Rekrutacja - kierunki

Zapraszamy kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne na następujących kierunkach:

Studia I stopnia:
Archeologia
Etnologia i antropologia kulturowa
Historia
specjalności:
- amerykanistyka
- archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
- dokumentalistyka konserwatorska
- nauczycielska
- regionalistyka
Militarioznawstwo
Dziedzictwo kultury materialnej
Historia sztuki
Kulturoznawstwo
Muzykologia
Pedagogika specjalna; specjalność: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Pedagogika
specjalności:
Edukacja dorosłych i marketing społeczny
Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna
Pedagogika opiekuńcza z terapią
Resocjalizacja

European Cultures (w języku angielskim)

Studia II stopnia
Archeologia
Etnologia i antropologia kulturowa
Historia
specjalności:
- archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
- dokumentalistyka konserwatorska
- nauczycielska
- regionalistyka
Historia w przestrzeni publicznej
Historia sztuki
Kulturoznawstwo
Muzykologia
Pedagogika (dla absolwentów studiów licencjackich kierunków pedagogicznych i nauczycielskich) - specjalności:
* Animacja społeczno - kulturalna
* Edukacja dorosłych i marketing społeczny
* Pedagogika opiekuńcza z terapią
* Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna
* Poradnictwo zawodowe i coaching kariery
* Resocjalizacja
* Terapia pedagogiczna
* Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Pedagogika (dla absolwentów studiów licencjackich kierunków niepedagogicznych i nienauczycielskich) - specjalności:
* Animacja społeczno - kulturalna
* Edukacja dorosłych i marketing społeczny
* Pedagogika opiekuńcza z terapią
* Resocjalizacja.

Public history (w języku angielskim)

Jednolite studia magisterskie:
Psychologia
Pedagogika Specjalna
Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Szkoła Doktorska UWr:
Kolegium Doktorskie Pedagogiki (dyscyplina: pedagogika)
Kolegium Doktorskie Psychologii (dyscyplina: psychologia)
Kolegium Doktorskie Historii (dyscyplina: historia)
Kolegium Doktorskie Archeologii, Sztuki i Kultury
(dyscypliny naukowe: archeologia, nauki o sztuce, nauki o kulturze i religii)