Aktualności / News

W dniach od 1 do 15 lutego 2022 roku będą przyjmowane dokumenty w ramach rekrutacji na długoterminowe (od 2 do 12 miesięcy) wyjazdy na studia za granicą w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2022/2023. Od nowego roku akademickiego można się również starać o wyjazdy krótkoterminowe (od 5 do 30 dni). W tym przypadku rekrutacja odbywać się będzie w sposób ciągły. Dotyczy to także wyjazdów na praktyki. Szczegółowe regulaminy w zakładce Erasmus+ / Dokumenty 

Wszelkich informacji o zasadach programu udziela prof. Paweł Jaworski  (pawel.jaworski@uwr.edu.pl)  

Students can apply for Erasmus+ long-term (2-12 months) studies programme between 1-15 of February, 2022,  and visit a foreign university during the academic year 2022/2023. From the next academic year it is also possible to apply for short visits (5-30 days). In this case applications are accepted continuously throughout the academic year. The recruitment for traineeships is possible in the same way. For details of the recruitment rules see section: Erasmus+ / Documents 

Please contact prof. Paweł Jaworski  (pawel.jaworski@uwr.edu.pl) in order to learn more about the programme.