Zespoły

 

Zespoły ds. Oceny Jakości Kształcenia:

dr hab. Joanna Nowosielska-Sobel prof. UWr (przewodnicząca)

dr hab. Karol Sanojca prof. UWr

dr hab. Filip Wolański prof. UWr 

 

Zespół ds. Jakości Kształcenia

Dr hab. Barbara Techmańska (przewodnicząca)

Prof. Gabriela Wąs

Dr hab. Joanna Wojdon prof. UWr

Dr hab. Dagmara Adamska

Prof. Jan Kęsik

Dr hab. Tomasz Głowiński prof.  UWr  

Dr hab. Marek Wójcik

Dr Jakub Węglorz