyskiego. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 235 / 2 vol.

Jasiński  Mirosław,  Temat „Sfinksa” Józefa Deskura (1861-1915) – interpretacja i analiza cyklu. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 233

Jastrzębska  Ewa,  Późnobarokowa ambona w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Kłodzku. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1985 / Sygn. MGR 231

Jawdyk  Monika,  Język struktur malarskich Jana Tarasina. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 781

Jawor  Paweł,  Komiks artystyczny. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 512

Jaworek  Joanna,  Przedchrześcijańska rzeźba Słowian Zachodnich. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 411 / 2 vol.

Jaworowicz  Hanna,  Nagrobek Jerzego III Oppersdorffa w Głogówku. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 266 / 2 vol.

Jaworska  Józefa Barbara,  Malarstwo Józefa Mehoffera na tle epoki. Promotor: doc. dr  hab. Helena Blum, Wrocław 1965 / Sygn. MGR 113

Jaworska  Małgorzata,  Kościół parafialny pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Nowym Gierałtowie. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 473

Jeleniewska  Justyna,  Wczesnobarokowe malarstwo wielkopolskie. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 417

Jeleń  Katarzyna,  Świadomość transpersonalna w sztuce Andrzeja Dudka-Dürera. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1168/ 1 vol. + płyta DVD

Jerzykowska  Dorota,  Edward Hopper 1882-1967 – „Obrazy z krainy czarów”. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 608

Jezierska  Anna,  Wrocławska Rada Miejska w portretach Georga Scholtza Młodszego. Promotor: prof. dr hab. Jan. Harasimowicz, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 654

Jezierska  Ewelina,  Wizerunek osób z niepełnosprawnością ruchową w polskiej sztuce od 1945 roku do czasów najnowszych. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1039

Jeziorowska  Emilia,  Protestanckie adaptacje średniowiecznych retabulów ołtarzowych na Śląsku. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2019 / Sygn. MGR 1217

Jeziorowski  Piotr,  „Zaczęło się od kuchennego stołu” czyli o ceramicznych rzeźbach Adolfa Ryszki. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 910

Jeżewska  Maria,  Rzeźba architektoniczna Kaplicy Mariackiej w katedrze wrocławskiej. Promotor: doc. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1965 / Sygn. MGR 206 / 2 vol.

Jędrusik  Monika,  Gotyckie chrzcielnice kamienne z dekoracją plastyczną na Śląsku. Promotor: dr Romuald Kaczmarek, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 480

Jędrzejak  Paweł,  Twórczość Jerzego Tchórzewskiego w latach 1945-1980. Wybrane zagadnienia. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 631

Jędrzejas  Anna,  Architektura pałacu w Mirosławiczkach koło Wrocławia. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 606

Jedrzejczak  Beata,  Budowanie dla sztuki. Architektura Herzoga & de Meurona w służbie muz. Promotor: dr Cezary Wąs, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 950

Jędrzejczyk  Elżbieta,  Dwór renesansowy w Pawłowicach Wielkich. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1972 / Sygn. MGR 105 / 2 vol.

Jochelson  Beata,  Malarstwo Horsta Antesa w kontekście Nowej Figuracji. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2019 / MGR 1228

Jochemczyk  Magdalena,  Przemiany funkcji i formy dawnych obiektów sakralnych w Europie po II wojnie światowej (wybrane przykłady). Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1030

Jóźwiak  Bogdana Ewa,  Średniowieczne hafty rzeźbiarskie w Polsce. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1971 / Sygn. MGR 106

Jóźwiak  Michalina,  Monografia artysty Zbysława Marka Maciejewskiego. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1066

Judka  Aleksandra,  Kościół parafialny pw. śś. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze. Monografia architektoniczna. Okres gotyku. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 594

Jungowski  Tomasz,  Pojedynki gwelficko gibelińskie w twórczości Benedetto Bonfigli`ego i Bernardino di Betto Pinturicchio. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2020 / Sygn. MGR 1226

Jurek  Katarzyna,  Ceramika Rudolfa Krzywca. Analiza kierunków estetycznych ujętych w kontekście nurtów programowych. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 806

Juszcze  Karolina,  Anna Bilińska. Życie i zarys twórczości. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 446

Juszczyk  Barbara,  Biżuteria metalowa w zasięgu występowania kultury wielbarskiej (I w n.e. – IV w n.e.). Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 500

Kachynska  Evelina,  Architektura kościołów chrześcijańskich w średniowiecznej Nubii (VI-XIV w.). Analiza typologiczna. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. UWr., Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1173

Kacprzyk  Ewa,  Kościół Świętej Trójcy przy klasztorze OO. Bonifratrów we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 707

Kaczmarek  Agata,  Dekoracja malarska kaplicy Hochberga przy kościele św. Wincentego we Wrocławiu. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 847

Kaczmarek  Klara,  Architektura ratusza w Lwówku Śląskim ze szczególnym uwzględnieniem przebudowy na przełomie XV i XVI wieku. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 400 / 2 vol.

Kaczmarek  Romuald,  Śląskie nagrobki tumbowe z figurą leżącą w XVII i XVIII wieku. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1983 / Sygn. MGR 210

Kaczor  Maciej,  Twórczość Józefa Hałasa w latach dziewięćdziesiątych. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 576

Kaczor  Paulina,  Okres amerykański w twórczości Maxa Ernsta. Promotor: prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2019 / Sygn. MGR 1215

Kal  Elżbieta,  Obraz św. Anny Samotrzeciej ze Strzegomia. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 76

Kalicka  Ewa,  Krytyka artystyczna na przełomie XIX i XX wieku – Eligiusza Niewiadomskiego myśli o sztuce. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 530

Kalita  Magdalena,  Wielorodzinna architektura typu „Existenzminimum” we Wrocławiu pod wpływem tendencji modernistycznych dwudziestolecia międzywojennego. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 841

Kaluch  Marta,  Kościół  św. Anny w Praczach Odrzańskich. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 822 / 2 vol.

Kałuża  Iwona, Działalność artystyczna Katedry Projektowania Sprzętu PWSSP we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1132

Kamińska  Monika,  Tobias Plackwitz Starszy (1657-1721) – monografia wrocławskiego złotnika doby baroku. Promotor: dr Piotr Oszczanowski, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1019

Kania  Anna,  Zdzisław Beksiński – sztuka i krytyka. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 615

Kańczukowski  Zbigniew,  Kościół pw. Niepokalanego Serca NMP w Siechnicach, powiat wrocławski. Promotor:  prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 894

Kapustka  Mateusz,  Imago i Bild. Identyfikacja przedstawienia z przedstawionym. Funkcja i znaczenie rzeźb w późnośredniowiecznych celebracjach paraliturgicznych Wielkiego Tygodnia w południowych Niemczech. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 402

Kapuścińska  Salomea,  O twórczości Witolda Wojtkiewicza. Promotor: doc. dr hab. Helena Blum, Wrocław 1962 / Sygn. MGR 108 / 2 vol.

Kapuściński  Paweł,  Polska rzeźba socrealistyczna - zarys. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 802

Karaban  Edyta,  Renesansowy dwór w Chobieni. Promotor: prof. dr hab. Jan. Harasimowicz, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 533

Karlik  Rafał,  Kontekst artystyczny i ideowy wystroju Auli Leopoldyńskiej we Wrocławiu. Wiedza przyrodzona i nadprzyrodzona. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 486 / 2 vol.

Karolewski  Stanisław,  Edward Hartwig w fotografii pejzażowej oraz teatralnej w pierwszej połowie swojego twórczego życia. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 861

Karpińska  Magdalena,  Kościoły w Niedźwiedzicy i Olszyńcu jako przykłady śląskich budowli sakralnych wieku reformacji. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 786

Karwasz  Katarzyna,  Wrocławskie witryny sklepowe XIX i początku XX wieku (na przykładzie ulicy Świdnickiej). Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 470 / 2 vol.

Karwowska-Bajdor  Alicja,  Jan Henryk Kynast : malarz śląski XVIII wieku. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1963 / Sygn. MGR 109

Kasperska  Agnieszka,  Dekoracja malarska poewangelickiego kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 636

Kasprzycka  Małgorzata,  Nurt neoklasyczny w twórczości wybranych artystów okresu XX-lecia międzywojennego (Wacław Borowski, Eugeniusz Żak, Ludomir Sleńdziński, Henryk Kuna). Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 535

Kastelnik  Mieszko,  Roman Kalarus, artysta wszechstronny, próba monografii. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1120

Kaszen  Anatol,  Nagrobek Schaffgotschów w kościele parafialnym w Gryfowie Śląskim. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 10

Kaszewska  Barbara,  Zespół fasad secesyjnych w Skoczowie. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1977 / Sygn. MGR 23

Kawecka  Monika,  „RPA dało mi treść, a Europa formę” – o fenomenie malarstwa Marlene Dumas w kontekście sztuki jako polityki. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1038

Kaźmierczak  Joanna,  Epitafia wrocławskich kanoników katedralnych z lat 1538-1556 jako wyraz refleksji nad ówczesnym stanem Kościoła. Promotor: prof. dr hab. Jan Harsimowicz, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1150

Kaźmierczak  Natalia,  Ikonografia Tristana i Izoldy w sztuce europejskiej czasów średniowiecza oraz jej związek ze średniowieczną epiką i poezją. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 623

Kąpińska  Ewa,  Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP w Różance – architektura i wystrój. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 365

Kenc-Lechowska  Katarzyna,  Twórczość Józefa Męciny-Krzesza. Promotor: dr Waldemar Okoń, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 353 / 2 vol.

Kica  Ewa,  Wzajemne relacje składników malarskich i rzeźbiarskich w późnogotyckich ołtarzach śląskich. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1977 / Sygn. MGR 110

Kiełpikowska  Krystyna,  Rękopis Mikołaja Czyrpsa I F 346 ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Promotor: doc. dr hab. Janina Orosz, Wrocław 1963 / Sygn. MGR 111

Kierc  Miłosław,  Wewnętrzne widzenie. O krytyce i teorii sztuki Antoniego Gawińskiego. Promotor: dr Waldemar Okoń, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 363

Kierycz  Magdalena,  Działalność artystyczna dawnej Królewskiej Odlewni Żeliwa w Gliwicach w I połowie XX wieku. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 424 / 2 vol.

Kieszkowska  Bożena,  Freski w kościele parafialnym pw. św. Walentego w Lubiążu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1983 / Sygn. MGR 203 / 2 vol.

Kieza  Aneta,  Epitafium rodziny Rühnbaumów z Jawora. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 437

Kijaczko  Aleksandra,  Kościół św. Anny w Niemysłowicach koło Prudnika jako przykład protestanckiej budowli sakralnej z XVI wieku. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 611

Kiniorski  Władysław,  Średniowieczne pieczęcie Piastów Śląskich jako dzieło sztuki. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1973 / Sygn. MGR 24

Kisiel  Adam,  Dekoracja i rzeźba architektoniczna dwudziestolecia międzywojennego we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 534 / 2 vol.

Kisiel  Ariadna,  Problematyka malarska twórczości Władysława Podkowińskiego. Promotor: doc. dr hab. Helena Blum, Wrocław 1965 / Sygn. MGR 112

Kiwała  Bronisława,  Wrocławski tryptyk św. Stanisława. Promotor: doc. dr hab. Janina Orosz, Wrocław 1964 / Sygn. MGR 114

Kiziak  Zuzanna,  Między horrorem a humorem. Nonsens i groteska w zbiorach Osobliwy gość oraz Pamiętna wizyta Edwarda Goreya. Promotor: prof. dr hab. Anna Markowska, Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1169

Klein  Katarzyna,  Krzysztof Wodiczko. Próba monografii artysty. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 842

Klepaczek  Katarzyna,  Grupa Praesens – propagator idei nowoczesności w sztukach plastycznych i architekturze. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 928

Kliber  Alicja Maria,  Późnogotycka kompozycja rzeźbiarsko-architektoniczna z dawnego szpitala świętej Barbary we Wrocławiu. Promotor: dr Romuald Kaczmarek, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 489

Klimczak-Dobrzaniecka  Alicja,  Ambitne oblicze socrealizmu? Analiza twórczości Alfonsa Karnego z lat 1947-1955 na podstawie wybranych przykładów. Promotor: dr hab.. Anna  Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2010 / Sygn. MGR 920

Klimczewska  Joanna,  Grupa malarzy „Komitet Paryski”. Program i działalność w latach 1931-1948. Promotor: dr Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1979 / Sygn. MGR 83 / 2 vol.

Klimecka-Misiaszek  Barbara,  Tadeusz Brzozowski a krytyka artystyczna. Promotor:  dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 687

Kloc  Aleksandra,  Nowoczesność wśród ruin. Osiedle Plac PKWN (obecnie Plac Legionów) we Wrocławiu w latach 1954-1973. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1148 / 2 vol.

Kloczkowska  Agnieszka,  Barokowa przebudowa i aranżacja wnętrza bazyliki św. Bartłomieja w Trzebnicy w drugiej połowie XVIII wieku. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 485 / 2 vol.

Kluzowicz  Katarzyna,  Monografia retabulum z Pełcznicy. Promotor: prof. dr hab. Janusz Kębłowski, dr Romuald Kaczmarek, dr Jacek Witkowski, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 448 / 2 vol.

Kłębowska-Grabowska  Bogumiła,  Ewa Partum. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 843

Kłoda  Emilia,  Życie i twórczość Jeremiasa Josepha Knechtla (1679-1750). Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 960

Knobloch-Wąsowa  Zofia,  Grafika Józefa Pankiewicza, Wrocław 1952 / Sygn. MGR 115

Kobylańska  Ewa,  Malowidła sklepienne w kościele Św. Krzyża w Jeleniej Górze. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 73 / 2 vol.

Kobylińska  Joanna,  Renesansowe freski w kościele św. Michała Archanioła w Muchoborze Wielkim. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 921

Kobyłt  Joanna,  „Estetyka relacyjna” i „Antagonizm” jako strategie artystyczne w sztuce polskiej po roku 1989. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1027

Kochan  Tomasz,  Plakat rocznicowy w PRL. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 689

Kocowska  Elzbieta,  Zabudowa Góry Śnieżki w latach 1945-2008. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń,  prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 832

Kokot  Maja,  „Skrzydła duszy”. Architektura Imre Makovecza. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 713

Kokot vel Kokocińska  Marzena,  Tadeusza Różewicza spotkania ze sztuką. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 778

Kokot-Skrobek  Joanna,  Franciszek Starowieyski – fenomen artysty współczesnego tworzącego w duchu baroku. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1016

Kokurewicz  Barbara,  Indyjska architektura skalna (III wiek p.n.e.-XII wiek n.e.). Ewolucja formy i dekoracji. Analiza na podstawie wybranych przykładów. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1101

Kolęda  Monika,  Polskie współczesne szkło artystyczne – artyści i dzieła. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 537

Komza  Małgorzata,  Miedziorytowa ilustracja w siedemnastowiecznej książce gdańskiej. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1972 / Sygn. MGR 116

Kondracka  Maria,  Dawne założenie klasztorne Braci Mniejszych Kapucynów we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 638

Kondratczyk  Katarzyna,  Między dźwiękiem, słowem a obrazem – analiza wybranych aspektów wizualnych w twórczości zespołu Pink Floyd. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 851

Konert  Nela,  Język krytyki artystycznej wobec powojennej twórczości Xawerego Dunikowskiego w latach 1948-1964. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 931

Koniecka  Karolina,  Kamieniec Ząbkowicki – historia, przestrzeń, architektura. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2018 / Sygn. MGR 1202

Konopka-Klus  Marzena,  Twórczość plastyczna więźniów obozu koncentracyjnego Auschwitz. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 579

Konsztat  Robert,  Artystyczny komiks polski w latach 1989-1999. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 898

Konury  Alicja,  Grupy artystyczne w Polsce. Lata osiemdziesiąte. Tradycja i anarchia. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 563

Kończak  Roma, „Marwencol”. Prywatna wojna Marka Hogancampa. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 991

Kopacz  Marzena,  Dekoracja rzeźbiarska z dawnego Domu Małej Wagi we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 419 / 2 vol.

Korbut  Evelina,  Kościół pw. św. Michała Archanioła w Pradze. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, prof. UWr., Wrocław 2018 / Sygn. MGR 1198

Korczowska  Małgorzata,  Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła w Grodkowie – monografia historyczno-artystyczna. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 625

Korneluk  Paulina Patrycja,  Zamość w okresie II Rzeczypospolitej – budowanie tożsamości a rewaloryzacja Starego Miasta. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2018 / Sygn. MGR 1190

Kornicka  Maria,  Renesansowy pałac ks. Jana Podiebrada w Oleśnicy. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1974 / Sygn. MGR 192 / 2 vol.

Kortylak  Urszula,  Barokowe domy mieszczańskie w Świdnicy. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 11 / 2 vol.

Korytowska  Magdalena,  Kościół w Szydłowcu (pow. niemodliński) jako przykład świątyni protestanckiej z początku XVII wieku. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1973 / Sygn. MGR 117

Korzeniowska  Dorota,  Włoskie traktaty architektoniczne w zbiorach starodruków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 444

Korzeń  Krzysztof,  Rozwój przestrzenny miasta – twierdzy Zamość na tle historycznej kartografii i ikonografii oraz kierunki rewitalizacji. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 724

Korzyńska  Ewa,  Pojezuicki kościół Św. Krzyża w Brzegu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1979/1980 / Sygn. MGR 14 / 2 vol.

Korżel-Kraśna  Małgorzata,  Epitafium Melchiora i Sabiny Scholz w Ząbkowicach Śląskich. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1985 / Sygn. MGR 239 / 2 vol.

Kos  Jerzy,  Architektura kościelna Carla G. Langhansa. Próba charakterystyki. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1985 / Sygn. MGR 229

Kosiba  Leokadia,  Rzeźby gotyckiego mostu w Kłodzku. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 7 / 2 vol.

Kosowska  Aleksandra,  Dawna prepozytura kanoników regularnych św. Augustyna w Sobótce-Górce. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 492 / 2 vol.

Kostańska  Luiza Wiktoria,  „Matrylinearyzm” w sztuce artystek polskich. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1062

Kostowski  Jakub,  Sztuka śląska wobec husytyzmu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1987 / Sygn. MGR 260 / 2 vol.

Kość  Justyna,  Gmach teatru w Jeleniej Górze i jego twórca, nieznany architekt Alfred Daehmel. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 673 / 2 vol.

Kośla  Marta,  Studia wnętrz w malarstwie Olgi Boznańskiej. Uczta dla oczu, uczta dla umysłu. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1034

Kot  Monika Teresa,  „Wolność lub Śmierć” – przedstawienia „Wielkiego Terroru” Maximilienia Robespierre’a na wybranych przykładach grafiki doby Rewolucji Francuskiej 1792-1795. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1145

Kotala Alfreda,  Barokowy pałac w Grodźcu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 12 / 2 vol.

Kotkowska  Elżbieta,  Treści ideowe polichromii Włodzimierza Tetmajera w Kaplicy Świętej Trójcy na Wawelu. Promotor: dr Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 86

Kotkowska  Magdalena Adelajda, Obca Realność. Portret wygenerowany w świecie fotografii cyfrowej na wybranych przykładach. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 976

Kotlińska  Katarzyna,  Cmentarz żydowski w Legnicy – zabytkiem ginącej kultury. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 983

Kowal  Katarzyna,  Ukraińska „nowa fala”. Narodziny nowej sztuki w nowym kraju. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 996

Kowalczuk  Mieczysława,  Tablica różańcowa z Wierzbna, powiat Oława. Ze zbiorów Wrocławskiego Muzeum Diecezjalnego. Promotor: doc. dr hab. Janina Orosz, Wrocław 1963 / Sygn. MGR 8

Kowalczyk  Ewelina, Rusyfikacja przestrzeni publicznej Warszawy i Helsinek w XIX i na początku XX wieku. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1179

Kowalewska  Dominika, Twórczość Eugeniusza Gepperta po roku 1945. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 658

Kowalska  Danuta,  Zewnętrzne formy zdobnicze charakterystyczne dla europejskiej mieszkalnej architektury ryglowej. Próba przeglądu na podstawie wybranych przykładów zachowanej zabudowy. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 946

Kowalska  Maja,  „Nowe w starym”. Problem integracji architektury współczesnej (1989-2004) z zabytkowym centrum Wrocławia. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 605

Kowalska  Marta,  Na obrzeżach city – monografia ulicy Pawła Włodkowica we Wrocławiu. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 871 / 2 vol.

Kowalska  Zuzanna,  Poliptyk Adoracji Dzieciątka fundacji rodziny Prockendorf z kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 593

Kowalski  Mateusz,  Tadeusz Kuduk. Czy w zbiorach muzealnych polskiej sztuki XX wieku jest miejsce dla artysty, który stworzył indywidualny styl? Promotor: dr hab. Piotr Oszczanowski, Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1158

Kownacka  Karolina,  Malarstwo Alfonsa Karpińskiego – styl zatrzymany w czasie. Promotor: dr hab. Anna Markowska, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 836

Kozak  Stanisław,  Centralno-eliptyczne założenia w sakralnej architekturze Śląska I połowy XVIII wieku. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1964 / Sygn. MGR 118

Kozak-Plewa   Agnieszka,  Problem funkcjonowania reklamy zewnętrznej w polskiej przestrzeni publicznej na przykładzie miasta Bielsko-Biała. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1073

Kozarska-Orzeszek  Barbara,  Działalność medalierska Konstantego Laszczki i jego uczniów w latach 1904-1938. Promotor: dr Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 89

Kozicka  Iwona,  Dekoracja malarska I i III empory w Kościele Pokoju w Jaworze. Promotor: prof. dr hab. Jan. Harasimowicz, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 670 / 2 vol.

Kozieł  Andrzej,  Ołtarz Pięciu Boleści Marii z kościoła katedralnego pw. św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1993 / Sygn. MGR 328 / 2 vol.

Kozioł  Agata,  Promenada w Bolesławcu. Rozwój architektoniczny i urbanistyczny 1813-1945. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 916 / 2 vol.

Kozioł  Joanna,  Kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela w Cieplicach. Dzieje, forma i funkcje oraz treści ideowe. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 375

Kozłowska  Agnieszka,  Świat współczesnej fotografii – bajka dla dorosłych. O pełnej magii i fantazji twórczości Eugenio Recuenco. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 812

Kozłowska  Aleksandra,  Wpływ dzieł Francesco Borrominiego na architekturę śląską i dawnej Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 429 / 2 vol.

Kozłowski  Marcin,  „Obszar wspólny, obszar własny” – działania  w pracowni Grzegorza Kowalskiego i poza jej obszarem. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 838

Kozołup  Ewa,  Śląskie dzieła rzeźbiarza Karola Sebastiana Flackera (1680-1746). Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 274

Kozubowski  Jerzy,  Systematyka kościołów romańskich w Polsce, Wrocław [br.] / Sygn. MGR 119

Kożuch  Jadwiga,  Dwa horyzonty polityczno-gospodarcze, dwa środowiska malarskie – Wrocław i Toruń (malarstwo ścienne). Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2017 /Sygn. MGR 1184

Krajewska  Kamila, „ Nie tylko chłopczyce …”. Analiza kostiumologiczna portretów Art Déco. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 759

Krakowiak  Anna,  Pomnik nagrobny Hansa i Anny von Bocków w Luboradzu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1985 / Sygn. MGR 246

Krakowiecka   Monika,  Dekoracja freskowa Johanna Michaela Rottmayra w Kościele Uniwersyteckim we Wrocławiu. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 824

Krasnodębska  Joanna,  Poetyka współczesnego komiksu historycznego o Szoa na wybranych przykładach. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1100

Krasnosielski  Michał,  Artysta grafik Edmund Bartłomiejczyk. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 955

Kraszewska Joanna,  Adaptacje  architektury industrialnej na przykładzie belgijskiego MAC’s Musée des Arts Contemporains w Grand-Hornu. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 711

Krawczyk  Natalia,  Przestrzenie świetlne Jamesa Turrella. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 903

Kropiowski  Łukasz,  Jerzy Tchórzewski – życie, twórczość, myśli o sztuce. Zarys monografii. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 645

Król  Aleksandra,  Barokowa aranżacja wnętrza kościoła pw. Matki Boskiej Bolesnej w Bobolicach oraz jego funkcje ideowe.  Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 710

Król  Marcelina,  Jadwiga Sawicka. Dualizm bezkształtnej treści i pojemnej formy. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 818

Kruczek  Victoria,  Działalność „The Krasnals” – alegoria rzeczywistości, czy sztuka skandalu? Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1114

Krüger-Kuczkowska  Aldona,  Obraz Madonny z Dzieciątkiem z Katedry Wrocławskiej. Opracowanie monograficzne ze szczególnym uwzględnieniem dekoracji zdobniczych Pięknego Stylu  w technice „opus punctorium”. Promotor: dr Romuald Kaczmarek, dr Jacek Witkowski, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 574

Krukowska  Anna,  Między modernizmem a socrealizmem – czasopismo „Architektura” w latach 1947-1950. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1108

Krysińska  Aleksandra,  Camille Claudel i Auguste Rodin. Artystyczne kontrowersje i koincydencje. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2019 / MGR 1227

Krysztoforski  Wojciech,  XVIII-wieczna polichromia Jana Jerzego Petriego w kaplicy Św. Krzyża kościoła kamedulskiego w Bieniszewie na tle pozostałych jego prac. Promotor: prof. dr hab. Jadwiga Puciata-Pawłowska, Toruń 1967 / Sygn. MGR 70

Krzemińska Agnieszka,  Plastyka teatru lalkowego na przykładzie Teatru Lalki i Aktora „Miniatura” z Gdańska. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 728

Krzemińska-Szołtysek  Sylwia,  Płyty nagrobne z postacią stojącą w księstwie opolsko-raciborskim i państwie Bytom w latach 1550-1650. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1107

Krzymuska  Joanna,  Kaethe Kollwitz – ideologia i znaczenie jej sztuki. Promotor: doc. dr hab. Helena Blum, Wrocław 1963 / Sygn. MGR 120

Krzyślak  Katarzyna,  Architektura na ziemiach polskich w długim XIX wieku – próba odczytania znaczeń. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2017 / Sygn. 1170

Krzywka  Łukasz,  Portret w stroju polskim 1788-1914. Promotor: dr Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 85 / 2 vol.

Krzyżanowska  Agnieszka,  Od Hundegasse do ulicy św. Antoniego – architektoniczne dzieje wrocławskiej ulicy. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 912

Kubacka  Magdalena,  Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP w Rosochatej koło Legnicy. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 663

Kubalka  Ewa,  Portret fotograficzny II połowy XIX wieku. Nowy obraz człowieka. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 603

Kubeczka  Katarzyna,  Jan Henryk Rosen. Twórczość malarska w latach 1925-1938. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 943

Kubiak  Anna,  „Żarska Arkadia”, czyli pałac myśliwski Erdmanna II von Promnitz, na tle innych budowli tego typu w Europie. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 462

Kubicka  Martyna, Obramienie architektoniczne jako kontekst przestrzenny dla przedstawień figuralnych w malarstwie i rzeźbie średniowiecznej (okno – arkada – balkon). Studium wybranych przykładów. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1117

Kubik  Bożena,  Architektura Legnicy lat 20. i 30. XX wieku. Promotor: dr Cezary Wąs, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1031

Kucfir  Agnieszka,  Rewitalizacja Żyrardowa. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr.,  Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1126

Kucharczyk  Krzysztof,  Działalność członków Grupy Ładnie w latach 1995-2002. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 771

Kucharska  Sylwia,  Krucyfiks mistyczny z kościoła Bożego Ciała we Wrocławiu. Historia i próba określenia funkcji. Promotor: dr Romuald Kaczmarek, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 517

Kuczek  Barbara,  Net art w Polsce po 2000 roku. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 839

Kulak  Dominika Krystyna,  Macierzyństwo w polskiej sztuce współczesnej widziane oczami kobiet. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1078

Kuliniak  Barbara,  Kawna kamienica pałacowa przy Tauenzienstrasse nr 19-20. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 729

Kułacz  Krzysztof,  Pomnik nagrobkowy Jana Schweinichena (zm. 1677) w Mierczycach. Dzieło Hansa Jakuba Wagnera. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1990 / Sygn. MGR 291

Kułakowska  Katarzyna,  Rzeźba dekoracyjna naw bocznych katedry wrocławskiej. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1978 / Sygn. MGR 122 / 2 vol.

Kunicka  Anna,  Templo Expiatorio de la Sagrada Familia como esencia del estilo arquitectónico de Antoni Gaudí i Cornet. Promotor: prof. dr hab. Piotr Sawicki, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 421

Kunysz  Dominik,  Monografia twórczości Bogny i Kazimierza Klimczewskich – wrocławskich architektów doby powojennego modernizmu. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2011 / Sygn. MGR 970

Kupiecka  Agata, Anamorfoza w sztuce XX i XXI wieku. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1074

Kurek  Karolina,  Wrocławski Ogród Zoologiczny w XIX wieku. Założenie przestrzenne i architektura. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 484 / 2 vol.

Kuprynowicz  Joanna,  Rokokowe rzeźby Henryka Hartmanna w kościele parafialnym w Bardzie Śląskim. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1984 / Sygn. MGR 217

Kurgan  Agnieszka,  Wspólna kreacja André Bretona i Marcela Duchampa. Wybrane międzynarodowe wystawy surrealistów. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 640

Kurpiewski  Maciej,  Świat za obrazami świata – twórczość Romana Cieślewicza. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 756

Kurzawska  Katarzyna,  Dom Biblijny w Görlitz. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 414

Kurzeja  Zdzisław,  Późnogotycka brązowa chrzcielnica z kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1971 / Sygn. MGR 121

Kuś  Hanna,  Ikonografia Matki Boskiej Bolesnej na Śląsku w dobie baroku. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 731

Kuśmidrowicz-Wardawa  Anna,  Motyw antycznej budowli centralnej w polskich parkach krajobrazowych przełomu XVIII i XIX wieku. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 230 / 2 vol.

Kuśnierz  Elżbieta,  Dawny dom handlu hurtowego „Victoria” we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1992 / Sygn. MGR 315 / 2 vol.

Kuśnierz  Katarzyna,  Kościół pw. Matki Bożej Różańcowej w Brzezinie jako przykład wykorzystania sztuki w polemice konfesyjnej. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 528 / 2 vol.

Kutrowska  Agnieszka,  Pierwszy kościół Imienia Zbawiciela na Wygonie Świdnickim we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 740

Kuźmiński  Andrzej,  Działalność artystyczna Jana Marcina Szancera w kontekście sztuki socrealistycznej.  Promotor:  prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1000

Kuźnicka  Sylwia Monika,  Sztuka jako twórca relacji międzyludzkich w kontekście polskiej sztuki najnowszej. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1086

Kwade  Kazimierz,  Maswerki budowli gotyckich Wrocławia. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 6 / 2 vol.

Kwaśna  Joanna,  W szponach lęku. Apokalipsa objawiona – Apokalipsa spełniona w twórczości Aleksandry Waliszewskiej. Promotor: prof. dr hab. Anna Markowska, Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1183

Kwaśnik  Anita,  Antyglamour w fotografii Juergena Tellera. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 994

Kwaśnik-Gliwińska  Anna,  Zamek Koniecpolskich i Rzewuskich w Podhorcach. Dzieje budowy i analiza struktury architektonicznej. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1975 / Sygn. MGR 65

Kwaśny  Irena, Ołtarz renesansowy z kościoła w Ogrodzonej k. Cieszyna. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1970 / Sygn. MGR 123

Kwaśny Marek,  Johann Jacob Eybelwieser w służbie Zakonu Joannitów na Śląsku. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1040

Kwella  Anna,  Architektura i wyposażenie kościoła parafialnego w Imbramowicach. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 544 / 2 vol.

Kwiatkowska  Marta,  Podmiejska rezydencja wrocławskich patrycjuszy w Wojnowicach. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 763

Kwiecień  Adam,  Bramy i portale rezydencji śląskich w XVI i w 1 połowie XVII wieku. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 267

Kwiecień  Anna,  Portale domów mieszczańskich na Śląsku 1520-1650. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 268

Kwiecińska  Maja,  Pozorna obojętność – wrocławski budynek sztabu projektu Otto Rudolfa Salvisberga przy ulicy Gajowickiej 122-126. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2017 / Sygn. 1172

Kwiotek  Katarzyna,  „Umuzycznienie malarstwa” Wojciecha Weissa – obrazy kształtowane według muzycznych tonacji, rytmów i temp. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 863

Lange  Magdalena,  Wariacje na temat twórczości Zuzanny Janin(y). Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 940

Lange  Marta,  Dawny Zwinger wrocławski. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1990 / Sygn. MGR 296 / 2 vol.

Lange  Mariusz,  Pałac bankiera Ignatzego Leipzigera przy ulicy Wierzbowej 15 we Wrocławiu. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1989 / Sygn. MGR 289 / 2 vol.

Lange  Marta,  Dawny Zwinger wrocławski. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska,  Wrocław 1990 / Sygn. MGR 296 / 2 vol.

Langosz  Julia,  Kiedy brzydkie staje się pięknym. Nieuchwytne pojęcie piękna pierwszej awangardy. Promotor: prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2020 / Sygn. MGR 1239

Laufer  Agata,  Fundacje artystyczne rodziny von Uthmann und Schmolz w XVI i 1 poł. XVII wieku. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 697

Lazarowicz  Agata,  Bractwo Św. Łukasza. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 799

Lehmann  Bärbel,  Malowidła wieży mieszkalnej w Siedlęcinie. Promotor: dr Danuta Hanulanka, Wrocław 1981 / Sygn. MGR 30

Lehmann-Ziaja  Karolina,  Epitafium Jana Jetřicha Žerotina z kaplicy zamkowej w Opočnie. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 820

Lem  Agata,  Wizja Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej w malarstwie polskim 2 poł. XIX i 1 poł. XX wieku. Wybrane wątki i zagadnienia. Promotor: dr Waldemar Okoń, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 364 / 2 vol.

Len  Ryszard,  Działalność artystyczna jezuickiego malarza Jana Kubena. Promotor: dr Henryk Dziurla, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 21 / 2 vol.

Lenczewska  Agnieszka,  Kościół pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia w Oławie. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 557 / 2 vol.

Lenczner  Leon,  Mauzoleum ostatnich Piastów legnicko-brzeskich w Legnicy. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1968 / Sygn. MGR 452 / 2 vol.

Lenkow  Ewa,  Łuki przyporowe na Dolnym Śląsku, Wrocław 1964 / Sygn. MGR 124

Leroch  Oga,  Wątki ludowe i słowiańskie w rzeźbie Młodej Polski. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1091

Leśniak-Kraczmar  Joanna,  Aniołowie o zamaskowanych twarzach czyli o nagrobkach żydowskich Abrahama Ostrzegi. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 522

Lewoc  Magdalena,  Śląskie Muzeum Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1993 / Sygn. MGR 334 / 2 vol.

Liberek  Agnieszka,  Meblarstwo płockie od schyłku wieku XIX – po lata trzydzieste XX wieku. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 819

Licimińska  Aleksandra,  „Niech zajaśnieją królewskie rapsody” – projekt realizacji kartonów wawelskich Stanisława Wyspiańskiego i aranżacji wnętrza wrocławskiego kościoła św. Jakuba i Wincentego jako mauzoleum księcia Henryka II Pobożnego. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla. Wrocław 2004 / Sygn. MGR 596

Licznerska  Magda,  Kostium kobiecy późnego średniowiecza w śląskim malarstwie tablicowym lat 1450-1520. Promotor: doc. dr hab. Marian Kutzner, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 261 / 2 vol.

Lipczyńska  Beata,  Barokowe malowidła Feliksa Antoniego Schefflera w gmachu Uniwersytetu Wrocławskiego. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1992 / Sygn. MGR 455 / 2 vol.

Lipińska  Agata,  Pies i Pasja. Znaczenie owego zwierzęcia w malarskich przedstawieniach Męki Chrystusa z czasów średniowiecza. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1104

Lipińska  Aleksandra,  Wyroby manufaktury alabastru w Mechelen z XVI i pierwszej ćwierci XVII wieku w zbiorach polskich. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 401

Lis  Beata,  Barokowy pałac w Szklarach Górnych (gmina Lubin). Studium architektoniczne. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1993 / Sygn. MGR 333 / 2 vol.

Lisicka  Aleksandra,  Nagrobki i effigia królów i królowych angielskich od XI do końca XV wieku. Między ceremoniałem pogrzebowym, a sztuką. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 598

Lisińska  Halszka,  Zabudowa rynku świdnickiego w okresie XVIII, XIX oraz na początku XX wieku. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 717

Lisowska  Katarzyna,  „Tam gdzie piwo warzono…”. Problem adaptacji i rewitalizacji budynków XIX-wiecznych browarów. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 869 / 2 vol.

Los-Pławszewska  Luiza,  Epitafia żeliwne z XVI w. na Śląsku Opolskim. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1991 / Sygn. MGR 309 / 2 vol.

Loster  Katarzyna,  Secesyjne fasady kamienic wrocławskich. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2005 / Sygn. 683 / 2 vol.

Lubos-Kozieł  Karolina,  Kalwaria w Piekarach Śląskich. Studium założenia i architektury. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1993 / Sygn. MGR 335 / 2 vol.

Ludwin  Justyna,  Kino „Capitol” jako przykład ekspresjonizmu niemieckiego w architekturze modernistycznej. Promotor: prof. dr hab. Paweł Banaś, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 733

Ludwin  Marcin,  O codzienności współczesnego mieszkańca metropolii. Relacja pomiędzy czasem i ciałem w twórczości Tsai Ming-lianga. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2011 / Sygn. MGR 973

Ludwińska-Stulin  Ewa,  Monografia architektoniczno-rzeźbiarska gotyckiego kościoła św. Jadwigi w Bolkowie. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1977 / Sygn. MGR 22

Łaba  Bogna,  Renesansowy dom „Pod Złotą Koroną” we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1992 / Sygn. MGR 313 / 2 vol.

Łaba  Magdalena,  Jan Rembowski – ilustrator. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 954

Łagiewska  Jagoda,  Insygnia państwowych uczelni wyższych we Wrocławiu 1945-1989. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2018 / Sygn. MGR 1206 

Łanowiecki  Mirosław,  Dekoracja barokowego szkła śląskiego 1680-1790. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 26 / 2 vol.

Łata  Katarzyna,  Scenografia w pantomimie Henryka Tomaszewskiego. Promotor:  dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 620

Ławniczak  Antonina,  Vaclav Böhm – twórczość rzeźbiarska na Morawach. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 561 / 2 vol.

Ławniczak  Karolina,  Zespół granicznej stacji kolejowej w Nowych Skalmierzycach – historia i architektura. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1051

Łączna  Urszula,  Artysta krytyczny w agonistycznej przestrzeni publicznej w Polsce w latach 90. XX wieku – Katarzyna Kozyra i Zbigniew Libera. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 876

Łobacz  Magdalena,  Architektura Franka O. Gehryʹego. Promotor: dr Cezary Wąs, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1023

Łozińska  Ewa,  Architektura i zabudowa osad neolitycznych na Bliskim Wschodzie. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 583

Łuczyńska-Myszakowska  Aleksandra,  Dawna synagoga i kościół ewangelicki imienia Zbawiciela w Oleśnicy. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 904

Łukaszewicz  Ewa,  Ze studiów nad relacjami między misteriami i sztukami plastycznymi w dobie późnego średniowiecza. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1981 / Sygn. MGR 54

Łukojć  Maciej Karol,  Rzeźba z kości słoniowej i jej wrocławski przykład – ołtarzyk z figurką Marii z Dzieciątkiem ze skarbca katedry pw. św. Jana Chrzciciela. Promotor: dr hab. Piotr Oszczanowski, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1090

Łupińska  Sylwia,  Twórczość Aubreya Beardsleya, a wizerunek kobiety na przełomie XIX i XX wieku. Wybrane zagadnienia. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2019 / MGR 1230

Łyp  Bożena,  Zespół rzeźby wspornikowej i zwornikowej z Kaplicy Książęcej przy kościele pocysterskim w Lubiążu. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1976 / Sygn. MGR 125

Łysik  Renata,  Motyw pożegnania w sztuce polskiej XIX wieku. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 490

Łyszczarz  Małgorzata,  Kolekcja Motyli. Twórczość fotograficzna Diane Arbus. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 797

Macalik  Joanna,  „Tak oto stoję”. Kościół imienia Marcina Lutra (1896) we Wrocławiu jako przykład świątyni rocznicowej. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 918

Macała  Krzysztof,  Epitafium Hansa i Barbary von Reibnitz w kościele Bożego Ciała w Wierzbicach. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1994 / Sygn. MGR 338

Machnik  Leszek,  Inspiracje weneckie w malarstwie polskim drugiej połowy XIX wieku. Promotor: dr Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 81 / 2 vol.

Maciaszczyk  Wioletta,  Grupa trzech kościołów halowych z filarami ściennymi na Śląsku: w Starych Bogaczowicach, Krzeszowie i Wołowie oraz ich geneza. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 435 / 2 vol.

Maciąg  Monika,  Przemiany przestrzenne i architektoniczne Obornik Śląskich jako uzdrowiska. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 536 / 2 vol.

Maciejkowicz  Paweł,  Aurum philosophicum; nowa gnoza w sztuce polskiej drugiej połowy XX wieku. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 619

Maciuk  Anna,  Andrzej Pietsch – grafika. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 614

Maciuła  Monika,  Współczesne witraże w zabytkach architektury sakralnej Wrocławia. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 803

Macura  Małgorzata,  Dekoracja malarska stropów pałacu w Moczydlnicy Klasztornej – zapomniane dzieło Michaela Willmanna. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1064

Madera  Ewa,  Kościół parafialny pw. św. Jerzego w Wilkanowie. Architektura, wystrój i wyposażenie. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 791

Magdziarczyk  Izabela,  Malarstwo Hanny Krzetuskiej. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1997 / Sygn. MGR 394 / 2 vol.

Magdziński  Marcin,  Problematyka lokacji miejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Śląska, połączona z analizą wybranych miast śląskich – Wrocławia, Świdnicy i Nysy. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 736

Majda  Joanna,  Ołtarz główny w kościele św. Jerzego w Dzierżoniowie. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2021 / Sygn. MGR 1260

Majeran  Małgorzata,  Nagrobek Jana Sighofera (zm. 1649) w kościele śś. Piotra i Pawła w Legnicy. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1990 / Sygn. MGR 294

Makowska  Beata,  Dom handlu hurtowego firmy „Schlesinger u. Grünbaum – dzieło architekta Leo Schlesingera. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1991 / Sygn. MGR 303 / 2 vol.

Makowska  Irena,  Teoretyczne podstawy architektury Zahy Hadid. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 902

Makuszak-Krzyżaniak  Renata,  Artystyczne i symboliczne aspekty zegarów nowożytnych na przykładzie wyrobów śląskich warsztatów zegarmistrzowskich. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 370

Malart  Mateusz,  Piękno i zmysłowość jako składniki sukcesu pracowni Herzog & de Meuron. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1045

Malewicz  Joanna,  Autoportrety Kazimierza Malewicza. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 783

Malicka  Aleksandra,  Gotycki kościół farny w Lubinie. Monografia architektoniczna. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 626

Malita  Elżbieta,  Zamek rodziny von Saurma w Laskowicach. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 993

Małachowicz  Ewa,  Zarys monografii twórczości rzeźbiarskiej Franciszka Józefa Mangoldta. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 732

Małkus  Marta,  Dom renesansowy przy ul. Chopina 1 w Brzegu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1992 / Sygn. MGR 322

Mandecka  Maria,  Ezoteryka w sztuce Janiny Kraupe-Świderskiej. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1119

Mańczyńska  Karolina, Analizakostiumologiczna wybranych portretów z dawnej galerii balliwów i komendantów zakonu joannitów na zamku w Słońsku (Sonnensburg). Promotor: dr hab. Piotr Oszczanowski, Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1155

Marchewka  Karina,  Kościół pw. św. Jadwigi w Ząbkowicach Śląskich - Sadlnie – architektura oraz jej wystrój i wyposażenie. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 867

Marciniak  Monika,  Dekoracja malarska Sali Rajców w ratuszu w Brzegu. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2020 / Sygn. MGR 1235

Markowska  Aleksandra,  Teatr operowy w baroku – dekoracje, kostiumy, inspiracje. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurka, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 790

Markowska  Magdalena,  Przemiany architektoniczne wrocławskiego bloku śródrynkowego w wieku XIX i pierwszej połowie XX. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 872

Markowska  Natalia,  „Gott beschirme deinen Eingang”. Historia kościoła św. Mikołaja we Wrocławiu. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1033

Marszałek  Katarzyna,  Słowacki ilustrowany. Recepcja twórczości Juliusza Słowackiego w malarstwie oraz ilustracji polskiej XIX wieku. Wybrane zagadnienia. Promotor: dr Waldemar Okoń, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 379

Marszałkowicz  Andrzej,  Rozwój krajobrazu w malarstwie polskim wieku XIX i na początku XX w. Próba syntezy, Wrocław 1951 / Sygn. MGR 126

Masior  Agnieszka,  Parateatralność w twórczości Władysława Hasiora. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1166

Masłoń  Anna,  Lech Twardowski. Zarys działalności artystycznej. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1134

Maśnica  Emilla,  Pomiędzy Gestem a Mitem. Jackson Pollock – próba monografii. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 547

Matczyńska  Aleksandra,  Drewniane chrzcielnice z lat 1580-1660 na Śląsku. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2019 / Sygn. MGR 1216    

Matkowski  Krzysztof,  Stalle lubiąskie. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 789

Matlewska  Joanna,  Wpływ teatru elżbietańskiego na obraz Bartłomieja Strobla młodszego „Uczta u Heroda i ścięcie św. Jana Chrzciciela” w Museo del Prado w Madrycie. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 965

Matusiak  Beata,  Architektoniczne fundacje prymasa Stanisława Karnkowskiego w Kaliszu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 243 / 2 vol.

Matuszczyk  Krystian,  Klasycyzm w rzeźbie Henryka Kuny. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1976 / Sygn. MGR 127

Matuszewska  Monika,  Miasto Radków. Architektura – urbanistyka – środowisko kulturowe. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 476 / 2 vol.

Matyja  Aleksandra,  Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwówku Śląskim. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2018 / Sygn. MGR 1186

Matysik  Jadwiga,  Średniowieczne wieże mieszkalne na Dolnym Śląsku. Promotor: doc. dr hab. Janina Orosz, Wrocław 1963 / Sygn. MGR 205

Mazurek  Patrycja,  Wpływ rosyjskiego konstruktywizmu na plakat polski w dwudziestoleciu międzywojennym. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1136

Melnyk  Ganna,  Sztuki wizualne na Ukrainie i w Polsce w okresie przemian ustrojowych lat 90. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1096

Merkułowska  Magdalena,  Architektura Stanów Zjednoczonych Ameryki oczami Hugh Ferrissa (1889-1962). Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 956

Merta  Małgorzata,  Obrazy Feliksa Antona Schefflera w Krzeszowie. Promotor: dr Henryk Dziurla, Wrocław 1990 / Sygn. MGR 299 / 2 vol.

Męcińska  Ewa,  Realizm w twórczości Aleksandra Gierymskiego. Promotor: doc. dr hab. Helena Blum, Wrocław 1966 / Sygn. MGR 128 / 2 vol.

Mędrecka  Maja,  Ogrójce gotyckie na Śląsku. Promotor: dr Romuald Kaczmarek, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 575

Michalska  Anna,  Legenda obrazowa św. Klary z dawnego klasztoru klarysek we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1015

Michałek  Monika,  Estetyka przestrzeni domów mody. Promotor: prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1165

Micherdzińska  Halina,  Pałac przy ul. Kościuszki 34 we Wrocławiu, jego właściciel i epoka. Zarys monograficzny. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1978 / Sygn. MGR 129 / 2 vol.

Mickiewicz  Ewa,  Estetyka pożądania. Twórczość Roberta Mapplethorpeʹa. Wybrane zagadnienia. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 651

Micuła  Małgorzata,  Autobiografia jako źródło kreacji czyli konfesyjna sztuka Tracey Emin. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 858

Miedzińska  Kamila,  Sztuka chrześcijańska w państwie pierwszych Piastów. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 618

Mielnik  Mariusz,  Kościół i klasztor Zgromadzenia Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty w Nowogrodźcu nad Kwisą. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 825

Mielnik  Tomasz,  Autoportrety Michaela Leopolda Willmanna. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 632

Miernik  Magdalena,  Obrazy włoskie z kolekcji hrabiów von Ingenheim. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 595

Mijalski  Stanisław,  Portal romański przy kościele Marii Magdaleny we Wrocławiu, Wrocław 1952 / Sygn. MGR 458

Mikłuszka  Katarzyna,  Inspiracje sztuką baroku i rokoka w europejskim designie (wystroju i wyposażeniu wnętrz) XXI wieku. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 968

Mikołajczak  Ewa,  Zespół pałacowych kamienic przy wrocławskim Podwalu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 801 / 2 vol.

Mikołajczak  Tomasz,  Nagrobek biskupa Przecława z Pogorzeli w katedrze pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Marian Kutzner, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 426 / 2 vol.

Mikołajek  Zuzanna,  Zespół trzech kaplic za prezbiterium kościoła cystersów w Henrykowie – struktura artystyczna, program ideowy, funkcje. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 735 / 2 vol.

Milanik  Anna,  Architektura Adolfa Radinga w latach 1919-1933. Promotor: dr Cezary Wąs, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1026

Milczanowska  Anna,  Powiązania między literaturą a sztuką w dwudziestoleciu międzywojennym na przykładzie wybranych portretów polskich literatów. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 974

Mildner  Paweł,  Analiza wybranych zagadnień w twórczości Marka Sobczyka. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 930

Milewska  Daria,  Nagrobek księcia Karola Krzysztofa Podiebrada w kościele zamkowym pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Oleśnicy. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2019 / Sygn. MGR 1209

Milewska-Pintal Bożena,  Barokowy pałac we Wrocławiu przy ul. Wierzbowej 30. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1993 / Sygn. MGR 324

Milka  Katarzyna,  Kamienica mieszczańska a współczesne miasto. Sposoby postępowania konserwatorskiego. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1099

Miłkowska  Dorota,  Wrocławskie szafy mistrzowskie w XVIII wieku. Z dziejów stolarstwa śląskiego. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 368 / 2 vol.

Miłoń  Mateusz,  Koncepcje odbudowy miast historycznych Górnego Śląska w latach 1949-1956. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2019 / Sygn. MGR 1218

Mirocznik  Lena,  Gotyckie sakramentaria na Śląsku. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1970 / Sygn. MGR 130

Miroszewska  Anna Ewa,  Zamki wyżynne jako rezydencje gotyckie i późnogotyckie – analiza porównawcza wybranych obiektów z terenów Śląska, Niemiec, Czech i Austrii na tle kontaktów polityczno-gospodarczych. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1112

Misiak  Anna Maja,  Bolesław Biegas (1877-1954). Twórczość rzeźbiarska. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 431 / 2 vol.

Misiecka  Ewa Izabela,  Oddziaływanie angielskiej koncepcji „picturesque” na wielkopolskie założenia folwarczne w XIX wieku. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska- Kębłowska, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 450 / 2 vol.

Misiek  Katarzyna,  Instrumenty muzyczne w średniowiecznej rzeźbie kamiennej we Wrocławiu. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. UWr., Wrocław 2020 / Sygn. MGR 1244

Misiewicz  Kamila,  Kościół św. Marka w Świętym Marku koło Sycowa. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 674

Miszczyk  Iwona,  Ogród Laurentiusa Scholza we Wrocławiu (1587/88-1599). Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 762

Misztal  Anna,  Nagrobek księcia Jana Podiebrada i Krystyny Szydłowieckiej w kościele zamkowym pw. św. Jana Ewangelisty w Oleśnicy. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2018 / Sygn. MGR 1200

Miś  Marta,  Kościół pw. św. Michała Archanioła w Michalicach. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 425

Miś  Magdalena,  Wrocławska architektura sakralna z lat 1970-2000. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 565 / 2 vol.

Mitura  Paweł,  Malarstwo monumentalne braci Schefflerów w dawnym kościele Bożogrobców pw. śś. Piotra i Pawła w Nysie. Promotor: dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 1992 / Sygn. MGR 320

Mituś  Anna,  Neorenesans niemiecki w rezydencjach wrocławskich końca XIX wieku. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 549 / 2 vol.

Młodecka  Alicja,  Portret w grafice śląskiej XVII wieku. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1977 / Sygn. MGR 131

Modrzejewska  Eliza,  Scena i sztuka – o twórczości scenograficznej Małgorzaty Szczęśniak. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 682

Molenda  Ewelina,  Fascynacje szkłem optycznym – wrocławscy artyści i ich dzieła. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 770

Molenda  Natalia,  Biomechanika konia na wybranych przykładach rzeźb średniowiecznych i wczesnorenesansowych. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. UWr., Wrocław 2020 / Sygn. MGR 1233

Mondzelewski  Marcin,  Modlitewniki protestanckie drugiej połowy XVI wieku z wrocławskiej oficyny Scharffenbergów (w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej „Na Piasku”). Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 821

Morisson  Ewa,  Malowane stropy renesansowe w kamienicy „Pod Złotym Słońcem” we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 556

Mościcki  Waldemar,  Gotycka architektura katedry we Fromborku. Promotor: doc. dr hab. Marian Kutzner, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 272

Możdżyńska  Małgorzata,  Motyw „łoża śmierci” w malarstwie polskim w końcu XVIII wieku i w wieku XIX. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1984 / Sygn. MGR 215 / 2 vol.

Mroczkiewicz  Irena,  Istota oceny estetycznej. Analiza i krytyka poglądów Stanisława Ossowskiego. Promotor: prof. dr hab.  Maria Kokoszyńska-Lutmanowa, Wrocław 1951 / Sygn. MGR 133

Mucha  Danuta,  Twórczość Leona Wyczółkowskiego w dziedzinie litografii, Wrocław 1952 / Sygn. MGR 132

Muła  Arkadiusz,  Język artystyczny Johanna Franza de Backera na podstawie jego sygnowanych dzieł. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 540 / 2 vol.

Muras  Wioleta,  Kwestia poprawności przestawień instrumentów muzycznych na przykładzie rzeźby barokowej na Śląsku. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 958

Musiał  Jędrzej,  Wybrane niezrealizowane koncepcje architektoniczne rewitalizacji obiektów zabytkowych w świetle materiałów zgromadzonych w archiwum Delegatury w Wałbrzychu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2020 / Sygn. MGR 1242 

Musielak  Tomasz,  Przedstawienia Kozaków w dziewiętnastowiecznym malarstwie polskim. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 798

Musik  Magdalena,  Kościół św. Michała Archanioła w Sławie Śląskiej – architektura i wyposażenie z XVI i XVII wieku. Promotor: prof. dr hab. Jan. Harasimowicz, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 594

Mussur-Nagel  Jolanta,  Motywy niderlandzkie w malarstwie śląskim XV wieku na wybranych przykładach dzieł śląskich. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 194

Muszała  Joanna,  Kościół pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Mirsku (woj. jeleniogórskie). Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 201

Muszyńska  Monika,  Wrocławska rzeźba pomnikowa III tysiąclecia (2000-2010) – próba charakterystyki. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 924

Muszyński  Filip Maria,  Epitafium dla Cesarstwa Niemieckiego. Ewangelicki kościół pod wezwaniem św. Pawła Apostoła na Przedmieściu Mikołajskim we Wrocławiu. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 900 / 2 vol.

Myślicka-Wolak  Kamila,  Wpływ Arnolda Böcklina na sztukę polską. Promotor: dr Waldemar Okoń, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 374

Myślińska  Anna,  „Edyp i Antygona” – obrazy Aleksandra Kokulara i Antoniego Brodowskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1984 / Sygn. MGR 245 / 2 vol.

Nadzieja  Łukasz,  Ekspresjonizm dziś. Malarstwo Zdzisława Nitki. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 644

Naglik  Agnieszka,  Przedstawienie miasta w sztuce późnego średniowiecza na przykładzie tapiserii „Oblężenie Dijon przez Szwajcarów” z ok. 1516 roku. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1177

Najbar  Hanna,  Architektura rezydencji książąt brzeskich w drugiej połowie XVI wieku. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 481

Najwer  Małgorzata,  U źródeł malarstwa narodowego i realnego socjalizmu w Niemczech. Od romantyzmu do socrealizmu – przegląd wrocławskich zbiorów prywatnych. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 746

Napierała  Janina,  Kościół garnizonowy pw. Kazimierza Królewicza w Katowicach jako przykład sakralnego, modernistycznego obiektu na Górnym Śląsku. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1110

Narewski  Michał,  Murale wrocławskie. Wybrane przykłady z lat 2006-2014. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1142

Nasiadko  Kamila,  Murowany dom wiejski w krajobrazie kulturowym Warmii i Mazur. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 913

Natusiewicz  Janina,  Monografia gotyckiego kościoła  parafialnego pw. św. Marcina w Jaworze. Promotor: doc. dr hab. Janina Orosz, Wrocław 1966 /  Sygn. MGR 202 / 2 vol.

Nawrat  Grzegorz,  Próba rekonstrukcji wyglądu wnętrza pałacowego na przełomie XVII/XVIII w. na Śląsku w oparciu o dokumenty, ikonografię i wybrane obiekty. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2018 / Sygn. MGR 1189

Nawrocka  Magdalena,  Krajobraz architektoniczny wsi i jego przekształcenia. Studium przypadków z terenu Dolnego Śląska. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2021 / Sygn. MGR 1256

Nespiak  Danuta,  Ołtarz główny w kościele bernardynów w Rzeszowie oraz jego związki z rzeźbą śląską XVI i XVII wieku. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1962 / Sygn. MGR 134

Niemaszyk  Jadwiga,  Szata graficzna dzieł Martina Opitza wydanych w latach 1617-1750. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 406 / 2 vol.

Niklas  Katarzyna,  Sztuka w cieniu Brechta. Twórczość Bartolta Brechta w ilustracjach polskich artystów. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 581

Nitecka  Izabela Katarzyna,  Dawny kościół minimitów pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Novej Pace koło Jičina – architektura i program ideowy. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 552 / 2 vol.

Nitka  Maria,  Romantyczne spojrzenie na góry w sztuce polskiej XIX stulecia. Wybrane wątki i zagadnienia. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 546 / 2 vol.

Niwińska  Marta,  Czasopismo Architektura i Budownictwo w latach 1925-1930. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1171

Niziołek  Magdalena,  Śmierć, ewolucja, absolut. Kolor niebieski w twórczości artystów w XX i XXI wieku. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1161

Noszka  Marta,  Budowle muzealne ostatniego dwudziestolecia XX wieku. Próba typologii i krytycznej analizy. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 642

Nowak  Aleksandra,  Stefan Żechowski. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 678

Nowak  Jarosław,  Pomnik nagrobny opata Szymona II Petzolda (zm. 1544) w klasztorze poaugustiańskim w Żaganiu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 250

Nowak  Kamila,  Dekoracja freskowa w kościele Joannitów pw. św. Jana Chrzciciela w Łosiowie. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, prof. UWr., Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1154

Nowak  Katarzyna,  Kalwińskie zbory Małopolski. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 442

Nowak  Malwina,  “Artysta” w cudzysłowie.  Marka Sobczaka inspiracje inspiracjami. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 817

Nowak  Romuald,  Barokowe malowidła w wielkim refektarzu i pokoju gościnnym w pałacu opackim w Lubiążu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1981 / Sygn. MGR 58

Nowakowska  Anna,  Od „Turnieju artystów” do „Rozejścia się narodów”. Początek polskiego malarstwa narodowego w twórczości malarzy z grupy Marcina Olszyńskiego. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 755

Nowicki  Tomasz,  Kształtowanie architektury grobowej we wczesnej epoce żelaza na ziemiach polskich. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 493

Noworolska  Małgorzata,  Późnogotyckie Piety na Śląsku (2 ćwierć XV – 1 tercja XVI wieku). Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1069

Nyckowski  Wiktor,  Biżuteria z tzw. „grobów książęcych”. Technika i technologia wykonania oraz funkcja dystynktywna. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 545

Ociepka  Franciszek,  Utwór filmowy jako dzieło sztuki. Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gałecki, Wrocław 1963 / Sygn. MGR 135

Okoń  Patrycja,  Podominikański kościół pw. Św. Krzyża w Ząbkowicach Śląskich. Wczesny przykład hali ścienno-filarowej na Śląsku. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 792

Okoń  Waldemar,  Zagadnienia narracji wizualnej w malarstwie polskim drugiej połowy XIX wieku. Promotor: dr Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 87

Okoński  Tomasz,  Dekoracje malarskie ścienne i stropowe renesansowych dworów na Dolnym Śląsku. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1007

Olbromska  Urszula,  Pieta z Lubiąża. Zarys monograficzny na tle duchowości religijnej XIV-wiecznego Śląska. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 92

Olczyk  Katarzyna,  Franciszek Xawery Dunikowski – życie i twórczość. Wybrane zagadnienia. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 896

Oleksyk  Piotr,  Budownictwo obronne na terenach księstwa świdnicko-jaworskiego. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1005

Oleszczuk  Natalia,  Twórczość Věry Liškovej (1924-1985) – od projektantki do rzeźbiarki. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 907

Olszewska  Kamila,  Treści i funkcje ideowe „Theatrum Vitae et Mortis” Theodora Rindfleischa (Biblioteka Uniwersytecka, Rękopis – B 1950). Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 496 / 2 vol.

Olszewska  Ludmiła,  Szczotka toaletowa Excalibur i inne … Twórczość Phillippe’a Starcka. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 777

Onzol  Ewelina,  Arki ego w potopie popu? Działalność Grupy Twożywo w świetle teorii sztuki publicznej. Na podstawie wybranych zagadnień. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 804

Onzol  Wojciech,  Zespół sądu i więzienia we Wrocławiu przy ulicy Podwale na tle współczesnego budownictwa penitencjarnego. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1978 / Sygn. MGR 136 / 2 vol.

Oracz  Anna,  Kaplice Bożego Grobu na Śląsku i w dawnym Hrabstwie Kłodzkim. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1006

Orawiec  Tadeusz,  Pierwotna architektura i wystrój kościoła w Gościszowie k. Bolesławca. Promotor: prof. dr hab. Janusz Kębłowski, dr Romuald Kaczmarek, dr Jacek Witkowski, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 445 / 2 vol.

Orlińska  Dorota,  Metalowa biżuteria celtycka na ziemiach polskich. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 506

Orłowska-Sobków  Angelika,  Kaplica czaszek w Czermnej – przestroga śmierci. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1137

Osadowska  Olga,  Fotografie Patricka Demarcheliera w kontekście współczesnej kultury celebrity. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 877

Ostrowska  Katarzyna,  Powrót do epoki snu, czyli o sztuce naskalnej pierwotnych mieszkańców Australii. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 591

Ostrowska  Marta,  Nowoczesna rzeźnia miejska – kształtowanie formy architektonicznej w XIX wieku oraz problem adaptacji i rewitalizacji na przełomie XX i XXI wieku. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 814

Otrębska  Gabriela,  Iluzjonistyczne retabula ołtarzowe na Śląsku i w dawnym Hrabstwie Kłodzkim w dobie baroku. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 982

Ouidir  Grażyna.  Chrzcielnica w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Stanisława i Wacława w Świdnicy. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 33

Ożyhar  Marek,  Skulptur Projekte Münster 1977-2007. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2009 / Sygn. MGR 901

Pacholak  Adam,  Elektronowy mózg miasta. Idea nowoczesnego Wrocławia i jeden z przykładów jej realizacji – ZETO przy ul. Ofiar Oświęcimskich autorstwa Anny i Jerzego Tarnawskich. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2018 [data obrony – 2019] / Sygn. MGR 1207

Pacholska  Ewa,  Kościół św. Jakuba i św. Krzysztofa na wrocławskim Psim Polu – monografia zabytku. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1053

Pańczuk  Krzysztof,  Pałac w Tulczynie na tle architektury rezydencjonalnej XVIII wieku. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 813

Papadopulu  Eliana,  Alternatywne jednostki mieszkalne – nowe punkty odniesienia w myśleniu o modelach mieszkalnych. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1109

Pasternak  Stanisław,  Sylwetka twórcy Jóżefa Gielniaka. Promotor: doc. dr hab. Helena Blum, Wrocław 1967 / Sygn. MGR 137

Pastucha  Katarzyna,  Dawne kino Capitol w Wałbrzychu (1928) autorstwa Ludwika Moshamera. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 868 / 2 vol.

Paszowska  Jadwiga,  Rzeźbiarskie dzieła Gotfryda Augusta Hoffmanna w Kościele Pokoju w Świdnicy. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1989 / Sygn. MGR 279

Paszyn-Lukierska  Irena,  Barokowa monstrancja z Drzewem Jessego w kościele w Henrykowie i jej twórca. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1974 / Sygn. MGR 138

Paśko  Anita,  Twórczość Teodora Axentowicza. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1994 / Sygn. MGR 343

Patała  Agnieszka,  Tryptyk „Pokłonu Trzech Króli” z Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu – dzieło z kręgu antwerpskiego atelier Pietera Coecke van Aelst. Przykład południowoniderlandzkiego wytworu masowej produkcji artystycznej. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 919

Patralski  Janusz,  Architektura kościoła parafialnego Świętej Anny w Ząbkowicach Śląskich. Promotor: dr Romuald Kaczmarek, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 488

Patro  Edyta,  Barokowy ołtarz główny kościoła klasztornego pw. Wniebowzięcia NMP i św. Jakuba Starszego w Kamieńcu Ząbkowickim. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 906

Patyniak  Bogusław,  Kościół pw. św. Jadwigi w Rybnicy Leśnej koło Wałbrzycha. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 787

Pawlaczek  Barbara,  Kaplice i aneksy kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu. Promotor: doc. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1967 / Sygn. MGR 139 / 2 vol.

Pawlicka  Elżbieta,  Tryptyk z Wojnowa. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1976 / Sygn. MGR 224

Pawłowicz-Weychan  Marta,  Motyw labiryntu w europejskich kulturach pradziejowych. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 499

Pazoła  Barbara,  Monografia architektoniczna kościoła pw. śś. Piotra i Pawła w Legnicy. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Świechowski, Wrocław 1971 / Sygn. MGR 140

Paździor  Elżbieta,  XVI wieczne dwory murowane w Polsce, ich architektura i codzienne życie mieszkańców. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1138

Perelska  Tatjana,  Kultura i sztuka Żydów w Polsce do połowy XIV w. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 494

Pernaczyńska  Agnieszka,  Dawna Forckenbeckstrasse we Wrocławiu. Przestrzeń i architektura. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 749 / 2 vol.

Petelska  Izabela,  Między renesansem a barokiem – kościół pw. Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela w Starej Kamienicy. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 503

Petraniuk  Agnieszka,  Rysunki Marii (Mai) Berezowskiej. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 796

Petri  Maria,  Indywidualność twórcza w malarstwie Tadeusza Makowskiego. Promotor: doc. dr hab. Helena Blum, Wrocław 1962 / Sygn. MGR 141

Petryna  Monika,  Dwa sposoby interpretacji sztuki klasycznej na przykładzie prac Igora Mitoraja i Adama Myjaka. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 757

Pękalska  Ewa,  Pałac rodziny Korn w Pawłowicach. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1994 / Sygn. MGR 342 / 2 vol.

Piasecka  Barbara,  Jan Stanisławski – twórca nowoczesnego krajobrazu polskiego. Promotor: doc. dr hab. Helena Blum, Wrocław 1965 / Sygn. MGR 142

Piasecka-Ludwin  Magdalena,  Malownicza koncepcja wiejskiej posiadłości wielkopolskiej w 1 poł XIX wieku. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 249 / 2 vol.

Piaskowski  Roger,  Ołtarz główny w kościele śś. Piotra i Pawła w Legnicy. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 5

Pichler  Anna,  Działalność artystyczna Zbigniewa Więckowskiego. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 529

Pidłypczak  Katarzyna,  Malarstwo ołtarzowe Feliksa Antoniego Schefflera w kaplicy pw. św. Jadwigi w Trzebnicy i w kościele parafialnym pw. św. Anny w Szewcach. Promotor: dr Henryk Dziurla, Wrocław 1990 / Sygn. MGR 297

Pieczka  Michał Antoni,  Późnobarokowy kościół pw. św. Marcina w Barkowie koło Żmigrodu – architektura i wyposażenie. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 741

Piekarska-Man  Anetta,  „Życiomalowanie” Eugeniusza Józefowskiego. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1098

Pierucka  Sylwia,  Od ogrodów warzywniczych do wielkomiejskiej ulicy – architektura wschodniej części ulicy Piłsudskiego we Wrocławiu do II Wojny Światowej. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1149 / 2 vol.

Pierzchała  Marek,  Późnobarokowy wystrój malarski kaplicy pałacowej w Sarnach. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 60

Pierzchała-Jaroszewicz  Katarzyna,  Jacek Gaj. Grafiki – rysunki – ilustracje. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 652

Pierzyna  Helena,  Pogranicza sztuki. Plakat i film animowany w twórczości Jana Lenicy. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 509

Piesiewicz  Ewa,  Rokokowe wyposażenie rzeźbiarskie kościoła pod wezwaniem św. Katarzyny w Górze Śląskiej. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1981 / Sygn. MGR 28 / 2 vol.

Pietrajtys-Generowicz  Wiesława,  Snycerka ołtarza Koronacji Marii w Czerninie. Promotor: doc. dr hab. Marian Kutzner, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 262 / 2 vol.

Pietras  Barbara,  Zawłaszczenie i subwersja w twórczości Romana Cieślewicza. Promotor: prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2020 / Sygn. MGR 1240

Pietruszczak  Karolina,  Ewolucja metafory okna na podstawie interpretacji malarstwa Jerzego Nowosielskiego, Łukasza Korolkiewicza i Wilhelma Sasnala. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 779

Pietrzak  Agnieszka,  Kościół pw. św. Wojciecha w Lewkowie – domniemane dzieło Franciszka Marii Lanciego. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1994 / Sygn. MGR 344 / 2 vol.

Piętka  Anna,  Dekoracja freskowa w kościele Benedyktynów pod wezwaniem Wywyższenia Krzyża Świętego i Świętej Jadwigi w Legnickim Polu. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 926

Pikulska  Daria Dorota,  Działalność Carla Johanna Christiana Zimmermanna we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 516 / 2 vol.

Pilarska-Świerszcz  Ewa,  Kościół pw. św. Antoniego we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 251

Pilipionek  Katarzyna,  Jan Dobkowski – monografia. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 768

Piłaszewicz  Zofia,  Xawery Dunikowski, największy współczesny rzeźbiarz polski. Promotor: doc. dr hab. Helena Blum, Wrocław 1964 / Sygn. MGR 144

Piotrowska  Dominika,  Renesansowy zamek w Kostrzynie nad Odrą. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 805

Piotrowska  Joanna,  Dawny kościół graniczny w Biedrzychowicach (pow. Lubań). Architektura i wyposażenie. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1143

Piróg  Patrycja, Symptomy kryzysu modernistycznego na wybranych przykładach dzieł filmowych Michelangelo Antonioniego i Federica Felliniego. Promotor: dr hab.. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1009

Piss  Małgorzata,  Anime. Historia i źródła estetyczne – wybrane zagadnienia. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1080

Piwońska  Teresa, Barokowa dekoracja stiukowa kaplicy Oleśnickich w Tarłowie. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1977 / Sygn. MGR 146

Pliszka  Anna,  Tadeusz Dominik – malarstwo. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 686

Pluta  Ewa,  Kościół filialny pw. Najświętszej Marii Panny i św. Zuzanny w Stolcu koło Ząbkowic Śląskich. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 737

Płuchator  Maryna,  Kino jako rodzaj zaplanowanego eksperymentu. Strukturalna twórczość Paula Sharitsa. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1095

Pochodaj  Andrzej,  Legenda napoleońska w sztuce polskiej do 1918 roku. Wybrane wątki. Promotor: dr Waldemar Okoń, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 357 / 2 vol.

Podanowska  Joanna,  Motyw wozu czterokołowego w kulturze pomorskiej i jego europejskie analogie w epoce brązu i żelaza. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 505

Podruczny  Grzegorz,  Budownictwo wojskowe Wrocławia w drugiej połowie XVIII wieku. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 471 / 2 vol.

Podżorska  Aleksandra,  Pod niebem Italii. Pejzaż włoski na obrazach malarzy polskich z przełomu XIX i XX wieku. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1042

Pokojowczyk  Marta,  Zwalnianie czasu i nadawanie mocy obrazom i widzowi w instalacjach video Fiony Tan. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2011 / Sygn. MGR 978

Pokora  Henryk Jakub,  Nagrobne płyty kamienne z aplikacjami metalowymi na Śląsku do 1400 r. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1970 / Sygn. MGR 145

Polańska  Bogumiła,  Jerzy Duda Gracz. Ilustrator rzeczywistości i dźwięku. Synteza życia i twórczości artystycznej. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 721

Polańska  Krystyna,  Jan Lebenstein. Ilustrator. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 773

Politowicz  Joanna,  Wrocławska willa Wutzdorf (wzniesiona w latach 1882-1883). Dzieło Friedricha Barchewitza. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 439

Poliwoda  Jadwiga,  Ołtarz z baptysterium przy kościele św. Jakuba w Nysie. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1981 / Sygn. MGR 59

Pollok  Donata,  Ratusze południowej Wielkopolski z pierwszej połowy XIX wieku. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 466

Polok  Lidia,  Szkoła pejzażowa Jana Stanisławskiego i jej znaczenie w malarstwie polskim. Promotor: doc. dr hab. Helena Blum, Wrocław 1965 / Sygn. MGR 143 / 2 vol.

Popek  Wojciech,  Barokowe ołtarze pw. św. Józefa w kaplicy św. Jadwigi w Trzebnicy. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 275 / 2 vol.

Popów  Monika,  Kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca w Borowie Wielkim koło Kożuchowa. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 725

Poradzisz  Magdalena,  Kościół pw. Trójcy Świętej przy ul. Świdnickiej we Wrocławiu – oratorium szpitalne czasów średniowiecza i epoki nowożytnej. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 695

Porwich  Adrian Damian,  Ite in orbem universum… Późnośredniowieczne przedstawienia tematu ikonograficznego Divisio Apostolorum w sztuce europejskiej 1400-1550. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. UWr., Wrocław 2021 / Sygn. MGR 1253

Postrożny  Łukasz,  Nieistniejąca Freiburgerstrasse we Wrocławiu. Przestrzeń, którą można sobie tylko wyobrazić. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 671 / 2 vol.

Poszumska  Marta,  Narracyjne dekoracje malarskie stropów i ścian kościołów na Pomorzu w II poł. XVII i I poł. XVIII wieku. Promotor: dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 366 / 3 vol.

Poślednia  Joanna,  Rewitalizacja architektury socmodernistycznej w Polsce. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1133

Powałowska-Kroczak  Beata,  Polska sztuka w okresie rewolucji 1905-1907. Wybrane zagadnienia. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 554

Powichrowska  Agnieszka Katarzyna,  Dekonstrukcja w twórczości Grupy Architektonicznej Coop Himmelb(l)au. Promotor: dr  hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 831

Praski  Marcin,  Monografia twórczości wrocławskich architektów Anny i Jerzego Tarnawskich. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2011 / Sygn. MGR 948

Prochaska  Marta,  Wystawa „elles@centrepompidou”, nowa przestrzeń dla polskiej sztuki kobiet. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2011 / Sygn. MGR 963

Prodeus  Adrianna,  Poszukiwanie niemożliwego czyli próba portretu twórczości Franciszki i Stefana Themersonów. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń,  Wrocław 2004 / Sygn. MGR 613

Prokop  Marta,  Budzenie marzeń. Plakaty reklamowe w dwudziestoleciu międzywojennym jako obraz artystycznych, historycznych i społecznych przemian w Polsce. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 701

Prokopowicz  Magdalena,  Średniowieczna mozaika monumentalna na terenie Pomorza. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 793

Przestalska  Alicja,  Apoloniusz Kędzierski (1861-1939). Zarys monograficzny artysty. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 860

Przetakiewicz  Marta,  Posągi w legnickim Mauzoleum Piastów Śląskich. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla. Wrocław 2005 / Sygn. MGR 669

Przewirska  Marta,  Krzesława Maliszewska. Próba monografii. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 679

Przystupińska  Hanna,  Działalność architektoniczna Sławomira Odrzywolskiego (1846-1933). Promotor: dr Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1979 / Sygn. MGR 78 / 2 vol.

Ptak  Anna,  Wrocławska replika „Pejzażu zimowego z łyżwami i pułapka na ptaki” na tle malarstwa pejzażowego Piotra Bruegla Starszego i jego warsztatu.  Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 428 / 2 vol.

Ptaszyński  Wojciech,  Metafizyka znaku w malarstwie średniowiecznym. Promotor: dr Danuta Hanulanka, Wrocław 1981 / Sygn. MGR 74

Puchała  Szymon,  Nowożytne skrzydło północne pałacu w Gorzanowie – pierwotna funkcja, dekoracje malarskie i koncepcja rewitalizacji. Promotor: dr hab. Piotr Oszczanowski, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1102

Pudło  Joanna,  Kościół parafialny pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Turowie. Monografia. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. UWr., Wrocław 2019 / Sygn. MGR 1208

Pulik  Magdalena,  Technika malarska Georga Wilhelma Neunhertza na podstawie konserwacji fresków w Kościele Łaski NMP i Mauzoleum Piastów w Krzeszowie. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 886

Pypno  Ewa,  Kościół pw. Narodzenia NMP w Sadach Górnych. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 764

Pytlik  Barbara,  Próba rekonstrukcji przemian kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Rybniku. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1160

Rabiega  Mateusz,  Odbudowa kaliskich kamienic po zniszczeniach I wojny światowej. Problem stylu. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2021 / Sygn. MGR 1255

Raczkowski  Marcin, Autoprezentacja kobiet – artystek w kolejnych falach feminizmu. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1037

Raczyńska  Maria,  Twórczość malarska Juliana Fałata. Promotor: doc. dr hab. Helena Blum, Wrocław 1968 / Sygn. MGR 147

Radłowska  Kamila,  Twórczość Banksyʹego w świetle instytucjonalizacji street artu. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 908

Radosz  Patrycja,  Dekoracja biblijna II i IV empory w kościele Pokoju w Jaworze. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 696 / 2 vol.

Radożycka  Kornelia,  Kondycja i perspektywy młodego polskiego wzornictwa reprezentowanego przez uczestników konkursu Design – Open Space w ramach Międzynarodowego Festiwalu Dobrych Projektów Wroclove Design 2013. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1071

Radtke  Adam,  Kaplica zamkowa w Siedlisku. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1144

Rainczak  Kazimierz,  Urbanistyka Namysłowa i architektura kościoła farnego pod wezwaniem śś. Piotra i Pawła w Namysłowie. Promotor: doc. dr hab. Janina Orosz, Wrocław 1962 / Sygn. MGR 223

Rajkowski  Mirosław,  Brian Eno. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. 659

Rajna  Karolina,  Problem rekonstrukcji dzieła sztuki na przykładzie realizacji konserwatorskich przy gotyckich malowidłach ściennych z Sierot i Jemielnicy. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 837

Rak  Maria,  Kościół pod wezwaniem świętych Mikołaja i Franciszka Ksawerego w Otmuchowie. Historia, analiza formalna, problem autorstwa projektu i treści ideowe dzieła. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 373 / 2 vol.

Rapita  Justyna,  „Chimera” Zenona Przesmyckiego. Dzieło sztuki ilustratorskiej. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 891

Ratajczak  Beata,  Kościół i klasztor urszulanek w Świdnicy – architektura, wystrój i wyposażenie. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 761

Ratusińska  Ewa,  Syn Boży – autoportrety Jacka Malczewskiego. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 362

Rawska-Kwaśnikowa  Zofia.  Gotyckie kościoły joannickie w dawnym księstwie świdnickim, Wrocław 1952 / Sygn. MGR 456 [I st.]

Reczuch  Justyna,  Pałac w Pieszycach. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 416

Reinhard  Maja,  Kształtowanie się, lokalizacja i rozwój urbanistyczny Lubomierza na tle wybranych miast śląskich. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 624

Rejda  Anna,  Monografia rzeźby św. Jerzego z Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu. Promotor: dr Jacek Witkowski, dr Romuald Kaczmarek, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 504

Rejek-Jamróz  Anna,  Polonica w holenderskiej i flamandzkiej grafice książkowej XVII wieku. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1972 / Sygn. MGR 148 / 2 vol.

Reznik  Zofia,  Metoda postprodukcji w praktyce polskich artystów po 1989 roku. Promotor: dr hab. Anna Kuraj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1003

Rochowicz  Maria,  Grafika Antoniego Oleszczyńskiego. Promotor: doc. dr hab. Helena Blum, Wrocław 1966 / Sygn. MGR 149

Roczek  Piotr,  Plac Jana Pawła II we Wrocławiu, jego zabudowa oraz miejsce w strukturze urbanistycznej dziewiętnastowiecznego miasta. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 794

Rodziewicz  Andrzej,  Jan König i Krzysztof Königer oraz Tomasz Weissfeld – rzeźbiarze śląscy z okresu późnego baroku. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1974 / Sygn. MGR 193

Rodzik  Jolanta,  Twórczość scenograficzna Leona Baksta a współczesne prądy artystyczne. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 548

Rogalska  Katarzyna,  Kaplica Narodzenia Pańskiego w Krzeszowie jako kopia Groty Betlejemskiej na tle innych tego typu założeń w Europie. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 880

Rogińska  Małgorzata,  Pieta późnogotycka na Śląsku. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1968 / Sygn. MGR 189

Rojek  Karolina,  Autopromocja w twórczości Damiana Hirsta. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 835

Rojewska  Dagmara,  Stanisław Kopystyński (1893-1969). Twórczość artystyczna i działalność pedagogiczna. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 469

Romanek  Luiza,  Witraże Józefa Mehoffera – przemiana form. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 706

Romaniewska  Krystyna,  Nagrobek hetmana Jana Tarnowskiego w kościele katedralnym w Tarnowie. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1977 / Sygn. MGR 150

Romańska  Martyna,  Byki, kozły, psy i niedźwiedzie. Holenderskie cykle grafik z XVII wieku z przedstawieniami zwierząt w kolekcji Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2021 / Sygn. MGR 1248

Ross  Joanna Zofia,  Twórczość Hugleikura Dagssona na tle historii komiksu i współczesnego społeczeństwa islandzkiego. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2011 / Sygn. MGR 964

Rosiak  Iwona,  Początki nowożytnego malarstwa portretowego na Śląsku (1520-1550). Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 264

Rostkowska  Iwona,  Tumbowy nagrobek małżeństwa von Schellendorfów  w Koninie Żagańskim. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1985 / Sygn. MGR 238

Roszuk Wanda,  Pałac w  Luboradzu (pow. jaworski). Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1973 / Sygn. MGR 151

Rozciecha  Agnieszka,  Płynność podmiotu i dzieła w fotografii Erwina Olafa. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 758

Rożek  Natalia,  Kościół filialny p.w. św. Bartłomieja w Modliszowie. Architektura i wyposażenie. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. UWr., Wrocław 2020 / Sygn. MGR 1234

Róż  Dorota,  Epitafium Hansa Żyrowskiego w kościele pw. N.P. Marii we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 236

Różycka  Katarzyna,  Architektoniczny i przestrzenny rozwój Augustastrasse (ul. Szczęśliwej) we Wrocławiu na przełomie XIX i XX wieku. Promotor: dr hab. Agnieszka-Zabłocka Kos, Wrocław 2009 / Sygn. 884 / 2 vol.

Ruda  Aleksandra,  Dawna Dyrekcja Kolei Królewskich we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 998

Rudnicka  Magdalena,  Dekoracja malarska pałacu w Luboradzu. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1115 / 2 vol.

Rudnik-Ociesa  Monika,  Sceny narracyjne na ceramice kultury łużyckiej i pomorskiej. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 463

Rusinowicz  Magdalena, Przed wielkim odrodzeniem ikony: malarstwo sakralne Rosji końca XIX wieku na przykładzie prac Wiktora Wasniecowa i Michała Wrubla. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1012

Rusińska-Pijaczewska  Irena, Wpływy polskie w śląskiej rzeźbie nagrobnej XVI wieku, Wrocław 1951 / Sygn. MGR 152

Rusnak-Kozłowska  Agata,  Recepcja gotyckiej architektury hanzeatyckiej na ziemiach Polski Zachodniej. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 951 / 2 vol.

Rutkowska  Monika,  Działalność miejskiego wydziału architektury we Wrocławiu w latach 1873-85 w okresie kadencji Roberta Mendego. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 745

Ryba  Magdalena,  Zbigniew Dłubak. Fotografia i malarstwo. Promotor:  dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 630

Rybacka  Karolina,  Seksualność kobiet w sztuce polskich artystek od lat. 60. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 875

Rybka  Iwona,  Przejawy kultury rycersko-dworskiej w ikonografii i formie stylu miękkiego. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 63

Rzadkowska  Ewelina,  Plac św. Macieja we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 681 / 2 vol.

Rząśnicka  Irena,  Jan Piotr Norblin jako ilustrator polskiej rzeczywistości społecznej u schyłku XVIII wieku, Wrocław 1952 / Sygn. MGR 153 / 2 vol.

Rzeźniczek  Henryk,  Dom i ogród w mieście średniowiecznym. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1057

Rzytki  Sabina,  Główne typy postaci ludzkich w twórczości Tomasza Weisfeldta. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 826

Sadlak  Małgorzata,  Poselstwa oraz związane z nimi elementy zachodnioeuropejskiego ceremoniału i etykiety dyplomatycznej na wybranych przykładach malarstwa i grafiki europejskiej na przestrzeni od XVI do XVIII wieku. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 753

Sadurska  Danuta Izabela,  Barokowe rzeźby ołtarzowe z kościoła pod wezwaniem św. Marcina w Jaworze. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 90

Saj  Krzysztof,  Archeologia fotografii Jerzego Lewczyńskiego. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 719

Sakal  Konstanty,  Folklor huculski w malarstwie polskim XIX i XX wieku. Promotor: doc. dr hab. Helena Blum, Wrocław 1964 / Sygn. MGR 64

Sakowski  Edward,  Kaplica Hochberga przy kościele św. Wincentego we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1975 / Sygn. MGR 161

Salamon  Karolina,  Przegląd polskiego rysunku satyrycznego z lat 1970-1980. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2018 / Sygn. MGR 1187

Salamon  Katarzyna,  Wacław Taranczewski – monografia. Promotor:  dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 521

Salińska  Janina,  Vilhelms Purvitis – życie i twórczość. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 602

Sarzyńska  Olga,  “Jesteśmy sumą tego, co przeżyliśmy i czego pragniemy”. Świat Franciszka Pikuły. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 925\

Sawicka  Jadwiga,  Dualizm bezkształtnej treści i pojemnej formy. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 818

Sawik  Irena,  Neogotycka przebudowa tzw. Pockoihofu we Wrocławiu. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1987 / Sygn. MGR 256 / 2 vol.

Sądel  Magdalena,  Neohistoryzm w architekturze polskiej lat 1990-2005. Próba uchwycenia zjawiska. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 694

Sebzda  Beata,  Dawna „Villa Pflug” przy ul. Liskiego 5/7 we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1993 / Sygn. MGR 325 / 2 vol;.

Seidel  Agnieszka,  Słowno-obrazowa dekoracja empor i lóż w Kościele Pokoju w Świdnicy. Promotor: dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 348 / 2 vol.

Sendal  Agata,  Działalność architektoniczna Leo Schlesingera we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 708

Serafińska  Magdalena,  Konteksty interpretacyjne malarstwa Pawła Susida. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń,  Wrocław 2005 / Sygn. MGR 655

Siarka  Jerzy,  Twórcy neonów w polskiej sztuce współczesnej. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 977

Siatka  Alicja,  XIX-wieczna rezydencja Magnisów w Bożkowie. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 351

Siedlecka  Agnieszka,  Portrety królewicza Jakuba Sobieskiego oraz ich funkcje. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 432 / 2 vol.

