Obowiązkowe szkolenie biblioteczne

Studenci I roku wszystkich kierunków (stacjonarni i zaoczni)!

 

Obowiązkowe szkolenie biblioteczne będzie dostępne online dla studentów I roku studiów stacjonarnych i zaocznych (licencjat, magisterium) w październiku 2021 r. (najprawdopodobniej około 18 października po utworzeniu grup w systemie USOS). Szkolenie odbędzie się w formie prezentacyjnej, zakończy testem wyboru i będzie dostępne przez cały semestr zimowy. Zaliczenie w systemie USOS będzie wymagane na koniec semestru zimowego. Dane do logowania na szkolenie biblioteczne zostaną Państwu wysłane na skrzynki pocztowe w domenie uwr.ed.pl

Jak najszybsze zapoznanie się z prezentacją ułatwi Państwu sprawne korzystanie z katalogu i księgozbioru biblioteki.

Podkreślamy, że szkolenie biblioteczne nie jest równoznaczne z zapisaniem się do biblioteki i założeniem konta bibliotecznego. Zapisy będą możliwe od 1 października 2021 r., odbywać się będą za pośrednictwem formularza nr 1 dostępnego na stronie internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej - www.bu.uni.wroc.pl (zakładka Aktualności). Po wypełnieniu formularza konieczna będzie aktywacja konta w Bibliotece IH lub w BU, która będzie wymagała okazania legitymacji studenckiej ważnej na rok 2021/2022 i karty zobowiązań. Założone tą drogą konto będzie wspólnym kontem Biblioteki Uniwersyteckiej i Biblioteki Instytutu Historycznego.