Konferencje

Trzydziesta rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Armenią


Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UWr, we współpracy z EASA Network for the Anthropology of Gender and Sexuality, sekcją European Association of Social Anthropologists, zaprasza na międzynarodową konferencję naukową „Anthropology of Reproductive Governance & Justice”.


Konferencja odbędzie się w dniach 19-20 listopada we Wrocławiu