Siedlecka  Wiesława,  Adrian de Vries 1560-1627, ze specjalnym uwzględnieniem dwóch dzieł na Śląsku. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1963 / Sygn. MGR 154

Siedlecki  Mateusz,  Znaczenie miejskiej fary w lokacyjnym mieście średniowiecznym na przykładzie Jawora, Jeleniej Góry i Strzegomia. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2019 / Sygn. MGR 1219  

Siegieńczuk  Magdalena,  Cesarski pułkownik Johann Adam baron von Garnier i jego pobożne fundacje. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 660

Siemieniec  Anna,  Ikona w świetle tradycji i wobec współczesności na podstawie polichromii cerkwi w Sokołowsku. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 874

Siemińska  Beata,  Eugeniusz Get Stankiewicz. Próba monografii. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 648

Sienkowska  Anna Monika,  Barokowy pałac w Rząśniku. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, prof. UWr., Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1174

Sienkowska  Kamila,  Stalle zakonne w kościele klasztornym cystersów w Henrykowie. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 905

Sierpińska  Anna,  Erna Rosenstein. Monografia. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 754

Sierpińska  Jolanta,  Muzeum Tatrzańskie im. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. Historia powstania instytucji i budynku. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1983 / Sygn. MGR 204

Sikora  Joanna,  Monografia ulicy Ruskiej we Wrocławiu – „Między wielkomiejskim handlem a ludzka biedą”. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 883 / 2 vol.

Sikora  Patrycja,  Krytyka instytucjonalna w strategiach artystów i kuratorów w Polsce w latach 2000-2010 na wybranych przykładach. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1046

Sikorska  Agnieszka,  Architektura willi Haase we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 380 / 2 vol.

Sikorski  Marek,  Nagrobek biskupa Jana VI Sitscha w kościele pw. św. Jakuba w Nysie. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 240 / 2 vol.

Siwiec  Emilia,  Pablo Picasso a sztuka polska XX wieku. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 582 / 2 vol.

Skawińska  Magdalena,  Wokół Zagłady. Artyści polscy wobec Holokaustu. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2020 / Sygn. MGR 1224

Skirpan  Marta,  Dziewiętnastowieczna architektura i założenie przestrzenne wrocławskiej fundacji Świętej Trójcy – czyli tak zwanego Reiche Spittel. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 491 / 2 vol.

Skomorowska  Maria Helena,  Trwanie w tradycji i dążenie do nowoczesności. Krakowski miesięcznik Architekt w latach 1909-1914. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos,
prof. UWr., Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1223

Skotnicka  Katarzyna,  „Z godłem Piękna na sztandarze” – szata graficzna „Chimery” Zenona Przesmyckiego. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 774

Skowron  Anna,  Kościół pw. Matki Boskiej Bolesnej w Nowej – monografia zabytku. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 917

Skura  Magdalena,  Gotyckie malowidła ścienne w kościele pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła w Małujowicach. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 616 / 2 vol.

Słodkowska-Zamorska  Katarzyna,  Wpływy wiedeńskie w śląskich założeniach ogrodowych doby baroku. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 386 / 2 vol.

Smakosz  Ida,  Jacek Sroka – monografia. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 748

Smerek  Karolina,  „Teatr to takie przestrzenne malarstwo – troszkę przypomina wernisaż jednego czy nawet wielu obrazów” – twórczość scenograficzna Jerzego Skarżyńskiego. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 844

Smolińska  Paula Monika,  Rewitalizacja średniowiecznych zamków na terenie Polski po II wojnie światowej. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1139

Smorek  Katarzyna,  Wieża mieszkalna rodu von Kurzbach w Żmigrodzie.  Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 882

Smoter  Justyna,  Monografia Jacka Szewczyka. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń,  prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 772

Snela  Liliana,  XVIII-wieczne kościoły drewniane Ziemi Ostrzeszowskiej. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 622

Sobczak  Tomasz,  Merkury i spółka, czyli o symbolicznym języku fasad wrocławskich z lat 1871-1918. Promotor: dr hab. Piotr Oszczanowski, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1093

Sobczyk  Dorota,  Kościół parafialny pw. św. Karola Boromeusza we Wrocławiu. Forma i sens architektury. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 387 / 2 vol.

Sobczyńska  Mirosława,  Synkretyzm w kościołach jezuickich w dawnym Wicekrólestwie Peru. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 404

Sobieszczuk  Grażyna,  Jan Ciągliński – „Malarz słońca”. Wpływ podróży na Wschód na rozwój i przemiany malarstwa. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1984 / Sygn. MGR 218 / 2 vol.

Sobolewska  Weronika,  Współczesne instalacje dźwiekowe we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Anna Markowska, Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1182

Sobota  Jan,  Alvin Langdon Coburn – jego podróż przez fotografię. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 647

Socewicz  Wiktor,  Początki architektury zakonów żebraczych na Śląsku. Promotor: dr Danuta Hanulanka, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 97

Sokalska  Joanna,  Kościół pw. Chrystusa Króla przy ul. Młodych Techników we Wrocławiu – historia i architektura. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1055

Sokół  Karolina,  Późnorzymskie mozaiki z terenu Afryki Północnej. Analiza zachowanego materiału. Promotor: dr Agata Kubala, Wrocław 2020 / Sygn. MGR 1243

Sokół  Teresa,  Trzy barokowe kaplice pw. Św. Krzyża na Śląsku: Wrocław, Żmigród, Rudy Raciborskie – architektura, wystrój, program ideowy i funkcja. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 354 / 2 vol.

Sokulska  Dobrochna,  Antoni Rząsa, Władysław Hasior i Eugeniusz Mucha wobec sztuki ludowej i religijnej. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 934

Solecka  Kamila,  Dekoracja rzeźbiarska fasady dawnego kościoła pw. św. Jakuba we Wrocławiu. Promotor: dr hab. Piotr Oszczanowski, Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1058

Solski  Przemysław,  Ikonografia fresków Georga Wilhelma Józefa Neunhertza w strahowskim kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 927

Soroka  Michał, Dawny kościół ewangelicki (Prinz Wilhelm-Gedächtniskirche) autorstwa Arnolda Hartmanna w Pisarzowicach koło Sycowa – koncepcja rewitalizacji. Promotor: dr hab. Piotr Oszczanowski, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1103

Sośnicka  Dominika,  Renesansowe sgraffita kamienicy „Pod Przepiórczym Koszem” w Legnicy. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 551

Sowa  Katarzyna,  Józef Czapski – artysta malarz, pisarz i niezwykły świadek wieku. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 513

Sozańska  Jolanta,  Epitafium Franza Maltzana i nagrobek Jana Bernarda Maltzana w kościele parafialnym w Sycowie. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1985 / Sygn. MGR 228

Spielvogel  Izabela,  Od reprezentacji do funkcji. Architektura uzdrowiskowa w Europie – wybrane przykłady. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1153

Sroczyńska  Blanka,  Renesansowy zamek w Tarnowicach Starych. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 969

Stachowiak  Justyna,  Techniki ilustracji w polskich książkach dla dzieci. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1002

Stachowiak  Martyna,  Sztuka ludowa we współczesnym designie na wybranych przykładach. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1121

Stachowicz  Wioletta,  Gliwice – Łabędy i Głogówek – fundacje artystyczne górnośląskich rodów Welczków i Oppersdorffów. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1054

Stadnicki  Marek,  Monografia architektoniczno-rzeźbiarska kościoła pw. śś. Stanisława i Wacława w Świdnicy. Okres gotyku. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 531 / 2 vol.

Stanek-Żbikowska  Natalia,  Janusz Stanny – artysta książki. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 897

Stanicka  Ksenia,  Nieistniejący pałac hrabiego Henckel von  Donnersmarck we Wrocławiu – dzieło Juliusza Schultza (1780 – ok.1850). Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 423 / 2 vol.

Staniorowska  Anna  Maria,  Przedstawienia związane ze śmiercią i rytuałami pogrzebowymi w sztuce starożytnego Egiptu. Promotor: dr Agata Kubala, Wrocław 2015 / Sygn. Mgr 1128

Staniszewska  Wiesława,  Architektura kościoła Panny Marii w Złotoryi. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1978 / Sygn. MGR 17 / 2 vol.

Stankiewicz  Małgorzata,  Zamek w Gościszowie (k. Bolesławca). Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1978 / Sygn. MGR 156 / 2 vol.

Stankiewicz  Michał,  Marek Budzyński – architekt. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 607

Starewicz  Agnieszka,  Życie i twórczość Bolesława Cybisa. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 747

Starzyńska  Natalia,  Artysta – kameleon, czyli o ilustracjach książkowych Jerzego Skarżyńskiego. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 992

Stasińska  Agata,  Figury Matki Boskiej z Dzieciątkiem i Chrystusa jako Vir Dolorum z kościoła św. Doroty we Wrocławiu. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. UWr., Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1152

Stasiowski  Piotr,  „LuXuS events show”. Mity, legenda i postulaty “kultury hipno” wrocławskiej niezależnej formacji artystycznej z lat 80. i 90. dwudziestego wieku. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 635

Staszkiewicz  Magdalena,  Kontrowersja między dobrem a złem, prawdą i kłamstwem, kościołem i herezją na podstawie rzeźb z kościoła Imienia Jezus, kaplicy św. Elżbiety i kaplicy błog. Czesława. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 436

Staśko  Kamila,  Muzyka w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza w Europie Środkowej w świetle ikonografii. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 569

Stec  Anna,  „What you see is not what you get” – twórczość Anisha Kapoora wobec tradycji. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1036

Stefański  Łukasz,  Jerzy Bereś – etapy i kierunki rozwoju twórczości. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 718

Stembalska Joanna,  Hans Dürer. Monografia artysty. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 610

Stępa  Ewa,  Późnobarokowy pałac w  Chróstniku. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1977 / Sygn. MGR 157

Stępień  Agnieszka,  Grób Boży w Żaganiu jako przykład naśladownictwa Grobu Bożego w Görlitz. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 653

Stępień  Monika,  Architektura zespołu Herzog & de Meuron w latach 1996-2005. Promotor: dr Cezary Wąs, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1082

Stoces  Dariusz,  Zespół krat żelaznych w Bazylice Świętej Rodziny w Branicach – dzieło Gebharda Utingera. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 477 / 3 vol.

Stojak  Małgorzata,  Starożytne stworzenia fantastyczne w sztuce XX wieku. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska,  Wrocław 2011 / Sygn. MGR 961

Stojek-Sawicka  Karolina,  Mecenat artystyczny Katarzyny Ludwiki z Sapiehów Sapieżyny na Śląsku i w Wielkopolsce. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 690

Stoklasek  Joanna,  Cztery barokowe kazalnice śląskie ze sceną „Objawienia na Górze Tabor”. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 510

Stolarska  Małgorzata,  Żydowskie symbole i motywy w sztuce Efraima Mojżesza Liliena. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 479 / 2 vol.

Stragierowicz  Beata,  Gmach dawnej Biblioteki Miejskiej we Wrocławiu. Dzieje budowy – charakter architektury. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1984 / Sygn. MGR 212

Strauss  Stanisław,  Społeczna funkcja grafiki, Wrocław 1952 / Sygn. MGR 158

Stronciwilk  Agata,  Jedzenie w polskiej sztuce współczesnej. Wybrane motywy. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1084

Stronczak  Ewa,  Renesansowa dekoracja sgraffitowa kościoła pw. św. Jadwigi w Gryfowie Śląskim. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 656

Stróżyńska-Goraj  Katarzyna,  Procesy rewitalizacyjne ogrodów krajobrazowych w Kotlinie Jeleniogórskiej na tle wybranych przykładów angielskich. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1129

Strumpf  Magdalena,  Dwory Ziemi Wieluńskiej w XVIII w. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1994 / Sygn. MGR 341 / 2 vol.

Strzelecki  Piotr,  Europejskie meblarstwo późnogotyckie w malarstwie tablicowym. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1083

Studnicka  Aleksandra,  Erotyzm w twórczości Andrzeja Wróblewskiego. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 936

Styś  Anna Karolina,  Muzeum Louisiana na Humlebaek. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 888

Suchońska  Joanna,  Kościół pw. św. Mateusza w Boguchwałowie i jego ołtarze. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1997 / Sygn. MGR 396 / 2 vol.

Sulej  Katarzyna,  Fundacje artystyczne wrocławskiego patrycjusza Heinricha Rybischa w XVI w. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 684

Sulowska  Barbara,  Nagrobek księcia Karola Krzysztofa Podiebrada z kościoła zamkowego w Oleśnicy. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1983 / Sygn. MGR 196

Surowiec  Krystyna,  Wrocławski pałac Hornesa. Promotor:  prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1989 / Sygn. MGR 287 / 2 vol.

Switalla  Fabiola,  Kościół pw. św. Walentego w Lubiążu i problem jego autorstwa. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 541 / 2 vol.

Swoboda  Marta,  Dekoracja freskowa kościoła pw. Wniebowzięcia NMP i św. Maternusa w Lubomierzu. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 953 / 2 vol.

Szachnowska  Anna,  Od stylu tektonicznego do dynamicznego – o przekształceniach formy kazalnic śląskich w epoce baroku (na wybranych przykładach). Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 722

Szajt  Jakub,  Późnogotyckie konwisarstwo cechowe na Śląsku. Fasetowane konwie z przedstawieniami figuralnymi z lat 1491-1564. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 995

Szal  Małgorzata,  Dawny ewangelicki kościół pw. św. Jana Chrzciciela – dzieło Richarda Gazego i Alfreda Böttchera. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 409 / 2 vol.

Szala  Magdalena,  Tetraptyk klarysek wrocławskich. Promotor: prof. dr hab. Janusz Kębłowski, dr Romuald Kaczmarek, dr Jacek Witkowski, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 461

Szary  Joanna,  O ilustracji świata dziecięcego do utworów Marii Konopnickiej dla najmłodszych. Wybrane zagadnienia. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 752

Szatanik  Justyna,  Wybrane śląskie rezydencje miejskie – analiza porównawcza. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1111

Szatkowska  Ida Maria,  „Hiszpańska gorączka”. Fenomen nowego muzeum sztuki w Hiszpanii II połowy XX wieku. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 892

Szczechla-Gołuchowska  Mariola,  Barokowy klasztor benedyktynek w Legnicy. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 578 / 2 vol.

Szczepańska  Barbara,  Andrzej Frydecki (1903-1989) – zapomniany lwowsko-wrocławski modernista. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2018 / Sygn. MGR 1192

Szczęść  Anna,  Holophagus i Rycerz. Studium średniowiecznej ikonografii świętego Jerzego na Śląsku. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 609

Szczodrak  Anna,  Architektura Wielkiej Morawy – pierwszej słowiańskiej organizacji państwowej. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 412

Szczuka  Wojciech,  Pałac w Strudze (k. Wałbrzycha). Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1977 / Sygn. MGR 159 / 2 vol.

Szczygielska-Wąs  Gabriela,  Obraz „Korona Najświętszej Panny Maryi” z kościoła pw. św. Bernardyna we Wrocławiu. Promotor: doc. dr hab. Marian Kutzner, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 273 / 2 vol.

Szczypka  Barbara,  Udział Polski w Wystawie Paryskiej 1925 i jego wpływ na dalszy rozwój sztuki polskiej. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1979 / Sygn. MGR 16 / 2 vol.

Szeląg  Adam,  Bernhard Krause (1743-1803). Życie i twórczość. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1050

Szelegejd  Bogdan Jacek,  Nurt neogotycki w twórczości Henryka Marconiego. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1975 / Sygn. MGR 160

Szemborski  Henryk,  Późnobarokowe wyposażenie rzeźbiarskie w pokarmelickim kościele pw. św. Eliasza Proroka w Głębowicach koło Wołowa. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 276

Szewczuk  Piotr,  Reprezentacja i doświadczenie transpłciowości w sztuce. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska,  Wrocław 2011 / Sygn. MGR 967

Szewczyk  Aleksandra,  Mecenat artystyczny biskupa wrocławskiego Jana V Thurzona (1506-1520)..Promotor: dr Jacekl Witkowski, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 543 / 2 vol.

Szkarłat  Agata,  Barokowa apteka jezuicka w gmachu Uniwersytetu Wrocławskiego. Promotor: dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 1992 / Sygn. MGR 319 / 2 vol.

Szkopek  Agnieszka,  Strategie artystyczne Zdzisława Jurkiewicza. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 988

Szlempo  Joanna Jadwiga,  Twórczość litograficzna Honoré Daumiera na przykładzie cyklu Les Gens de Justice. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1167

Szmek-Bakalarz  Krystyna,  Renesansowe kafle śląskie. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1973 / Sygn. MGR 165

Szmida-Półbratek  Magdalena,  Zagadnienia formy wyrobów złotniczych wrocławskiego warsztatu Mentzlów. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 408

Szopa  Ryszard,  Monografia architektury średniowiecznej kościoła farnego pw. Wniebowzięcia NMPanny w Bytomiu. Promotor: doc. dr hab. Marian Kutzner, Wrocław 1994 / Sygn. MGR 339

Szot  Katarzyna,  Twórczość Jerzego Kaliny. Wybrane zagadnienia. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 767

Szpala  Ewa,  Zaha Hadid – architektura przełomu XX i XXI wieku. Promotor: dr Cezary Wąs, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 937

Szpiech  Barbara,  Paweł Pierściński - pionier kieleckiej szkoły krajobrazu. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 676

Szpilka-Drifkowska  Magdalena,  Nieistniejący dawny gmach Stanów Śląskich we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 788

Sztuciński  Krzysztof,  Ikonografia św. Stanisława biskupa w śląskiej sztuce średniowiecznej. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 807 / 2 vol.

Szuba  Marcin,  Zarys rozwoju urbanistycznego osiedli podwrocławskich. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1070

Szufnarowski  Jakub,  Reklama fotograficzna mody Guya Bourdin. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 685

Szumigalska  Monika,  Motywy roślinne w sztuce w dobie romanizmu i gotyku na Śląsku. Rozpoznanie gatunków i interpretacja ikonograficzna wybranych przykładów. Promotor: dr Jacek Witkowki, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 589

Szumska  Mirosława Maria,  Domy handlowe przy ulicy Ruskiej we Wrocławiu na przełomie XIX – XX wieku. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1985 / Sygn. MGR 221

Szupieńko  Stanisław,  Dawny kościół ucieczkowy w Kościelcu k. Legnicy. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 539 / 2 vol.

Szwaczkiewicz  Elżbieta,  Grzegorz Klaman. Artysta zaangażowany. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 866

Szwedo  Aleksandra,  Zaangażowanie i bezsilność. Fotografki wojenne a obrazy okrucieństwa. Promotor: prof. dr hab. Anna Markowska, Wrocław 2021 / Sygn. MGR 1250

Szydłowska  Małgorzata,  Polski portret antykizujący na przełomie XVIII i XIX w. Promotor: doc. dr hab.Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1984 / Sygn. MGR 220 / 2 vol.

Szymanowicz  Małgorzata,  Robert Kuśmirowski. Próba monografii. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 923

Szymczak  Daniela,  Koncepcje sztuki w Polsce w latach 1945-1950 na podstawie „Kuźnicy”. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 693

Szymczyk  Teresa,  Epitafia rodu von Saltza w kościele filialnym w Niwnicach. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 558

Szyrocki  Marian,  Idea rozwoju w historii sztuki, Wrocław 1951 / Sygn. MGR 163

Szytel  Marta,  Kapitele w części prezbiterialnej katedry wrocławskiej. Promotor: doc. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1965 / Sygn. MGR 164

Ślesiński  Arkadiusz,  Sztuka Zbigniewa Dłubaka jako sztuka kontekstualna. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1081

Śliwa  Kazimierz,  Grupa „Drogi na Golgotę” z kościoła św. Marii Magdaleny we Wrocławiu. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1976 / Sygn. MGR 155

Śliwińska  Barbara,  Piękno i forma. O twórczości Igora Mitoraja na podstawie analizy wybranych dzieł. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 641

 

Śliwińska  Dominika,  Typologia stylistyczna architektury sakralnej Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w latach 1945-1989. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2021 / Sygn. MGR 1257

Śliwowska  Anna,  Oprawa plastyczna uroczystych wjazdów monarszych do Wrocławia w latach 1527-1620. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 560 / 2 vol.

Ślosarczyk  Agnieszka,  Twórczość Piotra Wysockiego w kontekście sztuki społecznej. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2019 / Sygn. MGR 1212

Śmieszniak  Klaudia,  Recepcja starożytnych wizerunków Zeusa, Izydy i Sol Invictus w sztuce chrześcijańskiej. Promotor: dr hab. Agata Kubala, Wrocław 2021 / Sygn. MGR 1251

Śniegula  Barbara,  Motyw kwiatów w sztuce przełomu XIX/XX wieku. Wybrane zagadnienia. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 553

Śpik  Anna,  Fotografia w twórczości Zdzisława Beksińskiego w latach 1953-1959. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 688

Średniawa  Helena,  Lud wiejski w malarstwie polskim XIX wieku, Wrocław 1951 / Sygn. MGR 162

Świątek  Klaudia,  Ikonografia Afrodyty w sztuce greckiej. Promotor: dr Agata Kubala, Wrocław 2018 / Sygn. MGR 1194

Świerc  Katarzyna,  Od realizmu dziecięcych fantazji ku abstrakcji kobiecych uniesień. Twórczość Dorothei Tanning, Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2020 / Sygn. MGR 1247

Świerczyński  Tomasz,  Rynki miast śląskich na pocztówce i fotografii sprzed roku 1914. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2018 / Sygn. MGR 1188

Świerszcz  Jarosław,  Wczesna twórczość malarska Alfonsa Karpińskiego. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 269

Święcicka  Aneta,  Barokowe ołtarze niearchitektoniczne w kościołach katolickich na Dolnym Śląsku – zagadnienia typologii. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 637

Świsłocka-Karwot  Sylwia,  Oddziaływanie krytyki na twórczość i osobowość twórczą Stasysa Eidrigevičiusa. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 433

Tabaka  Anna,  Górny fryz ratusza wrocławskiego między groteską a karnawałem. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 399

Tabor  Dariusz,  Gotyckie monstrancje śląskie. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 75 / 3 vol.

Tarnawska  Teresa,  Dramatyzm w sztuce późnego gotyku na przykładzie malarstwa środkowoeuropejskiego 2 połowy XV wieku. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 71

Teper-Dziendziel  Katarzyna,  Eksperyment w polskim filmie animowanym. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 855

Tichoniuk  Agnieszka,  Monasterska cerkiew pw. Zwiastowania NMP w Supraślu. Studium porównawcze z dziejów architektury sakralnej Wielkiego Księstwa Litewskiego. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 845 / 2 vol.

Toczyńska  Krystyna,  Bystrzyca Kłodzka – studium średniowiecznego miasta. Promotor: doc. dr hab. Janina Orosz, Wrocław 1963 / Sygn. MGR 167

Tolia  Janula,  Dom mieszczański we Wrocławiu w XVI wieku. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 4 / 2 vol.

Tomaszewski  Jerzy,   Porcelana wałbrzyska w XIX wieku (na podstawie zbiorów Muzeum Okręgowego w Wałbrzychu). Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1977 / Sygn. MGR 168 / 2 vol.

Tomczak  Agnieszka,  Hans Poelzig 1869-1936. Próba monografii. Promotor: dr Cezary Wąs, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1024

Tomczak  Karolina,  Krytyczna recepcja twórczości plastycznej Stanisława Ignacego Witkiewicza w latach 1945-1989. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 760

Tomczyk  Patrycja,  Renesansowy wystrój i wyposażenie kościoła św. Katarzyny w Piotrowicach. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 559

Tomoń  Anna,  Cyprian Godebski. Zycie i twórczość rzeźbiarska na tle XIX-wiecznej sztuki i krytyki artystycznej w Polsce i we Francji. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 795

Topoła  Maria,  Dzieła sztuki sakralnej przywiezione przez repatriantów z Kresów Wschodnich w kościołach Dolnego Śląska. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 959

Towarnicka  Izabela,  Herrmann Carl Robert Haertel (1811-1882). Życie i twórczość na tle wybranych dzieł złotnictwa wrocławskiego i europejskiego. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1004

Tracz  Ewa,  Nagrobek Bartłomieja Franciszka Gregera w Gryfowie Śląskim. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1989 / Sygn. MGR 285 / 2 vol.

Tramś  Monika,  Do czego służą artystom pomniki – analiza transgresywnych działań artystycznych, które przyczyniają się do demokratyzacji przestrzeni publicznej w Polsce po transformacji systemowej. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1089

Trembałowicz-Chęć  Izabella,  Pałac w Kamieniu Śląskim. Monografia architektury. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocłąw 1997 / Sygn. MGR 395

Trochimowicz  Katarzyna,  Polityka kreowania przeszłości w nowopowstałych polskich muzeach. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1013

Trojan  Agnieszka,  Arsenał – Ogólnopolska Wystawa Młodej Plastyki w 1955 r. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 766

Trojnar  Barbara,  Postacie fundatorów i zmarłych w malarstwie średniowiecznym na podstawie zabytków wrocławskich. Promotor: dr Danuta Hanulanka, Wrocław 1981 / Sygn. MGR 56 / 2 vol.

Trzaska  Martyna,  Analiza porównawcza sudeckiego domu podgórskiego na Ziemi Kłodzkiej na tle budownictwa wiejskiego z pogranicza czesko - niemieckiego – architektura i wnętrze. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1116

Trzemżalska  Monika,  Ogród Strzelecki we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 468

Trzop  Irena,  Barokowa przebudowa kościoła pw. św. Wawrzyńca w Głuchołazach. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1985 / Sygn. MGR 227

Trzynadlowski  Jan,  Renesansowe malowidła ścienne dworu w Czernicy (pow. lwówecki). Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1973 / Sygn. MGR 169

Turowski  Dariusz,  Kościół ewangelicko-augsburski imienia Zofii w Pokoju. Historia, forma, funkcja, treści ideowe. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1997 / Sygn. MGR 390 / 2 vol.

Turska  Agnieszka,  Późnogotycki ołtarz Chrztu Chrystusa ze Strzegomia. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 601

Turzańska  Monika,  Dawna kaplica Mathiasa Smedchina w kościele św. Elżbiety we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1063

Tużnik  Ewa,  Barokowe wyposażenie kościoła parafialnego w Jaszkotlach. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1993 / Sygn. MGR 332 / 2 vol.

Tworzydło  Krzysztof,  Przez sport do nowego społeczeństwa. Niemiecka architektura sportowa na Dolnym Śląsku do 1939 roku. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1156

Tybur  Marek,  Motywy architektoniczne w śląskim malarstwie ściennym i sztalugowym XIV i pocz. XV w. Promotor: dr Danuta Hanulanka, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 195

Tyślewicz  Zofia,  Matejko i Repin jako malarze realiści, Wrocław 1952 / Sygn. MGR 170 [I st.]

Tyws  Damian,  Zamki Piastów świdnicko-jaworskich na Dolnym Śląsku. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004/2008 / Sygn. MGR 808

Ukleja-Nonas  Liuza,  Przemiany w technologii wytwarzania i konstrukcji mebli od baroku do rokoka – na podstawie wybranych przykładów ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 508 / 2 vol.

Ulanecki  Wojciech,  Kościół parafialny pw. św. Józefa w Chełmsku Śląskim – historia, forma i funkcja, treści ideowe. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 367 / 2 vol.

Urbańska-Kidoń  Lucyna,  Dziewiętnastowieczne kamienice przy ulicy Podwale. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1987 / Sygn. MGR 255 / 2 vol.

Urbańska-Żak  Justyna,  Poszukiwanie ukraińskiego stylu narodowego na terenach Ukrainy Naddnieprzańskiej i w Galicji. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1178

Uszałowicz  Barbara,  Mauzoleum św. Jadwigi w byłym kościele pp cystersek w Trzebnicy. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1962 / Sygn. MGR 171

Uszok  Wojciech,  Małopolskie zbory Braci Polskich. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 443

Voisé-Mackiewicz  Irena,  Toruńska grafika książkowa w latach 1569-1621, Wrocław 1962 / Sygn. MGR 172

Wacław  Magdalena,  Kościół Łaski w Kamiennej Górze. Architektura  i wyposażenie. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1997 / Sygn. MGR 398

Wacław  Teresa,  Ołtarz pw. Trójcy Świętej w kościele parafialnym w Żaganiu. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1972 / Sygn. MGR 173

Wacowska  Magdalena,  Figura św. Katarzyny z około 1400 roku w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Promotor: prof. dr hab. Janusz Kębłowski, dr Romuald Kaczmarek, dr Jacek Witkowski, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 460

Wacyra  Zuzanna,  Powojenna odbudowa zabytkowych centrów miast. Tożsamość a materialne świadectwa historii we Wrocławiu i Münster. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 873

Wajdowicz  Marta,  Twórczość malarska Leona Wyczółkowskiego. Promotor: doc. dr hab. Helena Blum, Wrocław 1965 / Sygn. MGR 174

Walaszek  Barbara,  Barokowe wyposażenie kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzelinie. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 384 / 2 vol.

Walendowska  Agata Wioleta,  Twórczość Przemysława Tyszkiewicza. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 848

Waleszczyk  Magdalena,  Późnogotycki poliptyk Mistrza Ołtarza z Gościszowic z kolegiaty pw. Wniebowzięcia NMP w Kaliszu. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 588

Wallin  Aleksandra,  Polska Szkoła Plakatu a plakaty filmowe Wojciecha Fangora.Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 980

Waszkiewicz  Irena,  Inicjały kierunku sasko-turyngeńskiego w rękopisach skryptorium cysterskiego w Lubiążu. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1979 / Sygn. MGR 3 / 2 vol.

Waścińska  Alicja,  Nowe muzea w przestrzeni publicznej Wrocławia, Berlina i Wiednia. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2019 / Sygn. MGR 1222

Wawrzyńczuk  Anna Adela,  „Ihr Kirchbau ist eine Zierde der Stadt”. Ewangelicko-luterański kościół Chrystusa we Wrocławiu. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1032

Wądołkowska  Anna,  Zagadnienie wpływów sztuki Wita Stwosza na późnogotycką rzeźbę śląską, Wrocław 1951 / Sygn. MGR 457

Wąs  Cezary,  Rezydencja Fryderyka Wilhelma IV we Wrocławiu. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1987 / Sygn. MGR 302 / 2 vol.

Wątroba  Joanna Maria,  Ikonografia kobiecej intymności. Wybrane zagadnienia wizerunków waginy w sztuce polskiej. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1094

Weinert  Maria Teresa,  Starotestamentowe antycypacje i prefiguracje ofiary Chrystusa na Krzyżu w sztuce katolickiej na Śląsku w dobie baroku. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 723

Weksler  Michał,  Pokolenie Insiders czyli współczesna sztuka czeska drugiej połowy lat 90. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 784

Wełpa  Agnieszka,  Oporów. Ostatnie wielkie osiedle okresu międzywojnia we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 743

Wencka  Urszula,  Pius Weloński. Szkic do sylwetki artystycznej rzeźbiarza. Promotor: dr Waldemar Okoń, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 383 / 2 vol.

Wernik  Kazimiera,  Grafika Jana Piotra Norblina, Wrocław 1952 / Sygn. MGR 190

Wędzina  Dariusz,  Renesansowe sgraffita z dworu von Schellendorfów w Zagrodnie. Promotor: dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 1991 / Sygn. MGR 31

Węglarska  Martyna,  Zapomniany ilustrator i jego nieznane rysunki. Hubert-François Bourguignon zw. Gravelot (1699-1773) i jego dzieła w kolekcji Muzeum Książąt Lubomirskich. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2020 / Sygn. MGR 1232

Węgrzyn  Barbara,  Malarze polskiego romantyzmu. Promotor: doc. dr hab. Helena Blum, Wrocław 1964 / Sygn. MGR 175

Wiater  Małgorzata,  Nagrobek Franciszka Dominika von Schellenberga w kościele parafialnym w Ząbkowicach Śląskich. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1987 / Sygn. MGR 258

Wiater  Przemysław,  Portrety Stanisława i Antoniego Kamieńskich w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1987 / Sygn. MGR 259

Wiącek  Katarzyna,  Rafael Moneo. Twórczość architektoniczna. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 633

Wieczorek  Katarzyna,  Georg Wilhelm Neunhertz w Neuzelle. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 887 / 2 vol.

Wieczorkiewicz  Justyna,  Twórczość Bronisława Wojciecha Linkego – „Świat krzyku i oskarżenia”. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 519

Wiejak  Agata,  Agorafobia w Polsce – analiza zjawiska na podstawie działalności Zerwnętrznej Galerii AMS (1998-2000). Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 849

Wiergowska  Anna,  Kościół pod wezwaniem Chrystusa Króla w Spalonej koło Legnicy. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 734

Wierzbicka-Banaszczyk  Małgorzata,  Gotycka kustodia z Raciborza. Promotor: doc. dr hab. Marian Kutzner, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 270 / 2 vol.

Wierzchucka  Agnieszka,  Motyw tańca w malarstwie polskim od 1880 roku do lat trzydziestych XX wieku. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 577 / 2 vol.

Wierzchucka  Justyna,  Obraz niepełnosprawności w malarstwie europejskim w czasach nowożytnych na wybranych przykładach. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 785

Więcek  Adam,  Daniel Chodowiecki i jego znaczenie dla sztuki polskiej, Wrocław [br.] / Sygn. MGR 176

Więcław  Natalia Michalina,  Daniel Mróz (1917-1993). Zarys sylwetki artystycznej na podstawie analizy ilustracji do wybranych utworów poetyckich. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 944

Wiktor  Krzysztof,  Fotomontaże Aleksandra Krzywobłockiego. Monografia twórczości na tle zagadnień związanych z fotomontażem. Promotor: dr Waldemar Okoń, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 487

Wilczyńska  Wiesława,  Ołtarz Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie z kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1976 / Sygn. MGR 198

Wilk  Andrzej,  Dwór cystersów krzeszowskich w Świdnicy. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1993 / Sygn. MGR 330

Wincencjusz  Anita,  „Wędrowna muza malarska” Bronisława Rychter-Janowska. Źródła do życiorysu i twórczości. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 361 / 2 vol.

Windyka  Teresa,  Carl Daniel David Friedrich Bach. Życie i działalność. Sztambuch artysty. Promotor: dr Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 80 / 2 vol.

Winkelbauer  Ewa,  Wczesnobarokowe stalle F.G. Zellera (1638-1711) z kościoła pw. św. Wincentego we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1993 / Sygn. MGR 337 / 2 vol.

Wisłocki  Marcin,  Protestanckie adaptacje ołtarzy średniowiecznych na Pomorzu w XVI i XVII wieku. Promotor: dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 356 / 2 vol.

Wiszniewska  Małgorzata,  Założenie zamkowe w Głogówku i jego funkcje od średniowiecza do czasów współczesnych. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 472 / 2 vol.

Witecki  Jacek,  Malarstwo monumentalne Feliksa Antona Schefflera w klasztorze w Lubiążu. Promotor: dr Henryk Dziurla, Wrocław 1990 / Sygn. MGR 298 / 2 vol.\

Witkowska  Agata Monika,  Suzhou i jego dziedzictwo kulturowe. Miasto chińskie między tradycją a nowoczesnością. Promotor: Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2021 / Sygn. MGR 1252

Witkowski  Jacek,  Gotycki ołtarz główny kościoła pw. śś. Piotra i Pawła w Legnicy. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1983 / Sygn. MGR 199 / 2 vol.

Witos  Edyta,  Program ideowy czasopisma „Polski Przegląd Fotograficzny”. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 853

Wittchen  Damian,  Działalność „dynastii” Casparinich na Śląsku – Opis historii konserwacji prospektu organowego Adama Horatio Caspariniego z Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla,, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 600

Włodarczyk  Arkadiusz,  Realizm w twórczość Witolda Pruszkowskiego, Józefa Chełmońskiego, Jacka Malczewskiego, Aleksandra Gierymskiego i Leona Wyczółkowskiego, Wrocław [b.r.] / Sygn. MGR 177

Wodecka  Kamila,  Rola ciała w rzeźbiarskiej twórczości Mirosława Bałki. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 865

Wodniak  Dagmara Lilianna,  Treści i funkcje ideowe wyposażenia i wystroju kościoła filialnego pod wezwaniem św. Piotra i Pawła w Starym Mieście koło Dzierzgonia. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 405 / 2 vol.

Wojciech  Przemysław,  Odbudowa i rewitalizacja miast zachodniej części historycznego Dolnego Śląska po drugiej wojnie światowej (Głogów, Polkowice, Lubin, Bytom Odrzański, Krosno Odrzańskie). Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1176

Wojciechowska  Katarzyna,  Ikonografia św. Antoniego Pustelnika. Przemiana charakteru przedstawień na przestrzeni epok. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 566 / 2 vol.

Wojciechowski  Michał,  Wpływ rozwoju przestrzennego miasta średniowiecznego na nowożytne kamienice we Lwówku Śląskim. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 599

Wojnicka  Dorota,  Przejawy sztuki skandynawskiej we wczesnym średniowieczu na ziemiach polskich. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 705

Wojtalczyk  Ewa,  Nagrobek von Salischów w kościele filialnym w Cieślach. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 96

Wojtasik  Łucja Teresa,  Nagrobki i epitafia neoklasycystyczne we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1981 / Sygn. MGR 29

Wojtasik-Tokarz  Anna,  Motyw teatru w sztuce polskiej w końcu XVIII i w XIX wieku. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 567 / 2 vol.

Wojtukiewicz  Joanna,  Polski hiperrealizm – wybrane zagadnienia. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 703

Wojtuń  Anna,  „Forma Otwarta” Oskara Hansena. Teoria i kontynuacje. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 932

Wojturski  Grzegorz,  Trzy górskie kaplice św. Anny w Sosnówce, Kowarach i Starych Bogaczowicach. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1993 / Sygn. MGR 329 / 2 vol.

Wojtyła  Arkadiusz,  Układy łańcuchowe w barokowej architekturze sakralnej. Geneza artystyczna i ideowa. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 495

Wolak  Agnieszka,  Makiety i modele architektoniczne od średniowiecza do czasów współczesnych – funkcja i forma. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1118

Wolska  Joanna,  Ewolucja architektury w ruchu. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 738

Woźniak  Agnieszka,  Styl narodowy w architekturze polskiej a działalność Stanisława Noakowskiego. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 854

Woźniak  Dorota,  Antiphonarium I F 401 ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1974 / Sygn. MGR 178

Woźniak  Marta,  Kościół Trójcy Świętej w Bierutowie jako przykład budowli sakralnej z czasów wojny trzydziestoletniej. Promotor: dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 661

Woźniak  Wioletta,  Drewniane epitafia obrazowe z przełomu XVI/XVII wieku w kościele farnym w Lubinie. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 438

Woźny  Juliusz,  Kaplica bł. Czesława przy kościele św. Wojciecha we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 94

Wójciak  Wioletta,  Miejska Kasa Oszczędności (niem. Städtische Sparkasse) Rynek 9-11 we Wrocławiu. Obecna siedziba Banku Zachodniego. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 359 / 2 vol.

Wrabec  Hanna,  Wilhelm Leopolski 1828-1892. Życie i twórczość. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1970 / Sygn. MGR 67

Wrona  Wioletta Joanna,  Siedziby rodowe Schaffgotschów i Hochbergów w XIX wieku – próba porównania. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2011 / Sygn. MGR 945

Wrońska  Karolina,  Kościół pw. św. Marii Dominiki Mazzarello w Krzeczynie Wielkim. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 765

Wrońska  Marta,  Manierystyczna ambona z 1607 r. w kościele pw. św. Macieja we Wrocławiu. Promotor: dr hab. Piotr Oszczanowski, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1097

Wróbel  Kamila,  Polska sztuka wideo w latach 1989-1995. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 914

Wyrzykowska  Małgorzata,  Escorial jako prototyp barokowych założeń klasztornych na terenie monarchii austriackiej – klasztor jako rezydencja cesarska. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 378

Wysmyk  Aleksandra,   Od undergroundu do oficjalnego obiegu – instytucjonalizacja i komercjalizacja street artu w Polsce. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 985

Wysmyk  Anna,  Twórczość Wojciecha Weissa w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 989

Wysocka  Barbara,  Rzeźba wsporników anielskich z kościoła NMP na Piasku we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1975 / Sygn. MGR 166

Wysocka  Julia,  Siedemnastowieczny wystrój i wyposażenie kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzeszowie jako wyraz mecenatu rodziny Rehdigerów z Wrocławia. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 418

Wywiał  Stanisława,  Nagrobek Przecława z Pogorzeli w katedrze wrocławskiej. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1969 / Sygn. MGR 179

Zabawa  Barbara,  Barokowy pałac w Piotrkowicach. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1977 / Sygn. MGR 180 / 2 vol.

Zaczek  Aleksandra, Maurits Cornelis Escher – życie i twórczość. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 542

Zając  Bożena,  Pomnik nagrobkowy Rechenbergów w Kliczkowie (pow. bolesławiecki). Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1973 / Sygn. MGR 183

Zakrzewska  Elżbieta,  Kościół w Żórawinie i jego protestancka przebudowa około roku 1600. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1971 / Sygn. MGR 453

Zalejski-Smoleń  Tomasz,  Metafora w twórczości Jacka Wesołowskiego. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 571

Zamaro  Magdalena,  Scena Zaśnięcia Marii z Ptaszkowej na tle współczesnych przedstawień tego tematu, znajdujących się w zbiorach polskich. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1981 / Sygn. MGR 57 / 2 vol.

Zamęta  Monika,  Wyposażenie i wystrój kościoła pw. św. Macieja w Trzebicku koło Milicza. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 643

Zamojska  Dorota,  Rozwój kompleksu szkolnych budowli jezuickich w Nysie na tle przemian stylowych architektury śląskiej w latach 1641-1741. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1997 / Sygn. MGR 397 / 2 vol.

Zapotoczna  Paulina,  W poszukiwaniu szlachetnego kruszcu. Urbanistyka miast górniczych na Dolnym Śląsku na tle europejskim. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2018 / Sygn. MGR 1185

Zaremba  Katarzyna Malwina,  Nieznane dzieła znanego artysty, czyli o obrazach Felixa Antona Schefflera w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Lubawce. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 879

Zarzycki  Jakub,  Trudna sztuka poświęceń. Wojciech Gerson (1831-1901) a malarstwo historyczne. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2012 /  Sygn. MGR 1008

Zaucha-Stoces  Iwona,  Późnobarokowy kościół Bożogrobców w Nysie. Promotor: prof. dr hab. Mieczysłąw Zlat, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 234

Zawadzka  Joanna,  Budownictwo i architektura Celtów na ziemiach polskich. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 410

Zawidzka  Danuta,  Liebichshöhe (Wzgórze Partyzantów). Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1984 / Sygn. MGR 219

Zawisza  Norbert,  Kielich tzw. Królewski z Trzemeszna. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1971 / Sygn. MGR 184

Zdebel  Małgorzata,  Zespół kościelno-klasztorny Franciszkanów we Wrocławiu-Karłowicach w latach 1895-1939. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1020

Zduniak  Maria,  Okres Młodej Polski w twórczości Wojciecha Weissa. Promotor: doc. dr hab. Helena Blum, Wrocław 1967 / Sygn. MGR 182

Zduńczyk  Aurelia,  Śląskie kolumny maryjne. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1011 / 2 vol.

Zeman  Anna,  Początki nowoczesnego rozwoju przestrzennego i budownictwa willowego w Brzegu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1997 / Sygn. MGR 392 / 2 vol.

Zerka  Paulina,  Rodzina w twórczości Marii Anto i Zuzanny Janin (matki – córki). Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1079

Zgrzebnicka  Dominika,  Przestrzeń i czas w realizacjach Dominika Lejmana. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2020 / Sygn. MGR 1245

Zielińska  Marta,  Poglądy na genezę, początki, symbolikę i rozwój tematyki zimowej w plastyce europejskiej czasów nowożytnych, na podstawie dotychczasowych badań. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 730

Zieniewicz  Łucja,  Gender i wystawa. Feministyczne ujęcie płci i ciała w sztuce współczesnej. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 949

Zienkiewicz  Krystyna,  Malarstwo Bronisława Jamontta. Promotor: prof. dr  Zbigniew Hornung, Wrocław 1971 / Sygn. MGR 181

Ziental  Krzysztof,  Instytut Matematyki i Instytut Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego w kontekście rozwoju dzielnicy naukowej w rejonie placu Grunwaldzkiego. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 870 / 2 vol.

Zięba  Magdalena,  Muzeum jako performans i rzeźba na przykładzie nowych muzeów Hiszpanii. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 899

Zimka  Agata,  Tajemnica żywiołowości i feministyczne wątki w twórczości Natalii LL. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1113

Ziółkowska  Aleksandra,  Kościół św. Mikołaja we Włodzieninie i jego dawny wystrój rzeźbiarski. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 739

Zlat  Mieczysław,  Zamek w Krasiczynie. Promotor: prof. dr hab. Władysław Podlacha, prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1951 / Sygn. MGR 187

Zobek  Ewa,  Plakaty Jana Młodożeńca. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 646

Zychowicz  Anna,  Kominki dolnośląskie od gotyku do klasycyzmu. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 586 / 2 vol.

Żak  Izabella,  Ołtarz Mariacki w kaplicy Brackiej w kościele św. Jakuba w Nysie. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 91

Żak  Katarzyna,  Barokowy budynek Kamery Cesarskiej we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1991 / Sygn. MGR 305 / 2 vol.

Żak  Zdzisław,  Ołtarz fundacji Piotra von Wartenberg. Monografia. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1984 / Sygn. MGR 213

Żankowska  Bożena,  Życie i twórczość Piotra Potworowskiego w latach 1925-1958. Promotor: doc. dr hab. Helena Blumówna, Wrocław 1965 / Sygn. MGR 69

Żarejko  Małgorzata,  Sakramentarium kościoła pw. św. Marii Magdaleny we Wrocławiu. Promotor: doc. dr hab. Marian Kutzner, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 271 / 2 vol.

Żarnowiecka  Alicja,  Płaskorzeźba Adriana de Vries w katedrze wrocławskiej, Wrocław 1952 / Sygn. MGR 186

Żelasko  Stefania,  Pomnik nagrobny Jerzego von Braun w Bytomiu Odrzańskim. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1976 / Sygn. MGR 185

Żelasko  Jan,  Działalność warsztatu kamieniarskiego kościoła Saint Pierre z Aulnay na Saintonge i pozostałych rejonach Francji zachodniej. Zwierzęce maski monstrualne na kapitelach romańskich Francji zachodniej i ich geneza. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1976 / Sygn. MGR 188 / 2 vol.

Żernik  Monika,  In humido loco iacens. Kościół św. Katarzyny w Makowicach k. Świdnicy. Architektura i renesansowe wyposażenie wnętrza. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 675 / 2 vol.

Żłobińska  Barbara,  Obraz katedry gotyckiej jako ważny składnik świadomości społeczeństwa średniowiecznego. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1141

Żmijewski  Marek,  Monografia kościoła św. Krzysztofa we Wrocławiu. Promotor: doc. dr hab. Marian Kutzner, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 244

Żrałko  Dorota,  Forma graficzna „Przeraźliwego echa trąby ostatecznej” Klemensa Bolesławiusza na tle innych wydawnictw tego rodzaju w czasach baroku. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 459

Żukowska  Natalia,  Recepcja motywów staroegipskich w sztuce polskiej od końca XVIII do połowy XX wieku. Promotor: dr Agata Kubala, Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1180

Żumirska  Malwina,  Epitafia portretowe w Kościele Pokoju w Świdnicy. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1067

Żumirski  Maciej,  Logo. Historia znaków graficznych w sztuce użytkowej oraz ich aspekty artystyczne. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1056

Żuraw  Katarzyna,  Leon Tarasewicz. Malarstwo 1984-2004. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 621

Żydowicz  Małgorzata,  Kaplica Loretańska w kościele pocysterskim w Lubiążu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 9

Żymańczyk  Katarzyna,  Tadeusz Ajdukiewicz. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 677

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     WYKAZ    PRAC   MAGISTERSKICH

Abramczyk  Agnieszka,  Jerzy Panek – monografia. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 564

Adamaszek  Krzysztof,  Przedstawienia elit władzy w sztuce bizantyńskiej (VI-XI wiek). Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1105

Adamczyk  Aleksandra,  Pomniki sepulkralne zmarłych w połogu kobiet i nieochrzczonych dzieci w śląskiej rzeźbie czasów nowożytnych. Promotor: prof.. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1010 / 2 vol.

Adamczyk  Anna,  Kościół parafialny Świętej Trójcy w Miłoradzicach. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 520 / 2 vol.

Adamczyk  Ewa Maria,  Kryptoportrety malarzy barokowych na Śląsku. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1060

Adamczyk  Henryk,  Obraz „Tron Łaski” ze Świerzawy – ikonografia i problematyka genezy. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 592

Adamczyk  Łucja Anna,  Le merveilleux po surrealizmie – monografia Leonory Carrington. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 515

Adamik  Agnieszka,  Zielniki średniowieczne i wczesnonowożytne. Funkcje i zagadnienia formalno-stylowe. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1130

Adamowicz  Barbara,  Nagrobek biskupa Sebastiana Ignacego Rostocka w katedrze pw.      św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 241

Adamowska  Karolina,  Motywy natury i kultury w architekturze wystawienniczej Sverre Fehna. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1077

Adamska  Grażyna,  Renesansowe kamienice Henryka Rybischa we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1993 / Sygn. MGR 371 / 2 vol.

Ambroż  Michał, Wobec „Rose – Croix”  „Modlitwa sztuki” Jacka Malczewskiego. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 352

Andrejów-Kubów Anna,  Miesięcznik „Fotografia” 1953-1974. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 895

Andruszkiewicz  Barbara Maria,  Rzeźba Paula Schulza (1875-1945) z Wrocławia w przestrzeni publicznej. Promotor: dr hab. Piotr Oszczanowski, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1131

Andryszczak  Hanna,  Sztukaterie na elewacjach i we wnętrzach pocysterskiego opactwa w Lubiążu. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 662

Andrzejewska  Ewa,  Barokowe rzeźby ogrodowe w Lubiążu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1989 / Sygn. MGR 284 / 2 vol.

Antoniak  Justyna,  Jerzy Duda-Gracz – malarz „chory na Polskę”. Promotor:  dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 715

Arciszewska  Joanna,  Malarze polscy okresu dwudziestolecia międzywojennego o Cézanne´ie. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowka-Kębłowska, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 507

Arendt  Dominika,  Moda i obrazy mody. Ilustracja mody w prasie kobiecej w latach 1918-1935 we Francji i w Polsce. Analiza i porównanie magazynów „Vogue”  i „Teatr i Życie Wytworne”. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń,  Wrocław 2005 / Sygn. MGR 666  / 2  vol.

Artysiewicz  Magdalena,  Zapomniane arcydzieło malarstwa mitologicznego doby baroku na Śląsku. Dekoracja malarska Sali Balowej pałacu w Brzezince koło Oleśnicy. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1041

Babska  Aleksandra, Zespół barokowych i rokokowych ołtarzy z kościoła NMP i św. Jana Chrzciciela w Henrykowie. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 668

Badura-Tegnerewicz  Zofia,  Młodopolskie symbole i metafory w dziele malarskim. Promotor: dr Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 84

Baj  Małgorzata,  Współczesne rewitalizacje urbanistyczne na wybranych przykładach europejskich – regulacje prawne i ich wpływ na sposób rewitalizacji tkanki miejskiej. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1048

Bajda  Justyna,  Kolor w polskiej krytyce i myśli artystycznej 1880-1914. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 349 / 2 vol.

Bajda-Pawlikowska  Michalina, „Jakby z obrazu Bern-Dżonsa” – recepcja twórczości Prerafaelitów w Polsce w latach 1884-1918. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 692

Bakinowska  Wioleta, „Modlitwa w kamieniu”. Architektura sakralna Mario Botty. Promotor:  dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 775

Balsiewicz  Paulina,  Artystki radzieckiej nowej sztuki dobry rewolucji. Nadzieje, obietnice, rozczarowania. Promotor: prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2021 / Sygn. MGR 1259 

Banach  Magdalena,  Motyw pracowni artysty w malarstwie polskim XIX wieku. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1992 / Sygn. MGR 321

Banaś  Barbara, Poliptyk lubiński „Zaśnięcia NMP”  (1522). Studium monograficzne. Promotor: dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 376

Banaś  Paweł,  Rodowód artystyczny konfiguracji poziomej byłego kościoła kanoników regularnych w Trzemesznie. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1964 / Sygn. MGR 34

Baranowska  Bogusława,  Epitafia rodziny von Stosch w Czerninie. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1973 / Sygn. MGR 35

Barczyńska  Natalia,  Skóra jako przestrzeń kontaktu i zmiany na przykładzie sztuki. Promotor: prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2020 / Sygn. MGR 1238

Barczyński  Roman,  Fundacje artystyczne lubiąskiego opata Matthäusa Rudolpha z Hennersdorfu. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1029

Bartelmus  Bartłomiej,  Gotyckie obrazy Madonn w Wielkopolsce. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 590 / 2 vol.

Bartkowski  Robert Bogdan,  Zespół czterech gotyckich figur tronujących świętych z kościoła pod wezwaniem Bożego Ciała we Wrocławiu. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. UWr., Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1181

Bartnikówna  Krystyna,  Gotyckie malowidła ścienne kaplicy św. Anny przy kościele franciszkańskim w Opolu. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1972 / Sygn. MGR 20

Bartosz  Ewa,  Zrealizowane obiekty sakralne zaprojektowane przez Tadeusza Zipsera. Promotor: dr Cezary Wąs, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1028

Bartoszewicz  Anita,  Projektant w gorsecie PRL-u. Polskie wzornictwo powojenne w pracach Marii Chomentowskiej wykonanych w Zakładzie Meblarskim Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie. Promotor: dr hab. Anny Kutaj-Markowskiej, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn/ MGR 1014

Bartoszkiewicz  Magdalena,  Paweł Althamer. Działalność artystyczna w latach 1988-2005. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 890

Baworowska  Barbara,  Najwcześniejsze zabytki architektury barokowej na Śląsku. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1963 / Sygn. MGR 36

Bąk  Kazimierz,  Ratusz w Namysłowie. Promotor: doc. dr Mieczysław Zlat, Wrocław 1970 / Sygn. MGR 37 / 2 vol.

Bednarczyk  Joanna,  Wilhelm Kotarbiński (1849-1921). Zarys monograficzny. Promotor:  dr Waldemar Okoń, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 381 / 2 vol.

Bednarska  Marzena,  Późnobarokowy kościół bonifratrów we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 252

Bejma  Ilona, „Erlöserkitche”we Wrocławiu (1904) Jürgena Krögera jako przykład sakralnej architektury protestanckiej przełomu XIX i XX wieku. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2011 / Sygn. MGR 979

Bek  Aleksandra,  Renesansowe i manierystyczne portale kamienic wrocławskich. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 413 / 2 vol.

Bensari  Agata,  Bank przy ulicy Wita Stwosza – dzieło Wilhelma Martensa. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 358 / 2 vol.

Berduła  Agata,  Kościół filialny Niepokalanego Poczęcia NMP w Gałowie i jego nowożytny wystrój. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 893

Berezowska  Anna,  Wrocławska dzielnica żydowska i jej recepcja w kulturze współczesnej. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2018 / Sygn. MGR 1197

Bewziuk   Ewa,  Prekolumbijski kompleks sakralno-rezydencjonalny w Chichén Itzá. Promotor: dr Agata Kubala, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1123

Białowąs  Ewa,  Życie i twórczość Evy Hesse. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 700

Biczyńska  Karolina,  Scheitniger Stern / Plac Grunwaldzki we Wrocławiu – dzieje architektoniczne i przestrzenne do 1945 r. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2018 / Sygn. MGR 1196

Biedrończyk  Magdalena,  Etnodizajn w Polsce czyli sztuka ludowa we współczesnym wzornictwie przemysłowym, Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1022

Biegalska  Amelia,  Sceny zwycięstwa w sztuce predynastycznego Egiptu. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1021

Bieganowski  Marek,  Osiedla wrocławskie wybudowane w latach 1960-1993. Urbanistyka i architektura. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2018 / Sygn. MGR 1203

Bielak  Ewa,  Proces kształtowania się reprezentacyjnego ciągu pomieszczeń w rezydencjach barokowych na Śląsku. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 345 / 2 vol.

Bielewicz  Magdalena,  Wpływy ruskie na sztukę średniowiecza w Polsce. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 434 / 2 vol.

Biernaczyk  Katarzyna,  Monografia kościoła Jedenastu Tysięcy Dziewic Carla Ferdinanda Langhansa. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1985 / Sygn. MGR 225

Bilik-Węgrzyn  Anna,  Ołtarz fundacji biskupa Marcina Gerstmanna w Nysie. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 1 / 2 vol.

Bińkowska  Iwona,  Promenada wrocławska – geneza powstania i pierwsze lata istnienia. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1987 / Sygn. MGR 253

Bischof  Katarzyna,  Epitafium Jerzego Ernesta Piasta w kościele parafialnym w Oławie. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1989 / Sygn. MGR 281

Błach  Aleksandra, Rzeźbiarska dekoracja figuralna na fasadach wrocławskich kamienic i budowli użyteczności publicznej w XIX i na początku XX wieku. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 483 / 2 vol.

Błachowicz  Sylwia,  Antropomorficzne motywy ikonograficzne w złotnictwie wielkomorawskim. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. UWr., Wrocław 2018 / Sygn. MGR 1205

Błahut  Magdalena,  Ołtarz fundacji Maltitzów w kościele parafialnym w Paczkowie. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1981 / Sygn. MGR 32 / 2 vol.

Błażejewska  Maja,  Lucian Freud. Próba monografii. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 634

Błażków  Aleksandra,  Zagadnienie polichromii w sztuce greckiej. Promotor: dr Agata Kubala, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1124

Błoch  Joanna,  Graficzne portrety jeleniogórskich mieszczan doby baroku. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1059 / 2 vol.

Bober  Anna,  Wrocławska willa rodziny Eichbornów. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1993 / Sygn. MGR 326

Bober  Emilia,  Badania nad ciałem i duszą w sztuce Grzegorza Sztwiertni. Promotor: dr hab. Waldemara Okoń,  prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 830

Bobko  Magdalena,  Przestrzenie publiczne miast współczesnych. Promotor: prof. dr hab. Rafał Eysymontt, Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1072

Bobryk-Mauer  Natalia,  Katedra na końcu świata. Monografia kościoła poewangelickiego w Prusicach. Promotor: dr hab. Jerzy K. Kos, Wrocław 2020 / Sygn. MGR 1236

Bocewicz  Weronika,  Człowiek we współczesnej fotografii, czyli o twórczości Wojciecha Plewińskiego. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2019 / MGR 1229

Bogacz  Agnieszka,  Związek kultu św. Jana Nepomucena z wodą i jego wyraz w rzeźbie śląskiej doby baroku. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 514 / 2 vol.

Bogdanowicz  Pamela Roksana,  Urbanistyka wolnych państw stanowych z terenu Dolnego Śląska od XV do XVII wieku, wybrane przykłady. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2019 / Sygn. MGR 1220

Bojarska  Kamila,  Pałace na Dolnym Śląsku w formach tzw. neorenesansu nordyckiego. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 939

Bojdys  Daria,  Destrukcja w działaniach artystycznych Ai Weiwei. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1035

Bombelka  Krystyna,  Lokalna tożsamość w dziełach Marka Idziaszka. Promotor: prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2019 / Sygn. MGR 1214

Bończuk  Urszula,  Motyw martwej natury w malarstwie polskim w latach 1800-1890. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 604

Boratyn  Katarzyna,  Monografia Alessandra Mendiniego. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń,  prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 833

Borecka  Anna,  Pałac w Kamieńcu Ząbkowickim. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1974 / Sygn. MGR 18

Borkowska  Joanna,  Polska okładka książki ostatnich 4 dekad. Rozwiązania typograficzne – nurtem redukcyjnym? Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2011 / Sygn. MGR 962

Borkowska  Natalia,  Toy Art. Subwersywny potencjał zabawki w sztuce współczesnej. Promotor: prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2020 / Sygn. MGR 1241

Borowa  Justyna,  Snycerska dekoracja drzwi wejściowych kamienic wrocławskich w XIX i na początku XX wieku. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 750 / 2 vol.

Borowska  Marta,  Forma kielicha śląskiego w XVIII w. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 388 / 2 vol.

Borowska-Jaskulska  Joanna,  Miejskie studnie i fontanny – ze studiów nad typologią małej architektury czasów nowożytnych na Śląsku. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 691

Borsuk  Ewa,  Malarstwo pejzażowe Ferdynanda Ruszczyca. Promotor: doc. dr hab. Helena Blum, Wrocław 1965 / Sygn. MGR 38

Borucki  Sławomir,  Apoteoza trzech zakonów franciszkańskich na plafonie refektarza klasztornego OO. Franciszkanów w Kłodzku. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla, [Wrocław 1994] / Sygn. MGR 340

Borys  Karolina,  Malowidła freskowe Georga Wilhelma Neunhertza w kościele Filipinów na Świętej Górze w Gostyniu. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 823

Bosakowski  Andrzej,  Rozwój i główne typy barokowej architektury pałacowej na Śląsku. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1964 / Sygn. MGR 222

Bożek  Katarzyna,  Monografia twórczości Ericha Adolfa i jego warsztatu złotniczego z I połowy XX wieku. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 941

Bożek-Leszczyk  Ewelina,  Kościół Kanoników Regularnych pw. św. Jakuba Apostoła w Krzepicach. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 966

Bradke  Joanna,  Rysunki architektoniczne i szkice architektury gotyckiej a realizacje neogotyckie na Śląsku. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2020 / Sygn. MGR 1246

Broniecka  Mirosława,  Kościół pod wezwaniem św. Bonifacego we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1997 / Sygn. MGR 391 / 2 vol.

Bryk-Świerzko  Ermina,  Epitafium Jerzego Fürsta von Kupferberg i jego żony w kościele pw. św. Marii Magdaleny we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1989 / Sygn. MGR 286 / 2 vol.

Brykarz  Joanna,  Historia i rozwój witryn sklepowych w Europie. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1140

Brzezicki  Sławomir,  Architektura kościołów Josefa Ebersa (1845-1923) jako przykład syntezy sztuki katolickiej i protestanckiej. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 422 / 2 vol.

Brzozowska  Sylwia,  Tauentzienplatz – Locum Publikum Wratislaviensen. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 709

Buczak  Joanna,  Barwne litografie Alfonsa Muchy w latach 1894-1904. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 859

Buczek  Karolina,  Eugeniusz Eibisch – życie i twórczość. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 856

Buczyłko  Elżbieta,  Iluzja jako gra i zabawa – sensualistyczne podłoże iluzji i jej psychologiczne oraz gneseologiczne znaczenie dla sztuki baroku. Promotor: dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 1991 / Sygn. MGR 318

Buczyński  Mieczysław,  Gotycka figuralna plastyka portalowa na Śląsku do połowy XIV wieku. Promotor: doc. dr hab. Janina Orosz, Wrocław 1964 / Sygn. MGR 40

Budzyńska  Beata,  Malarstwo angielskie i szkockie z kolekcji gen. J[ózefa] Zająca w zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2002 /Sygn. MGR 526

Bugielska  Małgorzata,  Centrum handlowe i jego tradycja architektoniczna. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 475

Bujak  Sławomir,  Barokowe wyposażenie rzeźbiarskie kościoła pod wezwaniem Świętej Trójcy w Małkowicach koło Wrocławia. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1992 / Sygn. MGR 312

Bulak  Paulina,  Współczesność i teraźniejszość w ujęciu grupy Snøhetta. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1044

Bulzak  Maria Jolanta,  Zabudowa ulicy Świdnickiej we Wrocławiu w 2. połowie XIX wieku. Promotor: dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 79

Bułynko  Dobrochna,  Wielkopolskie kielichy gotyckie. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1972 / Sygn. MGR 39 / 2 vol.

Bunij  Karolina,  Paryski squat, jako miejsce alternatywnych inicjatyw artystycznych i kulturalnych w nawiązaniu do działań paryskiej bohemy artystycznej przełomu XIX/XX w. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1075

Burchard  Agnieszka,  Obraz „Madonny Kłodzkiej” arcybiskupa Arnošta z Pardubic. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 617

Burdach  Dorota,  Lorenzowie – malarska rodzina z Kowar. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 952

Bursiewicz  Natalia,  Miasto Sztuki i Nauki Santiago Calatravy na tle pokrewnych założeń architektury współczesnej. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 776

Burtan  Wiktoria,  Kobieca tożsamość w twórczości Wandy Gołkowskiej. Promotor: dr hab. Anna  Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1043

Bury  Małgorzata,  Epitafium Georga Rudolpha von Zedlitz w kościele parafialnym w Brzegu Głogowskim. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1985 / Sygn. MGR 226

Bury  Natalia,  Historia fragmentu pewnej kolekcji – „Plagi egipskie” Jana Luykena w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu. Promotor: dr hab. Piotr Oszczanowski,  Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1127

Burzyńska  Karolina,  Biblijne inspiracje w twórczości Tadeusza Boruty. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1017

Burzyńska  Małgorzata,  Barokowa przebudowa klasztoru klarysek (później urszulanek) we Wrocławiu – przełom w dziejach obiektu. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 454

Bzunek  Beata,  Miasta Pomorza Zachodniego i Nowej Marchii. Przykład średniowiecznej Chojny. Promotor: dr hab. Rafał  Eysymontt, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 947

Chabińska  Ewa,  Polichromia kruchty północno-zachodniej w kościele św. Elżbiety we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 667

Chałat  Danuta,  Relacje artystyczne między klasztorami cysterskimi w Zirc i Henrykowie w latach 1699-1810. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 852

Chamot  Lidia,  Kruchta zachodnia katedry pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1975 / Sygn. MGR 41

Chlabicz  Bożena Dorota,  „Temat śmierci” w realizacjach malarskich modernizmu polskiego. Zarys problematyki. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1984 / Sygn. MGR 214 / 2 vol.

Chmielarz  Anna,  Ślady zranienia – o rysunkach Tadeusza Brzozowskiego. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 720

Chmielewska  Jadwiga,  Józef Pitschmann (1758-1834). Czołowy przedstawiciel klasycystycznego portretu lwowskiego na przełomie XVIII i XIX wieku. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1972 / Sygn. MGR 62

Chmielewska  Katarzyna,  Wspólnota i widzialność. Współczesne nieheteronormatywne artystki polskie wobec polityki tożsamości. Promotor: prof. dr hab. Anna Markowska, Wrocław 2021 / Sygn. MGR 1258

Chmielewska  Zofia,  Późnobarokowy pałac w Brzezince k. Oleśnicy. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1989 / Sygn. MGR 280 / 2 vol.

Chmielewska-Kucharska  Renata,  Dom towarowy „Wertheim” we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1993 / Sygn. MGR 327 / 3 vol.

Chociej  Marta,  Kościół św. Michała Archanioła na Muchoborze Wielkim. Architektura, wystrój i wyposażenie. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 639 / 2 vol.

Chodasewicz  Justyna,  Kościół parafialny pw. śś. Piotra i Pawła w Kamiennej Górze. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1047

Chojnacka  Justyna,  „W tym szaleństwie…”. Plakaty Andrzeja Klimowskiego z lat 1973-1980. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2019 / Sygn. MGR 1210

Chromik  Magdalena,  Chrzcielnica Hansa Fleisera z kościoła farnego św. Marii Magdaleny we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1092

Chrzanowska  Anna,  Batalistyka w malarstwie polskim XIX wieku, Wrocław 1952 / Sygn. MGR 42

Chrzanowska-Pluta  Diana,  Architektura i wystrój dawnego ewangelickiego kościoła ucieczkowego w Proboszczowie. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 612

Chyla  Agnieszka,  Andrzej Pronaszko i teatr monumentalny. Działalność Andrzeja Pronaszki w Teatrze im. Bogusławskiego w Warszawie 1924-1926. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń,  prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 828

Cichoń-Bitka  Maria,  Zamek w Mosznej – zarys monograficzny. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 232 / 2 vol.

Ciempka  Izabella,  Problem „franciszkanizmu” kościołów Braci Mniejszych na Górnym Śląsku w okresie baroku. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 501

Ciesielska  Anna Agata,  Monografia twórczości wrocławskiego architekta Zenona Prętczyńskiego (ur. 1925). Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2010 / Sygn. MGR 933

Cieślak  Katarzyna,  Budynek Poczty przy ul. Krasińskiego nr 1-9 we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1992 / Sygn. MGR 314 / 2 vol.

Cieślawska  Katarzyna,  Malarstwo Wacława Wąsowicza na tle zjawisk artystycznych dwudziestolecia międzywojennego. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 538

Cieślik  Dorota,  Późnobarokowy pałac w Parchowie. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 265 / 2 vol.

Ciężka  Anna,  Reklama – obraz na sprzedaż. Na podstawie analizy reklamy prasowej w polskich czasopismach dla kobiet na początku XX wieku. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 726

Cimała  Alicja,  Gotyk i gotycym w czasopismach angielskich epoki wiktoriańskiej. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1175

Ciszewska  Ewelina,  Wrocławskie Rondo. Architektura i urbanistyka Kaiser Wilhelm Platz. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 498 / 4 vol.

Ciurys  Anna,  Andrzej Maciej Maleszka. Zarys monografii architekta. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 650

Codogni-Łańcucka  Diana,  Motyw okna w malarstwie polskim XIX i początków XX wieku. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 532 / 2 vol.

Cuber  Jan,  Tryptyk św. Sewera z Lubinia i jego znaczenie w dziejach malarstwa śląskiego epoki odrodzenia. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1963 / Sygn. MGR 200

Cugier  Izabela,  Andrzej Starmach – kolekcjoner przełomu XX/XXI wieku. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1162

Cwynar  Anna,  Stacja benzynowa jako obiekt kulturowy. Stacje paliw, ich historia i adaptacja. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1157

Czader Aleksandra,  Jacek Waltoś. Monografia życia i twórczości artystycznej. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 862

Czajka  Anna,  Artyści wolnomularze oraz artyści pracujący dla lóż wolnomularskich w latach 1738-1822. Ikonografia masonerii polskiej. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 527

Czajka  Magdalena,  Między wierszami. Rafał Olbiński – życie i twórczość. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 727

Czajkowska  Karolina,  Indywidualność, magia obrazu i tajemnica – analiza twórczości malarskiej Marii Anto z lat 60. i 70. XX w. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2020 / MGR 1230

Czaplińska  Maria,  Pracownia Władysława Hasiora w Zakopanem. Assemblage życia artysty i niezwykłe dzieło sztuki site-specific w czasach PRL. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 780

Czarcińska  Katarzyna,  Ikonografia „Vari capricci” i „Scherzi di fantasia” G.B. Tiepola w zbiorach „Ossolineum” we Wrocławiu. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 467

Czarna  Beata,  Motyw „Tronu Łaski” w śląskiej sztuce czasów nowożytnych oraz jego kontekst historyczny i ideowy. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 550

Czarnecka  Alicja,  Ewangelicki kościół Jezusowy w Cieszynie. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 449

Czechowicz  Bogusław,  Kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny w Gorzanowie i jego funkcje (architektura, wystrój, otoczenie). Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1993 / Sygn. MGR 331

Czechowska  Barbara,  Kaliskie Korso – architektura i urbanistyka Alei Wolności w XIX i XX wieku. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 846 / 2 vol.

Czechowska  Justyna,  Mecenat ostatnich Piastów legnickich: Jerzego Rudolfa, Ludwika IV i Chrystiana II. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 482

Czekańska  Katarzyna,  Gmach dawnej Oberlausitzer Gedenkhalle mit Kaiser Friedrich Museum w Zgorzelcu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 672 / 2 vol.

Czerniak  Aleksandra,  Zwrot kuratorski: perspektywa historyczna oraz aktualne uwarunkowania. Promotor: prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2020 / Sygn. MGR 1237

Czorycki  Michał,  Grafika Józefa Gielniaka – próba interpretacji. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 584

Czyszczoń  Andrzej,  Barokowe i rokokowe wyposażenie rzeźbiarskie kościoła Bożogrobców w Nysie. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1989 / Sygn. MGR 301 / 2 vol.

Czyszczoń  Maria Barbara, Kościół  św. Karola Boromeusza w Radziądzu – architektura i program ideowy. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 355 / 2 vol.

Czyż  Marta,  Obraz dziecka w malarstwie polskim XIX wieku – konwencje przedstawień. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 568

Czyżewska-Knap  Klaudia,  Kościół parafialny pw. św. Pawła w Nowym Bytomiu – dzieło Johanna Franza Klompa. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 407 / 2 vol.

Ćwik  Dorota,  Świątynia Matki Boskiej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 704

Dabek  Valentyna,  Nimb w sztuce średniowiecznej.. Geneza – formy – funkcje. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1146

Dachowska  Eulalia,  Nagrobek Adama Kaspra von Arzata (zm. 1678) w kościele pw. św. Marii Magdaleny we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 277

Dackiewicz-Skowroński  Krzysztof,  Barokizacja kościołów gotyckich na przykładach Kłodzka, Świdnicy, Henrykowa i Kamieńca Ząbkowickiego. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 27 / 2 vol.

Daczka  Aleksandra,  Architektura zespołu „Maćków Pracownia Projektowa”. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 698

Dastek  Małgorzata,  Fasady szczytowe w architekturze handlowej wrocławskiego Starego Miasta na początku XX wieku. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 415 / 2 vol.

Dąbrowiecka  Klaudia Patrycja,  Zabudowa miejska na terenie województwa śląskiego. Przemiany i rozwój do początków ery industrialnej. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2019 / Sygn. MGR 1221

Dąbrowska  Elżbieta,  Barokowe ołtarz i ambona w Kościele Pokoju w Jaworze. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1990 / Sygn. MGR 300 / 2 vol.

Dąbrowska  Joanna,  Malarstwo Jerzego Krawczyka – opinie i obrazy. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2011 /Sygn. MGR 957

Dąbrowski  Tomasz,  Cykl „Rozstrzelania” Andrzeja Wróblewskiego: mit, poetyka, recepcja. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 518 / 2 vol.

Demidenko  Romuald,  1:1. Wybrane projekty Moniki Sosnowskiej. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 909

Derejczyk  Aleksandra,  Dawny protestancki kościół w Chlastawie. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 464

Dereń  Elżbieta,  Śląskie ołtarze gotyckie z przedstawieniem Zaśnięcia Marii Panny. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1981 / Sygn. MGR 31

Derleta  Teresa,  Wpływ malarstwa Martina Schongauera na  przykładzie Kwatery Zaśnięcia Matki Boskiej – Mistrza lat 1486-1487 ze Strzegomia. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1983 / Sygn. MGR 211

Desperak  Olga,  Częstochowa w okresie międzywojennym – najważniejsze dzieła architektury użyteczności publicznej. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2018 / Sygn. MGR 1191

Devosges-Cuber  Aleksander,  Siedemnastowieczny kościół św. Franciszka w Lasocicach. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 573

Devosges-Cuber  Małgorzata,  Twórczość Stanisława Fijałkowskiego. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 629

Dębińska  Anna,  Ikonografia św. Lutgardy na Śląsku, w Czechach i na Morawach w czasach baroku. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 885 / 2 vol.

Dębski  Jan,  Ołtarz Bartłomieja Fichtenberga z katedry wrocławskiej. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1971 / Sygn. MGR 43

Diduszko-Mucha,  Problem śląskiej genezy grupy rzeźbionych epitafiów renesansowych w Krakowie. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1977 / Sygn. MGR 44 / 2 vol.

Dillenius  Zofia,  Twórczość architektoniczna Franciszka della Lora w Krakowie i jej rodowód artystyczny. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1952 / Sygn. MGR 45

Długajczyk  Beata,  Motyw kotary w polskim gotyckim malarstwie sztalugowym. Promotor: dr Danuta Hanulanka, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 13 / 2 vol.

Długosz  Alina,  Architektura Głogowa w latach 1919-1933 jako przykład „konserwatywnej nowoczesności”. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2011 / Sygn. MGR 971

Długosz  Katarzyna,  Pozamaryjny kult świętych i błogosławionych niewiast w polskiej sztuce i literaturze doby baroku. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 524 / 2 vol.

Dmochowska  Lila,  Leonard Tomaszewski. Monografia. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 712

Dobesz  Janusz,  Architektura Dworca Głównego we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1974 / Sygn. MGR 46

Dobińska  Barbara,  Rewitalizacja na Śląsku. Architektura i adaptacja budynków dawnych kopalń węgla kamiennego na Górnym Śląsku. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 911

Dobrzyniecki  Arkadiusz,  Płyty nagrobne z figurą stojącą na Śląsku w latach 1500-1560. Promotor: dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1993 / Sygn. MGR 369 / 6 vol.

Domagała  Katarzyna Anna,  Adaptacja średniowiecznych kamienic do współczesnych potrzeb. Promotor: dr hab. prof. UWr. Rafał Eysymontt, Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1163

Donner  Katarzyna,  Sztuka performans – głęboko bolesne doświadczenie osobiste. (Na podstawie performansu Mariny Abramovic). Promotor: dr hab. Waldemar Okoń,  prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 829

Dreja  Teresa,  Pejzaż w śląskim sztalugowym malarstwie średniowiecznym. Promotor: doc. dr  hab. Janina Orosz, Wrocław 1963 / Sygn. MGR 47

Drobińska  Marta, Tryptyk świętego Hieronima fundacji kanonika Mikołaja Merbotha – monografia dzieła. Promotor: prof. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 451

Drobna  Agnieszka,  Epitafium Langnerów w kościele śś. Piotra i Pawła w Legnicy. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1989 / Sygn. MGR 288

Drozdowska  Małgorzata Zofia,  Przemiany przestrzenno-architektoniczne dziewiętnastowiecznej ulicy Krupniczej we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 716 / 2 vol.

Drwięga  Małgorzata,  Kaplica zamkowa pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Wszystkich Świętych w Krasiczynie. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 834

Dubaniowska  Irmina,  Akademie i pracownie paryskie, w których kształcili się polscy malarze od lat 90-tych XIX wieku do lat 20-tych XX wieku. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 555

Duczmal  Anna,  Ramy do obrazu w drugiej połowie XIX wieku. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 999

Duczmańska  Jolanta,  Symbolizm w malarstwie Olgi Boznańskiej. Martwe natury, wnętrza,  widoki z okna i autoportrety. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska- Kębłowska, Wrocław 1997 / Sygn. MGR 393 / 2 vol.

Duda  Magdalena Anna,  Oblicza modernizmu w architekturze publicznej Opola. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 782

Duda  Michał Mateusz,  Monografia twórczości Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 657

Dudek  Aleksandra,  Próba wyróżnienia nurtu nowego surrealizmu w twórczości polskich artystów młodego pokolenia. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1159

Dul  Aleksandra,  Dekoracja freskowa w kaplicy św. Elżbiety przy katedrze wrocławskiej. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 809

Dusza  Katarzyna,  Zmiana funkcji obiektów historycznych a zachowanie ich pierwotnego wyglądu. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1125

Duszejko  Małgorzata,  Wysoki krzyż celtycki jako ukoronowanie tradycji pomnika kamiennego. Symbolika a forma. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 465

Dyda  Ewa,  Wystrój i wyposażenie kościoła ewangelicko-augsburskiego Zbawiciela w Jeleniej Górze – Cieplicach. Promotor: dr hab. Piotr Oszczanowski, Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1049

Dziedziński  Jakub,  Rzeźba społeczna w twórczości Pawła Althamera. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1061

Dziemidowicz  Anna,  Odwilż w architekturze? Czasopismo „Architektura” w latach 1956-1960. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1085

Dzienniak  Joanna,  Technika malarska Franza Antona Sebastiniego na podstawie konserwacji fresków w kościele parafialnym pw. św. Bartłomieja w Głogówku. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1065

Dziewiecka  Marta Emilia,  Höfchenplatz / pl. Hirszfelda we Wrocławiu – tradycja i nowoczesność. Architektura i urbanistyka w XIX i XX wieku. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 827 / 2 vol.

Dziewior  Kamila,  Meblarstwo francuskie doby baroku, rokoka i empiru w malarstwie francuskim XVII, XVIII i XIX wieku. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2018 / Sygn. MGR 1201

Dzikowska  Magdalena,  Monografia Magdaleny Abakanowicz. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 769

Dzwonkowska  Patrycja,  Dalekowschodnie metody wypalania ceramiki drewnem, a współczesne kreacje artystyczne. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 889

Eysymontt  Rafał,  Zamek w Grodźcu. Rezydencja późnogotycka. Promotor: doc. dr hab. Marian Kutzner, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 247 / 2 vol.

Fabiańska  Renata,  Dawny dom handlowy Schottländera we Wrocławiu. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1989 / Sygn. MGR 290 / 2 vol.

Falkowska  Anna,       Łukasz Korolkiewicz – tajemnica nieoczywistości. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1076

Farys  Patrycja,  Sandro Botticelli – Fortuna critica, dzieje recepcji malarstwa artysty (wybrane zagadnienia). Promotor: dr hab. Waldemar Okoń., prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 800

Fąfara  Zbigniew Grzegorz,  Motyw okna w malarstwie niderlandzkim XV wieku. Promotor: dr Danuta Hanulanka, Wrocław 1981 / Sygn. MGR 55

Fedorowicz  Anna,  „Madonna w komnacie”. Obraz z połowy XV wieku na tle zagadnienia wpływów niderlandzkich w malarstwie śląskim. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1962 / Sygn. MGR 48

Fekecz  Beata,  Wystrój rzeźbiarski z kościoła pod wezwaniem Św. Krzyża w Pogwizdowie (1618-1622). Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1975 / Sygn. MGR 49 / 2 vol.

Ferensowicz  Grażyna, Triclinium – typ pałacu trójskrzydłowego na Śląsku w okresie baroku. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, [Wrocław 1998] / Sygn. MGR 403

Festdorf-Mońka  Ewa,  Renesansowy ubiór kobiecy w Polsce w świetle źródeł ikonograficznych. Cz. 1-3. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1978 / Sygn. MGR 19 / 2 vol.

Figaszewska-Kuźmińska  Aleksandra,  Kościół pod wezwaniem św. Jadwigi w Stypułowie Dolnym. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 742

Figiel  Małgorzata,  Wystrój malarski kościoła pw. św. Michała Archanioła w Czernicy k. Jeleniej Góry. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1985 / Sygn. MGR 237

Fijas  Magdalena,  Współczesna autorska książka obrazkowa dla dzieci. Promotor: dr hab.  Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 987

Fijołek  Ewa,  Cynowe konwie cechów śląskich z przełomu XV i XVI wieku. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1975 / Sygn. MGR 50

Filipczyk-Topolnicka  Joanna,  Idee słowianofilskie w malarstwie polskim XIX i pierwszej połowy XX wieku. Promotor: dr Waldemar Okoń, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 347 / 2 vol.

Fiołek  Rafał,  Barokizacja Kaplicy Książęcej w Lubiążu. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 881

Flak  Katarzyna,  Realizacje i projekty budynków przemysłowych Hansa Poelziga na Górnym Śląsku. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 447

Forszewska  Joanna,  Malarski świat Anny Szpakowskiej-Kujawskiej. Próba interpretacji. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 744

Fortuna  Anna,  Późnobarokowe wyposażenie rzeźbiarskie kościoła pielgrzymkowego w Wysokiej Cerekwi. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1990 / Sygn. MGR 293 / 2 vol.

Förster  Arkadiusz,  Łaźnie miejskie przy ulicy Teatralnej we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 360 / 2 vol.

Franczak  Agnieszka,  Kościół odpustowy w Oleśnie jako drewniana architektura symboliczna. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 441

Frankowska  Maria,  Wyposażenie rzeźbiarskie kościoła w Ciechanowicach (powiat kamiennogórski). Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1973 / Sygn. MGR 51

Frańczak  Maria Katarzyna,  Karl Dankwart w służbie nyskich jezuitów. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, prof. UWr., Wrocław 2018 / Sygn. MGR 1199

Frejus  Ewa,  Sztuka polska lat 80. XX wieku – pomiędzy „kompleksem Matejki”, a anarchistyczną transawangardą. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1147

Fydrych  Waldemar,  Przełamywanie struktur akademickich w sztuce środowiska wrocławskiego 1980-1985. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1987 / Sygn. MGR 306

Gabiś  Agata,  Miasto-ogród Karłowice we Wrocławiu – inicjatywa firmy EIGENHEIM BAUGESELLSCHAFT FÜR DEUTSCHLAND  m.b.H. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 664 / 2 vol.

Gabryś  Karolina,  Hans Scharoun – przedstawiciel architektury organicznej. Promotor: dr Cezary Wąs, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1025

Gajowska  Małgorzata,  Wizerunek „Świętej Rusi” w malarstwie rosyjskim końca XIX i początku XX wieku. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 840

Galantowicz  Bogna,  Rozwiązania urbanistyczne barokowych zespołów budowli jezuickich na Śląsku a problem akomodacji w działalności misyjnej jezuitów. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 372 / 2 vol.

Galantowicz  Marta,  Wierzchowice koło Milicza. Próba barokowego kształtowania przestrzeni wiejskiej. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 497 / 2 vol.

Galas  Katarzyna,  Monografia miasta i pałacu w Chocianowie. Promotor: dr hab. prof.    UWr. Rafał Eysymontt, Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1164.

Gawron  Hanna,  Malarstwo wyobraźni. Analiza twórczości Zygmunta Waliszewskiego na przestrzeni lat 1897-1936. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 714

Gawrońska  Alicja,  Kościół św. Jadwigi w Mokrzeszowie. Historia – architektura – wyposażenie. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 990

Gąsior  Irena,  Założenie dworskie w Sokolnikach. Studium historyczno-architektoniczne.. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1994 / Sygn. MGR 336 / 2 vol.

Gebhard  Zofia,  Ozdobne kraty śląskie w latach 1500-1650. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1972 / Sygn. MGR 52 / 2 vol.

Gęsiorski  Przemysław,  Wnętrza pałacu w Zarzeczu. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 929

Gibski  Daniel,  Poewangelicka świątynia w Pogorzeliskach jako przykład śląskiego kościoła granicznego. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 420 / 2 vol.

Giełdoń  Liliana,  Monografia architektury kościoła ewangelicko-augsbusrkiego w Sycowie. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 248

Gilakowska  Joanna,  Cykle rysunkowe Tadeusza Kulisiewicza. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 649

Ginter  Anna,  Stan Rice 1942-2002. Poeta, malarz, fałszywy prorok. Zarys monografii. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 981

Gliński  Radosław,  Kościół filialny pw. śś. Piotra i Pawła w Dobrocinie (gm. Dzierżoniów) jako typowy przykład średniowiecznej fundacji rycerskiej. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 972

Głowacki  Wojciech,  Malarstwo Felixa Antoniego Schefflera w zamku Książ – treści ikonograficzne oraz ideowe wystroju sali balowej. Dekoracja pawilonu letniego. Promotor: dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 1991 / Sygn. MGR 316

Głowaczewska  Katarzyna,  Przedstawienia dzieci w sztuce starożytnej Grecji. Promotor: dr Agata Kubala, Wrocław 2018 / Sygn. MGR 1193

Głowicka  Eliza,  Franciszek Żmurko: życie i twórczość. Promotor: dr Waldemar Okoń, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 382 / 2 vol.

Główczyńska  Renata,  Kościół parafialny pw. św. Andrzeja Apostoła w Lubnowie: architektura, wystrój i wyposażenie. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 525

Gniazdowska  Małgorzata Zofia,  „Legenda o Krzyżu Świętym” w barokowym malarstwie freskowym na Śląsku. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1993 / Sygn. MGR 323

Godlewski  Paweł,  Epitafium kanonika Bonawentury Hana w katedrze wrocławskiej. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1987 / Sygn. MGR 257

Godoj  Agnieszka,  Treści ideowe wrocławskich kazalnic barokowych w kościołach katolickich. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 478

Gola  Agnieszka,  Pektorał komtura elbląskiego Thilego Dagistera von Lorich. Promotor: doc. dr hab. Marian Kutzner, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 278

Gołek  Ewa,  Arka wyobraźni. Współczesne dzieła inspirowane twórczością Brunona Schulza. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2020 / Sygn. MGR 1225

Gołębiowska  Anna,  Kamienica Sachsów przy Świdnickiej nr 36 – Pl. Teatralny nr 1 i 2. Miejski pałac czynszowy drugiej połowy XIX wieku we Wrocławiu. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1991 / Sygn. MGR 311 / 2 vol.

Gomzar  Bogusław,  Architektura trzynastowiecznego kościoła pod wezwaniem śś. Jana Chrzciciela i Katarzyny w Świerzawie. Promotor: doc. dr hab. Marian Kutzner, Wrocław 1990 / Sygn. MGR 292

Gontowicz  Katarzyna,  Wizja mikrokosmosu – malarstwo materii Jadwigi Maziarskiej. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 816 / 2 vol.

Gorczyca  Anna,  Dwa manierystyczne epitafia z 1573 r. w kościele zamkowym w Oleśnicy. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1984 / Sygn. MGR 216

Gorzelana  Agnieszka,  Późnobarokowe wyposażenie rzeźbiarskie kościoła pojezuickiego w Brzegu.  Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1985 / Sygn. MGR 283 / 2 vol.

