Harmonogram dni adaptacyjnych

4 października 

 

9.00-10.30 Historia (I stopień, grupa 1 studenci z nazwiskami od A do Ł) (Instytut Historyczny, ul. Szewska 49, audytorium) 

Spotkanie rozpocznie się od wystąpień pełnomocnik ds. równego traktowania dr hab. Joanny Dufrat oraz pełnomocnika ds. bezpieczeństwa na WNHiP dr hab. Grzegorza Kulki [czas dla Pełnomocników w godz. 10.00 – 10.45)]. W dalszej części spotkania dyrektor Instytutu dr hab. Filip Wolański prof. UWr przedstawi jego strukturę oraz specyfikę prowadzonych badań naukowych; zastępca dyrektora ds. dydaktycznych dr hab. Barbara Techmańska razem z reprezentującą administrację Instytutu mgr Teresą Bednarz omówią: najważniejsze prawa i obowiązki studenta (w oparciu o regulamin studiów), zasady zaliczania semestru, odpłatności i ustalania wymiaru punktów ECTS, plany i programy studiów, zajęcia obowiązkowe (w tym zasad zaliczenia WF, lektoratów języków obcych), praktyki zawodowe, zasad studiowania (IOS), stypendia dla studentów, zasady rejestracji na zajęcia dydaktyczne i kontakt z opiekunem roku, prowadzącym zajęcia. Studentom przedstawiony zostanie opiekun roku.

 

11.15-13.15 - Historia (I stopień, grupa 2 studenci z nazwiskami od M do Ż) (Instytut Historyczny, ul. Szewska 49, audytorium) 

Spotkanie rozpocznie się od wystąpień pełnomocnik ds. równego traktowania dr hab. Joanny Dufrat oraz pełnomocnika ds. bezpieczeństwa na WNHiP dr hab. Grzegorza Kulki [czas dla Pełnomocników w godz. 11.15-12.00]. W dalszej części spotkania dyrektor Instytutu dr hab. Filip Wolański prof. UWr przedstawi jego strukturę oraz specyfikę prowadzonych badań naukowych; zastępca dyrektora ds. dydaktycznych dr hab. Barbara Techmańska razem z reprezentującą administrację Instytutu mgr Teresą Bednarz omówią: najważniejsze prawa i obowiązki studenta (w oparciu o regulamin studiów), zasady zaliczania semestru, odpłatności i ustalania wymiaru punktów ECTS, plany i programy studiów, zajęcia obowiązkowe (w tym zasad zaliczenia WF, lektoratów języków obcych), praktyki zawodowe, zasad studiowania (IOS), stypendia dla studentów, zasady rejestracji na zajęcia dydaktyczne i kontakt z opiekunem roku, prowadzącym zajęcia. Studentom przedstawiony zostanie opiekun roku.

 

 

 

13.30 - 14.45 - Dziedzictwo kultury materialnej i Militarioznawstwo (Instytut Historyczny ul. Szewska 49, audytorium) 

Podczas spotkania dyrektor Instytutu dr hab. Filip Wolański prof. UWr przedstawi jego strukturę oraz specyfikę prowadzonych badań naukowych; zastępca dyrektora ds. dydaktycznych dr hab. Barbara Techmańska razem z reprezentującą administrację Instytutu mgr Teresą Bednarz omówią: najważniejsze prawa i obowiązki studenta (w oparciu o regulamin studiów), zasady zaliczania semestru, odpłatności i ustalania wymiaru punktów ECTS, plany i programy studiów, zajęcia obowiązkowe (w tym zasad zaliczenia WF, lektoratów języków obcych), praktyki zawodowe, zasad studiowania (IOS), stypendia dla studentów, zasady rejestracji na zajęcia dydaktyczne i kontakt z opiekunem roku, prowadzącym zajęcia. Studentom przedstawieni zostaną opiekunowie roku. O specyfice studiów na kierunku Dziedzictwo kultury materialnej opowie prof. dr hab. Jan Kęsik i dr hab. Tomasz Głowiński prof. UWr. Studia na kierunku Militarioznawstwo scharakteryzuje dr Jacek Jędrysiak. Spotkanie zakończy się wystąpieniami pełnomocnik ds. równego traktowania dr hab. Joanny Dufrat oraz pełnomocnika ds. bezpieczeństwa na WNHiP dr hab. Grzegorza Kulki [czas dla Pełnomocników w godz. 14.00-14.45] 

 

15.00 - 16.45 - Historia (II stopień) i Historia w przestrzeni publicznej (Instytut Historyczny, ul. Szewska 49, audytorium). 

Podczas spotkania dyrektor Instytutu dr hab. Filip Wolański prof. UWr przedstawi jego strukturę oraz specyfikę prowadzonych badań naukowych; zastępca dyrektora ds. dydaktycznych dr hab. Barbara Techmańska razem z reprezentującą administrację Instytutu mgr Teresą Bednarz omówią: najważniejsze prawa i obowiązki studenta (w oparciu o regulamin studiów), zasady zaliczania semestru, odpłatności i ustalania wymiaru punktów ECTS, plany i programy studiów, zajęcia obowiązkowe (w tym zasad zaliczenia WF, lektoratów języków obcych), praktyki zawodowe, zasad studiowania (IOS), stypendia dla studentów, zasady rejestracji na zajęcia dydaktyczne i kontakt z opiekunem roku, prowadzącym zajęcia. O specyfice studiów na kierunku Historia w przestrzeni publicznej opowie dr hab. Joanna Wojdon prof. UWr. Studentom przedstawieni zostaną opiekunowie roku. W trakcie spotkania odbędą się wystąpienia pełnomocnik ds. równego traktowania dr hab. Joanny Dufrat oraz pełnomocnika ds. bezpieczeństwa na WNHiP dr hab. Grzegorza Kulki [czas dla Pełnomocników w godz. 15.00-15.45] 

 

Szkolenie biblioteczne w formie on-line informacja o dokładnym terminie zostanie przekazana studentom indywidualnie drogą mailową.