Nadzwyczajny Kongres Nauk Humanistycznych

W sobotę 26 stycznia odbył się w Warszawie zwołany w pilnym trybie Nadzwyczajny Kongres Nauk Humanistycznych. Uczestniczyli w nim głównie członkowie I Wydziału Polskiej Akademii Nauk, skupiającego Komitety reprezentujące dyscypliny humanistyczne. Oprócz nich byli obecni dziekani niektórych wydziałów humanistycznych polskich uniwersytetów i zaproszeni goście. Łącznie na sali obrad było blisko dwieście osób. Nie pojawił się żaden przedstawiciel MNiSW. Celem Kongresu była ostatnia bodaj możliwa próba zapobieżenia skutkom wprowadzanej nowej Ustawy, a zwłaszcza ciągle powstającym do niej rozporządzeniom ministerialnym.

Nadzwyczaj zgodnym głosem stwierdzano, że tryb wprowadzania Ustawy i niektóre zawarte w niej pomysły, zwłaszcza dotyczące klasyfikacji dziedzin i dyscyplin, wskaźników kosztochłonności oraz ewaluacji nauki, ale także niedopracowanie szczegółów np. w odniesieniu do studiów doktoranckich, powodują i będą powodować stan najwyższego zagrożenia dla polskiej humanistyki. Przy jednym głosie wstrzymującym się, podjęto uchwałę końcową wzywającą ministra do rozmów z wyłonioną reprezentacją Kongresu, Komitetem Porozumiewawczym Humanistyki Polskiej (uchwała w zakładce na stronie PTH - http://pth.net.pl/aktualnosci/229). Wysunięto postulat powstrzymania się od wprowadzania Ustawy i przygotowywanych do niej kolejnych rozporządzeń, w tym także przeprowadzenie ewaluacji planowanej na 2021 r. na dotychczasowych zasadach. W razie braku reakcji ministerstwa w ustawowym terminie zapowiedziano bardziej radykalne działania.