Gosławska  Anna,  Stanisław Kamocki (1875-1944). Próba monografii. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń,  Wrocław 2011 / Sygn. MGR 942

Górak  Aleksandra,  Program ideowy wnętrza kościoła klasztornego cystersów w Henrykowie. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 922

Góral  Agnieszka,  Renesansowe kafle z Polkowic na Śląsku. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 430

Górka  Łukasz,  Angielska, mieszczańska architektura szkieletowa w Bristolu. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 628

Górska  Katarzyna,  Charakterystyka rzymskiej zabudowy miejskiej okresu schyłku Republiki i wczesnego Cesarstwa na przykładzie Pompejów. Promotor: dr Agata Kubala, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1122

Górska  Małgorzata,  Osiedle Szczepin we Wrocławiu z lat 1914-1938. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 986

Grabowska  Hanna,  Wpływ monachijskiego środowiska artystycznego na malarstwo Olgi Boznańskiej. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 572 / 2 vol.

Grabowski  Jacek,  Późnobarokowe rzeźby ołtarzowe kościoła w Lubomierzu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 263

Grabowski  Tomasz,  Kościół pw. św. Jakuba w Lubiążu. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2019 / Sygn. MGR 1211

Grad  Helena,  Kościół O.O. Bernardynów w Leżajsku. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1971 / Sygn. MGR 68 / 2 vol.

Grochal  Iwona,  Nagrobek biskupa Kaspra von Logau w kościele pw. św. Jakuba w Nysie. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1985 / Sygn. MGR 209 / 2 vol.

Grochowska  Ada,  Wrocławskie złotnictwo świeckie w pierwszej połowie XIX wieku w polskich zbiorach publicznych. Wyroby korpusowe. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009/2010 / Sygn. MGR 915

Grodecka  Katarzyna,  Renesansowy wystrój kościoła parafialnego w Lubsku. Promotor: dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 377 / 2 vol.

Gromadzka  Jolanta,  Dawna miejska siedziba hrabiów von Ballestrem przy ul. P. Włodkowica 4/6 we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1992 / Sygn. MGR 310 / 2 vol.

Gruba  Bożena,  Ekspresja kobiecości w śląskiej sztuce czasów nowożytnych od XVI do XVIII wieku na podstawie wybranych przykładów. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 511 / 2 vol.

Gruca  Monika,  Malarski świat Tymona Niesiołowskiego – monografia artystyczna. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 523

Gruszczyk  Karol,  Rzeźba późnobarokowa na Śląsku Cieszyńskim i sąsiednich terytoriach. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1972 / Sygn. MGR 53

Grynia  Barbara,  Rzeźba ołtarzy Ukrzyżowania i Matki Boskiej w kościele pw. św. Mikołaja i Franciszka Ksawerego w Otmuchowie. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 93

Grządzielewska  Kinga,  Renesansowa polichromia kaplicy Matki Bożej Różańcowej w kościele farnym pw. św. Jakuba w Wągrowcu. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2005 / 2 vol.

Grzegorczyk  Bożena,  Gmach Teatru Miejskiego we Wrocławiu – dzieło Carla Ferdinanda Langhansa. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1987 / Sygn. MGR 254

Grzegorczyk-Milewska  Agata,  Mniej znaczy więcej, czyli malarstwo Teresy Pągowskiej. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 585 / 2 vol.

Grzelczyk  Joanna,  Styl międzynarodowy na terenie prowincji dolnośląskiej – stan zachowania i konserwacja. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2018 / Sygn. MGR 120

Gucwa  Włodzimierz, Historia i architektura katolickiego kościoła pw. Trójcy Świętej (1900-1904) i Cesarskiego Ewangelickiego Kościoła Jubileuszowego (1904-1908) w Legnicy. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 984

Gulbinowicz  Mirosława,  Oskar Dawicki. Monografia życia i twórczości. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 857

Guldan  Bożena Krystyna,  Ikonografia malarstwa i rzeźby na Śląsku w latach 1350-1520 w ujęciu statystycznym. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1978 / Sygn. MGR 15 / 2 vol.

Gurgul  Krystyna,  Barokowe  rzeźby ogrodowe z Barszowa. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 95 / 2 vol.

Gutterwil  Maria,  Anioł w malarstwie i grafice europejskiej przełomu XIX i XX wieku. Zarys problematyki. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 580 / 2 vol.

Guzdek  Izabela, Dekoracja freskowa Kaplicy Elektorskiej przy katedrze wrocławskiej. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 810

Guzewicz  Agata,  Handlowy dom mody Martina Schneidera we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1991 / Sygn. MGR 307 / 2 vol.

Gwiazdowska-Banaszek  Ewa,  Miasto w polskim malarstwie XIX wieku – wybrane problemy. Promotor: dr hab. Zofia Kębłowska, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 88

Hadaś  Joanna,  Zespół sześciu barokowych tarcz trumiennych jeleniogórskiego Towarzystwa Kupieckiego ze zbiorów Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze. Promotor: dr hab. Piotr Oszczanowski, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1106

Hadaś  Krzysztof,  Narodowe tendencje w architekturze i ochronie środowiska w pierwszej ćwierci XX wieku. Próba określenia podłoża, zakresu i rodzaju zjawisk. Promotor: dr Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 82 / 2 vol.

Hajda  Arkadiusz,  Egipskie trumny antropoidalne w kolekcjach muzealnych w Polsce. Promotor: dr Agata Kubala, Wrocław 2018 / Sygn. MGR 1195

Halicka  Marzenna,  Nagrobek Anny Doroty Mecklenburger w kościele pw. św. Jana Ewangelisty w Oleśnicy. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1991 / Sygn. MGR 308

Hantel  Barbara Maria,  Późnobarokowy pałac w Piotrowicach k. Jawora. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1978 / Sygn. MGR 98 / 2 vol.

Harasimowicz  Jan Witold,  Sztuka śląska 1520-1650 wobec konfliktu katolicko -protestanckiego. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1974 / Sygn. MGR 99 / 3 vol.

Haręża  Barbara,  Sztuka Mirosława Bałki w przestrzeni site-specific. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2019 / Sygn. MGR 1213

Hasiuk  Ewelina,  Semiotyczny robinhoodyzm. O polskim billboardzie społecznie zaangażowanym. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1001

Heinrich  Izabela,  Neo Rauch – ein deutscher Maler. Analiza różnorodności stylistycznych tropów i ich proweniencji w twórczości NEO RAUCHA. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 975

Heinrich  Janina,  Portret w malarstwie polskim w 2-giej połowie XIX wieku, Wrocław [1952] / Sygn. MGR 100

Herba  Małgorzata Maria,  „Don Kiszot polski”. Motyw Przemyślnego Szlachcica w sztuce polskiej XX wieku. Ilustracja, grafika, rysunek, malarstwo. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 938

Hercog  Malwina,  Architektoniczna podróż Tadao Ando. Promotor: dr Cezary Wąs, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 935

Hiltawska  Agnieszka, Kościoły drewniane epoki nowożytnej na Śląsku Cieszyńskim. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1087

Hołownia  Paweł,  Z problematyki prospektu organowego: artystyczne i estetyczne aspekty piszczałek organowych. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 72

Hołownia  Ryszard,  Barokowy ołtarz główny kościoła parafialnego pw. śś. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1983 / Sygn. MGR 385 / 2 vol.

Hołownia  Tatiana,  Ewolucja struktury prospektu organowego w aspekcie jakości muzycznych instrumentu oraz przemian form muzycznych w okresie baroku na wybranych przykładach zabytków śląskich. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 346

Homańczyk  Krzysztof,  Tryptyk Świętych Dziewic, przypisywany warsztatowi Jakoba Beinharta, tak zwany z Nysy, w Muzeum Narodowym w Warszawie. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. UWr., Wrocław 2021 / Sygn. MGR 1254

Houszka  Ewa,  Nagrobek Erdmana von Promnitz w Zamienicach koło Chojnowa. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1977 / Sygn. MGR 101

Hryniewicz  Artur,  Malowany strop kościoła w Siedlcach. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1983 / Sygn. MGR 207 / 2 vol.

Huczyński  Sebastian Maurycy,  Wybrane wydarzenia związane z Akademią Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu na przełomie XX/XXI wieku. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1151

Huminiak  Anna,  Herrnhut: XVIII-wieczne osiedle Jednoty Braci Morawskich. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 587 / 2 vol.

Igła  Małgorzata,  Barokowe rzeźby ogrodowe w Parku Słowackiego we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1989 / Sygn. MGR 282 / 2 vol.

Ignaczak  Małgorzata,  Efemeryczność i znaczenie upływu czasu w twórczości Andyʼego Goldsworthyʼego. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 850

Ignasiak  Aleksander,  Wystawa światowa w Chicago w 1893 roku. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2021 / Sygn. MGR 1249

Ignaszak  Jagoda,  Architektura w służbie natury. Wybrane zagadnienia. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 997

Ilkosz  Barbara,  Szopki Bożego Narodzenia na Dolnym Śląsku. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1980 / Sygn. 25

Izbicka  Halszka,  Inspiracje literackie w angielskim malarstwie wiktoriańskim. Wybrane zagadnienia. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 811

Jabłońska  Joanna,  „Tryptyk Opłakiwania” Jeana Bellegambeʼa ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 878

Jabłoński  Stanisław,  Modernizm  w architekturze przemysłowej Kowal i Popiela we Wrocławiu. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 702

Jadowska  Aneta Agnieszka,  Późne autoportrety Jacka Malczewskiego. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1088

Jadziak  Anna,  Rzeźby prospektu organowego z kościoła św. Mikołaja w Brzegu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1984 /  Sygn. MGR 208 / 2 vol.

Jagodzińska  Anna,  Śmierć kobiety w malarstwie polskim XIX wieku. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 751

Jajdelska  Urszula,  Miasto. Masa. Malarstwo. Konwencje współczesnego pejzażu miejskiego na przykładzie wybranych dzieł malarzy polskich. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 570

Jakimczyk  Jarosław,  Sztuka i cenzura. Wrocławskie środowisko artystów plastyków w świetle materiałów archiwalnych IPN. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1018

Jakimiak  Danuta,  Współzależność architektury i krajobrazu w rezydencjach śląskich okresu romantyzmu. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 77 / 2 vol.

Jakubiszyn  Maria,  Późnogotyckie Pasje z belek tęczowych na Śląsku. Promotor: doc. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1967 / Sygn. MGR 107 / 2 vol.

Jakubowicz  Joanna,  Eugeniusz Markowski i jego twórczość. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 680

Jakubowska  Magdalena,  „Laboratoria sztuki” – alternatywny ruch artystyczny we Wrocławiu w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 562

Jamrozik  Agnieszka,  Architektura sakralna archidiecezji szczecińsko – kamieńskiej w latach 1970 - 1997 – przegląd i zarys typologii. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 427

Janczak  Zuzanna,  Konstanty Laszczka – rzeźbiarz przełomu wieków. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 699

Janczara  Marek,  Rzeźba prospektu organowego w kościele pw. Św. Krzyża w Jeleniej Górze. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1979 / Sygn. MGR 2 / 2 vol.

Janiak  Justyna,  Kulturowy i artystyczny kontekst kaplicy św. Elżbiety we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 502

Janicki  Miłosz,  Fotografie Cindy Sherman jako demitologizujący performance. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 864

Janikowska  Krystyna,  Wzorzyste złote tła ołtarzy gotyckich Dolnego Śląska. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1969 / Sygn. MGR 102

Janiszewska  Ewa,  Dawny Gmach Zarządu Prowincji Śląskiej (Regierungsgebäude) we Wrocławiu. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1991 / Sygn. MGR 304

Jankowiak  Ewelina,  Jeszcze sztuka czy już botanika? Polscy artyści współcześni a posthumanizm. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1135

Jankowska  Edyta,  Vortycyzm. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 815

Janowska  Krystyna,  Renesansowe nagrobki Schaffgotschów przy kościele w Raszowie. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 242 / 2 vol.

Janowski  Grzegorz,  Fundacje kościelne Hatzfeldów w dobrach żmigrodzkich w I-wszej połowie XVIII wieku. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1990 / Sygn. MGR 295 / 2 vol.

Janus  Jerzy,  Późnobarokowy pałac opatów lubiąskich w Legnicy. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1981 / Sygn. MGR 197 / 2 vol.

Jańczak  Natalia,  Proces przekształceń architektonicznych zamków Grodziec i Czocha na początku XX wieku. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1052

Jara  Karolina,  Synagoga na Wygonie we Wrocławiu (1865-1872) i jej twórca Edwin Oppler (1831-1880). Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1068

Jarmołowicz  Małgorzata,  Gabinety i budowle ogrodowe w stylu chińskim na terenie Polski w XVII i XVIII w. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 440 / 2 vol.

Jarmuła  Agnieszka,  „Czyste obrazy” na przykładzie cyklu fotograficznego Stanisława J. Wosia. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 627

Jarmuszewicz  Adelina,  Tezy graficzne w zbiorach Gabinetu Graficznego Biblioteki „Ossolineum” i na plebanii w Cieszkowie. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 474

Jarosz  Andrzej,  Rysunki Alfonsa Mazurkiewicza (1922-1975). Szkic na progu świata hermetycznego. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 350 / 2 vol.

Jaroszewska  Anna,  Fundacje artystyczne wrocławskich premonstratensów w XVI i XVII wieku. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1997 / Sygn. MGR 389 / 2 vol.

Jaroszewska-Ferencowicz  Maria Jolanta,  Jednonawowe wczesnogotyckie kościoły kamienne na Dolnym Śląsku w XIII wieku. Promotor: doc. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1965 / Sygn. MGR 191

Jaroszówna  Zofia,  Twórczość Zofii Stryjeńskiej na polu ilustracji książkowej. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1975 / Sygn. MGR 104

Jasińska  Elżbieta,  „Rekonstrukcja” siedziby rodowej w Kozłówce Konstantego Zamoyskiego. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 235 / 2 vol.

Jasiński  Mirosław,  Temat „Sfinksa” Józefa Deskura (1861-1915) – interpretacja i analiza cyklu. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 233

Jastrzębska  Ewa,  Późnobarokowa ambona w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Kłodzku. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1985 / Sygn. MGR 231

Jawdyk  Monika,  Język struktur malarskich Jana Tarasina. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 781

Jawor  Paweł,  Komiks artystyczny. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 512

Jaworek  Joanna,  Przedchrześcijańska rzeźba Słowian Zachodnich. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 411 / 2 vol.

Jaworowicz  Hanna,  Nagrobek Jerzego III Oppersdorffa w Głogówku. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 266 / 2 vol.

Jaworska  Józefa Barbara,  Malarstwo Józefa Mehoffera na tle epoki. Promotor: doc. dr  hab. Helena Blum, Wrocław 1965 / Sygn. MGR 113

Jaworska  Małgorzata,  Kościół parafialny pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Nowym Gierałtowie. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 473

Jeleniewska  Justyna,  Wczesnobarokowe malarstwo wielkopolskie. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 417

Jeleń  Katarzyna,  Świadomość transpersonalna w sztuce Andrzeja Dudka-Dürera. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1168/ 1 vol. + płyta DVD

Jerzykowska  Dorota,  Edward Hopper 1882-1967 – „Obrazy z krainy czarów”. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 608

Jezierska  Anna,  Wrocławska Rada Miejska w portretach Georga Scholtza Młodszego. Promotor: prof. dr hab. Jan. Harasimowicz, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 654

Jezierska  Ewelina,  Wizerunek osób z niepełnosprawnością ruchową w polskiej sztuce od 1945 roku do czasów najnowszych. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1039

Jeziorowska  Emilia,  Protestanckie adaptacje średniowiecznych retabulów ołtarzowych na Śląsku. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2019 / Sygn. MGR 1217

Jeziorowski  Piotr,  „Zaczęło się od kuchennego stołu” czyli o ceramicznych rzeźbach Adolfa Ryszki. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 910

Jeżewska  Maria,  Rzeźba architektoniczna Kaplicy Mariackiej w katedrze wrocławskiej. Promotor: doc. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1965 / Sygn. MGR 206 / 2 vol.

Jędrusik  Monika,  Gotyckie chrzcielnice kamienne z dekoracją plastyczną na Śląsku. Promotor: dr Romuald Kaczmarek, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 480

Jędrzejak  Paweł,  Twórczość Jerzego Tchórzewskiego w latach 1945-1980. Wybrane zagadnienia. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 631

Jędrzejas  Anna,  Architektura pałacu w Mirosławiczkach koło Wrocławia. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 606

Jedrzejczak  Beata,  Budowanie dla sztuki. Architektura Herzoga & de Meurona w służbie muz. Promotor: dr Cezary Wąs, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 950

Jędrzejczyk  Elżbieta,  Dwór renesansowy w Pawłowicach Wielkich. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1972 / Sygn. MGR 105 / 2 vol.

Jochelson  Beata,  Malarstwo Horsta Antesa w kontekście Nowej Figuracji. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2019 / MGR 1228

Jochemczyk  Magdalena,  Przemiany funkcji i formy dawnych obiektów sakralnych w Europie po II wojnie światowej (wybrane przykłady). Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1030

Jóźwiak  Bogdana Ewa,  Średniowieczne hafty rzeźbiarskie w Polsce. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1971 / Sygn. MGR 106

Jóźwiak  Michalina,  Monografia artysty Zbysława Marka Maciejewskiego. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1066

Judka  Aleksandra,  Kościół parafialny pw. śś. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze. Monografia architektoniczna. Okres gotyku. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 594

Jungowski  Tomasz,  Pojedynki gwelficko gibelińskie w twórczości Benedetto Bonfigli`ego i Bernardino di Betto Pinturicchio. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2020 / Sygn. MGR 1226

Jurek  Katarzyna,  Ceramika Rudolfa Krzywca. Analiza kierunków estetycznych ujętych w kontekście nurtów programowych. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 806

Juszcze  Karolina,  Anna Bilińska. Życie i zarys twórczości. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 446

Juszczyk  Barbara,  Biżuteria metalowa w zasięgu występowania kultury wielbarskiej (I w n.e. – IV w n.e.). Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 500

Kachynska  Evelina,  Architektura kościołów chrześcijańskich w średniowiecznej Nubii (VI-XIV w.). Analiza typologiczna. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. UWr., Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1173

Kacprzyk  Ewa,  Kościół Świętej Trójcy przy klasztorze OO. Bonifratrów we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 707

Kaczmarek  Agata,  Dekoracja malarska kaplicy Hochberga przy kościele św. Wincentego we Wrocławiu. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 847

Kaczmarek  Klara,  Architektura ratusza w Lwówku Śląskim ze szczególnym uwzględnieniem przebudowy na przełomie XV i XVI wieku. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 400 / 2 vol.

Kaczmarek  Romuald,  Śląskie nagrobki tumbowe z figurą leżącą w XVII i XVIII wieku. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1983 / Sygn. MGR 210

Kaczor  Maciej,  Twórczość Józefa Hałasa w latach dziewięćdziesiątych. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 576

Kaczor  Paulina,  Okres amerykański w twórczości Maxa Ernsta. Promotor: prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2019 / Sygn. MGR 1215

Kal  Elżbieta,  Obraz św. Anny Samotrzeciej ze Strzegomia. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 76

Kalicka  Ewa,  Krytyka artystyczna na przełomie XIX i XX wieku – Eligiusza Niewiadomskiego myśli o sztuce. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 530

Kalita  Magdalena,  Wielorodzinna architektura typu „Existenzminimum” we Wrocławiu pod wpływem tendencji modernistycznych dwudziestolecia międzywojennego. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 841

Kaluch  Marta,  Kościół  św. Anny w Praczach Odrzańskich. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 822 / 2 vol.

Kałuża  Iwona, Działalność artystyczna Katedry Projektowania Sprzętu PWSSP we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1132

Kamińska  Monika,  Tobias Plackwitz Starszy (1657-1721) – monografia wrocławskiego złotnika doby baroku. Promotor: dr Piotr Oszczanowski, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1019

Kania  Anna,  Zdzisław Beksiński – sztuka i krytyka. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 615

Kańczukowski  Zbigniew,  Kościół pw. Niepokalanego Serca NMP w Siechnicach, powiat wrocławski. Promotor:  prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 894

Kapustka  Mateusz,  Imago i Bild. Identyfikacja przedstawienia z przedstawionym. Funkcja i znaczenie rzeźb w późnośredniowiecznych celebracjach paraliturgicznych Wielkiego Tygodnia w południowych Niemczech. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 402

Kapuścińska  Salomea,  O twórczości Witolda Wojtkiewicza. Promotor: doc. dr hab. Helena Blum, Wrocław 1962 / Sygn. MGR 108 / 2 vol.

Kapuściński  Paweł,  Polska rzeźba socrealistyczna - zarys. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 802

Karaban  Edyta,  Renesansowy dwór w Chobieni. Promotor: prof. dr hab. Jan. Harasimowicz, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 533

Karlik  Rafał,  Kontekst artystyczny i ideowy wystroju Auli Leopoldyńskiej we Wrocławiu. Wiedza przyrodzona i nadprzyrodzona. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 486 / 2 vol.

Karolewski  Stanisław,  Edward Hartwig w fotografii pejzażowej oraz teatralnej w pierwszej połowie swojego twórczego życia. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 861

Karpińska  Magdalena,  Kościoły w Niedźwiedzicy i Olszyńcu jako przykłady śląskich budowli sakralnych wieku reformacji. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 786

Karwasz  Katarzyna,  Wrocławskie witryny sklepowe XIX i początku XX wieku (na przykładzie ulicy Świdnickiej). Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 470 / 2 vol.

Karwowska-Bajdor  Alicja,  Jan Henryk Kynast : malarz śląski XVIII wieku. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1963 / Sygn. MGR 109

Kasperska  Agnieszka,  Dekoracja malarska poewangelickiego kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 636

Kasprzycka  Małgorzata,  Nurt neoklasyczny w twórczości wybranych artystów okresu XX-lecia międzywojennego (Wacław Borowski, Eugeniusz Żak, Ludomir Sleńdziński, Henryk Kuna). Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 535

Kastelnik  Mieszko,  Roman Kalarus, artysta wszechstronny, próba monografii. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1120

Kaszen  Anatol,  Nagrobek Schaffgotschów w kościele parafialnym w Gryfowie Śląskim. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 10

Kaszewska  Barbara,  Zespół fasad secesyjnych w Skoczowie. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1977 / Sygn. MGR 23

Kawecka  Monika,  „RPA dało mi treść, a Europa formę” – o fenomenie malarstwa Marlene Dumas w kontekście sztuki jako polityki. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1038

Kaźmierczak  Joanna,  Epitafia wrocławskich kanoników katedralnych z lat 1538-1556 jako wyraz refleksji nad ówczesnym stanem Kościoła. Promotor: prof. dr hab. Jan Harsimowicz, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1150

Kaźmierczak  Natalia,  Ikonografia Tristana i Izoldy w sztuce europejskiej czasów średniowiecza oraz jej związek ze średniowieczną epiką i poezją. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 623

Kąpińska  Ewa,  Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP w Różance – architektura i wystrój. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 365

Kenc-Lechowska  Katarzyna,  Twórczość Józefa Męciny-Krzesza. Promotor: dr Waldemar Okoń, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 353 / 2 vol.

Kica  Ewa,  Wzajemne relacje składników malarskich i rzeźbiarskich w późnogotyckich ołtarzach śląskich. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1977 / Sygn. MGR 110

Kiełpikowska  Krystyna,  Rękopis Mikołaja Czyrpsa I F 346 ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Promotor: doc. dr hab. Janina Orosz, Wrocław 1963 / Sygn. MGR 111

Kierc  Miłosław,  Wewnętrzne widzenie. O krytyce i teorii sztuki Antoniego Gawińskiego. Promotor: dr Waldemar Okoń, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 363

Kierycz  Magdalena,  Działalność artystyczna dawnej Królewskiej Odlewni Żeliwa w Gliwicach w I połowie XX wieku. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 424 / 2 vol.

Kieszkowska  Bożena,  Freski w kościele parafialnym pw. św. Walentego w Lubiążu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1983 / Sygn. MGR 203 / 2 vol.

Kieza  Aneta,  Epitafium rodziny Rühnbaumów z Jawora. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 437

Kijaczko  Aleksandra,  Kościół św. Anny w Niemysłowicach koło Prudnika jako przykład protestanckiej budowli sakralnej z XVI wieku. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 611

Kiniorski  Władysław,  Średniowieczne pieczęcie Piastów Śląskich jako dzieło sztuki. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1973 / Sygn. MGR 24

Kisiel  Adam,  Dekoracja i rzeźba architektoniczna dwudziestolecia międzywojennego we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 534 / 2 vol.

Kisiel  Ariadna,  Problematyka malarska twórczości Władysława Podkowińskiego. Promotor: doc. dr hab. Helena Blum, Wrocław 1965 / Sygn. MGR 112

Kiwała  Bronisława,  Wrocławski tryptyk św. Stanisława. Promotor: doc. dr hab. Janina Orosz, Wrocław 1964 / Sygn. MGR 114

Kiziak  Zuzanna,  Między horrorem a humorem. Nonsens i groteska w zbiorach Osobliwy gość oraz Pamiętna wizyta Edwarda Goreya. Promotor: prof. dr hab. Anna Markowska, Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1169

Klein  Katarzyna,  Krzysztof Wodiczko. Próba monografii artysty. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 842

Klepaczek  Katarzyna,  Grupa Praesens – propagator idei nowoczesności w sztukach plastycznych i architekturze. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 928

Kliber  Alicja Maria,  Późnogotycka kompozycja rzeźbiarsko-architektoniczna z dawnego szpitala świętej Barbary we Wrocławiu. Promotor: dr Romuald Kaczmarek, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 489

Klimczak-Dobrzaniecka  Alicja,  Ambitne oblicze socrealizmu? Analiza twórczości Alfonsa Karnego z lat 1947-1955 na podstawie wybranych przykładów. Promotor: dr hab.. Anna  Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2010 / Sygn. MGR 920

Klimczewska  Joanna,  Grupa malarzy „Komitet Paryski”. Program i działalność w latach 1931-1948. Promotor: dr Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1979 / Sygn. MGR 83 / 2 vol.

Klimecka-Misiaszek  Barbara,  Tadeusz Brzozowski a krytyka artystyczna. Promotor:  dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 687

Kloc  Aleksandra,  Nowoczesność wśród ruin. Osiedle Plac PKWN (obecnie Plac Legionów) we Wrocławiu w latach 1954-1973. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1148 / 2 vol.

Kloczkowska  Agnieszka,  Barokowa przebudowa i aranżacja wnętrza bazyliki św. Bartłomieja w Trzebnicy w drugiej połowie XVIII wieku. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 485 / 2 vol.

Kluzowicz  Katarzyna,  Monografia retabulum z Pełcznicy. Promotor: prof. dr hab. Janusz Kębłowski, dr Romuald Kaczmarek, dr Jacek Witkowski, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 448 / 2 vol.

Kłębowska-Grabowska  Bogumiła,  Ewa Partum. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 843

Kłoda  Emilia,  Życie i twórczość Jeremiasa Josepha Knechtla (1679-1750). Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 960

Knobloch-Wąsowa  Zofia,  Grafika Józefa Pankiewicza, Wrocław 1952 / Sygn. MGR 115

Kobylańska  Ewa,  Malowidła sklepienne w kościele Św. Krzyża w Jeleniej Górze. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 73 / 2 vol.

Kobylińska  Joanna,  Renesansowe freski w kościele św. Michała Archanioła w Muchoborze Wielkim. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 921

Kobyłt  Joanna,  „Estetyka relacyjna” i „Antagonizm” jako strategie artystyczne w sztuce polskiej po roku 1989. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1027

Kochan  Tomasz,  Plakat rocznicowy w PRL. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 689

Kocowska  Elzbieta,  Zabudowa Góry Śnieżki w latach 1945-2008. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń,  prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 832

Kokot  Maja,  „Skrzydła duszy”. Architektura Imre Makovecza. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 713

Kokot vel Kokocińska  Marzena,  Tadeusza Różewicza spotkania ze sztuką. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 778

Kokot-Skrobek  Joanna,  Franciszek Starowieyski – fenomen artysty współczesnego tworzącego w duchu baroku. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1016

Kokurewicz  Barbara,  Indyjska architektura skalna (III wiek p.n.e.-XII wiek n.e.). Ewolucja formy i dekoracji. Analiza na podstawie wybranych przykładów. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1101

Kolęda  Monika,  Polskie współczesne szkło artystyczne – artyści i dzieła. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 537

Komza  Małgorzata,  Miedziorytowa ilustracja w siedemnastowiecznej książce gdańskiej. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1972 / Sygn. MGR 116

Kondracka  Maria,  Dawne założenie klasztorne Braci Mniejszych Kapucynów we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 638

Kondratczyk  Katarzyna,  Między dźwiękiem, słowem a obrazem – analiza wybranych aspektów wizualnych w twórczości zespołu Pink Floyd. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 851

Konert  Nela,  Język krytyki artystycznej wobec powojennej twórczości Xawerego Dunikowskiego w latach 1948-1964. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 931

Koniecka  Karolina,  Kamieniec Ząbkowicki – historia, przestrzeń, architektura. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2018 / Sygn. MGR 1202

Konopka-Klus  Marzena,  Twórczość plastyczna więźniów obozu koncentracyjnego Auschwitz. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 579

Konsztat  Robert,  Artystyczny komiks polski w latach 1989-1999. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 898

Konury  Alicja,  Grupy artystyczne w Polsce. Lata osiemdziesiąte. Tradycja i anarchia. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 563

Kończak  Roma, „Marwencol”. Prywatna wojna Marka Hogancampa. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 991

Kopacz  Marzena,  Dekoracja rzeźbiarska z dawnego Domu Małej Wagi we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 419 / 2 vol.

Korbut  Evelina,  Kościół pw. św. Michała Archanioła w Pradze. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, prof. UWr., Wrocław 2018 / Sygn. MGR 1198

Korczowska  Małgorzata,  Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła w Grodkowie – monografia historyczno-artystyczna. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 625

Korneluk  Paulina Patrycja,  Zamość w okresie II Rzeczypospolitej – budowanie tożsamości a rewaloryzacja Starego Miasta. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2018 / Sygn. MGR 1190

Kornicka  Maria,  Renesansowy pałac ks. Jana Podiebrada w Oleśnicy. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1974 / Sygn. MGR 192 / 2 vol.

Kortylak  Urszula,  Barokowe domy mieszczańskie w Świdnicy. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 11 / 2 vol.

Korytowska  Magdalena,  Kościół w Szydłowcu (pow. niemodliński) jako przykład świątyni protestanckiej z początku XVII wieku. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1973 / Sygn. MGR 117

Korzeniowska  Dorota,  Włoskie traktaty architektoniczne w zbiorach starodruków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 444

Korzeń  Krzysztof,  Rozwój przestrzenny miasta – twierdzy Zamość na tle historycznej kartografii i ikonografii oraz kierunki rewitalizacji. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 724

Korzyńska  Ewa,  Pojezuicki kościół Św. Krzyża w Brzegu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1979/1980 / Sygn. MGR 14 / 2 vol.

Korżel-Kraśna  Małgorzata,  Epitafium Melchiora i Sabiny Scholz w Ząbkowicach Śląskich. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1985 / Sygn. MGR 239 / 2 vol.

Kos  Jerzy,  Architektura kościelna Carla G. Langhansa. Próba charakterystyki. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1985 / Sygn. MGR 229

Kosiba  Leokadia,  Rzeźby gotyckiego mostu w Kłodzku. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 7 / 2 vol.

Kosowska  Aleksandra,  Dawna prepozytura kanoników regularnych św. Augustyna w Sobótce-Górce. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 492 / 2 vol.

Kostańska  Luiza Wiktoria,  „Matrylinearyzm” w sztuce artystek polskich. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1062

Kostowski  Jakub,  Sztuka śląska wobec husytyzmu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1987 / Sygn. MGR 260 / 2 vol.

Kość  Justyna,  Gmach teatru w Jeleniej Górze i jego twórca, nieznany architekt Alfred Daehmel. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 673 / 2 vol.

Kośla  Marta,  Studia wnętrz w malarstwie Olgi Boznańskiej. Uczta dla oczu, uczta dla umysłu. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1034

Kot  Monika Teresa,  „Wolność lub Śmierć” – przedstawienia „Wielkiego Terroru” Maximilienia Robespierre’a na wybranych przykładach grafiki doby Rewolucji Francuskiej 1792-1795. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1145

Kotala Alfreda,  Barokowy pałac w Grodźcu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 12 / 2 vol.

Kotkowska  Elżbieta,  Treści ideowe polichromii Włodzimierza Tetmajera w Kaplicy Świętej Trójcy na Wawelu. Promotor: dr Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 86

Kotkowska  Magdalena Adelajda, Obca Realność. Portret wygenerowany w świecie fotografii cyfrowej na wybranych przykładach. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 976

Kotlińska  Katarzyna,  Cmentarz żydowski w Legnicy – zabytkiem ginącej kultury. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 983

Kowal  Katarzyna,  Ukraińska „nowa fala”. Narodziny nowej sztuki w nowym kraju. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 996

Kowalczuk  Mieczysława,  Tablica różańcowa z Wierzbna, powiat Oława. Ze zbiorów Wrocławskiego Muzeum Diecezjalnego. Promotor: doc. dr hab. Janina Orosz, Wrocław 1963 / Sygn. MGR 8

Kowalczyk  Ewelina, Rusyfikacja przestrzeni publicznej Warszawy i Helsinek w XIX i na początku XX wieku. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1179

Kowalewska  Dominika, Twórczość Eugeniusza Gepperta po roku 1945. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 658

Kowalska  Danuta,  Zewnętrzne formy zdobnicze charakterystyczne dla europejskiej mieszkalnej architektury ryglowej. Próba przeglądu na podstawie wybranych przykładów zachowanej zabudowy. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 946

Kowalska  Maja,  „Nowe w starym”. Problem integracji architektury współczesnej (1989-2004) z zabytkowym centrum Wrocławia. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 605

Kowalska  Marta,  Na obrzeżach city – monografia ulicy Pawła Włodkowica we Wrocławiu. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 871 / 2 vol.

Kowalska  Zuzanna,  Poliptyk Adoracji Dzieciątka fundacji rodziny Prockendorf z kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 593

Kowalski  Mateusz,  Tadeusz Kuduk. Czy w zbiorach muzealnych polskiej sztuki XX wieku jest miejsce dla artysty, który stworzył indywidualny styl? Promotor: dr hab. Piotr Oszczanowski, Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1158

Kownacka  Karolina,  Malarstwo Alfonsa Karpińskiego – styl zatrzymany w czasie. Promotor: dr hab. Anna Markowska, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 836

Kozak  Stanisław,  Centralno-eliptyczne założenia w sakralnej architekturze Śląska I połowy XVIII wieku. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1964 / Sygn. MGR 118

Kozak-Plewa   Agnieszka,  Problem funkcjonowania reklamy zewnętrznej w polskiej przestrzeni publicznej na przykładzie miasta Bielsko-Biała. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1073

Kozarska-Orzeszek  Barbara,  Działalność medalierska Konstantego Laszczki i jego uczniów w latach 1904-1938. Promotor: dr Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 89

Kozicka  Iwona,  Dekoracja malarska I i III empory w Kościele Pokoju w Jaworze. Promotor: prof. dr hab. Jan. Harasimowicz, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 670 / 2 vol.

Kozieł  Andrzej,  Ołtarz Pięciu Boleści Marii z kościoła katedralnego pw. św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1993 / Sygn. MGR 328 / 2 vol.

Kozioł  Agata,  Promenada w Bolesławcu. Rozwój architektoniczny i urbanistyczny 1813-1945. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 916 / 2 vol.

Kozioł  Joanna,  Kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela w Cieplicach. Dzieje, forma i funkcje oraz treści ideowe. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 375

Kozłowska  Agnieszka,  Świat współczesnej fotografii – bajka dla dorosłych. O pełnej magii i fantazji twórczości Eugenio Recuenco. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 812

Kozłowska  Aleksandra,  Wpływ dzieł Francesco Borrominiego na architekturę śląską i dawnej Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 429 / 2 vol.

Kozłowski  Marcin,  „Obszar wspólny, obszar własny” – działania  w pracowni Grzegorza Kowalskiego i poza jej obszarem. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 838

Kozołup  Ewa,  Śląskie dzieła rzeźbiarza Karola Sebastiana Flackera (1680-1746). Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 274

Kozubowski  Jerzy,  Systematyka kościołów romańskich w Polsce, Wrocław [br.] / Sygn. MGR 119

Kożuch  Jadwiga,  Dwa horyzonty polityczno-gospodarcze, dwa środowiska malarskie – Wrocław i Toruń (malarstwo ścienne). Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2017 /Sygn. MGR 1184

Krajewska  Kamila, „ Nie tylko chłopczyce …”. Analiza kostiumologiczna portretów Art Déco. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 759

Krakowiak  Anna,  Pomnik nagrobny Hansa i Anny von Bocków w Luboradzu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1985 / Sygn. MGR 246

Krakowiecka   Monika,  Dekoracja freskowa Johanna Michaela Rottmayra w Kościele Uniwersyteckim we Wrocławiu. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 824

Krasnodębska  Joanna,  Poetyka współczesnego komiksu historycznego o Szoa na wybranych przykładach. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1100

Krasnosielski  Michał,  Artysta grafik Edmund Bartłomiejczyk. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 955

Kraszewska Joanna,  Adaptacje  architektury industrialnej na przykładzie belgijskiego MAC’s Musée des Arts Contemporains w Grand-Hornu. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 711

Krawczyk  Natalia,  Przestrzenie świetlne Jamesa Turrella. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 903

Kropiowski  Łukasz,  Jerzy Tchórzewski – życie, twórczość, myśli o sztuce. Zarys monografii. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 645

Król  Aleksandra,  Barokowa aranżacja wnętrza kościoła pw. Matki Boskiej Bolesnej w Bobolicach oraz jego funkcje ideowe.  Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 710

Król  Marcelina,  Jadwiga Sawicka. Dualizm bezkształtnej treści i pojemnej formy. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 818

Kruczek  Victoria,  Działalność „The Krasnals” – alegoria rzeczywistości, czy sztuka skandalu? Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1114

Krüger-Kuczkowska  Aldona,  Obraz Madonny z Dzieciątkiem z Katedry Wrocławskiej. Opracowanie monograficzne ze szczególnym uwzględnieniem dekoracji zdobniczych Pięknego Stylu  w technice „opus punctorium”. Promotor: dr Romuald Kaczmarek, dr Jacek Witkowski, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 574

Krukowska  Anna,  Między modernizmem a socrealizmem – czasopismo „Architektura” w latach 1947-1950. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1108

Krysińska  Aleksandra,  Camille Claudel i Auguste Rodin. Artystyczne kontrowersje i koincydencje. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2019 / MGR 1227

Krysztoforski  Wojciech,  XVIII-wieczna polichromia Jana Jerzego Petriego w kaplicy Św. Krzyża kościoła kamedulskiego w Bieniszewie na tle pozostałych jego prac. Promotor: prof. dr hab. Jadwiga Puciata-Pawłowska, Toruń 1967 / Sygn. MGR 70

Krzemińska Agnieszka,  Plastyka teatru lalkowego na przykładzie Teatru Lalki i Aktora „Miniatura” z Gdańska. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 728

Krzemińska-Szołtysek  Sylwia,  Płyty nagrobne z postacią stojącą w księstwie opolsko-raciborskim i państwie Bytom w latach 1550-1650. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1107

Krzymuska  Joanna,  Kaethe Kollwitz – ideologia i znaczenie jej sztuki. Promotor: doc. dr hab. Helena Blum, Wrocław 1963 / Sygn. MGR 120

Krzyślak  Katarzyna,  Architektura na ziemiach polskich w długim XIX wieku – próba odczytania znaczeń. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2017 / Sygn. 1170

Krzywka  Łukasz,  Portret w stroju polskim 1788-1914. Promotor: dr Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 85 / 2 vol.

Krzyżanowska  Agnieszka,  Od Hundegasse do ulicy św. Antoniego – architektoniczne dzieje wrocławskiej ulicy. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 912

Kubacka  Magdalena,  Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP w Rosochatej koło Legnicy. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 663

Kubalka  Ewa,  Portret fotograficzny II połowy XIX wieku. Nowy obraz człowieka. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 603

Kubeczka  Katarzyna,  Jan Henryk Rosen. Twórczość malarska w latach 1925-1938. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 943

Kubiak  Anna,  „Żarska Arkadia”, czyli pałac myśliwski Erdmanna II von Promnitz, na tle innych budowli tego typu w Europie. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 462

Kubicka  Martyna, Obramienie architektoniczne jako kontekst przestrzenny dla przedstawień figuralnych w malarstwie i rzeźbie średniowiecznej (okno – arkada – balkon). Studium wybranych przykładów. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1117

Kubik  Bożena,  Architektura Legnicy lat 20. i 30. XX wieku. Promotor: dr Cezary Wąs, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1031

Kucfir  Agnieszka,  Rewitalizacja Żyrardowa. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr.,  Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1126

Kucharczyk  Krzysztof,  Działalność członków Grupy Ładnie w latach 1995-2002. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 771

Kucharska  Sylwia,  Krucyfiks mistyczny z kościoła Bożego Ciała we Wrocławiu. Historia i próba określenia funkcji. Promotor: dr Romuald Kaczmarek, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 517

Kuczek  Barbara,  Net art w Polsce po 2000 roku. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 839

Kulak  Dominika Krystyna,  Macierzyństwo w polskiej sztuce współczesnej widziane oczami kobiet. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1078

Kuliniak  Barbara,  Kawna kamienica pałacowa przy Tauenzienstrasse nr 19-20. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 729

Kułacz  Krzysztof,  Pomnik nagrobkowy Jana Schweinichena (zm. 1677) w Mierczycach. Dzieło Hansa Jakuba Wagnera. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1990 / Sygn. MGR 291

Kułakowska  Katarzyna,  Rzeźba dekoracyjna naw bocznych katedry wrocławskiej. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1978 / Sygn. MGR 122 / 2 vol.

Kunicka  Anna,  Templo Expiatorio de la Sagrada Familia como esencia del estilo arquitectónico de Antoni Gaudí i Cornet. Promotor: prof. dr hab. Piotr Sawicki, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 421

Kunysz  Dominik,  Monografia twórczości Bogny i Kazimierza Klimczewskich – wrocławskich architektów doby powojennego modernizmu. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2011 / Sygn. MGR 970

Kupiecka  Agata, Anamorfoza w sztuce XX i XXI wieku. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1074

Kurek  Karolina,  Wrocławski Ogród Zoologiczny w XIX wieku. Założenie przestrzenne i architektura. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 484 / 2 vol.

Kuprynowicz  Joanna,  Rokokowe rzeźby Henryka Hartmanna w kościele parafialnym w Bardzie Śląskim. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1984 / Sygn. MGR 217

Kurgan  Agnieszka,  Wspólna kreacja André Bretona i Marcela Duchampa. Wybrane międzynarodowe wystawy surrealistów. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 640

Kurpiewski  Maciej,  Świat za obrazami świata – twórczość Romana Cieślewicza. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 756

Kurzawska  Katarzyna,  Dom Biblijny w Görlitz. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 414

Kurzeja  Zdzisław,  Późnogotycka brązowa chrzcielnica z kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1971 / Sygn. MGR 121

Kuś  Hanna,  Ikonografia Matki Boskiej Bolesnej na Śląsku w dobie baroku. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 731

Kuśmidrowicz-Wardawa  Anna,  Motyw antycznej budowli centralnej w polskich parkach krajobrazowych przełomu XVIII i XIX wieku. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 230 / 2 vol.

Kuśnierz  Elżbieta,  Dawny dom handlu hurtowego „Victoria” we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1992 / Sygn. MGR 315 / 2 vol.

Kuśnierz  Katarzyna,  Kościół pw. Matki Bożej Różańcowej w Brzezinie jako przykład wykorzystania sztuki w polemice konfesyjnej. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 528 / 2 vol.

Kutrowska  Agnieszka,  Pierwszy kościół Imienia Zbawiciela na Wygonie Świdnickim we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 740

Kuźmiński  Andrzej,  Działalność artystyczna Jana Marcina Szancera w kontekście sztuki socrealistycznej.  Promotor:  prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1000

Kuźnicka  Sylwia Monika,  Sztuka jako twórca relacji międzyludzkich w kontekście polskiej sztuki najnowszej. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1086

Kwade  Kazimierz,  Maswerki budowli gotyckich Wrocławia. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 6 / 2 vol.

Kwaśna  Joanna,  W szponach lęku. Apokalipsa objawiona – Apokalipsa spełniona w twórczości Aleksandry Waliszewskiej. Promotor: prof. dr hab. Anna Markowska, Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1183

Kwaśnik  Anita,  Antyglamour w fotografii Juergena Tellera. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 994

Kwaśnik-Gliwińska  Anna,  Zamek Koniecpolskich i Rzewuskich w Podhorcach. Dzieje budowy i analiza struktury architektonicznej. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1975 / Sygn. MGR 65

Kwaśny  Irena, Ołtarz renesansowy z kościoła w Ogrodzonej k. Cieszyna. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1970 / Sygn. MGR 123

Kwaśny Marek,  Johann Jacob Eybelwieser w służbie Zakonu Joannitów na Śląsku. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1040

Kwella  Anna,  Architektura i wyposażenie kościoła parafialnego w Imbramowicach. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 544 / 2 vol.

Kwiatkowska  Marta,  Podmiejska rezydencja wrocławskich patrycjuszy w Wojnowicach. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 763

Kwiecień  Adam,  Bramy i portale rezydencji śląskich w XVI i w 1 połowie XVII wieku. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 267

Kwiecień  Anna,  Portale domów mieszczańskich na Śląsku 1520-1650. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 268

Kwiecińska  Maja,  Pozorna obojętność – wrocławski budynek sztabu projektu Otto Rudolfa Salvisberga przy ulicy Gajowickiej 122-126. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2017 / Sygn. 1172

Kwiotek  Katarzyna,  „Umuzycznienie malarstwa” Wojciecha Weissa – obrazy kształtowane według muzycznych tonacji, rytmów i temp. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 863

Lange  Magdalena,  Wariacje na temat twórczości Zuzanny Janin(y). Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 940

Lange  Marta,  Dawny Zwinger wrocławski. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1990 / Sygn. MGR 296 / 2 vol.

Lange  Mariusz,  Pałac bankiera Ignatzego Leipzigera przy ulicy Wierzbowej 15 we Wrocławiu. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1989 / Sygn. MGR 289 / 2 vol.

Lange  Marta,  Dawny Zwinger wrocławski. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska,  Wrocław 1990 / Sygn. MGR 296 / 2 vol.

Langosz  Julia,  Kiedy brzydkie staje się pięknym. Nieuchwytne pojęcie piękna pierwszej awangardy. Promotor: prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2020 / Sygn. MGR 1239

Laufer  Agata,  Fundacje artystyczne rodziny von Uthmann und Schmolz w XVI i 1 poł. XVII wieku. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 697

Lazarowicz  Agata,  Bractwo Św. Łukasza. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 799

Lehmann  Bärbel,  Malowidła wieży mieszkalnej w Siedlęcinie. Promotor: dr Danuta Hanulanka, Wrocław 1981 / Sygn. MGR 30

Lehmann-Ziaja  Karolina,  Epitafium Jana Jetřicha Žerotina z kaplicy zamkowej w Opočnie. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 820

Lem  Agata,  Wizja Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej w malarstwie polskim 2 poł. XIX i 1 poł. XX wieku. Wybrane wątki i zagadnienia. Promotor: dr Waldemar Okoń, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 364 / 2 vol.

Len  Ryszard,  Działalność artystyczna jezuickiego malarza Jana Kubena. Promotor: dr Henryk Dziurla, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 21 / 2 vol.

Lenczewska  Agnieszka,  Kościół pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia w Oławie. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 557 / 2 vol.

Lenczner  Leon,  Mauzoleum ostatnich Piastów legnicko-brzeskich w Legnicy. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1968 / Sygn. MGR 452 / 2 vol.

Lenkow  Ewa,  Łuki przyporowe na Dolnym Śląsku, Wrocław 1964 / Sygn. MGR 124

Leroch  Oga,  Wątki ludowe i słowiańskie w rzeźbie Młodej Polski. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1091

Leśniak-Kraczmar  Joanna,  Aniołowie o zamaskowanych twarzach czyli o nagrobkach żydowskich Abrahama Ostrzegi. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 522

Lewoc  Magdalena,  Śląskie Muzeum Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1993 / Sygn. MGR 334 / 2 vol.

Liberek  Agnieszka,  Meblarstwo płockie od schyłku wieku XIX – po lata trzydzieste XX wieku. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 819

Licimińska  Aleksandra,  „Niech zajaśnieją królewskie rapsody” – projekt realizacji kartonów wawelskich Stanisława Wyspiańskiego i aranżacji wnętrza wrocławskiego kościoła św. Jakuba i Wincentego jako mauzoleum księcia Henryka II Pobożnego. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla. Wrocław 2004 / Sygn. MGR 596

Licznerska  Magda,  Kostium kobiecy późnego średniowiecza w śląskim malarstwie tablicowym lat 1450-1520. Promotor: doc. dr hab. Marian Kutzner, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 261 / 2 vol.

Lipczyńska  Beata,  Barokowe malowidła Feliksa Antoniego Schefflera w gmachu Uniwersytetu Wrocławskiego. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1992 / Sygn. MGR 455 / 2 vol.

Lipińska  Agata,  Pies i Pasja. Znaczenie owego zwierzęcia w malarskich przedstawieniach Męki Chrystusa z czasów średniowiecza. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1104

Lipińska  Aleksandra,  Wyroby manufaktury alabastru w Mechelen z XVI i pierwszej ćwierci XVII wieku w zbiorach polskich. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 401

Lis  Beata,  Barokowy pałac w Szklarach Górnych (gmina Lubin). Studium architektoniczne. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1993 / Sygn. MGR 333 / 2 vol.

Lisicka  Aleksandra,  Nagrobki i effigia królów i królowych angielskich od XI do końca XV wieku. Między ceremoniałem pogrzebowym, a sztuką. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 598

Lisińska  Halszka,  Zabudowa rynku świdnickiego w okresie XVIII, XIX oraz na początku XX wieku. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 717

Lisowska  Katarzyna,  „Tam gdzie piwo warzono…”. Problem adaptacji i rewitalizacji budynków XIX-wiecznych browarów. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 869 / 2 vol.

Los-Pławszewska  Luiza,  Epitafia żeliwne z XVI w. na Śląsku Opolskim. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1991 / Sygn. MGR 309 / 2 vol.

Loster  Katarzyna,  Secesyjne fasady kamienic wrocławskich. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2005 / Sygn. 683 / 2 vol.

Lubos-Kozieł  Karolina,  Kalwaria w Piekarach Śląskich. Studium założenia i architektury. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1993 / Sygn. MGR 335 / 2 vol.

Ludwin  Justyna,  Kino „Capitol” jako przykład ekspresjonizmu niemieckiego w architekturze modernistycznej. Promotor: prof. dr hab. Paweł Banaś, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 733

Ludwin  Marcin,  O codzienności współczesnego mieszkańca metropolii. Relacja pomiędzy czasem i ciałem w twórczości Tsai Ming-lianga. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2011 / Sygn. MGR 973

Ludwińska-Stulin  Ewa,  Monografia architektoniczno-rzeźbiarska gotyckiego kościoła św. Jadwigi w Bolkowie. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1977 / Sygn. MGR 22

Łaba  Bogna,  Renesansowy dom „Pod Złotą Koroną” we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1992 / Sygn. MGR 313 / 2 vol.

Łaba  Magdalena,  Jan Rembowski – ilustrator. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 954

Łagiewska  Jagoda,  Insygnia państwowych uczelni wyższych we Wrocławiu 1945-1989. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2018 / Sygn. MGR 1206 

Łanowiecki  Mirosław,  Dekoracja barokowego szkła śląskiego 1680-1790. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 26 / 2 vol.

Łata  Katarzyna,  Scenografia w pantomimie Henryka Tomaszewskiego. Promotor:  dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 620

Ławniczak  Antonina,  Vaclav Böhm – twórczość rzeźbiarska na Morawach. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 561 / 2 vol.

Ławniczak  Karolina,  Zespół granicznej stacji kolejowej w Nowych Skalmierzycach – historia i architektura. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1051

Łączna  Urszula,  Artysta krytyczny w agonistycznej przestrzeni publicznej w Polsce w latach 90. XX wieku – Katarzyna Kozyra i Zbigniew Libera. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 876

Łobacz  Magdalena,  Architektura Franka O. Gehryʹego. Promotor: dr Cezary Wąs, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1023

Łozińska  Ewa,  Architektura i zabudowa osad neolitycznych na Bliskim Wschodzie. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 583

Łuczyńska-Myszakowska  Aleksandra,  Dawna synagoga i kościół ewangelicki imienia Zbawiciela w Oleśnicy. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 904

Łukaszewicz  Ewa,  Ze studiów nad relacjami między misteriami i sztukami plastycznymi w dobie późnego średniowiecza. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1981 / Sygn. MGR 54

Łukojć  Maciej Karol,  Rzeźba z kości słoniowej i jej wrocławski przykład – ołtarzyk z figurką Marii z Dzieciątkiem ze skarbca katedry pw. św. Jana Chrzciciela. Promotor: dr hab. Piotr Oszczanowski, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1090

Łupińska  Sylwia,  Twórczość Aubreya Beardsleya, a wizerunek kobiety na przełomie XIX i XX wieku. Wybrane zagadnienia. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2019 / MGR 1230

Łyp  Bożena,  Zespół rzeźby wspornikowej i zwornikowej z Kaplicy Książęcej przy kościele pocysterskim w Lubiążu. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1976 / Sygn. MGR 125

Łysik  Renata,  Motyw pożegnania w sztuce polskiej XIX wieku. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 490

Łyszczarz  Małgorzata,  Kolekcja Motyli. Twórczość fotograficzna Diane Arbus. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 797

Macalik  Joanna,  „Tak oto stoję”. Kościół imienia Marcina Lutra (1896) we Wrocławiu jako przykład świątyni rocznicowej. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 918

Macała  Krzysztof,  Epitafium Hansa i Barbary von Reibnitz w kościele Bożego Ciała w Wierzbicach. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1994 / Sygn. MGR 338

Machnik  Leszek,  Inspiracje weneckie w malarstwie polskim drugiej połowy XIX wieku. Promotor: dr Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 81 / 2 vol.

Maciaszczyk  Wioletta,  Grupa trzech kościołów halowych z filarami ściennymi na Śląsku: w Starych Bogaczowicach, Krzeszowie i Wołowie oraz ich geneza. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 435 / 2 vol.

Maciąg  Monika,  Przemiany przestrzenne i architektoniczne Obornik Śląskich jako uzdrowiska. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 536 / 2 vol.

Maciejkowicz  Paweł,  Aurum philosophicum; nowa gnoza w sztuce polskiej drugiej połowy XX wieku. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 619

Maciuk  Anna,  Andrzej Pietsch – grafika. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 614

Maciuła  Monika,  Współczesne witraże w zabytkach architektury sakralnej Wrocławia. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 803

Macura  Małgorzata,  Dekoracja malarska stropów pałacu w Moczydlnicy Klasztornej – zapomniane dzieło Michaela Willmanna. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1064

Madera  Ewa,  Kościół parafialny pw. św. Jerzego w Wilkanowie. Architektura, wystrój i wyposażenie. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 791

Magdziarczyk  Izabela,  Malarstwo Hanny Krzetuskiej. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1997 / Sygn. MGR 394 / 2 vol.

Magdziński  Marcin,  Problematyka lokacji miejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Śląska, połączona z analizą wybranych miast śląskich – Wrocławia, Świdnicy i Nysy. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 736

Majda  Joanna,  Ołtarz główny w kościele św. Jerzego w Dzierżoniowie. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2021 / Sygn. MGR 1260

Majeran  Małgorzata,  Nagrobek Jana Sighofera (zm. 1649) w kościele śś. Piotra i Pawła w Legnicy. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1990 / Sygn. MGR 294

Makowska  Beata,  Dom handlu hurtowego firmy „Schlesinger u. Grünbaum – dzieło architekta Leo Schlesingera. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1991 / Sygn. MGR 303 / 2 vol.

Makowska  Irena,  Teoretyczne podstawy architektury Zahy Hadid. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 902

Makuszak-Krzyżaniak  Renata,  Artystyczne i symboliczne aspekty zegarów nowożytnych na przykładzie wyrobów śląskich warsztatów zegarmistrzowskich. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 370

Malart  Mateusz,  Piękno i zmysłowość jako składniki sukcesu pracowni Herzog & de Meuron. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1045

Malewicz  Joanna,  Autoportrety Kazimierza Malewicza. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 783

Malicka  Aleksandra,  Gotycki kościół farny w Lubinie. Monografia architektoniczna. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 626

Malita  Elżbieta,  Zamek rodziny von Saurma w Laskowicach. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 993

Małachowicz  Ewa,  Zarys monografii twórczości rzeźbiarskiej Franciszka Józefa Mangoldta. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 732

Małkus  Marta,  Dom renesansowy przy ul. Chopina 1 w Brzegu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1992 / Sygn. MGR 322

Mandecka  Maria,  Ezoteryka w sztuce Janiny Kraupe-Świderskiej. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1119

Mańczyńska  Karolina, Analizakostiumologiczna wybranych portretów z dawnej galerii balliwów i komendantów zakonu joannitów na zamku w Słońsku (Sonnensburg). Promotor: dr hab. Piotr Oszczanowski, Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1155

Marchewka  Karina,  Kościół pw. św. Jadwigi w Ząbkowicach Śląskich - Sadlnie – architektura oraz jej wystrój i wyposażenie. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 867

Marciniak  Monika,  Dekoracja malarska Sali Rajców w ratuszu w Brzegu. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2020 / Sygn. MGR 1235

Markowska  Aleksandra,  Teatr operowy w baroku – dekoracje, kostiumy, inspiracje. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurka, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 790

Markowska  Magdalena,  Przemiany architektoniczne wrocławskiego bloku śródrynkowego w wieku XIX i pierwszej połowie XX. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 872

Markowska  Natalia,  „Gott beschirme deinen Eingang”. Historia kościoła św. Mikołaja we Wrocławiu. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1033

Marszałek  Katarzyna,  Słowacki ilustrowany. Recepcja twórczości Juliusza Słowackiego w malarstwie oraz ilustracji polskiej XIX wieku. Wybrane zagadnienia. Promotor: dr Waldemar Okoń, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 379

Marszałkowicz  Andrzej,  Rozwój krajobrazu w malarstwie polskim wieku XIX i na początku XX w. Próba syntezy, Wrocław 1951 / Sygn. MGR 126

Masior  Agnieszka,  Parateatralność w twórczości Władysława Hasiora. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1166

Masłoń  Anna,  Lech Twardowski. Zarys działalności artystycznej. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1134

Maśnica  Emilla,  Pomiędzy Gestem a Mitem. Jackson Pollock – próba monografii. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 547

Matczyńska  Aleksandra,  Drewniane chrzcielnice z lat 1580-1660 na Śląsku. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2019 / Sygn. MGR 1216    

Matkowski  Krzysztof,  Stalle lubiąskie. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 789

Matlewska  Joanna,  Wpływ teatru elżbietańskiego na obraz Bartłomieja Strobla młodszego „Uczta u Heroda i ścięcie św. Jana Chrzciciela” w Museo del Prado w Madrycie. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 965

Matusiak  Beata,  Architektoniczne fundacje prymasa Stanisława Karnkowskiego w Kaliszu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 243 / 2 vol.

Matuszczyk  Krystian,  Klasycyzm w rzeźbie Henryka Kuny. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1976 / Sygn. MGR 127

Matuszewska  Monika,  Miasto Radków. Architektura – urbanistyka – środowisko kulturowe. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 476 / 2 vol.

Matyja  Aleksandra,  Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwówku Śląskim. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2018 / Sygn. MGR 1186

Matysik  Jadwiga,  Średniowieczne wieże mieszkalne na Dolnym Śląsku. Promotor: doc. dr hab. Janina Orosz, Wrocław 1963 / Sygn. MGR 205

Mazurek  Patrycja,  Wpływ rosyjskiego konstruktywizmu na plakat polski w dwudziestoleciu międzywojennym. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1136

Melnyk  Ganna,  Sztuki wizualne na Ukrainie i w Polsce w okresie przemian ustrojowych lat 90. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1096

Merkułowska  Magdalena,  Architektura Stanów Zjednoczonych Ameryki oczami Hugh Ferrissa (1889-1962). Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 956

Merta  Małgorzata,  Obrazy Feliksa Antona Schefflera w Krzeszowie. Promotor: dr Henryk Dziurla, Wrocław 1990 / Sygn. MGR 299 / 2 vol.

Męcińska  Ewa,  Realizm w twórczości Aleksandra Gierymskiego. Promotor: doc. dr hab. Helena Blum, Wrocław 1966 / Sygn. MGR 128 / 2 vol.

Mędrecka  Maja,  Ogrójce gotyckie na Śląsku. Promotor: dr Romuald Kaczmarek, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 575

Michalska  Anna,  Legenda obrazowa św. Klary z dawnego klasztoru klarysek we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1015

Michałek  Monika,  Estetyka przestrzeni domów mody. Promotor: prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1165

Micherdzińska  Halina,  Pałac przy ul. Kościuszki 34 we Wrocławiu, jego właściciel i epoka. Zarys monograficzny. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1978 / Sygn. MGR 129 / 2 vol.

Mickiewicz  Ewa,  Estetyka pożądania. Twórczość Roberta Mapplethorpeʹa. Wybrane zagadnienia. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 651

Micuła  Małgorzata,  Autobiografia jako źródło kreacji czyli konfesyjna sztuka Tracey Emin. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 858

Miedzińska  Kamila,  Sztuka chrześcijańska w państwie pierwszych Piastów. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 618

Mielnik  Mariusz,  Kościół i klasztor Zgromadzenia Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty w Nowogrodźcu nad Kwisą. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 825

Mielnik  Tomasz,  Autoportrety Michaela Leopolda Willmanna. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 632

Miernik  Magdalena,  Obrazy włoskie z kolekcji hrabiów von Ingenheim. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 595

Mijalski  Stanisław,  Portal romański przy kościele Marii Magdaleny we Wrocławiu, Wrocław 1952 / Sygn. MGR 458

Mikłuszka  Katarzyna,  Inspiracje sztuką baroku i rokoka w europejskim designie (wystroju i wyposażeniu wnętrz) XXI wieku. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 968

Mikołajczak  Ewa,  Zespół pałacowych kamienic przy wrocławskim Podwalu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 801 / 2 vol.

Mikołajczak  Tomasz,  Nagrobek biskupa Przecława z Pogorzeli w katedrze pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Marian Kutzner, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 426 / 2 vol.

Mikołajek  Zuzanna,  Zespół trzech kaplic za prezbiterium kościoła cystersów w Henrykowie – struktura artystyczna, program ideowy, funkcje. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 735 / 2 vol.

Milanik  Anna,  Architektura Adolfa Radinga w latach 1919-1933. Promotor: dr Cezary Wąs, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1026

Milczanowska  Anna,  Powiązania między literaturą a sztuką w dwudziestoleciu międzywojennym na przykładzie wybranych portretów polskich literatów. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 974

Mildner  Paweł,  Analiza wybranych zagadnień w twórczości Marka Sobczyka. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 930

Milewska  Daria,  Nagrobek księcia Karola Krzysztofa Podiebrada w kościele zamkowym pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Oleśnicy. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2019 / Sygn. MGR 1209

Milewska-Pintal Bożena,  Barokowy pałac we Wrocławiu przy ul. Wierzbowej 30. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1993 / Sygn. MGR 324

Milka  Katarzyna,  Kamienica mieszczańska a współczesne miasto. Sposoby postępowania konserwatorskiego. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1099

Miłkowska  Dorota,  Wrocławskie szafy mistrzowskie w XVIII wieku. Z dziejów stolarstwa śląskiego. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 368 / 2 vol.

Miłoń  Mateusz,  Koncepcje odbudowy miast historycznych Górnego Śląska w latach 1949-1956. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2019 / Sygn. MGR 1218

Mirocznik  Lena,  Gotyckie sakramentaria na Śląsku. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1970 / Sygn. MGR 130

Miroszewska  Anna Ewa,  Zamki wyżynne jako rezydencje gotyckie i późnogotyckie – analiza porównawcza wybranych obiektów z terenów Śląska, Niemiec, Czech i Austrii na tle kontaktów polityczno-gospodarczych. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1112

Misiak  Anna Maja,  Bolesław Biegas (1877-1954). Twórczość rzeźbiarska. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 431 / 2 vol.

Misiecka  Ewa Izabela,  Oddziaływanie angielskiej koncepcji „picturesque” na wielkopolskie założenia folwarczne w XIX wieku. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska- Kębłowska, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 450 / 2 vol.

Misiek  Katarzyna,  Instrumenty muzyczne w średniowiecznej rzeźbie kamiennej we Wrocławiu. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. UWr., Wrocław 2020 / Sygn. MGR 1244

Misiewicz  Kamila,  Kościół św. Marka w Świętym Marku koło Sycowa. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 674

Miszczyk  Iwona,  Ogród Laurentiusa Scholza we Wrocławiu (1587/88-1599). Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 762

Misztal  Anna,  Nagrobek księcia Jana Podiebrada i Krystyny Szydłowieckiej w kościele zamkowym pw. św. Jana Ewangelisty w Oleśnicy. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2018 / Sygn. MGR 1200

Miś  Marta,  Kościół pw. św. Michała Archanioła w Michalicach. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 425

Miś  Magdalena,  Wrocławska architektura sakralna z lat 1970-2000. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 565 / 2 vol.

Mitura  Paweł,  Malarstwo monumentalne braci Schefflerów w dawnym kościele Bożogrobców pw. śś. Piotra i Pawła w Nysie. Promotor: dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 1992 / Sygn. MGR 320

Mituś  Anna,  Neorenesans niemiecki w rezydencjach wrocławskich końca XIX wieku. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 549 / 2 vol.

Młodecka  Alicja,  Portret w grafice śląskiej XVII wieku. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1977 / Sygn. MGR 131

Modrzejewska  Eliza,  Scena i sztuka – o twórczości scenograficznej Małgorzaty Szczęśniak. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 682

Molenda  Ewelina,  Fascynacje szkłem optycznym – wrocławscy artyści i ich dzieła. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 770

Molenda  Natalia,  Biomechanika konia na wybranych przykładach rzeźb średniowiecznych i wczesnorenesansowych. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. UWr., Wrocław 2020 / Sygn. MGR 1233

Mondzelewski  Marcin,  Modlitewniki protestanckie drugiej połowy XVI wieku z wrocławskiej oficyny Scharffenbergów (w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej „Na Piasku”). Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 821

Morisson  Ewa,  Malowane stropy renesansowe w kamienicy „Pod Złotym Słońcem” we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 556

Mościcki  Waldemar,  Gotycka architektura katedry we Fromborku. Promotor: doc. dr hab. Marian Kutzner, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 272

Możdżyńska  Małgorzata,  Motyw „łoża śmierci” w malarstwie polskim w końcu XVIII wieku i w wieku XIX. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1984 / Sygn. MGR 215 / 2 vol.

Mroczkiewicz  Irena,  Istota oceny estetycznej. Analiza i krytyka poglądów Stanisława Ossowskiego. Promotor: prof. dr hab.  Maria Kokoszyńska-Lutmanowa, Wrocław 1951 / Sygn. MGR 133

Mucha  Danuta,  Twórczość Leona Wyczółkowskiego w dziedzinie litografii, Wrocław 1952 / Sygn. MGR 132

Muła  Arkadiusz,  Język artystyczny Johanna Franza de Backera na podstawie jego sygnowanych dzieł. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 540 / 2 vol.

Muras  Wioleta,  Kwestia poprawności przestawień instrumentów muzycznych na przykładzie rzeźby barokowej na Śląsku. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 958

Musiał  Jędrzej,  Wybrane niezrealizowane koncepcje architektoniczne rewitalizacji obiektów zabytkowych w świetle materiałów zgromadzonych w archiwum Delegatury w Wałbrzychu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2020 / Sygn. MGR 1242 

Musielak  Tomasz,  Przedstawienia Kozaków w dziewiętnastowiecznym malarstwie polskim. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 798

Musik  Magdalena,  Kościół św. Michała Archanioła w Sławie Śląskiej – architektura i wyposażenie z XVI i XVII wieku. Promotor: prof. dr hab. Jan. Harasimowicz, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 594

Mussur-Nagel  Jolanta,  Motywy niderlandzkie w malarstwie śląskim XV wieku na wybranych przykładach dzieł śląskich. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 194

Muszała  Joanna,  Kościół pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Mirsku (woj. jeleniogórskie). Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 201

Muszyńska  Monika,  Wrocławska rzeźba pomnikowa III tysiąclecia (2000-2010) – próba charakterystyki. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 924

Muszyński  Filip Maria,  Epitafium dla Cesarstwa Niemieckiego. Ewangelicki kościół pod wezwaniem św. Pawła Apostoła na Przedmieściu Mikołajskim we Wrocławiu. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 900 / 2 vol.

Myślicka-Wolak  Kamila,  Wpływ Arnolda Böcklina na sztukę polską. Promotor: dr Waldemar Okoń, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 374

Myślińska  Anna,  „Edyp i Antygona” – obrazy Aleksandra Kokulara i Antoniego Brodowskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1984 / Sygn. MGR 245 / 2 vol.

Nadzieja  Łukasz,  Ekspresjonizm dziś. Malarstwo Zdzisława Nitki. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 644

Naglik  Agnieszka,  Przedstawienie miasta w sztuce późnego średniowiecza na przykładzie tapiserii „Oblężenie Dijon przez Szwajcarów” z ok. 1516 roku. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1177

Najbar  Hanna,  Architektura rezydencji książąt brzeskich w drugiej połowie XVI wieku. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 481

Najwer  Małgorzata,  U źródeł malarstwa narodowego i realnego socjalizmu w Niemczech. Od romantyzmu do socrealizmu – przegląd wrocławskich zbiorów prywatnych. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 746

Napierała  Janina,  Kościół garnizonowy pw. Kazimierza Królewicza w Katowicach jako przykład sakralnego, modernistycznego obiektu na Górnym Śląsku. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1110

Narewski  Michał,  Murale wrocławskie. Wybrane przykłady z lat 2006-2014. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1142

Nasiadko  Kamila,  Murowany dom wiejski w krajobrazie kulturowym Warmii i Mazur. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 913

Natusiewicz  Janina,  Monografia gotyckiego kościoła  parafialnego pw. św. Marcina w Jaworze. Promotor: doc. dr hab. Janina Orosz, Wrocław 1966 /  Sygn. MGR 202 / 2 vol.

Nawrat  Grzegorz,  Próba rekonstrukcji wyglądu wnętrza pałacowego na przełomie XVII/XVIII w. na Śląsku w oparciu o dokumenty, ikonografię i wybrane obiekty. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2018 / Sygn. MGR 1189

Nawrocka  Magdalena,  Krajobraz architektoniczny wsi i jego przekształcenia. Studium przypadków z terenu Dolnego Śląska. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2021 / Sygn. MGR 1256

Nespiak  Danuta,  Ołtarz główny w kościele bernardynów w Rzeszowie oraz jego związki z rzeźbą śląską XVI i XVII wieku. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1962 / Sygn. MGR 134

Niemaszyk  Jadwiga,  Szata graficzna dzieł Martina Opitza wydanych w latach 1617-1750. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 406 / 2 vol.

Niklas  Katarzyna,  Sztuka w cieniu Brechta. Twórczość Bartolta Brechta w ilustracjach polskich artystów. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 581

Nitecka  Izabela Katarzyna,  Dawny kościół minimitów pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Novej Pace koło Jičina – architektura i program ideowy. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 552 / 2 vol.

Nitka  Maria,  Romantyczne spojrzenie na góry w sztuce polskiej XIX stulecia. Wybrane wątki i zagadnienia. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 546 / 2 vol.

Niwińska  Marta,  Czasopismo Architektura i Budownictwo w latach 1925-1930. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1171

Niziołek  Magdalena,  Śmierć, ewolucja, absolut. Kolor niebieski w twórczości artystów w XX i XXI wieku. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1161

Noszka  Marta,  Budowle muzealne ostatniego dwudziestolecia XX wieku. Próba typologii i krytycznej analizy. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 642

Nowak  Aleksandra,  Stefan Żechowski. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 678

Nowak  Jarosław,  Pomnik nagrobny opata Szymona II Petzolda (zm. 1544) w klasztorze poaugustiańskim w Żaganiu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 250

Nowak  Kamila,  Dekoracja freskowa w kościele Joannitów pw. św. Jana Chrzciciela w Łosiowie. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, prof. UWr., Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1154

Nowak  Katarzyna,  Kalwińskie zbory Małopolski. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 442

Nowak  Malwina,  “Artysta” w cudzysłowie.  Marka Sobczaka inspiracje inspiracjami. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 817

Nowak  Romuald,  Barokowe malowidła w wielkim refektarzu i pokoju gościnnym w pałacu opackim w Lubiążu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1981 / Sygn. MGR 58

Nowakowska  Anna,  Od „Turnieju artystów” do „Rozejścia się narodów”. Początek polskiego malarstwa narodowego w twórczości malarzy z grupy Marcina Olszyńskiego. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 755

Nowicki  Tomasz,  Kształtowanie architektury grobowej we wczesnej epoce żelaza na ziemiach polskich. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 493

Noworolska  Małgorzata,  Późnogotyckie Piety na Śląsku (2 ćwierć XV – 1 tercja XVI wieku). Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1069

Nyckowski  Wiktor,  Biżuteria z tzw. „grobów książęcych”. Technika i technologia wykonania oraz funkcja dystynktywna. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 545

Ociepka  Franciszek,  Utwór filmowy jako dzieło sztuki. Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gałecki, Wrocław 1963 / Sygn. MGR 135

Okoń  Patrycja,  Podominikański kościół pw. Św. Krzyża w Ząbkowicach Śląskich. Wczesny przykład hali ścienno-filarowej na Śląsku. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 792

Okoń  Waldemar,  Zagadnienia narracji wizualnej w malarstwie polskim drugiej połowy XIX wieku. Promotor: dr Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 87

Okoński  Tomasz,  Dekoracje malarskie ścienne i stropowe renesansowych dworów na Dolnym Śląsku. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1007

Olbromska  Urszula,  Pieta z Lubiąża. Zarys monograficzny na tle duchowości religijnej XIV-wiecznego Śląska. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 92

Olczyk  Katarzyna,  Franciszek Xawery Dunikowski – życie i twórczość. Wybrane zagadnienia. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 896

Oleksyk  Piotr,  Budownictwo obronne na terenach księstwa świdnicko-jaworskiego. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1005

Oleszczuk  Natalia,  Twórczość Věry Liškovej (1924-1985) – od projektantki do rzeźbiarki. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 907

Olszewska  Kamila,  Treści i funkcje ideowe „Theatrum Vitae et Mortis” Theodora Rindfleischa (Biblioteka Uniwersytecka, Rękopis – B 1950). Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 496 / 2 vol.

Olszewska  Ludmiła,  Szczotka toaletowa Excalibur i inne … Twórczość Phillippe’a Starcka. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 777

Onzol  Ewelina,  Arki ego w potopie popu? Działalność Grupy Twożywo w świetle teorii sztuki publicznej. Na podstawie wybranych zagadnień. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 804

Onzol  Wojciech,  Zespół sądu i więzienia we Wrocławiu przy ulicy Podwale na tle współczesnego budownictwa penitencjarnego. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1978 / Sygn. MGR 136 / 2 vol.

Oracz  Anna,  Kaplice Bożego Grobu na Śląsku i w dawnym Hrabstwie Kłodzkim. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1006

Orawiec  Tadeusz,  Pierwotna architektura i wystrój kościoła w Gościszowie k. Bolesławca. Promotor: prof. dr hab. Janusz Kębłowski, dr Romuald Kaczmarek, dr Jacek Witkowski, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 445 / 2 vol.

Orlińska  Dorota,  Metalowa biżuteria celtycka na ziemiach polskich. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 506

Orłowska-Sobków  Angelika,  Kaplica czaszek w Czermnej – przestroga śmierci. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1137

Osadowska  Olga,  Fotografie Patricka Demarcheliera w kontekście współczesnej kultury celebrity. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 877

Ostrowska  Katarzyna,  Powrót do epoki snu, czyli o sztuce naskalnej pierwotnych mieszkańców Australii. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 591

Ostrowska  Marta,  Nowoczesna rzeźnia miejska – kształtowanie formy architektonicznej w XIX wieku oraz problem adaptacji i rewitalizacji na przełomie XX i XXI wieku. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 814

Otrębska  Gabriela,  Iluzjonistyczne retabula ołtarzowe na Śląsku i w dawnym Hrabstwie Kłodzkim w dobie baroku. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 982

Ouidir  Grażyna.  Chrzcielnica w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Stanisława i Wacława w Świdnicy. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 33

Ożyhar  Marek,  Skulptur Projekte Münster 1977-2007. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2009 / Sygn. MGR 901

Pacholak  Adam,  Elektronowy mózg miasta. Idea nowoczesnego Wrocławia i jeden z przykładów jej realizacji – ZETO przy ul. Ofiar Oświęcimskich autorstwa Anny i Jerzego Tarnawskich. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2018 [data obrony – 2019] / Sygn. MGR 1207

Pacholska  Ewa,  Kościół św. Jakuba i św. Krzysztofa na wrocławskim Psim Polu – monografia zabytku. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1053

Pańczuk  Krzysztof,  Pałac w Tulczynie na tle architektury rezydencjonalnej XVIII wieku. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 813

Papadopulu  Eliana,  Alternatywne jednostki mieszkalne – nowe punkty odniesienia w myśleniu o modelach mieszkalnych. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1109

Pasternak  Stanisław,  Sylwetka twórcy Jóżefa Gielniaka. Promotor: doc. dr hab. Helena Blum, Wrocław 1967 / Sygn. MGR 137

Pastucha  Katarzyna,  Dawne kino Capitol w Wałbrzychu (1928) autorstwa Ludwika Moshamera. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 868 / 2 vol.

Paszowska  Jadwiga,  Rzeźbiarskie dzieła Gotfryda Augusta Hoffmanna w Kościele Pokoju w Świdnicy. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1989 / Sygn. MGR 279

Paszyn-Lukierska  Irena,  Barokowa monstrancja z Drzewem Jessego w kościele w Henrykowie i jej twórca. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1974 / Sygn. MGR 138

Paśko  Anita,  Twórczość Teodora Axentowicza. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1994 / Sygn. MGR 343

Patała  Agnieszka,  Tryptyk „Pokłonu Trzech Króli” z Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu – dzieło z kręgu antwerpskiego atelier Pietera Coecke van Aelst. Przykład południowoniderlandzkiego wytworu masowej produkcji artystycznej. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 919

Patralski  Janusz,  Architektura kościoła parafialnego Świętej Anny w Ząbkowicach Śląskich. Promotor: dr Romuald Kaczmarek, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 488

Patro  Edyta,  Barokowy ołtarz główny kościoła klasztornego pw. Wniebowzięcia NMP i św. Jakuba Starszego w Kamieńcu Ząbkowickim. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 906

Patyniak  Bogusław,  Kościół pw. św. Jadwigi w Rybnicy Leśnej koło Wałbrzycha. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 787

Pawlaczek  Barbara,  Kaplice i aneksy kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu. Promotor: doc. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1967 / Sygn. MGR 139 / 2 vol.

Pawlicka  Elżbieta,  Tryptyk z Wojnowa. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1976 / Sygn. MGR 224

Pawłowicz-Weychan  Marta,  Motyw labiryntu w europejskich kulturach pradziejowych. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 499

Pazoła  Barbara,  Monografia architektoniczna kościoła pw. śś. Piotra i Pawła w Legnicy. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Świechowski, Wrocław 1971 / Sygn. MGR 140

Paździor  Elżbieta,  XVI wieczne dwory murowane w Polsce, ich architektura i codzienne życie mieszkańców. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1138

Perelska  Tatjana,  Kultura i sztuka Żydów w Polsce do połowy XIV w. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 494

Pernaczyńska  Agnieszka,  Dawna Forckenbeckstrasse we Wrocławiu. Przestrzeń i architektura. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 749 / 2 vol.

Petelska  Izabela,  Między renesansem a barokiem – kościół pw. Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela w Starej Kamienicy. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 503

Petraniuk  Agnieszka,  Rysunki Marii (Mai) Berezowskiej. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 796

Petri  Maria,  Indywidualność twórcza w malarstwie Tadeusza Makowskiego. Promotor: doc. dr hab. Helena Blum, Wrocław 1962 / Sygn. MGR 141

Petryna  Monika,  Dwa sposoby interpretacji sztuki klasycznej na przykładzie prac Igora Mitoraja i Adama Myjaka. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 757

Pękalska  Ewa,  Pałac rodziny Korn w Pawłowicach. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1994 / Sygn. MGR 342 / 2 vol.

Piasecka  Barbara,  Jan Stanisławski – twórca nowoczesnego krajobrazu polskiego. Promotor: doc. dr hab. Helena Blum, Wrocław 1965 / Sygn. MGR 142

Piasecka-Ludwin  Magdalena,  Malownicza koncepcja wiejskiej posiadłości wielkopolskiej w 1 poł XIX wieku. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 249 / 2 vol.

Piaskowski  Roger,  Ołtarz główny w kościele śś. Piotra i Pawła w Legnicy. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 5

Pichler  Anna,  Działalność artystyczna Zbigniewa Więckowskiego. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 529

Pidłypczak  Katarzyna,  Malarstwo ołtarzowe Feliksa Antoniego Schefflera w kaplicy pw. św. Jadwigi w Trzebnicy i w kościele parafialnym pw. św. Anny w Szewcach. Promotor: dr Henryk Dziurla, Wrocław 1990 / Sygn. MGR 297

Pieczka  Michał Antoni,  Późnobarokowy kościół pw. św. Marcina w Barkowie koło Żmigrodu – architektura i wyposażenie. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 741

Piekarska-Man  Anetta,  „Życiomalowanie” Eugeniusza Józefowskiego. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1098

Pierucka  Sylwia,  Od ogrodów warzywniczych do wielkomiejskiej ulicy – architektura wschodniej części ulicy Piłsudskiego we Wrocławiu do II Wojny Światowej. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1149 / 2 vol.

Pierzchała  Marek,  Późnobarokowy wystrój malarski kaplicy pałacowej w Sarnach. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 60

Pierzchała-Jaroszewicz  Katarzyna,  Jacek Gaj. Grafiki – rysunki – ilustracje. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 652

Pierzyna  Helena,  Pogranicza sztuki. Plakat i film animowany w twórczości Jana Lenicy. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 509

Piesiewicz  Ewa,  Rokokowe wyposażenie rzeźbiarskie kościoła pod wezwaniem św. Katarzyny w Górze Śląskiej. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1981 / Sygn. MGR 28 / 2 vol.

Pietrajtys-Generowicz  Wiesława,  Snycerka ołtarza Koronacji Marii w Czerninie. Promotor: doc. dr hab. Marian Kutzner, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 262 / 2 vol.

Pietras  Barbara,  Zawłaszczenie i subwersja w twórczości Romana Cieślewicza. Promotor: prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2020 / Sygn. MGR 1240

Pietruszczak  Karolina,  Ewolucja metafory okna na podstawie interpretacji malarstwa Jerzego Nowosielskiego, Łukasza Korolkiewicza i Wilhelma Sasnala. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 779

Pietrzak  Agnieszka,  Kościół pw. św. Wojciecha w Lewkowie – domniemane dzieło Franciszka Marii Lanciego. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1994 / Sygn. MGR 344 / 2 vol.

Piętka  Anna,  Dekoracja freskowa w kościele Benedyktynów pod wezwaniem Wywyższenia Krzyża Świętego i Świętej Jadwigi w Legnickim Polu. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 926

Pikulska  Daria Dorota,  Działalność Carla Johanna Christiana Zimmermanna we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 516 / 2 vol.

Pilarska-Świerszcz  Ewa,  Kościół pw. św. Antoniego we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 251

Pilipionek  Katarzyna,  Jan Dobkowski – monografia. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 768

Piłaszewicz  Zofia,  Xawery Dunikowski, największy współczesny rzeźbiarz polski. Promotor: doc. dr hab. Helena Blum, Wrocław 1964 / Sygn. MGR 144

Piotrowska  Dominika,  Renesansowy zamek w Kostrzynie nad Odrą. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 805

Piotrowska  Joanna,  Dawny kościół graniczny w Biedrzychowicach (pow. Lubań). Architektura i wyposażenie. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1143

Piróg  Patrycja, Symptomy kryzysu modernistycznego na wybranych przykładach dzieł filmowych Michelangelo Antonioniego i Federica Felliniego. Promotor: dr hab.. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1009

Piss  Małgorzata,  Anime. Historia i źródła estetyczne – wybrane zagadnienia. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1080

Piwońska  Teresa, Barokowa dekoracja stiukowa kaplicy Oleśnickich w Tarłowie. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1977 / Sygn. MGR 146

Pliszka  Anna,  Tadeusz Dominik – malarstwo. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 686

Pluta  Ewa,  Kościół filialny pw. Najświętszej Marii Panny i św. Zuzanny w Stolcu koło Ząbkowic Śląskich. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 737

Płuchator  Maryna,  Kino jako rodzaj zaplanowanego eksperymentu. Strukturalna twórczość Paula Sharitsa. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1095

Pochodaj  Andrzej,  Legenda napoleońska w sztuce polskiej do 1918 roku. Wybrane wątki. Promotor: dr Waldemar Okoń, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 357 / 2 vol.

Podanowska  Joanna,  Motyw wozu czterokołowego w kulturze pomorskiej i jego europejskie analogie w epoce brązu i żelaza. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 505

Podruczny  Grzegorz,  Budownictwo wojskowe Wrocławia w drugiej połowie XVIII wieku. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 471 / 2 vol.

Podżorska  Aleksandra,  Pod niebem Italii. Pejzaż włoski na obrazach malarzy polskich z przełomu XIX i XX wieku. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1042

Pokojowczyk  Marta,  Zwalnianie czasu i nadawanie mocy obrazom i widzowi w instalacjach video Fiony Tan. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2011 / Sygn. MGR 978

Pokora  Henryk Jakub,  Nagrobne płyty kamienne z aplikacjami metalowymi na Śląsku do 1400 r. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1970 / Sygn. MGR 145

Polańska  Bogumiła,  Jerzy Duda Gracz. Ilustrator rzeczywistości i dźwięku. Synteza życia i twórczości artystycznej. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 721

Polańska  Krystyna,  Jan Lebenstein. Ilustrator. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 773

Politowicz  Joanna,  Wrocławska willa Wutzdorf (wzniesiona w latach 1882-1883). Dzieło Friedricha Barchewitza. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 439

Poliwoda  Jadwiga,  Ołtarz z baptysterium przy kościele św. Jakuba w Nysie. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1981 / Sygn. MGR 59

Pollok  Donata,  Ratusze południowej Wielkopolski z pierwszej połowy XIX wieku. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 466

Polok  Lidia,  Szkoła pejzażowa Jana Stanisławskiego i jej znaczenie w malarstwie polskim. Promotor: doc. dr hab. Helena Blum, Wrocław 1965 / Sygn. MGR 143 / 2 vol.

Popek  Wojciech,  Barokowe ołtarze pw. św. Józefa w kaplicy św. Jadwigi w Trzebnicy. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 275 / 2 vol.

Popów  Monika,  Kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca w Borowie Wielkim koło Kożuchowa. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 725

Poradzisz  Magdalena,  Kościół pw. Trójcy Świętej przy ul. Świdnickiej we Wrocławiu – oratorium szpitalne czasów średniowiecza i epoki nowożytnej. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 695

Porwich  Adrian Damian,  Ite in orbem universum… Późnośredniowieczne przedstawienia tematu ikonograficznego Divisio Apostolorum w sztuce europejskiej 1400-1550. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. UWr., Wrocław 2021 / Sygn. MGR 1253

Postrożny  Łukasz,  Nieistniejąca Freiburgerstrasse we Wrocławiu. Przestrzeń, którą można sobie tylko wyobrazić. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 671 / 2 vol.

Poszumska  Marta,  Narracyjne dekoracje malarskie stropów i ścian kościołów na Pomorzu w II poł. XVII i I poł. XVIII wieku. Promotor: dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 366 / 3 vol.

