wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Tytuł/Stopień naukowy Nazwisko i imię Zatrudniony w
1. prof. dr hab. Derwich Marek Instytut Historyczny
2. prof. dr hab. Goliński Mateusz Instytut Historyczny
3. prof. dr hab. prof. UWr Jaworski Paweł Instytut Historyczny
4. prof. dr hab. prof. UWr Jaworski Paweł Instytut Historyczny
5. prof. dr hab. Kaszuba Elżbieta Instytut Historyczny
6. prof. dr hab. Kaszuba Elżbieta Instytut Historyczny
7. prof. dr hab. Kawalec Krzysztof Instytut Historyczny
8. prof. dr hab. Kęsik Jan Instytut Historyczny
9. prof. dr hab. Maroń Jerzy Instytut Historyczny
10. prof. dr hab. Nawotka Krzysztof Instytut Historyczny
11. prof. dr hab. Piotrowski Jacek Instytut Historyczny
12. prof. dr hab. Rosik Stanisław Instytut Historyczny
13. prof. dr hab. Ruchniewicz Krzysztof Instytut Historyczny
14. prof. dr hab. Strauchold Grzegorz Instytut Historyczny
15. prof. dr hab. Tyszkiewicz Jakub Instytut Historyczny
16. prof. dr hab. Wąs Gabriela Instytut Historyczny
17. prof. dr hab. Wiszewski Przemysław Instytut Historyczny
18. prof. dr hab. prof. UWr Ziątkowski Leszek Instytut Historyczny
19. prof. dr hab. prof. UWr Ziątkowski Leszek Instytut Historyczny
20. prof. dr hab. Żerelik Rościsław Instytut Historyczny
21. dr hab. prof. UWr Cichoracki Piotr Instytut Historyczny
22. dr hab. prof. UWr Głowiński Tomasz Instytut Historyczny
23. dr hab. prof. UWr Górny Marek Instytut Historyczny
24. dr hab. prof. UWr Hryciuk Grzegorz Instytut Historyczny
25. dr hab. prof. UWr Klint Paweł Instytut Historyczny
26. dr hab. prof. UWr Klint Paweł Instytut Historyczny
27. dr hab. prof. UWr Łoś Andrzej Instytut Historyczny
28. dr hab. prof. UWr Mrozowicz Wojciech Instytut Historyczny
29. dr hab. prof. UWr Nowosielska-Sobel Joanna Instytut Historyczny
30. dr hab. prof. UWr Pawlak Małgorzata Instytut Historyczny