2021

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 24 lutego 2021 r.:

Uchwała nr 14/2021 w sprawie warunków rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2022/2023
Załącznik do Uchwały nr 14/2021 - Zasady i tryb rekrutacji dla cudzoziemców w roku akademickim 2022/2023
Załącznik do Uchwały nr 14/2021 - Zasady i tryb rekrutacji dla obywateli polskich na rok akademicki 2022/2023
Uchwała nr 15/2021 w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr Izabeli Lebudzie adiunktowi w Instytucie Psychologii na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
Uchwała nr 16/2021 w sprawie uchylenia Uchwały nr 9/2021 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie modyfikacji programu studiów I stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne) na kierunku Pedagogika od roku akademickiego 2020/2021 od semestru zimowego na następujących specjalnościach: Edukacja dorosłych i marketing społeczny, Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna, Pedagogika opiekuńcza z terapią oraz Resocjalizacja.
Uchwała nr 17/2021 w sprawie zatrudnienia na cywilnoprawną do prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze letnim w roku akademickim 2020/21 w Instytucie Historycznym na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.
Uchwała nr 18/2021 w sprawie indywidualnego planu studiów dla studentki - Pani Agnieszki Dull, na kierunku „Dziedzictwo Kultury Materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie” w Instytucie Historycznym na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
Uchwała nr 19/2021 w sprawie zatrudnienia na umowę cywilnoprawną do prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze letnim w roku akademickim 2020/21 w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.
Uchwała nr 20/2021 w sprawie likwidacji na kierunku „Pedagogika” specjalności „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” na studiach II stopnia po kierunkach pedagogicznych i nauczycielskich na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych od roku akademickiego 2022/2023
Uchwała nr 21/2021 w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Leszkowi Mrozewiczowi.
Uchwała nr 22/2021 w sprawie zatrudnienia Pani dr Niny Mazhjoo na stanowisku asystenta (post-doc), finansowanym w ramach projektu NAWA „profesura gościnna”
Uchwała nr 23/2021 w sprawie zatrudnienia Pana dr Piotra Głogowskiego na stanowisku asystenta (post-doc), finansowanego w ramach projektu NAWA „profesura gościnna”
Uchwała nr 24/2021 w sprawie zaakceptowania nowego regulaminu praktyk na kierunku: „Interdyscyplinarne Studia Europejskie” na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego od semestru letniego w roku akademickim 2020/2021.

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 20 stycznia 2021 r.:

Uchwała nr 1/2021 w sprawie opinii dotyczącej limitów przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2021/2022
Uchwała nr 2/2021 w sprawie zaakceptowania zaktualizowanej Procedury Dyplomowania na kierunku Etnologia i Antropologia Kulturowa Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2021/2022
Uchwała nr 3/2021 w sprawie zaakceptowania nowego regulaminu praktyk na kierunku: Etnologia i Antropologia Kulturowa Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2021/2022
Uchwała nr 4/2021 w sprawie zatrudnienia Pani mgr Marty Derejczyk na umowę – zlecenie do prowadzenia zajęć w semestrze letnim w roku akademickim 2020/21 w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej
Uchwała nr 5/2021 w sprawie zatrudnienia Pani mgr Celiny Strzeleckiej na umowę – zlecenie do prowadzenia zajęć w semestrze letnim w roku akademickim 2020/21 w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej
Uchwała nr 6/2021 w sprawie zatrudnienia na umowę-zlecenie do prowadzenia zajęć w semestrze letnim w roku akademickim 2020/21 w Instytucie Psychologii
Uchwała nr 7/2021 w sprawie zatwierdzenia adiunktów do prowadzenia wykładów w semestrze letnim w roku akademickim 2020/21 w Instytucie Psychologii
Uchwała nr 8/2021 w sprawie zatwierdzenia jednorazowej zmiany w programie studiów na kierunku Pedagogika
Uchwała nr 9/2021 w sprawie modyfikacji programu studiów I stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne) na kierunku Pedagogika
Uchwała nr 10/2021 w sprawie zatrudnienia 20 osób na umowę – zlecenie do prowadzenia zajęć w semestrze letnim w roku akademickim 2020/21 w Instytucie Pedagogiki
Uchwała nr 11/2021 w sprawie modyfikacji zasad zatrudnienia na umowę – zlecenie Pana dra Mariusza Puci oraz Pani mgr Zofii Komuszyny, do prowadzenia zajęć w semestrze letnim w roku akademickim 2020/21 w Instytucie Muzykologii
Uchwała nr 12/2021 w sprawie zatrudnienia Pani dr Marii Morawieckiej na umowę – zlecenie do prowadzenia zajęć w semestrze letnim w roku akademickim 2020/21 w Instytucie Kulturoznawstwa
Uchwała nr 13/2021 w sprawie zatrudnienia Pana profesora Roberta Rollingera - „Wizytującego Naukowca” na stanowisko nauczyciela akademickiego do realizacji projektu w ramach programu „Profesura Gościnna NAWA”, edycja I dla nauk: humanistycznych, społecznych i teologicznych