Poślednia  Joanna,  Rewitalizacja architektury socmodernistycznej w Polsce. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1133

Powałowska-Kroczak  Beata,  Polska sztuka w okresie rewolucji 1905-1907. Wybrane zagadnienia. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 554

Powichrowska  Agnieszka Katarzyna,  Dekonstrukcja w twórczości Grupy Architektonicznej Coop Himmelb(l)au. Promotor: dr  hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 831

Praski  Marcin,  Monografia twórczości wrocławskich architektów Anny i Jerzego Tarnawskich. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2011 / Sygn. MGR 948

Prochaska  Marta,  Wystawa „elles@centrepompidou”, nowa przestrzeń dla polskiej sztuki kobiet. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2011 / Sygn. MGR 963

Prodeus  Adrianna,  Poszukiwanie niemożliwego czyli próba portretu twórczości Franciszki i Stefana Themersonów. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń,  Wrocław 2004 / Sygn. MGR 613

Prokop  Marta,  Budzenie marzeń. Plakaty reklamowe w dwudziestoleciu międzywojennym jako obraz artystycznych, historycznych i społecznych przemian w Polsce. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 701

Prokopowicz  Magdalena,  Średniowieczna mozaika monumentalna na terenie Pomorza. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 793

Przestalska  Alicja,  Apoloniusz Kędzierski (1861-1939). Zarys monograficzny artysty. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 860

Przetakiewicz  Marta,  Posągi w legnickim Mauzoleum Piastów Śląskich. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla. Wrocław 2005 / Sygn. MGR 669

Przewirska  Marta,  Krzesława Maliszewska. Próba monografii. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 679

Przystupińska  Hanna,  Działalność architektoniczna Sławomira Odrzywolskiego (1846-1933). Promotor: dr Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1979 / Sygn. MGR 78 / 2 vol.

Ptak  Anna,  Wrocławska replika „Pejzażu zimowego z łyżwami i pułapka na ptaki” na tle malarstwa pejzażowego Piotra Bruegla Starszego i jego warsztatu.  Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 428 / 2 vol.

Ptaszyński  Wojciech,  Metafizyka znaku w malarstwie średniowiecznym. Promotor: dr Danuta Hanulanka, Wrocław 1981 / Sygn. MGR 74

Puchała  Szymon,  Nowożytne skrzydło północne pałacu w Gorzanowie – pierwotna funkcja, dekoracje malarskie i koncepcja rewitalizacji. Promotor: dr hab. Piotr Oszczanowski, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1102

Pudło  Joanna,  Kościół parafialny pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Turowie. Monografia. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. UWr., Wrocław 2019 / Sygn. MGR 1208

Pulik  Magdalena,  Technika malarska Georga Wilhelma Neunhertza na podstawie konserwacji fresków w Kościele Łaski NMP i Mauzoleum Piastów w Krzeszowie. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 886

Pypno  Ewa,  Kościół pw. Narodzenia NMP w Sadach Górnych. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 764

Pytlik  Barbara,  Próba rekonstrukcji przemian kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Rybniku. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1160

Rabiega  Mateusz,  Odbudowa kaliskich kamienic po zniszczeniach I wojny światowej. Problem stylu. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2021 / Sygn. MGR 1255

Raczkowski  Marcin, Autoprezentacja kobiet – artystek w kolejnych falach feminizmu. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1037

Raczyńska  Maria,  Twórczość malarska Juliana Fałata. Promotor: doc. dr hab. Helena Blum, Wrocław 1968 / Sygn. MGR 147

Radłowska  Kamila,  Twórczość Banksyʹego w świetle instytucjonalizacji street artu. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 908

Radosz  Patrycja,  Dekoracja biblijna II i IV empory w kościele Pokoju w Jaworze. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 696 / 2 vol.

Radożycka  Kornelia,  Kondycja i perspektywy młodego polskiego wzornictwa reprezentowanego przez uczestników konkursu Design – Open Space w ramach Międzynarodowego Festiwalu Dobrych Projektów Wroclove Design 2013. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1071

Radtke  Adam,  Kaplica zamkowa w Siedlisku. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1144

Rainczak  Kazimierz,  Urbanistyka Namysłowa i architektura kościoła farnego pod wezwaniem śś. Piotra i Pawła w Namysłowie. Promotor: doc. dr hab. Janina Orosz, Wrocław 1962 / Sygn. MGR 223

Rajkowski  Mirosław,  Brian Eno. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. 659

Rajna  Karolina,  Problem rekonstrukcji dzieła sztuki na przykładzie realizacji konserwatorskich przy gotyckich malowidłach ściennych z Sierot i Jemielnicy. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 837

Rak  Maria,  Kościół pod wezwaniem świętych Mikołaja i Franciszka Ksawerego w Otmuchowie. Historia, analiza formalna, problem autorstwa projektu i treści ideowe dzieła. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 373 / 2 vol.

Rapita  Justyna,  „Chimera” Zenona Przesmyckiego. Dzieło sztuki ilustratorskiej. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 891

Ratajczak  Beata,  Kościół i klasztor urszulanek w Świdnicy – architektura, wystrój i wyposażenie. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 761

Ratusińska  Ewa,  Syn Boży – autoportrety Jacka Malczewskiego. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 362

Rawska-Kwaśnikowa  Zofia.  Gotyckie kościoły joannickie w dawnym księstwie świdnickim, Wrocław 1952 / Sygn. MGR 456 [I st.]

Reczuch  Justyna,  Pałac w Pieszycach. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 416

Reinhard  Maja,  Kształtowanie się, lokalizacja i rozwój urbanistyczny Lubomierza na tle wybranych miast śląskich. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 624

Rejda  Anna,  Monografia rzeźby św. Jerzego z Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu. Promotor: dr Jacek Witkowski, dr Romuald Kaczmarek, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 504

Rejek-Jamróz  Anna,  Polonica w holenderskiej i flamandzkiej grafice książkowej XVII wieku. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1972 / Sygn. MGR 148 / 2 vol.

Reznik  Zofia,  Metoda postprodukcji w praktyce polskich artystów po 1989 roku. Promotor: dr hab. Anna Kuraj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1003

Rochowicz  Maria,  Grafika Antoniego Oleszczyńskiego. Promotor: doc. dr hab. Helena Blum, Wrocław 1966 / Sygn. MGR 149

Roczek  Piotr,  Plac Jana Pawła II we Wrocławiu, jego zabudowa oraz miejsce w strukturze urbanistycznej dziewiętnastowiecznego miasta. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 794

Rodziewicz  Andrzej,  Jan König i Krzysztof Königer oraz Tomasz Weissfeld – rzeźbiarze śląscy z okresu późnego baroku. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1974 / Sygn. MGR 193

Rodzik  Jolanta,  Twórczość scenograficzna Leona Baksta a współczesne prądy artystyczne. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 548

Rogalska  Katarzyna,  Kaplica Narodzenia Pańskiego w Krzeszowie jako kopia Groty Betlejemskiej na tle innych tego typu założeń w Europie. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 880

Rogińska  Małgorzata,  Pieta późnogotycka na Śląsku. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1968 / Sygn. MGR 189

Rojek  Karolina,  Autopromocja w twórczości Damiana Hirsta. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 835

Rojewska  Dagmara,  Stanisław Kopystyński (1893-1969). Twórczość artystyczna i działalność pedagogiczna. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 469

Romanek  Luiza,  Witraże Józefa Mehoffera – przemiana form. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 706

Romaniewska  Krystyna,  Nagrobek hetmana Jana Tarnowskiego w kościele katedralnym w Tarnowie. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1977 / Sygn. MGR 150

Romańska  Martyna,  Byki, kozły, psy i niedźwiedzie. Holenderskie cykle grafik z XVII wieku z przedstawieniami zwierząt w kolekcji Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2021 / Sygn. MGR 1248

Ross  Joanna Zofia,  Twórczość Hugleikura Dagssona na tle historii komiksu i współczesnego społeczeństwa islandzkiego. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2011 / Sygn. MGR 964

Rosiak  Iwona,  Początki nowożytnego malarstwa portretowego na Śląsku (1520-1550). Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 264

Rostkowska  Iwona,  Tumbowy nagrobek małżeństwa von Schellendorfów  w Koninie Żagańskim. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1985 / Sygn. MGR 238

Roszuk Wanda,  Pałac w  Luboradzu (pow. jaworski). Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1973 / Sygn. MGR 151

Rozciecha  Agnieszka,  Płynność podmiotu i dzieła w fotografii Erwina Olafa. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 758

Rożek  Natalia,  Kościół filialny p.w. św. Bartłomieja w Modliszowie. Architektura i wyposażenie. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. UWr., Wrocław 2020 / Sygn. MGR 1234

Róż  Dorota,  Epitafium Hansa Żyrowskiego w kościele pw. N.P. Marii we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 236

Różycka  Katarzyna,  Architektoniczny i przestrzenny rozwój Augustastrasse (ul. Szczęśliwej) we Wrocławiu na przełomie XIX i XX wieku. Promotor: dr hab. Agnieszka-Zabłocka Kos, Wrocław 2009 / Sygn. 884 / 2 vol.

Ruda  Aleksandra,  Dawna Dyrekcja Kolei Królewskich we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 998

Rudnicka  Magdalena,  Dekoracja malarska pałacu w Luboradzu. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1115 / 2 vol.

Rudnik-Ociesa  Monika,  Sceny narracyjne na ceramice kultury łużyckiej i pomorskiej. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 463

Rusinowicz  Magdalena, Przed wielkim odrodzeniem ikony: malarstwo sakralne Rosji końca XIX wieku na przykładzie prac Wiktora Wasniecowa i Michała Wrubla. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1012

Rusińska-Pijaczewska  Irena, Wpływy polskie w śląskiej rzeźbie nagrobnej XVI wieku, Wrocław 1951 / Sygn. MGR 152

Rusnak-Kozłowska  Agata,  Recepcja gotyckiej architektury hanzeatyckiej na ziemiach Polski Zachodniej. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 951 / 2 vol.

Rutkowska  Monika,  Działalność miejskiego wydziału architektury we Wrocławiu w latach 1873-85 w okresie kadencji Roberta Mendego. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 745

Ryba  Magdalena,  Zbigniew Dłubak. Fotografia i malarstwo. Promotor:  dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 630

Rybacka  Karolina,  Seksualność kobiet w sztuce polskich artystek od lat. 60. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 875

Rybka  Iwona,  Przejawy kultury rycersko-dworskiej w ikonografii i formie stylu miękkiego. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 63

Rzadkowska  Ewelina,  Plac św. Macieja we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 681 / 2 vol.

Rząśnicka  Irena,  Jan Piotr Norblin jako ilustrator polskiej rzeczywistości społecznej u schyłku XVIII wieku, Wrocław 1952 / Sygn. MGR 153 / 2 vol.

Rzeźniczek  Henryk,  Dom i ogród w mieście średniowiecznym. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1057

Rzytki  Sabina,  Główne typy postaci ludzkich w twórczości Tomasza Weisfeldta. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 826

Sadlak  Małgorzata,  Poselstwa oraz związane z nimi elementy zachodnioeuropejskiego ceremoniału i etykiety dyplomatycznej na wybranych przykładach malarstwa i grafiki europejskiej na przestrzeni od XVI do XVIII wieku. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 753

Sadurska  Danuta Izabela,  Barokowe rzeźby ołtarzowe z kościoła pod wezwaniem św. Marcina w Jaworze. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 90

Saj  Krzysztof,  Archeologia fotografii Jerzego Lewczyńskiego. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 719

Sakal  Konstanty,  Folklor huculski w malarstwie polskim XIX i XX wieku. Promotor: doc. dr hab. Helena Blum, Wrocław 1964 / Sygn. MGR 64

Sakowski  Edward,  Kaplica Hochberga przy kościele św. Wincentego we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1975 / Sygn. MGR 161

Salamon  Karolina,  Przegląd polskiego rysunku satyrycznego z lat 1970-1980. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2018 / Sygn. MGR 1187

Salamon  Katarzyna,  Wacław Taranczewski – monografia. Promotor:  dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 521

Salińska  Janina,  Vilhelms Purvitis – życie i twórczość. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 602

Sarzyńska  Olga,  “Jesteśmy sumą tego, co przeżyliśmy i czego pragniemy”. Świat Franciszka Pikuły. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 925\

Sawicka  Jadwiga,  Dualizm bezkształtnej treści i pojemnej formy. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 818

Sawik  Irena,  Neogotycka przebudowa tzw. Pockoihofu we Wrocławiu. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1987 / Sygn. MGR 256 / 2 vol.

Sądel  Magdalena,  Neohistoryzm w architekturze polskiej lat 1990-2005. Próba uchwycenia zjawiska. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 694

Sebzda  Beata,  Dawna „Villa Pflug” przy ul. Liskiego 5/7 we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1993 / Sygn. MGR 325 / 2 vol;.

Seidel  Agnieszka,  Słowno-obrazowa dekoracja empor i lóż w Kościele Pokoju w Świdnicy. Promotor: dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 348 / 2 vol.

Sendal  Agata,  Działalność architektoniczna Leo Schlesingera we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 708

Serafińska  Magdalena,  Konteksty interpretacyjne malarstwa Pawła Susida. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń,  Wrocław 2005 / Sygn. MGR 655

Siarka  Jerzy,  Twórcy neonów w polskiej sztuce współczesnej. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 977

Siatka  Alicja,  XIX-wieczna rezydencja Magnisów w Bożkowie. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 351

Siedlecka  Agnieszka,  Portrety królewicza Jakuba Sobieskiego oraz ich funkcje. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 432 / 2 vol.

Siedlecka  Wiesława,  Adrian de Vries 1560-1627, ze specjalnym uwzględnieniem dwóch dzieł na Śląsku. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1963 / Sygn. MGR 154

Siedlecki  Mateusz,  Znaczenie miejskiej fary w lokacyjnym mieście średniowiecznym na przykładzie Jawora, Jeleniej Góry i Strzegomia. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2019 / Sygn. MGR 1219  

Siegieńczuk  Magdalena,  Cesarski pułkownik Johann Adam baron von Garnier i jego pobożne fundacje. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 660

Siemieniec  Anna,  Ikona w świetle tradycji i wobec współczesności na podstawie polichromii cerkwi w Sokołowsku. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 874

Siemińska  Beata,  Eugeniusz Get Stankiewicz. Próba monografii. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 648

Sienkowska  Anna Monika,  Barokowy pałac w Rząśniku. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, prof. UWr., Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1174

Sienkowska  Kamila,  Stalle zakonne w kościele klasztornym cystersów w Henrykowie. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 905

Sierpińska  Anna,  Erna Rosenstein. Monografia. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 754

Sierpińska  Jolanta,  Muzeum Tatrzańskie im. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. Historia powstania instytucji i budynku. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1983 / Sygn. MGR 204

Sikora  Joanna,  Monografia ulicy Ruskiej we Wrocławiu – „Między wielkomiejskim handlem a ludzka biedą”. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 883 / 2 vol.

Sikora  Patrycja,  Krytyka instytucjonalna w strategiach artystów i kuratorów w Polsce w latach 2000-2010 na wybranych przykładach. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1046

Sikorska  Agnieszka,  Architektura willi Haase we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 380 / 2 vol.

Sikorski  Marek,  Nagrobek biskupa Jana VI Sitscha w kościele pw. św. Jakuba w Nysie. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 240 / 2 vol.

Siwiec  Emilia,  Pablo Picasso a sztuka polska XX wieku. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 582 / 2 vol.

Skawińska  Magdalena,  Wokół Zagłady. Artyści polscy wobec Holokaustu. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2020 / Sygn. MGR 1224

Skirpan  Marta,  Dziewiętnastowieczna architektura i założenie przestrzenne wrocławskiej fundacji Świętej Trójcy – czyli tak zwanego Reiche Spittel. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 491 / 2 vol.

Skomorowska  Maria Helena,  Trwanie w tradycji i dążenie do nowoczesności. Krakowski miesięcznik Architekt w latach 1909-1914. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos,
prof. UWr., Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1223

Skotnicka  Katarzyna,  „Z godłem Piękna na sztandarze” – szata graficzna „Chimery” Zenona Przesmyckiego. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 774

Skowron  Anna,  Kościół pw. Matki Boskiej Bolesnej w Nowej – monografia zabytku. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 917

Skura  Magdalena,  Gotyckie malowidła ścienne w kościele pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła w Małujowicach. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 616 / 2 vol.

Słodkowska-Zamorska  Katarzyna,  Wpływy wiedeńskie w śląskich założeniach ogrodowych doby baroku. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 386 / 2 vol.

Smakosz  Ida,  Jacek Sroka – monografia. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 748

Smerek  Karolina,  „Teatr to takie przestrzenne malarstwo – troszkę przypomina wernisaż jednego czy nawet wielu obrazów” – twórczość scenograficzna Jerzego Skarżyńskiego. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 844

Smolińska  Paula Monika,  Rewitalizacja średniowiecznych zamków na terenie Polski po II wojnie światowej. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1139

Smorek  Katarzyna,  Wieża mieszkalna rodu von Kurzbach w Żmigrodzie.  Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 882

Smoter  Justyna,  Monografia Jacka Szewczyka. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń,  prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 772

Snela  Liliana,  XVIII-wieczne kościoły drewniane Ziemi Ostrzeszowskiej. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 622

Sobczak  Tomasz,  Merkury i spółka, czyli o symbolicznym języku fasad wrocławskich z lat 1871-1918. Promotor: dr hab. Piotr Oszczanowski, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1093

Sobczyk  Dorota,  Kościół parafialny pw. św. Karola Boromeusza we Wrocławiu. Forma i sens architektury. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 387 / 2 vol.

Sobczyńska  Mirosława,  Synkretyzm w kościołach jezuickich w dawnym Wicekrólestwie Peru. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 404

Sobieszczuk  Grażyna,  Jan Ciągliński – „Malarz słońca”. Wpływ podróży na Wschód na rozwój i przemiany malarstwa. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1984 / Sygn. MGR 218 / 2 vol.

Sobolewska  Weronika,  Współczesne instalacje dźwiekowe we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Anna Markowska, Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1182

Sobota  Jan,  Alvin Langdon Coburn – jego podróż przez fotografię. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 647

Socewicz  Wiktor,  Początki architektury zakonów żebraczych na Śląsku. Promotor: dr Danuta Hanulanka, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 97

Sokalska  Joanna,  Kościół pw. Chrystusa Króla przy ul. Młodych Techników we Wrocławiu – historia i architektura. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1055

Sokół  Karolina,  Późnorzymskie mozaiki z terenu Afryki Północnej. Analiza zachowanego materiału. Promotor: dr Agata Kubala, Wrocław 2020 / Sygn. MGR 1243

Sokół  Teresa,  Trzy barokowe kaplice pw. Św. Krzyża na Śląsku: Wrocław, Żmigród, Rudy Raciborskie – architektura, wystrój, program ideowy i funkcja. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 354 / 2 vol.

Sokulska  Dobrochna,  Antoni Rząsa, Władysław Hasior i Eugeniusz Mucha wobec sztuki ludowej i religijnej. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 934

Solecka  Kamila,  Dekoracja rzeźbiarska fasady dawnego kościoła pw. św. Jakuba we Wrocławiu. Promotor: dr hab. Piotr Oszczanowski, Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1058

Solski  Przemysław,  Ikonografia fresków Georga Wilhelma Józefa Neunhertza w strahowskim kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 927

Soroka  Michał, Dawny kościół ewangelicki (Prinz Wilhelm-Gedächtniskirche) autorstwa Arnolda Hartmanna w Pisarzowicach koło Sycowa – koncepcja rewitalizacji. Promotor: dr hab. Piotr Oszczanowski, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1103

Sośnicka  Dominika,  Renesansowe sgraffita kamienicy „Pod Przepiórczym Koszem” w Legnicy. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 551

Sowa  Katarzyna,  Józef Czapski – artysta malarz, pisarz i niezwykły świadek wieku. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 513

Sozańska  Jolanta,  Epitafium Franza Maltzana i nagrobek Jana Bernarda Maltzana w kościele parafialnym w Sycowie. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1985 / Sygn. MGR 228

Spielvogel  Izabela,  Od reprezentacji do funkcji. Architektura uzdrowiskowa w Europie – wybrane przykłady. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1153

Sroczyńska  Blanka,  Renesansowy zamek w Tarnowicach Starych. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 969

Stachowiak  Justyna,  Techniki ilustracji w polskich książkach dla dzieci. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1002

Stachowiak  Martyna,  Sztuka ludowa we współczesnym designie na wybranych przykładach. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1121

Stachowicz  Wioletta,  Gliwice – Łabędy i Głogówek – fundacje artystyczne górnośląskich rodów Welczków i Oppersdorffów. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1054

Stadnicki  Marek,  Monografia architektoniczno-rzeźbiarska kościoła pw. śś. Stanisława i Wacława w Świdnicy. Okres gotyku. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 531 / 2 vol.

Stanek-Żbikowska  Natalia,  Janusz Stanny – artysta książki. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 897

Stanicka  Ksenia,  Nieistniejący pałac hrabiego Henckel von  Donnersmarck we Wrocławiu – dzieło Juliusza Schultza (1780 – ok.1850). Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 423 / 2 vol.

Staniorowska  Anna  Maria,  Przedstawienia związane ze śmiercią i rytuałami pogrzebowymi w sztuce starożytnego Egiptu. Promotor: dr Agata Kubala, Wrocław 2015 / Sygn. Mgr 1128

Staniszewska  Wiesława,  Architektura kościoła Panny Marii w Złotoryi. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1978 / Sygn. MGR 17 / 2 vol.

Stankiewicz  Małgorzata,  Zamek w Gościszowie (k. Bolesławca). Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1978 / Sygn. MGR 156 / 2 vol.

Stankiewicz  Michał,  Marek Budzyński – architekt. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 607

Starewicz  Agnieszka,  Życie i twórczość Bolesława Cybisa. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 747

Starzyńska  Natalia,  Artysta – kameleon, czyli o ilustracjach książkowych Jerzego Skarżyńskiego. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 992

Stasińska  Agata,  Figury Matki Boskiej z Dzieciątkiem i Chrystusa jako Vir Dolorum z kościoła św. Doroty we Wrocławiu. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. UWr., Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1152

Stasiowski  Piotr,  „LuXuS events show”. Mity, legenda i postulaty “kultury hipno” wrocławskiej niezależnej formacji artystycznej z lat 80. i 90. dwudziestego wieku. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 635

Staszkiewicz  Magdalena,  Kontrowersja między dobrem a złem, prawdą i kłamstwem, kościołem i herezją na podstawie rzeźb z kościoła Imienia Jezus, kaplicy św. Elżbiety i kaplicy błog. Czesława. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 436

Staśko  Kamila,  Muzyka w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza w Europie Środkowej w świetle ikonografii. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 569

Stec  Anna,  „What you see is not what you get” – twórczość Anisha Kapoora wobec tradycji. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1036

Stefański  Łukasz,  Jerzy Bereś – etapy i kierunki rozwoju twórczości. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 718

Stembalska Joanna,  Hans Dürer. Monografia artysty. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 610

Stępa  Ewa,  Późnobarokowy pałac w  Chróstniku. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1977 / Sygn. MGR 157

Stępień  Agnieszka,  Grób Boży w Żaganiu jako przykład naśladownictwa Grobu Bożego w Görlitz. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 653

Stępień  Monika,  Architektura zespołu Herzog & de Meuron w latach 1996-2005. Promotor: dr Cezary Wąs, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1082

Stoces  Dariusz,  Zespół krat żelaznych w Bazylice Świętej Rodziny w Branicach – dzieło Gebharda Utingera. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 477 / 3 vol.

Stojak  Małgorzata,  Starożytne stworzenia fantastyczne w sztuce XX wieku. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska,  Wrocław 2011 / Sygn. MGR 961

Stojek-Sawicka  Karolina,  Mecenat artystyczny Katarzyny Ludwiki z Sapiehów Sapieżyny na Śląsku i w Wielkopolsce. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 690

Stoklasek  Joanna,  Cztery barokowe kazalnice śląskie ze sceną „Objawienia na Górze Tabor”. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 510

Stolarska  Małgorzata,  Żydowskie symbole i motywy w sztuce Efraima Mojżesza Liliena. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 479 / 2 vol.

Stragierowicz  Beata,  Gmach dawnej Biblioteki Miejskiej we Wrocławiu. Dzieje budowy – charakter architektury. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1984 / Sygn. MGR 212

Strauss  Stanisław,  Społeczna funkcja grafiki, Wrocław 1952 / Sygn. MGR 158

Stronciwilk  Agata,  Jedzenie w polskiej sztuce współczesnej. Wybrane motywy. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1084

Stronczak  Ewa,  Renesansowa dekoracja sgraffitowa kościoła pw. św. Jadwigi w Gryfowie Śląskim. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 656

Stróżyńska-Goraj  Katarzyna,  Procesy rewitalizacyjne ogrodów krajobrazowych w Kotlinie Jeleniogórskiej na tle wybranych przykładów angielskich. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1129

Strumpf  Magdalena,  Dwory Ziemi Wieluńskiej w XVIII w. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1994 / Sygn. MGR 341 / 2 vol.

Strzelecki  Piotr,  Europejskie meblarstwo późnogotyckie w malarstwie tablicowym. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1083

Studnicka  Aleksandra,  Erotyzm w twórczości Andrzeja Wróblewskiego. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 936

Styś  Anna Karolina,  Muzeum Louisiana na Humlebaek. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 888

Suchońska  Joanna,  Kościół pw. św. Mateusza w Boguchwałowie i jego ołtarze. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1997 / Sygn. MGR 396 / 2 vol.

Sulej  Katarzyna,  Fundacje artystyczne wrocławskiego patrycjusza Heinricha Rybischa w XVI w. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 684

Sulowska  Barbara,  Nagrobek księcia Karola Krzysztofa Podiebrada z kościoła zamkowego w Oleśnicy. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1983 / Sygn. MGR 196

Surowiec  Krystyna,  Wrocławski pałac Hornesa. Promotor:  prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1989 / Sygn. MGR 287 / 2 vol.

Switalla  Fabiola,  Kościół pw. św. Walentego w Lubiążu i problem jego autorstwa. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 541 / 2 vol.

Swoboda  Marta,  Dekoracja freskowa kościoła pw. Wniebowzięcia NMP i św. Maternusa w Lubomierzu. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 953 / 2 vol.

Szachnowska  Anna,  Od stylu tektonicznego do dynamicznego – o przekształceniach formy kazalnic śląskich w epoce baroku (na wybranych przykładach). Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 722

Szajt  Jakub,  Późnogotyckie konwisarstwo cechowe na Śląsku. Fasetowane konwie z przedstawieniami figuralnymi z lat 1491-1564. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 995

Szal  Małgorzata,  Dawny ewangelicki kościół pw. św. Jana Chrzciciela – dzieło Richarda Gazego i Alfreda Böttchera. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 409 / 2 vol.

Szala  Magdalena,  Tetraptyk klarysek wrocławskich. Promotor: prof. dr hab. Janusz Kębłowski, dr Romuald Kaczmarek, dr Jacek Witkowski, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 461

Szary  Joanna,  O ilustracji świata dziecięcego do utworów Marii Konopnickiej dla najmłodszych. Wybrane zagadnienia. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 752

Szatanik  Justyna,  Wybrane śląskie rezydencje miejskie – analiza porównawcza. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1111

Szatkowska  Ida Maria,  „Hiszpańska gorączka”. Fenomen nowego muzeum sztuki w Hiszpanii II połowy XX wieku. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 892

Szczechla-Gołuchowska  Mariola,  Barokowy klasztor benedyktynek w Legnicy. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 578 / 2 vol.

Szczepańska  Barbara,  Andrzej Frydecki (1903-1989) – zapomniany lwowsko-wrocławski modernista. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2018 / Sygn. MGR 1192

Szczęść  Anna,  Holophagus i Rycerz. Studium średniowiecznej ikonografii świętego Jerzego na Śląsku. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 609

Szczodrak  Anna,  Architektura Wielkiej Morawy – pierwszej słowiańskiej organizacji państwowej. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 412

Szczuka  Wojciech,  Pałac w Strudze (k. Wałbrzycha). Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1977 / Sygn. MGR 159 / 2 vol.

Szczygielska-Wąs  Gabriela,  Obraz „Korona Najświętszej Panny Maryi” z kościoła pw. św. Bernardyna we Wrocławiu. Promotor: doc. dr hab. Marian Kutzner, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 273 / 2 vol.

Szczypka  Barbara,  Udział Polski w Wystawie Paryskiej 1925 i jego wpływ na dalszy rozwój sztuki polskiej. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1979 / Sygn. MGR 16 / 2 vol.

Szeląg  Adam,  Bernhard Krause (1743-1803). Życie i twórczość. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1050

Szelegejd  Bogdan Jacek,  Nurt neogotycki w twórczości Henryka Marconiego. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1975 / Sygn. MGR 160

Szemborski  Henryk,  Późnobarokowe wyposażenie rzeźbiarskie w pokarmelickim kościele pw. św. Eliasza Proroka w Głębowicach koło Wołowa. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 276

Szewczuk  Piotr,  Reprezentacja i doświadczenie transpłciowości w sztuce. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska,  Wrocław 2011 / Sygn. MGR 967

Szewczyk  Aleksandra,  Mecenat artystyczny biskupa wrocławskiego Jana V Thurzona (1506-1520)..Promotor: dr Jacekl Witkowski, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 543 / 2 vol.

Szkarłat  Agata,  Barokowa apteka jezuicka w gmachu Uniwersytetu Wrocławskiego. Promotor: dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 1992 / Sygn. MGR 319 / 2 vol.

Szkopek  Agnieszka,  Strategie artystyczne Zdzisława Jurkiewicza. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 988

Szlempo  Joanna Jadwiga,  Twórczość litograficzna Honoré Daumiera na przykładzie cyklu Les Gens de Justice. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1167

Szmek-Bakalarz  Krystyna,  Renesansowe kafle śląskie. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1973 / Sygn. MGR 165

Szmida-Półbratek  Magdalena,  Zagadnienia formy wyrobów złotniczych wrocławskiego warsztatu Mentzlów. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 408

Szopa  Ryszard,  Monografia architektury średniowiecznej kościoła farnego pw. Wniebowzięcia NMPanny w Bytomiu. Promotor: doc. dr hab. Marian Kutzner, Wrocław 1994 / Sygn. MGR 339

Szot  Katarzyna,  Twórczość Jerzego Kaliny. Wybrane zagadnienia. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 767

Szpala  Ewa,  Zaha Hadid – architektura przełomu XX i XXI wieku. Promotor: dr Cezary Wąs, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 937

Szpiech  Barbara,  Paweł Pierściński - pionier kieleckiej szkoły krajobrazu. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 676

Szpilka-Drifkowska  Magdalena,  Nieistniejący dawny gmach Stanów Śląskich we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 788

Sztuciński  Krzysztof,  Ikonografia św. Stanisława biskupa w śląskiej sztuce średniowiecznej. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 807 / 2 vol.

Szuba  Marcin,  Zarys rozwoju urbanistycznego osiedli podwrocławskich. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1070

Szufnarowski  Jakub,  Reklama fotograficzna mody Guya Bourdin. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 685

Szumigalska  Monika,  Motywy roślinne w sztuce w dobie romanizmu i gotyku na Śląsku. Rozpoznanie gatunków i interpretacja ikonograficzna wybranych przykładów. Promotor: dr Jacek Witkowki, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 589

Szumska  Mirosława Maria,  Domy handlowe przy ulicy Ruskiej we Wrocławiu na przełomie XIX – XX wieku. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1985 / Sygn. MGR 221

Szupieńko  Stanisław,  Dawny kościół ucieczkowy w Kościelcu k. Legnicy. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 539 / 2 vol.

Szwaczkiewicz  Elżbieta,  Grzegorz Klaman. Artysta zaangażowany. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 866

Szwedo  Aleksandra,  Zaangażowanie i bezsilność. Fotografki wojenne a obrazy okrucieństwa. Promotor: prof. dr hab. Anna Markowska, Wrocław 2021 / Sygn. MGR 1250

Szydłowska  Małgorzata,  Polski portret antykizujący na przełomie XVIII i XIX w. Promotor: doc. dr hab.Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1984 / Sygn. MGR 220 / 2 vol.

Szymanowicz  Małgorzata,  Robert Kuśmirowski. Próba monografii. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 923

Szymczak  Daniela,  Koncepcje sztuki w Polsce w latach 1945-1950 na podstawie „Kuźnicy”. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 693

Szymczyk  Teresa,  Epitafia rodu von Saltza w kościele filialnym w Niwnicach. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 558

Szyrocki  Marian,  Idea rozwoju w historii sztuki, Wrocław 1951 / Sygn. MGR 163

Szytel  Marta,  Kapitele w części prezbiterialnej katedry wrocławskiej. Promotor: doc. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1965 / Sygn. MGR 164

Ślesiński  Arkadiusz,  Sztuka Zbigniewa Dłubaka jako sztuka kontekstualna. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1081

Śliwa  Kazimierz,  Grupa „Drogi na Golgotę” z kościoła św. Marii Magdaleny we Wrocławiu. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1976 / Sygn. MGR 155

Śliwińska  Barbara,  Piękno i forma. O twórczości Igora Mitoraja na podstawie analizy wybranych dzieł. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 641

 

Śliwińska  Dominika,  Typologia stylistyczna architektury sakralnej Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w latach 1945-1989. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2021 / Sygn. MGR 1257

Śliwowska  Anna,  Oprawa plastyczna uroczystych wjazdów monarszych do Wrocławia w latach 1527-1620. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 560 / 2 vol.

Ślosarczyk  Agnieszka,  Twórczość Piotra Wysockiego w kontekście sztuki społecznej. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2019 / Sygn. MGR 1212

Śmieszniak  Klaudia,  Recepcja starożytnych wizerunków Zeusa, Izydy i Sol Invictus w sztuce chrześcijańskiej. Promotor: dr hab. Agata Kubala, Wrocław 2021 / Sygn. MGR 1251

Śniegula  Barbara,  Motyw kwiatów w sztuce przełomu XIX/XX wieku. Wybrane zagadnienia. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 553

Śpik  Anna,  Fotografia w twórczości Zdzisława Beksińskiego w latach 1953-1959. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 688

Średniawa  Helena,  Lud wiejski w malarstwie polskim XIX wieku, Wrocław 1951 / Sygn. MGR 162

Świątek  Klaudia,  Ikonografia Afrodyty w sztuce greckiej. Promotor: dr Agata Kubala, Wrocław 2018 / Sygn. MGR 1194

Świerc  Katarzyna,  Od realizmu dziecięcych fantazji ku abstrakcji kobiecych uniesień. Twórczość Dorothei Tanning, Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2020 / Sygn. MGR 1247

Świerczyński  Tomasz,  Rynki miast śląskich na pocztówce i fotografii sprzed roku 1914. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2018 / Sygn. MGR 1188

Świerszcz  Jarosław,  Wczesna twórczość malarska Alfonsa Karpińskiego. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 269

Święcicka  Aneta,  Barokowe ołtarze niearchitektoniczne w kościołach katolickich na Dolnym Śląsku – zagadnienia typologii. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 637

Świsłocka-Karwot  Sylwia,  Oddziaływanie krytyki na twórczość i osobowość twórczą Stasysa Eidrigevičiusa. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 433

Tabaka  Anna,  Górny fryz ratusza wrocławskiego między groteską a karnawałem. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 399

Tabor  Dariusz,  Gotyckie monstrancje śląskie. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 75 / 3 vol.

Tarnawska  Teresa,  Dramatyzm w sztuce późnego gotyku na przykładzie malarstwa środkowoeuropejskiego 2 połowy XV wieku. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 71

Teper-Dziendziel  Katarzyna,  Eksperyment w polskim filmie animowanym. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 855

Tichoniuk  Agnieszka,  Monasterska cerkiew pw. Zwiastowania NMP w Supraślu. Studium porównawcze z dziejów architektury sakralnej Wielkiego Księstwa Litewskiego. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 845 / 2 vol.

Toczyńska  Krystyna,  Bystrzyca Kłodzka – studium średniowiecznego miasta. Promotor: doc. dr hab. Janina Orosz, Wrocław 1963 / Sygn. MGR 167

Tolia  Janula,  Dom mieszczański we Wrocławiu w XVI wieku. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 4 / 2 vol.

Tomaszewski  Jerzy,   Porcelana wałbrzyska w XIX wieku (na podstawie zbiorów Muzeum Okręgowego w Wałbrzychu). Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1977 / Sygn. MGR 168 / 2 vol.

Tomczak  Agnieszka,  Hans Poelzig 1869-1936. Próba monografii. Promotor: dr Cezary Wąs, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1024

Tomczak  Karolina,  Krytyczna recepcja twórczości plastycznej Stanisława Ignacego Witkiewicza w latach 1945-1989. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 760

Tomczyk  Patrycja,  Renesansowy wystrój i wyposażenie kościoła św. Katarzyny w Piotrowicach. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 559

Tomoń  Anna,  Cyprian Godebski. Zycie i twórczość rzeźbiarska na tle XIX-wiecznej sztuki i krytyki artystycznej w Polsce i we Francji. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 795

Topoła  Maria,  Dzieła sztuki sakralnej przywiezione przez repatriantów z Kresów Wschodnich w kościołach Dolnego Śląska. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 959

Towarnicka  Izabela,  Herrmann Carl Robert Haertel (1811-1882). Życie i twórczość na tle wybranych dzieł złotnictwa wrocławskiego i europejskiego. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1004

Tracz  Ewa,  Nagrobek Bartłomieja Franciszka Gregera w Gryfowie Śląskim. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1989 / Sygn. MGR 285 / 2 vol.

Tramś  Monika,  Do czego służą artystom pomniki – analiza transgresywnych działań artystycznych, które przyczyniają się do demokratyzacji przestrzeni publicznej w Polsce po transformacji systemowej. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1089

Trembałowicz-Chęć  Izabella,  Pałac w Kamieniu Śląskim. Monografia architektury. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocłąw 1997 / Sygn. MGR 395

Trochimowicz  Katarzyna,  Polityka kreowania przeszłości w nowopowstałych polskich muzeach. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1013

Trojan  Agnieszka,  Arsenał – Ogólnopolska Wystawa Młodej Plastyki w 1955 r. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 766

Trojnar  Barbara,  Postacie fundatorów i zmarłych w malarstwie średniowiecznym na podstawie zabytków wrocławskich. Promotor: dr Danuta Hanulanka, Wrocław 1981 / Sygn. MGR 56 / 2 vol.

Trzaska  Martyna,  Analiza porównawcza sudeckiego domu podgórskiego na Ziemi Kłodzkiej na tle budownictwa wiejskiego z pogranicza czesko - niemieckiego – architektura i wnętrze. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1116

Trzemżalska  Monika,  Ogród Strzelecki we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 468

Trzop  Irena,  Barokowa przebudowa kościoła pw. św. Wawrzyńca w Głuchołazach. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1985 / Sygn. MGR 227

Trzynadlowski  Jan,  Renesansowe malowidła ścienne dworu w Czernicy (pow. lwówecki). Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1973 / Sygn. MGR 169

Turowski  Dariusz,  Kościół ewangelicko-augsburski imienia Zofii w Pokoju. Historia, forma, funkcja, treści ideowe. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1997 / Sygn. MGR 390 / 2 vol.

Turska  Agnieszka,  Późnogotycki ołtarz Chrztu Chrystusa ze Strzegomia. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 601

Turzańska  Monika,  Dawna kaplica Mathiasa Smedchina w kościele św. Elżbiety we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1063

Tużnik  Ewa,  Barokowe wyposażenie kościoła parafialnego w Jaszkotlach. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1993 / Sygn. MGR 332 / 2 vol.

Tworzydło  Krzysztof,  Przez sport do nowego społeczeństwa. Niemiecka architektura sportowa na Dolnym Śląsku do 1939 roku. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1156

Tybur  Marek,  Motywy architektoniczne w śląskim malarstwie ściennym i sztalugowym XIV i pocz. XV w. Promotor: dr Danuta Hanulanka, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 195

Tyślewicz  Zofia,  Matejko i Repin jako malarze realiści, Wrocław 1952 / Sygn. MGR 170 [I st.]

Tyws  Damian,  Zamki Piastów świdnicko-jaworskich na Dolnym Śląsku. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004/2008 / Sygn. MGR 808

Ukleja-Nonas  Liuza,  Przemiany w technologii wytwarzania i konstrukcji mebli od baroku do rokoka – na podstawie wybranych przykładów ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 508 / 2 vol.

Ulanecki  Wojciech,  Kościół parafialny pw. św. Józefa w Chełmsku Śląskim – historia, forma i funkcja, treści ideowe. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 367 / 2 vol.

Urbańska-Kidoń  Lucyna,  Dziewiętnastowieczne kamienice przy ulicy Podwale. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1987 / Sygn. MGR 255 / 2 vol.

Urbańska-Żak  Justyna,  Poszukiwanie ukraińskiego stylu narodowego na terenach Ukrainy Naddnieprzańskiej i w Galicji. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1178

Uszałowicz  Barbara,  Mauzoleum św. Jadwigi w byłym kościele pp cystersek w Trzebnicy. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1962 / Sygn. MGR 171

Uszok  Wojciech,  Małopolskie zbory Braci Polskich. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 443

Voisé-Mackiewicz  Irena,  Toruńska grafika książkowa w latach 1569-1621, Wrocław 1962 / Sygn. MGR 172

Wacław  Magdalena,  Kościół Łaski w Kamiennej Górze. Architektura  i wyposażenie. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1997 / Sygn. MGR 398

Wacław  Teresa,  Ołtarz pw. Trójcy Świętej w kościele parafialnym w Żaganiu. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1972 / Sygn. MGR 173

Wacowska  Magdalena,  Figura św. Katarzyny z około 1400 roku w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Promotor: prof. dr hab. Janusz Kębłowski, dr Romuald Kaczmarek, dr Jacek Witkowski, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 460

Wacyra  Zuzanna,  Powojenna odbudowa zabytkowych centrów miast. Tożsamość a materialne świadectwa historii we Wrocławiu i Münster. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 873

Wajdowicz  Marta,  Twórczość malarska Leona Wyczółkowskiego. Promotor: doc. dr hab. Helena Blum, Wrocław 1965 / Sygn. MGR 174

Walaszek  Barbara,  Barokowe wyposażenie kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzelinie. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 384 / 2 vol.

Walendowska  Agata Wioleta,  Twórczość Przemysława Tyszkiewicza. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 848

Waleszczyk  Magdalena,  Późnogotycki poliptyk Mistrza Ołtarza z Gościszowic z kolegiaty pw. Wniebowzięcia NMP w Kaliszu. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 588

Wallin  Aleksandra,  Polska Szkoła Plakatu a plakaty filmowe Wojciecha Fangora.Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 980

Waszkiewicz  Irena,  Inicjały kierunku sasko-turyngeńskiego w rękopisach skryptorium cysterskiego w Lubiążu. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1979 / Sygn. MGR 3 / 2 vol.

Waścińska  Alicja,  Nowe muzea w przestrzeni publicznej Wrocławia, Berlina i Wiednia. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2019 / Sygn. MGR 1222

Wawrzyńczuk  Anna Adela,  „Ihr Kirchbau ist eine Zierde der Stadt”. Ewangelicko-luterański kościół Chrystusa we Wrocławiu. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1032

Wądołkowska  Anna,  Zagadnienie wpływów sztuki Wita Stwosza na późnogotycką rzeźbę śląską, Wrocław 1951 / Sygn. MGR 457

Wąs  Cezary,  Rezydencja Fryderyka Wilhelma IV we Wrocławiu. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1987 / Sygn. MGR 302 / 2 vol.

Wątroba  Joanna Maria,  Ikonografia kobiecej intymności. Wybrane zagadnienia wizerunków waginy w sztuce polskiej. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1094

Weinert  Maria Teresa,  Starotestamentowe antycypacje i prefiguracje ofiary Chrystusa na Krzyżu w sztuce katolickiej na Śląsku w dobie baroku. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 723

Weksler  Michał,  Pokolenie Insiders czyli współczesna sztuka czeska drugiej połowy lat 90. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 784

Wełpa  Agnieszka,  Oporów. Ostatnie wielkie osiedle okresu międzywojnia we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 743

Wencka  Urszula,  Pius Weloński. Szkic do sylwetki artystycznej rzeźbiarza. Promotor: dr Waldemar Okoń, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 383 / 2 vol.

Wernik  Kazimiera,  Grafika Jana Piotra Norblina, Wrocław 1952 / Sygn. MGR 190

Wędzina  Dariusz,  Renesansowe sgraffita z dworu von Schellendorfów w Zagrodnie. Promotor: dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 1991 / Sygn. MGR 31

Węglarska  Martyna,  Zapomniany ilustrator i jego nieznane rysunki. Hubert-François Bourguignon zw. Gravelot (1699-1773) i jego dzieła w kolekcji Muzeum Książąt Lubomirskich. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2020 / Sygn. MGR 1232

Węgrzyn  Barbara,  Malarze polskiego romantyzmu. Promotor: doc. dr hab. Helena Blum, Wrocław 1964 / Sygn. MGR 175

Wiater  Małgorzata,  Nagrobek Franciszka Dominika von Schellenberga w kościele parafialnym w Ząbkowicach Śląskich. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1987 / Sygn. MGR 258

Wiater  Przemysław,  Portrety Stanisława i Antoniego Kamieńskich w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1987 / Sygn. MGR 259

Wiącek  Katarzyna,  Rafael Moneo. Twórczość architektoniczna. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 633

Wieczorek  Katarzyna,  Georg Wilhelm Neunhertz w Neuzelle. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 887 / 2 vol.

Wieczorkiewicz  Justyna,  Twórczość Bronisława Wojciecha Linkego – „Świat krzyku i oskarżenia”. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 519

Wiejak  Agata,  Agorafobia w Polsce – analiza zjawiska na podstawie działalności Zerwnętrznej Galerii AMS (1998-2000). Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 849

Wiergowska  Anna,  Kościół pod wezwaniem Chrystusa Króla w Spalonej koło Legnicy. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 734

Wierzbicka-Banaszczyk  Małgorzata,  Gotycka kustodia z Raciborza. Promotor: doc. dr hab. Marian Kutzner, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 270 / 2 vol.

Wierzchucka  Agnieszka,  Motyw tańca w malarstwie polskim od 1880 roku do lat trzydziestych XX wieku. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 577 / 2 vol.

Wierzchucka  Justyna,  Obraz niepełnosprawności w malarstwie europejskim w czasach nowożytnych na wybranych przykładach. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 785

Więcek  Adam,  Daniel Chodowiecki i jego znaczenie dla sztuki polskiej, Wrocław [br.] / Sygn. MGR 176

Więcław  Natalia Michalina,  Daniel Mróz (1917-1993). Zarys sylwetki artystycznej na podstawie analizy ilustracji do wybranych utworów poetyckich. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 944

Wiktor  Krzysztof,  Fotomontaże Aleksandra Krzywobłockiego. Monografia twórczości na tle zagadnień związanych z fotomontażem. Promotor: dr Waldemar Okoń, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 487

Wilczyńska  Wiesława,  Ołtarz Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie z kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1976 / Sygn. MGR 198

Wilk  Andrzej,  Dwór cystersów krzeszowskich w Świdnicy. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1993 / Sygn. MGR 330

Wincencjusz  Anita,  „Wędrowna muza malarska” Bronisława Rychter-Janowska. Źródła do życiorysu i twórczości. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 361 / 2 vol.

Windyka  Teresa,  Carl Daniel David Friedrich Bach. Życie i działalność. Sztambuch artysty. Promotor: dr Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 80 / 2 vol.

Winkelbauer  Ewa,  Wczesnobarokowe stalle F.G. Zellera (1638-1711) z kościoła pw. św. Wincentego we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1993 / Sygn. MGR 337 / 2 vol.

Wisłocki  Marcin,  Protestanckie adaptacje ołtarzy średniowiecznych na Pomorzu w XVI i XVII wieku. Promotor: dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 356 / 2 vol.

Wiszniewska  Małgorzata,  Założenie zamkowe w Głogówku i jego funkcje od średniowiecza do czasów współczesnych. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 472 / 2 vol.

Witecki  Jacek,  Malarstwo monumentalne Feliksa Antona Schefflera w klasztorze w Lubiążu. Promotor: dr Henryk Dziurla, Wrocław 1990 / Sygn. MGR 298 / 2 vol.\

Witkowska  Agata Monika,  Suzhou i jego dziedzictwo kulturowe. Miasto chińskie między tradycją a nowoczesnością. Promotor: Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2021 / Sygn. MGR 1252

Witkowski  Jacek,  Gotycki ołtarz główny kościoła pw. śś. Piotra i Pawła w Legnicy. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1983 / Sygn. MGR 199 / 2 vol.

Witos  Edyta,  Program ideowy czasopisma „Polski Przegląd Fotograficzny”. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 853

Wittchen  Damian,  Działalność „dynastii” Casparinich na Śląsku – Opis historii konserwacji prospektu organowego Adama Horatio Caspariniego z Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla,, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 600

Włodarczyk  Arkadiusz,  Realizm w twórczość Witolda Pruszkowskiego, Józefa Chełmońskiego, Jacka Malczewskiego, Aleksandra Gierymskiego i Leona Wyczółkowskiego, Wrocław [b.r.] / Sygn. MGR 177

Wodecka  Kamila,  Rola ciała w rzeźbiarskiej twórczości Mirosława Bałki. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 865

Wodniak  Dagmara Lilianna,  Treści i funkcje ideowe wyposażenia i wystroju kościoła filialnego pod wezwaniem św. Piotra i Pawła w Starym Mieście koło Dzierzgonia. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 405 / 2 vol.

Wojciech  Przemysław,  Odbudowa i rewitalizacja miast zachodniej części historycznego Dolnego Śląska po drugiej wojnie światowej (Głogów, Polkowice, Lubin, Bytom Odrzański, Krosno Odrzańskie). Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1176

Wojciechowska  Katarzyna,  Ikonografia św. Antoniego Pustelnika. Przemiana charakteru przedstawień na przestrzeni epok. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 566 / 2 vol.

Wojciechowski  Michał,  Wpływ rozwoju przestrzennego miasta średniowiecznego na nowożytne kamienice we Lwówku Śląskim. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 599

Wojnicka  Dorota,  Przejawy sztuki skandynawskiej we wczesnym średniowieczu na ziemiach polskich. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 705

Wojtalczyk  Ewa,  Nagrobek von Salischów w kościele filialnym w Cieślach. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 96

Wojtasik  Łucja Teresa,  Nagrobki i epitafia neoklasycystyczne we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1981 / Sygn. MGR 29

Wojtasik-Tokarz  Anna,  Motyw teatru w sztuce polskiej w końcu XVIII i w XIX wieku. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 567 / 2 vol.

Wojtukiewicz  Joanna,  Polski hiperrealizm – wybrane zagadnienia. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 703

Wojtuń  Anna,  „Forma Otwarta” Oskara Hansena. Teoria i kontynuacje. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 932

Wojturski  Grzegorz,  Trzy górskie kaplice św. Anny w Sosnówce, Kowarach i Starych Bogaczowicach. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1993 / Sygn. MGR 329 / 2 vol.

Wojtyła  Arkadiusz,  Układy łańcuchowe w barokowej architekturze sakralnej. Geneza artystyczna i ideowa. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 495

Wolak  Agnieszka,  Makiety i modele architektoniczne od średniowiecza do czasów współczesnych – funkcja i forma. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1118

Wolska  Joanna,  Ewolucja architektury w ruchu. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 738

Woźniak  Agnieszka,  Styl narodowy w architekturze polskiej a działalność Stanisława Noakowskiego. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 854

Woźniak  Dorota,  Antiphonarium I F 401 ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1974 / Sygn. MGR 178

Woźniak  Marta,  Kościół Trójcy Świętej w Bierutowie jako przykład budowli sakralnej z czasów wojny trzydziestoletniej. Promotor: dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 661

Woźniak  Wioletta,  Drewniane epitafia obrazowe z przełomu XVI/XVII wieku w kościele farnym w Lubinie. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 438

Woźny  Juliusz,  Kaplica bł. Czesława przy kościele św. Wojciecha we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 94

Wójciak  Wioletta,  Miejska Kasa Oszczędności (niem. Städtische Sparkasse) Rynek 9-11 we Wrocławiu. Obecna siedziba Banku Zachodniego. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 359 / 2 vol.

Wrabec  Hanna,  Wilhelm Leopolski 1828-1892. Życie i twórczość. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1970 / Sygn. MGR 67

Wrona  Wioletta Joanna,  Siedziby rodowe Schaffgotschów i Hochbergów w XIX wieku – próba porównania. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2011 / Sygn. MGR 945

Wrońska  Karolina,  Kościół pw. św. Marii Dominiki Mazzarello w Krzeczynie Wielkim. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 765

Wrońska  Marta,  Manierystyczna ambona z 1607 r. w kościele pw. św. Macieja we Wrocławiu. Promotor: dr hab. Piotr Oszczanowski, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1097

Wróbel  Kamila,  Polska sztuka wideo w latach 1989-1995. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 914

Wyrzykowska  Małgorzata,  Escorial jako prototyp barokowych założeń klasztornych na terenie monarchii austriackiej – klasztor jako rezydencja cesarska. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 378

Wysmyk  Aleksandra,   Od undergroundu do oficjalnego obiegu – instytucjonalizacja i komercjalizacja street artu w Polsce. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 985

Wysmyk  Anna,  Twórczość Wojciecha Weissa w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 989

Wysocka  Barbara,  Rzeźba wsporników anielskich z kościoła NMP na Piasku we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1975 / Sygn. MGR 166

Wysocka  Julia,  Siedemnastowieczny wystrój i wyposażenie kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzeszowie jako wyraz mecenatu rodziny Rehdigerów z Wrocławia. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 418

Wywiał  Stanisława,  Nagrobek Przecława z Pogorzeli w katedrze wrocławskiej. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1969 / Sygn. MGR 179

Zabawa  Barbara,  Barokowy pałac w Piotrkowicach. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1977 / Sygn. MGR 180 / 2 vol.

Zaczek  Aleksandra, Maurits Cornelis Escher – życie i twórczość. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 542

Zając  Bożena,  Pomnik nagrobkowy Rechenbergów w Kliczkowie (pow. bolesławiecki). Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1973 / Sygn. MGR 183

Zakrzewska  Elżbieta,  Kościół w Żórawinie i jego protestancka przebudowa około roku 1600. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1971 / Sygn. MGR 453

Zalejski-Smoleń  Tomasz,  Metafora w twórczości Jacka Wesołowskiego. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 571

Zamaro  Magdalena,  Scena Zaśnięcia Marii z Ptaszkowej na tle współczesnych przedstawień tego tematu, znajdujących się w zbiorach polskich. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1981 / Sygn. MGR 57 / 2 vol.

Zamęta  Monika,  Wyposażenie i wystrój kościoła pw. św. Macieja w Trzebicku koło Milicza. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 643

Zamojska  Dorota,  Rozwój kompleksu szkolnych budowli jezuickich w Nysie na tle przemian stylowych architektury śląskiej w latach 1641-1741. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1997 / Sygn. MGR 397 / 2 vol.

Zapotoczna  Paulina,  W poszukiwaniu szlachetnego kruszcu. Urbanistyka miast górniczych na Dolnym Śląsku na tle europejskim. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2018 / Sygn. MGR 1185

Zaremba  Katarzyna Malwina,  Nieznane dzieła znanego artysty, czyli o obrazach Felixa Antona Schefflera w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Lubawce. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 879

Zarzycki  Jakub,  Trudna sztuka poświęceń. Wojciech Gerson (1831-1901) a malarstwo historyczne. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2012 /  Sygn. MGR 1008

Zaucha-Stoces  Iwona,  Późnobarokowy kościół Bożogrobców w Nysie. Promotor: prof. dr hab. Mieczysłąw Zlat, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 234

Zawadzka  Joanna,  Budownictwo i architektura Celtów na ziemiach polskich. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 410

Zawidzka  Danuta,  Liebichshöhe (Wzgórze Partyzantów). Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1984 / Sygn. MGR 219

Zawisza  Norbert,  Kielich tzw. Królewski z Trzemeszna. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1971 / Sygn. MGR 184

Zdebel  Małgorzata,  Zespół kościelno-klasztorny Franciszkanów we Wrocławiu-Karłowicach w latach 1895-1939. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1020

Zduniak  Maria,  Okres Młodej Polski w twórczości Wojciecha Weissa. Promotor: doc. dr hab. Helena Blum, Wrocław 1967 / Sygn. MGR 182

Zduńczyk  Aurelia,  Śląskie kolumny maryjne. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1011 / 2 vol.

Zeman  Anna,  Początki nowoczesnego rozwoju przestrzennego i budownictwa willowego w Brzegu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1997 / Sygn. MGR 392 / 2 vol.

Zerka  Paulina,  Rodzina w twórczości Marii Anto i Zuzanny Janin (matki – córki). Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1079

Zgrzebnicka  Dominika,  Przestrzeń i czas w realizacjach Dominika Lejmana. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2020 / Sygn. MGR 1245

Zielińska  Marta,  Poglądy na genezę, początki, symbolikę i rozwój tematyki zimowej w plastyce europejskiej czasów nowożytnych, na podstawie dotychczasowych badań. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 730

Zieniewicz  Łucja,  Gender i wystawa. Feministyczne ujęcie płci i ciała w sztuce współczesnej. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 949

Zienkiewicz  Krystyna,  Malarstwo Bronisława Jamontta. Promotor: prof. dr  Zbigniew Hornung, Wrocław 1971 / Sygn. MGR 181

Ziental  Krzysztof,  Instytut Matematyki i Instytut Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego w kontekście rozwoju dzielnicy naukowej w rejonie placu Grunwaldzkiego. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 870 / 2 vol.

Zięba  Magdalena,  Muzeum jako performans i rzeźba na przykładzie nowych muzeów Hiszpanii. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 899

Zimka  Agata,  Tajemnica żywiołowości i feministyczne wątki w twórczości Natalii LL. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1113

Ziółkowska  Aleksandra,  Kościół św. Mikołaja we Włodzieninie i jego dawny wystrój rzeźbiarski. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 739

Zlat  Mieczysław,  Zamek w Krasiczynie. Promotor: prof. dr hab. Władysław Podlacha, prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1951 / Sygn. MGR 187

Zobek  Ewa,  Plakaty Jana Młodożeńca. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 646

Zychowicz  Anna,  Kominki dolnośląskie od gotyku do klasycyzmu. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 586 / 2 vol.

Żak  Izabella,  Ołtarz Mariacki w kaplicy Brackiej w kościele św. Jakuba w Nysie. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 91

Żak  Katarzyna,  Barokowy budynek Kamery Cesarskiej we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1991 / Sygn. MGR 305 / 2 vol.

Żak  Zdzisław,  Ołtarz fundacji Piotra von Wartenberg. Monografia. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1984 / Sygn. MGR 213

Żankowska  Bożena,  Życie i twórczość Piotra Potworowskiego w latach 1925-1958. Promotor: doc. dr hab. Helena Blumówna, Wrocław 1965 / Sygn. MGR 69

Żarejko  Małgorzata,  Sakramentarium kościoła pw. św. Marii Magdaleny we Wrocławiu. Promotor: doc. dr hab. Marian Kutzner, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 271 / 2 vol.

Żarnowiecka  Alicja,  Płaskorzeźba Adriana de Vries w katedrze wrocławskiej, Wrocław 1952 / Sygn. MGR 186

Żelasko  Stefania,  Pomnik nagrobny Jerzego von Braun w Bytomiu Odrzańskim. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1976 / Sygn. MGR 185

Żelasko  Jan,  Działalność warsztatu kamieniarskiego kościoła Saint Pierre z Aulnay na Saintonge i pozostałych rejonach Francji zachodniej. Zwierzęce maski monstrualne na kapitelach romańskich Francji zachodniej i ich geneza. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1976 / Sygn. MGR 188 / 2 vol.

Żernik  Monika,  In humido loco iacens. Kościół św. Katarzyny w Makowicach k. Świdnicy. Architektura i renesansowe wyposażenie wnętrza. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 675 / 2 vol.

Żłobińska  Barbara,  Obraz katedry gotyckiej jako ważny składnik świadomości społeczeństwa średniowiecznego. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1141

Żmijewski  Marek,  Monografia kościoła św. Krzysztofa we Wrocławiu. Promotor: doc. dr hab. Marian Kutzner, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 244

Żrałko  Dorota,  Forma graficzna „Przeraźliwego echa trąby ostatecznej” Klemensa Bolesławiusza na tle innych wydawnictw tego rodzaju w czasach baroku. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 459

Żukowska  Natalia,  Recepcja motywów staroegipskich w sztuce polskiej od końca XVIII do połowy XX wieku. Promotor: dr Agata Kubala, Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1180

Żumirska  Malwina,  Epitafia portretowe w Kościele Pokoju w Świdnicy. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1067

Żumirski  Maciej,  Logo. Historia znaków graficznych w sztuce użytkowej oraz ich aspekty artystyczne. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1056

Żuraw  Katarzyna,  Leon Tarasewicz. Malarstwo 1984-2004. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 621

Żydowicz  Małgorzata,  Kaplica Loretańska w kościele pocysterskim w Lubiążu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 9

Żymańczyk  Katarzyna,  Tadeusz Ajdukiewicz. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 677

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     WYKAZ    PRAC   MAGISTERSKICH

Abramczyk  Agnieszka,  Jerzy Panek – monografia. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 564

Adamaszek  Krzysztof,  Przedstawienia elit władzy w sztuce bizantyńskiej (VI-XI wiek). Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1105

Adamczyk  Aleksandra,  Pomniki sepulkralne zmarłych w połogu kobiet i nieochrzczonych dzieci w śląskiej rzeźbie czasów nowożytnych. Promotor: prof.. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1010 / 2 vol.

Adamczyk  Anna,  Kościół parafialny Świętej Trójcy w Miłoradzicach. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 520 / 2 vol.

Adamczyk  Ewa Maria,  Kryptoportrety malarzy barokowych na Śląsku. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1060

Adamczyk  Henryk,  Obraz „Tron Łaski” ze Świerzawy – ikonografia i problematyka genezy. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 592

Adamczyk  Łucja Anna,  Le merveilleux po surrealizmie – monografia Leonory Carrington. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 515

Adamik  Agnieszka,  Zielniki średniowieczne i wczesnonowożytne. Funkcje i zagadnienia formalno-stylowe. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1130

Adamowicz  Barbara,  Nagrobek biskupa Sebastiana Ignacego Rostocka w katedrze pw.      św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 241

Adamowska  Karolina,  Motywy natury i kultury w architekturze wystawienniczej Sverre Fehna. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1077

Adamska  Grażyna,  Renesansowe kamienice Henryka Rybischa we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1993 / Sygn. MGR 371 / 2 vol.

Ambroż  Michał, Wobec „Rose – Croix”  „Modlitwa sztuki” Jacka Malczewskiego. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 352

Andrejów-Kubów Anna,  Miesięcznik „Fotografia” 1953-1974. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 895

Andruszkiewicz  Barbara Maria,  Rzeźba Paula Schulza (1875-1945) z Wrocławia w przestrzeni publicznej. Promotor: dr hab. Piotr Oszczanowski, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1131

Andryszczak  Hanna,  Sztukaterie na elewacjach i we wnętrzach pocysterskiego opactwa w Lubiążu. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 662

Andrzejewska  Ewa,  Barokowe rzeźby ogrodowe w Lubiążu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1989 / Sygn. MGR 284 / 2 vol.

Antoniak  Justyna,  Jerzy Duda-Gracz – malarz „chory na Polskę”. Promotor:  dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 715

Arciszewska  Joanna,  Malarze polscy okresu dwudziestolecia międzywojennego o Cézanne´ie. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowka-Kębłowska, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 507

Arendt  Dominika,  Moda i obrazy mody. Ilustracja mody w prasie kobiecej w latach 1918-1935 we Francji i w Polsce. Analiza i porównanie magazynów „Vogue”  i „Teatr i Życie Wytworne”. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń,  Wrocław 2005 / Sygn. MGR 666  / 2  vol.

Artysiewicz  Magdalena,  Zapomniane arcydzieło malarstwa mitologicznego doby baroku na Śląsku. Dekoracja malarska Sali Balowej pałacu w Brzezince koło Oleśnicy. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1041

Babska  Aleksandra, Zespół barokowych i rokokowych ołtarzy z kościoła NMP i św. Jana Chrzciciela w Henrykowie. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 668

Badura-Tegnerewicz  Zofia,  Młodopolskie symbole i metafory w dziele malarskim. Promotor: dr Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 84

Baj  Małgorzata,  Współczesne rewitalizacje urbanistyczne na wybranych przykładach europejskich – regulacje prawne i ich wpływ na sposób rewitalizacji tkanki miejskiej. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1048

Bajda  Justyna,  Kolor w polskiej krytyce i myśli artystycznej 1880-1914. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 349 / 2 vol.

Bajda-Pawlikowska  Michalina, „Jakby z obrazu Bern-Dżonsa” – recepcja twórczości Prerafaelitów w Polsce w latach 1884-1918. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 692

Bakinowska  Wioleta, „Modlitwa w kamieniu”. Architektura sakralna Mario Botty. Promotor:  dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 775

Balsiewicz  Paulina,  Artystki radzieckiej nowej sztuki dobry rewolucji. Nadzieje, obietnice, rozczarowania. Promotor: prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2021 / Sygn. MGR 1259 

Banach  Magdalena,  Motyw pracowni artysty w malarstwie polskim XIX wieku. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1992 / Sygn. MGR 321

Banaś  Barbara, Poliptyk lubiński „Zaśnięcia NMP”  (1522). Studium monograficzne. Promotor: dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 376

Banaś  Paweł,  Rodowód artystyczny konfiguracji poziomej byłego kościoła kanoników regularnych w Trzemesznie. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1964 / Sygn. MGR 34

Baranowska  Bogusława,  Epitafia rodziny von Stosch w Czerninie. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1973 / Sygn. MGR 35

Barczyńska  Natalia,  Skóra jako przestrzeń kontaktu i zmiany na przykładzie sztuki. Promotor: prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2020 / Sygn. MGR 1238

Barczyński  Roman,  Fundacje artystyczne lubiąskiego opata Matthäusa Rudolpha z Hennersdorfu. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1029

Bartelmus  Bartłomiej,  Gotyckie obrazy Madonn w Wielkopolsce. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 590 / 2 vol.

Bartkowski  Robert Bogdan,  Zespół czterech gotyckich figur tronujących świętych z kościoła pod wezwaniem Bożego Ciała we Wrocławiu. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. UWr., Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1181

Bartnikówna  Krystyna,  Gotyckie malowidła ścienne kaplicy św. Anny przy kościele franciszkańskim w Opolu. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1972 / Sygn. MGR 20

Bartosz  Ewa,  Zrealizowane obiekty sakralne zaprojektowane przez Tadeusza Zipsera. Promotor: dr Cezary Wąs, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1028

Bartoszewicz  Anita,  Projektant w gorsecie PRL-u. Polskie wzornictwo powojenne w pracach Marii Chomentowskiej wykonanych w Zakładzie Meblarskim Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie. Promotor: dr hab. Anny Kutaj-Markowskiej, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn/ MGR 1014

Bartoszkiewicz  Magdalena,  Paweł Althamer. Działalność artystyczna w latach 1988-2005. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 890

Baworowska  Barbara,  Najwcześniejsze zabytki architektury barokowej na Śląsku. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1963 / Sygn. MGR 36

Bąk  Kazimierz,  Ratusz w Namysłowie. Promotor: doc. dr Mieczysław Zlat, Wrocław 1970 / Sygn. MGR 37 / 2 vol.

Bednarczyk  Joanna,  Wilhelm Kotarbiński (1849-1921). Zarys monograficzny. Promotor:  dr Waldemar Okoń, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 381 / 2 vol.

Bednarska  Marzena,  Późnobarokowy kościół bonifratrów we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 252

Bejma  Ilona, „Erlöserkitche”we Wrocławiu (1904) Jürgena Krögera jako przykład sakralnej architektury protestanckiej przełomu XIX i XX wieku. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2011 / Sygn. MGR 979

Bek  Aleksandra,  Renesansowe i manierystyczne portale kamienic wrocławskich. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 413 / 2 vol.

Bensari  Agata,  Bank przy ulicy Wita Stwosza – dzieło Wilhelma Martensa. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 358 / 2 vol.

Berduła  Agata,  Kościół filialny Niepokalanego Poczęcia NMP w Gałowie i jego nowożytny wystrój. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 893

Berezowska  Anna,  Wrocławska dzielnica żydowska i jej recepcja w kulturze współczesnej. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2018 / Sygn. MGR 1197

Bewziuk   Ewa,  Prekolumbijski kompleks sakralno-rezydencjonalny w Chichén Itzá. Promotor: dr Agata Kubala, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1123

Białowąs  Ewa,  Życie i twórczość Evy Hesse. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 700

Biczyńska  Karolina,  Scheitniger Stern / Plac Grunwaldzki we Wrocławiu – dzieje architektoniczne i przestrzenne do 1945 r. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2018 / Sygn. MGR 1196

Biedrończyk  Magdalena,  Etnodizajn w Polsce czyli sztuka ludowa we współczesnym wzornictwie przemysłowym, Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1022

Biegalska  Amelia,  Sceny zwycięstwa w sztuce predynastycznego Egiptu. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1021

Bieganowski  Marek,  Osiedla wrocławskie wybudowane w latach 1960-1993. Urbanistyka i architektura. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2018 / Sygn. MGR 1203

Bielak  Ewa,  Proces kształtowania się reprezentacyjnego ciągu pomieszczeń w rezydencjach barokowych na Śląsku. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 345 / 2 vol.

Bielewicz  Magdalena,  Wpływy ruskie na sztukę średniowiecza w Polsce. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 434 / 2 vol.

Biernaczyk  Katarzyna,  Monografia kościoła Jedenastu Tysięcy Dziewic Carla Ferdinanda Langhansa. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1985 / Sygn. MGR 225

Bilik-Węgrzyn  Anna,  Ołtarz fundacji biskupa Marcina Gerstmanna w Nysie. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 1 / 2 vol.

Bińkowska  Iwona,  Promenada wrocławska – geneza powstania i pierwsze lata istnienia. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1987 / Sygn. MGR 253

Bischof  Katarzyna,  Epitafium Jerzego Ernesta Piasta w kościele parafialnym w Oławie. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1989 / Sygn. MGR 281

Błach  Aleksandra, Rzeźbiarska dekoracja figuralna na fasadach wrocławskich kamienic i budowli użyteczności publicznej w XIX i na początku XX wieku. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 483 / 2 vol.

Błachowicz  Sylwia,  Antropomorficzne motywy ikonograficzne w złotnictwie wielkomorawskim. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. UWr., Wrocław 2018 / Sygn. MGR 1205

Błahut  Magdalena,  Ołtarz fundacji Maltitzów w kościele parafialnym w Paczkowie. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1981 / Sygn. MGR 32 / 2 vol.

Błażejewska  Maja,  Lucian Freud. Próba monografii. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 634

Błażków  Aleksandra,  Zagadnienie polichromii w sztuce greckiej. Promotor: dr Agata Kubala, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1124

Błoch  Joanna,  Graficzne portrety jeleniogórskich mieszczan doby baroku. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1059 / 2 vol.

Bober  Anna,  Wrocławska willa rodziny Eichbornów. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1993 / Sygn. MGR 326

Bober  Emilia,  Badania nad ciałem i duszą w sztuce Grzegorza Sztwiertni. Promotor: dr hab. Waldemara Okoń,  prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 830

Bobko  Magdalena,  Przestrzenie publiczne miast współczesnych. Promotor: prof. dr hab. Rafał Eysymontt, Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1072

Bobryk-Mauer  Natalia,  Katedra na końcu świata. Monografia kościoła poewangelickiego w Prusicach. Promotor: dr hab. Jerzy K. Kos, Wrocław 2020 / Sygn. MGR 1236

Bocewicz  Weronika,  Człowiek we współczesnej fotografii, czyli o twórczości Wojciecha Plewińskiego. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2019 / MGR 1229

Bogacz  Agnieszka,  Związek kultu św. Jana Nepomucena z wodą i jego wyraz w rzeźbie śląskiej doby baroku. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 514 / 2 vol.

Bogdanowicz  Pamela Roksana,  Urbanistyka wolnych państw stanowych z terenu Dolnego Śląska od XV do XVII wieku, wybrane przykłady. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2019 / Sygn. MGR 1220

Bojarska  Kamila,  Pałace na Dolnym Śląsku w formach tzw. neorenesansu nordyckiego. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 939

Bojdys  Daria,  Destrukcja w działaniach artystycznych Ai Weiwei. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1035

Bombelka  Krystyna,  Lokalna tożsamość w dziełach Marka Idziaszka. Promotor: prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2019 / Sygn. MGR 1214

Bończuk  Urszula,  Motyw martwej natury w malarstwie polskim w latach 1800-1890. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 604

Boratyn  Katarzyna,  Monografia Alessandra Mendiniego. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń,  prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 833

Borecka  Anna,  Pałac w Kamieńcu Ząbkowickim. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1974 / Sygn. MGR 18

Borkowska  Joanna,  Polska okładka książki ostatnich 4 dekad. Rozwiązania typograficzne – nurtem redukcyjnym? Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2011 / Sygn. MGR 962

Borkowska  Natalia,  Toy Art. Subwersywny potencjał zabawki w sztuce współczesnej. Promotor: prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2020 / Sygn. MGR 1241

Borowa  Justyna,  Snycerska dekoracja drzwi wejściowych kamienic wrocławskich w XIX i na początku XX wieku. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 750 / 2 vol.

Borowska  Marta,  Forma kielicha śląskiego w XVIII w. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 388 / 2 vol.

Borowska-Jaskulska  Joanna,  Miejskie studnie i fontanny – ze studiów nad typologią małej architektury czasów nowożytnych na Śląsku. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 691

Borsuk  Ewa,  Malarstwo pejzażowe Ferdynanda Ruszczyca. Promotor: doc. dr hab. Helena Blum, Wrocław 1965 / Sygn. MGR 38

Borucki  Sławomir,  Apoteoza trzech zakonów franciszkańskich na plafonie refektarza klasztornego OO. Franciszkanów w Kłodzku. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla, [Wrocław 1994] / Sygn. MGR 340

Borys  Karolina,  Malowidła freskowe Georga Wilhelma Neunhertza w kościele Filipinów na Świętej Górze w Gostyniu. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 823

Bosakowski  Andrzej,  Rozwój i główne typy barokowej architektury pałacowej na Śląsku. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1964 / Sygn. MGR 222

Bożek  Katarzyna,  Monografia twórczości Ericha Adolfa i jego warsztatu złotniczego z I połowy XX wieku. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 941

Bożek-Leszczyk  Ewelina,  Kościół Kanoników Regularnych pw. św. Jakuba Apostoła w Krzepicach. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 966

Bradke  Joanna,  Rysunki architektoniczne i szkice architektury gotyckiej a realizacje neogotyckie na Śląsku. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2020 / Sygn. MGR 1246

Broniecka  Mirosława,  Kościół pod wezwaniem św. Bonifacego we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1997 / Sygn. MGR 391 / 2 vol.

Bryk-Świerzko  Ermina,  Epitafium Jerzego Fürsta von Kupferberg i jego żony w kościele pw. św. Marii Magdaleny we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1989 / Sygn. MGR 286 / 2 vol.

Brykarz  Joanna,  Historia i rozwój witryn sklepowych w Europie. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1140

Brzezicki  Sławomir,  Architektura kościołów Josefa Ebersa (1845-1923) jako przykład syntezy sztuki katolickiej i protestanckiej. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 422 / 2 vol.

Brzozowska  Sylwia,  Tauentzienplatz – Locum Publikum Wratislaviensen. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 709

Buczak  Joanna,  Barwne litografie Alfonsa Muchy w latach 1894-1904. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 859

Buczek  Karolina,  Eugeniusz Eibisch – życie i twórczość. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 856

Buczyłko  Elżbieta,  Iluzja jako gra i zabawa – sensualistyczne podłoże iluzji i jej psychologiczne oraz gneseologiczne znaczenie dla sztuki baroku. Promotor: dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 1991 / Sygn. MGR 318

Buczyński  Mieczysław,  Gotycka figuralna plastyka portalowa na Śląsku do połowy XIV wieku. Promotor: doc. dr hab. Janina Orosz, Wrocław 1964 / Sygn. MGR 40

Budzyńska  Beata,  Malarstwo angielskie i szkockie z kolekcji gen. J[ózefa] Zająca w zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2002 /Sygn. MGR 526

Bugielska  Małgorzata,  Centrum handlowe i jego tradycja architektoniczna. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 475

Bujak  Sławomir,  Barokowe wyposażenie rzeźbiarskie kościoła pod wezwaniem Świętej Trójcy w Małkowicach koło Wrocławia. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1992 / Sygn. MGR 312

Bulak  Paulina,  Współczesność i teraźniejszość w ujęciu grupy Snøhetta. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1044

Bulzak  Maria Jolanta,  Zabudowa ulicy Świdnickiej we Wrocławiu w 2. połowie XIX wieku. Promotor: dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 79

Bułynko  Dobrochna,  Wielkopolskie kielichy gotyckie. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1972 / Sygn. MGR 39 / 2 vol.

Bunij  Karolina,  Paryski squat, jako miejsce alternatywnych inicjatyw artystycznych i kulturalnych w nawiązaniu do działań paryskiej bohemy artystycznej przełomu XIX/XX w. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1075

Burchard  Agnieszka,  Obraz „Madonny Kłodzkiej” arcybiskupa Arnošta z Pardubic. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 617

Burdach  Dorota,  Lorenzowie – malarska rodzina z Kowar. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 952

Bursiewicz  Natalia,  Miasto Sztuki i Nauki Santiago Calatravy na tle pokrewnych założeń architektury współczesnej. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 776

Burtan  Wiktoria,  Kobieca tożsamość w twórczości Wandy Gołkowskiej. Promotor: dr hab. Anna  Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1043

Bury  Małgorzata,  Epitafium Georga Rudolpha von Zedlitz w kościele parafialnym w Brzegu Głogowskim. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1985 / Sygn. MGR 226

Bury  Natalia,  Historia fragmentu pewnej kolekcji – „Plagi egipskie” Jana Luykena w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu. Promotor: dr hab. Piotr Oszczanowski,  Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1127

Burzyńska  Karolina,  Biblijne inspiracje w twórczości Tadeusza Boruty. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1017

Burzyńska  Małgorzata,  Barokowa przebudowa klasztoru klarysek (później urszulanek) we Wrocławiu – przełom w dziejach obiektu. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 454

Bzunek  Beata,  Miasta Pomorza Zachodniego i Nowej Marchii. Przykład średniowiecznej Chojny. Promotor: dr hab. Rafał  Eysymontt, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 947

Chabińska  Ewa,  Polichromia kruchty północno-zachodniej w kościele św. Elżbiety we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 667

Chałat  Danuta,  Relacje artystyczne między klasztorami cysterskimi w Zirc i Henrykowie w latach 1699-1810. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 852

Chamot  Lidia,  Kruchta zachodnia katedry pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1975 / Sygn. MGR 41

Chlabicz  Bożena Dorota,  „Temat śmierci” w realizacjach malarskich modernizmu polskiego. Zarys problematyki. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1984 / Sygn. MGR 214 / 2 vol.

Chmielarz  Anna,  Ślady zranienia – o rysunkach Tadeusza Brzozowskiego. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 720

Chmielewska  Jadwiga,  Józef Pitschmann (1758-1834). Czołowy przedstawiciel klasycystycznego portretu lwowskiego na przełomie XVIII i XIX wieku. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1972 / Sygn. MGR 62

Chmielewska  Katarzyna,  Wspólnota i widzialność. Współczesne nieheteronormatywne artystki polskie wobec polityki tożsamości. Promotor: prof. dr hab. Anna Markowska, Wrocław 2021 / Sygn. MGR 1258

Chmielewska  Zofia,  Późnobarokowy pałac w Brzezince k. Oleśnicy. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1989 / Sygn. MGR 280 / 2 vol.

Chmielewska-Kucharska  Renata,  Dom towarowy „Wertheim” we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1993 / Sygn. MGR 327 / 3 vol.

Chociej  Marta,  Kościół św. Michała Archanioła na Muchoborze Wielkim. Architektura, wystrój i wyposażenie. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 639 / 2 vol.

Chodasewicz  Justyna,  Kościół parafialny pw. śś. Piotra i Pawła w Kamiennej Górze. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1047

Chojnacka  Justyna,  „W tym szaleństwie…”. Plakaty Andrzeja Klimowskiego z lat 1973-1980. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2019 / Sygn. MGR 1210

Chromik  Magdalena,  Chrzcielnica Hansa Fleisera z kościoła farnego św. Marii Magdaleny we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1092

Chrzanowska  Anna,  Batalistyka w malarstwie polskim XIX wieku, Wrocław 1952 / Sygn. MGR 42

Chrzanowska-Pluta  Diana,  Architektura i wystrój dawnego ewangelickiego kościoła ucieczkowego w Proboszczowie. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 612

Chyla  Agnieszka,  Andrzej Pronaszko i teatr monumentalny. Działalność Andrzeja Pronaszki w Teatrze im. Bogusławskiego w Warszawie 1924-1926. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń,  prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 828

Cichoń-Bitka  Maria,  Zamek w Mosznej – zarys monograficzny. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 232 / 2 vol.

Ciempka  Izabella,  Problem „franciszkanizmu” kościołów Braci Mniejszych na Górnym Śląsku w okresie baroku. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 501

Ciesielska  Anna Agata,  Monografia twórczości wrocławskiego architekta Zenona Prętczyńskiego (ur. 1925). Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2010 / Sygn. MGR 933

Cieślak  Katarzyna,  Budynek Poczty przy ul. Krasińskiego nr 1-9 we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1992 / Sygn. MGR 314 / 2 vol.

Cieślawska  Katarzyna,  Malarstwo Wacława Wąsowicza na tle zjawisk artystycznych dwudziestolecia międzywojennego. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 538

Cieślik  Dorota,  Późnobarokowy pałac w Parchowie. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 265 / 2 vol.

Ciężka  Anna,  Reklama – obraz na sprzedaż. Na podstawie analizy reklamy prasowej w polskich czasopismach dla kobiet na początku XX wieku. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 726

Cimała  Alicja,  Gotyk i gotycym w czasopismach angielskich epoki wiktoriańskiej. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1175

Ciszewska  Ewelina,  Wrocławskie Rondo. Architektura i urbanistyka Kaiser Wilhelm Platz. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 498 / 4 vol.

Ciurys  Anna,  Andrzej Maciej Maleszka. Zarys monografii architekta. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 650

Codogni-Łańcucka  Diana,  Motyw okna w malarstwie polskim XIX i początków XX wieku. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 532 / 2 vol.

Cuber  Jan,  Tryptyk św. Sewera z Lubinia i jego znaczenie w dziejach malarstwa śląskiego epoki odrodzenia. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1963 / Sygn. MGR 200

Cugier  Izabela,  Andrzej Starmach – kolekcjoner przełomu XX/XXI wieku. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1162

Cwynar  Anna,  Stacja benzynowa jako obiekt kulturowy. Stacje paliw, ich historia i adaptacja. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1157

Czader Aleksandra,  Jacek Waltoś. Monografia życia i twórczości artystycznej. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 862

Czajka  Anna,  Artyści wolnomularze oraz artyści pracujący dla lóż wolnomularskich w latach 1738-1822. Ikonografia masonerii polskiej. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 527

Czajka  Magdalena,  Między wierszami. Rafał Olbiński – życie i twórczość. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 727

Czajkowska  Karolina,  Indywidualność, magia obrazu i tajemnica – analiza twórczości malarskiej Marii Anto z lat 60. i 70. XX w. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2020 / MGR 1230

Czaplińska  Maria,  Pracownia Władysława Hasiora w Zakopanem. Assemblage życia artysty i niezwykłe dzieło sztuki site-specific w czasach PRL. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 780

Czarcińska  Katarzyna,  Ikonografia „Vari capricci” i „Scherzi di fantasia” G.B. Tiepola w zbiorach „Ossolineum” we Wrocławiu. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 467

Czarna  Beata,  Motyw „Tronu Łaski” w śląskiej sztuce czasów nowożytnych oraz jego kontekst historyczny i ideowy. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 550

Czarnecka  Alicja,  Ewangelicki kościół Jezusowy w Cieszynie. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 449

Czechowicz  Bogusław,  Kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny w Gorzanowie i jego funkcje (architektura, wystrój, otoczenie). Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1993 / Sygn. MGR 331

Czechowska  Barbara,  Kaliskie Korso – architektura i urbanistyka Alei Wolności w XIX i XX wieku. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 846 / 2 vol.

Czechowska  Justyna,  Mecenat ostatnich Piastów legnickich: Jerzego Rudolfa, Ludwika IV i Chrystiana II. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 482

Czekańska  Katarzyna,  Gmach dawnej Oberlausitzer Gedenkhalle mit Kaiser Friedrich Museum w Zgorzelcu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 672 / 2 vol.

Czerniak  Aleksandra,  Zwrot kuratorski: perspektywa historyczna oraz aktualne uwarunkowania. Promotor: prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2020 / Sygn. MGR 1237

Czorycki  Michał,  Grafika Józefa Gielniaka – próba interpretacji. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 584

Czyszczoń  Andrzej,  Barokowe i rokokowe wyposażenie rzeźbiarskie kościoła Bożogrobców w Nysie. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1989 / Sygn. MGR 301 / 2 vol.

Czyszczoń  Maria Barbara, Kościół  św. Karola Boromeusza w Radziądzu – architektura i program ideowy. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 355 / 2 vol.

Czyż  Marta,  Obraz dziecka w malarstwie polskim XIX wieku – konwencje przedstawień. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 568

Czyżewska-Knap  Klaudia,  Kościół parafialny pw. św. Pawła w Nowym Bytomiu – dzieło Johanna Franza Klompa. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 407 / 2 vol.

Ćwik  Dorota,  Świątynia Matki Boskiej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 704

Dabek  Valentyna,  Nimb w sztuce średniowiecznej.. Geneza – formy – funkcje. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1146

Dachowska  Eulalia,  Nagrobek Adama Kaspra von Arzata (zm. 1678) w kościele pw. św. Marii Magdaleny we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 277

Dackiewicz-Skowroński  Krzysztof,  Barokizacja kościołów gotyckich na przykładach Kłodzka, Świdnicy, Henrykowa i Kamieńca Ząbkowickiego. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 27 / 2 vol.

Daczka  Aleksandra,  Architektura zespołu „Maćków Pracownia Projektowa”. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 698

Dastek  Małgorzata,  Fasady szczytowe w architekturze handlowej wrocławskiego Starego Miasta na początku XX wieku. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 415 / 2 vol.

Dąbrowiecka  Klaudia Patrycja,  Zabudowa miejska na terenie województwa śląskiego. Przemiany i rozwój do początków ery industrialnej. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2019 / Sygn. MGR 1221

Dąbrowska  Elżbieta,  Barokowe ołtarz i ambona w Kościele Pokoju w Jaworze. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1990 / Sygn. MGR 300 / 2 vol.

Dąbrowska  Joanna,  Malarstwo Jerzego Krawczyka – opinie i obrazy. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2011 /Sygn. MGR 957

Dąbrowski  Tomasz,  Cykl „Rozstrzelania” Andrzeja Wróblewskiego: mit, poetyka, recepcja. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 518 / 2 vol.

Demidenko  Romuald,  1:1. Wybrane projekty Moniki Sosnowskiej. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 909

Derejczyk  Aleksandra,  Dawny protestancki kościół w Chlastawie. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 464

Dereń  Elżbieta,  Śląskie ołtarze gotyckie z przedstawieniem Zaśnięcia Marii Panny. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1981 / Sygn. MGR 31

Derleta  Teresa,  Wpływ malarstwa Martina Schongauera na  przykładzie Kwatery Zaśnięcia Matki Boskiej – Mistrza lat 1486-1487 ze Strzegomia. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1983 / Sygn. MGR 211

Desperak  Olga,  Częstochowa w okresie międzywojennym – najważniejsze dzieła architektury użyteczności publicznej. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2018 / Sygn. MGR 1191

Devosges-Cuber  Aleksander,  Siedemnastowieczny kościół św. Franciszka w Lasocicach. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 573

Devosges-Cuber  Małgorzata,  Twórczość Stanisława Fijałkowskiego. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 629

Dębińska  Anna,  Ikonografia św. Lutgardy na Śląsku, w Czechach i na Morawach w czasach baroku. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 885 / 2 vol.

Dębski  Jan,  Ołtarz Bartłomieja Fichtenberga z katedry wrocławskiej. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1971 / Sygn. MGR 43

Diduszko-Mucha,  Problem śląskiej genezy grupy rzeźbionych epitafiów renesansowych w Krakowie. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1977 / Sygn. MGR 44 / 2 vol.

