Zapisy na test kwalifikacyjny (lektoraty)

 

 

STUDENCI HISTORII

I rok I stopień

         STUDIA ZAOCZNE        

 

 

Terminy zapisów na test kwalifikacyjny i testu kwalifikacyjnego

 

Termin testu

Termin zapisów

25.03-28.03.2022

14.03-21.03.2022

 

  • Wszystkie informacje na temat testu i zapisów są dostępne na stronie SPNJO:

https://spnjo.uni.wroc.pl/pl/strony/189

  • Przed przystąpieniem do testu student jest zobowiązany zapisać się poprzez odpowiedni formularz dostępny na stronie SPNJO (link aktywny w podanych dniach).
  • Po zamknięciu zapisów linki do testów zostaną wysłane na adres „uwr.edu.pl” tylko tym studentom, którzy zapisali się przez formularz i mają prawo przystąpić do testu. Do testu można przystąpić tylko raz.
  • Testy będą aktywne w podanych dniach.
  • Test trwa 100 minut i składa się ze 120 zadań i po tym czasie zamyka się automatycznie.
  • Student zostaje zapisany do grupy zgodnie z poziomem zakwalifikowania. Studenci, którzy po teście kwalifikacyjnym z języka  obowiązkowego zakwalifikowali się niżej niż  poziom B1 są zobowiązani do rozpoczęcia lektoratu od poziomu B1 (zarządzenie rektora nr 42/2020). 

 

 

Studenci, którzy uczęszczają na lektorat lub uczęszczali, ale przerwali naukę oraz studenci, których wynik testu jest jeszcze ważny, nie mogą ponownie przystąpić do testu. Jeżeli jednak przystąpią do testu, wynik testu zostanie anulowany.

 

Test kwalifikacyjny jest ważny trzy semestry.

 

Studenci, którzy nie napiszą testu w podanym terminie nie będą mieli zagwarantowanego miejsca w grupie w semestrze zimowym 2022/2023 i tym samym mogą nie rozpocząć lektoratu w wymaganym terminie.

 

Wykaz grup zostanie umieszczony na stronie SPNJO w zakładce: „Wykaz grup – studia niestacjonarne”  w tygodniu poprzedzającym pierwsze zajęcia.

 

Student jest zobowiązany do zapoznania się z Zasadami  uczestnictwa w lektoratach dostępnymi na stronie SPNJO, zakładka „Lektoraty – studia niestacjonarne.”