Procedury i działania

 

Imię i nazwisko osoby hospitowanej

Zajęcia

Termin hospitacji

Imię i nazwisko hospitującego

Pracownicy

Dr Jacek Dębicki

Planowanie turystyki kulturowej

09.12.2020

14.15-15.45

Prof. Gabriela Wąs

Dr Tomasz Dywan

Infrastruktura komunalna miast XIX i XX wieku

19. 11. 2020

12.15-13.45

Prof. Jan Kęsik

Dr Małgorzata Skotnicka-Palka

Dydaktyka historii

12.11.2020

10.00-12.00

Dr hab. Karol Sanojca prof. UWr

Doktoranci

Mgr Paulina Kaczmarczyk

Język łaciński

04.11.2020

8.30-10.00

Prof. Krzysztof Nawotka

Mgr Katarzyna Długosz

Źródła audiowizualne

20.11.2020

8.30-10.00

Dr hab. Paweł Klint

Mgr Rafał Igielski

Wojna i wojskowość do

końca zimnej wojny

06.11.2020

10.15-11.45

Dr hab. Tomasz Głowiński prof. UWr

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Instytut Historyczny

Harmonogram hospitacji w roku akademickim 2020/2021 semestr zimowy

 

Nadzór nad całością hospitacji: dr hab. Barbara Techmańska z-ca dyrektora Instytutu ds. dydaktycznych