Dillenius  Zofia,  Twórczość architektoniczna Franciszka della Lora w Krakowie i jej rodowód artystyczny. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1952 / Sygn. MGR 45

Długajczyk  Beata,  Motyw kotary w polskim gotyckim malarstwie sztalugowym. Promotor: dr Danuta Hanulanka, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 13 / 2 vol.

Długosz  Alina,  Architektura Głogowa w latach 1919-1933 jako przykład „konserwatywnej nowoczesności”. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2011 / Sygn. MGR 971

Długosz  Katarzyna,  Pozamaryjny kult świętych i błogosławionych niewiast w polskiej sztuce i literaturze doby baroku. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 524 / 2 vol.

Dmochowska  Lila,  Leonard Tomaszewski. Monografia. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 712

Dobesz  Janusz,  Architektura Dworca Głównego we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1974 / Sygn. MGR 46

Dobińska  Barbara,  Rewitalizacja na Śląsku. Architektura i adaptacja budynków dawnych kopalń węgla kamiennego na Górnym Śląsku. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 911

Dobrzyniecki  Arkadiusz,  Płyty nagrobne z figurą stojącą na Śląsku w latach 1500-1560. Promotor: dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1993 / Sygn. MGR 369 / 6 vol.

Domagała  Katarzyna Anna,  Adaptacja średniowiecznych kamienic do współczesnych potrzeb. Promotor: dr hab. prof. UWr. Rafał Eysymontt, Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1163

Donner  Katarzyna,  Sztuka performans – głęboko bolesne doświadczenie osobiste. (Na podstawie performansu Mariny Abramovic). Promotor: dr hab. Waldemar Okoń,  prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 829

Dreja  Teresa,  Pejzaż w śląskim sztalugowym malarstwie średniowiecznym. Promotor: doc. dr  hab. Janina Orosz, Wrocław 1963 / Sygn. MGR 47

Drobińska  Marta, Tryptyk świętego Hieronima fundacji kanonika Mikołaja Merbotha – monografia dzieła. Promotor: prof. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 451

Drobna  Agnieszka,  Epitafium Langnerów w kościele śś. Piotra i Pawła w Legnicy. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1989 / Sygn. MGR 288

Drozdowska  Małgorzata Zofia,  Przemiany przestrzenno-architektoniczne dziewiętnastowiecznej ulicy Krupniczej we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 716 / 2 vol.

Drwięga  Małgorzata,  Kaplica zamkowa pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Wszystkich Świętych w Krasiczynie. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 834

Dubaniowska  Irmina,  Akademie i pracownie paryskie, w których kształcili się polscy malarze od lat 90-tych XIX wieku do lat 20-tych XX wieku. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 555

Duczmal  Anna,  Ramy do obrazu w drugiej połowie XIX wieku. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 999

Duczmańska  Jolanta,  Symbolizm w malarstwie Olgi Boznańskiej. Martwe natury, wnętrza,  widoki z okna i autoportrety. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska- Kębłowska, Wrocław 1997 / Sygn. MGR 393 / 2 vol.

Duda  Magdalena Anna,  Oblicza modernizmu w architekturze publicznej Opola. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 782

Duda  Michał Mateusz,  Monografia twórczości Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 657

Dudek  Aleksandra,  Próba wyróżnienia nurtu nowego surrealizmu w twórczości polskich artystów młodego pokolenia. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1159

Dul  Aleksandra,  Dekoracja freskowa w kaplicy św. Elżbiety przy katedrze wrocławskiej. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 809

Dusza  Katarzyna,  Zmiana funkcji obiektów historycznych a zachowanie ich pierwotnego wyglądu. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1125

Duszejko  Małgorzata,  Wysoki krzyż celtycki jako ukoronowanie tradycji pomnika kamiennego. Symbolika a forma. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 465

Dyda  Ewa,  Wystrój i wyposażenie kościoła ewangelicko-augsburskiego Zbawiciela w Jeleniej Górze – Cieplicach. Promotor: dr hab. Piotr Oszczanowski, Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1049

Dziedziński  Jakub,  Rzeźba społeczna w twórczości Pawła Althamera. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1061

Dziemidowicz  Anna,  Odwilż w architekturze? Czasopismo „Architektura” w latach 1956-1960. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1085

Dzienniak  Joanna,  Technika malarska Franza Antona Sebastiniego na podstawie konserwacji fresków w kościele parafialnym pw. św. Bartłomieja w Głogówku. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1065

Dziewiecka  Marta Emilia,  Höfchenplatz / pl. Hirszfelda we Wrocławiu – tradycja i nowoczesność. Architektura i urbanistyka w XIX i XX wieku. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 827 / 2 vol.

Dziewior  Kamila,  Meblarstwo francuskie doby baroku, rokoka i empiru w malarstwie francuskim XVII, XVIII i XIX wieku. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2018 / Sygn. MGR 1201

Dzikowska  Magdalena,  Monografia Magdaleny Abakanowicz. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 769

Dzwonkowska  Patrycja,  Dalekowschodnie metody wypalania ceramiki drewnem, a współczesne kreacje artystyczne. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 889

Eysymontt  Rafał,  Zamek w Grodźcu. Rezydencja późnogotycka. Promotor: doc. dr hab. Marian Kutzner, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 247 / 2 vol.

Fabiańska  Renata,  Dawny dom handlowy Schottländera we Wrocławiu. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1989 / Sygn. MGR 290 / 2 vol.

Falkowska  Anna,       Łukasz Korolkiewicz – tajemnica nieoczywistości. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1076

Farys  Patrycja,  Sandro Botticelli – Fortuna critica, dzieje recepcji malarstwa artysty (wybrane zagadnienia). Promotor: dr hab. Waldemar Okoń., prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 800

Fąfara  Zbigniew Grzegorz,  Motyw okna w malarstwie niderlandzkim XV wieku. Promotor: dr Danuta Hanulanka, Wrocław 1981 / Sygn. MGR 55

Fedorowicz  Anna,  „Madonna w komnacie”. Obraz z połowy XV wieku na tle zagadnienia wpływów niderlandzkich w malarstwie śląskim. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1962 / Sygn. MGR 48

Fekecz  Beata,  Wystrój rzeźbiarski z kościoła pod wezwaniem Św. Krzyża w Pogwizdowie (1618-1622). Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1975 / Sygn. MGR 49 / 2 vol.

Ferensowicz  Grażyna, Triclinium – typ pałacu trójskrzydłowego na Śląsku w okresie baroku. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, [Wrocław 1998] / Sygn. MGR 403

Festdorf-Mońka  Ewa,  Renesansowy ubiór kobiecy w Polsce w świetle źródeł ikonograficznych. Cz. 1-3. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1978 / Sygn. MGR 19 / 2 vol.

Figaszewska-Kuźmińska  Aleksandra,  Kościół pod wezwaniem św. Jadwigi w Stypułowie Dolnym. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 742

Figiel  Małgorzata,  Wystrój malarski kościoła pw. św. Michała Archanioła w Czernicy k. Jeleniej Góry. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1985 / Sygn. MGR 237

Fijas  Magdalena,  Współczesna autorska książka obrazkowa dla dzieci. Promotor: dr hab.  Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 987

Fijołek  Ewa,  Cynowe konwie cechów śląskich z przełomu XV i XVI wieku. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1975 / Sygn. MGR 50

Filipczyk-Topolnicka  Joanna,  Idee słowianofilskie w malarstwie polskim XIX i pierwszej połowy XX wieku. Promotor: dr Waldemar Okoń, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 347 / 2 vol.

Fiołek  Rafał,  Barokizacja Kaplicy Książęcej w Lubiążu. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 881

Flak  Katarzyna,  Realizacje i projekty budynków przemysłowych Hansa Poelziga na Górnym Śląsku. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 447

Forszewska  Joanna,  Malarski świat Anny Szpakowskiej-Kujawskiej. Próba interpretacji. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 744

Fortuna  Anna,  Późnobarokowe wyposażenie rzeźbiarskie kościoła pielgrzymkowego w Wysokiej Cerekwi. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1990 / Sygn. MGR 293 / 2 vol.

Förster  Arkadiusz,  Łaźnie miejskie przy ulicy Teatralnej we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 360 / 2 vol.

Franczak  Agnieszka,  Kościół odpustowy w Oleśnie jako drewniana architektura symboliczna. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 441

Frankowska  Maria,  Wyposażenie rzeźbiarskie kościoła w Ciechanowicach (powiat kamiennogórski). Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1973 / Sygn. MGR 51

Frańczak  Maria Katarzyna,  Karl Dankwart w służbie nyskich jezuitów. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, prof. UWr., Wrocław 2018 / Sygn. MGR 1199

Frejus  Ewa,  Sztuka polska lat 80. XX wieku – pomiędzy „kompleksem Matejki”, a anarchistyczną transawangardą. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1147

Fydrych  Waldemar,  Przełamywanie struktur akademickich w sztuce środowiska wrocławskiego 1980-1985. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1987 / Sygn. MGR 306

Gabiś  Agata,  Miasto-ogród Karłowice we Wrocławiu – inicjatywa firmy EIGENHEIM BAUGESELLSCHAFT FÜR DEUTSCHLAND  m.b.H. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 664 / 2 vol.

Gabryś  Karolina,  Hans Scharoun – przedstawiciel architektury organicznej. Promotor: dr Cezary Wąs, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1025

Gajowska  Małgorzata,  Wizerunek „Świętej Rusi” w malarstwie rosyjskim końca XIX i początku XX wieku. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 840

Galantowicz  Bogna,  Rozwiązania urbanistyczne barokowych zespołów budowli jezuickich na Śląsku a problem akomodacji w działalności misyjnej jezuitów. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 372 / 2 vol.

Galantowicz  Marta,  Wierzchowice koło Milicza. Próba barokowego kształtowania przestrzeni wiejskiej. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 497 / 2 vol.

Galas  Katarzyna,  Monografia miasta i pałacu w Chocianowie. Promotor: dr hab. prof.    UWr. Rafał Eysymontt, Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1164.

Gawron  Hanna,  Malarstwo wyobraźni. Analiza twórczości Zygmunta Waliszewskiego na przestrzeni lat 1897-1936. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 714

Gawrońska  Alicja,  Kościół św. Jadwigi w Mokrzeszowie. Historia – architektura – wyposażenie. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 990

Gąsior  Irena,  Założenie dworskie w Sokolnikach. Studium historyczno-architektoniczne.. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1994 / Sygn. MGR 336 / 2 vol.

Gebhard  Zofia,  Ozdobne kraty śląskie w latach 1500-1650. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1972 / Sygn. MGR 52 / 2 vol.

Gęsiorski  Przemysław,  Wnętrza pałacu w Zarzeczu. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 929

Gibski  Daniel,  Poewangelicka świątynia w Pogorzeliskach jako przykład śląskiego kościoła granicznego. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 420 / 2 vol.

Giełdoń  Liliana,  Monografia architektury kościoła ewangelicko-augsbusrkiego w Sycowie. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 248

Gilakowska  Joanna,  Cykle rysunkowe Tadeusza Kulisiewicza. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 649

Ginter  Anna,  Stan Rice 1942-2002. Poeta, malarz, fałszywy prorok. Zarys monografii. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 981

Gliński  Radosław,  Kościół filialny pw. śś. Piotra i Pawła w Dobrocinie (gm. Dzierżoniów) jako typowy przykład średniowiecznej fundacji rycerskiej. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 972

Głowacki  Wojciech,  Malarstwo Felixa Antoniego Schefflera w zamku Książ – treści ikonograficzne oraz ideowe wystroju sali balowej. Dekoracja pawilonu letniego. Promotor: dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 1991 / Sygn. MGR 316

Głowaczewska  Katarzyna,  Przedstawienia dzieci w sztuce starożytnej Grecji. Promotor: dr Agata Kubala, Wrocław 2018 / Sygn. MGR 1193

Głowicka  Eliza,  Franciszek Żmurko: życie i twórczość. Promotor: dr Waldemar Okoń, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 382 / 2 vol.

Główczyńska  Renata,  Kościół parafialny pw. św. Andrzeja Apostoła w Lubnowie: architektura, wystrój i wyposażenie. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 525

Gniazdowska  Małgorzata Zofia,  „Legenda o Krzyżu Świętym” w barokowym malarstwie freskowym na Śląsku. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1993 / Sygn. MGR 323

Godlewski  Paweł,  Epitafium kanonika Bonawentury Hana w katedrze wrocławskiej. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1987 / Sygn. MGR 257

Godoj  Agnieszka,  Treści ideowe wrocławskich kazalnic barokowych w kościołach katolickich. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 478

Gola  Agnieszka,  Pektorał komtura elbląskiego Thilego Dagistera von Lorich. Promotor: doc. dr hab. Marian Kutzner, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 278

Gołek  Ewa,  Arka wyobraźni. Współczesne dzieła inspirowane twórczością Brunona Schulza. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2020 / Sygn. MGR 1225

Gołębiowska  Anna,  Kamienica Sachsów przy Świdnickiej nr 36 – Pl. Teatralny nr 1 i 2. Miejski pałac czynszowy drugiej połowy XIX wieku we Wrocławiu. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1991 / Sygn. MGR 311 / 2 vol.

Gomzar  Bogusław,  Architektura trzynastowiecznego kościoła pod wezwaniem śś. Jana Chrzciciela i Katarzyny w Świerzawie. Promotor: doc. dr hab. Marian Kutzner, Wrocław 1990 / Sygn. MGR 292

Gontowicz  Katarzyna,  Wizja mikrokosmosu – malarstwo materii Jadwigi Maziarskiej. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 816 / 2 vol.

Gorczyca  Anna,  Dwa manierystyczne epitafia z 1573 r. w kościele zamkowym w Oleśnicy. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1984 / Sygn. MGR 216

Gorzelana  Agnieszka,  Późnobarokowe wyposażenie rzeźbiarskie kościoła pojezuickiego w Brzegu.  Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1985 / Sygn. MGR 283 / 2 vol.

Gosławska  Anna,  Stanisław Kamocki (1875-1944). Próba monografii. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń,  Wrocław 2011 / Sygn. MGR 942

Górak  Aleksandra,  Program ideowy wnętrza kościoła klasztornego cystersów w Henrykowie. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 922

Góral  Agnieszka,  Renesansowe kafle z Polkowic na Śląsku. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 430

Górka  Łukasz,  Angielska, mieszczańska architektura szkieletowa w Bristolu. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 628

Górska  Katarzyna,  Charakterystyka rzymskiej zabudowy miejskiej okresu schyłku Republiki i wczesnego Cesarstwa na przykładzie Pompejów. Promotor: dr Agata Kubala, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1122

Górska  Małgorzata,  Osiedle Szczepin we Wrocławiu z lat 1914-1938. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 986

Grabowska  Hanna,  Wpływ monachijskiego środowiska artystycznego na malarstwo Olgi Boznańskiej. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 572 / 2 vol.

Grabowski  Jacek,  Późnobarokowe rzeźby ołtarzowe kościoła w Lubomierzu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 263

Grabowski  Tomasz,  Kościół pw. św. Jakuba w Lubiążu. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2019 / Sygn. MGR 1211

Grad  Helena,  Kościół O.O. Bernardynów w Leżajsku. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1971 / Sygn. MGR 68 / 2 vol.

Grochal  Iwona,  Nagrobek biskupa Kaspra von Logau w kościele pw. św. Jakuba w Nysie. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1985 / Sygn. MGR 209 / 2 vol.

Grochowska  Ada,  Wrocławskie złotnictwo świeckie w pierwszej połowie XIX wieku w polskich zbiorach publicznych. Wyroby korpusowe. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009/2010 / Sygn. MGR 915

Grodecka  Katarzyna,  Renesansowy wystrój kościoła parafialnego w Lubsku. Promotor: dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 377 / 2 vol.

Gromadzka  Jolanta,  Dawna miejska siedziba hrabiów von Ballestrem przy ul. P. Włodkowica 4/6 we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1992 / Sygn. MGR 310 / 2 vol.

Gruba  Bożena,  Ekspresja kobiecości w śląskiej sztuce czasów nowożytnych od XVI do XVIII wieku na podstawie wybranych przykładów. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 511 / 2 vol.

Gruca  Monika,  Malarski świat Tymona Niesiołowskiego – monografia artystyczna. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 523

Gruszczyk  Karol,  Rzeźba późnobarokowa na Śląsku Cieszyńskim i sąsiednich terytoriach. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1972 / Sygn. MGR 53

Grynia  Barbara,  Rzeźba ołtarzy Ukrzyżowania i Matki Boskiej w kościele pw. św. Mikołaja i Franciszka Ksawerego w Otmuchowie. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 93

Grządzielewska  Kinga,  Renesansowa polichromia kaplicy Matki Bożej Różańcowej w kościele farnym pw. św. Jakuba w Wągrowcu. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2005 / 2 vol.

Grzegorczyk  Bożena,  Gmach Teatru Miejskiego we Wrocławiu – dzieło Carla Ferdinanda Langhansa. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1987 / Sygn. MGR 254

Grzegorczyk-Milewska  Agata,  Mniej znaczy więcej, czyli malarstwo Teresy Pągowskiej. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 585 / 2 vol.

Grzelczyk  Joanna,  Styl międzynarodowy na terenie prowincji dolnośląskiej – stan zachowania i konserwacja. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2018 / Sygn. MGR 120

Gucwa  Włodzimierz, Historia i architektura katolickiego kościoła pw. Trójcy Świętej (1900-1904) i Cesarskiego Ewangelickiego Kościoła Jubileuszowego (1904-1908) w Legnicy. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 984

Gulbinowicz  Mirosława,  Oskar Dawicki. Monografia życia i twórczości. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 857

Guldan  Bożena Krystyna,  Ikonografia malarstwa i rzeźby na Śląsku w latach 1350-1520 w ujęciu statystycznym. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1978 / Sygn. MGR 15 / 2 vol.

Gurgul  Krystyna,  Barokowe  rzeźby ogrodowe z Barszowa. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 95 / 2 vol.

Gutterwil  Maria,  Anioł w malarstwie i grafice europejskiej przełomu XIX i XX wieku. Zarys problematyki. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 580 / 2 vol.

Guzdek  Izabela, Dekoracja freskowa Kaplicy Elektorskiej przy katedrze wrocławskiej. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 810

Guzewicz  Agata,  Handlowy dom mody Martina Schneidera we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1991 / Sygn. MGR 307 / 2 vol.

Gwiazdowska-Banaszek  Ewa,  Miasto w polskim malarstwie XIX wieku – wybrane problemy. Promotor: dr hab. Zofia Kębłowska, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 88

Hadaś  Joanna,  Zespół sześciu barokowych tarcz trumiennych jeleniogórskiego Towarzystwa Kupieckiego ze zbiorów Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze. Promotor: dr hab. Piotr Oszczanowski, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1106

Hadaś  Krzysztof,  Narodowe tendencje w architekturze i ochronie środowiska w pierwszej ćwierci XX wieku. Próba określenia podłoża, zakresu i rodzaju zjawisk. Promotor: dr Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 82 / 2 vol.

Hajda  Arkadiusz,  Egipskie trumny antropoidalne w kolekcjach muzealnych w Polsce. Promotor: dr Agata Kubala, Wrocław 2018 / Sygn. MGR 1195

Halicka  Marzenna,  Nagrobek Anny Doroty Mecklenburger w kościele pw. św. Jana Ewangelisty w Oleśnicy. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1991 / Sygn. MGR 308

Hantel  Barbara Maria,  Późnobarokowy pałac w Piotrowicach k. Jawora. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1978 / Sygn. MGR 98 / 2 vol.

Harasimowicz  Jan Witold,  Sztuka śląska 1520-1650 wobec konfliktu katolicko -protestanckiego. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1974 / Sygn. MGR 99 / 3 vol.

Haręża  Barbara,  Sztuka Mirosława Bałki w przestrzeni site-specific. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2019 / Sygn. MGR 1213

Hasiuk  Ewelina,  Semiotyczny robinhoodyzm. O polskim billboardzie społecznie zaangażowanym. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1001

Heinrich  Izabela,  Neo Rauch – ein deutscher Maler. Analiza różnorodności stylistycznych tropów i ich proweniencji w twórczości NEO RAUCHA. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 975

Heinrich  Janina,  Portret w malarstwie polskim w 2-giej połowie XIX wieku, Wrocław [1952] / Sygn. MGR 100

Herba  Małgorzata Maria,  „Don Kiszot polski”. Motyw Przemyślnego Szlachcica w sztuce polskiej XX wieku. Ilustracja, grafika, rysunek, malarstwo. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 938

Hercog  Malwina,  Architektoniczna podróż Tadao Ando. Promotor: dr Cezary Wąs, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 935

Hiltawska  Agnieszka, Kościoły drewniane epoki nowożytnej na Śląsku Cieszyńskim. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1087

Hołownia  Paweł,  Z problematyki prospektu organowego: artystyczne i estetyczne aspekty piszczałek organowych. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 72

Hołownia  Ryszard,  Barokowy ołtarz główny kościoła parafialnego pw. śś. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1983 / Sygn. MGR 385 / 2 vol.

Hołownia  Tatiana,  Ewolucja struktury prospektu organowego w aspekcie jakości muzycznych instrumentu oraz przemian form muzycznych w okresie baroku na wybranych przykładach zabytków śląskich. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 346

Homańczyk  Krzysztof,  Tryptyk Świętych Dziewic, przypisywany warsztatowi Jakoba Beinharta, tak zwany z Nysy, w Muzeum Narodowym w Warszawie. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. UWr., Wrocław 2021 / Sygn. MGR 1254

Houszka  Ewa,  Nagrobek Erdmana von Promnitz w Zamienicach koło Chojnowa. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1977 / Sygn. MGR 101

Hryniewicz  Artur,  Malowany strop kościoła w Siedlcach. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1983 / Sygn. MGR 207 / 2 vol.

Huczyński  Sebastian Maurycy,  Wybrane wydarzenia związane z Akademią Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu na przełomie XX/XXI wieku. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1151

Huminiak  Anna,  Herrnhut: XVIII-wieczne osiedle Jednoty Braci Morawskich. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 587 / 2 vol.

Igła  Małgorzata,  Barokowe rzeźby ogrodowe w Parku Słowackiego we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1989 / Sygn. MGR 282 / 2 vol.

Ignaczak  Małgorzata,  Efemeryczność i znaczenie upływu czasu w twórczości Andyʼego Goldsworthyʼego. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 850

Ignasiak  Aleksander,  Wystawa światowa w Chicago w 1893 roku. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2021 / Sygn. MGR 1249

Ignaszak  Jagoda,  Architektura w służbie natury. Wybrane zagadnienia. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 997

Ilkosz  Barbara,  Szopki Bożego Narodzenia na Dolnym Śląsku. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1980 / Sygn. 25

Izbicka  Halszka,  Inspiracje literackie w angielskim malarstwie wiktoriańskim. Wybrane zagadnienia. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 811

Jabłońska  Joanna,  „Tryptyk Opłakiwania” Jeana Bellegambeʼa ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 878

Jabłoński  Stanisław,  Modernizm  w architekturze przemysłowej Kowal i Popiela we Wrocławiu. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 702

Jadowska  Aneta Agnieszka,  Późne autoportrety Jacka Malczewskiego. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1088

Jadziak  Anna,  Rzeźby prospektu organowego z kościoła św. Mikołaja w Brzegu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1984 /  Sygn. MGR 208 / 2 vol.

Jagodzińska  Anna,  Śmierć kobiety w malarstwie polskim XIX wieku. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 751

Jajdelska  Urszula,  Miasto. Masa. Malarstwo. Konwencje współczesnego pejzażu miejskiego na przykładzie wybranych dzieł malarzy polskich. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 570

Jakimczyk  Jarosław,  Sztuka i cenzura. Wrocławskie środowisko artystów plastyków w świetle materiałów archiwalnych IPN. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1018

Jakimiak  Danuta,  Współzależność architektury i krajobrazu w rezydencjach śląskich okresu romantyzmu. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 77 / 2 vol.

Jakubiszyn  Maria,  Późnogotyckie Pasje z belek tęczowych na Śląsku. Promotor: doc. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1967 / Sygn. MGR 107 / 2 vol.

Jakubowicz  Joanna,  Eugeniusz Markowski i jego twórczość. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 680

Jakubowska  Magdalena,  „Laboratoria sztuki” – alternatywny ruch artystyczny we Wrocławiu w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 562

Jamrozik  Agnieszka,  Architektura sakralna archidiecezji szczecińsko – kamieńskiej w latach 1970 - 1997 – przegląd i zarys typologii. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 427

Janczak  Zuzanna,  Konstanty Laszczka – rzeźbiarz przełomu wieków. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 699

Janczara  Marek,  Rzeźba prospektu organowego w kościele pw. Św. Krzyża w Jeleniej Górze. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1979 / Sygn. MGR 2 / 2 vol.

Janiak  Justyna,  Kulturowy i artystyczny kontekst kaplicy św. Elżbiety we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 502

Janicki  Miłosz,  Fotografie Cindy Sherman jako demitologizujący performance. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 864

Janikowska  Krystyna,  Wzorzyste złote tła ołtarzy gotyckich Dolnego Śląska. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1969 / Sygn. MGR 102

Janiszewska  Ewa,  Dawny Gmach Zarządu Prowincji Śląskiej (Regierungsgebäude) we Wrocławiu. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1991 / Sygn. MGR 304

Jankowiak  Ewelina,  Jeszcze sztuka czy już botanika? Polscy artyści współcześni a posthumanizm. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1135

Jankowska  Edyta,  Vortycyzm. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 815

Janowska  Krystyna,  Renesansowe nagrobki Schaffgotschów przy kościele w Raszowie. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 242 / 2 vol.

Janowski  Grzegorz,  Fundacje kościelne Hatzfeldów w dobrach żmigrodzkich w I-wszej połowie XVIII wieku. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1990 / Sygn. MGR 295 / 2 vol.

Janus  Jerzy,  Późnobarokowy pałac opatów lubiąskich w Legnicy. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1981 / Sygn. MGR 197 / 2 vol.

Jańczak  Natalia,  Proces przekształceń architektonicznych zamków Grodziec i Czocha na początku XX wieku. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1052

Jara  Karolina,  Synagoga na Wygonie we Wrocławiu (1865-1872) i jej twórca Edwin Oppler (1831-1880). Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1068

Jarmołowicz  Małgorzata,  Gabinety i budowle ogrodowe w stylu chińskim na terenie Polski w XVII i XVIII w. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 440 / 2 vol.

Jarmuła  Agnieszka,  „Czyste obrazy” na przykładzie cyklu fotograficznego Stanisława J. Wosia. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 627

Jarmuszewicz  Adelina,  Tezy graficzne w zbiorach Gabinetu Graficznego Biblioteki „Ossolineum” i na plebanii w Cieszkowie. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 474

Jarosz  Andrzej,  Rysunki Alfonsa Mazurkiewicza (1922-1975). Szkic na progu świata hermetycznego. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 350 / 2 vol.

Jaroszewska  Anna,  Fundacje artystyczne wrocławskich premonstratensów w XVI i XVII wieku. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1997 / Sygn. MGR 389 / 2 vol.

Jaroszewska-Ferencowicz  Maria Jolanta,  Jednonawowe wczesnogotyckie kościoły kamienne na Dolnym Śląsku w XIII wieku. Promotor: doc. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1965 / Sygn. MGR 191

Jaroszówna  Zofia,  Twórczość Zofii Stryjeńskiej na polu ilustracji książkowej. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1975 / Sygn. MGR 104

Jasińska  Elżbieta,  „Rekonstrukcja” siedziby rodowej w Kozłówce Konstantego Zamoyskiego. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 235 / 2 vol.

Jasiński  Mirosław,  Temat „Sfinksa” Józefa Deskura (1861-1915) – interpretacja i analiza cyklu. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 233

Jastrzębska  Ewa,  Późnobarokowa ambona w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Kłodzku. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1985 / Sygn. MGR 231

Jawdyk  Monika,  Język struktur malarskich Jana Tarasina. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 781

Jawor  Paweł,  Komiks artystyczny. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 512

Jaworek  Joanna,  Przedchrześcijańska rzeźba Słowian Zachodnich. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 411 / 2 vol.

Jaworowicz  Hanna,  Nagrobek Jerzego III Oppersdorffa w Głogówku. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 266 / 2 vol.

Jaworska  Józefa Barbara,  Malarstwo Józefa Mehoffera na tle epoki. Promotor: doc. dr  hab. Helena Blum, Wrocław 1965 / Sygn. MGR 113

Jaworska  Małgorzata,  Kościół parafialny pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Nowym Gierałtowie. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 473

Jeleniewska  Justyna,  Wczesnobarokowe malarstwo wielkopolskie. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 417

Jeleń  Katarzyna,  Świadomość transpersonalna w sztuce Andrzeja Dudka-Dürera. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1168/ 1 vol. + płyta DVD

Jerzykowska  Dorota,  Edward Hopper 1882-1967 – „Obrazy z krainy czarów”. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 608

Jezierska  Anna,  Wrocławska Rada Miejska w portretach Georga Scholtza Młodszego. Promotor: prof. dr hab. Jan. Harasimowicz, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 654

Jezierska  Ewelina,  Wizerunek osób z niepełnosprawnością ruchową w polskiej sztuce od 1945 roku do czasów najnowszych. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1039

Jeziorowska  Emilia,  Protestanckie adaptacje średniowiecznych retabulów ołtarzowych na Śląsku. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2019 / Sygn. MGR 1217

Jeziorowski  Piotr,  „Zaczęło się od kuchennego stołu” czyli o ceramicznych rzeźbach Adolfa Ryszki. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 910

Jeżewska  Maria,  Rzeźba architektoniczna Kaplicy Mariackiej w katedrze wrocławskiej. Promotor: doc. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1965 / Sygn. MGR 206 / 2 vol.

Jędrusik  Monika,  Gotyckie chrzcielnice kamienne z dekoracją plastyczną na Śląsku. Promotor: dr Romuald Kaczmarek, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 480

Jędrzejak  Paweł,  Twórczość Jerzego Tchórzewskiego w latach 1945-1980. Wybrane zagadnienia. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 631

Jędrzejas  Anna,  Architektura pałacu w Mirosławiczkach koło Wrocławia. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 606

Jedrzejczak  Beata,  Budowanie dla sztuki. Architektura Herzoga & de Meurona w służbie muz. Promotor: dr Cezary Wąs, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 950

Jędrzejczyk  Elżbieta,  Dwór renesansowy w Pawłowicach Wielkich. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1972 / Sygn. MGR 105 / 2 vol.

Jochelson  Beata,  Malarstwo Horsta Antesa w kontekście Nowej Figuracji. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2019 / MGR 1228

Jochemczyk  Magdalena,  Przemiany funkcji i formy dawnych obiektów sakralnych w Europie po II wojnie światowej (wybrane przykłady). Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1030

Jóźwiak  Bogdana Ewa,  Średniowieczne hafty rzeźbiarskie w Polsce. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1971 / Sygn. MGR 106

Jóźwiak  Michalina,  Monografia artysty Zbysława Marka Maciejewskiego. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1066

Judka  Aleksandra,  Kościół parafialny pw. śś. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze. Monografia architektoniczna. Okres gotyku. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 594

Jungowski  Tomasz,  Pojedynki gwelficko gibelińskie w twórczości Benedetto Bonfigli`ego i Bernardino di Betto Pinturicchio. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2020 / Sygn. MGR 1226

Jurek  Katarzyna,  Ceramika Rudolfa Krzywca. Analiza kierunków estetycznych ujętych w kontekście nurtów programowych. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 806

Juszcze  Karolina,  Anna Bilińska. Życie i zarys twórczości. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 446

Juszczyk  Barbara,  Biżuteria metalowa w zasięgu występowania kultury wielbarskiej (I w n.e. – IV w n.e.). Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 500

Kachynska  Evelina,  Architektura kościołów chrześcijańskich w średniowiecznej Nubii (VI-XIV w.). Analiza typologiczna. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. UWr., Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1173

Kacprzyk  Ewa,  Kościół Świętej Trójcy przy klasztorze OO. Bonifratrów we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 707

Kaczmarek  Agata,  Dekoracja malarska kaplicy Hochberga przy kościele św. Wincentego we Wrocławiu. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 847

Kaczmarek  Klara,  Architektura ratusza w Lwówku Śląskim ze szczególnym uwzględnieniem przebudowy na przełomie XV i XVI wieku. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 400 / 2 vol.

Kaczmarek  Romuald,  Śląskie nagrobki tumbowe z figurą leżącą w XVII i XVIII wieku. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1983 / Sygn. MGR 210

Kaczor  Maciej,  Twórczość Józefa Hałasa w latach dziewięćdziesiątych. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 576

Kaczor  Paulina,  Okres amerykański w twórczości Maxa Ernsta. Promotor: prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2019 / Sygn. MGR 1215

Kal  Elżbieta,  Obraz św. Anny Samotrzeciej ze Strzegomia. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 76

Kalicka  Ewa,  Krytyka artystyczna na przełomie XIX i XX wieku – Eligiusza Niewiadomskiego myśli o sztuce. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 530

Kalita  Magdalena,  Wielorodzinna architektura typu „Existenzminimum” we Wrocławiu pod wpływem tendencji modernistycznych dwudziestolecia międzywojennego. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 841

Kaluch  Marta,  Kościół  św. Anny w Praczach Odrzańskich. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 822 / 2 vol.

Kałuża  Iwona, Działalność artystyczna Katedry Projektowania Sprzętu PWSSP we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1132

Kamińska  Monika,  Tobias Plackwitz Starszy (1657-1721) – monografia wrocławskiego złotnika doby baroku. Promotor: dr Piotr Oszczanowski, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1019

Kania  Anna,  Zdzisław Beksiński – sztuka i krytyka. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 615

Kańczukowski  Zbigniew,  Kościół pw. Niepokalanego Serca NMP w Siechnicach, powiat wrocławski. Promotor:  prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 894

Kapustka  Mateusz,  Imago i Bild. Identyfikacja przedstawienia z przedstawionym. Funkcja i znaczenie rzeźb w późnośredniowiecznych celebracjach paraliturgicznych Wielkiego Tygodnia w południowych Niemczech. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 402

Kapuścińska  Salomea,  O twórczości Witolda Wojtkiewicza. Promotor: doc. dr hab. Helena Blum, Wrocław 1962 / Sygn. MGR 108 / 2 vol.

Kapuściński  Paweł,  Polska rzeźba socrealistyczna - zarys. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 802

Karaban  Edyta,  Renesansowy dwór w Chobieni. Promotor: prof. dr hab. Jan. Harasimowicz, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 533

Karlik  Rafał,  Kontekst artystyczny i ideowy wystroju Auli Leopoldyńskiej we Wrocławiu. Wiedza przyrodzona i nadprzyrodzona. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 486 / 2 vol.

Karolewski  Stanisław,  Edward Hartwig w fotografii pejzażowej oraz teatralnej w pierwszej połowie swojego twórczego życia. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 861

Karpińska  Magdalena,  Kościoły w Niedźwiedzicy i Olszyńcu jako przykłady śląskich budowli sakralnych wieku reformacji. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 786

Karwasz  Katarzyna,  Wrocławskie witryny sklepowe XIX i początku XX wieku (na przykładzie ulicy Świdnickiej). Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 470 / 2 vol.

Karwowska-Bajdor  Alicja,  Jan Henryk Kynast : malarz śląski XVIII wieku. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1963 / Sygn. MGR 109

Kasperska  Agnieszka,  Dekoracja malarska poewangelickiego kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 636

Kasprzycka  Małgorzata,  Nurt neoklasyczny w twórczości wybranych artystów okresu XX-lecia międzywojennego (Wacław Borowski, Eugeniusz Żak, Ludomir Sleńdziński, Henryk Kuna). Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 535

Kastelnik  Mieszko,  Roman Kalarus, artysta wszechstronny, próba monografii. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1120

Kaszen  Anatol,  Nagrobek Schaffgotschów w kościele parafialnym w Gryfowie Śląskim. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 10

Kaszewska  Barbara,  Zespół fasad secesyjnych w Skoczowie. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1977 / Sygn. MGR 23

Kawecka  Monika,  „RPA dało mi treść, a Europa formę” – o fenomenie malarstwa Marlene Dumas w kontekście sztuki jako polityki. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1038

Kaźmierczak  Joanna,  Epitafia wrocławskich kanoników katedralnych z lat 1538-1556 jako wyraz refleksji nad ówczesnym stanem Kościoła. Promotor: prof. dr hab. Jan Harsimowicz, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1150

Kaźmierczak  Natalia,  Ikonografia Tristana i Izoldy w sztuce europejskiej czasów średniowiecza oraz jej związek ze średniowieczną epiką i poezją. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 623

Kąpińska  Ewa,  Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP w Różance – architektura i wystrój. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 365

Kenc-Lechowska  Katarzyna,  Twórczość Józefa Męciny-Krzesza. Promotor: dr Waldemar Okoń, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 353 / 2 vol.

Kica  Ewa,  Wzajemne relacje składników malarskich i rzeźbiarskich w późnogotyckich ołtarzach śląskich. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1977 / Sygn. MGR 110

Kiełpikowska  Krystyna,  Rękopis Mikołaja Czyrpsa I F 346 ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Promotor: doc. dr hab. Janina Orosz, Wrocław 1963 / Sygn. MGR 111

Kierc  Miłosław,  Wewnętrzne widzenie. O krytyce i teorii sztuki Antoniego Gawińskiego. Promotor: dr Waldemar Okoń, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 363

Kierycz  Magdalena,  Działalność artystyczna dawnej Królewskiej Odlewni Żeliwa w Gliwicach w I połowie XX wieku. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 424 / 2 vol.

Kieszkowska  Bożena,  Freski w kościele parafialnym pw. św. Walentego w Lubiążu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1983 / Sygn. MGR 203 / 2 vol.

Kieza  Aneta,  Epitafium rodziny Rühnbaumów z Jawora. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 437

Kijaczko  Aleksandra,  Kościół św. Anny w Niemysłowicach koło Prudnika jako przykład protestanckiej budowli sakralnej z XVI wieku. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 611

Kiniorski  Władysław,  Średniowieczne pieczęcie Piastów Śląskich jako dzieło sztuki. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1973 / Sygn. MGR 24

Kisiel  Adam,  Dekoracja i rzeźba architektoniczna dwudziestolecia międzywojennego we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 534 / 2 vol.

Kisiel  Ariadna,  Problematyka malarska twórczości Władysława Podkowińskiego. Promotor: doc. dr hab. Helena Blum, Wrocław 1965 / Sygn. MGR 112

Kiwała  Bronisława,  Wrocławski tryptyk św. Stanisława. Promotor: doc. dr hab. Janina Orosz, Wrocław 1964 / Sygn. MGR 114

Kiziak  Zuzanna,  Między horrorem a humorem. Nonsens i groteska w zbiorach Osobliwy gość oraz Pamiętna wizyta Edwarda Goreya. Promotor: prof. dr hab. Anna Markowska, Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1169

Klein  Katarzyna,  Krzysztof Wodiczko. Próba monografii artysty. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 842

Klepaczek  Katarzyna,  Grupa Praesens – propagator idei nowoczesności w sztukach plastycznych i architekturze. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 928

Kliber  Alicja Maria,  Późnogotycka kompozycja rzeźbiarsko-architektoniczna z dawnego szpitala świętej Barbary we Wrocławiu. Promotor: dr Romuald Kaczmarek, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 489

Klimczak-Dobrzaniecka  Alicja,  Ambitne oblicze socrealizmu? Analiza twórczości Alfonsa Karnego z lat 1947-1955 na podstawie wybranych przykładów. Promotor: dr hab.. Anna  Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2010 / Sygn. MGR 920

Klimczewska  Joanna,  Grupa malarzy „Komitet Paryski”. Program i działalność w latach 1931-1948. Promotor: dr Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1979 / Sygn. MGR 83 / 2 vol.

Klimecka-Misiaszek  Barbara,  Tadeusz Brzozowski a krytyka artystyczna. Promotor:  dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 687

Kloc  Aleksandra,  Nowoczesność wśród ruin. Osiedle Plac PKWN (obecnie Plac Legionów) we Wrocławiu w latach 1954-1973. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1148 / 2 vol.

Kloczkowska  Agnieszka,  Barokowa przebudowa i aranżacja wnętrza bazyliki św. Bartłomieja w Trzebnicy w drugiej połowie XVIII wieku. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 485 / 2 vol.

Kluzowicz  Katarzyna,  Monografia retabulum z Pełcznicy. Promotor: prof. dr hab. Janusz Kębłowski, dr Romuald Kaczmarek, dr Jacek Witkowski, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 448 / 2 vol.

Kłębowska-Grabowska  Bogumiła,  Ewa Partum. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 843

Kłoda  Emilia,  Życie i twórczość Jeremiasa Josepha Knechtla (1679-1750). Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 960

Knobloch-Wąsowa  Zofia,  Grafika Józefa Pankiewicza, Wrocław 1952 / Sygn. MGR 115

Kobylańska  Ewa,  Malowidła sklepienne w kościele Św. Krzyża w Jeleniej Górze. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 73 / 2 vol.

Kobylińska  Joanna,  Renesansowe freski w kościele św. Michała Archanioła w Muchoborze Wielkim. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 921

Kobyłt  Joanna,  „Estetyka relacyjna” i „Antagonizm” jako strategie artystyczne w sztuce polskiej po roku 1989. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1027

Kochan  Tomasz,  Plakat rocznicowy w PRL. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 689

Kocowska  Elzbieta,  Zabudowa Góry Śnieżki w latach 1945-2008. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń,  prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 832

Kokot  Maja,  „Skrzydła duszy”. Architektura Imre Makovecza. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 713

Kokot vel Kokocińska  Marzena,  Tadeusza Różewicza spotkania ze sztuką. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 778

Kokot-Skrobek  Joanna,  Franciszek Starowieyski – fenomen artysty współczesnego tworzącego w duchu baroku. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1016

Kokurewicz  Barbara,  Indyjska architektura skalna (III wiek p.n.e.-XII wiek n.e.). Ewolucja formy i dekoracji. Analiza na podstawie wybranych przykładów. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1101

Kolęda  Monika,  Polskie współczesne szkło artystyczne – artyści i dzieła. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 537

Komza  Małgorzata,  Miedziorytowa ilustracja w siedemnastowiecznej książce gdańskiej. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1972 / Sygn. MGR 116

Kondracka  Maria,  Dawne założenie klasztorne Braci Mniejszych Kapucynów we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 638

Kondratczyk  Katarzyna,  Między dźwiękiem, słowem a obrazem – analiza wybranych aspektów wizualnych w twórczości zespołu Pink Floyd. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 851

Konert  Nela,  Język krytyki artystycznej wobec powojennej twórczości Xawerego Dunikowskiego w latach 1948-1964. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 931

Koniecka  Karolina,  Kamieniec Ząbkowicki – historia, przestrzeń, architektura. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2018 / Sygn. MGR 1202

Konopka-Klus  Marzena,  Twórczość plastyczna więźniów obozu koncentracyjnego Auschwitz. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 579

Konsztat  Robert,  Artystyczny komiks polski w latach 1989-1999. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 898

Konury  Alicja,  Grupy artystyczne w Polsce. Lata osiemdziesiąte. Tradycja i anarchia. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 563

Kończak  Roma, „Marwencol”. Prywatna wojna Marka Hogancampa. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 991

Kopacz  Marzena,  Dekoracja rzeźbiarska z dawnego Domu Małej Wagi we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 419 / 2 vol.

Korbut  Evelina,  Kościół pw. św. Michała Archanioła w Pradze. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, prof. UWr., Wrocław 2018 / Sygn. MGR 1198

Korczowska  Małgorzata,  Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła w Grodkowie – monografia historyczno-artystyczna. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 625

Korneluk  Paulina Patrycja,  Zamość w okresie II Rzeczypospolitej – budowanie tożsamości a rewaloryzacja Starego Miasta. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2018 / Sygn. MGR 1190

Kornicka  Maria,  Renesansowy pałac ks. Jana Podiebrada w Oleśnicy. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1974 / Sygn. MGR 192 / 2 vol.

Kortylak  Urszula,  Barokowe domy mieszczańskie w Świdnicy. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 11 / 2 vol.

Korytowska  Magdalena,  Kościół w Szydłowcu (pow. niemodliński) jako przykład świątyni protestanckiej z początku XVII wieku. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1973 / Sygn. MGR 117

Korzeniowska  Dorota,  Włoskie traktaty architektoniczne w zbiorach starodruków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 444

Korzeń  Krzysztof,  Rozwój przestrzenny miasta – twierdzy Zamość na tle historycznej kartografii i ikonografii oraz kierunki rewitalizacji. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 724

Korzyńska  Ewa,  Pojezuicki kościół Św. Krzyża w Brzegu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1979/1980 / Sygn. MGR 14 / 2 vol.

Korżel-Kraśna  Małgorzata,  Epitafium Melchiora i Sabiny Scholz w Ząbkowicach Śląskich. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1985 / Sygn. MGR 239 / 2 vol.

Kos  Jerzy,  Architektura kościelna Carla G. Langhansa. Próba charakterystyki. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1985 / Sygn. MGR 229

Kosiba  Leokadia,  Rzeźby gotyckiego mostu w Kłodzku. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 7 / 2 vol.

Kosowska  Aleksandra,  Dawna prepozytura kanoników regularnych św. Augustyna w Sobótce-Górce. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 492 / 2 vol.

Kostańska  Luiza Wiktoria,  „Matrylinearyzm” w sztuce artystek polskich. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1062

Kostowski  Jakub,  Sztuka śląska wobec husytyzmu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1987 / Sygn. MGR 260 / 2 vol.

Kość  Justyna,  Gmach teatru w Jeleniej Górze i jego twórca, nieznany architekt Alfred Daehmel. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 673 / 2 vol.

Kośla  Marta,  Studia wnętrz w malarstwie Olgi Boznańskiej. Uczta dla oczu, uczta dla umysłu. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1034

Kot  Monika Teresa,  „Wolność lub Śmierć” – przedstawienia „Wielkiego Terroru” Maximilienia Robespierre’a na wybranych przykładach grafiki doby Rewolucji Francuskiej 1792-1795. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1145

Kotala Alfreda,  Barokowy pałac w Grodźcu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 12 / 2 vol.

Kotkowska  Elżbieta,  Treści ideowe polichromii Włodzimierza Tetmajera w Kaplicy Świętej Trójcy na Wawelu. Promotor: dr Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 86

Kotkowska  Magdalena Adelajda, Obca Realność. Portret wygenerowany w świecie fotografii cyfrowej na wybranych przykładach. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 976

Kotlińska  Katarzyna,  Cmentarz żydowski w Legnicy – zabytkiem ginącej kultury. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 983

Kowal  Katarzyna,  Ukraińska „nowa fala”. Narodziny nowej sztuki w nowym kraju. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 996

Kowalczuk  Mieczysława,  Tablica różańcowa z Wierzbna, powiat Oława. Ze zbiorów Wrocławskiego Muzeum Diecezjalnego. Promotor: doc. dr hab. Janina Orosz, Wrocław 1963 / Sygn. MGR 8

Kowalczyk  Ewelina, Rusyfikacja przestrzeni publicznej Warszawy i Helsinek w XIX i na początku XX wieku. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1179

Kowalewska  Dominika, Twórczość Eugeniusza Gepperta po roku 1945. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 658

Kowalska  Danuta,  Zewnętrzne formy zdobnicze charakterystyczne dla europejskiej mieszkalnej architektury ryglowej. Próba przeglądu na podstawie wybranych przykładów zachowanej zabudowy. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 946

Kowalska  Maja,  „Nowe w starym”. Problem integracji architektury współczesnej (1989-2004) z zabytkowym centrum Wrocławia. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 605

Kowalska  Marta,  Na obrzeżach city – monografia ulicy Pawła Włodkowica we Wrocławiu. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 871 / 2 vol.

Kowalska  Zuzanna,  Poliptyk Adoracji Dzieciątka fundacji rodziny Prockendorf z kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 593

Kowalski  Mateusz,  Tadeusz Kuduk. Czy w zbiorach muzealnych polskiej sztuki XX wieku jest miejsce dla artysty, który stworzył indywidualny styl? Promotor: dr hab. Piotr Oszczanowski, Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1158

Kownacka  Karolina,  Malarstwo Alfonsa Karpińskiego – styl zatrzymany w czasie. Promotor: dr hab. Anna Markowska, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 836

Kozak  Stanisław,  Centralno-eliptyczne założenia w sakralnej architekturze Śląska I połowy XVIII wieku. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1964 / Sygn. MGR 118

Kozak-Plewa   Agnieszka,  Problem funkcjonowania reklamy zewnętrznej w polskiej przestrzeni publicznej na przykładzie miasta Bielsko-Biała. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1073

Kozarska-Orzeszek  Barbara,  Działalność medalierska Konstantego Laszczki i jego uczniów w latach 1904-1938. Promotor: dr Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 89

Kozicka  Iwona,  Dekoracja malarska I i III empory w Kościele Pokoju w Jaworze. Promotor: prof. dr hab. Jan. Harasimowicz, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 670 / 2 vol.

Kozieł  Andrzej,  Ołtarz Pięciu Boleści Marii z kościoła katedralnego pw. św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1993 / Sygn. MGR 328 / 2 vol.

Kozioł  Agata,  Promenada w Bolesławcu. Rozwój architektoniczny i urbanistyczny 1813-1945. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 916 / 2 vol.

Kozioł  Joanna,  Kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela w Cieplicach. Dzieje, forma i funkcje oraz treści ideowe. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 375

Kozłowska  Agnieszka,  Świat współczesnej fotografii – bajka dla dorosłych. O pełnej magii i fantazji twórczości Eugenio Recuenco. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 812

Kozłowska  Aleksandra,  Wpływ dzieł Francesco Borrominiego na architekturę śląską i dawnej Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 429 / 2 vol.

Kozłowski  Marcin,  „Obszar wspólny, obszar własny” – działania  w pracowni Grzegorza Kowalskiego i poza jej obszarem. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 838

Kozołup  Ewa,  Śląskie dzieła rzeźbiarza Karola Sebastiana Flackera (1680-1746). Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 274

Kozubowski  Jerzy,  Systematyka kościołów romańskich w Polsce, Wrocław [br.] / Sygn. MGR 119

Kożuch  Jadwiga,  Dwa horyzonty polityczno-gospodarcze, dwa środowiska malarskie – Wrocław i Toruń (malarstwo ścienne). Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2017 /Sygn. MGR 1184

Krajewska  Kamila, „ Nie tylko chłopczyce …”. Analiza kostiumologiczna portretów Art Déco. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 759

Krakowiak  Anna,  Pomnik nagrobny Hansa i Anny von Bocków w Luboradzu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1985 / Sygn. MGR 246

Krakowiecka   Monika,  Dekoracja freskowa Johanna Michaela Rottmayra w Kościele Uniwersyteckim we Wrocławiu. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 824

Krasnodębska  Joanna,  Poetyka współczesnego komiksu historycznego o Szoa na wybranych przykładach. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1100

Krasnosielski  Michał,  Artysta grafik Edmund Bartłomiejczyk. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 955

Kraszewska Joanna,  Adaptacje  architektury industrialnej na przykładzie belgijskiego MAC’s Musée des Arts Contemporains w Grand-Hornu. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 711

Krawczyk  Natalia,  Przestrzenie świetlne Jamesa Turrella. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 903

Kropiowski  Łukasz,  Jerzy Tchórzewski – życie, twórczość, myśli o sztuce. Zarys monografii. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 645

Król  Aleksandra,  Barokowa aranżacja wnętrza kościoła pw. Matki Boskiej Bolesnej w Bobolicach oraz jego funkcje ideowe.  Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 710

Król  Marcelina,  Jadwiga Sawicka. Dualizm bezkształtnej treści i pojemnej formy. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 818

Kruczek  Victoria,  Działalność „The Krasnals” – alegoria rzeczywistości, czy sztuka skandalu? Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1114

Krüger-Kuczkowska  Aldona,  Obraz Madonny z Dzieciątkiem z Katedry Wrocławskiej. Opracowanie monograficzne ze szczególnym uwzględnieniem dekoracji zdobniczych Pięknego Stylu  w technice „opus punctorium”. Promotor: dr Romuald Kaczmarek, dr Jacek Witkowski, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 574

Krukowska  Anna,  Między modernizmem a socrealizmem – czasopismo „Architektura” w latach 1947-1950. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1108

Krysińska  Aleksandra,  Camille Claudel i Auguste Rodin. Artystyczne kontrowersje i koincydencje. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2019 / MGR 1227

Krysztoforski  Wojciech,  XVIII-wieczna polichromia Jana Jerzego Petriego w kaplicy Św. Krzyża kościoła kamedulskiego w Bieniszewie na tle pozostałych jego prac. Promotor: prof. dr hab. Jadwiga Puciata-Pawłowska, Toruń 1967 / Sygn. MGR 70

Krzemińska Agnieszka,  Plastyka teatru lalkowego na przykładzie Teatru Lalki i Aktora „Miniatura” z Gdańska. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 728

Krzemińska-Szołtysek  Sylwia,  Płyty nagrobne z postacią stojącą w księstwie opolsko-raciborskim i państwie Bytom w latach 1550-1650. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1107

Krzymuska  Joanna,  Kaethe Kollwitz – ideologia i znaczenie jej sztuki. Promotor: doc. dr hab. Helena Blum, Wrocław 1963 / Sygn. MGR 120

Krzyślak  Katarzyna,  Architektura na ziemiach polskich w długim XIX wieku – próba odczytania znaczeń. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2017 / Sygn. 1170

Krzywka  Łukasz,  Portret w stroju polskim 1788-1914. Promotor: dr Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 85 / 2 vol.

Krzyżanowska  Agnieszka,  Od Hundegasse do ulicy św. Antoniego – architektoniczne dzieje wrocławskiej ulicy. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 912

Kubacka  Magdalena,  Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP w Rosochatej koło Legnicy. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 663

Kubalka  Ewa,  Portret fotograficzny II połowy XIX wieku. Nowy obraz człowieka. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 603

Kubeczka  Katarzyna,  Jan Henryk Rosen. Twórczość malarska w latach 1925-1938. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 943

Kubiak  Anna,  „Żarska Arkadia”, czyli pałac myśliwski Erdmanna II von Promnitz, na tle innych budowli tego typu w Europie. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 462

Kubicka  Martyna, Obramienie architektoniczne jako kontekst przestrzenny dla przedstawień figuralnych w malarstwie i rzeźbie średniowiecznej (okno – arkada – balkon). Studium wybranych przykładów. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1117

Kubik  Bożena,  Architektura Legnicy lat 20. i 30. XX wieku. Promotor: dr Cezary Wąs, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1031

Kucfir  Agnieszka,  Rewitalizacja Żyrardowa. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr.,  Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1126

Kucharczyk  Krzysztof,  Działalność członków Grupy Ładnie w latach 1995-2002. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 771

Kucharska  Sylwia,  Krucyfiks mistyczny z kościoła Bożego Ciała we Wrocławiu. Historia i próba określenia funkcji. Promotor: dr Romuald Kaczmarek, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 517

Kuczek  Barbara,  Net art w Polsce po 2000 roku. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 839

Kulak  Dominika Krystyna,  Macierzyństwo w polskiej sztuce współczesnej widziane oczami kobiet. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1078

Kuliniak  Barbara,  Kawna kamienica pałacowa przy Tauenzienstrasse nr 19-20. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 729

Kułacz  Krzysztof,  Pomnik nagrobkowy Jana Schweinichena (zm. 1677) w Mierczycach. Dzieło Hansa Jakuba Wagnera. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1990 / Sygn. MGR 291

Kułakowska  Katarzyna,  Rzeźba dekoracyjna naw bocznych katedry wrocławskiej. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1978 / Sygn. MGR 122 / 2 vol.

Kunicka  Anna,  Templo Expiatorio de la Sagrada Familia como esencia del estilo arquitectónico de Antoni Gaudí i Cornet. Promotor: prof. dr hab. Piotr Sawicki, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 421

Kunysz  Dominik,  Monografia twórczości Bogny i Kazimierza Klimczewskich – wrocławskich architektów doby powojennego modernizmu. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2011 / Sygn. MGR 970

Kupiecka  Agata, Anamorfoza w sztuce XX i XXI wieku. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1074

Kurek  Karolina,  Wrocławski Ogród Zoologiczny w XIX wieku. Założenie przestrzenne i architektura. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 484 / 2 vol.

Kuprynowicz  Joanna,  Rokokowe rzeźby Henryka Hartmanna w kościele parafialnym w Bardzie Śląskim. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1984 / Sygn. MGR 217

Kurgan  Agnieszka,  Wspólna kreacja André Bretona i Marcela Duchampa. Wybrane międzynarodowe wystawy surrealistów. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 640

Kurpiewski  Maciej,  Świat za obrazami świata – twórczość Romana Cieślewicza. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 756

Kurzawska  Katarzyna,  Dom Biblijny w Görlitz. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 414

Kurzeja  Zdzisław,  Późnogotycka brązowa chrzcielnica z kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1971 / Sygn. MGR 121

Kuś  Hanna,  Ikonografia Matki Boskiej Bolesnej na Śląsku w dobie baroku. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 731

Kuśmidrowicz-Wardawa  Anna,  Motyw antycznej budowli centralnej w polskich parkach krajobrazowych przełomu XVIII i XIX wieku. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 230 / 2 vol.

Kuśnierz  Elżbieta,  Dawny dom handlu hurtowego „Victoria” we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1992 / Sygn. MGR 315 / 2 vol.

Kuśnierz  Katarzyna,  Kościół pw. Matki Bożej Różańcowej w Brzezinie jako przykład wykorzystania sztuki w polemice konfesyjnej. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 528 / 2 vol.

Kutrowska  Agnieszka,  Pierwszy kościół Imienia Zbawiciela na Wygonie Świdnickim we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 740

Kuźmiński  Andrzej,  Działalność artystyczna Jana Marcina Szancera w kontekście sztuki socrealistycznej.  Promotor:  prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1000

Kuźnicka  Sylwia Monika,  Sztuka jako twórca relacji międzyludzkich w kontekście polskiej sztuki najnowszej. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1086

Kwade  Kazimierz,  Maswerki budowli gotyckich Wrocławia. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 6 / 2 vol.

Kwaśna  Joanna,  W szponach lęku. Apokalipsa objawiona – Apokalipsa spełniona w twórczości Aleksandry Waliszewskiej. Promotor: prof. dr hab. Anna Markowska, Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1183

Kwaśnik  Anita,  Antyglamour w fotografii Juergena Tellera. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 994

Kwaśnik-Gliwińska  Anna,  Zamek Koniecpolskich i Rzewuskich w Podhorcach. Dzieje budowy i analiza struktury architektonicznej. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1975 / Sygn. MGR 65

Kwaśny  Irena, Ołtarz renesansowy z kościoła w Ogrodzonej k. Cieszyna. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1970 / Sygn. MGR 123

Kwaśny Marek,  Johann Jacob Eybelwieser w służbie Zakonu Joannitów na Śląsku. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1040

Kwella  Anna,  Architektura i wyposażenie kościoła parafialnego w Imbramowicach. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 544 / 2 vol.

Kwiatkowska  Marta,  Podmiejska rezydencja wrocławskich patrycjuszy w Wojnowicach. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 763

Kwiecień  Adam,  Bramy i portale rezydencji śląskich w XVI i w 1 połowie XVII wieku. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 267

Kwiecień  Anna,  Portale domów mieszczańskich na Śląsku 1520-1650. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 268

Kwiecińska  Maja,  Pozorna obojętność – wrocławski budynek sztabu projektu Otto Rudolfa Salvisberga przy ulicy Gajowickiej 122-126. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2017 / Sygn. 1172

Kwiotek  Katarzyna,  „Umuzycznienie malarstwa” Wojciecha Weissa – obrazy kształtowane według muzycznych tonacji, rytmów i temp. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 863

Lange  Magdalena,  Wariacje na temat twórczości Zuzanny Janin(y). Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 940

Lange  Marta,  Dawny Zwinger wrocławski. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1990 / Sygn. MGR 296 / 2 vol.

Lange  Mariusz,  Pałac bankiera Ignatzego Leipzigera przy ulicy Wierzbowej 15 we Wrocławiu. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1989 / Sygn. MGR 289 / 2 vol.

Lange  Marta,  Dawny Zwinger wrocławski. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska,  Wrocław 1990 / Sygn. MGR 296 / 2 vol.

Langosz  Julia,  Kiedy brzydkie staje się pięknym. Nieuchwytne pojęcie piękna pierwszej awangardy. Promotor: prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2020 / Sygn. MGR 1239

Laufer  Agata,  Fundacje artystyczne rodziny von Uthmann und Schmolz w XVI i 1 poł. XVII wieku. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 697

Lazarowicz  Agata,  Bractwo Św. Łukasza. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 799

Lehmann  Bärbel,  Malowidła wieży mieszkalnej w Siedlęcinie. Promotor: dr Danuta Hanulanka, Wrocław 1981 / Sygn. MGR 30

Lehmann-Ziaja  Karolina,  Epitafium Jana Jetřicha Žerotina z kaplicy zamkowej w Opočnie. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 820

Lem  Agata,  Wizja Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej w malarstwie polskim 2 poł. XIX i 1 poł. XX wieku. Wybrane wątki i zagadnienia. Promotor: dr Waldemar Okoń, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 364 / 2 vol.

Len  Ryszard,  Działalność artystyczna jezuickiego malarza Jana Kubena. Promotor: dr Henryk Dziurla, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 21 / 2 vol.

Lenczewska  Agnieszka,  Kościół pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia w Oławie. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 557 / 2 vol.

Lenczner  Leon,  Mauzoleum ostatnich Piastów legnicko-brzeskich w Legnicy. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1968 / Sygn. MGR 452 / 2 vol.

Lenkow  Ewa,  Łuki przyporowe na Dolnym Śląsku, Wrocław 1964 / Sygn. MGR 124

Leroch  Oga,  Wątki ludowe i słowiańskie w rzeźbie Młodej Polski. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1091

Leśniak-Kraczmar  Joanna,  Aniołowie o zamaskowanych twarzach czyli o nagrobkach żydowskich Abrahama Ostrzegi. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 522

Lewoc  Magdalena,  Śląskie Muzeum Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1993 / Sygn. MGR 334 / 2 vol.

Liberek  Agnieszka,  Meblarstwo płockie od schyłku wieku XIX – po lata trzydzieste XX wieku. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 819

Licimińska  Aleksandra,  „Niech zajaśnieją królewskie rapsody” – projekt realizacji kartonów wawelskich Stanisława Wyspiańskiego i aranżacji wnętrza wrocławskiego kościoła św. Jakuba i Wincentego jako mauzoleum księcia Henryka II Pobożnego. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla. Wrocław 2004 / Sygn. MGR 596

Licznerska  Magda,  Kostium kobiecy późnego średniowiecza w śląskim malarstwie tablicowym lat 1450-1520. Promotor: doc. dr hab. Marian Kutzner, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 261 / 2 vol.

Lipczyńska  Beata,  Barokowe malowidła Feliksa Antoniego Schefflera w gmachu Uniwersytetu Wrocławskiego. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1992 / Sygn. MGR 455 / 2 vol.

Lipińska  Agata,  Pies i Pasja. Znaczenie owego zwierzęcia w malarskich przedstawieniach Męki Chrystusa z czasów średniowiecza. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1104

Lipińska  Aleksandra,  Wyroby manufaktury alabastru w Mechelen z XVI i pierwszej ćwierci XVII wieku w zbiorach polskich. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 401

Lis  Beata,  Barokowy pałac w Szklarach Górnych (gmina Lubin). Studium architektoniczne. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1993 / Sygn. MGR 333 / 2 vol.

Lisicka  Aleksandra,  Nagrobki i effigia królów i królowych angielskich od XI do końca XV wieku. Między ceremoniałem pogrzebowym, a sztuką. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 598

Lisińska  Halszka,  Zabudowa rynku świdnickiego w okresie XVIII, XIX oraz na początku XX wieku. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 717

Lisowska  Katarzyna,  „Tam gdzie piwo warzono…”. Problem adaptacji i rewitalizacji budynków XIX-wiecznych browarów. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 869 / 2 vol.

Los-Pławszewska  Luiza,  Epitafia żeliwne z XVI w. na Śląsku Opolskim. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1991 / Sygn. MGR 309 / 2 vol.

Loster  Katarzyna,  Secesyjne fasady kamienic wrocławskich. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2005 / Sygn. 683 / 2 vol.

Lubos-Kozieł  Karolina,  Kalwaria w Piekarach Śląskich. Studium założenia i architektury. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1993 / Sygn. MGR 335 / 2 vol.

Ludwin  Justyna,  Kino „Capitol” jako przykład ekspresjonizmu niemieckiego w architekturze modernistycznej. Promotor: prof. dr hab. Paweł Banaś, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 733

Ludwin  Marcin,  O codzienności współczesnego mieszkańca metropolii. Relacja pomiędzy czasem i ciałem w twórczości Tsai Ming-lianga. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2011 / Sygn. MGR 973

Ludwińska-Stulin  Ewa,  Monografia architektoniczno-rzeźbiarska gotyckiego kościoła św. Jadwigi w Bolkowie. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1977 / Sygn. MGR 22

Łaba  Bogna,  Renesansowy dom „Pod Złotą Koroną” we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1992 / Sygn. MGR 313 / 2 vol.

Łaba  Magdalena,  Jan Rembowski – ilustrator. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 954

Łagiewska  Jagoda,  Insygnia państwowych uczelni wyższych we Wrocławiu 1945-1989. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2018 / Sygn. MGR 1206 

Łanowiecki  Mirosław,  Dekoracja barokowego szkła śląskiego 1680-1790. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 26 / 2 vol.

Łata  Katarzyna,  Scenografia w pantomimie Henryka Tomaszewskiego. Promotor:  dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 620

Ławniczak  Antonina,  Vaclav Böhm – twórczość rzeźbiarska na Morawach. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 561 / 2 vol.

Ławniczak  Karolina,  Zespół granicznej stacji kolejowej w Nowych Skalmierzycach – historia i architektura. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1051

Łączna  Urszula,  Artysta krytyczny w agonistycznej przestrzeni publicznej w Polsce w latach 90. XX wieku – Katarzyna Kozyra i Zbigniew Libera. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 876

Łobacz  Magdalena,  Architektura Franka O. Gehryʹego. Promotor: dr Cezary Wąs, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1023

Łozińska  Ewa,  Architektura i zabudowa osad neolitycznych na Bliskim Wschodzie. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 583

Łuczyńska-Myszakowska  Aleksandra,  Dawna synagoga i kościół ewangelicki imienia Zbawiciela w Oleśnicy. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 904

Łukaszewicz  Ewa,  Ze studiów nad relacjami między misteriami i sztukami plastycznymi w dobie późnego średniowiecza. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1981 / Sygn. MGR 54

Łukojć  Maciej Karol,  Rzeźba z kości słoniowej i jej wrocławski przykład – ołtarzyk z figurką Marii z Dzieciątkiem ze skarbca katedry pw. św. Jana Chrzciciela. Promotor: dr hab. Piotr Oszczanowski, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1090

Łupińska  Sylwia,  Twórczość Aubreya Beardsleya, a wizerunek kobiety na przełomie XIX i XX wieku. Wybrane zagadnienia. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2019 / MGR 1230

Łyp  Bożena,  Zespół rzeźby wspornikowej i zwornikowej z Kaplicy Książęcej przy kościele pocysterskim w Lubiążu. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1976 / Sygn. MGR 125

Łysik  Renata,  Motyw pożegnania w sztuce polskiej XIX wieku. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 490

Łyszczarz  Małgorzata,  Kolekcja Motyli. Twórczość fotograficzna Diane Arbus. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 797

Macalik  Joanna,  „Tak oto stoję”. Kościół imienia Marcina Lutra (1896) we Wrocławiu jako przykład świątyni rocznicowej. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 918

Macała  Krzysztof,  Epitafium Hansa i Barbary von Reibnitz w kościele Bożego Ciała w Wierzbicach. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1994 / Sygn. MGR 338

Machnik  Leszek,  Inspiracje weneckie w malarstwie polskim drugiej połowy XIX wieku. Promotor: dr Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 81 / 2 vol.

Maciaszczyk  Wioletta,  Grupa trzech kościołów halowych z filarami ściennymi na Śląsku: w Starych Bogaczowicach, Krzeszowie i Wołowie oraz ich geneza. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 435 / 2 vol.

Maciąg  Monika,  Przemiany przestrzenne i architektoniczne Obornik Śląskich jako uzdrowiska. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 536 / 2 vol.

Maciejkowicz  Paweł,  Aurum philosophicum; nowa gnoza w sztuce polskiej drugiej połowy XX wieku. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 619

Maciuk  Anna,  Andrzej Pietsch – grafika. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 614

Maciuła  Monika,  Współczesne witraże w zabytkach architektury sakralnej Wrocławia. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 803

Macura  Małgorzata,  Dekoracja malarska stropów pałacu w Moczydlnicy Klasztornej – zapomniane dzieło Michaela Willmanna. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1064

Madera  Ewa,  Kościół parafialny pw. św. Jerzego w Wilkanowie. Architektura, wystrój i wyposażenie. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 791

Magdziarczyk  Izabela,  Malarstwo Hanny Krzetuskiej. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1997 / Sygn. MGR 394 / 2 vol.

Magdziński  Marcin,  Problematyka lokacji miejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Śląska, połączona z analizą wybranych miast śląskich – Wrocławia, Świdnicy i Nysy. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 736

Majda  Joanna,  Ołtarz główny w kościele św. Jerzego w Dzierżoniowie. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2021 / Sygn. MGR 1260

Majeran  Małgorzata,  Nagrobek Jana Sighofera (zm. 1649) w kościele śś. Piotra i Pawła w Legnicy. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1990 / Sygn. MGR 294

Makowska  Beata,  Dom handlu hurtowego firmy „Schlesinger u. Grünbaum – dzieło architekta Leo Schlesingera. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1991 / Sygn. MGR 303 / 2 vol.

Makowska  Irena,  Teoretyczne podstawy architektury Zahy Hadid. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 902

Makuszak-Krzyżaniak  Renata,  Artystyczne i symboliczne aspekty zegarów nowożytnych na przykładzie wyrobów śląskich warsztatów zegarmistrzowskich. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 370

Malart  Mateusz,  Piękno i zmysłowość jako składniki sukcesu pracowni Herzog & de Meuron. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1045

Malewicz  Joanna,  Autoportrety Kazimierza Malewicza. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 783

Malicka  Aleksandra,  Gotycki kościół farny w Lubinie. Monografia architektoniczna. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 626

Malita  Elżbieta,  Zamek rodziny von Saurma w Laskowicach. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 993

Małachowicz  Ewa,  Zarys monografii twórczości rzeźbiarskiej Franciszka Józefa Mangoldta. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 732

Małkus  Marta,  Dom renesansowy przy ul. Chopina 1 w Brzegu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1992 / Sygn. MGR 322

Mandecka  Maria,  Ezoteryka w sztuce Janiny Kraupe-Świderskiej. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1119

Mańczyńska  Karolina, Analizakostiumologiczna wybranych portretów z dawnej galerii balliwów i komendantów zakonu joannitów na zamku w Słońsku (Sonnensburg). Promotor: dr hab. Piotr Oszczanowski, Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1155

Marchewka  Karina,  Kościół pw. św. Jadwigi w Ząbkowicach Śląskich - Sadlnie – architektura oraz jej wystrój i wyposażenie. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 867

Marciniak  Monika,  Dekoracja malarska Sali Rajców w ratuszu w Brzegu. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2020 / Sygn. MGR 1235

Markowska  Aleksandra,  Teatr operowy w baroku – dekoracje, kostiumy, inspiracje. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurka, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 790

Markowska  Magdalena,  Przemiany architektoniczne wrocławskiego bloku śródrynkowego w wieku XIX i pierwszej połowie XX. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 872

Markowska  Natalia,  „Gott beschirme deinen Eingang”. Historia kościoła św. Mikołaja we Wrocławiu. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1033

Marszałek  Katarzyna,  Słowacki ilustrowany. Recepcja twórczości Juliusza Słowackiego w malarstwie oraz ilustracji polskiej XIX wieku. Wybrane zagadnienia. Promotor: dr Waldemar Okoń, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 379

Marszałkowicz  Andrzej,  Rozwój krajobrazu w malarstwie polskim wieku XIX i na początku XX w. Próba syntezy, Wrocław 1951 / Sygn. MGR 126

Masior  Agnieszka,  Parateatralność w twórczości Władysława Hasiora. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1166

Masłoń  Anna,  Lech Twardowski. Zarys działalności artystycznej. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1134

Maśnica  Emilla,  Pomiędzy Gestem a Mitem. Jackson Pollock – próba monografii. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 547

Matczyńska  Aleksandra,  Drewniane chrzcielnice z lat 1580-1660 na Śląsku. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2019 / Sygn. MGR 1216    

Matkowski  Krzysztof,  Stalle lubiąskie. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 789

Matlewska  Joanna,  Wpływ teatru elżbietańskiego na obraz Bartłomieja Strobla młodszego „Uczta u Heroda i ścięcie św. Jana Chrzciciela” w Museo del Prado w Madrycie. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 965

Matusiak  Beata,  Architektoniczne fundacje prymasa Stanisława Karnkowskiego w Kaliszu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 243 / 2 vol.

Matuszczyk  Krystian,  Klasycyzm w rzeźbie Henryka Kuny. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1976 / Sygn. MGR 127

Matuszewska  Monika,  Miasto Radków. Architektura – urbanistyka – środowisko kulturowe. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 476 / 2 vol.

Matyja  Aleksandra,  Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwówku Śląskim. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2018 / Sygn. MGR 1186

Matysik  Jadwiga,  Średniowieczne wieże mieszkalne na Dolnym Śląsku. Promotor: doc. dr hab. Janina Orosz, Wrocław 1963 / Sygn. MGR 205

Mazurek  Patrycja,  Wpływ rosyjskiego konstruktywizmu na plakat polski w dwudziestoleciu międzywojennym. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1136

Melnyk  Ganna,  Sztuki wizualne na Ukrainie i w Polsce w okresie przemian ustrojowych lat 90. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1096

Merkułowska  Magdalena,  Architektura Stanów Zjednoczonych Ameryki oczami Hugh Ferrissa (1889-1962). Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 956

Merta  Małgorzata,  Obrazy Feliksa Antona Schefflera w Krzeszowie. Promotor: dr Henryk Dziurla, Wrocław 1990 / Sygn. MGR 299 / 2 vol.

Męcińska  Ewa,  Realizm w twórczości Aleksandra Gierymskiego. Promotor: doc. dr hab. Helena Blum, Wrocław 1966 / Sygn. MGR 128 / 2 vol.

Mędrecka  Maja,  Ogrójce gotyckie na Śląsku. Promotor: dr Romuald Kaczmarek, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 575

Michalska  Anna,  Legenda obrazowa św. Klary z dawnego klasztoru klarysek we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1015

Michałek  Monika,  Estetyka przestrzeni domów mody. Promotor: prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1165

Micherdzińska  Halina,  Pałac przy ul. Kościuszki 34 we Wrocławiu, jego właściciel i epoka. Zarys monograficzny. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1978 / Sygn. MGR 129 / 2 vol.

Mickiewicz  Ewa,  Estetyka pożądania. Twórczość Roberta Mapplethorpeʹa. Wybrane zagadnienia. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 651

Micuła  Małgorzata,  Autobiografia jako źródło kreacji czyli konfesyjna sztuka Tracey Emin. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 858

Miedzińska  Kamila,  Sztuka chrześcijańska w państwie pierwszych Piastów. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 618

Mielnik  Mariusz,  Kościół i klasztor Zgromadzenia Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty w Nowogrodźcu nad Kwisą. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 825

Mielnik  Tomasz,  Autoportrety Michaela Leopolda Willmanna. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 632

Miernik  Magdalena,  Obrazy włoskie z kolekcji hrabiów von Ingenheim. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 595

Mijalski  Stanisław,  Portal romański przy kościele Marii Magdaleny we Wrocławiu, Wrocław 1952 / Sygn. MGR 458

Mikłuszka  Katarzyna,  Inspiracje sztuką baroku i rokoka w europejskim designie (wystroju i wyposażeniu wnętrz) XXI wieku. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 968

Mikołajczak  Ewa,  Zespół pałacowych kamienic przy wrocławskim Podwalu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 801 / 2 vol.

Mikołajczak  Tomasz,  Nagrobek biskupa Przecława z Pogorzeli w katedrze pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Marian Kutzner, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 426 / 2 vol.

Mikołajek  Zuzanna,  Zespół trzech kaplic za prezbiterium kościoła cystersów w Henrykowie – struktura artystyczna, program ideowy, funkcje. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 735 / 2 vol.

Milanik  Anna,  Architektura Adolfa Radinga w latach 1919-1933. Promotor: dr Cezary Wąs, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1026

Milczanowska  Anna,  Powiązania między literaturą a sztuką w dwudziestoleciu międzywojennym na przykładzie wybranych portretów polskich literatów. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 974

Mildner  Paweł,  Analiza wybranych zagadnień w twórczości Marka Sobczyka. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 930

Milewska  Daria,  Nagrobek księcia Karola Krzysztofa Podiebrada w kościele zamkowym pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Oleśnicy. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2019 / Sygn. MGR 1209

Milewska-Pintal Bożena,  Barokowy pałac we Wrocławiu przy ul. Wierzbowej 30. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1993 / Sygn. MGR 324

Milka  Katarzyna,  Kamienica mieszczańska a współczesne miasto. Sposoby postępowania konserwatorskiego. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1099

Miłkowska  Dorota,  Wrocławskie szafy mistrzowskie w XVIII wieku. Z dziejów stolarstwa śląskiego. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 368 / 2 vol.

Miłoń  Mateusz,  Koncepcje odbudowy miast historycznych Górnego Śląska w latach 1949-1956. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2019 / Sygn. MGR 1218

Mirocznik  Lena,  Gotyckie sakramentaria na Śląsku. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1970 / Sygn. MGR 130

Miroszewska  Anna Ewa,  Zamki wyżynne jako rezydencje gotyckie i późnogotyckie – analiza porównawcza wybranych obiektów z terenów Śląska, Niemiec, Czech i Austrii na tle kontaktów polityczno-gospodarczych. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1112

Misiak  Anna Maja,  Bolesław Biegas (1877-1954). Twórczość rzeźbiarska. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 431 / 2 vol.

Misiecka  Ewa Izabela,  Oddziaływanie angielskiej koncepcji „picturesque” na wielkopolskie założenia folwarczne w XIX wieku. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska- Kębłowska, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 450 / 2 vol.

Misiek  Katarzyna,  Instrumenty muzyczne w średniowiecznej rzeźbie kamiennej we Wrocławiu. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. UWr., Wrocław 2020 / Sygn. MGR 1244

Misiewicz  Kamila,  Kościół św. Marka w Świętym Marku koło Sycowa. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 674

Miszczyk  Iwona,  Ogród Laurentiusa Scholza we Wrocławiu (1587/88-1599). Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 762

Misztal  Anna,  Nagrobek księcia Jana Podiebrada i Krystyny Szydłowieckiej w kościele zamkowym pw. św. Jana Ewangelisty w Oleśnicy. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2018 / Sygn. MGR 1200

Miś  Marta,  Kościół pw. św. Michała Archanioła w Michalicach. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 425

Miś  Magdalena,  Wrocławska architektura sakralna z lat 1970-2000. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 565 / 2 vol.

Mitura  Paweł,  Malarstwo monumentalne braci Schefflerów w dawnym kościele Bożogrobców pw. śś. Piotra i Pawła w Nysie. Promotor: dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 1992 / Sygn. MGR 320

Mituś  Anna,  Neorenesans niemiecki w rezydencjach wrocławskich końca XIX wieku. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 549 / 2 vol.

Młodecka  Alicja,  Portret w grafice śląskiej XVII wieku. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1977 / Sygn. MGR 131

Modrzejewska  Eliza,  Scena i sztuka – o twórczości scenograficznej Małgorzaty Szczęśniak. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 682

Molenda  Ewelina,  Fascynacje szkłem optycznym – wrocławscy artyści i ich dzieła. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 770

Molenda  Natalia,  Biomechanika konia na wybranych przykładach rzeźb średniowiecznych i wczesnorenesansowych. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. UWr., Wrocław 2020 / Sygn. MGR 1233

Mondzelewski  Marcin,  Modlitewniki protestanckie drugiej połowy XVI wieku z wrocławskiej oficyny Scharffenbergów (w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej „Na Piasku”). Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 821

Morisson  Ewa,  Malowane stropy renesansowe w kamienicy „Pod Złotym Słońcem” we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 556

Mościcki  Waldemar,  Gotycka architektura katedry we Fromborku. Promotor: doc. dr hab. Marian Kutzner, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 272

Możdżyńska  Małgorzata,  Motyw „łoża śmierci” w malarstwie polskim w końcu XVIII wieku i w wieku XIX. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1984 / Sygn. MGR 215 / 2 vol.

Mroczkiewicz  Irena,  Istota oceny estetycznej. Analiza i krytyka poglądów Stanisława Ossowskiego. Promotor: prof. dr hab.  Maria Kokoszyńska-Lutmanowa, Wrocław 1951 / Sygn. MGR 133

Mucha  Danuta,  Twórczość Leona Wyczółkowskiego w dziedzinie litografii, Wrocław 1952 / Sygn. MGR 132

Muła  Arkadiusz,  Język artystyczny Johanna Franza de Backera na podstawie jego sygnowanych dzieł. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 540 / 2 vol.

Muras  Wioleta,  Kwestia poprawności przestawień instrumentów muzycznych na przykładzie rzeźby barokowej na Śląsku. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 958

Musiał  Jędrzej,  Wybrane niezrealizowane koncepcje architektoniczne rewitalizacji obiektów zabytkowych w świetle materiałów zgromadzonych w archiwum Delegatury w Wałbrzychu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2020 / Sygn. MGR 1242 

Musielak  Tomasz,  Przedstawienia Kozaków w dziewiętnastowiecznym malarstwie polskim. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 798

Musik  Magdalena,  Kościół św. Michała Archanioła w Sławie Śląskiej – architektura i wyposażenie z XVI i XVII wieku. Promotor: prof. dr hab. Jan. Harasimowicz, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 594

Mussur-Nagel  Jolanta,  Motywy niderlandzkie w malarstwie śląskim XV wieku na wybranych przykładach dzieł śląskich. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 194

Muszała  Joanna,  Kościół pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Mirsku (woj. jeleniogórskie). Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 201

Muszyńska  Monika,  Wrocławska rzeźba pomnikowa III tysiąclecia (2000-2010) – próba charakterystyki. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 924

Muszyński  Filip Maria,  Epitafium dla Cesarstwa Niemieckiego. Ewangelicki kościół pod wezwaniem św. Pawła Apostoła na Przedmieściu Mikołajskim we Wrocławiu. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 900 / 2 vol.

Myślicka-Wolak  Kamila,  Wpływ Arnolda Böcklina na sztukę polską. Promotor: dr Waldemar Okoń, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 374

Myślińska  Anna,  „Edyp i Antygona” – obrazy Aleksandra Kokulara i Antoniego Brodowskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1984 / Sygn. MGR 245 / 2 vol.

Nadzieja  Łukasz,  Ekspresjonizm dziś. Malarstwo Zdzisława Nitki. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 644

Naglik  Agnieszka,  Przedstawienie miasta w sztuce późnego średniowiecza na przykładzie tapiserii „Oblężenie Dijon przez Szwajcarów” z ok. 1516 roku. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1177

Najbar  Hanna,  Architektura rezydencji książąt brzeskich w drugiej połowie XVI wieku. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 481

Najwer  Małgorzata,  U źródeł malarstwa narodowego i realnego socjalizmu w Niemczech. Od romantyzmu do socrealizmu – przegląd wrocławskich zbiorów prywatnych. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 746

Napierała  Janina,  Kościół garnizonowy pw. Kazimierza Królewicza w Katowicach jako przykład sakralnego, modernistycznego obiektu na Górnym Śląsku. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1110

Narewski  Michał,  Murale wrocławskie. Wybrane przykłady z lat 2006-2014. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1142

Nasiadko  Kamila,  Murowany dom wiejski w krajobrazie kulturowym Warmii i Mazur. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 913

Natusiewicz  Janina,  Monografia gotyckiego kościoła  parafialnego pw. św. Marcina w Jaworze. Promotor: doc. dr hab. Janina Orosz, Wrocław 1966 /  Sygn. MGR 202 / 2 vol.

Nawrat  Grzegorz,  Próba rekonstrukcji wyglądu wnętrza pałacowego na przełomie XVII/XVIII w. na Śląsku w oparciu o dokumenty, ikonografię i wybrane obiekty. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2018 / Sygn. MGR 1189

Nawrocka  Magdalena,  Krajobraz architektoniczny wsi i jego przekształcenia. Studium przypadków z terenu Dolnego Śląska. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2021 / Sygn. MGR 1256

Nespiak  Danuta,  Ołtarz główny w kościele bernardynów w Rzeszowie oraz jego związki z rzeźbą śląską XVI i XVII wieku. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1962 / Sygn. MGR 134

Niemaszyk  Jadwiga,  Szata graficzna dzieł Martina Opitza wydanych w latach 1617-1750. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 406 / 2 vol.

Niklas  Katarzyna,  Sztuka w cieniu Brechta. Twórczość Bartolta Brechta w ilustracjach polskich artystów. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 581

Nitecka  Izabela Katarzyna,  Dawny kościół minimitów pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Novej Pace koło Jičina – architektura i program ideowy. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 552 / 2 vol.

Nitka  Maria,  Romantyczne spojrzenie na góry w sztuce polskiej XIX stulecia. Wybrane wątki i zagadnienia. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 546 / 2 vol.

Niwińska  Marta,  Czasopismo Architektura i Budownictwo w latach 1925-1930. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1171

Niziołek  Magdalena,  Śmierć, ewolucja, absolut. Kolor niebieski w twórczości artystów w XX i XXI wieku. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1161

Noszka  Marta,  Budowle muzealne ostatniego dwudziestolecia XX wieku. Próba typologii i krytycznej analizy. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 642

Nowak  Aleksandra,  Stefan Żechowski. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 678

Nowak  Jarosław,  Pomnik nagrobny opata Szymona II Petzolda (zm. 1544) w klasztorze poaugustiańskim w Żaganiu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 250

Nowak  Kamila,  Dekoracja freskowa w kościele Joannitów pw. św. Jana Chrzciciela w Łosiowie. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, prof. UWr., Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1154

Nowak  Katarzyna,  Kalwińskie zbory Małopolski. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 442

Nowak  Malwina,  “Artysta” w cudzysłowie.  Marka Sobczaka inspiracje inspiracjami. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 817

Nowak  Romuald,  Barokowe malowidła w wielkim refektarzu i pokoju gościnnym w pałacu opackim w Lubiążu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1981 / Sygn. MGR 58

Nowakowska  Anna,  Od „Turnieju artystów” do „Rozejścia się narodów”. Początek polskiego malarstwa narodowego w twórczości malarzy z grupy Marcina Olszyńskiego. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 755

Nowicki  Tomasz,  Kształtowanie architektury grobowej we wczesnej epoce żelaza na ziemiach polskich. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 493

Noworolska  Małgorzata,  Późnogotyckie Piety na Śląsku (2 ćwierć XV – 1 tercja XVI wieku). Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1069

Nyckowski  Wiktor,  Biżuteria z tzw. „grobów książęcych”. Technika i technologia wykonania oraz funkcja dystynktywna. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 545

Ociepka  Franciszek,  Utwór filmowy jako dzieło sztuki. Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gałecki, Wrocław 1963 / Sygn. MGR 135

Okoń  Patrycja,  Podominikański kościół pw. Św. Krzyża w Ząbkowicach Śląskich. Wczesny przykład hali ścienno-filarowej na Śląsku. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 792

Okoń  Waldemar,  Zagadnienia narracji wizualnej w malarstwie polskim drugiej połowy XIX wieku. Promotor: dr Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 87

Okoński  Tomasz,  Dekoracje malarskie ścienne i stropowe renesansowych dworów na Dolnym Śląsku. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1007

Olbromska  Urszula,  Pieta z Lubiąża. Zarys monograficzny na tle duchowości religijnej XIV-wiecznego Śląska. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 92

Olczyk  Katarzyna,  Franciszek Xawery Dunikowski – życie i twórczość. Wybrane zagadnienia. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 896

Oleksyk  Piotr,  Budownictwo obronne na terenach księstwa świdnicko-jaworskiego. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1005

Oleszczuk  Natalia,  Twórczość Věry Liškovej (1924-1985) – od projektantki do rzeźbiarki. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 907

Olszewska  Kamila,  Treści i funkcje ideowe „Theatrum Vitae et Mortis” Theodora Rindfleischa (Biblioteka Uniwersytecka, Rękopis – B 1950). Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 496 / 2 vol.

