Informacje o zapisach na zajęcia

Studenci I roku historii, dziedzictwa kultury materialnej, militarioznawstwa i I roku studiów II stopnia (historia i HPP). Zapisy na wszystkie zajęcia w usos rozpoczną się 5 października o godzinie 10.00 i będą trwały do 12 października do godziny 12.00.

Studenci II, III roku studiów I stopnia (historia, dziedzictwo kultury materialnej) i II roku militarioznawstwa oraz  II roku studiów II stopnia (historia i HPP). Zapisy na wszystkie zajęcia w  usos rozpoczną się 4 października o godzinie 10.00 i będą trwały do 12 października do godziny 12.00.