Olszewska  Ludmiła,  Szczotka toaletowa Excalibur i inne … Twórczość Phillippe’a Starcka. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 777

Onzol  Ewelina,  Arki ego w potopie popu? Działalność Grupy Twożywo w świetle teorii sztuki publicznej. Na podstawie wybranych zagadnień. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 804

Onzol  Wojciech,  Zespół sądu i więzienia we Wrocławiu przy ulicy Podwale na tle współczesnego budownictwa penitencjarnego. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1978 / Sygn. MGR 136 / 2 vol.

Oracz  Anna,  Kaplice Bożego Grobu na Śląsku i w dawnym Hrabstwie Kłodzkim. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1006

Orawiec  Tadeusz,  Pierwotna architektura i wystrój kościoła w Gościszowie k. Bolesławca. Promotor: prof. dr hab. Janusz Kębłowski, dr Romuald Kaczmarek, dr Jacek Witkowski, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 445 / 2 vol.

Orlińska  Dorota,  Metalowa biżuteria celtycka na ziemiach polskich. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 506

Orłowska-Sobków  Angelika,  Kaplica czaszek w Czermnej – przestroga śmierci. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1137

Osadowska  Olga,  Fotografie Patricka Demarcheliera w kontekście współczesnej kultury celebrity. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 877

Ostrowska  Katarzyna,  Powrót do epoki snu, czyli o sztuce naskalnej pierwotnych mieszkańców Australii. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 591

Ostrowska  Marta,  Nowoczesna rzeźnia miejska – kształtowanie formy architektonicznej w XIX wieku oraz problem adaptacji i rewitalizacji na przełomie XX i XXI wieku. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 814

Otrębska  Gabriela,  Iluzjonistyczne retabula ołtarzowe na Śląsku i w dawnym Hrabstwie Kłodzkim w dobie baroku. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 982

Ouidir  Grażyna.  Chrzcielnica w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Stanisława i Wacława w Świdnicy. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 33

Ożyhar  Marek,  Skulptur Projekte Münster 1977-2007. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2009 / Sygn. MGR 901

Pacholak  Adam,  Elektronowy mózg miasta. Idea nowoczesnego Wrocławia i jeden z przykładów jej realizacji – ZETO przy ul. Ofiar Oświęcimskich autorstwa Anny i Jerzego Tarnawskich. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2018 [data obrony – 2019] / Sygn. MGR 1207

Pacholska  Ewa,  Kościół św. Jakuba i św. Krzysztofa na wrocławskim Psim Polu – monografia zabytku. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1053

Pańczuk  Krzysztof,  Pałac w Tulczynie na tle architektury rezydencjonalnej XVIII wieku. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 813

Papadopulu  Eliana,  Alternatywne jednostki mieszkalne – nowe punkty odniesienia w myśleniu o modelach mieszkalnych. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1109

Pasternak  Stanisław,  Sylwetka twórcy Jóżefa Gielniaka. Promotor: doc. dr hab. Helena Blum, Wrocław 1967 / Sygn. MGR 137

Pastucha  Katarzyna,  Dawne kino Capitol w Wałbrzychu (1928) autorstwa Ludwika Moshamera. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 868 / 2 vol.

Paszowska  Jadwiga,  Rzeźbiarskie dzieła Gotfryda Augusta Hoffmanna w Kościele Pokoju w Świdnicy. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1989 / Sygn. MGR 279

Paszyn-Lukierska  Irena,  Barokowa monstrancja z Drzewem Jessego w kościele w Henrykowie i jej twórca. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1974 / Sygn. MGR 138

Paśko  Anita,  Twórczość Teodora Axentowicza. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1994 / Sygn. MGR 343

Patała  Agnieszka,  Tryptyk „Pokłonu Trzech Króli” z Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu – dzieło z kręgu antwerpskiego atelier Pietera Coecke van Aelst. Przykład południowoniderlandzkiego wytworu masowej produkcji artystycznej. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 919

Patralski  Janusz,  Architektura kościoła parafialnego Świętej Anny w Ząbkowicach Śląskich. Promotor: dr Romuald Kaczmarek, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 488

Patro  Edyta,  Barokowy ołtarz główny kościoła klasztornego pw. Wniebowzięcia NMP i św. Jakuba Starszego w Kamieńcu Ząbkowickim. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 906

Patyniak  Bogusław,  Kościół pw. św. Jadwigi w Rybnicy Leśnej koło Wałbrzycha. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 787

Pawlaczek  Barbara,  Kaplice i aneksy kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu. Promotor: doc. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1967 / Sygn. MGR 139 / 2 vol.

Pawlicka  Elżbieta,  Tryptyk z Wojnowa. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1976 / Sygn. MGR 224

Pawłowicz-Weychan  Marta,  Motyw labiryntu w europejskich kulturach pradziejowych. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 499

Pazoła  Barbara,  Monografia architektoniczna kościoła pw. śś. Piotra i Pawła w Legnicy. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Świechowski, Wrocław 1971 / Sygn. MGR 140

Paździor  Elżbieta,  XVI wieczne dwory murowane w Polsce, ich architektura i codzienne życie mieszkańców. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1138

Perelska  Tatjana,  Kultura i sztuka Żydów w Polsce do połowy XIV w. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 494

Pernaczyńska  Agnieszka,  Dawna Forckenbeckstrasse we Wrocławiu. Przestrzeń i architektura. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 749 / 2 vol.

Petelska  Izabela,  Między renesansem a barokiem – kościół pw. Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela w Starej Kamienicy. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 503

Petraniuk  Agnieszka,  Rysunki Marii (Mai) Berezowskiej. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 796

Petri  Maria,  Indywidualność twórcza w malarstwie Tadeusza Makowskiego. Promotor: doc. dr hab. Helena Blum, Wrocław 1962 / Sygn. MGR 141

Petryna  Monika,  Dwa sposoby interpretacji sztuki klasycznej na przykładzie prac Igora Mitoraja i Adama Myjaka. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 757

Pękalska  Ewa,  Pałac rodziny Korn w Pawłowicach. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1994 / Sygn. MGR 342 / 2 vol.

Piasecka  Barbara,  Jan Stanisławski – twórca nowoczesnego krajobrazu polskiego. Promotor: doc. dr hab. Helena Blum, Wrocław 1965 / Sygn. MGR 142

Piasecka-Ludwin  Magdalena,  Malownicza koncepcja wiejskiej posiadłości wielkopolskiej w 1 poł XIX wieku. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 249 / 2 vol.

Piaskowski  Roger,  Ołtarz główny w kościele śś. Piotra i Pawła w Legnicy. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 5

Pichler  Anna,  Działalność artystyczna Zbigniewa Więckowskiego. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 529

Pidłypczak  Katarzyna,  Malarstwo ołtarzowe Feliksa Antoniego Schefflera w kaplicy pw. św. Jadwigi w Trzebnicy i w kościele parafialnym pw. św. Anny w Szewcach. Promotor: dr Henryk Dziurla, Wrocław 1990 / Sygn. MGR 297

Pieczka  Michał Antoni,  Późnobarokowy kościół pw. św. Marcina w Barkowie koło Żmigrodu – architektura i wyposażenie. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 741

Piekarska-Man  Anetta,  „Życiomalowanie” Eugeniusza Józefowskiego. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1098

Pierucka  Sylwia,  Od ogrodów warzywniczych do wielkomiejskiej ulicy – architektura wschodniej części ulicy Piłsudskiego we Wrocławiu do II Wojny Światowej. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1149 / 2 vol.

Pierzchała  Marek,  Późnobarokowy wystrój malarski kaplicy pałacowej w Sarnach. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 60

Pierzchała-Jaroszewicz  Katarzyna,  Jacek Gaj. Grafiki – rysunki – ilustracje. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 652

Pierzyna  Helena,  Pogranicza sztuki. Plakat i film animowany w twórczości Jana Lenicy. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 509

Piesiewicz  Ewa,  Rokokowe wyposażenie rzeźbiarskie kościoła pod wezwaniem św. Katarzyny w Górze Śląskiej. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1981 / Sygn. MGR 28 / 2 vol.

Pietrajtys-Generowicz  Wiesława,  Snycerka ołtarza Koronacji Marii w Czerninie. Promotor: doc. dr hab. Marian Kutzner, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 262 / 2 vol.

Pietras  Barbara,  Zawłaszczenie i subwersja w twórczości Romana Cieślewicza. Promotor: prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2020 / Sygn. MGR 1240

Pietruszczak  Karolina,  Ewolucja metafory okna na podstawie interpretacji malarstwa Jerzego Nowosielskiego, Łukasza Korolkiewicza i Wilhelma Sasnala. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 779

Pietrzak  Agnieszka,  Kościół pw. św. Wojciecha w Lewkowie – domniemane dzieło Franciszka Marii Lanciego. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1994 / Sygn. MGR 344 / 2 vol.

Piętka  Anna,  Dekoracja freskowa w kościele Benedyktynów pod wezwaniem Wywyższenia Krzyża Świętego i Świętej Jadwigi w Legnickim Polu. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 926

Pikulska  Daria Dorota,  Działalność Carla Johanna Christiana Zimmermanna we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 516 / 2 vol.

Pilarska-Świerszcz  Ewa,  Kościół pw. św. Antoniego we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 251

Pilipionek  Katarzyna,  Jan Dobkowski – monografia. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 768

Piłaszewicz  Zofia,  Xawery Dunikowski, największy współczesny rzeźbiarz polski. Promotor: doc. dr hab. Helena Blum, Wrocław 1964 / Sygn. MGR 144

Piotrowska  Dominika,  Renesansowy zamek w Kostrzynie nad Odrą. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 805

Piotrowska  Joanna,  Dawny kościół graniczny w Biedrzychowicach (pow. Lubań). Architektura i wyposażenie. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1143

Piróg  Patrycja, Symptomy kryzysu modernistycznego na wybranych przykładach dzieł filmowych Michelangelo Antonioniego i Federica Felliniego. Promotor: dr hab.. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1009

Piss  Małgorzata,  Anime. Historia i źródła estetyczne – wybrane zagadnienia. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1080

Piwońska  Teresa, Barokowa dekoracja stiukowa kaplicy Oleśnickich w Tarłowie. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1977 / Sygn. MGR 146

Pliszka  Anna,  Tadeusz Dominik – malarstwo. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 686

Pluta  Ewa,  Kościół filialny pw. Najświętszej Marii Panny i św. Zuzanny w Stolcu koło Ząbkowic Śląskich. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 737

Płuchator  Maryna,  Kino jako rodzaj zaplanowanego eksperymentu. Strukturalna twórczość Paula Sharitsa. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1095

Pochodaj  Andrzej,  Legenda napoleońska w sztuce polskiej do 1918 roku. Wybrane wątki. Promotor: dr Waldemar Okoń, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 357 / 2 vol.

Podanowska  Joanna,  Motyw wozu czterokołowego w kulturze pomorskiej i jego europejskie analogie w epoce brązu i żelaza. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 505

Podruczny  Grzegorz,  Budownictwo wojskowe Wrocławia w drugiej połowie XVIII wieku. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 471 / 2 vol.

Podżorska  Aleksandra,  Pod niebem Italii. Pejzaż włoski na obrazach malarzy polskich z przełomu XIX i XX wieku. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1042

Pokojowczyk  Marta,  Zwalnianie czasu i nadawanie mocy obrazom i widzowi w instalacjach video Fiony Tan. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2011 / Sygn. MGR 978

Pokora  Henryk Jakub,  Nagrobne płyty kamienne z aplikacjami metalowymi na Śląsku do 1400 r. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1970 / Sygn. MGR 145

Polańska  Bogumiła,  Jerzy Duda Gracz. Ilustrator rzeczywistości i dźwięku. Synteza życia i twórczości artystycznej. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 721

Polańska  Krystyna,  Jan Lebenstein. Ilustrator. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 773

Politowicz  Joanna,  Wrocławska willa Wutzdorf (wzniesiona w latach 1882-1883). Dzieło Friedricha Barchewitza. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 439

Poliwoda  Jadwiga,  Ołtarz z baptysterium przy kościele św. Jakuba w Nysie. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1981 / Sygn. MGR 59

Pollok  Donata,  Ratusze południowej Wielkopolski z pierwszej połowy XIX wieku. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 466

Polok  Lidia,  Szkoła pejzażowa Jana Stanisławskiego i jej znaczenie w malarstwie polskim. Promotor: doc. dr hab. Helena Blum, Wrocław 1965 / Sygn. MGR 143 / 2 vol.

Popek  Wojciech,  Barokowe ołtarze pw. św. Józefa w kaplicy św. Jadwigi w Trzebnicy. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 275 / 2 vol.

Popów  Monika,  Kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca w Borowie Wielkim koło Kożuchowa. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 725

Poradzisz  Magdalena,  Kościół pw. Trójcy Świętej przy ul. Świdnickiej we Wrocławiu – oratorium szpitalne czasów średniowiecza i epoki nowożytnej. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 695

Porwich  Adrian Damian,  Ite in orbem universum… Późnośredniowieczne przedstawienia tematu ikonograficznego Divisio Apostolorum w sztuce europejskiej 1400-1550. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. UWr., Wrocław 2021 / Sygn. MGR 1253

Postrożny  Łukasz,  Nieistniejąca Freiburgerstrasse we Wrocławiu. Przestrzeń, którą można sobie tylko wyobrazić. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 671 / 2 vol.

Poszumska  Marta,  Narracyjne dekoracje malarskie stropów i ścian kościołów na Pomorzu w II poł. XVII i I poł. XVIII wieku. Promotor: dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 366 / 3 vol.

Poślednia  Joanna,  Rewitalizacja architektury socmodernistycznej w Polsce. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1133

Powałowska-Kroczak  Beata,  Polska sztuka w okresie rewolucji 1905-1907. Wybrane zagadnienia. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 554

Powichrowska  Agnieszka Katarzyna,  Dekonstrukcja w twórczości Grupy Architektonicznej Coop Himmelb(l)au. Promotor: dr  hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 831

Praski  Marcin,  Monografia twórczości wrocławskich architektów Anny i Jerzego Tarnawskich. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2011 / Sygn. MGR 948

Prochaska  Marta,  Wystawa „elles@centrepompidou”, nowa przestrzeń dla polskiej sztuki kobiet. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2011 / Sygn. MGR 963

Prodeus  Adrianna,  Poszukiwanie niemożliwego czyli próba portretu twórczości Franciszki i Stefana Themersonów. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń,  Wrocław 2004 / Sygn. MGR 613

Prokop  Marta,  Budzenie marzeń. Plakaty reklamowe w dwudziestoleciu międzywojennym jako obraz artystycznych, historycznych i społecznych przemian w Polsce. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 701

Prokopowicz  Magdalena,  Średniowieczna mozaika monumentalna na terenie Pomorza. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 793

Przestalska  Alicja,  Apoloniusz Kędzierski (1861-1939). Zarys monograficzny artysty. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 860

Przetakiewicz  Marta,  Posągi w legnickim Mauzoleum Piastów Śląskich. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla. Wrocław 2005 / Sygn. MGR 669

Przewirska  Marta,  Krzesława Maliszewska. Próba monografii. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 679

Przystupińska  Hanna,  Działalność architektoniczna Sławomira Odrzywolskiego (1846-1933). Promotor: dr Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1979 / Sygn. MGR 78 / 2 vol.

Ptak  Anna,  Wrocławska replika „Pejzażu zimowego z łyżwami i pułapka na ptaki” na tle malarstwa pejzażowego Piotra Bruegla Starszego i jego warsztatu.  Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 428 / 2 vol.

Ptaszyński  Wojciech,  Metafizyka znaku w malarstwie średniowiecznym. Promotor: dr Danuta Hanulanka, Wrocław 1981 / Sygn. MGR 74

Puchała  Szymon,  Nowożytne skrzydło północne pałacu w Gorzanowie – pierwotna funkcja, dekoracje malarskie i koncepcja rewitalizacji. Promotor: dr hab. Piotr Oszczanowski, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1102

Pudło  Joanna,  Kościół parafialny pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Turowie. Monografia. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. UWr., Wrocław 2019 / Sygn. MGR 1208

Pulik  Magdalena,  Technika malarska Georga Wilhelma Neunhertza na podstawie konserwacji fresków w Kościele Łaski NMP i Mauzoleum Piastów w Krzeszowie. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 886

Pypno  Ewa,  Kościół pw. Narodzenia NMP w Sadach Górnych. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 764

Pytlik  Barbara,  Próba rekonstrukcji przemian kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Rybniku. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1160

Rabiega  Mateusz,  Odbudowa kaliskich kamienic po zniszczeniach I wojny światowej. Problem stylu. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2021 / Sygn. MGR 1255

Raczkowski  Marcin, Autoprezentacja kobiet – artystek w kolejnych falach feminizmu. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1037

Raczyńska  Maria,  Twórczość malarska Juliana Fałata. Promotor: doc. dr hab. Helena Blum, Wrocław 1968 / Sygn. MGR 147

Radłowska  Kamila,  Twórczość Banksyʹego w świetle instytucjonalizacji street artu. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 908

Radosz  Patrycja,  Dekoracja biblijna II i IV empory w kościele Pokoju w Jaworze. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 696 / 2 vol.

Radożycka  Kornelia,  Kondycja i perspektywy młodego polskiego wzornictwa reprezentowanego przez uczestników konkursu Design – Open Space w ramach Międzynarodowego Festiwalu Dobrych Projektów Wroclove Design 2013. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1071

Radtke  Adam,  Kaplica zamkowa w Siedlisku. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1144

Rainczak  Kazimierz,  Urbanistyka Namysłowa i architektura kościoła farnego pod wezwaniem śś. Piotra i Pawła w Namysłowie. Promotor: doc. dr hab. Janina Orosz, Wrocław 1962 / Sygn. MGR 223

Rajkowski  Mirosław,  Brian Eno. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. 659

Rajna  Karolina,  Problem rekonstrukcji dzieła sztuki na przykładzie realizacji konserwatorskich przy gotyckich malowidłach ściennych z Sierot i Jemielnicy. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 837

Rak  Maria,  Kościół pod wezwaniem świętych Mikołaja i Franciszka Ksawerego w Otmuchowie. Historia, analiza formalna, problem autorstwa projektu i treści ideowe dzieła. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 373 / 2 vol.

Rapita  Justyna,  „Chimera” Zenona Przesmyckiego. Dzieło sztuki ilustratorskiej. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 891

Ratajczak  Beata,  Kościół i klasztor urszulanek w Świdnicy – architektura, wystrój i wyposażenie. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 761

Ratusińska  Ewa,  Syn Boży – autoportrety Jacka Malczewskiego. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 362

Rawska-Kwaśnikowa  Zofia.  Gotyckie kościoły joannickie w dawnym księstwie świdnickim, Wrocław 1952 / Sygn. MGR 456 [I st.]

Reczuch  Justyna,  Pałac w Pieszycach. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 416

Reinhard  Maja,  Kształtowanie się, lokalizacja i rozwój urbanistyczny Lubomierza na tle wybranych miast śląskich. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 624

Rejda  Anna,  Monografia rzeźby św. Jerzego z Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu. Promotor: dr Jacek Witkowski, dr Romuald Kaczmarek, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 504

Rejek-Jamróz  Anna,  Polonica w holenderskiej i flamandzkiej grafice książkowej XVII wieku. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1972 / Sygn. MGR 148 / 2 vol.

Reznik  Zofia,  Metoda postprodukcji w praktyce polskich artystów po 1989 roku. Promotor: dr hab. Anna Kuraj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1003

Rochowicz  Maria,  Grafika Antoniego Oleszczyńskiego. Promotor: doc. dr hab. Helena Blum, Wrocław 1966 / Sygn. MGR 149

Roczek  Piotr,  Plac Jana Pawła II we Wrocławiu, jego zabudowa oraz miejsce w strukturze urbanistycznej dziewiętnastowiecznego miasta. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 794

Rodziewicz  Andrzej,  Jan König i Krzysztof Königer oraz Tomasz Weissfeld – rzeźbiarze śląscy z okresu późnego baroku. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1974 / Sygn. MGR 193

Rodzik  Jolanta,  Twórczość scenograficzna Leona Baksta a współczesne prądy artystyczne. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 548

Rogalska  Katarzyna,  Kaplica Narodzenia Pańskiego w Krzeszowie jako kopia Groty Betlejemskiej na tle innych tego typu założeń w Europie. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 880

Rogińska  Małgorzata,  Pieta późnogotycka na Śląsku. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1968 / Sygn. MGR 189

Rojek  Karolina,  Autopromocja w twórczości Damiana Hirsta. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 835

Rojewska  Dagmara,  Stanisław Kopystyński (1893-1969). Twórczość artystyczna i działalność pedagogiczna. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 469

Romanek  Luiza,  Witraże Józefa Mehoffera – przemiana form. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 706

Romaniewska  Krystyna,  Nagrobek hetmana Jana Tarnowskiego w kościele katedralnym w Tarnowie. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1977 / Sygn. MGR 150

Romańska  Martyna,  Byki, kozły, psy i niedźwiedzie. Holenderskie cykle grafik z XVII wieku z przedstawieniami zwierząt w kolekcji Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2021 / Sygn. MGR 1248

Ross  Joanna Zofia,  Twórczość Hugleikura Dagssona na tle historii komiksu i współczesnego społeczeństwa islandzkiego. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2011 / Sygn. MGR 964

Rosiak  Iwona,  Początki nowożytnego malarstwa portretowego na Śląsku (1520-1550). Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 264

Rostkowska  Iwona,  Tumbowy nagrobek małżeństwa von Schellendorfów  w Koninie Żagańskim. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1985 / Sygn. MGR 238

Roszuk Wanda,  Pałac w  Luboradzu (pow. jaworski). Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1973 / Sygn. MGR 151

Rozciecha  Agnieszka,  Płynność podmiotu i dzieła w fotografii Erwina Olafa. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 758

Rożek  Natalia,  Kościół filialny p.w. św. Bartłomieja w Modliszowie. Architektura i wyposażenie. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. UWr., Wrocław 2020 / Sygn. MGR 1234

Róż  Dorota,  Epitafium Hansa Żyrowskiego w kościele pw. N.P. Marii we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 236

Różycka  Katarzyna,  Architektoniczny i przestrzenny rozwój Augustastrasse (ul. Szczęśliwej) we Wrocławiu na przełomie XIX i XX wieku. Promotor: dr hab. Agnieszka-Zabłocka Kos, Wrocław 2009 / Sygn. 884 / 2 vol.

Ruda  Aleksandra,  Dawna Dyrekcja Kolei Królewskich we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 998

Rudnicka  Magdalena,  Dekoracja malarska pałacu w Luboradzu. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1115 / 2 vol.

Rudnik-Ociesa  Monika,  Sceny narracyjne na ceramice kultury łużyckiej i pomorskiej. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 463

Rusinowicz  Magdalena, Przed wielkim odrodzeniem ikony: malarstwo sakralne Rosji końca XIX wieku na przykładzie prac Wiktora Wasniecowa i Michała Wrubla. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1012

Rusińska-Pijaczewska  Irena, Wpływy polskie w śląskiej rzeźbie nagrobnej XVI wieku, Wrocław 1951 / Sygn. MGR 152

Rusnak-Kozłowska  Agata,  Recepcja gotyckiej architektury hanzeatyckiej na ziemiach Polski Zachodniej. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 951 / 2 vol.

Rutkowska  Monika,  Działalność miejskiego wydziału architektury we Wrocławiu w latach 1873-85 w okresie kadencji Roberta Mendego. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 745

Ryba  Magdalena,  Zbigniew Dłubak. Fotografia i malarstwo. Promotor:  dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 630

Rybacka  Karolina,  Seksualność kobiet w sztuce polskich artystek od lat. 60. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 875

Rybka  Iwona,  Przejawy kultury rycersko-dworskiej w ikonografii i formie stylu miękkiego. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 63

Rzadkowska  Ewelina,  Plac św. Macieja we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 681 / 2 vol.

Rząśnicka  Irena,  Jan Piotr Norblin jako ilustrator polskiej rzeczywistości społecznej u schyłku XVIII wieku, Wrocław 1952 / Sygn. MGR 153 / 2 vol.

Rzeźniczek  Henryk,  Dom i ogród w mieście średniowiecznym. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1057

Rzytki  Sabina,  Główne typy postaci ludzkich w twórczości Tomasza Weisfeldta. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 826

Sadlak  Małgorzata,  Poselstwa oraz związane z nimi elementy zachodnioeuropejskiego ceremoniału i etykiety dyplomatycznej na wybranych przykładach malarstwa i grafiki europejskiej na przestrzeni od XVI do XVIII wieku. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 753

Sadurska  Danuta Izabela,  Barokowe rzeźby ołtarzowe z kościoła pod wezwaniem św. Marcina w Jaworze. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 90

Saj  Krzysztof,  Archeologia fotografii Jerzego Lewczyńskiego. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 719

Sakal  Konstanty,  Folklor huculski w malarstwie polskim XIX i XX wieku. Promotor: doc. dr hab. Helena Blum, Wrocław 1964 / Sygn. MGR 64

Sakowski  Edward,  Kaplica Hochberga przy kościele św. Wincentego we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1975 / Sygn. MGR 161

Salamon  Karolina,  Przegląd polskiego rysunku satyrycznego z lat 1970-1980. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2018 / Sygn. MGR 1187

Salamon  Katarzyna,  Wacław Taranczewski – monografia. Promotor:  dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 521

Salińska  Janina,  Vilhelms Purvitis – życie i twórczość. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 602

Sarzyńska  Olga,  “Jesteśmy sumą tego, co przeżyliśmy i czego pragniemy”. Świat Franciszka Pikuły. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 925\

Sawicka  Jadwiga,  Dualizm bezkształtnej treści i pojemnej formy. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 818

Sawik  Irena,  Neogotycka przebudowa tzw. Pockoihofu we Wrocławiu. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1987 / Sygn. MGR 256 / 2 vol.

Sądel  Magdalena,  Neohistoryzm w architekturze polskiej lat 1990-2005. Próba uchwycenia zjawiska. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 694

Sebzda  Beata,  Dawna „Villa Pflug” przy ul. Liskiego 5/7 we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1993 / Sygn. MGR 325 / 2 vol;.

Seidel  Agnieszka,  Słowno-obrazowa dekoracja empor i lóż w Kościele Pokoju w Świdnicy. Promotor: dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 348 / 2 vol.

Sendal  Agata,  Działalność architektoniczna Leo Schlesingera we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 708

Serafińska  Magdalena,  Konteksty interpretacyjne malarstwa Pawła Susida. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń,  Wrocław 2005 / Sygn. MGR 655

Siarka  Jerzy,  Twórcy neonów w polskiej sztuce współczesnej. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 977

Siatka  Alicja,  XIX-wieczna rezydencja Magnisów w Bożkowie. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 351

Siedlecka  Agnieszka,  Portrety królewicza Jakuba Sobieskiego oraz ich funkcje. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 432 / 2 vol.

Siedlecka  Wiesława,  Adrian de Vries 1560-1627, ze specjalnym uwzględnieniem dwóch dzieł na Śląsku. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1963 / Sygn. MGR 154

Siedlecki  Mateusz,  Znaczenie miejskiej fary w lokacyjnym mieście średniowiecznym na przykładzie Jawora, Jeleniej Góry i Strzegomia. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2019 / Sygn. MGR 1219  

Siegieńczuk  Magdalena,  Cesarski pułkownik Johann Adam baron von Garnier i jego pobożne fundacje. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 660

Siemieniec  Anna,  Ikona w świetle tradycji i wobec współczesności na podstawie polichromii cerkwi w Sokołowsku. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 874

Siemińska  Beata,  Eugeniusz Get Stankiewicz. Próba monografii. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 648

Sienkowska  Anna Monika,  Barokowy pałac w Rząśniku. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, prof. UWr., Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1174

Sienkowska  Kamila,  Stalle zakonne w kościele klasztornym cystersów w Henrykowie. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 905

Sierpińska  Anna,  Erna Rosenstein. Monografia. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 754

Sierpińska  Jolanta,  Muzeum Tatrzańskie im. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. Historia powstania instytucji i budynku. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1983 / Sygn. MGR 204

Sikora  Joanna,  Monografia ulicy Ruskiej we Wrocławiu – „Między wielkomiejskim handlem a ludzka biedą”. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 883 / 2 vol.

Sikora  Patrycja,  Krytyka instytucjonalna w strategiach artystów i kuratorów w Polsce w latach 2000-2010 na wybranych przykładach. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1046

Sikorska  Agnieszka,  Architektura willi Haase we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 380 / 2 vol.

Sikorski  Marek,  Nagrobek biskupa Jana VI Sitscha w kościele pw. św. Jakuba w Nysie. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 240 / 2 vol.

Siwiec  Emilia,  Pablo Picasso a sztuka polska XX wieku. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 582 / 2 vol.

Skawińska  Magdalena,  Wokół Zagłady. Artyści polscy wobec Holokaustu. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2020 / Sygn. MGR 1224

Skirpan  Marta,  Dziewiętnastowieczna architektura i założenie przestrzenne wrocławskiej fundacji Świętej Trójcy – czyli tak zwanego Reiche Spittel. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 491 / 2 vol.

Skomorowska  Maria Helena,  Trwanie w tradycji i dążenie do nowoczesności. Krakowski miesięcznik Architekt w latach 1909-1914. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos,
prof. UWr., Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1223

Skotnicka  Katarzyna,  „Z godłem Piękna na sztandarze” – szata graficzna „Chimery” Zenona Przesmyckiego. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 774

Skowron  Anna,  Kościół pw. Matki Boskiej Bolesnej w Nowej – monografia zabytku. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 917

Skura  Magdalena,  Gotyckie malowidła ścienne w kościele pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła w Małujowicach. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 616 / 2 vol.

Słodkowska-Zamorska  Katarzyna,  Wpływy wiedeńskie w śląskich założeniach ogrodowych doby baroku. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 386 / 2 vol.

Smakosz  Ida,  Jacek Sroka – monografia. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 748

Smerek  Karolina,  „Teatr to takie przestrzenne malarstwo – troszkę przypomina wernisaż jednego czy nawet wielu obrazów” – twórczość scenograficzna Jerzego Skarżyńskiego. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 844

Smolińska  Paula Monika,  Rewitalizacja średniowiecznych zamków na terenie Polski po II wojnie światowej. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1139

Smorek  Katarzyna,  Wieża mieszkalna rodu von Kurzbach w Żmigrodzie.  Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 882

Smoter  Justyna,  Monografia Jacka Szewczyka. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń,  prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 772

Snela  Liliana,  XVIII-wieczne kościoły drewniane Ziemi Ostrzeszowskiej. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 622

Sobczak  Tomasz,  Merkury i spółka, czyli o symbolicznym języku fasad wrocławskich z lat 1871-1918. Promotor: dr hab. Piotr Oszczanowski, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1093

Sobczyk  Dorota,  Kościół parafialny pw. św. Karola Boromeusza we Wrocławiu. Forma i sens architektury. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 387 / 2 vol.

Sobczyńska  Mirosława,  Synkretyzm w kościołach jezuickich w dawnym Wicekrólestwie Peru. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 404

Sobieszczuk  Grażyna,  Jan Ciągliński – „Malarz słońca”. Wpływ podróży na Wschód na rozwój i przemiany malarstwa. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1984 / Sygn. MGR 218 / 2 vol.

Sobolewska  Weronika,  Współczesne instalacje dźwiekowe we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Anna Markowska, Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1182

Sobota  Jan,  Alvin Langdon Coburn – jego podróż przez fotografię. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 647

Socewicz  Wiktor,  Początki architektury zakonów żebraczych na Śląsku. Promotor: dr Danuta Hanulanka, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 97

Sokalska  Joanna,  Kościół pw. Chrystusa Króla przy ul. Młodych Techników we Wrocławiu – historia i architektura. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1055

Sokół  Karolina,  Późnorzymskie mozaiki z terenu Afryki Północnej. Analiza zachowanego materiału. Promotor: dr Agata Kubala, Wrocław 2020 / Sygn. MGR 1243

Sokół  Teresa,  Trzy barokowe kaplice pw. Św. Krzyża na Śląsku: Wrocław, Żmigród, Rudy Raciborskie – architektura, wystrój, program ideowy i funkcja. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 354 / 2 vol.

Sokulska  Dobrochna,  Antoni Rząsa, Władysław Hasior i Eugeniusz Mucha wobec sztuki ludowej i religijnej. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 934

Solecka  Kamila,  Dekoracja rzeźbiarska fasady dawnego kościoła pw. św. Jakuba we Wrocławiu. Promotor: dr hab. Piotr Oszczanowski, Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1058

Solski  Przemysław,  Ikonografia fresków Georga Wilhelma Józefa Neunhertza w strahowskim kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 927

Soroka  Michał, Dawny kościół ewangelicki (Prinz Wilhelm-Gedächtniskirche) autorstwa Arnolda Hartmanna w Pisarzowicach koło Sycowa – koncepcja rewitalizacji. Promotor: dr hab. Piotr Oszczanowski, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1103

Sośnicka  Dominika,  Renesansowe sgraffita kamienicy „Pod Przepiórczym Koszem” w Legnicy. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 551

Sowa  Katarzyna,  Józef Czapski – artysta malarz, pisarz i niezwykły świadek wieku. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 513

Sozańska  Jolanta,  Epitafium Franza Maltzana i nagrobek Jana Bernarda Maltzana w kościele parafialnym w Sycowie. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1985 / Sygn. MGR 228

Spielvogel  Izabela,  Od reprezentacji do funkcji. Architektura uzdrowiskowa w Europie – wybrane przykłady. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1153

Sroczyńska  Blanka,  Renesansowy zamek w Tarnowicach Starych. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 969

Stachowiak  Justyna,  Techniki ilustracji w polskich książkach dla dzieci. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1002

Stachowiak  Martyna,  Sztuka ludowa we współczesnym designie na wybranych przykładach. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1121

Stachowicz  Wioletta,  Gliwice – Łabędy i Głogówek – fundacje artystyczne górnośląskich rodów Welczków i Oppersdorffów. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1054

Stadnicki  Marek,  Monografia architektoniczno-rzeźbiarska kościoła pw. śś. Stanisława i Wacława w Świdnicy. Okres gotyku. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 531 / 2 vol.

Stanek-Żbikowska  Natalia,  Janusz Stanny – artysta książki. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 897

Stanicka  Ksenia,  Nieistniejący pałac hrabiego Henckel von  Donnersmarck we Wrocławiu – dzieło Juliusza Schultza (1780 – ok.1850). Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 423 / 2 vol.

Staniorowska  Anna  Maria,  Przedstawienia związane ze śmiercią i rytuałami pogrzebowymi w sztuce starożytnego Egiptu. Promotor: dr Agata Kubala, Wrocław 2015 / Sygn. Mgr 1128

Staniszewska  Wiesława,  Architektura kościoła Panny Marii w Złotoryi. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1978 / Sygn. MGR 17 / 2 vol.

Stankiewicz  Małgorzata,  Zamek w Gościszowie (k. Bolesławca). Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1978 / Sygn. MGR 156 / 2 vol.

Stankiewicz  Michał,  Marek Budzyński – architekt. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 607

Starewicz  Agnieszka,  Życie i twórczość Bolesława Cybisa. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 747

Starzyńska  Natalia,  Artysta – kameleon, czyli o ilustracjach książkowych Jerzego Skarżyńskiego. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 992

Stasińska  Agata,  Figury Matki Boskiej z Dzieciątkiem i Chrystusa jako Vir Dolorum z kościoła św. Doroty we Wrocławiu. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. UWr., Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1152

Stasiowski  Piotr,  „LuXuS events show”. Mity, legenda i postulaty “kultury hipno” wrocławskiej niezależnej formacji artystycznej z lat 80. i 90. dwudziestego wieku. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 635

Staszkiewicz  Magdalena,  Kontrowersja między dobrem a złem, prawdą i kłamstwem, kościołem i herezją na podstawie rzeźb z kościoła Imienia Jezus, kaplicy św. Elżbiety i kaplicy błog. Czesława. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 436

Staśko  Kamila,  Muzyka w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza w Europie Środkowej w świetle ikonografii. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 569

Stec  Anna,  „What you see is not what you get” – twórczość Anisha Kapoora wobec tradycji. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1036

Stefański  Łukasz,  Jerzy Bereś – etapy i kierunki rozwoju twórczości. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 718

Stembalska Joanna,  Hans Dürer. Monografia artysty. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 610

Stępa  Ewa,  Późnobarokowy pałac w  Chróstniku. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1977 / Sygn. MGR 157

Stępień  Agnieszka,  Grób Boży w Żaganiu jako przykład naśladownictwa Grobu Bożego w Görlitz. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 653

Stępień  Monika,  Architektura zespołu Herzog & de Meuron w latach 1996-2005. Promotor: dr Cezary Wąs, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1082

Stoces  Dariusz,  Zespół krat żelaznych w Bazylice Świętej Rodziny w Branicach – dzieło Gebharda Utingera. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 477 / 3 vol.

Stojak  Małgorzata,  Starożytne stworzenia fantastyczne w sztuce XX wieku. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska,  Wrocław 2011 / Sygn. MGR 961

Stojek-Sawicka  Karolina,  Mecenat artystyczny Katarzyny Ludwiki z Sapiehów Sapieżyny na Śląsku i w Wielkopolsce. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 690

Stoklasek  Joanna,  Cztery barokowe kazalnice śląskie ze sceną „Objawienia na Górze Tabor”. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 510

Stolarska  Małgorzata,  Żydowskie symbole i motywy w sztuce Efraima Mojżesza Liliena. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 479 / 2 vol.

Stragierowicz  Beata,  Gmach dawnej Biblioteki Miejskiej we Wrocławiu. Dzieje budowy – charakter architektury. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1984 / Sygn. MGR 212

Strauss  Stanisław,  Społeczna funkcja grafiki, Wrocław 1952 / Sygn. MGR 158

Stronciwilk  Agata,  Jedzenie w polskiej sztuce współczesnej. Wybrane motywy. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1084

Stronczak  Ewa,  Renesansowa dekoracja sgraffitowa kościoła pw. św. Jadwigi w Gryfowie Śląskim. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 656

Stróżyńska-Goraj  Katarzyna,  Procesy rewitalizacyjne ogrodów krajobrazowych w Kotlinie Jeleniogórskiej na tle wybranych przykładów angielskich. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1129

Strumpf  Magdalena,  Dwory Ziemi Wieluńskiej w XVIII w. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1994 / Sygn. MGR 341 / 2 vol.

Strzelecki  Piotr,  Europejskie meblarstwo późnogotyckie w malarstwie tablicowym. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1083

Studnicka  Aleksandra,  Erotyzm w twórczości Andrzeja Wróblewskiego. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 936

Styś  Anna Karolina,  Muzeum Louisiana na Humlebaek. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 888

Suchońska  Joanna,  Kościół pw. św. Mateusza w Boguchwałowie i jego ołtarze. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1997 / Sygn. MGR 396 / 2 vol.

Sulej  Katarzyna,  Fundacje artystyczne wrocławskiego patrycjusza Heinricha Rybischa w XVI w. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 684

Sulowska  Barbara,  Nagrobek księcia Karola Krzysztofa Podiebrada z kościoła zamkowego w Oleśnicy. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1983 / Sygn. MGR 196

Surowiec  Krystyna,  Wrocławski pałac Hornesa. Promotor:  prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1989 / Sygn. MGR 287 / 2 vol.

Switalla  Fabiola,  Kościół pw. św. Walentego w Lubiążu i problem jego autorstwa. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 541 / 2 vol.

Swoboda  Marta,  Dekoracja freskowa kościoła pw. Wniebowzięcia NMP i św. Maternusa w Lubomierzu. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 953 / 2 vol.

Szachnowska  Anna,  Od stylu tektonicznego do dynamicznego – o przekształceniach formy kazalnic śląskich w epoce baroku (na wybranych przykładach). Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 722

Szajt  Jakub,  Późnogotyckie konwisarstwo cechowe na Śląsku. Fasetowane konwie z przedstawieniami figuralnymi z lat 1491-1564. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 995

Szal  Małgorzata,  Dawny ewangelicki kościół pw. św. Jana Chrzciciela – dzieło Richarda Gazego i Alfreda Böttchera. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 409 / 2 vol.

Szala  Magdalena,  Tetraptyk klarysek wrocławskich. Promotor: prof. dr hab. Janusz Kębłowski, dr Romuald Kaczmarek, dr Jacek Witkowski, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 461

Szary  Joanna,  O ilustracji świata dziecięcego do utworów Marii Konopnickiej dla najmłodszych. Wybrane zagadnienia. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 752

Szatanik  Justyna,  Wybrane śląskie rezydencje miejskie – analiza porównawcza. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1111

Szatkowska  Ida Maria,  „Hiszpańska gorączka”. Fenomen nowego muzeum sztuki w Hiszpanii II połowy XX wieku. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 892

Szczechla-Gołuchowska  Mariola,  Barokowy klasztor benedyktynek w Legnicy. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 578 / 2 vol.

Szczepańska  Barbara,  Andrzej Frydecki (1903-1989) – zapomniany lwowsko-wrocławski modernista. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2018 / Sygn. MGR 1192

Szczęść  Anna,  Holophagus i Rycerz. Studium średniowiecznej ikonografii świętego Jerzego na Śląsku. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 609

Szczodrak  Anna,  Architektura Wielkiej Morawy – pierwszej słowiańskiej organizacji państwowej. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 412

Szczuka  Wojciech,  Pałac w Strudze (k. Wałbrzycha). Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1977 / Sygn. MGR 159 / 2 vol.

Szczygielska-Wąs  Gabriela,  Obraz „Korona Najświętszej Panny Maryi” z kościoła pw. św. Bernardyna we Wrocławiu. Promotor: doc. dr hab. Marian Kutzner, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 273 / 2 vol.

Szczypka  Barbara,  Udział Polski w Wystawie Paryskiej 1925 i jego wpływ na dalszy rozwój sztuki polskiej. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1979 / Sygn. MGR 16 / 2 vol.

Szeląg  Adam,  Bernhard Krause (1743-1803). Życie i twórczość. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1050

Szelegejd  Bogdan Jacek,  Nurt neogotycki w twórczości Henryka Marconiego. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1975 / Sygn. MGR 160

Szemborski  Henryk,  Późnobarokowe wyposażenie rzeźbiarskie w pokarmelickim kościele pw. św. Eliasza Proroka w Głębowicach koło Wołowa. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 276

Szewczuk  Piotr,  Reprezentacja i doświadczenie transpłciowości w sztuce. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska,  Wrocław 2011 / Sygn. MGR 967

Szewczyk  Aleksandra,  Mecenat artystyczny biskupa wrocławskiego Jana V Thurzona (1506-1520)..Promotor: dr Jacekl Witkowski, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 543 / 2 vol.

Szkarłat  Agata,  Barokowa apteka jezuicka w gmachu Uniwersytetu Wrocławskiego. Promotor: dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 1992 / Sygn. MGR 319 / 2 vol.

Szkopek  Agnieszka,  Strategie artystyczne Zdzisława Jurkiewicza. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 988

Szlempo  Joanna Jadwiga,  Twórczość litograficzna Honoré Daumiera na przykładzie cyklu Les Gens de Justice. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1167

Szmek-Bakalarz  Krystyna,  Renesansowe kafle śląskie. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1973 / Sygn. MGR 165

Szmida-Półbratek  Magdalena,  Zagadnienia formy wyrobów złotniczych wrocławskiego warsztatu Mentzlów. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 408

Szopa  Ryszard,  Monografia architektury średniowiecznej kościoła farnego pw. Wniebowzięcia NMPanny w Bytomiu. Promotor: doc. dr hab. Marian Kutzner, Wrocław 1994 / Sygn. MGR 339

Szot  Katarzyna,  Twórczość Jerzego Kaliny. Wybrane zagadnienia. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 767

Szpala  Ewa,  Zaha Hadid – architektura przełomu XX i XXI wieku. Promotor: dr Cezary Wąs, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 937

Szpiech  Barbara,  Paweł Pierściński - pionier kieleckiej szkoły krajobrazu. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 676

Szpilka-Drifkowska  Magdalena,  Nieistniejący dawny gmach Stanów Śląskich we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 788

Sztuciński  Krzysztof,  Ikonografia św. Stanisława biskupa w śląskiej sztuce średniowiecznej. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 807 / 2 vol.

Szuba  Marcin,  Zarys rozwoju urbanistycznego osiedli podwrocławskich. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1070

Szufnarowski  Jakub,  Reklama fotograficzna mody Guya Bourdin. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 685

Szumigalska  Monika,  Motywy roślinne w sztuce w dobie romanizmu i gotyku na Śląsku. Rozpoznanie gatunków i interpretacja ikonograficzna wybranych przykładów. Promotor: dr Jacek Witkowki, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 589

Szumska  Mirosława Maria,  Domy handlowe przy ulicy Ruskiej we Wrocławiu na przełomie XIX – XX wieku. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1985 / Sygn. MGR 221

Szupieńko  Stanisław,  Dawny kościół ucieczkowy w Kościelcu k. Legnicy. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 539 / 2 vol.

Szwaczkiewicz  Elżbieta,  Grzegorz Klaman. Artysta zaangażowany. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 866

Szwedo  Aleksandra,  Zaangażowanie i bezsilność. Fotografki wojenne a obrazy okrucieństwa. Promotor: prof. dr hab. Anna Markowska, Wrocław 2021 / Sygn. MGR 1250

Szydłowska  Małgorzata,  Polski portret antykizujący na przełomie XVIII i XIX w. Promotor: doc. dr hab.Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1984 / Sygn. MGR 220 / 2 vol.

Szymanowicz  Małgorzata,  Robert Kuśmirowski. Próba monografii. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 923

Szymczak  Daniela,  Koncepcje sztuki w Polsce w latach 1945-1950 na podstawie „Kuźnicy”. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 693

Szymczyk  Teresa,  Epitafia rodu von Saltza w kościele filialnym w Niwnicach. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 558

Szyrocki  Marian,  Idea rozwoju w historii sztuki, Wrocław 1951 / Sygn. MGR 163

Szytel  Marta,  Kapitele w części prezbiterialnej katedry wrocławskiej. Promotor: doc. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1965 / Sygn. MGR 164

Ślesiński  Arkadiusz,  Sztuka Zbigniewa Dłubaka jako sztuka kontekstualna. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1081

Śliwa  Kazimierz,  Grupa „Drogi na Golgotę” z kościoła św. Marii Magdaleny we Wrocławiu. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1976 / Sygn. MGR 155

Śliwińska  Barbara,  Piękno i forma. O twórczości Igora Mitoraja na podstawie analizy wybranych dzieł. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 641

 

Śliwińska  Dominika,  Typologia stylistyczna architektury sakralnej Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w latach 1945-1989. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2021 / Sygn. MGR 1257

Śliwowska  Anna,  Oprawa plastyczna uroczystych wjazdów monarszych do Wrocławia w latach 1527-1620. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 560 / 2 vol.

Ślosarczyk  Agnieszka,  Twórczość Piotra Wysockiego w kontekście sztuki społecznej. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2019 / Sygn. MGR 1212

Śmieszniak  Klaudia,  Recepcja starożytnych wizerunków Zeusa, Izydy i Sol Invictus w sztuce chrześcijańskiej. Promotor: dr hab. Agata Kubala, Wrocław 2021 / Sygn. MGR 1251

Śniegula  Barbara,  Motyw kwiatów w sztuce przełomu XIX/XX wieku. Wybrane zagadnienia. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 553

Śpik  Anna,  Fotografia w twórczości Zdzisława Beksińskiego w latach 1953-1959. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 688

Średniawa  Helena,  Lud wiejski w malarstwie polskim XIX wieku, Wrocław 1951 / Sygn. MGR 162

Świątek  Klaudia,  Ikonografia Afrodyty w sztuce greckiej. Promotor: dr Agata Kubala, Wrocław 2018 / Sygn. MGR 1194

Świerc  Katarzyna,  Od realizmu dziecięcych fantazji ku abstrakcji kobiecych uniesień. Twórczość Dorothei Tanning, Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2020 / Sygn. MGR 1247

Świerczyński  Tomasz,  Rynki miast śląskich na pocztówce i fotografii sprzed roku 1914. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2018 / Sygn. MGR 1188

Świerszcz  Jarosław,  Wczesna twórczość malarska Alfonsa Karpińskiego. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 269

Święcicka  Aneta,  Barokowe ołtarze niearchitektoniczne w kościołach katolickich na Dolnym Śląsku – zagadnienia typologii. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 637

Świsłocka-Karwot  Sylwia,  Oddziaływanie krytyki na twórczość i osobowość twórczą Stasysa Eidrigevičiusa. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 433

Tabaka  Anna,  Górny fryz ratusza wrocławskiego między groteską a karnawałem. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 399

Tabor  Dariusz,  Gotyckie monstrancje śląskie. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 75 / 3 vol.

Tarnawska  Teresa,  Dramatyzm w sztuce późnego gotyku na przykładzie malarstwa środkowoeuropejskiego 2 połowy XV wieku. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 71

Teper-Dziendziel  Katarzyna,  Eksperyment w polskim filmie animowanym. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 855

Tichoniuk  Agnieszka,  Monasterska cerkiew pw. Zwiastowania NMP w Supraślu. Studium porównawcze z dziejów architektury sakralnej Wielkiego Księstwa Litewskiego. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 845 / 2 vol.

Toczyńska  Krystyna,  Bystrzyca Kłodzka – studium średniowiecznego miasta. Promotor: doc. dr hab. Janina Orosz, Wrocław 1963 / Sygn. MGR 167

Tolia  Janula,  Dom mieszczański we Wrocławiu w XVI wieku. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 4 / 2 vol.

Tomaszewski  Jerzy,   Porcelana wałbrzyska w XIX wieku (na podstawie zbiorów Muzeum Okręgowego w Wałbrzychu). Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1977 / Sygn. MGR 168 / 2 vol.

Tomczak  Agnieszka,  Hans Poelzig 1869-1936. Próba monografii. Promotor: dr Cezary Wąs, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1024

Tomczak  Karolina,  Krytyczna recepcja twórczości plastycznej Stanisława Ignacego Witkiewicza w latach 1945-1989. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 760

Tomczyk  Patrycja,  Renesansowy wystrój i wyposażenie kościoła św. Katarzyny w Piotrowicach. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 559

Tomoń  Anna,  Cyprian Godebski. Zycie i twórczość rzeźbiarska na tle XIX-wiecznej sztuki i krytyki artystycznej w Polsce i we Francji. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 795

Topoła  Maria,  Dzieła sztuki sakralnej przywiezione przez repatriantów z Kresów Wschodnich w kościołach Dolnego Śląska. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 959

Towarnicka  Izabela,  Herrmann Carl Robert Haertel (1811-1882). Życie i twórczość na tle wybranych dzieł złotnictwa wrocławskiego i europejskiego. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1004

Tracz  Ewa,  Nagrobek Bartłomieja Franciszka Gregera w Gryfowie Śląskim. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1989 / Sygn. MGR 285 / 2 vol.

Tramś  Monika,  Do czego służą artystom pomniki – analiza transgresywnych działań artystycznych, które przyczyniają się do demokratyzacji przestrzeni publicznej w Polsce po transformacji systemowej. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1089

Trembałowicz-Chęć  Izabella,  Pałac w Kamieniu Śląskim. Monografia architektury. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocłąw 1997 / Sygn. MGR 395

Trochimowicz  Katarzyna,  Polityka kreowania przeszłości w nowopowstałych polskich muzeach. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1013

Trojan  Agnieszka,  Arsenał – Ogólnopolska Wystawa Młodej Plastyki w 1955 r. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 766

Trojnar  Barbara,  Postacie fundatorów i zmarłych w malarstwie średniowiecznym na podstawie zabytków wrocławskich. Promotor: dr Danuta Hanulanka, Wrocław 1981 / Sygn. MGR 56 / 2 vol.

Trzaska  Martyna,  Analiza porównawcza sudeckiego domu podgórskiego na Ziemi Kłodzkiej na tle budownictwa wiejskiego z pogranicza czesko - niemieckiego – architektura i wnętrze. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1116

Trzemżalska  Monika,  Ogród Strzelecki we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 468

Trzop  Irena,  Barokowa przebudowa kościoła pw. św. Wawrzyńca w Głuchołazach. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1985 / Sygn. MGR 227

Trzynadlowski  Jan,  Renesansowe malowidła ścienne dworu w Czernicy (pow. lwówecki). Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1973 / Sygn. MGR 169

Turowski  Dariusz,  Kościół ewangelicko-augsburski imienia Zofii w Pokoju. Historia, forma, funkcja, treści ideowe. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1997 / Sygn. MGR 390 / 2 vol.

Turska  Agnieszka,  Późnogotycki ołtarz Chrztu Chrystusa ze Strzegomia. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 601

Turzańska  Monika,  Dawna kaplica Mathiasa Smedchina w kościele św. Elżbiety we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1063

Tużnik  Ewa,  Barokowe wyposażenie kościoła parafialnego w Jaszkotlach. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1993 / Sygn. MGR 332 / 2 vol.

Tworzydło  Krzysztof,  Przez sport do nowego społeczeństwa. Niemiecka architektura sportowa na Dolnym Śląsku do 1939 roku. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1156

Tybur  Marek,  Motywy architektoniczne w śląskim malarstwie ściennym i sztalugowym XIV i pocz. XV w. Promotor: dr Danuta Hanulanka, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 195

Tyślewicz  Zofia,  Matejko i Repin jako malarze realiści, Wrocław 1952 / Sygn. MGR 170 [I st.]

Tyws  Damian,  Zamki Piastów świdnicko-jaworskich na Dolnym Śląsku. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004/2008 / Sygn. MGR 808

Ukleja-Nonas  Liuza,  Przemiany w technologii wytwarzania i konstrukcji mebli od baroku do rokoka – na podstawie wybranych przykładów ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 508 / 2 vol.

Ulanecki  Wojciech,  Kościół parafialny pw. św. Józefa w Chełmsku Śląskim – historia, forma i funkcja, treści ideowe. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 367 / 2 vol.

Urbańska-Kidoń  Lucyna,  Dziewiętnastowieczne kamienice przy ulicy Podwale. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1987 / Sygn. MGR 255 / 2 vol.

Urbańska-Żak  Justyna,  Poszukiwanie ukraińskiego stylu narodowego na terenach Ukrainy Naddnieprzańskiej i w Galicji. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1178

Uszałowicz  Barbara,  Mauzoleum św. Jadwigi w byłym kościele pp cystersek w Trzebnicy. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1962 / Sygn. MGR 171

Uszok  Wojciech,  Małopolskie zbory Braci Polskich. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 443

Voisé-Mackiewicz  Irena,  Toruńska grafika książkowa w latach 1569-1621, Wrocław 1962 / Sygn. MGR 172

Wacław  Magdalena,  Kościół Łaski w Kamiennej Górze. Architektura  i wyposażenie. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1997 / Sygn. MGR 398

Wacław  Teresa,  Ołtarz pw. Trójcy Świętej w kościele parafialnym w Żaganiu. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1972 / Sygn. MGR 173

Wacowska  Magdalena,  Figura św. Katarzyny z około 1400 roku w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Promotor: prof. dr hab. Janusz Kębłowski, dr Romuald Kaczmarek, dr Jacek Witkowski, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 460

Wacyra  Zuzanna,  Powojenna odbudowa zabytkowych centrów miast. Tożsamość a materialne świadectwa historii we Wrocławiu i Münster. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 873

Wajdowicz  Marta,  Twórczość malarska Leona Wyczółkowskiego. Promotor: doc. dr hab. Helena Blum, Wrocław 1965 / Sygn. MGR 174

Walaszek  Barbara,  Barokowe wyposażenie kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzelinie. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 384 / 2 vol.

Walendowska  Agata Wioleta,  Twórczość Przemysława Tyszkiewicza. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 848

Waleszczyk  Magdalena,  Późnogotycki poliptyk Mistrza Ołtarza z Gościszowic z kolegiaty pw. Wniebowzięcia NMP w Kaliszu. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 588

Wallin  Aleksandra,  Polska Szkoła Plakatu a plakaty filmowe Wojciecha Fangora.Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 980

Waszkiewicz  Irena,  Inicjały kierunku sasko-turyngeńskiego w rękopisach skryptorium cysterskiego w Lubiążu. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1979 / Sygn. MGR 3 / 2 vol.

Waścińska  Alicja,  Nowe muzea w przestrzeni publicznej Wrocławia, Berlina i Wiednia. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2019 / Sygn. MGR 1222

Wawrzyńczuk  Anna Adela,  „Ihr Kirchbau ist eine Zierde der Stadt”. Ewangelicko-luterański kościół Chrystusa we Wrocławiu. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1032

Wądołkowska  Anna,  Zagadnienie wpływów sztuki Wita Stwosza na późnogotycką rzeźbę śląską, Wrocław 1951 / Sygn. MGR 457

Wąs  Cezary,  Rezydencja Fryderyka Wilhelma IV we Wrocławiu. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1987 / Sygn. MGR 302 / 2 vol.

Wątroba  Joanna Maria,  Ikonografia kobiecej intymności. Wybrane zagadnienia wizerunków waginy w sztuce polskiej. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1094

Weinert  Maria Teresa,  Starotestamentowe antycypacje i prefiguracje ofiary Chrystusa na Krzyżu w sztuce katolickiej na Śląsku w dobie baroku. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 723

Weksler  Michał,  Pokolenie Insiders czyli współczesna sztuka czeska drugiej połowy lat 90. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 784

Wełpa  Agnieszka,  Oporów. Ostatnie wielkie osiedle okresu międzywojnia we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 743

Wencka  Urszula,  Pius Weloński. Szkic do sylwetki artystycznej rzeźbiarza. Promotor: dr Waldemar Okoń, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 383 / 2 vol.

Wernik  Kazimiera,  Grafika Jana Piotra Norblina, Wrocław 1952 / Sygn. MGR 190

Wędzina  Dariusz,  Renesansowe sgraffita z dworu von Schellendorfów w Zagrodnie. Promotor: dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 1991 / Sygn. MGR 31

Węglarska  Martyna,  Zapomniany ilustrator i jego nieznane rysunki. Hubert-François Bourguignon zw. Gravelot (1699-1773) i jego dzieła w kolekcji Muzeum Książąt Lubomirskich. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2020 / Sygn. MGR 1232

Węgrzyn  Barbara,  Malarze polskiego romantyzmu. Promotor: doc. dr hab. Helena Blum, Wrocław 1964 / Sygn. MGR 175

Wiater  Małgorzata,  Nagrobek Franciszka Dominika von Schellenberga w kościele parafialnym w Ząbkowicach Śląskich. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1987 / Sygn. MGR 258

Wiater  Przemysław,  Portrety Stanisława i Antoniego Kamieńskich w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1987 / Sygn. MGR 259

Wiącek  Katarzyna,  Rafael Moneo. Twórczość architektoniczna. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 633

Wieczorek  Katarzyna,  Georg Wilhelm Neunhertz w Neuzelle. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 887 / 2 vol.

Wieczorkiewicz  Justyna,  Twórczość Bronisława Wojciecha Linkego – „Świat krzyku i oskarżenia”. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 519

Wiejak  Agata,  Agorafobia w Polsce – analiza zjawiska na podstawie działalności Zerwnętrznej Galerii AMS (1998-2000). Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 849

Wiergowska  Anna,  Kościół pod wezwaniem Chrystusa Króla w Spalonej koło Legnicy. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 734

Wierzbicka-Banaszczyk  Małgorzata,  Gotycka kustodia z Raciborza. Promotor: doc. dr hab. Marian Kutzner, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 270 / 2 vol.

Wierzchucka  Agnieszka,  Motyw tańca w malarstwie polskim od 1880 roku do lat trzydziestych XX wieku. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 577 / 2 vol.

Wierzchucka  Justyna,  Obraz niepełnosprawności w malarstwie europejskim w czasach nowożytnych na wybranych przykładach. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 785

Więcek  Adam,  Daniel Chodowiecki i jego znaczenie dla sztuki polskiej, Wrocław [br.] / Sygn. MGR 176

Więcław  Natalia Michalina,  Daniel Mróz (1917-1993). Zarys sylwetki artystycznej na podstawie analizy ilustracji do wybranych utworów poetyckich. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 944

Wiktor  Krzysztof,  Fotomontaże Aleksandra Krzywobłockiego. Monografia twórczości na tle zagadnień związanych z fotomontażem. Promotor: dr Waldemar Okoń, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 487

Wilczyńska  Wiesława,  Ołtarz Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie z kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1976 / Sygn. MGR 198

Wilk  Andrzej,  Dwór cystersów krzeszowskich w Świdnicy. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1993 / Sygn. MGR 330

Wincencjusz  Anita,  „Wędrowna muza malarska” Bronisława Rychter-Janowska. Źródła do życiorysu i twórczości. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 361 / 2 vol.

Windyka  Teresa,  Carl Daniel David Friedrich Bach. Życie i działalność. Sztambuch artysty. Promotor: dr Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 80 / 2 vol.

Winkelbauer  Ewa,  Wczesnobarokowe stalle F.G. Zellera (1638-1711) z kościoła pw. św. Wincentego we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1993 / Sygn. MGR 337 / 2 vol.

Wisłocki  Marcin,  Protestanckie adaptacje ołtarzy średniowiecznych na Pomorzu w XVI i XVII wieku. Promotor: dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 356 / 2 vol.

Wiszniewska  Małgorzata,  Założenie zamkowe w Głogówku i jego funkcje od średniowiecza do czasów współczesnych. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 472 / 2 vol.

Witecki  Jacek,  Malarstwo monumentalne Feliksa Antona Schefflera w klasztorze w Lubiążu. Promotor: dr Henryk Dziurla, Wrocław 1990 / Sygn. MGR 298 / 2 vol.\

Witkowska  Agata Monika,  Suzhou i jego dziedzictwo kulturowe. Miasto chińskie między tradycją a nowoczesnością. Promotor: Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2021 / Sygn. MGR 1252

Witkowski  Jacek,  Gotycki ołtarz główny kościoła pw. śś. Piotra i Pawła w Legnicy. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1983 / Sygn. MGR 199 / 2 vol.

Witos  Edyta,  Program ideowy czasopisma „Polski Przegląd Fotograficzny”. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 853

Wittchen  Damian,  Działalność „dynastii” Casparinich na Śląsku – Opis historii konserwacji prospektu organowego Adama Horatio Caspariniego z Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla,, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 600

Włodarczyk  Arkadiusz,  Realizm w twórczość Witolda Pruszkowskiego, Józefa Chełmońskiego, Jacka Malczewskiego, Aleksandra Gierymskiego i Leona Wyczółkowskiego, Wrocław [b.r.] / Sygn. MGR 177

Wodecka  Kamila,  Rola ciała w rzeźbiarskiej twórczości Mirosława Bałki. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 865

Wodniak  Dagmara Lilianna,  Treści i funkcje ideowe wyposażenia i wystroju kościoła filialnego pod wezwaniem św. Piotra i Pawła w Starym Mieście koło Dzierzgonia. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 405 / 2 vol.

Wojciech  Przemysław,  Odbudowa i rewitalizacja miast zachodniej części historycznego Dolnego Śląska po drugiej wojnie światowej (Głogów, Polkowice, Lubin, Bytom Odrzański, Krosno Odrzańskie). Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1176

Wojciechowska  Katarzyna,  Ikonografia św. Antoniego Pustelnika. Przemiana charakteru przedstawień na przestrzeni epok. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 566 / 2 vol.

Wojciechowski  Michał,  Wpływ rozwoju przestrzennego miasta średniowiecznego na nowożytne kamienice we Lwówku Śląskim. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 599

Wojnicka  Dorota,  Przejawy sztuki skandynawskiej we wczesnym średniowieczu na ziemiach polskich. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 705

Wojtalczyk  Ewa,  Nagrobek von Salischów w kościele filialnym w Cieślach. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 96

Wojtasik  Łucja Teresa,  Nagrobki i epitafia neoklasycystyczne we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1981 / Sygn. MGR 29

Wojtasik-Tokarz  Anna,  Motyw teatru w sztuce polskiej w końcu XVIII i w XIX wieku. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 567 / 2 vol.

Wojtukiewicz  Joanna,  Polski hiperrealizm – wybrane zagadnienia. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 703

Wojtuń  Anna,  „Forma Otwarta” Oskara Hansena. Teoria i kontynuacje. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 932

Wojturski  Grzegorz,  Trzy górskie kaplice św. Anny w Sosnówce, Kowarach i Starych Bogaczowicach. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1993 / Sygn. MGR 329 / 2 vol.

Wojtyła  Arkadiusz,  Układy łańcuchowe w barokowej architekturze sakralnej. Geneza artystyczna i ideowa. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 495

Wolak  Agnieszka,  Makiety i modele architektoniczne od średniowiecza do czasów współczesnych – funkcja i forma. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1118

Wolska  Joanna,  Ewolucja architektury w ruchu. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 738

Woźniak  Agnieszka,  Styl narodowy w architekturze polskiej a działalność Stanisława Noakowskiego. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 854

Woźniak  Dorota,  Antiphonarium I F 401 ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1974 / Sygn. MGR 178

Woźniak  Marta,  Kościół Trójcy Świętej w Bierutowie jako przykład budowli sakralnej z czasów wojny trzydziestoletniej. Promotor: dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 661

Woźniak  Wioletta,  Drewniane epitafia obrazowe z przełomu XVI/XVII wieku w kościele farnym w Lubinie. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 438

Woźny  Juliusz,  Kaplica bł. Czesława przy kościele św. Wojciecha we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 94

Wójciak  Wioletta,  Miejska Kasa Oszczędności (niem. Städtische Sparkasse) Rynek 9-11 we Wrocławiu. Obecna siedziba Banku Zachodniego. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 359 / 2 vol.

Wrabec  Hanna,  Wilhelm Leopolski 1828-1892. Życie i twórczość. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1970 / Sygn. MGR 67

Wrona  Wioletta Joanna,  Siedziby rodowe Schaffgotschów i Hochbergów w XIX wieku – próba porównania. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2011 / Sygn. MGR 945

Wrońska  Karolina,  Kościół pw. św. Marii Dominiki Mazzarello w Krzeczynie Wielkim. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 765

Wrońska  Marta,  Manierystyczna ambona z 1607 r. w kościele pw. św. Macieja we Wrocławiu. Promotor: dr hab. Piotr Oszczanowski, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1097

Wróbel  Kamila,  Polska sztuka wideo w latach 1989-1995. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 914

Wyrzykowska  Małgorzata,  Escorial jako prototyp barokowych założeń klasztornych na terenie monarchii austriackiej – klasztor jako rezydencja cesarska. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 378

Wysmyk  Aleksandra,   Od undergroundu do oficjalnego obiegu – instytucjonalizacja i komercjalizacja street artu w Polsce. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 985

Wysmyk  Anna,  Twórczość Wojciecha Weissa w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 989

Wysocka  Barbara,  Rzeźba wsporników anielskich z kościoła NMP na Piasku we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1975 / Sygn. MGR 166

Wysocka  Julia,  Siedemnastowieczny wystrój i wyposażenie kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzeszowie jako wyraz mecenatu rodziny Rehdigerów z Wrocławia. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 418

Wywiał  Stanisława,  Nagrobek Przecława z Pogorzeli w katedrze wrocławskiej. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1969 / Sygn. MGR 179

Zabawa  Barbara,  Barokowy pałac w Piotrkowicach. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1977 / Sygn. MGR 180 / 2 vol.

Zaczek  Aleksandra, Maurits Cornelis Escher – życie i twórczość. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 542

Zając  Bożena,  Pomnik nagrobkowy Rechenbergów w Kliczkowie (pow. bolesławiecki). Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1973 / Sygn. MGR 183

Zakrzewska  Elżbieta,  Kościół w Żórawinie i jego protestancka przebudowa około roku 1600. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1971 / Sygn. MGR 453

Zalejski-Smoleń  Tomasz,  Metafora w twórczości Jacka Wesołowskiego. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 571

Zamaro  Magdalena,  Scena Zaśnięcia Marii z Ptaszkowej na tle współczesnych przedstawień tego tematu, znajdujących się w zbiorach polskich. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1981 / Sygn. MGR 57 / 2 vol.

Zamęta  Monika,  Wyposażenie i wystrój kościoła pw. św. Macieja w Trzebicku koło Milicza. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 643

Zamojska  Dorota,  Rozwój kompleksu szkolnych budowli jezuickich w Nysie na tle przemian stylowych architektury śląskiej w latach 1641-1741. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1997 / Sygn. MGR 397 / 2 vol.

Zapotoczna  Paulina,  W poszukiwaniu szlachetnego kruszcu. Urbanistyka miast górniczych na Dolnym Śląsku na tle europejskim. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2018 / Sygn. MGR 1185

Zaremba  Katarzyna Malwina,  Nieznane dzieła znanego artysty, czyli o obrazach Felixa Antona Schefflera w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Lubawce. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 879

Zarzycki  Jakub,  Trudna sztuka poświęceń. Wojciech Gerson (1831-1901) a malarstwo historyczne. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2012 /  Sygn. MGR 1008

Zaucha-Stoces  Iwona,  Późnobarokowy kościół Bożogrobców w Nysie. Promotor: prof. dr hab. Mieczysłąw Zlat, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 234

Zawadzka  Joanna,  Budownictwo i architektura Celtów na ziemiach polskich. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 410

Zawidzka  Danuta,  Liebichshöhe (Wzgórze Partyzantów). Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1984 / Sygn. MGR 219

Zawisza  Norbert,  Kielich tzw. Królewski z Trzemeszna. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1971 / Sygn. MGR 184

Zdebel  Małgorzata,  Zespół kościelno-klasztorny Franciszkanów we Wrocławiu-Karłowicach w latach 1895-1939. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1020

Zduniak  Maria,  Okres Młodej Polski w twórczości Wojciecha Weissa. Promotor: doc. dr hab. Helena Blum, Wrocław 1967 / Sygn. MGR 182

Zduńczyk  Aurelia,  Śląskie kolumny maryjne. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1011 / 2 vol.

Zeman  Anna,  Początki nowoczesnego rozwoju przestrzennego i budownictwa willowego w Brzegu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1997 / Sygn. MGR 392 / 2 vol.

Zerka  Paulina,  Rodzina w twórczości Marii Anto i Zuzanny Janin (matki – córki). Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1079

Zgrzebnicka  Dominika,  Przestrzeń i czas w realizacjach Dominika Lejmana. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2020 / Sygn. MGR 1245

Zielińska  Marta,  Poglądy na genezę, początki, symbolikę i rozwój tematyki zimowej w plastyce europejskiej czasów nowożytnych, na podstawie dotychczasowych badań. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 730

Zieniewicz  Łucja,  Gender i wystawa. Feministyczne ujęcie płci i ciała w sztuce współczesnej. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 949

Zienkiewicz  Krystyna,  Malarstwo Bronisława Jamontta. Promotor: prof. dr  Zbigniew Hornung, Wrocław 1971 / Sygn. MGR 181

Ziental  Krzysztof,  Instytut Matematyki i Instytut Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego w kontekście rozwoju dzielnicy naukowej w rejonie placu Grunwaldzkiego. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 870 / 2 vol.

Zięba  Magdalena,  Muzeum jako performans i rzeźba na przykładzie nowych muzeów Hiszpanii. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 899

Zimka  Agata,  Tajemnica żywiołowości i feministyczne wątki w twórczości Natalii LL. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1113

Ziółkowska  Aleksandra,  Kościół św. Mikołaja we Włodzieninie i jego dawny wystrój rzeźbiarski. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 739

Zlat  Mieczysław,  Zamek w Krasiczynie. Promotor: prof. dr hab. Władysław Podlacha, prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1951 / Sygn. MGR 187

Zobek  Ewa,  Plakaty Jana Młodożeńca. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 646

Zychowicz  Anna,  Kominki dolnośląskie od gotyku do klasycyzmu. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 586 / 2 vol.

Żak  Izabella,  Ołtarz Mariacki w kaplicy Brackiej w kościele św. Jakuba w Nysie. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 91

Żak  Katarzyna,  Barokowy budynek Kamery Cesarskiej we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1991 / Sygn. MGR 305 / 2 vol.

Żak  Zdzisław,  Ołtarz fundacji Piotra von Wartenberg. Monografia. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1984 / Sygn. MGR 213

Żankowska  Bożena,  Życie i twórczość Piotra Potworowskiego w latach 1925-1958. Promotor: doc. dr hab. Helena Blumówna, Wrocław 1965 / Sygn. MGR 69

Żarejko  Małgorzata,  Sakramentarium kościoła pw. św. Marii Magdaleny we Wrocławiu. Promotor: doc. dr hab. Marian Kutzner, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 271 / 2 vol.

Żarnowiecka  Alicja,  Płaskorzeźba Adriana de Vries w katedrze wrocławskiej, Wrocław 1952 / Sygn. MGR 186

Żelasko  Stefania,  Pomnik nagrobny Jerzego von Braun w Bytomiu Odrzańskim. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1976 / Sygn. MGR 185

Żelasko  Jan,  Działalność warsztatu kamieniarskiego kościoła Saint Pierre z Aulnay na Saintonge i pozostałych rejonach Francji zachodniej. Zwierzęce maski monstrualne na kapitelach romańskich Francji zachodniej i ich geneza. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1976 / Sygn. MGR 188 / 2 vol.

Żernik  Monika,  In humido loco iacens. Kościół św. Katarzyny w Makowicach k. Świdnicy. Architektura i renesansowe wyposażenie wnętrza. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 675 / 2 vol.

Żłobińska  Barbara,  Obraz katedry gotyckiej jako ważny składnik świadomości społeczeństwa średniowiecznego. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1141

Żmijewski  Marek,  Monografia kościoła św. Krzysztofa we Wrocławiu. Promotor: doc. dr hab. Marian Kutzner, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 244

Żrałko  Dorota,  Forma graficzna „Przeraźliwego echa trąby ostatecznej” Klemensa Bolesławiusza na tle innych wydawnictw tego rodzaju w czasach baroku. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 459

Żukowska  Natalia,  Recepcja motywów staroegipskich w sztuce polskiej od końca XVIII do połowy XX wieku. Promotor: dr Agata Kubala, Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1180

Żumirska  Malwina,  Epitafia portretowe w Kościele Pokoju w Świdnicy. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1067

Żumirski  Maciej,  Logo. Historia znaków graficznych w sztuce użytkowej oraz ich aspekty artystyczne. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1056

Żuraw  Katarzyna,  Leon Tarasewicz. Malarstwo 1984-2004. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 621

Żydowicz  Małgorzata,  Kaplica Loretańska w kościele pocysterskim w Lubiążu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 9

Żymańczyk  Katarzyna,  Tadeusz Ajdukiewicz. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 677

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     WYKAZ    PRAC   MAGISTERSKICH

Abramczyk  Agnieszka,  Jerzy Panek – monografia. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 564

Adamaszek  Krzysztof,  Przedstawienia elit władzy w sztuce bizantyńskiej (VI-XI wiek). Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1105

Adamczyk  Aleksandra,  Pomniki sepulkralne zmarłych w połogu kobiet i nieochrzczonych dzieci w śląskiej rzeźbie czasów nowożytnych. Promotor: prof.. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1010 / 2 vol.

Adamczyk  Anna,  Kościół parafialny Świętej Trójcy w Miłoradzicach. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 520 / 2 vol.

Adamczyk  Ewa Maria,  Kryptoportrety malarzy barokowych na Śląsku. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1060

Adamczyk  Henryk,  Obraz „Tron Łaski” ze Świerzawy – ikonografia i problematyka genezy. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 592

Adamczyk  Łucja Anna,  Le merveilleux po surrealizmie – monografia Leonory Carrington. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 515

Adamik  Agnieszka,  Zielniki średniowieczne i wczesnonowożytne. Funkcje i zagadnienia formalno-stylowe. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1130

Adamowicz  Barbara,  Nagrobek biskupa Sebastiana Ignacego Rostocka w katedrze pw.      św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 241

Adamowska  Karolina,  Motywy natury i kultury w architekturze wystawienniczej Sverre Fehna. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1077

Adamska  Grażyna,  Renesansowe kamienice Henryka Rybischa we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1993 / Sygn. MGR 371 / 2 vol.

Ambroż  Michał, Wobec „Rose – Croix”  „Modlitwa sztuki” Jacka Malczewskiego. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 352

Andrejów-Kubów Anna,  Miesięcznik „Fotografia” 1953-1974. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 895

Andruszkiewicz  Barbara Maria,  Rzeźba Paula Schulza (1875-1945) z Wrocławia w przestrzeni publicznej. Promotor: dr hab. Piotr Oszczanowski, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1131

Andryszczak  Hanna,  Sztukaterie na elewacjach i we wnętrzach pocysterskiego opactwa w Lubiążu. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 662

Andrzejewska  Ewa,  Barokowe rzeźby ogrodowe w Lubiążu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1989 / Sygn. MGR 284 / 2 vol.

Antoniak  Justyna,  Jerzy Duda-Gracz – malarz „chory na Polskę”. Promotor:  dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 715

Arciszewska  Joanna,  Malarze polscy okresu dwudziestolecia międzywojennego o Cézanne´ie. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowka-Kębłowska, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 507

Arendt  Dominika,  Moda i obrazy mody. Ilustracja mody w prasie kobiecej w latach 1918-1935 we Francji i w Polsce. Analiza i porównanie magazynów „Vogue”  i „Teatr i Życie Wytworne”. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń,  Wrocław 2005 / Sygn. MGR 666  / 2  vol.

Artysiewicz  Magdalena,  Zapomniane arcydzieło malarstwa mitologicznego doby baroku na Śląsku. Dekoracja malarska Sali Balowej pałacu w Brzezince koło Oleśnicy. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1041

Babska  Aleksandra, Zespół barokowych i rokokowych ołtarzy z kościoła NMP i św. Jana Chrzciciela w Henrykowie. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 668

Badura-Tegnerewicz  Zofia,  Młodopolskie symbole i metafory w dziele malarskim. Promotor: dr Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 84

Baj  Małgorzata,  Współczesne rewitalizacje urbanistyczne na wybranych przykładach europejskich – regulacje prawne i ich wpływ na sposób rewitalizacji tkanki miejskiej. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1048

Bajda  Justyna,  Kolor w polskiej krytyce i myśli artystycznej 1880-1914. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 349 / 2 vol.

Bajda-Pawlikowska  Michalina, „Jakby z obrazu Bern-Dżonsa” – recepcja twórczości Prerafaelitów w Polsce w latach 1884-1918. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 692

Bakinowska  Wioleta, „Modlitwa w kamieniu”. Architektura sakralna Mario Botty. Promotor:  dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 775

Balsiewicz  Paulina,  Artystki radzieckiej nowej sztuki dobry rewolucji. Nadzieje, obietnice, rozczarowania. Promotor: prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2021 / Sygn. MGR 1259 

Banach  Magdalena,  Motyw pracowni artysty w malarstwie polskim XIX wieku. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1992 / Sygn. MGR 321

Banaś  Barbara, Poliptyk lubiński „Zaśnięcia NMP”  (1522). Studium monograficzne. Promotor: dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 376

Banaś  Paweł,  Rodowód artystyczny konfiguracji poziomej byłego kościoła kanoników regularnych w Trzemesznie. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1964 / Sygn. MGR 34

Baranowska  Bogusława,  Epitafia rodziny von Stosch w Czerninie. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1973 / Sygn. MGR 35

Barczyńska  Natalia,  Skóra jako przestrzeń kontaktu i zmiany na przykładzie sztuki. Promotor: prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2020 / Sygn. MGR 1238

Barczyński  Roman,  Fundacje artystyczne lubiąskiego opata Matthäusa Rudolpha z Hennersdorfu. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1029

Bartelmus  Bartłomiej,  Gotyckie obrazy Madonn w Wielkopolsce. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 590 / 2 vol.

Bartkowski  Robert Bogdan,  Zespół czterech gotyckich figur tronujących świętych z kościoła pod wezwaniem Bożego Ciała we Wrocławiu. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. UWr., Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1181

Bartnikówna  Krystyna,  Gotyckie malowidła ścienne kaplicy św. Anny przy kościele franciszkańskim w Opolu. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1972 / Sygn. MGR 20

Bartosz  Ewa,  Zrealizowane obiekty sakralne zaprojektowane przez Tadeusza Zipsera. Promotor: dr Cezary Wąs, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1028

Bartoszewicz  Anita,  Projektant w gorsecie PRL-u. Polskie wzornictwo powojenne w pracach Marii Chomentowskiej wykonanych w Zakładzie Meblarskim Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie. Promotor: dr hab. Anny Kutaj-Markowskiej, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn/ MGR 1014

Bartoszkiewicz  Magdalena,  Paweł Althamer. Działalność artystyczna w latach 1988-2005. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 890

Baworowska  Barbara,  Najwcześniejsze zabytki architektury barokowej na Śląsku. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1963 / Sygn. MGR 36

Bąk  Kazimierz,  Ratusz w Namysłowie. Promotor: doc. dr Mieczysław Zlat, Wrocław 1970 / Sygn. MGR 37 / 2 vol.

Bednarczyk  Joanna,  Wilhelm Kotarbiński (1849-1921). Zarys monograficzny. Promotor:  dr Waldemar Okoń, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 381 / 2 vol.

Bednarska  Marzena,  Późnobarokowy kościół bonifratrów we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 252

Bejma  Ilona, „Erlöserkitche”we Wrocławiu (1904) Jürgena Krögera jako przykład sakralnej architektury protestanckiej przełomu XIX i XX wieku. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2011 / Sygn. MGR 979

Bek  Aleksandra,  Renesansowe i manierystyczne portale kamienic wrocławskich. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 413 / 2 vol.

Bensari  Agata,  Bank przy ulicy Wita Stwosza – dzieło Wilhelma Martensa. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 358 / 2 vol.

Berduła  Agata,  Kościół filialny Niepokalanego Poczęcia NMP w Gałowie i jego nowożytny wystrój. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 893

Berezowska  Anna,  Wrocławska dzielnica żydowska i jej recepcja w kulturze współczesnej. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2018 / Sygn. MGR 1197

Bewziuk   Ewa,  Prekolumbijski kompleks sakralno-rezydencjonalny w Chichén Itzá. Promotor: dr Agata Kubala, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1123

Białowąs  Ewa,  Życie i twórczość Evy Hesse. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 700

Biczyńska  Karolina,  Scheitniger Stern / Plac Grunwaldzki we Wrocławiu – dzieje architektoniczne i przestrzenne do 1945 r. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2018 / Sygn. MGR 1196

Biedrończyk  Magdalena,  Etnodizajn w Polsce czyli sztuka ludowa we współczesnym wzornictwie przemysłowym, Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1022

Biegalska  Amelia,  Sceny zwycięstwa w sztuce predynastycznego Egiptu. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1021

Bieganowski  Marek,  Osiedla wrocławskie wybudowane w latach 1960-1993. Urbanistyka i architektura. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2018 / Sygn. MGR 1203

Bielak  Ewa,  Proces kształtowania się reprezentacyjnego ciągu pomieszczeń w rezydencjach barokowych na Śląsku. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 345 / 2 vol.

Bielewicz  Magdalena,  Wpływy ruskie na sztukę średniowiecza w Polsce. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 434 / 2 vol.

Biernaczyk  Katarzyna,  Monografia kościoła Jedenastu Tysięcy Dziewic Carla Ferdinanda Langhansa. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1985 / Sygn. MGR 225

Bilik-Węgrzyn  Anna,  Ołtarz fundacji biskupa Marcina Gerstmanna w Nysie. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 1 / 2 vol.

Bińkowska  Iwona,  Promenada wrocławska – geneza powstania i pierwsze lata istnienia. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1987 / Sygn. MGR 253

Bischof  Katarzyna,  Epitafium Jerzego Ernesta Piasta w kościele parafialnym w Oławie. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1989 / Sygn. MGR 281

Błach  Aleksandra, Rzeźbiarska dekoracja figuralna na fasadach wrocławskich kamienic i budowli użyteczności publicznej w XIX i na początku XX wieku. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 483 / 2 vol.

Błachowicz  Sylwia,  Antropomorficzne motywy ikonograficzne w złotnictwie wielkomorawskim. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. UWr., Wrocław 2018 / Sygn. MGR 1205

Błahut  Magdalena,  Ołtarz fundacji Maltitzów w kościele parafialnym w Paczkowie. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1981 / Sygn. MGR 32 / 2 vol.

Błażejewska  Maja,  Lucian Freud. Próba monografii. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 634

Błażków  Aleksandra,  Zagadnienie polichromii w sztuce greckiej. Promotor: dr Agata Kubala, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1124

Błoch  Joanna,  Graficzne portrety jeleniogórskich mieszczan doby baroku. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1059 / 2 vol.

Bober  Anna,  Wrocławska willa rodziny Eichbornów. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1993 / Sygn. MGR 326

Bober  Emilia,  Badania nad ciałem i duszą w sztuce Grzegorza Sztwiertni. Promotor: dr hab. Waldemara Okoń,  prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 830

Bobko  Magdalena,  Przestrzenie publiczne miast współczesnych. Promotor: prof. dr hab. Rafał Eysymontt, Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1072

Bobryk-Mauer  Natalia,  Katedra na końcu świata. Monografia kościoła poewangelickiego w Prusicach. Promotor: dr hab. Jerzy K. Kos, Wrocław 2020 / Sygn. MGR 1236

Bocewicz  Weronika,  Człowiek we współczesnej fotografii, czyli o twórczości Wojciecha Plewińskiego. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2019 / MGR 1229

Bogacz  Agnieszka,  Związek kultu św. Jana Nepomucena z wodą i jego wyraz w rzeźbie śląskiej doby baroku. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 514 / 2 vol.

Bogdanowicz  Pamela Roksana,  Urbanistyka wolnych państw stanowych z terenu Dolnego Śląska od XV do XVII wieku, wybrane przykłady. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2019 / Sygn. MGR 1220

Bojarska  Kamila,  Pałace na Dolnym Śląsku w formach tzw. neorenesansu nordyckiego. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 939

Bojdys  Daria,  Destrukcja w działaniach artystycznych Ai Weiwei. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1035

Bombelka  Krystyna,  Lokalna tożsamość w dziełach Marka Idziaszka. Promotor: prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2019 / Sygn. MGR 1214

Bończuk  Urszula,  Motyw martwej natury w malarstwie polskim w latach 1800-1890. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 604

Boratyn  Katarzyna,  Monografia Alessandra Mendiniego. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń,  prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 833

Borecka  Anna,  Pałac w Kamieńcu Ząbkowickim. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1974 / Sygn. MGR 18

Borkowska  Joanna,  Polska okładka książki ostatnich 4 dekad. Rozwiązania typograficzne – nurtem redukcyjnym? Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2011 / Sygn. MGR 962

Borkowska  Natalia,  Toy Art. Subwersywny potencjał zabawki w sztuce współczesnej. Promotor: prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2020 / Sygn. MGR 1241

Borowa  Justyna,  Snycerska dekoracja drzwi wejściowych kamienic wrocławskich w XIX i na początku XX wieku. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 750 / 2 vol.

Borowska  Marta,  Forma kielicha śląskiego w XVIII w. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 388 / 2 vol.

Borowska-Jaskulska  Joanna,  Miejskie studnie i fontanny – ze studiów nad typologią małej architektury czasów nowożytnych na Śląsku. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 691

Borsuk  Ewa,  Malarstwo pejzażowe Ferdynanda Ruszczyca. Promotor: doc. dr hab. Helena Blum, Wrocław 1965 / Sygn. MGR 38

Borucki  Sławomir,  Apoteoza trzech zakonów franciszkańskich na plafonie refektarza klasztornego OO. Franciszkanów w Kłodzku. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla, [Wrocław 1994] / Sygn. MGR 340

Borys  Karolina,  Malowidła freskowe Georga Wilhelma Neunhertza w kościele Filipinów na Świętej Górze w Gostyniu. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 823

Bosakowski  Andrzej,  Rozwój i główne typy barokowej architektury pałacowej na Śląsku. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1964 / Sygn. MGR 222

Bożek  Katarzyna,  Monografia twórczości Ericha Adolfa i jego warsztatu złotniczego z I połowy XX wieku. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 941

Bożek-Leszczyk  Ewelina,  Kościół Kanoników Regularnych pw. św. Jakuba Apostoła w Krzepicach. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 966

Bradke  Joanna,  Rysunki architektoniczne i szkice architektury gotyckiej a realizacje neogotyckie na Śląsku. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2020 / Sygn. MGR 1246

Broniecka  Mirosława,  Kościół pod wezwaniem św. Bonifacego we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1997 / Sygn. MGR 391 / 2 vol.

Bryk-Świerzko  Ermina,  Epitafium Jerzego Fürsta von Kupferberg i jego żony w kościele pw. św. Marii Magdaleny we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1989 / Sygn. MGR 286 / 2 vol.

Brykarz  Joanna,  Historia i rozwój witryn sklepowych w Europie. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1140

Brzezicki  Sławomir,  Architektura kościołów Josefa Ebersa (1845-1923) jako przykład syntezy sztuki katolickiej i protestanckiej. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 422 / 2 vol.

Brzozowska  Sylwia,  Tauentzienplatz – Locum Publikum Wratislaviensen. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 709

Buczak  Joanna,  Barwne litografie Alfonsa Muchy w latach 1894-1904. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 859

Buczek  Karolina,  Eugeniusz Eibisch – życie i twórczość. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 856

Buczyłko  Elżbieta,  Iluzja jako gra i zabawa – sensualistyczne podłoże iluzji i jej psychologiczne oraz gneseologiczne znaczenie dla sztuki baroku. Promotor: dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 1991 / Sygn. MGR 318

Buczyński  Mieczysław,  Gotycka figuralna plastyka portalowa na Śląsku do połowy XIV wieku. Promotor: doc. dr hab. Janina Orosz, Wrocław 1964 / Sygn. MGR 40

Budzyńska  Beata,  Malarstwo angielskie i szkockie z kolekcji gen. J[ózefa] Zająca w zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2002 /Sygn. MGR 526

Bugielska  Małgorzata,  Centrum handlowe i jego tradycja architektoniczna. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 475

Bujak  Sławomir,  Barokowe wyposażenie rzeźbiarskie kościoła pod wezwaniem Świętej Trójcy w Małkowicach koło Wrocławia. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1992 / Sygn. MGR 312

Bulak  Paulina,  Współczesność i teraźniejszość w ujęciu grupy Snøhetta. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1044

Bulzak  Maria Jolanta,  Zabudowa ulicy Świdnickiej we Wrocławiu w 2. połowie XIX wieku. Promotor: dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 79

Bułynko  Dobrochna,  Wielkopolskie kielichy gotyckie. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1972 / Sygn. MGR 39 / 2 vol.

Bunij  Karolina,  Paryski squat, jako miejsce alternatywnych inicjatyw artystycznych i kulturalnych w nawiązaniu do działań paryskiej bohemy artystycznej przełomu XIX/XX w. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1075

Burchard  Agnieszka,  Obraz „Madonny Kłodzkiej” arcybiskupa Arnošta z Pardubic. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 617

Burdach  Dorota,  Lorenzowie – malarska rodzina z Kowar. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 952

Bursiewicz  Natalia,  Miasto Sztuki i Nauki Santiago Calatravy na tle pokrewnych założeń architektury współczesnej. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 776

Burtan  Wiktoria,  Kobieca tożsamość w twórczości Wandy Gołkowskiej. Promotor: dr hab. Anna  Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1043

Bury  Małgorzata,  Epitafium Georga Rudolpha von Zedlitz w kościele parafialnym w Brzegu Głogowskim. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1985 / Sygn. MGR 226

Bury  Natalia,  Historia fragmentu pewnej kolekcji – „Plagi egipskie” Jana Luykena w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu. Promotor: dr hab. Piotr Oszczanowski,  Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1127

Burzyńska  Karolina,  Biblijne inspiracje w twórczości Tadeusza Boruty. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1017

Burzyńska  Małgorzata,  Barokowa przebudowa klasztoru klarysek (później urszulanek) we Wrocławiu – przełom w dziejach obiektu. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 454

Bzunek  Beata,  Miasta Pomorza Zachodniego i Nowej Marchii. Przykład średniowiecznej Chojny. Promotor: dr hab. Rafał  Eysymontt, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 947

Chabińska  Ewa,  Polichromia kruchty północno-zachodniej w kościele św. Elżbiety we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 667

Chałat  Danuta,  Relacje artystyczne między klasztorami cysterskimi w Zirc i Henrykowie w latach 1699-1810. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 852

Chamot  Lidia,  Kruchta zachodnia katedry pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1975 / Sygn. MGR 41

Chlabicz  Bożena Dorota,  „Temat śmierci” w realizacjach malarskich modernizmu polskiego. Zarys problematyki. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1984 / Sygn. MGR 214 / 2 vol.

Chmielarz  Anna,  Ślady zranienia – o rysunkach Tadeusza Brzozowskiego. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 720

Chmielewska  Jadwiga,  Józef Pitschmann (1758-1834). Czołowy przedstawiciel klasycystycznego portretu lwowskiego na przełomie XVIII i XIX wieku. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1972 / Sygn. MGR 62

Chmielewska  Katarzyna,  Wspólnota i widzialność. Współczesne nieheteronormatywne artystki polskie wobec polityki tożsamości. Promotor: prof. dr hab. Anna Markowska, Wrocław 2021 / Sygn. MGR 1258

Chmielewska  Zofia,  Późnobarokowy pałac w Brzezince k. Oleśnicy. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1989 / Sygn. MGR 280 / 2 vol.

Chmielewska-Kucharska  Renata,  Dom towarowy „Wertheim” we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1993 / Sygn. MGR 327 / 3 vol.

Chociej  Marta,  Kościół św. Michała Archanioła na Muchoborze Wielkim. Architektura, wystrój i wyposażenie. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 639 / 2 vol.

Chodasewicz  Justyna,  Kościół parafialny pw. śś. Piotra i Pawła w Kamiennej Górze. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1047

Chojnacka  Justyna,  „W tym szaleństwie…”. Plakaty Andrzeja Klimowskiego z lat 1973-1980. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2019 / Sygn. MGR 1210

Chromik  Magdalena,  Chrzcielnica Hansa Fleisera z kościoła farnego św. Marii Magdaleny we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1092

Chrzanowska  Anna,  Batalistyka w malarstwie polskim XIX wieku, Wrocław 1952 / Sygn. MGR 42

Chrzanowska-Pluta  Diana,  Architektura i wystrój dawnego ewangelickiego kościoła ucieczkowego w Proboszczowie. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 612

Chyla  Agnieszka,  Andrzej Pronaszko i teatr monumentalny. Działalność Andrzeja Pronaszki w Teatrze im. Bogusławskiego w Warszawie 1924-1926. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń,  prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 828

Cichoń-Bitka  Maria,  Zamek w Mosznej – zarys monograficzny. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 232 / 2 vol.

Ciempka  Izabella,  Problem „franciszkanizmu” kościołów Braci Mniejszych na Górnym Śląsku w okresie baroku. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 501

Ciesielska  Anna Agata,  Monografia twórczości wrocławskiego architekta Zenona Prętczyńskiego (ur. 1925). Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2010 / Sygn. MGR 933

Cieślak  Katarzyna,  Budynek Poczty przy ul. Krasińskiego nr 1-9 we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1992 / Sygn. MGR 314 / 2 vol.

Cieślawska  Katarzyna,  Malarstwo Wacława Wąsowicza na tle zjawisk artystycznych dwudziestolecia międzywojennego. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 538

Cieślik  Dorota,  Późnobarokowy pałac w Parchowie. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 265 / 2 vol.

Ciężka  Anna,  Reklama – obraz na sprzedaż. Na podstawie analizy reklamy prasowej w polskich czasopismach dla kobiet na początku XX wieku. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 726

Cimała  Alicja,  Gotyk i gotycym w czasopismach angielskich epoki wiktoriańskiej. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1175

Ciszewska  Ewelina,  Wrocławskie Rondo. Architektura i urbanistyka Kaiser Wilhelm Platz. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 498 / 4 vol.

Ciurys  Anna,  Andrzej Maciej Maleszka. Zarys monografii architekta. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 650

Codogni-Łańcucka  Diana,  Motyw okna w malarstwie polskim XIX i początków XX wieku. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 532 / 2 vol.

Cuber  Jan,  Tryptyk św. Sewera z Lubinia i jego znaczenie w dziejach malarstwa śląskiego epoki odrodzenia. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1963 / Sygn. MGR 200

Cugier  Izabela,  Andrzej Starmach – kolekcjoner przełomu XX/XXI wieku. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1162

Cwynar  Anna,  Stacja benzynowa jako obiekt kulturowy. Stacje paliw, ich historia i adaptacja. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1157

Czader Aleksandra,  Jacek Waltoś. Monografia życia i twórczości artystycznej. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 862

Czajka  Anna,  Artyści wolnomularze oraz artyści pracujący dla lóż wolnomularskich w latach 1738-1822. Ikonografia masonerii polskiej. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 527

Czajka  Magdalena,  Między wierszami. Rafał Olbiński – życie i twórczość. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 727

Czajkowska  Karolina,  Indywidualność, magia obrazu i tajemnica – analiza twórczości malarskiej Marii Anto z lat 60. i 70. XX w. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2020 / MGR 1230

Czaplińska  Maria,  Pracownia Władysława Hasiora w Zakopanem. Assemblage życia artysty i niezwykłe dzieło sztuki site-specific w czasach PRL. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 780

Czarcińska  Katarzyna,  Ikonografia „Vari capricci” i „Scherzi di fantasia” G.B. Tiepola w zbiorach „Ossolineum” we Wrocławiu. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 467

Czarna  Beata,  Motyw „Tronu Łaski” w śląskiej sztuce czasów nowożytnych oraz jego kontekst historyczny i ideowy. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 550

Czarnecka  Alicja,  Ewangelicki kościół Jezusowy w Cieszynie. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 449

Czechowicz  Bogusław,  Kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny w Gorzanowie i jego funkcje (architektura, wystrój, otoczenie). Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1993 / Sygn. MGR 331

Czechowska  Barbara,  Kaliskie Korso – architektura i urbanistyka Alei Wolności w XIX i XX wieku. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 846 / 2 vol.

Czechowska  Justyna,  Mecenat ostatnich Piastów legnickich: Jerzego Rudolfa, Ludwika IV i Chrystiana II. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 482

Czekańska  Katarzyna,  Gmach dawnej Oberlausitzer Gedenkhalle mit Kaiser Friedrich Museum w Zgorzelcu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 672 / 2 vol.

Czerniak  Aleksandra,  Zwrot kuratorski: perspektywa historyczna oraz aktualne uwarunkowania. Promotor: prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2020 / Sygn. MGR 1237

Czorycki  Michał,  Grafika Józefa Gielniaka – próba interpretacji. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 584

Czyszczoń  Andrzej,  Barokowe i rokokowe wyposażenie rzeźbiarskie kościoła Bożogrobców w Nysie. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1989 / Sygn. MGR 301 / 2 vol.

Czyszczoń  Maria Barbara, Kościół  św. Karola Boromeusza w Radziądzu – architektura i program ideowy. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 355 / 2 vol.

Czyż  Marta,  Obraz dziecka w malarstwie polskim XIX wieku – konwencje przedstawień. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 568

Czyżewska-Knap  Klaudia,  Kościół parafialny pw. św. Pawła w Nowym Bytomiu – dzieło Johanna Franza Klompa. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 407 / 2 vol.

Ćwik  Dorota,  Świątynia Matki Boskiej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 704

Dabek  Valentyna,  Nimb w sztuce średniowiecznej.. Geneza – formy – funkcje. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1146

Dachowska  Eulalia,  Nagrobek Adama Kaspra von Arzata (zm. 1678) w kościele pw. św. Marii Magdaleny we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 277

Dackiewicz-Skowroński  Krzysztof,  Barokizacja kościołów gotyckich na przykładach Kłodzka, Świdnicy, Henrykowa i Kamieńca Ząbkowickiego. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 27 / 2 vol.

Daczka  Aleksandra,  Architektura zespołu „Maćków Pracownia Projektowa”. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 698

Dastek  Małgorzata,  Fasady szczytowe w architekturze handlowej wrocławskiego Starego Miasta na początku XX wieku. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 415 / 2 vol.

Dąbrowiecka  Klaudia Patrycja,  Zabudowa miejska na terenie województwa śląskiego. Przemiany i rozwój do początków ery industrialnej. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2019 / Sygn. MGR 1221

Dąbrowska  Elżbieta,  Barokowe ołtarz i ambona w Kościele Pokoju w Jaworze. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1990 / Sygn. MGR 300 / 2 vol.

Dąbrowska  Joanna,  Malarstwo Jerzego Krawczyka – opinie i obrazy. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2011 /Sygn. MGR 957

Dąbrowski  Tomasz,  Cykl „Rozstrzelania” Andrzeja Wróblewskiego: mit, poetyka, recepcja. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 518 / 2 vol.

Demidenko  Romuald,  1:1. Wybrane projekty Moniki Sosnowskiej. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 909

Derejczyk  Aleksandra,  Dawny protestancki kościół w Chlastawie. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 464

Dereń  Elżbieta,  Śląskie ołtarze gotyckie z przedstawieniem Zaśnięcia Marii Panny. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1981 / Sygn. MGR 31

Derleta  Teresa,  Wpływ malarstwa Martina Schongauera na  przykładzie Kwatery Zaśnięcia Matki Boskiej – Mistrza lat 1486-1487 ze Strzegomia. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1983 / Sygn. MGR 211

Desperak  Olga,  Częstochowa w okresie międzywojennym – najważniejsze dzieła architektury użyteczności publicznej. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2018 / Sygn. MGR 1191

Devosges-Cuber  Aleksander,  Siedemnastowieczny kościół św. Franciszka w Lasocicach. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 573

Devosges-Cuber  Małgorzata,  Twórczość Stanisława Fijałkowskiego. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 629

Dębińska  Anna,  Ikonografia św. Lutgardy na Śląsku, w Czechach i na Morawach w czasach baroku. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 885 / 2 vol.

Dębski  Jan,  Ołtarz Bartłomieja Fichtenberga z katedry wrocławskiej. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1971 / Sygn. MGR 43

Diduszko-Mucha,  Problem śląskiej genezy grupy rzeźbionych epitafiów renesansowych w Krakowie. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1977 / Sygn. MGR 44 / 2 vol.

Dillenius  Zofia,  Twórczość architektoniczna Franciszka della Lora w Krakowie i jej rodowód artystyczny. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1952 / Sygn. MGR 45

Długajczyk  Beata,  Motyw kotary w polskim gotyckim malarstwie sztalugowym. Promotor: dr Danuta Hanulanka, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 13 / 2 vol.

Długosz  Alina,  Architektura Głogowa w latach 1919-1933 jako przykład „konserwatywnej nowoczesności”. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2011 / Sygn. MGR 971

Długosz  Katarzyna,  Pozamaryjny kult świętych i błogosławionych niewiast w polskiej sztuce i literaturze doby baroku. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 524 / 2 vol.

Dmochowska  Lila,  Leonard Tomaszewski. Monografia. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 712

Dobesz  Janusz,  Architektura Dworca Głównego we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1974 / Sygn. MGR 46

Dobińska  Barbara,  Rewitalizacja na Śląsku. Architektura i adaptacja budynków dawnych kopalń węgla kamiennego na Górnym Śląsku. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 911

Dobrzyniecki  Arkadiusz,  Płyty nagrobne z figurą stojącą na Śląsku w latach 1500-1560. Promotor: dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1993 / Sygn. MGR 369 / 6 vol.

Domagała  Katarzyna Anna,  Adaptacja średniowiecznych kamienic do współczesnych potrzeb. Promotor: dr hab. prof. UWr. Rafał Eysymontt, Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1163

Donner  Katarzyna,  Sztuka performans – głęboko bolesne doświadczenie osobiste. (Na podstawie performansu Mariny Abramovic). Promotor: dr hab. Waldemar Okoń,  prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 829

Dreja  Teresa,  Pejzaż w śląskim sztalugowym malarstwie średniowiecznym. Promotor: doc. dr  hab. Janina Orosz, Wrocław 1963 / Sygn. MGR 47

Drobińska  Marta, Tryptyk świętego Hieronima fundacji kanonika Mikołaja Merbotha – monografia dzieła. Promotor: prof. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 451

Drobna  Agnieszka,  Epitafium Langnerów w kościele śś. Piotra i Pawła w Legnicy. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1989 / Sygn. MGR 288

Drozdowska  Małgorzata Zofia,  Przemiany przestrzenno-architektoniczne dziewiętnastowiecznej ulicy Krupniczej we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 716 / 2 vol.

Drwięga  Małgorzata,  Kaplica zamkowa pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Wszystkich Świętych w Krasiczynie. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 834

Dubaniowska  Irmina,  Akademie i pracownie paryskie, w których kształcili się polscy malarze od lat 90-tych XIX wieku do lat 20-tych XX wieku. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 555

Duczmal  Anna,  Ramy do obrazu w drugiej połowie XIX wieku. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 999

Duczmańska  Jolanta,  Symbolizm w malarstwie Olgi Boznańskiej. Martwe natury, wnętrza,  widoki z okna i autoportrety. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska- Kębłowska, Wrocław 1997 / Sygn. MGR 393 / 2 vol.

Duda  Magdalena Anna,  Oblicza modernizmu w architekturze publicznej Opola. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 782

Duda  Michał Mateusz,  Monografia twórczości Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 657

Dudek  Aleksandra,  Próba wyróżnienia nurtu nowego surrealizmu w twórczości polskich artystów młodego pokolenia. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1159

Dul  Aleksandra,  Dekoracja freskowa w kaplicy św. Elżbiety przy katedrze wrocławskiej. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 809

Dusza  Katarzyna,  Zmiana funkcji obiektów historycznych a zachowanie ich pierwotnego wyglądu. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1125

Duszejko  Małgorzata,  Wysoki krzyż celtycki jako ukoronowanie tradycji pomnika kamiennego. Symbolika a forma. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 465

Dyda  Ewa,  Wystrój i wyposażenie kościoła ewangelicko-augsburskiego Zbawiciela w Jeleniej Górze – Cieplicach. Promotor: dr hab. Piotr Oszczanowski, Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1049

Dziedziński  Jakub,  Rzeźba społeczna w twórczości Pawła Althamera. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1061

Dziemidowicz  Anna,  Odwilż w architekturze? Czasopismo „Architektura” w latach 1956-1960. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1085

Dzienniak  Joanna,  Technika malarska Franza Antona Sebastiniego na podstawie konserwacji fresków w kościele parafialnym pw. św. Bartłomieja w Głogówku. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1065

Dziewiecka  Marta Emilia,  Höfchenplatz / pl. Hirszfelda we Wrocławiu – tradycja i nowoczesność. Architektura i urbanistyka w XIX i XX wieku. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 827 / 2 vol.

Dziewior  Kamila,  Meblarstwo francuskie doby baroku, rokoka i empiru w malarstwie francuskim XVII, XVIII i XIX wieku. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2018 / Sygn. MGR 1201

Dzikowska  Magdalena,  Monografia Magdaleny Abakanowicz. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 769

Dzwonkowska  Patrycja,  Dalekowschodnie metody wypalania ceramiki drewnem, a współczesne kreacje artystyczne. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 889

Eysymontt  Rafał,  Zamek w Grodźcu. Rezydencja późnogotycka. Promotor: doc. dr hab. Marian Kutzner, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 247 / 2 vol.

Fabiańska  Renata,  Dawny dom handlowy Schottländera we Wrocławiu. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1989 / Sygn. MGR 290 / 2 vol.

Falkowska  Anna,       Łukasz Korolkiewicz – tajemnica nieoczywistości. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1076

Farys  Patrycja,  Sandro Botticelli – Fortuna critica, dzieje recepcji malarstwa artysty (wybrane zagadnienia). Promotor: dr hab. Waldemar Okoń., prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 800

Fąfara  Zbigniew Grzegorz,  Motyw okna w malarstwie niderlandzkim XV wieku. Promotor: dr Danuta Hanulanka, Wrocław 1981 / Sygn. MGR 55

Fedorowicz  Anna,  „Madonna w komnacie”. Obraz z połowy XV wieku na tle zagadnienia wpływów niderlandzkich w malarstwie śląskim. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1962 / Sygn. MGR 48

Fekecz  Beata,  Wystrój rzeźbiarski z kościoła pod wezwaniem Św. Krzyża w Pogwizdowie (1618-1622). Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1975 / Sygn. MGR 49 / 2 vol.

Ferensowicz  Grażyna, Triclinium – typ pałacu trójskrzydłowego na Śląsku w okresie baroku. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, [Wrocław 1998] / Sygn. MGR 403

Festdorf-Mońka  Ewa,  Renesansowy ubiór kobiecy w Polsce w świetle źródeł ikonograficznych. Cz. 1-3. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1978 / Sygn. MGR 19 / 2 vol.

Figaszewska-Kuźmińska  Aleksandra,  Kościół pod wezwaniem św. Jadwigi w Stypułowie Dolnym. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 742

Figiel  Małgorzata,  Wystrój malarski kościoła pw. św. Michała Archanioła w Czernicy k. Jeleniej Góry. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1985 / Sygn. MGR 237

Fijas  Magdalena,  Współczesna autorska książka obrazkowa dla dzieci. Promotor: dr hab.  Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 987

Fijołek  Ewa,  Cynowe konwie cechów śląskich z przełomu XV i XVI wieku. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1975 / Sygn. MGR 50

Filipczyk-Topolnicka  Joanna,  Idee słowianofilskie w malarstwie polskim XIX i pierwszej połowy XX wieku. Promotor: dr Waldemar Okoń, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 347 / 2 vol.

Fiołek  Rafał,  Barokizacja Kaplicy Książęcej w Lubiążu. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 881

Flak  Katarzyna,  Realizacje i projekty budynków przemysłowych Hansa Poelziga na Górnym Śląsku. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 447

Forszewska  Joanna,  Malarski świat Anny Szpakowskiej-Kujawskiej. Próba interpretacji. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 744

Fortuna  Anna,  Późnobarokowe wyposażenie rzeźbiarskie kościoła pielgrzymkowego w Wysokiej Cerekwi. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1990 / Sygn. MGR 293 / 2 vol.

Förster  Arkadiusz,  Łaźnie miejskie przy ulicy Teatralnej we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 360 / 2 vol.

Franczak  Agnieszka,  Kościół odpustowy w Oleśnie jako drewniana architektura symboliczna. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 441

Frankowska  Maria,  Wyposażenie rzeźbiarskie kościoła w Ciechanowicach (powiat kamiennogórski). Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1973 / Sygn. MGR 51

Frańczak  Maria Katarzyna,  Karl Dankwart w służbie nyskich jezuitów. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, prof. UWr., Wrocław 2018 / Sygn. MGR 1199

Frejus  Ewa,  Sztuka polska lat 80. XX wieku – pomiędzy „kompleksem Matejki”, a anarchistyczną transawangardą. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1147

Fydrych  Waldemar,  Przełamywanie struktur akademickich w sztuce środowiska wrocławskiego 1980-1985. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1987 / Sygn. MGR 306

Gabiś  Agata,  Miasto-ogród Karłowice we Wrocławiu – inicjatywa firmy EIGENHEIM BAUGESELLSCHAFT FÜR DEUTSCHLAND  m.b.H. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 664 / 2 vol.

Gabryś  Karolina,  Hans Scharoun – przedstawiciel architektury organicznej. Promotor: dr Cezary Wąs, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1025

Gajowska  Małgorzata,  Wizerunek „Świętej Rusi” w malarstwie rosyjskim końca XIX i początku XX wieku. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 840

Galantowicz  Bogna,  Rozwiązania urbanistyczne barokowych zespołów budowli jezuickich na Śląsku a problem akomodacji w działalności misyjnej jezuitów. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 372 / 2 vol.

Galantowicz  Marta,  Wierzchowice koło Milicza. Próba barokowego kształtowania przestrzeni wiejskiej. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 497 / 2 vol.

Galas  Katarzyna,  Monografia miasta i pałacu w Chocianowie. Promotor: dr hab. prof.    UWr. Rafał Eysymontt, Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1164.

Gawron  Hanna,  Malarstwo wyobraźni. Analiza twórczości Zygmunta Waliszewskiego na przestrzeni lat 1897-1936. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 714

Gawrońska  Alicja,  Kościół św. Jadwigi w Mokrzeszowie. Historia – architektura – wyposażenie. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 990

Gąsior  Irena,  Założenie dworskie w Sokolnikach. Studium historyczno-architektoniczne.. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1994 / Sygn. MGR 336 / 2 vol.

Gebhard  Zofia,  Ozdobne kraty śląskie w latach 1500-1650. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1972 / Sygn. MGR 52 / 2 vol.

Gęsiorski  Przemysław,  Wnętrza pałacu w Zarzeczu. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 929

Gibski  Daniel,  Poewangelicka świątynia w Pogorzeliskach jako przykład śląskiego kościoła granicznego. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 420 / 2 vol.

Giełdoń  Liliana,  Monografia architektury kościoła ewangelicko-augsbusrkiego w Sycowie. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 248

Gilakowska  Joanna,  Cykle rysunkowe Tadeusza Kulisiewicza. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 649

Ginter  Anna,  Stan Rice 1942-2002. Poeta, malarz, fałszywy prorok. Zarys monografii. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 981

Gliński  Radosław,  Kościół filialny pw. śś. Piotra i Pawła w Dobrocinie (gm. Dzierżoniów) jako typowy przykład średniowiecznej fundacji rycerskiej. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 972

Głowacki  Wojciech,  Malarstwo Felixa Antoniego Schefflera w zamku Książ – treści ikonograficzne oraz ideowe wystroju sali balowej. Dekoracja pawilonu letniego. Promotor: dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 1991 / Sygn. MGR 316

Głowaczewska  Katarzyna,  Przedstawienia dzieci w sztuce starożytnej Grecji. Promotor: dr Agata Kubala, Wrocław 2018 / Sygn. MGR 1193

Głowicka  Eliza,  Franciszek Żmurko: życie i twórczość. Promotor: dr Waldemar Okoń, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 382 / 2 vol.

Główczyńska  Renata,  Kościół parafialny pw. św. Andrzeja Apostoła w Lubnowie: architektura, wystrój i wyposażenie. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 525

Gniazdowska  Małgorzata Zofia,  „Legenda o Krzyżu Świętym” w barokowym malarstwie freskowym na Śląsku. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1993 / Sygn. MGR 323

Godlewski  Paweł,  Epitafium kanonika Bonawentury Hana w katedrze wrocławskiej. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1987 / Sygn. MGR 257

Godoj  Agnieszka,  Treści ideowe wrocławskich kazalnic barokowych w kościołach katolickich. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 478

Gola  Agnieszka,  Pektorał komtura elbląskiego Thilego Dagistera von Lorich. Promotor: doc. dr hab. Marian Kutzner, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 278

Gołek  Ewa,  Arka wyobraźni. Współczesne dzieła inspirowane twórczością Brunona Schulza. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2020 / Sygn. MGR 1225

Gołębiowska  Anna,  Kamienica Sachsów przy Świdnickiej nr 36 – Pl. Teatralny nr 1 i 2. Miejski pałac czynszowy drugiej połowy XIX wieku we Wrocławiu. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1991 / Sygn. MGR 311 / 2 vol.

Gomzar  Bogusław,  Architektura trzynastowiecznego kościoła pod wezwaniem śś. Jana Chrzciciela i Katarzyny w Świerzawie. Promotor: doc. dr hab. Marian Kutzner, Wrocław 1990 / Sygn. MGR 292

Gontowicz  Katarzyna,  Wizja mikrokosmosu – malarstwo materii Jadwigi Maziarskiej. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 816 / 2 vol.

Gorczyca  Anna,  Dwa manierystyczne epitafia z 1573 r. w kościele zamkowym w Oleśnicy. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1984 / Sygn. MGR 216

Gorzelana  Agnieszka,  Późnobarokowe wyposażenie rzeźbiarskie kościoła pojezuickiego w Brzegu.  Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1985 / Sygn. MGR 283 / 2 vol.

Gosławska  Anna,  Stanisław Kamocki (1875-1944). Próba monografii. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń,  Wrocław 2011 / Sygn. MGR 942

Górak  Aleksandra,  Program ideowy wnętrza kościoła klasztornego cystersów w Henrykowie. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 922

Góral  Agnieszka,  Renesansowe kafle z Polkowic na Śląsku. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 430

Górka  Łukasz,  Angielska, mieszczańska architektura szkieletowa w Bristolu. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 628

Górska  Katarzyna,  Charakterystyka rzymskiej zabudowy miejskiej okresu schyłku Republiki i wczesnego Cesarstwa na przykładzie Pompejów. Promotor: dr Agata Kubala, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1122

Górska  Małgorzata,  Osiedle Szczepin we Wrocławiu z lat 1914-1938. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 986

Grabowska  Hanna,  Wpływ monachijskiego środowiska artystycznego na malarstwo Olgi Boznańskiej. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 572 / 2 vol.

Grabowski  Jacek,  Późnobarokowe rzeźby ołtarzowe kościoła w Lubomierzu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 263

Grabowski  Tomasz,  Kościół pw. św. Jakuba w Lubiążu. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2019 / Sygn. MGR 1211

Grad  Helena,  Kościół O.O. Bernardynów w Leżajsku. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1971 / Sygn. MGR 68 / 2 vol.

Grochal  Iwona,  Nagrobek biskupa Kaspra von Logau w kościele pw. św. Jakuba w Nysie. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1985 / Sygn. MGR 209 / 2 vol.

Grochowska  Ada,  Wrocławskie złotnictwo świeckie w pierwszej połowie XIX wieku w polskich zbiorach publicznych. Wyroby korpusowe. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009/2010 / Sygn. MGR 915

Grodecka  Katarzyna,  Renesansowy wystrój kościoła parafialnego w Lubsku. Promotor: dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 377 / 2 vol.

Gromadzka  Jolanta,  Dawna miejska siedziba hrabiów von Ballestrem przy ul. P. Włodkowica 4/6 we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1992 / Sygn. MGR 310 / 2 vol.

Gruba  Bożena,  Ekspresja kobiecości w śląskiej sztuce czasów nowożytnych od XVI do XVIII wieku na podstawie wybranych przykładów. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 511 / 2 vol.

Gruca  Monika,  Malarski świat Tymona Niesiołowskiego – monografia artystyczna. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 523

Gruszczyk  Karol,  Rzeźba późnobarokowa na Śląsku Cieszyńskim i sąsiednich terytoriach. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1972 / Sygn. MGR 53

Grynia  Barbara,  Rzeźba ołtarzy Ukrzyżowania i Matki Boskiej w kościele pw. św. Mikołaja i Franciszka Ksawerego w Otmuchowie. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 93

Grządzielewska  Kinga,  Renesansowa polichromia kaplicy Matki Bożej Różańcowej w kościele farnym pw. św. Jakuba w Wągrowcu. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2005 / 2 vol.

Grzegorczyk  Bożena,  Gmach Teatru Miejskiego we Wrocławiu – dzieło Carla Ferdinanda Langhansa. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1987 / Sygn. MGR 254

Grzegorczyk-Milewska  Agata,  Mniej znaczy więcej, czyli malarstwo Teresy Pągowskiej. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 585 / 2 vol.

Grzelczyk  Joanna,  Styl międzynarodowy na terenie prowincji dolnośląskiej – stan zachowania i konserwacja. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2018 / Sygn. MGR 120

Gucwa  Włodzimierz, Historia i architektura katolickiego kościoła pw. Trójcy Świętej (1900-1904) i Cesarskiego Ewangelickiego Kościoła Jubileuszowego (1904-1908) w Legnicy. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 984

Gulbinowicz  Mirosława,  Oskar Dawicki. Monografia życia i twórczości. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 857

Guldan  Bożena Krystyna,  Ikonografia malarstwa i rzeźby na Śląsku w latach 1350-1520 w ujęciu statystycznym. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1978 / Sygn. MGR 15 / 2 vol.

Gurgul  Krystyna,  Barokowe  rzeźby ogrodowe z Barszowa. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 95 / 2 vol.

Gutterwil  Maria,  Anioł w malarstwie i grafice europejskiej przełomu XIX i XX wieku. Zarys problematyki. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 580 / 2 vol.

Guzdek  Izabela, Dekoracja freskowa Kaplicy Elektorskiej przy katedrze wrocławskiej. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 810

Guzewicz  Agata,  Handlowy dom mody Martina Schneidera we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1991 / Sygn. MGR 307 / 2 vol.

Gwiazdowska-Banaszek  Ewa,  Miasto w polskim malarstwie XIX wieku – wybrane problemy. Promotor: dr hab. Zofia Kębłowska, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 88

Hadaś  Joanna,  Zespół sześciu barokowych tarcz trumiennych jeleniogórskiego Towarzystwa Kupieckiego ze zbiorów Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze. Promotor: dr hab. Piotr Oszczanowski, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1106

Hadaś  Krzysztof,  Narodowe tendencje w architekturze i ochronie środowiska w pierwszej ćwierci XX wieku. Próba określenia podłoża, zakresu i rodzaju zjawisk. Promotor: dr Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 82 / 2 vol.

Hajda  Arkadiusz,  Egipskie trumny antropoidalne w kolekcjach muzealnych w Polsce. Promotor: dr Agata Kubala, Wrocław 2018 / Sygn. MGR 1195

Halicka  Marzenna,  Nagrobek Anny Doroty Mecklenburger w kościele pw. św. Jana Ewangelisty w Oleśnicy. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1991 / Sygn. MGR 308

Hantel  Barbara Maria,  Późnobarokowy pałac w Piotrowicach k. Jawora. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1978 / Sygn. MGR 98 / 2 vol.

Harasimowicz  Jan Witold,  Sztuka śląska 1520-1650 wobec konfliktu katolicko -protestanckiego. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1974 / Sygn. MGR 99 / 3 vol.

Haręża  Barbara,  Sztuka Mirosława Bałki w przestrzeni site-specific. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2019 / Sygn. MGR 1213

Hasiuk  Ewelina,  Semiotyczny robinhoodyzm. O polskim billboardzie społecznie zaangażowanym. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1001

Heinrich  Izabela,  Neo Rauch – ein deutscher Maler. Analiza różnorodności stylistycznych tropów i ich proweniencji w twórczości NEO RAUCHA. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 975

Heinrich  Janina,  Portret w malarstwie polskim w 2-giej połowie XIX wieku, Wrocław [1952] / Sygn. MGR 100

Herba  Małgorzata Maria,  „Don Kiszot polski”. Motyw Przemyślnego Szlachcica w sztuce polskiej XX wieku. Ilustracja, grafika, rysunek, malarstwo. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 938

Hercog  Malwina,  Architektoniczna podróż Tadao Ando. Promotor: dr Cezary Wąs, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 935

Hiltawska  Agnieszka, Kościoły drewniane epoki nowożytnej na Śląsku Cieszyńskim. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1087

Hołownia  Paweł,  Z problematyki prospektu organowego: artystyczne i estetyczne aspekty piszczałek organowych. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 72

Hołownia  Ryszard,  Barokowy ołtarz główny kościoła parafialnego pw. śś. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1983 / Sygn. MGR 385 / 2 vol.

Hołownia  Tatiana,  Ewolucja struktury prospektu organowego w aspekcie jakości muzycznych instrumentu oraz przemian form muzycznych w okresie baroku na wybranych przykładach zabytków śląskich. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 346

Homańczyk  Krzysztof,  Tryptyk Świętych Dziewic, przypisywany warsztatowi Jakoba Beinharta, tak zwany z Nysy, w Muzeum Narodowym w Warszawie. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. UWr., Wrocław 2021 / Sygn. MGR 1254

Houszka  Ewa,  Nagrobek Erdmana von Promnitz w Zamienicach koło Chojnowa. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1977 / Sygn. MGR 101

Hryniewicz  Artur,  Malowany strop kościoła w Siedlcach. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1983 / Sygn. MGR 207 / 2 vol.

Huczyński  Sebastian Maurycy,  Wybrane wydarzenia związane z Akademią Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu na przełomie XX/XXI wieku. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1151

Huminiak  Anna,  Herrnhut: XVIII-wieczne osiedle Jednoty Braci Morawskich. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 587 / 2 vol.

Igła  Małgorzata,  Barokowe rzeźby ogrodowe w Parku Słowackiego we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1989 / Sygn. MGR 282 / 2 vol.

Ignaczak  Małgorzata,  Efemeryczność i znaczenie upływu czasu w twórczości Andyʼego Goldsworthyʼego. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 850

Ignasiak  Aleksander,  Wystawa światowa w Chicago w 1893 roku. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2021 / Sygn. MGR 1249

Ignaszak  Jagoda,  Architektura w służbie natury. Wybrane zagadnienia. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 997

Ilkosz  Barbara,  Szopki Bożego Narodzenia na Dolnym Śląsku. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1980 / Sygn. 25

Izbicka  Halszka,  Inspiracje literackie w angielskim malarstwie wiktoriańskim. Wybrane zagadnienia. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 811

Jabłońska  Joanna,  „Tryptyk Opłakiwania” Jeana Bellegambeʼa ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 878

Jabłoński  Stanisław,  Modernizm  w architekturze przemysłowej Kowal i Popiela we Wrocławiu. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 702

Jadowska  Aneta Agnieszka,  Późne autoportrety Jacka Malczewskiego. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1088

Jadziak  Anna,  Rzeźby prospektu organowego z kościoła św. Mikołaja w Brzegu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1984 /  Sygn. MGR 208 / 2 vol.

Jagodzińska  Anna,  Śmierć kobiety w malarstwie polskim XIX wieku. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 751

Jajdelska  Urszula,  Miasto. Masa. Malarstwo. Konwencje współczesnego pejzażu miejskiego na przykładzie wybranych dzieł malarzy polskich. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 570

Jakimczyk  Jarosław,  Sztuka i cenzura. Wrocławskie środowisko artystów plastyków w świetle materiałów archiwalnych IPN. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1018

Jakimiak  Danuta,  Współzależność architektury i krajobrazu w rezydencjach śląskich okresu romantyzmu. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 77 / 2 vol.

Jakubiszyn  Maria,  Późnogotyckie Pasje z belek tęczowych na Śląsku. Promotor: doc. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1967 / Sygn. MGR 107 / 2 vol.

Jakubowicz  Joanna,  Eugeniusz Markowski i jego twórczość. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 680

Jakubowska  Magdalena,  „Laboratoria sztuki” – alternatywny ruch artystyczny we Wrocławiu w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 562

Jamrozik  Agnieszka,  Architektura sakralna archidiecezji szczecińsko – kamieńskiej w latach 1970 - 1997 – przegląd i zarys typologii. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 427

Janczak  Zuzanna,  Konstanty Laszczka – rzeźbiarz przełomu wieków. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 699

Janczara  Marek,  Rzeźba prospektu organowego w kościele pw. Św. Krzyża w Jeleniej Górze. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1979 / Sygn. MGR 2 / 2 vol.

Janiak  Justyna,  Kulturowy i artystyczny kontekst kaplicy św. Elżbiety we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 502

Janicki  Miłosz,  Fotografie Cindy Sherman jako demitologizujący performance. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 864

Janikowska  Krystyna,  Wzorzyste złote tła ołtarzy gotyckich Dolnego Śląska. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1969 / Sygn. MGR 102

Janiszewska  Ewa,  Dawny Gmach Zarządu Prowincji Śląskiej (Regierungsgebäude) we Wrocławiu. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1991 / Sygn. MGR 304

Jankowiak  Ewelina,  Jeszcze sztuka czy już botanika? Polscy artyści współcześni a posthumanizm. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1135

Jankowska  Edyta,  Vortycyzm. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 815

Janowska  Krystyna,  Renesansowe nagrobki Schaffgotschów przy kościele w Raszowie. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 242 / 2 vol.

Janowski  Grzegorz,  Fundacje kościelne Hatzfeldów w dobrach żmigrodzkich w I-wszej połowie XVIII wieku. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1990 / Sygn. MGR 295 / 2 vol.

Janus  Jerzy,  Późnobarokowy pałac opatów lubiąskich w Legnicy. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1981 / Sygn. MGR 197 / 2 vol.

Jańczak  Natalia,  Proces przekształceń architektonicznych zamków Grodziec i Czocha na początku XX wieku. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1052

Jara  Karolina,  Synagoga na Wygonie we Wrocławiu (1865-1872) i jej twórca Edwin Oppler (1831-1880). Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1068

Jarmołowicz  Małgorzata,  Gabinety i budowle ogrodowe w stylu chińskim na terenie Polski w XVII i XVIII w. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 440 / 2 vol.

Jarmuła  Agnieszka,  „Czyste obrazy” na przykładzie cyklu fotograficznego Stanisława J. Wosia. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 627

Jarmuszewicz  Adelina,  Tezy graficzne w zbiorach Gabinetu Graficznego Biblioteki „Ossolineum” i na plebanii w Cieszkowie. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 474

Jarosz  Andrzej,  Rysunki Alfonsa Mazurkiewicza (1922-1975). Szkic na progu świata hermetycznego. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 350 / 2 vol.

Jaroszewska  Anna,  Fundacje artystyczne wrocławskich premonstratensów w XVI i XVII wieku. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1997 / Sygn. MGR 389 / 2 vol.

Jaroszewska-Ferencowicz  Maria Jolanta,  Jednonawowe wczesnogotyckie kościoły kamienne na Dolnym Śląsku w XIII wieku. Promotor: doc. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1965 / Sygn. MGR 191

Jaroszówna  Zofia,  Twórczość Zofii Stryjeńskiej na polu ilustracji książkowej. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1975 / Sygn. MGR 104

Jasińska  Elżbieta,  „Rekonstrukcja” siedziby rodowej w Kozłówce Konstantego Zamoyskiego. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 235 / 2 vol.

Jasiński  Mirosław,  Temat „Sfinksa” Józefa Deskura (1861-1915) – interpretacja i analiza cyklu. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 233

Jastrzębska  Ewa,  Późnobarokowa ambona w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Kłodzku. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1985 / Sygn. MGR 231

Jawdyk  Monika,  Język struktur malarskich Jana Tarasina. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 781

Jawor  Paweł,  Komiks artystyczny. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 512

Jaworek  Joanna,  Przedchrześcijańska rzeźba Słowian Zachodnich. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 411 / 2 vol.

Jaworowicz  Hanna,  Nagrobek Jerzego III Oppersdorffa w Głogówku. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 266 / 2 vol.

Jaworska  Józefa Barbara,  Malarstwo Józefa Mehoffera na tle epoki. Promotor: doc. dr  hab. Helena Blum, Wrocław 1965 / Sygn. MGR 113

Jaworska  Małgorzata,  Kościół parafialny pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Nowym Gierałtowie. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 473

Jeleniewska  Justyna,  Wczesnobarokowe malarstwo wielkopolskie. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 417

Jeleń  Katarzyna,  Świadomość transpersonalna w sztuce Andrzeja Dudka-Dürera. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1168/ 1 vol. + płyta DVD

Jerzykowska  Dorota,  Edward Hopper 1882-1967 – „Obrazy z krainy czarów”. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 608

Jezierska  Anna,  Wrocławska Rada Miejska w portretach Georga Scholtza Młodszego. Promotor: prof. dr hab. Jan. Harasimowicz, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 654

Jezierska  Ewelina,  Wizerunek osób z niepełnosprawnością ruchową w polskiej sztuce od 1945 roku do czasów najnowszych. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1039

Jeziorowska  Emilia,  Protestanckie adaptacje średniowiecznych retabulów ołtarzowych na Śląsku. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2019 / Sygn. MGR 1217

Jeziorowski  Piotr,  „Zaczęło się od kuchennego stołu” czyli o ceramicznych rzeźbach Adolfa Ryszki. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 910

Jeżewska  Maria,  Rzeźba architektoniczna Kaplicy Mariackiej w katedrze wrocławskiej. Promotor: doc. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1965 / Sygn. MGR 206 / 2 vol.

Jędrusik  Monika,  Gotyckie chrzcielnice kamienne z dekoracją plastyczną na Śląsku. Promotor: dr Romuald Kaczmarek, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 480

Jędrzejak  Paweł,  Twórczość Jerzego Tchórzewskiego w latach 1945-1980. Wybrane zagadnienia. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 631

Jędrzejas  Anna,  Architektura pałacu w Mirosławiczkach koło Wrocławia. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 606

Jedrzejczak  Beata,  Budowanie dla sztuki. Architektura Herzoga & de Meurona w służbie muz. Promotor: dr Cezary Wąs, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 950

Jędrzejczyk  Elżbieta,  Dwór renesansowy w Pawłowicach Wielkich. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1972 / Sygn. MGR 105 / 2 vol.

Jochelson  Beata,  Malarstwo Horsta Antesa w kontekście Nowej Figuracji. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2019 / MGR 1228

Jochemczyk  Magdalena,  Przemiany funkcji i formy dawnych obiektów sakralnych w Europie po II wojnie światowej (wybrane przykłady). Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1030

Jóźwiak  Bogdana Ewa,  Średniowieczne hafty rzeźbiarskie w Polsce. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1971 / Sygn. MGR 106

Jóźwiak  Michalina,  Monografia artysty Zbysława Marka Maciejewskiego. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1066

Judka  Aleksandra,  Kościół parafialny pw. śś. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze. Monografia architektoniczna. Okres gotyku. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 594

Jungowski  Tomasz,  Pojedynki gwelficko gibelińskie w twórczości Benedetto Bonfigli`ego i Bernardino di Betto Pinturicchio. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2020 / Sygn. MGR 1226

Jurek  Katarzyna,  Ceramika Rudolfa Krzywca. Analiza kierunków estetycznych ujętych w kontekście nurtów programowych. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 806

Juszcze  Karolina,  Anna Bilińska. Życie i zarys twórczości. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 446

Juszczyk  Barbara,  Biżuteria metalowa w zasięgu występowania kultury wielbarskiej (I w n.e. – IV w n.e.). Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 500

Kachynska  Evelina,  Architektura kościołów chrześcijańskich w średniowiecznej Nubii (VI-XIV w.). Analiza typologiczna. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. UWr., Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1173

Kacprzyk  Ewa,  Kościół Świętej Trójcy przy klasztorze OO. Bonifratrów we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 707

Kaczmarek  Agata,  Dekoracja malarska kaplicy Hochberga przy kościele św. Wincentego we Wrocławiu. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 847

Kaczmarek  Klara,  Architektura ratusza w Lwówku Śląskim ze szczególnym uwzględnieniem przebudowy na przełomie XV i XVI wieku. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 400 / 2 vol.

Kaczmarek  Romuald,  Śląskie nagrobki tumbowe z figurą leżącą w XVII i XVIII wieku. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1983 / Sygn. MGR 210

Kaczor  Maciej,  Twórczość Józefa Hałasa w latach dziewięćdziesiątych. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 576

Kaczor  Paulina,  Okres amerykański w twórczości Maxa Ernsta. Promotor: prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2019 / Sygn. MGR 1215

Kal  Elżbieta,  Obraz św. Anny Samotrzeciej ze Strzegomia. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 76

Kalicka  Ewa,  Krytyka artystyczna na przełomie XIX i XX wieku – Eligiusza Niewiadomskiego myśli o sztuce. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 530

Kalita  Magdalena,  Wielorodzinna architektura typu „Existenzminimum” we Wrocławiu pod wpływem tendencji modernistycznych dwudziestolecia międzywojennego. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 841

Kaluch  Marta,  Kościół  św. Anny w Praczach Odrzańskich. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 822 / 2 vol.

Kałuża  Iwona, Działalność artystyczna Katedry Projektowania Sprzętu PWSSP we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1132

Kamińska  Monika,  Tobias Plackwitz Starszy (1657-1721) – monografia wrocławskiego złotnika doby baroku. Promotor: dr Piotr Oszczanowski, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1019

Kania  Anna,  Zdzisław Beksiński – sztuka i krytyka. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 615

Kańczukowski  Zbigniew,  Kościół pw. Niepokalanego Serca NMP w Siechnicach, powiat wrocławski. Promotor:  prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 894

Kapustka  Mateusz,  Imago i Bild. Identyfikacja przedstawienia z przedstawionym. Funkcja i znaczenie rzeźb w późnośredniowiecznych celebracjach paraliturgicznych Wielkiego Tygodnia w południowych Niemczech. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 402

Kapuścińska  Salomea,  O twórczości Witolda Wojtkiewicza. Promotor: doc. dr hab. Helena Blum, Wrocław 1962 / Sygn. MGR 108 / 2 vol.

Kapuściński  Paweł,  Polska rzeźba socrealistyczna - zarys. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 802

Karaban  Edyta,  Renesansowy dwór w Chobieni. Promotor: prof. dr hab. Jan. Harasimowicz, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 533

Karlik  Rafał,  Kontekst artystyczny i ideowy wystroju Auli Leopoldyńskiej we Wrocławiu. Wiedza przyrodzona i nadprzyrodzona. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 486 / 2 vol.

Karolewski  Stanisław,  Edward Hartwig w fotografii pejzażowej oraz teatralnej w pierwszej połowie swojego twórczego życia. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 861

Karpińska  Magdalena,  Kościoły w Niedźwiedzicy i Olszyńcu jako przykłady śląskich budowli sakralnych wieku reformacji. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 786

Karwasz  Katarzyna,  Wrocławskie witryny sklepowe XIX i początku XX wieku (na przykładzie ulicy Świdnickiej). Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 470 / 2 vol.

Karwowska-Bajdor  Alicja,  Jan Henryk Kynast : malarz śląski XVIII wieku. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1963 / Sygn. MGR 109

Kasperska  Agnieszka,  Dekoracja malarska poewangelickiego kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 636

Kasprzycka  Małgorzata,  Nurt neoklasyczny w twórczości wybranych artystów okresu XX-lecia międzywojennego (Wacław Borowski, Eugeniusz Żak, Ludomir Sleńdziński, Henryk Kuna). Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 535

Kastelnik  Mieszko,  Roman Kalarus, artysta wszechstronny, próba monografii. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1120

Kaszen  Anatol,  Nagrobek Schaffgotschów w kościele parafialnym w Gryfowie Śląskim. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 10

Kaszewska  Barbara,  Zespół fasad secesyjnych w Skoczowie. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1977 / Sygn. MGR 23

Kawecka  Monika,  „RPA dało mi treść, a Europa formę” – o fenomenie malarstwa Marlene Dumas w kontekście sztuki jako polityki. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1038

Kaźmierczak  Joanna,  Epitafia wrocławskich kanoników katedralnych z lat 1538-1556 jako wyraz refleksji nad ówczesnym stanem Kościoła. Promotor: prof. dr hab. Jan Harsimowicz, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1150

Kaźmierczak  Natalia,  Ikonografia Tristana i Izoldy w sztuce europejskiej czasów średniowiecza oraz jej związek ze średniowieczną epiką i poezją. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 623

Kąpińska  Ewa,  Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP w Różance – architektura i wystrój. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 365

Kenc-Lechowska  Katarzyna,  Twórczość Józefa Męciny-Krzesza. Promotor: dr Waldemar Okoń, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 353 / 2 vol.

Kica  Ewa,  Wzajemne relacje składników malarskich i rzeźbiarskich w późnogotyckich ołtarzach śląskich. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1977 / Sygn. MGR 110

Kiełpikowska  Krystyna,  Rękopis Mikołaja Czyrpsa I F 346 ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Promotor: doc. dr hab. Janina Orosz, Wrocław 1963 / Sygn. MGR 111

Kierc  Miłosław,  Wewnętrzne widzenie. O krytyce i teorii sztuki Antoniego Gawińskiego. Promotor: dr Waldemar Okoń, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 363

Kierycz  Magdalena,  Działalność artystyczna dawnej Królewskiej Odlewni Żeliwa w Gliwicach w I połowie XX wieku. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 424 / 2 vol.

Kieszkowska  Bożena,  Freski w kościele parafialnym pw. św. Walentego w Lubiążu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1983 / Sygn. MGR 203 / 2 vol.

Kieza  Aneta,  Epitafium rodziny Rühnbaumów z Jawora. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 437

Kijaczko  Aleksandra,  Kościół św. Anny w Niemysłowicach koło Prudnika jako przykład protestanckiej budowli sakralnej z XVI wieku. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 611

Kiniorski  Władysław,  Średniowieczne pieczęcie Piastów Śląskich jako dzieło sztuki. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1973 / Sygn. MGR 24

Kisiel  Adam,  Dekoracja i rzeźba architektoniczna dwudziestolecia międzywojennego we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 534 / 2 vol.

Kisiel  Ariadna,  Problematyka malarska twórczości Władysława Podkowińskiego. Promotor: doc. dr hab. Helena Blum, Wrocław 1965 / Sygn. MGR 112

Kiwała  Bronisława,  Wrocławski tryptyk św. Stanisława. Promotor: doc. dr hab. Janina Orosz, Wrocław 1964 / Sygn. MGR 114

Kiziak  Zuzanna,  Między horrorem a humorem. Nonsens i groteska w zbiorach Osobliwy gość oraz Pamiętna wizyta Edwarda Goreya. Promotor: prof. dr hab. Anna Markowska, Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1169

Klein  Katarzyna,  Krzysztof Wodiczko. Próba monografii artysty. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 842

Klepaczek  Katarzyna,  Grupa Praesens – propagator idei nowoczesności w sztukach plastycznych i architekturze. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 928

Kliber  Alicja Maria,  Późnogotycka kompozycja rzeźbiarsko-architektoniczna z dawnego szpitala świętej Barbary we Wrocławiu. Promotor: dr Romuald Kaczmarek, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 489

Klimczak-Dobrzaniecka  Alicja,  Ambitne oblicze socrealizmu? Analiza twórczości Alfonsa Karnego z lat 1947-1955 na podstawie wybranych przykładów. Promotor: dr hab.. Anna  Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2010 / Sygn. MGR 920

Klimczewska  Joanna,  Grupa malarzy „Komitet Paryski”. Program i działalność w latach 1931-1948. Promotor: dr Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1979 / Sygn. MGR 83 / 2 vol.

Klimecka-Misiaszek  Barbara,  Tadeusz Brzozowski a krytyka artystyczna. Promotor:  dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 687

Kloc  Aleksandra,  Nowoczesność wśród ruin. Osiedle Plac PKWN (obecnie Plac Legionów) we Wrocławiu w latach 1954-1973. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1148 / 2 vol.

Kloczkowska  Agnieszka,  Barokowa przebudowa i aranżacja wnętrza bazyliki św. Bartłomieja w Trzebnicy w drugiej połowie XVIII wieku. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 485 / 2 vol.

Kluzowicz  Katarzyna,  Monografia retabulum z Pełcznicy. Promotor: prof. dr hab. Janusz Kębłowski, dr Romuald Kaczmarek, dr Jacek Witkowski, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 448 / 2 vol.

Kłębowska-Grabowska  Bogumiła,  Ewa Partum. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 843

Kłoda  Emilia,  Życie i twórczość Jeremiasa Josepha Knechtla (1679-1750). Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 960

Knobloch-Wąsowa  Zofia,  Grafika Józefa Pankiewicza, Wrocław 1952 / Sygn. MGR 115

Kobylańska  Ewa,  Malowidła sklepienne w kościele Św. Krzyża w Jeleniej Górze. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 73 / 2 vol.

Kobylińska  Joanna,  Renesansowe freski w kościele św. Michała Archanioła w Muchoborze Wielkim. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 921

Kobyłt  Joanna,  „Estetyka relacyjna” i „Antagonizm” jako strategie artystyczne w sztuce polskiej po roku 1989. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1027

Kochan  Tomasz,  Plakat rocznicowy w PRL. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 689

Kocowska  Elzbieta,  Zabudowa Góry Śnieżki w latach 1945-2008. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń,  prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 832

Kokot  Maja,  „Skrzydła duszy”. Architektura Imre Makovecza. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 713

Kokot vel Kokocińska  Marzena,  Tadeusza Różewicza spotkania ze sztuką. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 778

Kokot-Skrobek  Joanna,  Franciszek Starowieyski – fenomen artysty współczesnego tworzącego w duchu baroku. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1016

Kokurewicz  Barbara,  Indyjska architektura skalna (III wiek p.n.e.-XII wiek n.e.). Ewolucja formy i dekoracji. Analiza na podstawie wybranych przykładów. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1101

Kolęda  Monika,  Polskie współczesne szkło artystyczne – artyści i dzieła. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 537

Komza  Małgorzata,  Miedziorytowa ilustracja w siedemnastowiecznej książce gdańskiej. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1972 / Sygn. MGR 116

Kondracka  Maria,  Dawne założenie klasztorne Braci Mniejszych Kapucynów we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 638

Kondratczyk  Katarzyna,  Między dźwiękiem, słowem a obrazem – analiza wybranych aspektów wizualnych w twórczości zespołu Pink Floyd. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 851

Konert  Nela,  Język krytyki artystycznej wobec powojennej twórczości Xawerego Dunikowskiego w latach 1948-1964. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 931

Koniecka  Karolina,  Kamieniec Ząbkowicki – historia, przestrzeń, architektura. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2018 / Sygn. MGR 1202

Konopka-Klus  Marzena,  Twórczość plastyczna więźniów obozu koncentracyjnego Auschwitz. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 579

Konsztat  Robert,  Artystyczny komiks polski w latach 1989-1999. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 898

Konury  Alicja,  Grupy artystyczne w Polsce. Lata osiemdziesiąte. Tradycja i anarchia. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 563

Kończak  Roma, „Marwencol”. Prywatna wojna Marka Hogancampa. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 991

Kopacz  Marzena,  Dekoracja rzeźbiarska z dawnego Domu Małej Wagi we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 419 / 2 vol.

Korbut  Evelina,  Kościół pw. św. Michała Archanioła w Pradze. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, prof. UWr., Wrocław 2018 / Sygn. MGR 1198

Korczowska  Małgorzata,  Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła w Grodkowie – monografia historyczno-artystyczna. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 625

Korneluk  Paulina Patrycja,  Zamość w okresie II Rzeczypospolitej – budowanie tożsamości a rewaloryzacja Starego Miasta. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2018 / Sygn. MGR 1190

Kornicka  Maria,  Renesansowy pałac ks. Jana Podiebrada w Oleśnicy. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1974 / Sygn. MGR 192 / 2 vol.

Kortylak  Urszula,  Barokowe domy mieszczańskie w Świdnicy. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 11 / 2 vol.

Korytowska  Magdalena,  Kościół w Szydłowcu (pow. niemodliński) jako przykład świątyni protestanckiej z początku XVII wieku. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1973 / Sygn. MGR 117

Korzeniowska  Dorota,  Włoskie traktaty architektoniczne w zbiorach starodruków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 444

Korzeń  Krzysztof,  Rozwój przestrzenny miasta – twierdzy Zamość na tle historycznej kartografii i ikonografii oraz kierunki rewitalizacji. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 724

Korzyńska  Ewa,  Pojezuicki kościół Św. Krzyża w Brzegu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1979/1980 / Sygn. MGR 14 / 2 vol.

Korżel-Kraśna  Małgorzata,  Epitafium Melchiora i Sabiny Scholz w Ząbkowicach Śląskich. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1985 / Sygn. MGR 239 / 2 vol.

Kos  Jerzy,  Architektura kościelna Carla G. Langhansa. Próba charakterystyki. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1985 / Sygn. MGR 229

Kosiba  Leokadia,  Rzeźby gotyckiego mostu w Kłodzku. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 7 / 2 vol.

Kosowska  Aleksandra,  Dawna prepozytura kanoników regularnych św. Augustyna w Sobótce-Górce. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 492 / 2 vol.

Kostańska  Luiza Wiktoria,  „Matrylinearyzm” w sztuce artystek polskich. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1062

Kostowski  Jakub,  Sztuka śląska wobec husytyzmu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1987 / Sygn. MGR 260 / 2 vol.

Kość  Justyna,  Gmach teatru w Jeleniej Górze i jego twórca, nieznany architekt Alfred Daehmel. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 673 / 2 vol.

Kośla  Marta,  Studia wnętrz w malarstwie Olgi Boznańskiej. Uczta dla oczu, uczta dla umysłu. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1034

Kot  Monika Teresa,  „Wolność lub Śmierć” – przedstawienia „Wielkiego Terroru” Maximilienia Robespierre’a na wybranych przykładach grafiki doby Rewolucji Francuskiej 1792-1795. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1145

Kotala Alfreda,  Barokowy pałac w Grodźcu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 12 / 2 vol.

Kotkowska  Elżbieta,  Treści ideowe polichromii Włodzimierza Tetmajera w Kaplicy Świętej Trójcy na Wawelu. Promotor: dr Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 86

Kotkowska  Magdalena Adelajda, Obca Realność. Portret wygenerowany w świecie fotografii cyfrowej na wybranych przykładach. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 976

Kotlińska  Katarzyna,  Cmentarz żydowski w Legnicy – zabytkiem ginącej kultury. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 983

Kowal  Katarzyna,  Ukraińska „nowa fala”. Narodziny nowej sztuki w nowym kraju. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 996

Kowalczuk  Mieczysława,  Tablica różańcowa z Wierzbna, powiat Oława. Ze zbiorów Wrocławskiego Muzeum Diecezjalnego. Promotor: doc. dr hab. Janina Orosz, Wrocław 1963 / Sygn. MGR 8

Kowalczyk  Ewelina, Rusyfikacja przestrzeni publicznej Warszawy i Helsinek w XIX i na początku XX wieku. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1179

Kowalewska  Dominika, Twórczość Eugeniusza Gepperta po roku 1945. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 658

Kowalska  Danuta,  Zewnętrzne formy zdobnicze charakterystyczne dla europejskiej mieszkalnej architektury ryglowej. Próba przeglądu na podstawie wybranych przykładów zachowanej zabudowy. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 946

Kowalska  Maja,  „Nowe w starym”. Problem integracji architektury współczesnej (1989-2004) z zabytkowym centrum Wrocławia. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 605

Kowalska  Marta,  Na obrzeżach city – monografia ulicy Pawła Włodkowica we Wrocławiu. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 871 / 2 vol.

Kowalska  Zuzanna,  Poliptyk Adoracji Dzieciątka fundacji rodziny Prockendorf z kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 593

Kowalski  Mateusz,  Tadeusz Kuduk. Czy w zbiorach muzealnych polskiej sztuki XX wieku jest miejsce dla artysty, który stworzył indywidualny styl? Promotor: dr hab. Piotr Oszczanowski, Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1158

Kownacka  Karolina,  Malarstwo Alfonsa Karpińskiego – styl zatrzymany w czasie. Promotor: dr hab. Anna Markowska, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 836

Kozak  Stanisław,  Centralno-eliptyczne założenia w sakralnej architekturze Śląska I połowy XVIII wieku. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1964 / Sygn. MGR 118

Kozak-Plewa   Agnieszka,  Problem funkcjonowania reklamy zewnętrznej w polskiej przestrzeni publicznej na przykładzie miasta Bielsko-Biała. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1073

Kozarska-Orzeszek  Barbara,  Działalność medalierska Konstantego Laszczki i jego uczniów w latach 1904-1938. Promotor: dr Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 89

Kozicka  Iwona,  Dekoracja malarska I i III empory w Kościele Pokoju w Jaworze. Promotor: prof. dr hab. Jan. Harasimowicz, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 670 / 2 vol.

Kozieł  Andrzej,  Ołtarz Pięciu Boleści Marii z kościoła katedralnego pw. św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1993 / Sygn. MGR 328 / 2 vol.

Kozioł  Agata,  Promenada w Bolesławcu. Rozwój architektoniczny i urbanistyczny 1813-1945. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 916 / 2 vol.

Kozioł  Joanna,  Kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela w Cieplicach. Dzieje, forma i funkcje oraz treści ideowe. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 375

Kozłowska  Agnieszka,  Świat współczesnej fotografii – bajka dla dorosłych. O pełnej magii i fantazji twórczości Eugenio Recuenco. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 812

Kozłowska  Aleksandra,  Wpływ dzieł Francesco Borrominiego na architekturę śląską i dawnej Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 429 / 2 vol.

Kozłowski  Marcin,  „Obszar wspólny, obszar własny” – działania  w pracowni Grzegorza Kowalskiego i poza jej obszarem. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 838

Kozołup  Ewa,  Śląskie dzieła rzeźbiarza Karola Sebastiana Flackera (1680-1746). Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 274

Kozubowski  Jerzy,  Systematyka kościołów romańskich w Polsce, Wrocław [br.] / Sygn. MGR 119

Kożuch  Jadwiga,  Dwa horyzonty polityczno-gospodarcze, dwa środowiska malarskie – Wrocław i Toruń (malarstwo ścienne). Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2017 /Sygn. MGR 1184

Krajewska  Kamila, „ Nie tylko chłopczyce …”. Analiza kostiumologiczna portretów Art Déco. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 759

Krakowiak  Anna,  Pomnik nagrobny Hansa i Anny von Bocków w Luboradzu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1985 / Sygn. MGR 246

Krakowiecka   Monika,  Dekoracja freskowa Johanna Michaela Rottmayra w Kościele Uniwersyteckim we Wrocławiu. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 824

Krasnodębska  Joanna,  Poetyka współczesnego komiksu historycznego o Szoa na wybranych przykładach. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1100

Krasnosielski  Michał,  Artysta grafik Edmund Bartłomiejczyk. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 955

Kraszewska Joanna,  Adaptacje  architektury industrialnej na przykładzie belgijskiego MAC’s Musée des Arts Contemporains w Grand-Hornu. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 711

Krawczyk  Natalia,  Przestrzenie świetlne Jamesa Turrella. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 903

Kropiowski  Łukasz,  Jerzy Tchórzewski – życie, twórczość, myśli o sztuce. Zarys monografii. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 645

Król  Aleksandra,  Barokowa aranżacja wnętrza kościoła pw. Matki Boskiej Bolesnej w Bobolicach oraz jego funkcje ideowe.  Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 710

Król  Marcelina,  Jadwiga Sawicka. Dualizm bezkształtnej treści i pojemnej formy. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 818

Kruczek  Victoria,  Działalność „The Krasnals” – alegoria rzeczywistości, czy sztuka skandalu? Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1114

Krüger-Kuczkowska  Aldona,  Obraz Madonny z Dzieciątkiem z Katedry Wrocławskiej. Opracowanie monograficzne ze szczególnym uwzględnieniem dekoracji zdobniczych Pięknego Stylu  w technice „opus punctorium”. Promotor: dr Romuald Kaczmarek, dr Jacek Witkowski, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 574

Krukowska  Anna,  Między modernizmem a socrealizmem – czasopismo „Architektura” w latach 1947-1950. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1108

Krysińska  Aleksandra,  Camille Claudel i Auguste Rodin. Artystyczne kontrowersje i koincydencje. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2019 / MGR 1227

Krysztoforski  Wojciech,  XVIII-wieczna polichromia Jana Jerzego Petriego w kaplicy Św. Krzyża kościoła kamedulskiego w Bieniszewie na tle pozostałych jego prac. Promotor: prof. dr hab. Jadwiga Puciata-Pawłowska, Toruń 1967 / Sygn. MGR 70

Krzemińska Agnieszka,  Plastyka teatru lalkowego na przykładzie Teatru Lalki i Aktora „Miniatura” z Gdańska. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 728

Krzemińska-Szołtysek  Sylwia,  Płyty nagrobne z postacią stojącą w księstwie opolsko-raciborskim i państwie Bytom w latach 1550-1650. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1107

Krzymuska  Joanna,  Kaethe Kollwitz – ideologia i znaczenie jej sztuki. Promotor: doc. dr hab. Helena Blum, Wrocław 1963 / Sygn. MGR 120

Krzyślak  Katarzyna,  Architektura na ziemiach polskich w długim XIX wieku – próba odczytania znaczeń. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2017 / Sygn. 1170

Krzywka  Łukasz,  Portret w stroju polskim 1788-1914. Promotor: dr Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 85 / 2 vol.

Krzyżanowska  Agnieszka,  Od Hundegasse do ulicy św. Antoniego – architektoniczne dzieje wrocławskiej ulicy. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 912

Kubacka  Magdalena,  Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP w Rosochatej koło Legnicy. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 663

Kubalka  Ewa,  Portret fotograficzny II połowy XIX wieku. Nowy obraz człowieka. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 603

Kubeczka  Katarzyna,  Jan Henryk Rosen. Twórczość malarska w latach 1925-1938. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 943

Kubiak  Anna,  „Żarska Arkadia”, czyli pałac myśliwski Erdmanna II von Promnitz, na tle innych budowli tego typu w Europie. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 462

Kubicka  Martyna, Obramienie architektoniczne jako kontekst przestrzenny dla przedstawień figuralnych w malarstwie i rzeźbie średniowiecznej (okno – arkada – balkon). Studium wybranych przykładów. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1117

Kubik  Bożena,  Architektura Legnicy lat 20. i 30. XX wieku. Promotor: dr Cezary Wąs, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1031

Kucfir  Agnieszka,  Rewitalizacja Żyrardowa. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr.,  Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1126

Kucharczyk  Krzysztof,  Działalność członków Grupy Ładnie w latach 1995-2002. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 771

Kucharska  Sylwia,  Krucyfiks mistyczny z kościoła Bożego Ciała we Wrocławiu. Historia i próba określenia funkcji. Promotor: dr Romuald Kaczmarek, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 517

Kuczek  Barbara,  Net art w Polsce po 2000 roku. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 839

Kulak  Dominika Krystyna,  Macierzyństwo w polskiej sztuce współczesnej widziane oczami kobiet. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1078

Kuliniak  Barbara,  Kawna kamienica pałacowa przy Tauenzienstrasse nr 19-20. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 729

Kułacz  Krzysztof,  Pomnik nagrobkowy Jana Schweinichena (zm. 1677) w Mierczycach. Dzieło Hansa Jakuba Wagnera. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1990 / Sygn. MGR 291

Kułakowska  Katarzyna,  Rzeźba dekoracyjna naw bocznych katedry wrocławskiej. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1978 / Sygn. MGR 122 / 2 vol.

Kunicka  Anna,  Templo Expiatorio de la Sagrada Familia como esencia del estilo arquitectónico de Antoni Gaudí i Cornet. Promotor: prof. dr hab. Piotr Sawicki, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 421

Kunysz  Dominik,  Monografia twórczości Bogny i Kazimierza Klimczewskich – wrocławskich architektów doby powojennego modernizmu. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2011 / Sygn. MGR 970

Kupiecka  Agata, Anamorfoza w sztuce XX i XXI wieku. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1074

Kurek  Karolina,  Wrocławski Ogród Zoologiczny w XIX wieku. Założenie przestrzenne i architektura. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 484 / 2 vol.

Kuprynowicz  Joanna,  Rokokowe rzeźby Henryka Hartmanna w kościele parafialnym w Bardzie Śląskim. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1984 / Sygn. MGR 217

Kurgan  Agnieszka,  Wspólna kreacja André Bretona i Marcela Duchampa. Wybrane międzynarodowe wystawy surrealistów. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 640

Kurpiewski  Maciej,  Świat za obrazami świata – twórczość Romana Cieślewicza. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 756

Kurzawska  Katarzyna,  Dom Biblijny w Görlitz. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 414

Kurzeja  Zdzisław,  Późnogotycka brązowa chrzcielnica z kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1971 / Sygn. MGR 121

Kuś  Hanna,  Ikonografia Matki Boskiej Bolesnej na Śląsku w dobie baroku. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 731

Kuśmidrowicz-Wardawa  Anna,  Motyw antycznej budowli centralnej w polskich parkach krajobrazowych przełomu XVIII i XIX wieku. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 230 / 2 vol.

Kuśnierz  Elżbieta,  Dawny dom handlu hurtowego „Victoria” we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1992 / Sygn. MGR 315 / 2 vol.

Kuśnierz  Katarzyna,  Kościół pw. Matki Bożej Różańcowej w Brzezinie jako przykład wykorzystania sztuki w polemice konfesyjnej. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 528 / 2 vol.

Kutrowska  Agnieszka,  Pierwszy kościół Imienia Zbawiciela na Wygonie Świdnickim we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 740

Kuźmiński  Andrzej,  Działalność artystyczna Jana Marcina Szancera w kontekście sztuki socrealistycznej.  Promotor:  prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1000

Kuźnicka  Sylwia Monika,  Sztuka jako twórca relacji międzyludzkich w kontekście polskiej sztuki najnowszej. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1086

Kwade  Kazimierz,  Maswerki budowli gotyckich Wrocławia. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 6 / 2 vol.

Kwaśna  Joanna,  W szponach lęku. Apokalipsa objawiona – Apokalipsa spełniona w twórczości Aleksandry Waliszewskiej. Promotor: prof. dr hab. Anna Markowska, Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1183

Kwaśnik  Anita,  Antyglamour w fotografii Juergena Tellera. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 994

Kwaśnik-Gliwińska  Anna,  Zamek Koniecpolskich i Rzewuskich w Podhorcach. Dzieje budowy i analiza struktury architektonicznej. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1975 / Sygn. MGR 65

Kwaśny  Irena, Ołtarz renesansowy z kościoła w Ogrodzonej k. Cieszyna. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1970 / Sygn. MGR 123

Kwaśny Marek,  Johann Jacob Eybelwieser w służbie Zakonu Joannitów na Śląsku. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1040

Kwella  Anna,  Architektura i wyposażenie kościoła parafialnego w Imbramowicach. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 544 / 2 vol.

Kwiatkowska  Marta,  Podmiejska rezydencja wrocławskich patrycjuszy w Wojnowicach. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 763

Kwiecień  Adam,  Bramy i portale rezydencji śląskich w XVI i w 1 połowie XVII wieku. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 267

Kwiecień  Anna,  Portale domów mieszczańskich na Śląsku 1520-1650. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 268

Kwiecińska  Maja,  Pozorna obojętność – wrocławski budynek sztabu projektu Otto Rudolfa Salvisberga przy ulicy Gajowickiej 122-126. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2017 / Sygn. 1172

Kwiotek  Katarzyna,  „Umuzycznienie malarstwa” Wojciecha Weissa – obrazy kształtowane według muzycznych tonacji, rytmów i temp. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 863

Lange  Magdalena,  Wariacje na temat twórczości Zuzanny Janin(y). Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 940

Lange  Marta,  Dawny Zwinger wrocławski. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1990 / Sygn. MGR 296 / 2 vol.

Lange  Mariusz,  Pałac bankiera Ignatzego Leipzigera przy ulicy Wierzbowej 15 we Wrocławiu. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1989 / Sygn. MGR 289 / 2 vol.

Lange  Marta,  Dawny Zwinger wrocławski. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska,  Wrocław 1990 / Sygn. MGR 296 / 2 vol.

Langosz  Julia,  Kiedy brzydkie staje się pięknym. Nieuchwytne pojęcie piękna pierwszej awangardy. Promotor: prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2020 / Sygn. MGR 1239

Laufer  Agata,  Fundacje artystyczne rodziny von Uthmann und Schmolz w XVI i 1 poł. XVII wieku. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 697

Lazarowicz  Agata,  Bractwo Św. Łukasza. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 799

Lehmann  Bärbel,  Malowidła wieży mieszkalnej w Siedlęcinie. Promotor: dr Danuta Hanulanka, Wrocław 1981 / Sygn. MGR 30

Lehmann-Ziaja  Karolina,  Epitafium Jana Jetřicha Žerotina z kaplicy zamkowej w Opočnie. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 820

Lem  Agata,  Wizja Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej w malarstwie polskim 2 poł. XIX i 1 poł. XX wieku. Wybrane wątki i zagadnienia. Promotor: dr Waldemar Okoń, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 364 / 2 vol.

Len  Ryszard,  Działalność artystyczna jezuickiego malarza Jana Kubena. Promotor: dr Henryk Dziurla, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 21 / 2 vol.

Lenczewska  Agnieszka,  Kościół pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia w Oławie. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 557 / 2 vol.

Lenczner  Leon,  Mauzoleum ostatnich Piastów legnicko-brzeskich w Legnicy. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1968 / Sygn. MGR 452 / 2 vol.

Lenkow  Ewa,  Łuki przyporowe na Dolnym Śląsku, Wrocław 1964 / Sygn. MGR 124

Leroch  Oga,  Wątki ludowe i słowiańskie w rzeźbie Młodej Polski. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1091

Leśniak-Kraczmar  Joanna,  Aniołowie o zamaskowanych twarzach czyli o nagrobkach żydowskich Abrahama Ostrzegi. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 522

Lewoc  Magdalena,  Śląskie Muzeum Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1993 / Sygn. MGR 334 / 2 vol.

Liberek  Agnieszka,  Meblarstwo płockie od schyłku wieku XIX – po lata trzydzieste XX wieku. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 819

Licimińska  Aleksandra,  „Niech zajaśnieją królewskie rapsody” – projekt realizacji kartonów wawelskich Stanisława Wyspiańskiego i aranżacji wnętrza wrocławskiego kościoła św. Jakuba i Wincentego jako mauzoleum księcia Henryka II Pobożnego. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla. Wrocław 2004 / Sygn. MGR 596

Licznerska  Magda,  Kostium kobiecy późnego średniowiecza w śląskim malarstwie tablicowym lat 1450-1520. Promotor: doc. dr hab. Marian Kutzner, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 261 / 2 vol.

Lipczyńska  Beata,  Barokowe malowidła Feliksa Antoniego Schefflera w gmachu Uniwersytetu Wrocławskiego. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1992 / Sygn. MGR 455 / 2 vol.

Lipińska  Agata,  Pies i Pasja. Znaczenie owego zwierzęcia w malarskich przedstawieniach Męki Chrystusa z czasów średniowiecza. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1104

Lipińska  Aleksandra,  Wyroby manufaktury alabastru w Mechelen z XVI i pierwszej ćwierci XVII wieku w zbiorach polskich. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 401

Lis  Beata,  Barokowy pałac w Szklarach Górnych (gmina Lubin). Studium architektoniczne. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1993 / Sygn. MGR 333 / 2 vol.

Lisicka  Aleksandra,  Nagrobki i effigia królów i królowych angielskich od XI do końca XV wieku. Między ceremoniałem pogrzebowym, a sztuką. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 598

Lisińska  Halszka,  Zabudowa rynku świdnickiego w okresie XVIII, XIX oraz na początku XX wieku. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 717

Lisowska  Katarzyna,  „Tam gdzie piwo warzono…”. Problem adaptacji i rewitalizacji budynków XIX-wiecznych browarów. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 869 / 2 vol.

Los-Pławszewska  Luiza,  Epitafia żeliwne z XVI w. na Śląsku Opolskim. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1991 / Sygn. MGR 309 / 2 vol.

Loster  Katarzyna,  Secesyjne fasady kamienic wrocławskich. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2005 / Sygn. 683 / 2 vol.

Lubos-Kozieł  Karolina,  Kalwaria w Piekarach Śląskich. Studium założenia i architektury. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1993 / Sygn. MGR 335 / 2 vol.

Ludwin  Justyna,  Kino „Capitol” jako przykład ekspresjonizmu niemieckiego w architekturze modernistycznej. Promotor: prof. dr hab. Paweł Banaś, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 733

Ludwin  Marcin,  O codzienności współczesnego mieszkańca metropolii. Relacja pomiędzy czasem i ciałem w twórczości Tsai Ming-lianga. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2011 / Sygn. MGR 973

Ludwińska-Stulin  Ewa,  Monografia architektoniczno-rzeźbiarska gotyckiego kościoła św. Jadwigi w Bolkowie. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1977 / Sygn. MGR 22

Łaba  Bogna,  Renesansowy dom „Pod Złotą Koroną” we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1992 / Sygn. MGR 313 / 2 vol.

Łaba  Magdalena,  Jan Rembowski – ilustrator. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 954

Łagiewska  Jagoda,  Insygnia państwowych uczelni wyższych we Wrocławiu 1945-1989. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2018 / Sygn. MGR 1206 

Łanowiecki  Mirosław,  Dekoracja barokowego szkła śląskiego 1680-1790. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 26 / 2 vol.

Łata  Katarzyna,  Scenografia w pantomimie Henryka Tomaszewskiego. Promotor:  dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 620

Ławniczak  Antonina,  Vaclav Böhm – twórczość rzeźbiarska na Morawach. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 561 / 2 vol.

Ławniczak  Karolina,  Zespół granicznej stacji kolejowej w Nowych Skalmierzycach – historia i architektura. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1051

Łączna  Urszula,  Artysta krytyczny w agonistycznej przestrzeni publicznej w Polsce w latach 90. XX wieku – Katarzyna Kozyra i Zbigniew Libera. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 876

Łobacz  Magdalena,  Architektura Franka O. Gehryʹego. Promotor: dr Cezary Wąs, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1023

Łozińska  Ewa,  Architektura i zabudowa osad neolitycznych na Bliskim Wschodzie. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 583

Łuczyńska-Myszakowska  Aleksandra,  Dawna synagoga i kościół ewangelicki imienia Zbawiciela w Oleśnicy. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 904

Łukaszewicz  Ewa,  Ze studiów nad relacjami między misteriami i sztukami plastycznymi w dobie późnego średniowiecza. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1981 / Sygn. MGR 54

Łukojć  Maciej Karol,  Rzeźba z kości słoniowej i jej wrocławski przykład – ołtarzyk z figurką Marii z Dzieciątkiem ze skarbca katedry pw. św. Jana Chrzciciela. Promotor: dr hab. Piotr Oszczanowski, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1090

Łupińska  Sylwia,  Twórczość Aubreya Beardsleya, a wizerunek kobiety na przełomie XIX i XX wieku. Wybrane zagadnienia. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2019 / MGR 1230

Łyp  Bożena,  Zespół rzeźby wspornikowej i zwornikowej z Kaplicy Książęcej przy kościele pocysterskim w Lubiążu. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1976 / Sygn. MGR 125

Łysik  Renata,  Motyw pożegnania w sztuce polskiej XIX wieku. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 490

Łyszczarz  Małgorzata,  Kolekcja Motyli. Twórczość fotograficzna Diane Arbus. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 797

Macalik  Joanna,  „Tak oto stoję”. Kościół imienia Marcina Lutra (1896) we Wrocławiu jako przykład świątyni rocznicowej. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 918

Macała  Krzysztof,  Epitafium Hansa i Barbary von Reibnitz w kościele Bożego Ciała w Wierzbicach. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1994 / Sygn. MGR 338

Machnik  Leszek,  Inspiracje weneckie w malarstwie polskim drugiej połowy XIX wieku. Promotor: dr Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 81 / 2 vol.

Maciaszczyk  Wioletta,  Grupa trzech kościołów halowych z filarami ściennymi na Śląsku: w Starych Bogaczowicach, Krzeszowie i Wołowie oraz ich geneza. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 435 / 2 vol.

Maciąg  Monika,  Przemiany przestrzenne i architektoniczne Obornik Śląskich jako uzdrowiska. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 536 / 2 vol.

Maciejkowicz  Paweł,  Aurum philosophicum; nowa gnoza w sztuce polskiej drugiej połowy XX wieku. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 619

Maciuk  Anna,  Andrzej Pietsch – grafika. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 614

Maciuła  Monika,  Współczesne witraże w zabytkach architektury sakralnej Wrocławia. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 803

Macura  Małgorzata,  Dekoracja malarska stropów pałacu w Moczydlnicy Klasztornej – zapomniane dzieło Michaela Willmanna. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1064

Madera  Ewa,  Kościół parafialny pw. św. Jerzego w Wilkanowie. Architektura, wystrój i wyposażenie. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 791

Magdziarczyk  Izabela,  Malarstwo Hanny Krzetuskiej. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1997 / Sygn. MGR 394 / 2 vol.

Magdziński  Marcin,  Problematyka lokacji miejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Śląska, połączona z analizą wybranych miast śląskich – Wrocławia, Świdnicy i Nysy. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 736

Majda  Joanna,  Ołtarz główny w kościele św. Jerzego w Dzierżoniowie. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2021 / Sygn. MGR 1260

Majeran  Małgorzata,  Nagrobek Jana Sighofera (zm. 1649) w kościele śś. Piotra i Pawła w Legnicy. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1990 / Sygn. MGR 294

Makowska  Beata,  Dom handlu hurtowego firmy „Schlesinger u. Grünbaum – dzieło architekta Leo Schlesingera. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1991 / Sygn. MGR 303 / 2 vol.

Makowska  Irena,  Teoretyczne podstawy architektury Zahy Hadid. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 902

Makuszak-Krzyżaniak  Renata,  Artystyczne i symboliczne aspekty zegarów nowożytnych na przykładzie wyrobów śląskich warsztatów zegarmistrzowskich. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 370

Malart  Mateusz,  Piękno i zmysłowość jako składniki sukcesu pracowni Herzog & de Meuron. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1045

Malewicz  Joanna,  Autoportrety Kazimierza Malewicza. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 783

Malicka  Aleksandra,  Gotycki kościół farny w Lubinie. Monografia architektoniczna. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 626

Malita  Elżbieta,  Zamek rodziny von Saurma w Laskowicach. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 993

Małachowicz  Ewa,  Zarys monografii twórczości rzeźbiarskiej Franciszka Józefa Mangoldta. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 732

Małkus  Marta,  Dom renesansowy przy ul. Chopina 1 w Brzegu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1992 / Sygn. MGR 322

Mandecka  Maria,  Ezoteryka w sztuce Janiny Kraupe-Świderskiej. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1119

Mańczyńska  Karolina, Analizakostiumologiczna wybranych portretów z dawnej galerii balliwów i komendantów zakonu joannitów na zamku w Słońsku (Sonnensburg). Promotor: dr hab. Piotr Oszczanowski, Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1155

Marchewka  Karina,  Kościół pw. św. Jadwigi w Ząbkowicach Śląskich - Sadlnie – architektura oraz jej wystrój i wyposażenie. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 867

Marciniak  Monika,  Dekoracja malarska Sali Rajców w ratuszu w Brzegu. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2020 / Sygn. MGR 1235

Markowska  Aleksandra,  Teatr operowy w baroku – dekoracje, kostiumy, inspiracje. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurka, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 790

Markowska  Magdalena,  Przemiany architektoniczne wrocławskiego bloku śródrynkowego w wieku XIX i pierwszej połowie XX. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 872

Markowska  Natalia,  „Gott beschirme deinen Eingang”. Historia kościoła św. Mikołaja we Wrocławiu. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1033

Marszałek  Katarzyna,  Słowacki ilustrowany. Recepcja twórczości Juliusza Słowackiego w malarstwie oraz ilustracji polskiej XIX wieku. Wybrane zagadnienia. Promotor: dr Waldemar Okoń, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 379

Marszałkowicz  Andrzej,  Rozwój krajobrazu w malarstwie polskim wieku XIX i na początku XX w. Próba syntezy, Wrocław 1951 / Sygn. MGR 126

Masior  Agnieszka,  Parateatralność w twórczości Władysława Hasiora. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1166

Masłoń  Anna,  Lech Twardowski. Zarys działalności artystycznej. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1134

Maśnica  Emilla,  Pomiędzy Gestem a Mitem. Jackson Pollock – próba monografii. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 547

Matczyńska  Aleksandra,  Drewniane chrzcielnice z lat 1580-1660 na Śląsku. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2019 / Sygn. MGR 1216    

Matkowski  Krzysztof,  Stalle lubiąskie. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 789

Matlewska  Joanna,  Wpływ teatru elżbietańskiego na obraz Bartłomieja Strobla młodszego „Uczta u Heroda i ścięcie św. Jana Chrzciciela” w Museo del Prado w Madrycie. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 965

Matusiak  Beata,  Architektoniczne fundacje prymasa Stanisława Karnkowskiego w Kaliszu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 243 / 2 vol.

Matuszczyk  Krystian,  Klasycyzm w rzeźbie Henryka Kuny. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1976 / Sygn. MGR 127

Matuszewska  Monika,  Miasto Radków. Architektura – urbanistyka – środowisko kulturowe. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 476 / 2 vol.

Matyja  Aleksandra,  Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwówku Śląskim. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2018 / Sygn. MGR 1186

Matysik  Jadwiga,  Średniowieczne wieże mieszkalne na Dolnym Śląsku. Promotor: doc. dr hab. Janina Orosz, Wrocław 1963 / Sygn. MGR 205

Mazurek  Patrycja,  Wpływ rosyjskiego konstruktywizmu na plakat polski w dwudziestoleciu międzywojennym. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1136

Melnyk  Ganna,  Sztuki wizualne na Ukrainie i w Polsce w okresie przemian ustrojowych lat 90. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1096

Merkułowska  Magdalena,  Architektura Stanów Zjednoczonych Ameryki oczami Hugh Ferrissa (1889-1962). Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 956

Merta  Małgorzata,  Obrazy Feliksa Antona Schefflera w Krzeszowie. Promotor: dr Henryk Dziurla, Wrocław 1990 / Sygn. MGR 299 / 2 vol.

Męcińska  Ewa,  Realizm w twórczości Aleksandra Gierymskiego. Promotor: doc. dr hab. Helena Blum, Wrocław 1966 / Sygn. MGR 128 / 2 vol.

Mędrecka  Maja,  Ogrójce gotyckie na Śląsku. Promotor: dr Romuald Kaczmarek, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 575

Michalska  Anna,  Legenda obrazowa św. Klary z dawnego klasztoru klarysek we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1015

Michałek  Monika,  Estetyka przestrzeni domów mody. Promotor: prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1165

Micherdzińska  Halina,  Pałac przy ul. Kościuszki 34 we Wrocławiu, jego właściciel i epoka. Zarys monograficzny. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1978 / Sygn. MGR 129 / 2 vol.

Mickiewicz  Ewa,  Estetyka pożądania. Twórczość Roberta Mapplethorpeʹa. Wybrane zagadnienia. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 651

Micuła  Małgorzata,  Autobiografia jako źródło kreacji czyli konfesyjna sztuka Tracey Emin. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 858

Miedzińska  Kamila,  Sztuka chrześcijańska w państwie pierwszych Piastów. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 618

Mielnik  Mariusz,  Kościół i klasztor Zgromadzenia Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty w Nowogrodźcu nad Kwisą. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 825

Mielnik  Tomasz,  Autoportrety Michaela Leopolda Willmanna. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 632

Miernik  Magdalena,  Obrazy włoskie z kolekcji hrabiów von Ingenheim. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 595

Mijalski  Stanisław,  Portal romański przy kościele Marii Magdaleny we Wrocławiu, Wrocław 1952 / Sygn. MGR 458

Mikłuszka  Katarzyna,  Inspiracje sztuką baroku i rokoka w europejskim designie (wystroju i wyposażeniu wnętrz) XXI wieku. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 968

Mikołajczak  Ewa,  Zespół pałacowych kamienic przy wrocławskim Podwalu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 801 / 2 vol.

Mikołajczak  Tomasz,  Nagrobek biskupa Przecława z Pogorzeli w katedrze pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Marian Kutzner, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 426 / 2 vol.

Mikołajek  Zuzanna,  Zespół trzech kaplic za prezbiterium kościoła cystersów w Henrykowie – struktura artystyczna, program ideowy, funkcje. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 735 / 2 vol.

Milanik  Anna,  Architektura Adolfa Radinga w latach 1919-1933. Promotor: dr Cezary Wąs, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1026

Milczanowska  Anna,  Powiązania między literaturą a sztuką w dwudziestoleciu międzywojennym na przykładzie wybranych portretów polskich literatów. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 974

Mildner  Paweł,  Analiza wybranych zagadnień w twórczości Marka Sobczyka. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 930

Milewska  Daria,  Nagrobek księcia Karola Krzysztofa Podiebrada w kościele zamkowym pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Oleśnicy. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2019 / Sygn. MGR 1209

Milewska-Pintal Bożena,  Barokowy pałac we Wrocławiu przy ul. Wierzbowej 30. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1993 / Sygn. MGR 324

Milka  Katarzyna,  Kamienica mieszczańska a współczesne miasto. Sposoby postępowania konserwatorskiego. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1099

Miłkowska  Dorota,  Wrocławskie szafy mistrzowskie w XVIII wieku. Z dziejów stolarstwa śląskiego. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 368 / 2 vol.

Miłoń  Mateusz,  Koncepcje odbudowy miast historycznych Górnego Śląska w latach 1949-1956. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2019 / Sygn. MGR 1218

Mirocznik  Lena,  Gotyckie sakramentaria na Śląsku. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1970 / Sygn. MGR 130

Miroszewska  Anna Ewa,  Zamki wyżynne jako rezydencje gotyckie i późnogotyckie – analiza porównawcza wybranych obiektów z terenów Śląska, Niemiec, Czech i Austrii na tle kontaktów polityczno-gospodarczych. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1112

Misiak  Anna Maja,  Bolesław Biegas (1877-1954). Twórczość rzeźbiarska. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 431 / 2 vol.

Misiecka  Ewa Izabela,  Oddziaływanie angielskiej koncepcji „picturesque” na wielkopolskie założenia folwarczne w XIX wieku. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska- Kębłowska, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 450 / 2 vol.

Misiek  Katarzyna,  Instrumenty muzyczne w średniowiecznej rzeźbie kamiennej we Wrocławiu. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. UWr., Wrocław 2020 / Sygn. MGR 1244

Misiewicz  Kamila,  Kościół św. Marka w Świętym Marku koło Sycowa. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 674

Miszczyk  Iwona,  Ogród Laurentiusa Scholza we Wrocławiu (1587/88-1599). Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 762

Misztal  Anna,  Nagrobek księcia Jana Podiebrada i Krystyny Szydłowieckiej w kościele zamkowym pw. św. Jana Ewangelisty w Oleśnicy. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2018 / Sygn. MGR 1200

Miś  Marta,  Kościół pw. św. Michała Archanioła w Michalicach. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 425

Miś  Magdalena,  Wrocławska architektura sakralna z lat 1970-2000. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 565 / 2 vol.

Mitura  Paweł,  Malarstwo monumentalne braci Schefflerów w dawnym kościele Bożogrobców pw. śś. Piotra i Pawła w Nysie. Promotor: dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 1992 / Sygn. MGR 320

Mituś  Anna,  Neorenesans niemiecki w rezydencjach wrocławskich końca XIX wieku. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 549 / 2 vol.

Młodecka  Alicja,  Portret w grafice śląskiej XVII wieku. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1977 / Sygn. MGR 131

Modrzejewska  Eliza,  Scena i sztuka – o twórczości scenograficznej Małgorzaty Szczęśniak. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 682

Molenda  Ewelina,  Fascynacje szkłem optycznym – wrocławscy artyści i ich dzieła. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 770

Molenda  Natalia,  Biomechanika konia na wybranych przykładach rzeźb średniowiecznych i wczesnorenesansowych. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. UWr., Wrocław 2020 / Sygn. MGR 1233

Mondzelewski  Marcin,  Modlitewniki protestanckie drugiej połowy XVI wieku z wrocławskiej oficyny Scharffenbergów (w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej „Na Piasku”). Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 821

Morisson  Ewa,  Malowane stropy renesansowe w kamienicy „Pod Złotym Słońcem” we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 556

Mościcki  Waldemar,  Gotycka architektura katedry we Fromborku. Promotor: doc. dr hab. Marian Kutzner, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 272

Możdżyńska  Małgorzata,  Motyw „łoża śmierci” w malarstwie polskim w końcu XVIII wieku i w wieku XIX. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1984 / Sygn. MGR 215 / 2 vol.

Mroczkiewicz  Irena,  Istota oceny estetycznej. Analiza i krytyka poglądów Stanisława Ossowskiego. Promotor: prof. dr hab.  Maria Kokoszyńska-Lutmanowa, Wrocław 1951 / Sygn. MGR 133

Mucha  Danuta,  Twórczość Leona Wyczółkowskiego w dziedzinie litografii, Wrocław 1952 / Sygn. MGR 132

Muła  Arkadiusz,  Język artystyczny Johanna Franza de Backera na podstawie jego sygnowanych dzieł. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 540 / 2 vol.

Muras  Wioleta,  Kwestia poprawności przestawień instrumentów muzycznych na przykładzie rzeźby barokowej na Śląsku. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 958

Musiał  Jędrzej,  Wybrane niezrealizowane koncepcje architektoniczne rewitalizacji obiektów zabytkowych w świetle materiałów zgromadzonych w archiwum Delegatury w Wałbrzychu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2020 / Sygn. MGR 1242 

Musielak  Tomasz,  Przedstawienia Kozaków w dziewiętnastowiecznym malarstwie polskim. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 798

Musik  Magdalena,  Kościół św. Michała Archanioła w Sławie Śląskiej – architektura i wyposażenie z XVI i XVII wieku. Promotor: prof. dr hab. Jan. Harasimowicz, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 594

Mussur-Nagel  Jolanta,  Motywy niderlandzkie w malarstwie śląskim XV wieku na wybranych przykładach dzieł śląskich. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 194

Muszała  Joanna,  Kościół pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Mirsku (woj. jeleniogórskie). Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 201

Muszyńska  Monika,  Wrocławska rzeźba pomnikowa III tysiąclecia (2000-2010) – próba charakterystyki. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 924

Muszyński  Filip Maria,  Epitafium dla Cesarstwa Niemieckiego. Ewangelicki kościół pod wezwaniem św. Pawła Apostoła na Przedmieściu Mikołajskim we Wrocławiu. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 900 / 2 vol.

Myślicka-Wolak  Kamila,  Wpływ Arnolda Böcklina na sztukę polską. Promotor: dr Waldemar Okoń, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 374

Myślińska  Anna,  „Edyp i Antygona” – obrazy Aleksandra Kokulara i Antoniego Brodowskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1984 / Sygn. MGR 245 / 2 vol.

Nadzieja  Łukasz,  Ekspresjonizm dziś. Malarstwo Zdzisława Nitki. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 644

Naglik  Agnieszka,  Przedstawienie miasta w sztuce późnego średniowiecza na przykładzie tapiserii „Oblężenie Dijon przez Szwajcarów” z ok. 1516 roku. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1177

Najbar  Hanna,  Architektura rezydencji książąt brzeskich w drugiej połowie XVI wieku. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 481

Najwer  Małgorzata,  U źródeł malarstwa narodowego i realnego socjalizmu w Niemczech. Od romantyzmu do socrealizmu – przegląd wrocławskich zbiorów prywatnych. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 746

Napierała  Janina,  Kościół garnizonowy pw. Kazimierza Królewicza w Katowicach jako przykład sakralnego, modernistycznego obiektu na Górnym Śląsku. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1110

Narewski  Michał,  Murale wrocławskie. Wybrane przykłady z lat 2006-2014. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1142

Nasiadko  Kamila,  Murowany dom wiejski w krajobrazie kulturowym Warmii i Mazur. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 913

Natusiewicz  Janina,  Monografia gotyckiego kościoła  parafialnego pw. św. Marcina w Jaworze. Promotor: doc. dr hab. Janina Orosz, Wrocław 1966 /  Sygn. MGR 202 / 2 vol.

Nawrat  Grzegorz,  Próba rekonstrukcji wyglądu wnętrza pałacowego na przełomie XVII/XVIII w. na Śląsku w oparciu o dokumenty, ikonografię i wybrane obiekty. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2018 / Sygn. MGR 1189

Nawrocka  Magdalena,  Krajobraz architektoniczny wsi i jego przekształcenia. Studium przypadków z terenu Dolnego Śląska. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2021 / Sygn. MGR 1256

Nespiak  Danuta,  Ołtarz główny w kościele bernardynów w Rzeszowie oraz jego związki z rzeźbą śląską XVI i XVII wieku. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1962 / Sygn. MGR 134

Niemaszyk  Jadwiga,  Szata graficzna dzieł Martina Opitza wydanych w latach 1617-1750. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 406 / 2 vol.

Niklas  Katarzyna,  Sztuka w cieniu Brechta. Twórczość Bartolta Brechta w ilustracjach polskich artystów. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 581

Nitecka  Izabela Katarzyna,  Dawny kościół minimitów pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Novej Pace koło Jičina – architektura i program ideowy. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 552 / 2 vol.

Nitka  Maria,  Romantyczne spojrzenie na góry w sztuce polskiej XIX stulecia. Wybrane wątki i zagadnienia. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 546 / 2 vol.

Niwińska  Marta,  Czasopismo Architektura i Budownictwo w latach 1925-1930. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1171

Niziołek  Magdalena,  Śmierć, ewolucja, absolut. Kolor niebieski w twórczości artystów w XX i XXI wieku. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1161

Noszka  Marta,  Budowle muzealne ostatniego dwudziestolecia XX wieku. Próba typologii i krytycznej analizy. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 642

Nowak  Aleksandra,  Stefan Żechowski. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 678

Nowak  Jarosław,  Pomnik nagrobny opata Szymona II Petzolda (zm. 1544) w klasztorze poaugustiańskim w Żaganiu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 250

Nowak  Kamila,  Dekoracja freskowa w kościele Joannitów pw. św. Jana Chrzciciela w Łosiowie. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, prof. UWr., Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1154

Nowak  Katarzyna,  Kalwińskie zbory Małopolski. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 442

Nowak  Malwina,  “Artysta” w cudzysłowie.  Marka Sobczaka inspiracje inspiracjami. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 817

Nowak  Romuald,  Barokowe malowidła w wielkim refektarzu i pokoju gościnnym w pałacu opackim w Lubiążu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1981 / Sygn. MGR 58

Nowakowska  Anna,  Od „Turnieju artystów” do „Rozejścia się narodów”. Początek polskiego malarstwa narodowego w twórczości malarzy z grupy Marcina Olszyńskiego. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 755

Nowicki  Tomasz,  Kształtowanie architektury grobowej we wczesnej epoce żelaza na ziemiach polskich. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 493

Noworolska  Małgorzata,  Późnogotyckie Piety na Śląsku (2 ćwierć XV – 1 tercja XVI wieku). Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1069

Nyckowski  Wiktor,  Biżuteria z tzw. „grobów książęcych”. Technika i technologia wykonania oraz funkcja dystynktywna. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 545

Ociepka  Franciszek,  Utwór filmowy jako dzieło sztuki. Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gałecki, Wrocław 1963 / Sygn. MGR 135

Okoń  Patrycja,  Podominikański kościół pw. Św. Krzyża w Ząbkowicach Śląskich. Wczesny przykład hali ścienno-filarowej na Śląsku. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 792

Okoń  Waldemar,  Zagadnienia narracji wizualnej w malarstwie polskim drugiej połowy XIX wieku. Promotor: dr Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 87

Okoński  Tomasz,  Dekoracje malarskie ścienne i stropowe renesansowych dworów na Dolnym Śląsku. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1007

Olbromska  Urszula,  Pieta z Lubiąża. Zarys monograficzny na tle duchowości religijnej XIV-wiecznego Śląska. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 92

Olczyk  Katarzyna,  Franciszek Xawery Dunikowski – życie i twórczość. Wybrane zagadnienia. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 896

Oleksyk  Piotr,  Budownictwo obronne na terenach księstwa świdnicko-jaworskiego. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1005

Oleszczuk  Natalia,  Twórczość Věry Liškovej (1924-1985) – od projektantki do rzeźbiarki. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 907

Olszewska  Kamila,  Treści i funkcje ideowe „Theatrum Vitae et Mortis” Theodora Rindfleischa (Biblioteka Uniwersytecka, Rękopis – B 1950). Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 496 / 2 vol.

Olszewska  Ludmiła,  Szczotka toaletowa Excalibur i inne … Twórczość Phillippe’a Starcka. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 777

Onzol  Ewelina,  Arki ego w potopie popu? Działalność Grupy Twożywo w świetle teorii sztuki publicznej. Na podstawie wybranych zagadnień. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 804

Onzol  Wojciech,  Zespół sądu i więzienia we Wrocławiu przy ulicy Podwale na tle współczesnego budownictwa penitencjarnego. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1978 / Sygn. MGR 136 / 2 vol.

Oracz  Anna,  Kaplice Bożego Grobu na Śląsku i w dawnym Hrabstwie Kłodzkim. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1006

Orawiec  Tadeusz,  Pierwotna architektura i wystrój kościoła w Gościszowie k. Bolesławca. Promotor: prof. dr hab. Janusz Kębłowski, dr Romuald Kaczmarek, dr Jacek Witkowski, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 445 / 2 vol.

Orlińska  Dorota,  Metalowa biżuteria celtycka na ziemiach polskich. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 506

Orłowska-Sobków  Angelika,  Kaplica czaszek w Czermnej – przestroga śmierci. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1137

Osadowska  Olga,  Fotografie Patricka Demarcheliera w kontekście współczesnej kultury celebrity. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 877

Ostrowska  Katarzyna,  Powrót do epoki snu, czyli o sztuce naskalnej pierwotnych mieszkańców Australii. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 591

Ostrowska  Marta,  Nowoczesna rzeźnia miejska – kształtowanie formy architektonicznej w XIX wieku oraz problem adaptacji i rewitalizacji na przełomie XX i XXI wieku. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 814

Otrębska  Gabriela,  Iluzjonistyczne retabula ołtarzowe na Śląsku i w dawnym Hrabstwie Kłodzkim w dobie baroku. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 982

Ouidir  Grażyna.  Chrzcielnica w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Stanisława i Wacława w Świdnicy. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 33

Ożyhar  Marek,  Skulptur Projekte Münster 1977-2007. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2009 / Sygn. MGR 901

Pacholak  Adam,  Elektronowy mózg miasta. Idea nowoczesnego Wrocławia i jeden z przykładów jej realizacji – ZETO przy ul. Ofiar Oświęcimskich autorstwa Anny i Jerzego Tarnawskich. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2018 [data obrony – 2019] / Sygn. MGR 1207

Pacholska  Ewa,  Kościół św. Jakuba i św. Krzysztofa na wrocławskim Psim Polu – monografia zabytku. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1053

Pańczuk  Krzysztof,  Pałac w Tulczynie na tle architektury rezydencjonalnej XVIII wieku. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 813

Papadopulu  Eliana,  Alternatywne jednostki mieszkalne – nowe punkty odniesienia w myśleniu o modelach mieszkalnych. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1109

Pasternak  Stanisław,  Sylwetka twórcy Jóżefa Gielniaka. Promotor: doc. dr hab. Helena Blum, Wrocław 1967 / Sygn. MGR 137

Pastucha  Katarzyna,  Dawne kino Capitol w Wałbrzychu (1928) autorstwa Ludwika Moshamera. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 868 / 2 vol.

Paszowska  Jadwiga,  Rzeźbiarskie dzieła Gotfryda Augusta Hoffmanna w Kościele Pokoju w Świdnicy. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1989 / Sygn. MGR 279

Paszyn-Lukierska  Irena,  Barokowa monstrancja z Drzewem Jessego w kościele w Henrykowie i jej twórca. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1974 / Sygn. MGR 138

Paśko  Anita,  Twórczość Teodora Axentowicza. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1994 / Sygn. MGR 343

Patała  Agnieszka,  Tryptyk „Pokłonu Trzech Króli” z Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu – dzieło z kręgu antwerpskiego atelier Pietera Coecke van Aelst. Przykład południowoniderlandzkiego wytworu masowej produkcji artystycznej. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 919

Patralski  Janusz,  Architektura kościoła parafialnego Świętej Anny w Ząbkowicach Śląskich. Promotor: dr Romuald Kaczmarek, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 488

Patro  Edyta,  Barokowy ołtarz główny kościoła klasztornego pw. Wniebowzięcia NMP i św. Jakuba Starszego w Kamieńcu Ząbkowickim. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 906

Patyniak  Bogusław,  Kościół pw. św. Jadwigi w Rybnicy Leśnej koło Wałbrzycha. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 787

Pawlaczek  Barbara,  Kaplice i aneksy kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu. Promotor: doc. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1967 / Sygn. MGR 139 / 2 vol.

Pawlicka  Elżbieta,  Tryptyk z Wojnowa. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1976 / Sygn. MGR 224

Pawłowicz-Weychan  Marta,  Motyw labiryntu w europejskich kulturach pradziejowych. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 499

Pazoła  Barbara,  Monografia architektoniczna kościoła pw. śś. Piotra i Pawła w Legnicy. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Świechowski, Wrocław 1971 / Sygn. MGR 140

Paździor  Elżbieta,  XVI wieczne dwory murowane w Polsce, ich architektura i codzienne życie mieszkańców. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1138

Perelska  Tatjana,  Kultura i sztuka Żydów w Polsce do połowy XIV w. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 494

Pernaczyńska  Agnieszka,  Dawna Forckenbeckstrasse we Wrocławiu. Przestrzeń i architektura. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 749 / 2 vol.

Petelska  Izabela,  Między renesansem a barokiem – kościół pw. Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela w Starej Kamienicy. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 503

Petraniuk  Agnieszka,  Rysunki Marii (Mai) Berezowskiej. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 796

Petri  Maria,  Indywidualność twórcza w malarstwie Tadeusza Makowskiego. Promotor: doc. dr hab. Helena Blum, Wrocław 1962 / Sygn. MGR 141

Petryna  Monika,  Dwa sposoby interpretacji sztuki klasycznej na przykładzie prac Igora Mitoraja i Adama Myjaka. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 757

Pękalska  Ewa,  Pałac rodziny Korn w Pawłowicach. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1994 / Sygn. MGR 342 / 2 vol.

Piasecka  Barbara,  Jan Stanisławski – twórca nowoczesnego krajobrazu polskiego. Promotor: doc. dr hab. Helena Blum, Wrocław 1965 / Sygn. MGR 142

Piasecka-Ludwin  Magdalena,  Malownicza koncepcja wiejskiej posiadłości wielkopolskiej w 1 poł XIX wieku. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 249 / 2 vol.

Piaskowski  Roger,  Ołtarz główny w kościele śś. Piotra i Pawła w Legnicy. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 5

Pichler  Anna,  Działalność artystyczna Zbigniewa Więckowskiego. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 529

Pidłypczak  Katarzyna,  Malarstwo ołtarzowe Feliksa Antoniego Schefflera w kaplicy pw. św. Jadwigi w Trzebnicy i w kościele parafialnym pw. św. Anny w Szewcach. Promotor: dr Henryk Dziurla, Wrocław 1990 / Sygn. MGR 297

Pieczka  Michał Antoni,  Późnobarokowy kościół pw. św. Marcina w Barkowie koło Żmigrodu – architektura i wyposażenie. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 741

Piekarska-Man  Anetta,  „Życiomalowanie” Eugeniusza Józefowskiego. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1098

Pierucka  Sylwia,  Od ogrodów warzywniczych do wielkomiejskiej ulicy – architektura wschodniej części ulicy Piłsudskiego we Wrocławiu do II Wojny Światowej. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1149 / 2 vol.

Pierzchała  Marek,  Późnobarokowy wystrój malarski kaplicy pałacowej w Sarnach. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 60

Pierzchała-Jaroszewicz  Katarzyna,  Jacek Gaj. Grafiki – rysunki – ilustracje. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 652

Pierzyna  Helena,  Pogranicza sztuki. Plakat i film animowany w twórczości Jana Lenicy. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 509

Piesiewicz  Ewa,  Rokokowe wyposażenie rzeźbiarskie kościoła pod wezwaniem św. Katarzyny w Górze Śląskiej. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1981 / Sygn. MGR 28 / 2 vol.

Pietrajtys-Generowicz  Wiesława,  Snycerka ołtarza Koronacji Marii w Czerninie. Promotor: doc. dr hab. Marian Kutzner, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 262 / 2 vol.

Pietras  Barbara,  Zawłaszczenie i subwersja w twórczości Romana Cieślewicza. Promotor: prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2020 / Sygn. MGR 1240

Pietruszczak  Karolina,  Ewolucja metafory okna na podstawie interpretacji malarstwa Jerzego Nowosielskiego, Łukasza Korolkiewicza i Wilhelma Sasnala. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 779

Pietrzak  Agnieszka,  Kościół pw. św. Wojciecha w Lewkowie – domniemane dzieło Franciszka Marii Lanciego. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1994 / Sygn. MGR 344 / 2 vol.

Piętka  Anna,  Dekoracja freskowa w kościele Benedyktynów pod wezwaniem Wywyższenia Krzyża Świętego i Świętej Jadwigi w Legnickim Polu. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 926

Pikulska  Daria Dorota,  Działalność Carla Johanna Christiana Zimmermanna we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 516 / 2 vol.

Pilarska-Świerszcz  Ewa,  Kościół pw. św. Antoniego we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 251

Pilipionek  Katarzyna,  Jan Dobkowski – monografia. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 768

Piłaszewicz  Zofia,  Xawery Dunikowski, największy współczesny rzeźbiarz polski. Promotor: doc. dr hab. Helena Blum, Wrocław 1964 / Sygn. MGR 144

Piotrowska  Dominika,  Renesansowy zamek w Kostrzynie nad Odrą. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 805

Piotrowska  Joanna,  Dawny kościół graniczny w Biedrzychowicach (pow. Lubań). Architektura i wyposażenie. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1143

Piróg  Patrycja, Symptomy kryzysu modernistycznego na wybranych przykładach dzieł filmowych Michelangelo Antonioniego i Federica Felliniego. Promotor: dr hab.. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1009

Piss  Małgorzata,  Anime. Historia i źródła estetyczne – wybrane zagadnienia. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1080

Piwońska  Teresa, Barokowa dekoracja stiukowa kaplicy Oleśnickich w Tarłowie. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1977 / Sygn. MGR 146

Pliszka  Anna,  Tadeusz Dominik – malarstwo. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 686

Pluta  Ewa,  Kościół filialny pw. Najświętszej Marii Panny i św. Zuzanny w Stolcu koło Ząbkowic Śląskich. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 737

Płuchator  Maryna,  Kino jako rodzaj zaplanowanego eksperymentu. Strukturalna twórczość Paula Sharitsa. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1095

Pochodaj  Andrzej,  Legenda napoleońska w sztuce polskiej do 1918 roku. Wybrane wątki. Promotor: dr Waldemar Okoń, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 357 / 2 vol.

Podanowska  Joanna,  Motyw wozu czterokołowego w kulturze pomorskiej i jego europejskie analogie w epoce brązu i żelaza. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 505

Podruczny  Grzegorz,  Budownictwo wojskowe Wrocławia w drugiej połowie XVIII wieku. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 471 / 2 vol.

Podżorska  Aleksandra,  Pod niebem Italii. Pejzaż włoski na obrazach malarzy polskich z przełomu XIX i XX wieku. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1042

Pokojowczyk  Marta,  Zwalnianie czasu i nadawanie mocy obrazom i widzowi w instalacjach video Fiony Tan. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2011 / Sygn. MGR 978

Pokora  Henryk Jakub,  Nagrobne płyty kamienne z aplikacjami metalowymi na Śląsku do 1400 r. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1970 / Sygn. MGR 145

Polańska  Bogumiła,  Jerzy Duda Gracz. Ilustrator rzeczywistości i dźwięku. Synteza życia i twórczości artystycznej. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 721

Polańska  Krystyna,  Jan Lebenstein. Ilustrator. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 773

Politowicz  Joanna,  Wrocławska willa Wutzdorf (wzniesiona w latach 1882-1883). Dzieło Friedricha Barchewitza. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 439

Poliwoda  Jadwiga,  Ołtarz z baptysterium przy kościele św. Jakuba w Nysie. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1981 / Sygn. MGR 59

Pollok  Donata,  Ratusze południowej Wielkopolski z pierwszej połowy XIX wieku. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 466

Polok  Lidia,  Szkoła pejzażowa Jana Stanisławskiego i jej znaczenie w malarstwie polskim. Promotor: doc. dr hab. Helena Blum, Wrocław 1965 / Sygn. MGR 143 / 2 vol.

Popek  Wojciech,  Barokowe ołtarze pw. św. Józefa w kaplicy św. Jadwigi w Trzebnicy. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 275 / 2 vol.

Popów  Monika,  Kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca w Borowie Wielkim koło Kożuchowa. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 725

Poradzisz  Magdalena,  Kościół pw. Trójcy Świętej przy ul. Świdnickiej we Wrocławiu – oratorium szpitalne czasów średniowiecza i epoki nowożytnej. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 695

Porwich  Adrian Damian,  Ite in orbem universum… Późnośredniowieczne przedstawienia tematu ikonograficznego Divisio Apostolorum w sztuce europejskiej 1400-1550. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. UWr., Wrocław 2021 / Sygn. MGR 1253

Postrożny  Łukasz,  Nieistniejąca Freiburgerstrasse we Wrocławiu. Przestrzeń, którą można sobie tylko wyobrazić. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 671 / 2 vol.

Poszumska  Marta,  Narracyjne dekoracje malarskie stropów i ścian kościołów na Pomorzu w II poł. XVII i I poł. XVIII wieku. Promotor: dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 366 / 3 vol.

Poślednia  Joanna,  Rewitalizacja architektury socmodernistycznej w Polsce. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1133

Powałowska-Kroczak  Beata,  Polska sztuka w okresie rewolucji 1905-1907. Wybrane zagadnienia. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 554

Powichrowska  Agnieszka Katarzyna,  Dekonstrukcja w twórczości Grupy Architektonicznej Coop Himmelb(l)au. Promotor: dr  hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 831

Praski  Marcin,  Monografia twórczości wrocławskich architektów Anny i Jerzego Tarnawskich. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2011 / Sygn. MGR 948

Prochaska  Marta,  Wystawa „elles@centrepompidou”, nowa przestrzeń dla polskiej sztuki kobiet. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2011 / Sygn. MGR 963

Prodeus  Adrianna,  Poszukiwanie niemożliwego czyli próba portretu twórczości Franciszki i Stefana Themersonów. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń,  Wrocław 2004 / Sygn. MGR 613

Prokop  Marta,  Budzenie marzeń. Plakaty reklamowe w dwudziestoleciu międzywojennym jako obraz artystycznych, historycznych i społecznych przemian w Polsce. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 701

Prokopowicz  Magdalena,  Średniowieczna mozaika monumentalna na terenie Pomorza. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 793

Przestalska  Alicja,  Apoloniusz Kędzierski (1861-1939). Zarys monograficzny artysty. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 860

Przetakiewicz  Marta,  Posągi w legnickim Mauzoleum Piastów Śląskich. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla. Wrocław 2005 / Sygn. MGR 669

Przewirska  Marta,  Krzesława Maliszewska. Próba monografii. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 679

Przystupińska  Hanna,  Działalność architektoniczna Sławomira Odrzywolskiego (1846-1933). Promotor: dr Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1979 / Sygn. MGR 78 / 2 vol.

Ptak  Anna,  Wrocławska replika „Pejzażu zimowego z łyżwami i pułapka na ptaki” na tle malarstwa pejzażowego Piotra Bruegla Starszego i jego warsztatu.  Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 428 / 2 vol.

Ptaszyński  Wojciech,  Metafizyka znaku w malarstwie średniowiecznym. Promotor: dr Danuta Hanulanka, Wrocław 1981 / Sygn. MGR 74

Puchała  Szymon,  Nowożytne skrzydło północne pałacu w Gorzanowie – pierwotna funkcja, dekoracje malarskie i koncepcja rewitalizacji. Promotor: dr hab. Piotr Oszczanowski, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1102

Pudło  Joanna,  Kościół parafialny pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Turowie. Monografia. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. UWr., Wrocław 2019 / Sygn. MGR 1208

Pulik  Magdalena,  Technika malarska Georga Wilhelma Neunhertza na podstawie konserwacji fresków w Kościele Łaski NMP i Mauzoleum Piastów w Krzeszowie. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 886

Pypno  Ewa,  Kościół pw. Narodzenia NMP w Sadach Górnych. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 764

Pytlik  Barbara,  Próba rekonstrukcji przemian kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Rybniku. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1160

Rabiega  Mateusz,  Odbudowa kaliskich kamienic po zniszczeniach I wojny światowej. Problem stylu. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2021 / Sygn. MGR 1255

Raczkowski  Marcin, Autoprezentacja kobiet – artystek w kolejnych falach feminizmu. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1037

Raczyńska  Maria,  Twórczość malarska Juliana Fałata. Promotor: doc. dr hab. Helena Blum, Wrocław 1968 / Sygn. MGR 147

Radłowska  Kamila,  Twórczość Banksyʹego w świetle instytucjonalizacji street artu. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 908

Radosz  Patrycja,  Dekoracja biblijna II i IV empory w kościele Pokoju w Jaworze. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 696 / 2 vol.

Radożycka  Kornelia,  Kondycja i perspektywy młodego polskiego wzornictwa reprezentowanego przez uczestników konkursu Design – Open Space w ramach Międzynarodowego Festiwalu Dobrych Projektów Wroclove Design 2013. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1071

Radtke  Adam,  Kaplica zamkowa w Siedlisku. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1144

Rainczak  Kazimierz,  Urbanistyka Namysłowa i architektura kościoła farnego pod wezwaniem śś. Piotra i Pawła w Namysłowie. Promotor: doc. dr hab. Janina Orosz, Wrocław 1962 / Sygn. MGR 223

Rajkowski  Mirosław,  Brian Eno. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. 659

Rajna  Karolina,  Problem rekonstrukcji dzieła sztuki na przykładzie realizacji konserwatorskich przy gotyckich malowidłach ściennych z Sierot i Jemielnicy. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 837

Rak  Maria,  Kościół pod wezwaniem świętych Mikołaja i Franciszka Ksawerego w Otmuchowie. Historia, analiza formalna, problem autorstwa projektu i treści ideowe dzieła. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 373 / 2 vol.

Rapita  Justyna,  „Chimera” Zenona Przesmyckiego. Dzieło sztuki ilustratorskiej. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 891

Ratajczak  Beata,  Kościół i klasztor urszulanek w Świdnicy – architektura, wystrój i wyposażenie. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 761

Ratusińska  Ewa,  Syn Boży – autoportrety Jacka Malczewskiego. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 362

Rawska-Kwaśnikowa  Zofia.  Gotyckie kościoły joannickie w dawnym księstwie świdnickim, Wrocław 1952 / Sygn. MGR 456 [I st.]

Reczuch  Justyna,  Pałac w Pieszycach. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 416

Reinhard  Maja,  Kształtowanie się, lokalizacja i rozwój urbanistyczny Lubomierza na tle wybranych miast śląskich. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 624

Rejda  Anna,  Monografia rzeźby św. Jerzego z Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu. Promotor: dr Jacek Witkowski, dr Romuald Kaczmarek, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 504

Rejek-Jamróz  Anna,  Polonica w holenderskiej i flamandzkiej grafice książkowej XVII wieku. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1972 / Sygn. MGR 148 / 2 vol.

Reznik  Zofia,  Metoda postprodukcji w praktyce polskich artystów po 1989 roku. Promotor: dr hab. Anna Kuraj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1003

Rochowicz  Maria,  Grafika Antoniego Oleszczyńskiego. Promotor: doc. dr hab. Helena Blum, Wrocław 1966 / Sygn. MGR 149

Roczek  Piotr,  Plac Jana Pawła II we Wrocławiu, jego zabudowa oraz miejsce w strukturze urbanistycznej dziewiętnastowiecznego miasta. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 794

Rodziewicz  Andrzej,  Jan König i Krzysztof Königer oraz Tomasz Weissfeld – rzeźbiarze śląscy z okresu późnego baroku. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1974 / Sygn. MGR 193

Rodzik  Jolanta,  Twórczość scenograficzna Leona Baksta a współczesne prądy artystyczne. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 548

Rogalska  Katarzyna,  Kaplica Narodzenia Pańskiego w Krzeszowie jako kopia Groty Betlejemskiej na tle innych tego typu założeń w Europie. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 880

Rogińska  Małgorzata,  Pieta późnogotycka na Śląsku. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1968 / Sygn. MGR 189

Rojek  Karolina,  Autopromocja w twórczości Damiana Hirsta. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 835

Rojewska  Dagmara,  Stanisław Kopystyński (1893-1969). Twórczość artystyczna i działalność pedagogiczna. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 469

Romanek  Luiza,  Witraże Józefa Mehoffera – przemiana form. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 706

Romaniewska  Krystyna,  Nagrobek hetmana Jana Tarnowskiego w kościele katedralnym w Tarnowie. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1977 / Sygn. MGR 150

Romańska  Martyna,  Byki, kozły, psy i niedźwiedzie. Holenderskie cykle grafik z XVII wieku z przedstawieniami zwierząt w kolekcji Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2021 / Sygn. MGR 1248

Ross  Joanna Zofia,  Twórczość Hugleikura Dagssona na tle historii komiksu i współczesnego społeczeństwa islandzkiego. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2011 / Sygn. MGR 964

Rosiak  Iwona,  Początki nowożytnego malarstwa portretowego na Śląsku (1520-1550). Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 264

Rostkowska  Iwona,  Tumbowy nagrobek małżeństwa von Schellendorfów  w Koninie Żagańskim. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1985 / Sygn. MGR 238

Roszuk Wanda,  Pałac w  Luboradzu (pow. jaworski). Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1973 / Sygn. MGR 151

Rozciecha  Agnieszka,  Płynność podmiotu i dzieła w fotografii Erwina Olafa. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 758

Rożek  Natalia,  Kościół filialny p.w. św. Bartłomieja w Modliszowie. Architektura i wyposażenie. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. UWr., Wrocław 2020 / Sygn. MGR 1234

Róż  Dorota,  Epitafium Hansa Żyrowskiego w kościele pw. N.P. Marii we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 236

Różycka  Katarzyna,  Architektoniczny i przestrzenny rozwój Augustastrasse (ul. Szczęśliwej) we Wrocławiu na przełomie XIX i XX wieku. Promotor: dr hab. Agnieszka-Zabłocka Kos, Wrocław 2009 / Sygn. 884 / 2 vol.

Ruda  Aleksandra,  Dawna Dyrekcja Kolei Królewskich we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 998

Rudnicka  Magdalena,  Dekoracja malarska pałacu w Luboradzu. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1115 / 2 vol.

Rudnik-Ociesa  Monika,  Sceny narracyjne na ceramice kultury łużyckiej i pomorskiej. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 463

Rusinowicz  Magdalena, Przed wielkim odrodzeniem ikony: malarstwo sakralne Rosji końca XIX wieku na przykładzie prac Wiktora Wasniecowa i Michała Wrubla. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1012

Rusińska-Pijaczewska  Irena, Wpływy polskie w śląskiej rzeźbie nagrobnej XVI wieku, Wrocław 1951 / Sygn. MGR 152

Rusnak-Kozłowska  Agata,  Recepcja gotyckiej architektury hanzeatyckiej na ziemiach Polski Zachodniej. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 951 / 2 vol.

Rutkowska  Monika,  Działalność miejskiego wydziału architektury we Wrocławiu w latach 1873-85 w okresie kadencji Roberta Mendego. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 745

Ryba  Magdalena,  Zbigniew Dłubak. Fotografia i malarstwo. Promotor:  dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 630

Rybacka  Karolina,  Seksualność kobiet w sztuce polskich artystek od lat. 60. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 875

Rybka  Iwona,  Przejawy kultury rycersko-dworskiej w ikonografii i formie stylu miękkiego. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 63

Rzadkowska  Ewelina,  Plac św. Macieja we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 681 / 2 vol.

Rząśnicka  Irena,  Jan Piotr Norblin jako ilustrator polskiej rzeczywistości społecznej u schyłku XVIII wieku, Wrocław 1952 / Sygn. MGR 153 / 2 vol.

Rzeźniczek  Henryk,  Dom i ogród w mieście średniowiecznym. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1057

Rzytki  Sabina,  Główne typy postaci ludzkich w twórczości Tomasza Weisfeldta. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 826

Sadlak  Małgorzata,  Poselstwa oraz związane z nimi elementy zachodnioeuropejskiego ceremoniału i etykiety dyplomatycznej na wybranych przykładach malarstwa i grafiki europejskiej na przestrzeni od XVI do XVIII wieku. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 753

Sadurska  Danuta Izabela,  Barokowe rzeźby ołtarzowe z kościoła pod wezwaniem św. Marcina w Jaworze. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 90

Saj  Krzysztof,  Archeologia fotografii Jerzego Lewczyńskiego. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 719

Sakal  Konstanty,  Folklor huculski w malarstwie polskim XIX i XX wieku. Promotor: doc. dr hab. Helena Blum, Wrocław 1964 / Sygn. MGR 64

Sakowski  Edward,  Kaplica Hochberga przy kościele św. Wincentego we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1975 / Sygn. MGR 161

Salamon  Karolina,  Przegląd polskiego rysunku satyrycznego z lat 1970-1980. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2018 / Sygn. MGR 1187

Salamon  Katarzyna,  Wacław Taranczewski – monografia. Promotor:  dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 521

Salińska  Janina,  Vilhelms Purvitis – życie i twórczość. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 602

Sarzyńska  Olga,  “Jesteśmy sumą tego, co przeżyliśmy i czego pragniemy”. Świat Franciszka Pikuły. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 925\

Sawicka  Jadwiga,  Dualizm bezkształtnej treści i pojemnej formy. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 818

Sawik  Irena,  Neogotycka przebudowa tzw. Pockoihofu we Wrocławiu. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1987 / Sygn. MGR 256 / 2 vol.

Sądel  Magdalena,  Neohistoryzm w architekturze polskiej lat 1990-2005. Próba uchwycenia zjawiska. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 694

Sebzda  Beata,  Dawna „Villa Pflug” przy ul. Liskiego 5/7 we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1993 / Sygn. MGR 325 / 2 vol;.

Seidel  Agnieszka,  Słowno-obrazowa dekoracja empor i lóż w Kościele Pokoju w Świdnicy. Promotor: dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 348 / 2 vol.

Sendal  Agata,  Działalność architektoniczna Leo Schlesingera we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 708

Serafińska  Magdalena,  Konteksty interpretacyjne malarstwa Pawła Susida. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń,  Wrocław 2005 / Sygn. MGR 655

Siarka  Jerzy,  Twórcy neonów w polskiej sztuce współczesnej. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 977

Siatka  Alicja,  XIX-wieczna rezydencja Magnisów w Bożkowie. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 351

Siedlecka  Agnieszka,  Portrety królewicza Jakuba Sobieskiego oraz ich funkcje. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 432 / 2 vol.

Siedlecka  Wiesława,  Adrian de Vries 1560-1627, ze specjalnym uwzględnieniem dwóch dzieł na Śląsku. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1963 / Sygn. MGR 154

Siedlecki  Mateusz,  Znaczenie miejskiej fary w lokacyjnym mieście średniowiecznym na przykładzie Jawora, Jeleniej Góry i Strzegomia. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2019 / Sygn. MGR 1219  

Siegieńczuk  Magdalena,  Cesarski pułkownik Johann Adam baron von Garnier i jego pobożne fundacje. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 660

Siemieniec  Anna,  Ikona w świetle tradycji i wobec współczesności na podstawie polichromii cerkwi w Sokołowsku. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 874

Siemińska  Beata,  Eugeniusz Get Stankiewicz. Próba monografii. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 648

Sienkowska  Anna Monika,  Barokowy pałac w Rząśniku. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, prof. UWr., Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1174

Sienkowska  Kamila,  Stalle zakonne w kościele klasztornym cystersów w Henrykowie. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 905

Sierpińska  Anna,  Erna Rosenstein. Monografia. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 754

Sierpińska  Jolanta,  Muzeum Tatrzańskie im. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. Historia powstania instytucji i budynku. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1983 / Sygn. MGR 204

Sikora  Joanna,  Monografia ulicy Ruskiej we Wrocławiu – „Między wielkomiejskim handlem a ludzka biedą”. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 883 / 2 vol.

Sikora  Patrycja,  Krytyka instytucjonalna w strategiach artystów i kuratorów w Polsce w latach 2000-2010 na wybranych przykładach. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1046

Sikorska  Agnieszka,  Architektura willi Haase we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 380 / 2 vol.

Sikorski  Marek,  Nagrobek biskupa Jana VI Sitscha w kościele pw. św. Jakuba w Nysie. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 240 / 2 vol.

Siwiec  Emilia,  Pablo Picasso a sztuka polska XX wieku. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 582 / 2 vol.

Skawińska  Magdalena,  Wokół Zagłady. Artyści polscy wobec Holokaustu. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2020 / Sygn. MGR 1224

Skirpan  Marta,  Dziewiętnastowieczna architektura i założenie przestrzenne wrocławskiej fundacji Świętej Trójcy – czyli tak zwanego Reiche Spittel. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 491 / 2 vol.

Skomorowska  Maria Helena,  Trwanie w tradycji i dążenie do nowoczesności. Krakowski miesięcznik Architekt w latach 1909-1914. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos,
prof. UWr., Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1223

Skotnicka  Katarzyna,  „Z godłem Piękna na sztandarze” – szata graficzna „Chimery” Zenona Przesmyckiego. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 774

Skowron  Anna,  Kościół pw. Matki Boskiej Bolesnej w Nowej – monografia zabytku. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 917

Skura  Magdalena,  Gotyckie malowidła ścienne w kościele pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła w Małujowicach. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 616 / 2 vol.

Słodkowska-Zamorska  Katarzyna,  Wpływy wiedeńskie w śląskich założeniach ogrodowych doby baroku. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 386 / 2 vol.

Smakosz  Ida,  Jacek Sroka – monografia. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 748

Smerek  Karolina,  „Teatr to takie przestrzenne malarstwo – troszkę przypomina wernisaż jednego czy nawet wielu obrazów” – twórczość scenograficzna Jerzego Skarżyńskiego. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 844

Smolińska  Paula Monika,  Rewitalizacja średniowiecznych zamków na terenie Polski po II wojnie światowej. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1139

Smorek  Katarzyna,  Wieża mieszkalna rodu von Kurzbach w Żmigrodzie.  Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 882

Smoter  Justyna,  Monografia Jacka Szewczyka. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń,  prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 772

Snela  Liliana,  XVIII-wieczne kościoły drewniane Ziemi Ostrzeszowskiej. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 622

Sobczak  Tomasz,  Merkury i spółka, czyli o symbolicznym języku fasad wrocławskich z lat 1871-1918. Promotor: dr hab. Piotr Oszczanowski, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1093

Sobczyk  Dorota,  Kościół parafialny pw. św. Karola Boromeusza we Wrocławiu. Forma i sens architektury. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 387 / 2 vol.

Sobczyńska  Mirosława,  Synkretyzm w kościołach jezuickich w dawnym Wicekrólestwie Peru. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 404

Sobieszczuk  Grażyna,  Jan Ciągliński – „Malarz słońca”. Wpływ podróży na Wschód na rozwój i przemiany malarstwa. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1984 / Sygn. MGR 218 / 2 vol.

Sobolewska  Weronika,  Współczesne instalacje dźwiekowe we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Anna Markowska, Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1182

Sobota  Jan,  Alvin Langdon Coburn – jego podróż przez fotografię. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 647

Socewicz  Wiktor,  Początki architektury zakonów żebraczych na Śląsku. Promotor: dr Danuta Hanulanka, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 97

Sokalska  Joanna,  Kościół pw. Chrystusa Króla przy ul. Młodych Techników we Wrocławiu – historia i architektura. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1055

Sokół  Karolina,  Późnorzymskie mozaiki z terenu Afryki Północnej. Analiza zachowanego materiału. Promotor: dr Agata Kubala, Wrocław 2020 / Sygn. MGR 1243

Sokół  Teresa,  Trzy barokowe kaplice pw. Św. Krzyża na Śląsku: Wrocław, Żmigród, Rudy Raciborskie – architektura, wystrój, program ideowy i funkcja. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 354 / 2 vol.

Sokulska  Dobrochna,  Antoni Rząsa, Władysław Hasior i Eugeniusz Mucha wobec sztuki ludowej i religijnej. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 934

Solecka  Kamila,  Dekoracja rzeźbiarska fasady dawnego kościoła pw. św. Jakuba we Wrocławiu. Promotor: dr hab. Piotr Oszczanowski, Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1058

Solski  Przemysław,  Ikonografia fresków Georga Wilhelma Józefa Neunhertza w strahowskim kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 927

Soroka  Michał, Dawny kościół ewangelicki (Prinz Wilhelm-Gedächtniskirche) autorstwa Arnolda Hartmanna w Pisarzowicach koło Sycowa – koncepcja rewitalizacji. Promotor: dr hab. Piotr Oszczanowski, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1103

Sośnicka  Dominika,  Renesansowe sgraffita kamienicy „Pod Przepiórczym Koszem” w Legnicy. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 551

Sowa  Katarzyna,  Józef Czapski – artysta malarz, pisarz i niezwykły świadek wieku. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 513

Sozańska  Jolanta,  Epitafium Franza Maltzana i nagrobek Jana Bernarda Maltzana w kościele parafialnym w Sycowie. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1985 / Sygn. MGR 228

Spielvogel  Izabela,  Od reprezentacji do funkcji. Architektura uzdrowiskowa w Europie – wybrane przykłady. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1153

Sroczyńska  Blanka,  Renesansowy zamek w Tarnowicach Starych. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 969

Stachowiak  Justyna,  Techniki ilustracji w polskich książkach dla dzieci. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1002

Stachowiak  Martyna,  Sztuka ludowa we współczesnym designie na wybranych przykładach. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1121

Stachowicz  Wioletta,  Gliwice – Łabędy i Głogówek – fundacje artystyczne górnośląskich rodów Welczków i Oppersdorffów. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1054

Stadnicki  Marek,  Monografia architektoniczno-rzeźbiarska kościoła pw. śś. Stanisława i Wacława w Świdnicy. Okres gotyku. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 531 / 2 vol.

Stanek-Żbikowska  Natalia,  Janusz Stanny – artysta książki. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 897

Stanicka  Ksenia,  Nieistniejący pałac hrabiego Henckel von  Donnersmarck we Wrocławiu – dzieło Juliusza Schultza (1780 – ok.1850). Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 423 / 2 vol.

Staniorowska  Anna  Maria,  Przedstawienia związane ze śmiercią i rytuałami pogrzebowymi w sztuce starożytnego Egiptu. Promotor: dr Agata Kubala, Wrocław 2015 / Sygn. Mgr 1128

Staniszewska  Wiesława,  Architektura kościoła Panny Marii w Złotoryi. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1978 / Sygn. MGR 17 / 2 vol.

Stankiewicz  Małgorzata,  Zamek w Gościszowie (k. Bolesławca). Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1978 / Sygn. MGR 156 / 2 vol.

Stankiewicz  Michał,  Marek Budzyński – architekt. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 607

Starewicz  Agnieszka,  Życie i twórczość Bolesława Cybisa. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 747

Starzyńska  Natalia,  Artysta – kameleon, czyli o ilustracjach książkowych Jerzego Skarżyńskiego. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 992

Stasińska  Agata,  Figury Matki Boskiej z Dzieciątkiem i Chrystusa jako Vir Dolorum z kościoła św. Doroty we Wrocławiu. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. UWr., Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1152

Stasiowski  Piotr,  „LuXuS events show”. Mity, legenda i postulaty “kultury hipno” wrocławskiej niezależnej formacji artystycznej z lat 80. i 90. dwudziestego wieku. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 635

Staszkiewicz  Magdalena,  Kontrowersja między dobrem a złem, prawdą i kłamstwem, kościołem i herezją na podstawie rzeźb z kościoła Imienia Jezus, kaplicy św. Elżbiety i kaplicy błog. Czesława. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 436

Staśko  Kamila,  Muzyka w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza w Europie Środkowej w świetle ikonografii. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 569

Stec  Anna,  „What you see is not what you get” – twórczość Anisha Kapoora wobec tradycji. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1036

Stefański  Łukasz,  Jerzy Bereś – etapy i kierunki rozwoju twórczości. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 718

Stembalska Joanna,  Hans Dürer. Monografia artysty. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 610

Stępa  Ewa,  Późnobarokowy pałac w  Chróstniku. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1977 / Sygn. MGR 157

Stępień  Agnieszka,  Grób Boży w Żaganiu jako przykład naśladownictwa Grobu Bożego w Görlitz. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 653

Stępień  Monika,  Architektura zespołu Herzog & de Meuron w latach 1996-2005. Promotor: dr Cezary Wąs, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1082

Stoces  Dariusz,  Zespół krat żelaznych w Bazylice Świętej Rodziny w Branicach – dzieło Gebharda Utingera. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 477 / 3 vol.

Stojak  Małgorzata,  Starożytne stworzenia fantastyczne w sztuce XX wieku. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska,  Wrocław 2011 / Sygn. MGR 961

Stojek-Sawicka  Karolina,  Mecenat artystyczny Katarzyny Ludwiki z Sapiehów Sapieżyny na Śląsku i w Wielkopolsce. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 690

Stoklasek  Joanna,  Cztery barokowe kazalnice śląskie ze sceną „Objawienia na Górze Tabor”. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 510

Stolarska  Małgorzata,  Żydowskie symbole i motywy w sztuce Efraima Mojżesza Liliena. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 479 / 2 vol.

Stragierowicz  Beata,  Gmach dawnej Biblioteki Miejskiej we Wrocławiu. Dzieje budowy – charakter architektury. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1984 / Sygn. MGR 212

Strauss  Stanisław,  Społeczna funkcja grafiki, Wrocław 1952 / Sygn. MGR 158

Stronciwilk  Agata,  Jedzenie w polskiej sztuce współczesnej. Wybrane motywy. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1084

Stronczak  Ewa,  Renesansowa dekoracja sgraffitowa kościoła pw. św. Jadwigi w Gryfowie Śląskim. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 656

Stróżyńska-Goraj  Katarzyna,  Procesy rewitalizacyjne ogrodów krajobrazowych w Kotlinie Jeleniogórskiej na tle wybranych przykładów angielskich. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1129

Strumpf  Magdalena,  Dwory Ziemi Wieluńskiej w XVIII w. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1994 / Sygn. MGR 341 / 2 vol.

Strzelecki  Piotr,  Europejskie meblarstwo późnogotyckie w malarstwie tablicowym. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1083

Studnicka  Aleksandra,  Erotyzm w twórczości Andrzeja Wróblewskiego. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 936

Styś  Anna Karolina,  Muzeum Louisiana na Humlebaek. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 888

Suchońska  Joanna,  Kościół pw. św. Mateusza w Boguchwałowie i jego ołtarze. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1997 / Sygn. MGR 396 / 2 vol.

Sulej  Katarzyna,  Fundacje artystyczne wrocławskiego patrycjusza Heinricha Rybischa w XVI w. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 684

Sulowska  Barbara,  Nagrobek księcia Karola Krzysztofa Podiebrada z kościoła zamkowego w Oleśnicy. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1983 / Sygn. MGR 196

Surowiec  Krystyna,  Wrocławski pałac Hornesa. Promotor:  prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1989 / Sygn. MGR 287 / 2 vol.

Switalla  Fabiola,  Kościół pw. św. Walentego w Lubiążu i problem jego autorstwa. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 541 / 2 vol.

Swoboda  Marta,  Dekoracja freskowa kościoła pw. Wniebowzięcia NMP i św. Maternusa w Lubomierzu. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 953 / 2 vol.

Szachnowska  Anna,  Od stylu tektonicznego do dynamicznego – o przekształceniach formy kazalnic śląskich w epoce baroku (na wybranych przykładach). Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 722

Szajt  Jakub,  Późnogotyckie konwisarstwo cechowe na Śląsku. Fasetowane konwie z przedstawieniami figuralnymi z lat 1491-1564. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 995

Szal  Małgorzata,  Dawny ewangelicki kościół pw. św. Jana Chrzciciela – dzieło Richarda Gazego i Alfreda Böttchera. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 409 / 2 vol.

Szala  Magdalena,  Tetraptyk klarysek wrocławskich. Promotor: prof. dr hab. Janusz Kębłowski, dr Romuald Kaczmarek, dr Jacek Witkowski, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 461

Szary  Joanna,  O ilustracji świata dziecięcego do utworów Marii Konopnickiej dla najmłodszych. Wybrane zagadnienia. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 752

Szatanik  Justyna,  Wybrane śląskie rezydencje miejskie – analiza porównawcza. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1111

Szatkowska  Ida Maria,  „Hiszpańska gorączka”. Fenomen nowego muzeum sztuki w Hiszpanii II połowy XX wieku. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 892

Szczechla-Gołuchowska  Mariola,  Barokowy klasztor benedyktynek w Legnicy. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 578 / 2 vol.

Szczepańska  Barbara,  Andrzej Frydecki (1903-1989) – zapomniany lwowsko-wrocławski modernista. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2018 / Sygn. MGR 1192

Szczęść  Anna,  Holophagus i Rycerz. Studium średniowiecznej ikonografii świętego Jerzego na Śląsku. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 609

Szczodrak  Anna,  Architektura Wielkiej Morawy – pierwszej słowiańskiej organizacji państwowej. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 412

Szczuka  Wojciech,  Pałac w Strudze (k. Wałbrzycha). Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1977 / Sygn. MGR 159 / 2 vol.

Szczygielska-Wąs  Gabriela,  Obraz „Korona Najświętszej Panny Maryi” z kościoła pw. św. Bernardyna we Wrocławiu. Promotor: doc. dr hab. Marian Kutzner, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 273 / 2 vol.

Szczypka  Barbara,  Udział Polski w Wystawie Paryskiej 1925 i jego wpływ na dalszy rozwój sztuki polskiej. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1979 / Sygn. MGR 16 / 2 vol.

Szeląg  Adam,  Bernhard Krause (1743-1803). Życie i twórczość. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1050

Szelegejd  Bogdan Jacek,  Nurt neogotycki w twórczości Henryka Marconiego. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1975 / Sygn. MGR 160

Szemborski  Henryk,  Późnobarokowe wyposażenie rzeźbiarskie w pokarmelickim kościele pw. św. Eliasza Proroka w Głębowicach koło Wołowa. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 276

Szewczuk  Piotr,  Reprezentacja i doświadczenie transpłciowości w sztuce. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska,  Wrocław 2011 / Sygn. MGR 967

Szewczyk  Aleksandra,  Mecenat artystyczny biskupa wrocławskiego Jana V Thurzona (1506-1520)..Promotor: dr Jacekl Witkowski, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 543 / 2 vol.

Szkarłat  Agata,  Barokowa apteka jezuicka w gmachu Uniwersytetu Wrocławskiego. Promotor: dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 1992 / Sygn. MGR 319 / 2 vol.

Szkopek  Agnieszka,  Strategie artystyczne Zdzisława Jurkiewicza. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 988

Szlempo  Joanna Jadwiga,  Twórczość litograficzna Honoré Daumiera na przykładzie cyklu Les Gens de Justice. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1167

Szmek-Bakalarz  Krystyna,  Renesansowe kafle śląskie. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1973 / Sygn. MGR 165

Szmida-Półbratek  Magdalena,  Zagadnienia formy wyrobów złotniczych wrocławskiego warsztatu Mentzlów. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 408

Szopa  Ryszard,  Monografia architektury średniowiecznej kościoła farnego pw. Wniebowzięcia NMPanny w Bytomiu. Promotor: doc. dr hab. Marian Kutzner, Wrocław 1994 / Sygn. MGR 339

Szot  Katarzyna,  Twórczość Jerzego Kaliny. Wybrane zagadnienia. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 767

Szpala  Ewa,  Zaha Hadid – architektura przełomu XX i XXI wieku. Promotor: dr Cezary Wąs, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 937

Szpiech  Barbara,  Paweł Pierściński - pionier kieleckiej szkoły krajobrazu. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 676

Szpilka-Drifkowska  Magdalena,  Nieistniejący dawny gmach Stanów Śląskich we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 788

Sztuciński  Krzysztof,  Ikonografia św. Stanisława biskupa w śląskiej sztuce średniowiecznej. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 807 / 2 vol.

Szuba  Marcin,  Zarys rozwoju urbanistycznego osiedli podwrocławskich. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1070

Szufnarowski  Jakub,  Reklama fotograficzna mody Guya Bourdin. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 685

Szumigalska  Monika,  Motywy roślinne w sztuce w dobie romanizmu i gotyku na Śląsku. Rozpoznanie gatunków i interpretacja ikonograficzna wybranych przykładów. Promotor: dr Jacek Witkowki, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 589

Szumska  Mirosława Maria,  Domy handlowe przy ulicy Ruskiej we Wrocławiu na przełomie XIX – XX wieku. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1985 / Sygn. MGR 221

Szupieńko  Stanisław,  Dawny kościół ucieczkowy w Kościelcu k. Legnicy. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 539 / 2 vol.

Szwaczkiewicz  Elżbieta,  Grzegorz Klaman. Artysta zaangażowany. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 866

Szwedo  Aleksandra,  Zaangażowanie i bezsilność. Fotografki wojenne a obrazy okrucieństwa. Promotor: prof. dr hab. Anna Markowska, Wrocław 2021 / Sygn. MGR 1250

Szydłowska  Małgorzata,  Polski portret antykizujący na przełomie XVIII i XIX w. Promotor: doc. dr hab.Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1984 / Sygn. MGR 220 / 2 vol.

Szymanowicz  Małgorzata,  Robert Kuśmirowski. Próba monografii. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 923

Szymczak  Daniela,  Koncepcje sztuki w Polsce w latach 1945-1950 na podstawie „Kuźnicy”. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 693

Szymczyk  Teresa,  Epitafia rodu von Saltza w kościele filialnym w Niwnicach. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 558

Szyrocki  Marian,  Idea rozwoju w historii sztuki, Wrocław 1951 / Sygn. MGR 163

Szytel  Marta,  Kapitele w części prezbiterialnej katedry wrocławskiej. Promotor: doc. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1965 / Sygn. MGR 164

Ślesiński  Arkadiusz,  Sztuka Zbigniewa Dłubaka jako sztuka kontekstualna. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1081

Śliwa  Kazimierz,  Grupa „Drogi na Golgotę” z kościoła św. Marii Magdaleny we Wrocławiu. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1976 / Sygn. MGR 155

Śliwińska  Barbara,  Piękno i forma. O twórczości Igora Mitoraja na podstawie analizy wybranych dzieł. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 641

 

Śliwińska  Dominika,  Typologia stylistyczna architektury sakralnej Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w latach 1945-1989. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2021 / Sygn. MGR 1257

Śliwowska  Anna,  Oprawa plastyczna uroczystych wjazdów monarszych do Wrocławia w latach 1527-1620. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 560 / 2 vol.

Ślosarczyk  Agnieszka,  Twórczość Piotra Wysockiego w kontekście sztuki społecznej. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2019 / Sygn. MGR 1212

Śmieszniak  Klaudia,  Recepcja starożytnych wizerunków Zeusa, Izydy i Sol Invictus w sztuce chrześcijańskiej. Promotor: dr hab. Agata Kubala, Wrocław 2021 / Sygn. MGR 1251

Śniegula  Barbara,  Motyw kwiatów w sztuce przełomu XIX/XX wieku. Wybrane zagadnienia. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 553

Śpik  Anna,  Fotografia w twórczości Zdzisława Beksińskiego w latach 1953-1959. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 688

Średniawa  Helena,  Lud wiejski w malarstwie polskim XIX wieku, Wrocław 1951 / Sygn. MGR 162

Świątek  Klaudia,  Ikonografia Afrodyty w sztuce greckiej. Promotor: dr Agata Kubala, Wrocław 2018 / Sygn. MGR 1194

Świerc  Katarzyna,  Od realizmu dziecięcych fantazji ku abstrakcji kobiecych uniesień. Twórczość Dorothei Tanning, Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2020 / Sygn. MGR 1247

Świerczyński  Tomasz,  Rynki miast śląskich na pocztówce i fotografii sprzed roku 1914. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2018 / Sygn. MGR 1188

Świerszcz  Jarosław,  Wczesna twórczość malarska Alfonsa Karpińskiego. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 269

Święcicka  Aneta,  Barokowe ołtarze niearchitektoniczne w kościołach katolickich na Dolnym Śląsku – zagadnienia typologii. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 637

Świsłocka-Karwot  Sylwia,  Oddziaływanie krytyki na twórczość i osobowość twórczą Stasysa Eidrigevičiusa. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 433

Tabaka  Anna,  Górny fryz ratusza wrocławskiego między groteską a karnawałem. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 399

Tabor  Dariusz,  Gotyckie monstrancje śląskie. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 75 / 3 vol.

Tarnawska  Teresa,  Dramatyzm w sztuce późnego gotyku na przykładzie malarstwa środkowoeuropejskiego 2 połowy XV wieku. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 71

Teper-Dziendziel  Katarzyna,  Eksperyment w polskim filmie animowanym. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 855

Tichoniuk  Agnieszka,  Monasterska cerkiew pw. Zwiastowania NMP w Supraślu. Studium porównawcze z dziejów architektury sakralnej Wielkiego Księstwa Litewskiego. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 845 / 2 vol.

Toczyńska  Krystyna,  Bystrzyca Kłodzka – studium średniowiecznego miasta. Promotor: doc. dr hab. Janina Orosz, Wrocław 1963 / Sygn. MGR 167

Tolia  Janula,  Dom mieszczański we Wrocławiu w XVI wieku. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 4 / 2 vol.

Tomaszewski  Jerzy,   Porcelana wałbrzyska w XIX wieku (na podstawie zbiorów Muzeum Okręgowego w Wałbrzychu). Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1977 / Sygn. MGR 168 / 2 vol.

Tomczak  Agnieszka,  Hans Poelzig 1869-1936. Próba monografii. Promotor: dr Cezary Wąs, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1024

Tomczak  Karolina,  Krytyczna recepcja twórczości plastycznej Stanisława Ignacego Witkiewicza w latach 1945-1989. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 760

Tomczyk  Patrycja,  Renesansowy wystrój i wyposażenie kościoła św. Katarzyny w Piotrowicach. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 559

Tomoń  Anna,  Cyprian Godebski. Zycie i twórczość rzeźbiarska na tle XIX-wiecznej sztuki i krytyki artystycznej w Polsce i we Francji. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 795

Topoła  Maria,  Dzieła sztuki sakralnej przywiezione przez repatriantów z Kresów Wschodnich w kościołach Dolnego Śląska. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 959

Towarnicka  Izabela,  Herrmann Carl Robert Haertel (1811-1882). Życie i twórczość na tle wybranych dzieł złotnictwa wrocławskiego i europejskiego. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1004

Tracz  Ewa,  Nagrobek Bartłomieja Franciszka Gregera w Gryfowie Śląskim. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1989 / Sygn. MGR 285 / 2 vol.

Tramś  Monika,  Do czego służą artystom pomniki – analiza transgresywnych działań artystycznych, które przyczyniają się do demokratyzacji przestrzeni publicznej w Polsce po transformacji systemowej. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1089

Trembałowicz-Chęć  Izabella,  Pałac w Kamieniu Śląskim. Monografia architektury. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocłąw 1997 / Sygn. MGR 395

Trochimowicz  Katarzyna,  Polityka kreowania przeszłości w nowopowstałych polskich muzeach. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1013

Trojan  Agnieszka,  Arsenał – Ogólnopolska Wystawa Młodej Plastyki w 1955 r. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 766

Trojnar  Barbara,  Postacie fundatorów i zmarłych w malarstwie średniowiecznym na podstawie zabytków wrocławskich. Promotor: dr Danuta Hanulanka, Wrocław 1981 / Sygn. MGR 56 / 2 vol.

Trzaska  Martyna,  Analiza porównawcza sudeckiego domu podgórskiego na Ziemi Kłodzkiej na tle budownictwa wiejskiego z pogranicza czesko - niemieckiego – architektura i wnętrze. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1116

Trzemżalska  Monika,  Ogród Strzelecki we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 468

Trzop  Irena,  Barokowa przebudowa kościoła pw. św. Wawrzyńca w Głuchołazach. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1985 / Sygn. MGR 227

Trzynadlowski  Jan,  Renesansowe malowidła ścienne dworu w Czernicy (pow. lwówecki). Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1973 / Sygn. MGR 169

Turowski  Dariusz,  Kościół ewangelicko-augsburski imienia Zofii w Pokoju. Historia, forma, funkcja, treści ideowe. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1997 / Sygn. MGR 390 / 2 vol.

Turska  Agnieszka,  Późnogotycki ołtarz Chrztu Chrystusa ze Strzegomia. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 601

Turzańska  Monika,  Dawna kaplica Mathiasa Smedchina w kościele św. Elżbiety we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1063

Tużnik  Ewa,  Barokowe wyposażenie kościoła parafialnego w Jaszkotlach. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1993 / Sygn. MGR 332 / 2 vol.

Tworzydło  Krzysztof,  Przez sport do nowego społeczeństwa. Niemiecka architektura sportowa na Dolnym Śląsku do 1939 roku. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1156

Tybur  Marek,  Motywy architektoniczne w śląskim malarstwie ściennym i sztalugowym XIV i pocz. XV w. Promotor: dr Danuta Hanulanka, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 195

Tyślewicz  Zofia,  Matejko i Repin jako malarze realiści, Wrocław 1952 / Sygn. MGR 170 [I st.]

Tyws  Damian,  Zamki Piastów świdnicko-jaworskich na Dolnym Śląsku. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004/2008 / Sygn. MGR 808

Ukleja-Nonas  Liuza,  Przemiany w technologii wytwarzania i konstrukcji mebli od baroku do rokoka – na podstawie wybranych przykładów ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 508 / 2 vol.

Ulanecki  Wojciech,  Kościół parafialny pw. św. Józefa w Chełmsku Śląskim – historia, forma i funkcja, treści ideowe. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 367 / 2 vol.

Urbańska-Kidoń  Lucyna,  Dziewiętnastowieczne kamienice przy ulicy Podwale. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1987 / Sygn. MGR 255 / 2 vol.

Urbańska-Żak  Justyna,  Poszukiwanie ukraińskiego stylu narodowego na terenach Ukrainy Naddnieprzańskiej i w Galicji. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1178

Uszałowicz  Barbara,  Mauzoleum św. Jadwigi w byłym kościele pp cystersek w Trzebnicy. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1962 / Sygn. MGR 171

Uszok  Wojciech,  Małopolskie zbory Braci Polskich. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 443

Voisé-Mackiewicz  Irena,  Toruńska grafika książkowa w latach 1569-1621, Wrocław 1962 / Sygn. MGR 172

Wacław  Magdalena,  Kościół Łaski w Kamiennej Górze. Architektura  i wyposażenie. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1997 / Sygn. MGR 398

Wacław  Teresa,  Ołtarz pw. Trójcy Świętej w kościele parafialnym w Żaganiu. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1972 / Sygn. MGR 173

Wacowska  Magdalena,  Figura św. Katarzyny z około 1400 roku w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Promotor: prof. dr hab. Janusz Kębłowski, dr Romuald Kaczmarek, dr Jacek Witkowski, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 460

Wacyra  Zuzanna,  Powojenna odbudowa zabytkowych centrów miast. Tożsamość a materialne świadectwa historii we Wrocławiu i Münster. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 873

Wajdowicz  Marta,  Twórczość malarska Leona Wyczółkowskiego. Promotor: doc. dr hab. Helena Blum, Wrocław 1965 / Sygn. MGR 174

Walaszek  Barbara,  Barokowe wyposażenie kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzelinie. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 384 / 2 vol.

Walendowska  Agata Wioleta,  Twórczość Przemysława Tyszkiewicza. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 848

Waleszczyk  Magdalena,  Późnogotycki poliptyk Mistrza Ołtarza z Gościszowic z kolegiaty pw. Wniebowzięcia NMP w Kaliszu. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 588

Wallin  Aleksandra,  Polska Szkoła Plakatu a plakaty filmowe Wojciecha Fangora.Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 980

Waszkiewicz  Irena,  Inicjały kierunku sasko-turyngeńskiego w rękopisach skryptorium cysterskiego w Lubiążu. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1979 / Sygn. MGR 3 / 2 vol.

Waścińska  Alicja,  Nowe muzea w przestrzeni publicznej Wrocławia, Berlina i Wiednia. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2019 / Sygn. MGR 1222

Wawrzyńczuk  Anna Adela,  „Ihr Kirchbau ist eine Zierde der Stadt”. Ewangelicko-luterański kościół Chrystusa we Wrocławiu. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1032

Wądołkowska  Anna,  Zagadnienie wpływów sztuki Wita Stwosza na późnogotycką rzeźbę śląską, Wrocław 1951 / Sygn. MGR 457

Wąs  Cezary,  Rezydencja Fryderyka Wilhelma IV we Wrocławiu. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1987 / Sygn. MGR 302 / 2 vol.

Wątroba  Joanna Maria,  Ikonografia kobiecej intymności. Wybrane zagadnienia wizerunków waginy w sztuce polskiej. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1094

Weinert  Maria Teresa,  Starotestamentowe antycypacje i prefiguracje ofiary Chrystusa na Krzyżu w sztuce katolickiej na Śląsku w dobie baroku. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 723

Weksler  Michał,  Pokolenie Insiders czyli współczesna sztuka czeska drugiej połowy lat 90. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 784

Wełpa  Agnieszka,  Oporów. Ostatnie wielkie osiedle okresu międzywojnia we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 743

Wencka  Urszula,  Pius Weloński. Szkic do sylwetki artystycznej rzeźbiarza. Promotor: dr Waldemar Okoń, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 383 / 2 vol.

Wernik  Kazimiera,  Grafika Jana Piotra Norblina, Wrocław 1952 / Sygn. MGR 190

Wędzina  Dariusz,  Renesansowe sgraffita z dworu von Schellendorfów w Zagrodnie. Promotor: dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 1991 / Sygn. MGR 31

Węglarska  Martyna,  Zapomniany ilustrator i jego nieznane rysunki. Hubert-François Bourguignon zw. Gravelot (1699-1773) i jego dzieła w kolekcji Muzeum Książąt Lubomirskich. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2020 / Sygn. MGR 1232

Węgrzyn  Barbara,  Malarze polskiego romantyzmu. Promotor: doc. dr hab. Helena Blum, Wrocław 1964 / Sygn. MGR 175

Wiater  Małgorzata,  Nagrobek Franciszka Dominika von Schellenberga w kościele parafialnym w Ząbkowicach Śląskich. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1987 / Sygn. MGR 258

Wiater  Przemysław,  Portrety Stanisława i Antoniego Kamieńskich w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1987 / Sygn. MGR 259

Wiącek  Katarzyna,  Rafael Moneo. Twórczość architektoniczna. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 633

Wieczorek  Katarzyna,  Georg Wilhelm Neunhertz w Neuzelle. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 887 / 2 vol.

Wieczorkiewicz  Justyna,  Twórczość Bronisława Wojciecha Linkego – „Świat krzyku i oskarżenia”. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 519

Wiejak  Agata,  Agorafobia w Polsce – analiza zjawiska na podstawie działalności Zerwnętrznej Galerii AMS (1998-2000). Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 849

Wiergowska  Anna,  Kościół pod wezwaniem Chrystusa Króla w Spalonej koło Legnicy. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 734

Wierzbicka-Banaszczyk  Małgorzata,  Gotycka kustodia z Raciborza. Promotor: doc. dr hab. Marian Kutzner, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 270 / 2 vol.

Wierzchucka  Agnieszka,  Motyw tańca w malarstwie polskim od 1880 roku do lat trzydziestych XX wieku. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 577 / 2 vol.

Wierzchucka  Justyna,  Obraz niepełnosprawności w malarstwie europejskim w czasach nowożytnych na wybranych przykładach. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 785

Więcek  Adam,  Daniel Chodowiecki i jego znaczenie dla sztuki polskiej, Wrocław [br.] / Sygn. MGR 176

Więcław  Natalia Michalina,  Daniel Mróz (1917-1993). Zarys sylwetki artystycznej na podstawie analizy ilustracji do wybranych utworów poetyckich. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 944

Wiktor  Krzysztof,  Fotomontaże Aleksandra Krzywobłockiego. Monografia twórczości na tle zagadnień związanych z fotomontażem. Promotor: dr Waldemar Okoń, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 487

Wilczyńska  Wiesława,  Ołtarz Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie z kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1976 / Sygn. MGR 198

Wilk  Andrzej,  Dwór cystersów krzeszowskich w Świdnicy. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1993 / Sygn. MGR 330

Wincencjusz  Anita,  „Wędrowna muza malarska” Bronisława Rychter-Janowska. Źródła do życiorysu i twórczości. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 361 / 2 vol.

Windyka  Teresa,  Carl Daniel David Friedrich Bach. Życie i działalność. Sztambuch artysty. Promotor: dr Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 80 / 2 vol.

Winkelbauer  Ewa,  Wczesnobarokowe stalle F.G. Zellera (1638-1711) z kościoła pw. św. Wincentego we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1993 / Sygn. MGR 337 / 2 vol.

Wisłocki  Marcin,  Protestanckie adaptacje ołtarzy średniowiecznych na Pomorzu w XVI i XVII wieku. Promotor: dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 356 / 2 vol.

Wiszniewska  Małgorzata,  Założenie zamkowe w Głogówku i jego funkcje od średniowiecza do czasów współczesnych. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 472 / 2 vol.

Witecki  Jacek,  Malarstwo monumentalne Feliksa Antona Schefflera w klasztorze w Lubiążu. Promotor: dr Henryk Dziurla, Wrocław 1990 / Sygn. MGR 298 / 2 vol.\

Witkowska  Agata Monika,  Suzhou i jego dziedzictwo kulturowe. Miasto chińskie między tradycją a nowoczesnością. Promotor: Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2021 / Sygn. MGR 1252

Witkowski  Jacek,  Gotycki ołtarz główny kościoła pw. śś. Piotra i Pawła w Legnicy. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1983 / Sygn. MGR 199 / 2 vol.

Witos  Edyta,  Program ideowy czasopisma „Polski Przegląd Fotograficzny”. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 853

Wittchen  Damian,  Działalność „dynastii” Casparinich na Śląsku – Opis historii konserwacji prospektu organowego Adama Horatio Caspariniego z Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla,, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 600

Włodarczyk  Arkadiusz,  Realizm w twórczość Witolda Pruszkowskiego, Józefa Chełmońskiego, Jacka Malczewskiego, Aleksandra Gierymskiego i Leona Wyczółkowskiego, Wrocław [b.r.] / Sygn. MGR 177

Wodecka  Kamila,  Rola ciała w rzeźbiarskiej twórczości Mirosława Bałki. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 865

Wodniak  Dagmara Lilianna,  Treści i funkcje ideowe wyposażenia i wystroju kościoła filialnego pod wezwaniem św. Piotra i Pawła w Starym Mieście koło Dzierzgonia. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 405 / 2 vol.

Wojciech  Przemysław,  Odbudowa i rewitalizacja miast zachodniej części historycznego Dolnego Śląska po drugiej wojnie światowej (Głogów, Polkowice, Lubin, Bytom Odrzański, Krosno Odrzańskie). Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1176

Wojciechowska  Katarzyna,  Ikonografia św. Antoniego Pustelnika. Przemiana charakteru przedstawień na przestrzeni epok. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 566 / 2 vol.

Wojciechowski  Michał,  Wpływ rozwoju przestrzennego miasta średniowiecznego na nowożytne kamienice we Lwówku Śląskim. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 599

Wojnicka  Dorota,  Przejawy sztuki skandynawskiej we wczesnym średniowieczu na ziemiach polskich. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 705

Wojtalczyk  Ewa,  Nagrobek von Salischów w kościele filialnym w Cieślach. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 96

Wojtasik  Łucja Teresa,  Nagrobki i epitafia neoklasycystyczne we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1981 / Sygn. MGR 29

Wojtasik-Tokarz  Anna,  Motyw teatru w sztuce polskiej w końcu XVIII i w XIX wieku. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 567 / 2 vol.

Wojtukiewicz  Joanna,  Polski hiperrealizm – wybrane zagadnienia. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 703

Wojtuń  Anna,  „Forma Otwarta” Oskara Hansena. Teoria i kontynuacje. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 932

Wojturski  Grzegorz,  Trzy górskie kaplice św. Anny w Sosnówce, Kowarach i Starych Bogaczowicach. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1993 / Sygn. MGR 329 / 2 vol.

Wojtyła  Arkadiusz,  Układy łańcuchowe w barokowej architekturze sakralnej. Geneza artystyczna i ideowa. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 495

Wolak  Agnieszka,  Makiety i modele architektoniczne od średniowiecza do czasów współczesnych – funkcja i forma. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1118

Wolska  Joanna,  Ewolucja architektury w ruchu. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 738

Woźniak  Agnieszka,  Styl narodowy w architekturze polskiej a działalność Stanisława Noakowskiego. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 854

Woźniak  Dorota,  Antiphonarium I F 401 ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1974 / Sygn. MGR 178

Woźniak  Marta,  Kościół Trójcy Świętej w Bierutowie jako przykład budowli sakralnej z czasów wojny trzydziestoletniej. Promotor: dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 661

Woźniak  Wioletta,  Drewniane epitafia obrazowe z przełomu XVI/XVII wieku w kościele farnym w Lubinie. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 438

Woźny  Juliusz,  Kaplica bł. Czesława przy kościele św. Wojciecha we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 94

Wójciak  Wioletta,  Miejska Kasa Oszczędności (niem. Städtische Sparkasse) Rynek 9-11 we Wrocławiu. Obecna siedziba Banku Zachodniego. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 359 / 2 vol.

Wrabec  Hanna,  Wilhelm Leopolski 1828-1892. Życie i twórczość. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1970 / Sygn. MGR 67

Wrona  Wioletta Joanna,  Siedziby rodowe Schaffgotschów i Hochbergów w XIX wieku – próba porównania. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2011 / Sygn. MGR 945

Wrońska  Karolina,  Kościół pw. św. Marii Dominiki Mazzarello w Krzeczynie Wielkim. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 765

Wrońska  Marta,  Manierystyczna ambona z 1607 r. w kościele pw. św. Macieja we Wrocławiu. Promotor: dr hab. Piotr Oszczanowski, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1097

Wróbel  Kamila,  Polska sztuka wideo w latach 1989-1995. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 914

Wyrzykowska  Małgorzata,  Escorial jako prototyp barokowych założeń klasztornych na terenie monarchii austriackiej – klasztor jako rezydencja cesarska. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 378

Wysmyk  Aleksandra,   Od undergroundu do oficjalnego obiegu – instytucjonalizacja i komercjalizacja street artu w Polsce. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 985

Wysmyk  Anna,  Twórczość Wojciecha Weissa w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 989

Wysocka  Barbara,  Rzeźba wsporników anielskich z kościoła NMP na Piasku we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1975 / Sygn. MGR 166

Wysocka  Julia,  Siedemnastowieczny wystrój i wyposażenie kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzeszowie jako wyraz mecenatu rodziny Rehdigerów z Wrocławia. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 418

Wywiał  Stanisława,  Nagrobek Przecława z Pogorzeli w katedrze wrocławskiej. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1969 / Sygn. MGR 179

Zabawa  Barbara,  Barokowy pałac w Piotrkowicach. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1977 / Sygn. MGR 180 / 2 vol.

Zaczek  Aleksandra, Maurits Cornelis Escher – życie i twórczość. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 542

Zając  Bożena,  Pomnik nagrobkowy Rechenbergów w Kliczkowie (pow. bolesławiecki). Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1973 / Sygn. MGR 183

Zakrzewska  Elżbieta,  Kościół w Żórawinie i jego protestancka przebudowa około roku 1600. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1971 / Sygn. MGR 453

Zalejski-Smoleń  Tomasz,  Metafora w twórczości Jacka Wesołowskiego. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 571

Zamaro  Magdalena,  Scena Zaśnięcia Marii z Ptaszkowej na tle współczesnych przedstawień tego tematu, znajdujących się w zbiorach polskich. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1981 / Sygn. MGR 57 / 2 vol.

Zamęta  Monika,  Wyposażenie i wystrój kościoła pw. św. Macieja w Trzebicku koło Milicza. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 643

Zamojska  Dorota,  Rozwój kompleksu szkolnych budowli jezuickich w Nysie na tle przemian stylowych architektury śląskiej w latach 1641-1741. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1997 / Sygn. MGR 397 / 2 vol.

Zapotoczna  Paulina,  W poszukiwaniu szlachetnego kruszcu. Urbanistyka miast górniczych na Dolnym Śląsku na tle europejskim. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2018 / Sygn. MGR 1185

Zaremba  Katarzyna Malwina,  Nieznane dzieła znanego artysty, czyli o obrazach Felixa Antona Schefflera w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Lubawce. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 879

Zarzycki  Jakub,  Trudna sztuka poświęceń. Wojciech Gerson (1831-1901) a malarstwo historyczne. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2012 /  Sygn. MGR 1008

Zaucha-Stoces  Iwona,  Późnobarokowy kościół Bożogrobców w Nysie. Promotor: prof. dr hab. Mieczysłąw Zlat, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 234

Zawadzka  Joanna,  Budownictwo i architektura Celtów na ziemiach polskich. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 410

Zawidzka  Danuta,  Liebichshöhe (Wzgórze Partyzantów). Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1984 / Sygn. MGR 219

Zawisza  Norbert,  Kielich tzw. Królewski z Trzemeszna. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1971 / Sygn. MGR 184

Zdebel  Małgorzata,  Zespół kościelno-klasztorny Franciszkanów we Wrocławiu-Karłowicach w latach 1895-1939. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1020

Zduniak  Maria,  Okres Młodej Polski w twórczości Wojciecha Weissa. Promotor: doc. dr hab. Helena Blum, Wrocław 1967 / Sygn. MGR 182

Zduńczyk  Aurelia,  Śląskie kolumny maryjne. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1011 / 2 vol.

Zeman  Anna,  Początki nowoczesnego rozwoju przestrzennego i budownictwa willowego w Brzegu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1997 / Sygn. MGR 392 / 2 vol.

Zerka  Paulina,  Rodzina w twórczości Marii Anto i Zuzanny Janin (matki – córki). Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1079

Zgrzebnicka  Dominika,  Przestrzeń i czas w realizacjach Dominika Lejmana. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2020 / Sygn. MGR 1245

Zielińska  Marta,  Poglądy na genezę, początki, symbolikę i rozwój tematyki zimowej w plastyce europejskiej czasów nowożytnych, na podstawie dotychczasowych badań. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 730

Zieniewicz  Łucja,  Gender i wystawa. Feministyczne ujęcie płci i ciała w sztuce współczesnej. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 949

Zienkiewicz  Krystyna,  Malarstwo Bronisława Jamontta. Promotor: prof. dr  Zbigniew Hornung, Wrocław 1971 / Sygn. MGR 181

Ziental  Krzysztof,  Instytut Matematyki i Instytut Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego w kontekście rozwoju dzielnicy naukowej w rejonie placu Grunwaldzkiego. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 870 / 2 vol.

Zięba  Magdalena,  Muzeum jako performans i rzeźba na przykładzie nowych muzeów Hiszpanii. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 899

Zimka  Agata,  Tajemnica żywiołowości i feministyczne wątki w twórczości Natalii LL. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1113

Ziółkowska  Aleksandra,  Kościół św. Mikołaja we Włodzieninie i jego dawny wystrój rzeźbiarski. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 739

Zlat  Mieczysław,  Zamek w Krasiczynie. Promotor: prof. dr hab. Władysław Podlacha, prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1951 / Sygn. MGR 187

Zobek  Ewa,  Plakaty Jana Młodożeńca. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 646

Zychowicz  Anna,  Kominki dolnośląskie od gotyku do klasycyzmu. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 586 / 2 vol.

Żak  Izabella,  Ołtarz Mariacki w kaplicy Brackiej w kościele św. Jakuba w Nysie. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 91

Żak  Katarzyna,  Barokowy budynek Kamery Cesarskiej we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1991 / Sygn. MGR 305 / 2 vol.

Żak  Zdzisław,  Ołtarz fundacji Piotra von Wartenberg. Monografia. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1984 / Sygn. MGR 213

Żankowska  Bożena,  Życie i twórczość Piotra Potworowskiego w latach 1925-1958. Promotor: doc. dr hab. Helena Blumówna, Wrocław 1965 / Sygn. MGR 69

Żarejko  Małgorzata,  Sakramentarium kościoła pw. św. Marii Magdaleny we Wrocławiu. Promotor: doc. dr hab. Marian Kutzner, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 271 / 2 vol.

Żarnowiecka  Alicja,  Płaskorzeźba Adriana de Vries w katedrze wrocławskiej, Wrocław 1952 / Sygn. MGR 186

Żelasko  Stefania,  Pomnik nagrobny Jerzego von Braun w Bytomiu Odrzańskim. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1976 / Sygn. MGR 185

Żelasko  Jan,  Działalność warsztatu kamieniarskiego kościoła Saint Pierre z Aulnay na Saintonge i pozostałych rejonach Francji zachodniej. Zwierzęce maski monstrualne na kapitelach romańskich Francji zachodniej i ich geneza. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1976 / Sygn. MGR 188 / 2 vol.

Żernik  Monika,  In humido loco iacens. Kościół św. Katarzyny w Makowicach k. Świdnicy. Architektura i renesansowe wyposażenie wnętrza. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 675 / 2 vol.

Żłobińska  Barbara,  Obraz katedry gotyckiej jako ważny składnik świadomości społeczeństwa średniowiecznego. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1141

Żmijewski  Marek,  Monografia kościoła św. Krzysztofa we Wrocławiu. Promotor: doc. dr hab. Marian Kutzner, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 244

Żrałko  Dorota,  Forma graficzna „Przeraźliwego echa trąby ostatecznej” Klemensa Bolesławiusza na tle innych wydawnictw tego rodzaju w czasach baroku. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 459

Żukowska  Natalia,  Recepcja motywów staroegipskich w sztuce polskiej od końca XVIII do połowy XX wieku. Promotor: dr Agata Kubala, Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1180

Żumirska  Malwina,  Epitafia portretowe w Kościele Pokoju w Świdnicy. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1067

Żumirski  Maciej,  Logo. Historia znaków graficznych w sztuce użytkowej oraz ich aspekty artystyczne. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1056

Żuraw  Katarzyna,  Leon Tarasewicz. Malarstwo 1984-2004. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 621

Żydowicz  Małgorzata,  Kaplica Loretańska w kościele pocysterskim w Lubiążu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 9

Żymańczyk  Katarzyna,  Tadeusz Ajdukiewicz. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 677